Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH®/Wi-Fi Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-570-645-11(1) (RO)
SRS-X99/SRS-X88


SRS-X99
SRS-X88
Română
Pentru o utilizare stabilă şi convenabilă, se recomandă ca înaintea utilizării să se efectueze
actualizarea software a unităţii.
Actualizarea software-ului
1
2
Conectaţi unitatea la o reţea
Consultaţi Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document separat) pentru detalii. ()
Dacă se găseşte o nouă versiune a software-ului, butonul UPDATE este evidenţiat
cu culoarea portocaliu. ()
Ţineţi apăsat butonul UPDATE până când auziţi semnalul sonor
După finalizarea actualizării software, butonul UPDATE dispare iar unitatea intră în
modul standby sau în modul standby BLUETOOTH/reţea.
SRS-X99:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SRS-X88:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF