Sony | SRS-X3 | Sony SRS-X3 Boxă wireless cu BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

IKW3
Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
RO
© 2014 Sony Corporation
SRS-X3
Fabricat în China
Înainte de a acţiona sistemul, vă rugăm să
citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pe care
vă recomandăm să le păstraţi pentru a le
putea consulta pe viitor.
Precizări importante
– Atenție
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc.
Nu aşezaţi flăcări deschise, cum ar fi lumânări
aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu stropiţi, nu picuraţi apă pe aparat şi nu aşezaţi
pe acesta recipiente care conţin lichide, cum ar fi
vaze cu apă.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi pentru multă vreme bateriile sau
acumulatoarele la căldură excesivă spre exemplu
la radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare.
Deoarece ştecărul adaptorului USB de c.a.
are rolul de a deconecta acest adaptor de la
reţeaua electrică, aveţi grijă să cuplaţi aparatul
la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun
comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul
de la priză.
Unitatea nu este decuplată de la reţeaua de c.a.
câtă vreme este cuplată la o priză, chiar dacă
echipamentul propriu-zis a fost oprit.
2
Notă pentru clienţii din ţările în
care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Întrebările cu privire la respectarea
de către produs a legislației din Uniunea Europeană
trebuie adresate reprezentantului autorizat Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni
legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Cuprins
Precizări importante – Atenție....................2
Măsuri de precauţie ...................................3
Ce este tehnologia
BLUETOOTH wireless ..........................4
Specificații .................................................6
Măsuri de precauţie
Note valabile în cazul utilizării unui
telefon mobil
• Pentru detalii legate de funcţionarea telefonului
mobil când este recepţionat un apel telefonic în
timpul emiterii sunetului folosind conexiunea
BLUETOOTH, consultaţi manualul de
instrucţiuni ce însoţeşte telefonul mobil.
Privind siguranţa
Plăcuţa pe care sunt notate marca Sony, denumirea
modelului şi informații importante privind
siguranța se află în partea de jos, spre exterior
a unității principale și pe suprafața adaptorului
USB de c.a.
• Înainte de a acţiona sistemul, verificaţi dacă
tensiunea de folosire a acestuia este aceeaşi cu
cea din reţeaua de alimentare locală.
Locul de achiziţie Tensiunea de
funcţionare
Toate ţările şi
100 – 240 V c.a.,
regiunile
50 / 60 Hz
Note privind adaptorul de c.a.
• Opriţi sistemul înainte de a conecta sau de a
deconecta cablul de alimentare. În caz contrar,
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Folosiţi numai adaptorul USB de c.a. furnizat și
un cablu micro-USB. Pentru a evita deteriorarea
sistemului, nu folosiţi nici un alt adaptor USB
de c.a.
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneți adaptorul la stropire
cu lichide și nu folosiţi adaptorul USB de c.a.
în locuri aflate în apropierea unor lichide sau
unde umezeala este ridicată. Totodată, nu aşezaţi
deasupra acestuia adaptorului recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori etc.
Privind amplasarea sistemului
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi player-ul în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau umezeală,
– unde este supus la ploaie,
– unde este supus la şocuri mecanice.
Privind funcţionarea
• Nu introduceţi obiecte de mici dimensiuni etc.
în mufele sau orificiile de ventilaţie din partea
din spate a sistemului deoarece acesta poate
suferi disfuncţionalităţi sau se pot produce
scurtcircuite.
Privind curăţarea
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a
curăţa carcasa aparatului.
Alte informaţii
• Dacă aveţi întrebări sau probleme privind această
unitate, care nu îşi găsesc răspunsul în acest
manual de instrucţiuni, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Cu privire la drepturile de autor
Polaritatea portului USB a
adaptorului USB de c.a.
• Conectaţi adaptorul USB de c.a. la o priză de
perete uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă
apar probleme la utilizarea adaptorului, opriţi
imediat alimentarea decuplând ştecărul de la o
priză de perete.
• Nu plasaţi adaptorul USB de c.a. într-o bibliotecă
sau în spaţii înguste, cum ar fi un dulap.
• Denumirea BLUETOOTH® şi siglele asociate
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a acestor marcaje de către Sony
Corporation este făcută sub licenţă.
• Marcajul N este marcă de comerţ sau este marcă
de comerţ înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite și în alte țări.
• Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
3
Ce este tehnologia BLUETOOTH wireless
Ce este tehnologia BLUETOOTH ?
BLUETOOTH wireless reprezintă o tehnologie cu rază scurtă de acţiune, care permite comunicarea de
date printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente digitale, cum ar fi un calculator și o cameră.
Tehnologia wireless BLUETOOTH acţionează pe raze de circa 10 m. În mod obişnuit, se conectează
două echipamente, însă în anumite cazuri, pot fi conectate simultan la mai multe dispozitive.
Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de conectare - deoarece tehnologia BLUETOOTH este
wireless (fără fir) - şi nici nu trebuie să îndreptaţi echipamentele unele spre altele, ca în cazul
tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament când se
află într-o geantă sau în buzunar.
Tehnologia BLUETOOTH reprezintă un standard internaţional acceptat de mii de companii din
întreaga lume şi utilizat de numeroase companii pe glob.
Raza maximă de comunicație
Raza maximă de comunicaţie poate varia în funcţie de următoarele condiții :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între acest aparat şi
dispozitivul BLUETOOTH,
– folosirea în apropierea sistemului a unui dispozitiv LAN wireless,
– folosirea în apropierea sistemului a unui cuptor cu microunde,
– folosirea în apropierea sistemului a unui dispozitiv care generează radiații electromagnetice.
Interferențe de la alte dispozitive
• Deoarece un dispozitiv BLUETOOTH şi unul LAN fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi
frecvenţă, dacă acest aparat este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN, pot apărea interferenţe ale
microundelor, ceea ce poate afecta viteza de comunicaţie, poate produce zgomot şi poate deteriora
condiţiile de conectare. Dacă se întâmplă aceasta, luaţi următoarele măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri între acest aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care doriţi să folosiţi acest aparat la mai puţin de 10 m de
dispozitivul LAN fără fir.
Interferențe cu alte dispozitive
• Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta negativ funcţionarea unor echipamente
medicale electronice. Pentru a evita producerea de accidente, opriţi acest aparat şi alte dispozitive
BLUETOOTH în următoarele locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în spitale, în trenuri, în avioane sau în benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de incendiu.
4
Note
• Pentru a putea folosi funcţia BLUETOOTH, echipamentul BLUETOOTH de conectat trebuie să
aibă acelaşi profil ca cel al sistemului.
Vă rugăm să ţineţi seama că, deşi există aceleaşi profile, echipamentele pot funcţiona diferit în
funcţie de specificaţiile lor.
• Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH, sunetul redat de sistem este uşor
întârziat faţă de cel redat de dispozitivul BLUETOOTH în timpul unei conversaţii telefonice sau al
ascultării muzicii.
• Această unitate acceptă sisteme de securitate compatibile cu standardele BLUETOOTH, pentru
a asigura conexiuni sigure când este utilizată tehnologia BLUETOOTH wireless, însă, în funcţie
de reglajele efectuate, nivelul de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă atunci când
comunicaţi folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru scurgerile de informaţii care pot apărea în timpul
folosirii comunicaţiilor BLUETOOTH.
• Un dispozitiv dotat cu funcţia BLUETOOTH trebuie să corespundă standardului Bluetooth
specificat de Bluetooth SIG. şi să fie autentificat. Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului
BLUETOOTH mai sus menţionat, se poate ca, în funcţie de facilităţile şi de specificaţiile acestuia,
dispozitivul să nu se conecteze sau să nu funcţioneze corespunzător.
• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistem, de mediul de comunicare sau de cel
înconjurător, poate apărea zgomot sau întreruperi ale sunetului.
5
Specificaţii
Secţiunea boxe :
Sistem de boxe: diametru aprox. 34 mm × 2
Tip de cutie de rezonanță: tip etanș
Secţiunea amplificator :
• Putere la ieșire (referință)
Folosind un adaptor USB de c.a.: 10 W + 10 W
(la 10% distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)
Folosind bateria : 10 W + 10 W (la 10%
distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)
Secţiunea Bluetooth :
• Sistem de comunicație :
Specificații BLUETOOTH versiune 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
• Ieşire :
Specificaţii BLUETOOTH, clasă de putere 2
• Distanţă de comunicare maximă : În linie dreaptă
aproximativ 10 metri*1
• Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
• Metoda de modulație : FHSS
• Profiluri BLUETOOTH compatibile*2 :
A2DP (Profil de distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil audio / video de comandă la
distanţă)
HSP (Profil căști)
HFP (Profil fără a folosi mâinile)
• Codec acceptat*3 : SBC (codec subbandă)*4
• Domeniul de transmisie (A2DP) : 20 Hz ÷ 20.000
Hz (frecvenţa de eşantionare de 44,1 kHz)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul de
operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
*3 Codec : Compresia semnalului audio şi
formatul de conversie
*4 Codec subbandă.
6
Microfon :
• Tip : condensator cu electret
• Caracteristica de direcție : omnidirecțional
• Domeniul efectiv de frecvențe :
100 Hz - 7000 Hz
Caracteristici generale :
• Intrare audio (AUDIO IN) : minimufă stereo
ø3,5 mm
• Alimentare :
5 V și 1,5A c.c. (folosind adaptorul USB de
c.a. furnizat, conectat la o priză de curent
alternativ, într-o rețea cu tensiunea cuprinsă
între : 100 V - 240 V c.a. și cu frecvența de
50 Hz/ 60 Hz) sau
de la bateria cu ioni de litiu încorporată
• Durata de viață a acumulatorului cu ioni de
litiu (folosind conexiunea Bluetooth) : aprox.
7 ore*5
*5 Durata de timp poate varia în funcție de
temperatură și de condițiile de funcționare.
• Dimensiuni (inclusiv părțile proeminente și
butoanele (L/Î/A) :
aprox. 185 mm × 67 mm × 66 mm
• Masă :
aprox. 850 g inclusiv bateriile
Accesorii furnizate :
– adaptor USB de c.a. (AC-E0515) (1)
– conectori (2)
– cablu micro-USB (800 mm) (1)
– manual de instrucţiuni – Ghid de pornire rapidă
(1)
– manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
– card de garanție (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising