Sony | SRS-X33 | Sony SRS-X33 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-565-538-21(1) (RO)
ISV4
Sistem audio personal
Ghid de pornire
Încărcarea unităţii
Modul de stabilire a conexiunii wireless
cu dispozitivele BLUETOOTH
Această unitate are o baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Încărcaţi bateria
înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată.
Selectaţi cazul dvs. din cele 3 tipuri de împerechere de mai jos.
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie „împerecheate” reciproc în prealabil.
Notă
• Ataşaţi în prealabil un conector corespunzător pentru ţara/regiunea dvs. la adaptorul
c.a. USB.
Asiguraţi-vă că introduceţi complet conectorul în adaptorul c.a. USB până când
face clic.
Adaptor c.a.
USB (furnizat)
Aprins
(portocaliu)
SRS-X33
Împerecherea şi conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH
Unitatea poate fi împerecheată cu până la opt dispozitive BLUETOOTH.
Când împerecheaţi unitatea cu două sau mai multe dispozitive BLUETOOTH,
efectuaţi următoarea procedură de împerechere pentru fiecare dispozitiv.
1
Apăsaţi pe butonul / (alimentare) pentru a porni
această unitate.
Indicatorul / (alimentare) se aprinde în culoarea verde.
Indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească în culoarea alb.
©2015 Sony Corporation
DC IN
Intermitent
(alb)
Cablu micro-USB (furnizat)
Română
Manuale furnizate
Ghid de pornire (acest document)
Vă oferă instrucţiuni referitoare la operaţiile de bază şi la modul
de conectare a unităţii cu dispozitive BLUETOOTH.
Încărcarea porneşte atunci când unitatea oprită este conectată la o priză
c.a. cu ajutorul adaptorului c.a. USB şi când indicatorul CHARGE se aprinde
în culoarea portocaliu. Încărcarea se finalizează în aproximativ cinci ore şi
indicatorul se stinge.
Sugestie
• Unitatea poate fi încărcată în timp ce este conectată la adaptorul c.a. USB
furnizat chiar dacă redă muzică. (Indicatorul CHARGE nu se aprinde.)
Totuşi, cum timpul de încărcare poate fi mai lung, în funcţie de condiţiile
de utilizare, vă recomandăm să opriţi unitatea în timpul încărcării.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (BLUETOOTH) PAIRING
până când auziţi semnale bip şi indicatorul (BLUETOOTH)
începe să clipească rapid în culoarea alb.
Unitatea intră în modul de împerechere.
Sugestie
• Atunci când porniţi unitatea pentru prima dată, aceasta intră automat în modul
de împerechere.
Ghid de referinţă
Vă oferă informaţii referitoare la măsurile de precauţie şi la specificaţiile
produsului.
Intermitent
rapid (alb)
Ghid de asistenţă
Citiţi Ghidul de asistenţă pe computer sau smartphone dacă doriţi
să aflaţi mai multe detalii referitoare la modul de utilizare a unităţii.
Ghidul de asistenţă conţine, de asemenea, un ghid de depanare,
care vă oferă soluţii pentru problemele pe care le-aţi putea întâmpina.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
Cod bidimensional:
3
Efectuaţi procedura de împerechere pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a detecta această unitate.
Când apare o listă de dispozitive detectate pe afişajul dispozitivului
BLUETOOTH, selectaţi „SRS-X33”.
Dacă se solicită o cheie de autentificare pe afişajul dispozitivului
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
4
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul (BLUETOOTH)
de pe unitate rămâne aprins.
SRS-X33 [EU8] (RO)
4-565-538-21(1)
Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat
1
2
Porniţi această unitate.
Indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească în culoarea alb.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
3
4
Porniţi aplicaţia „NFC Easy Connect” pe smartphone.
Ascultare şi apelare
Asiguraţi-vă că se afişează ecranul aplicaţiei.
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, operaţi unitatea cu ajutorul dispozitivului
BLUETOOTH.
Atingeţi această unitate cu dispozitivul smartphone.
Deblocaţi în prealabil ecranul dispozitivului smartphone.
Menţineţi contactul dintre smartphone şi partea marcată cu N
de pe unitate până când dispozitivul smartphone răspunde.
Când unitatea este oprită, dacă dispozitivul smartphone o atinge
şi s-a stabilit conexiunea BLUETOOTH, unitatea porneşte.
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul (BLUETOOTH)
de pe unitate rămâne aprins.
Dispozitivul smartphone răspunde
(unitatea este recunoscută)
Ascultarea muzicii
Profil: A2DP, AVRCP
Porniţi redarea pe dispozitivul BLUETOOTH şi reglaţi volumul.
Setaţi volumul pe dispozitivul conectat sau cu butoanele VOL –/+ de pe unitate.
Conectarea la un dispozitiv smartphone cu
ajutorul funcţiei cu o singură atingere (NFC)
Atingând unitatea cu un dispozitiv smartphone, unitatea procedează la
împerechere şi la conexiunea BLUETOOTH, apoi porneşte automat după
stabilirea conexiunii.
Butonul VOL + are
un punct tactil.
Notă
• Dacă tipul dvs. de smartphone intră în modul standby mode ca răspuns la o forţă
magnetică, este posibil să nu se poată conecta prin NFC.
Dispozitive smartphone compatibile
Dispozitive smartphone compatibile cu NFC cu sistem de operare
Android™ 2.3.3 sau o versiune mai recentă
Sugestie
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul (BLUETOOTH)
de pe unitate rămâne aprins.
Pentru deconectare, atingeţi din nou unitatea de smartphone.
NFC
Sugestie
NFC (Near Field Communication, Comunicare în câmp apropiat) este
o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi dispozitivele smartphone şi etichetele IC. Datorită funcţiei
NFC, comunicările de date - de exemplu, împerecherea BLUETOOTH - pot fi
realizate cu uşurinţă, prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile NFC unul
de altul (de ex., simbolul N-Mark sau locaţia desemnată de pe fiecare dispozitiv).
Dacă nu puteţi conecta unitatea, încercaţi următoarele sugestii.
• Porniţi aplicaţia pe smartphone şi deplasaţi încet dispozitivul smartphone
peste partea marcată cu N de pe unitate.
• Dacă dispozitivul smartphone este introdus într-o carcasă, scoateţi carcasa.
• Asiguraţi-vă că ecranul aplicaţiei se afişează pe smartphone.
1
Efectuarea/primirea unui apel
Profil: HSP, HFP
(apelare)
Butonul
are un punct tactil.
Activaţi funcţia NFC pe smartphone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivul smartphone.
• Dacă sistemul de operare (OS) este Android 2.3.3 sau o versiune mai recentă,
dar nu mai recentă de Android 4.1: treceţi la pasul 2.
• Dacă sistemul de operare (OS) este Android 4.1 sau o versiune mai recentă:
treceţi la pasul 4.
2
• Pentru detalii referitoare la redare prin conectarea cu o mufă AUDIO IN,
consultaţi Ghidul de asistenţă.
Microfon
Utilizaţi dispozitivul smartphone pentru a efectua un apel.
Pentru a încheia un apel, apăsaţi butonul
Apăsaţi butonul
de pe unitate.
de pe unitate când primiţi un apel.
Procedaţi la fel când primiţi un apel în timp ce ascultaţi muzică.
Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”.
Sugestie
„NFC Easy Connect” este o aplicaţie Android gratuită pe care o puteţi
descărca din Google Play™.
Descărcaţi aplicaţia căutând „NFC Easy Connect” sau accesaţi-o folosind
următorul cod bidimensional. Se pot aplica taxe pentru descărcarea
aplicaţiei.
• Când conectaţi un dispozitiv audio portabil etc. la mufa AUDIO IN a unităţii, unitatea
comută automat în modul AUDIO IN. În acest caz, sunetul dispozitivului BLUETOOTH
nu este scos. Totuşi, funcţia mâini libere este disponibilă în continuare.
Pentru a descărca cu ajutorul codului bidimensional,
folosiţi o aplicaţie de citire a codurilor
bidimensionale.
Notă
• Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licenţă.
• Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
• Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept
ai acestora.
• Este posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă în anumite ţări şi/sau regiuni.
SRS-X33 [EU8] (RO)
4-565-538-21(1)
Download PDF

advertising