Sony | SRS-X33 | Sony SRS-X33 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Ghid de referinţă

4-565-539-21(3) (RO)
Română
Sistem audio personal
Înainte de a utiliza sistemul, citiţi cu atenţie acest ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT
ISV4
Sistem audio personal
Ghid de referinţă
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi acest aparat
la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe
de masă, draperii etc.
Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea
ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi un timp îndelungat bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă,
precum lumina solară directă, foc deschis sau altele asemenea.
Deoarece pentru deconectarea adaptorului c.a. USB de la priză se foloseşte conectorul principal
al adaptorului c.a. USB, conectaţi-l la o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea echipamentului, deconectaţi-l imediat de la priza c.a.
Unitatea nu este deconectată de la sursa c.a. (reţea) chiar şi atunci când este oprită, atâta timp cât
este conectată la priza de perete.
Măsuri de precauţie
Notă privind utilizarea împreună cu un telefon mobil
SRS-X33
 Pentru detalii referitoare la utilizarea telefonului dvs. mobil când primiţi un apel telefonic în timp
ce transmiteţi sunet folosind conexiunea BLUETOOTH, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu telefonul mobil.
Siguranţa
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Plăcuţa de identificare şi informaţii importante privind siguranţa se află în exterior, pe partea de
dedesubt a unităţii principale şi pe suprafaţa adaptorului c.a. USB.
 Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă ca tensiunea de alimentare a acestuia este aceeaşi
cu cea a sursei locale de alimentare electrică.
Locul de achiziţie
Tensiune de alimentare
Toate ţările/regiunile
100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Note cu privire la adaptorul c.a. USB
 Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul c.a. USB, opriţi sistemul. În caz contrar, poate
interveni o defecţiune.
 Utilizaţi doar adaptorul c.a. USB şi cablul micro-USB furnizate. Pentru a evita deteriorarea
sistemului, nu utilizaţi niciun alt adaptor c.a. USB.
Polaritatea portului USB
al adaptorului c.a. USB
 Conectaţi adaptorul c.a. USB la o priză de perete (de la reţea) din apropiere. În cazul în care apare
o problemă, deconectaţi-l imediat de la priza de perete (de la reţea).
 Nu instalaţi adaptorul c.a. USB într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
 Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi stropirea adaptorului c.a. USB şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe adaptorul c.a. USB obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Amplasarea
 Nu aşezaţi boxa în poziţie înclinată.
 Nu lăsaţi sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse la lumină solară
directă, la praf excesiv, umezeală, ploaie sau la şocuri mecanice.
Funcţionarea
 Nu introduceţi obiecte mici etc. în mufele sau în orificiul de ventilaţie de pe partea din spate
a sistemului. Sistemul se poate scurtcircuita sau defecta.
Curăţarea
 Nu utilizaţi alcool, benzină sau diluant pentru a curăţa carcasa.
Altele
 Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest sistem, care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Drepturile de autor
 Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci
de către Sony Corporation se face sub licenţă.
 Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
 Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
SRS-X33 EU8/AU4 (RO) 4-565-539-21(3)
Ce este tehnologia wireless BLUETOOTH?
Specificaţii
Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie fără fir cu rază scurtă de acţiune, care permite
comunicarea datelor în regim fără fir între dispozitive digitale, precum un computer şi o cameră
digitală. Tehnologia wireless BLUETOOTH funcţionează pe o rază de circa 10 metri.
Conectarea a două dispozitive este o situaţie comună, dar unele dispozitive pot fi conectate
simultan la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de cablu pentru conectare şi nu trebuie să amplasaţi dispozitivele faţă în faţă,
aşa cum faceţi în cazul tehnologiei cu infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel de dispozitiv
dintr-o geantă sau dintr-un buzunar.
Standardul BLUETOOTH este un standard internaţional, acceptat şi utilizat de mii de companii
din toată lumea.
Secţiune pentru boxe
Rază maximă de comunicare
BLUETOOTH
Raza maximă de comunicare poate fi redusă în următoarele situaţii.
 Există un obstacol între sistem şi dispozitivul BLUETOOTH, cum ar fi o persoană, un obiect
metalic sau un perete.
 Un dispozitiv LAN wireless este în uz în apropierea sistemului.
 Un cuptor cu microunde este în uz în apropierea sistemului.
 Un dispozitiv care generează radiaţii electromagnetice este în uz în apropierea sistemului.
Interferenţele de la alte dispozitive
Întrucât dispozitivele BLUETOOTH şi reţelele LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizează aceeaşi
frecvenţă, poate avea loc interferenţa microundelor, ducând la deteriorarea vitezei de comunicare,
perturbări sau conexiuni nevalide dacă sistemul se află lângă un dispozitiv LAN wireless. În acest
caz, procedaţi în felul următor:
 Utilizaţi sistemul la cel puţin 10 m distanţă faţă de dispozitivul LAN wireless.
 Dacă sistemul este utilizat la mai puţin de 10 m faţă de un dispozitiv LAN wireless, opriţi
dispozitivul LAN wireless.
Interferenţele cu alte dispozitive
Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi sistemul şi alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locaţii, deoarece pot
provoca accidente.
 în orice locaţii unde sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane şi în
benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de incendiu
Note
 Pentru a putea utiliza funcţia BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH ce urmează să fie conectat
necesită acelaşi profil de conectare ca şi sistemul
Reţineţi, de asemenea, faptul că, deşi există acelaşi profil de conectare, funcţiile dispozitivelor
pot varia conform specificaţiilor acestora.
 Din cauza caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH, în timpul convorbirilor telefonice
sau ascultării muzicii, sunetul redat de sistem prezintă o uşoară întârziere faţă de sunetul redat
de dispozitivul BLUETOOTH.
 Acest sistem acceptă funcţii de securitate care respectă standardul BLUETOOTH, pentru a asigura
o conexiune securizată în timpul utilizării tehnologiei wireless BLUETOOTH, dar această securitate
poate fi insuficientă în funcţie de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când comunicaţi folosind
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
 Un dispozitiv dotat cu funcţia BLUETOOTH trebuie să fie conform cu standardul BLUETOOTH
specificat de Bluetooth SIG, fiind şi certificat în acest sens. Chiar dacă dispozitivul conectat este
conform standardului BLUETOOTH mai sus menţionat, este posibil ca unele dispozitive să nu se
conecteze sau să nu funcţioneze corect, în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile acestora.
 Este posibil să apară zgomot sau întreruperi de sunet, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat la sistem, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
Sistem de boxe
Tip de carcasă
Diametru de aprox. 34 mm × 2
Model radiator pasiv
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire de referinţă
Folosind adaptorul c.a. USB: 10 W + 10 W
(la 10 % distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)
Folosind bateria: 10 W + 10 W (la 10 % distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec acceptat*3
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei aeriene, sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
*3 Codec: Format de conversie şi conversie semnal audio
*4 Codec de bandă secundară
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC este o tehnologie de codificare audio pentru „Audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res)”, dezvoltată
de Sony, care funcţionează la 990 - 303 kbps*7, cu rate de eşantionare de 96/88,2/48/44,1 kHz.
Este optimizată pentru codificarea la un nivel ridicat al ratei de eşantionare şi al ratei de biţi şi
permite transmisia conţinutului audio de înaltă rezoluţie chiar şi prin conexiune BLUETOOTH,
menţinând, în acelaşi timp, calitatea sunetului aproape echivalentă cu cea originală, într-un
mediu stabil pentru reţeaua wireless. Oferă, de asemenea, o eficienţă înaltă de codificare la un
nivel redus al ratei de eşantionare şi al ratei de biţi, permiţând o transmisie audio la calitate
de CD chiar şi în cazul unei conexiuni wireless instabile.
*7 Când rata de eşantionare este de 96 kHz sau 48 kHz, funcţionează la 990 - 330 kbps.
Când rata de eşantionare este de 88,2 kHz sau 44,1 kHz, funcţionează la 909 - 303 kbps.
Microfon
Tip
Condensator electret
Caracteristică direcţională
Omnidirecţional
Interval de frecvenţă efectiv
100 Hz - 7.000 Hz
Generalităţi
Intrare
Alimentare
Mufă AUDIO IN jack (mufă stereo mini ø 3,5 mm)
5 V c.c. 1,5 A (folosind adaptorul c.a. USB furnizat conectat la o sursă
de alimentare de 100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz) sau folosind bateria
litiu-ion încorporată
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion (folosind conexiunea BLUETOOTH)
Aprox. 12 ore*8
Dimensiuni (inclusiv părţile ieşite în afară şi butoanele de comandă)
Aprox. 185 mm × 60 mm × 59 mm (l/î/a)
Masă
Aprox. 730 g incluzând bateria
Accesorii furnizate
Adaptor c.a. USB (AC-E0515) (1)
Plug (2)
Cablu micro-USB (1)
Ghid de pornire (2)
Ghid de referinţă (acest document) (2)
Card de garanţie (1)
8
* Timpul poate varia în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
SRS-X33 EU8/AU4 (RO) 4-565-539-21(3)
Download PDF