Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni – Ghid de pornire rapidă
SRS-BTS50
© 2013 Sony Corporation
Fabricat în China
RO
Manuale furnizate
Ghid de pornire rapidă
(acest manual)
• Prezentul manual vă furnizează instrucțiuni cu
privire la modul în care să conectați aparatul
la echipamentele Bluetooth și la modul de
efectuare a operațiilor de bază.
Manual de instrucțiuni
• Vă prezintă măsurile de precauție care se impun
și specificațiile produsului.
Informații privind mărcile
• Denumirea Bluetooth şi siglele asociate sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor marcaje de către Sony Corporation este
făcută sub licenţă.
• Marcajul N este marcă de comerţ sau marcă de
comerţ înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite şi / sau în alte ţări.
• Android este marcă de comerț a Google Inc.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
Ghid de asistență
(variantă electronică)
• Citiți ghidul de asistență pe ecranul calculatorului
dvs. sau al telefonului inteligent, când doriți să
aflați mai multe detalii cu privire la modul de
folosire a echipamentului. Ghidul de asistență
conține de asemenea informații relativ la
Soluționarea problemelor care vă pot ajusta în
rezolvarea eventualelor disfuncționalități ce
pot apărea.
• Adresa URL unde puteți găsi ghidul de asistență
este :
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/
• Codul bidimensional :
2
Cuprins
Informații generale .....................................2
Măsuri de precauţie ...................................4
Ce este tehnologia Bluetooth wireless ......5
Specificații .................................................7
Încărcarea unității
Această unitate are încorporat un acumulator cu ioni de litiu.
Încărcați acumulatorul cu ajutorul adaptorul de c.a., furnizat, înainte de folosi sistemul pentru prima
dată.
Adaptor de c.a. furnizat
Aprins
(portocaliu)
Intrare c.c.
Încărcarea începe când unitatea este conectată la o priză de perete prin intermediul
adaptorului de c.a., iar indicatorul ÎNCĂRCARE (Charge) se aprinde, fiind de culoare
portocalie. Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 3 ore, după care indicatorul
luminos se stinge.
3
Punerea în legătură și conectarea cu echipamentul
Bluetooth
Alegeți cazul dvs. dintre cele 4 variante de punere în legătură prezentate în
continuare.
Punerea în legătură pentru prima dată cu un echipament
Bluetooth (Punerea în legătură automată)
1 Porniți echipamentul deplasând și menținând comutatorul POWER/ HOLD
(Alimentare) în poziția POWER ON/ OFF (Alimentare pornit/ oprit) până ce
indicatorul luminos se aprinde, fiind de culoare verde.
Aprins
(verde)
Clipește
(albastru)
2 Parcurgeţi procedura de punere în legătură la echipamentul Bluetooth pentru a
detecta această unitate.
Când pe ecranul echipamentului Bluetooth apare lista de echipament detectate, selectați
„SONY:SRS-BTS50”.
Dacă este solicitată introducerea unei parole la echipamentul Bluetooth, introduceți „0000”.
3 Realizați conexiunea Bluetooth de la echipamentul Bluetooth.
Când unitatea este conectată cu un echipament Bluetooth, indicatorul
încetează să clipească și luminează continuu.
4
Bluetooth (albastru)
Punerea în legătură cu două sau mai multe echipamente
Bluetooth (Punerea în legătură manuală)
1 Porniți echipamentul.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PAIRING timp de aproximativ 2 secunde până
când indicatorul
Bluetooth (albastru) începe să clipească des.
Clipește des
(albastru)
3 Parcurgeţi pașii 2 și 3 ai procedurii „Punerea în legătură pentru prima dată cu un
echipament Bluetooth (Punerea în legătură automată)” de la pag. 4.
Conectarea cu echipamentele puse în legătură
1 Porniți echipamentul.
2 Dacă indicatorul
Bluetooth (albastru) este stins, apăsați o dată butonul INPUT
(Intrare) pentru ca indicatorul Bluetooth (albastru) să înceapă să clipească.
3 Realizați conexiunea Bluetooth de la echipamentul Bluetooth.
5
Conectarea printr-o singură atingere la telefonul
inteligent
La simpla atingere a acestei unități cu un telefon inteligent, unitatea va fi pornit automat, va efectua
succesiv procedurile de punere în legătură și apoi de conectare Bluetooth.
NFC
NFC (Near Field Communication - Comunicație în câmp apropiat) este o tehnologie care permite
comuncația wireless la mică distanță între diverse echipamente, cum ar fi telefoane mobile și etichete
de siguranță IC. Datorită funcției NFC, comunicarea datelor poate fi realizată cu ușurință prin simpla
atingere a simbolului corespunzător sau a locației dedicate de pe echipamentele compatibile NFC.
1 Activați funcția NFC de la telefonul inteligent.
Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru telefonul inteligent.
• Dacă sistemul de operare al telefonului inteligent este Android 2.3.3. sau versiuni ulterioare, însă
anteriaore variantei Android 4.1, treceți la pasul 2.
• Dacă telefonul inteligent este Android 4.1. sau versiuni ulterioare, treceți la pasul 4.
2 Preluați și instalați aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.
„NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită care poate fi preluată de la magazinul virtual Google
Play.
Pentru a prelua această aplicație, căutați „NFC Easy Connect” sau accesați-o folosind următorul
cod bidimensional. Este posibil ca pentru preluarea aplicației să fie necesară plata unor taxe de
comunicație.
În cazul folosirii codului bidimensional :
Folosiți aplicația de citire a codurilor bidimensionale
Notă
• Este posibil ca aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări și/ sau regiuni.
3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.
Verificați dacă interfața aplicației este afișată.
6
4 Atingeți telefonul inteligent de această unitate.
Deblocați mai întâi ecranul telefonului inteligent.
Atingeți telefonul inteligent de zona marcată cu N a acestei unități și mențineți cele două echipamente în contact până ce telefonul inteligent reacționează.
Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a stabili conexiunea.
Când conexiunea Bluetooth este stabilită, indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului încetează
să mai clipească, rămânând aprins.
Pentru a deconecta unitatea, atingeți-o din nou cu telefonul inteligent.
Observaţii
• Dacă este dificil să stabiliți conexiunea, încercați următoarele :
– activați aplicația „NFC Easy Connect” și deplasați puțin telefonul inteligent în zona cu marcajul
N a unității.
– dacă telefonul inteligent este într-un etui, scoateți-l.
7
Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri telefonice
Acționați unitatea după ce ați realizat conexiunea Bluetooth cu echipamentul dvs.
Bluetooth.
Ascultarea muzicii
Profil : A2DP, AVRCP
Porniți redarea la echipamentul Bluetooth, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru echipamentul Bluetooth conectat, apoi reglați
volumul apăsând butoanele VOL +/– ale unității.
VOL –
VOL +
Butonul VOL + are un punct tactil.
Realizarea de apeluri telefonice
Profil : HSP, HFP
Acționați telefonul inteligent pentru a efectua un apel
Pentru a încheia o convorbire telefonică, apăsați butonul
(apel) de la unitate.
Pentru a primi un apel, apăsați butonul
de la unitate
Acționați în același fel pentru recepționarea unui apel în timp ce ascultați muzică.
Microfon
8
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising