Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH®/Wi-Fi Ghid Conexiune Wi-Fi

4-566-483-43(1) (RO)
Acest document prezintă redarea de muzică după conectarea acestei unităţi la reţeaua dvs. Wi-Fi.
Documente furnizate
O reţea Wi-Fi vă permite să vă bucuraţi cu uşurinţă de muzică stocată pe dispozitive wireless din locuinţa dvs., de exemplu, pe un PC sau un telefon inteligent/iPhone. Pentru alte metode de conectare sau de ascultare, consultaţi Ghidul de asistenţă (specificat în partea dreaptă).
Ghidul de pornire despre Wi-Fi (acest document)
Alegeţi o metodă de conectare prin Wi-Fi, în funcţie de dispozitivul
dvs., apoi treceţi la „ Conectarea unităţii la reţeaua Wi-Fi”,
mai jos.
Primul pas Conectaţi unitatea la o priză c.a. cu ajutorul
adaptorului c.a. şi al cablului de alimentare
c.a. şi aşezaţi antena în poziţie verticală.
Sistem audio personal
Ghid de pornire
despre Wi-Fi
Alegeţi dispozitivul sau software-ul de redare a muzicii, apoi treceţi la
„ Ascultarea de muzică cu unitatea” pe verso.
Ascultarea de muzică prin intermediul reţelei Wi-Fi
Xperia
iPhone
Utilizaţi un iPhone/iPad/iPod touch pe care este instalat
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru a configura setările
Wi-Fi ale unităţii.
90 de grade
Explică informaţiile importante privind siguranţa, metoda de conectare
prin BLUETOOTH, depanarea etc.
PC (iTunes)
PC (Windows Media Player)
Ghid de asistenţă (document web accesibil de pe PC/
telefonul inteligent)
Utilizaţi un router wireless cu buton WPS (AOSS), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii cu o singură atingere
de buton.
WPS
Instrucţiuni de utilizare (document separat)
Activaţi partajarea muzicii stocate pe PC cu ajutorul
Media Go, apoi lucraţi cu ajutorul aplicaţiei SongPal*1
care este instalată pe telefonul inteligent.
PC (Media Go)
Utilizaţi un telefon inteligent Android pe care este instalată
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru a configura setările
Wi-Fi ale unităţii.
Explicaţii despre cum puteţi asculta muzică stocată pe PC sau pe un alt
dispozitiv, cu ajutorul reţelei Wi-Fi.
Telefon inteligent (aplicaţia SongPal)
Ascultaţi muzica de pe telefonul inteligent/iPhone/
iPad/iPod touch, utilizând SongPal.
Descrie în detaliu unitatea, conectarea în reţea şi prin BLUETOOTH la
diferite dispozitive, metoda de redare High-Resolution Audio etc.
Xperia (aplicaţia WALKMAN®)
Configuraţi setările Wi-Fi utilizând un browser de pe un PC. Consultaţi
Instrucţiunile de utilizare din documentul separat, „Ascultarea de
muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi”.
PC
SRS-X88
Asiguraţi-vă că nu este conectat un cablu LAN.
Nu se pot utiliza în acelaşi timp o conexiune
wireless şi una cu fir.
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
*1 Dacă utilizaţi Media Go direct pe PC, fără un telefon inteligent, este necesară şi o altă metodă de conectare, pe lângă reţea
(de exemplu, o conexiune BLUETOOTH).
 Conectarea unităţii la reţeaua Wi-Fi
Xperia
Utilizaţi un telefon inteligent Android, de
exemplu, Xperia, pe care este instalată
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii.
Pentru această metodă este necesară
conectarea prin Wi-Fi a telefonului inteligent
şi o conexiune BLUETOOTH între telefonul
inteligent şi unitate. Informaţiile despre
setările Wi-Fi sunt transmise de telefonul
inteligent către unitate prin BLUETOOTH.
• Unele routere wireless au mai multe
nume SSID.
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent
Android la acelaşi SSID.
Articole necesare: Telefon inteligent Xperia™ sau un alt telefon inteligent Android, router wireless
1
2
3
Paşi preliminari:
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Stabiliţi o conexiune BLUETOOTH între
unitate şi telefonul inteligent.
 Conectaţi telefonul inteligent la reţeaua Wi-Fi.
4
Dacă telefonul inteligent nu acceptă funcţia NFC,
consultaţi paşii de la  la  din dreapta.
 Notaţi în spaţiile de mai jos numele SSID şi
parola routerului, la care se conectează
telefonul inteligent.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal] pe
telefonul inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
Clipeşte
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Clipeşte rar
SSID:
 Atingeţi [SRS-X88] pe
telefonul inteligent.
Clipeşte
Împerecherea este finalizată în circa 1 minut.
5
6
Configuraţi setările Wi-Fi urmând
instrucţiunile din SongPal.
Verificaţi dacă indicatorul LINK s-a aprins
cu culoarea portocaliu.
Aprins
*2 Prima dată când atingeţi butonul (BLUETOOTH)
PAIRING după ce aţi cumpărat această unitate,
indicatorul (BLUETOOTH) clipeşte des. Pentru
împerecherea cu un alt dispozitiv, ţineţi apăsat
butonul (BLUETOOTH) PAIRING până când
auziţi semnalul sonor.
Clipeşte
Aprins
Se afişează ecranul din dreapta.
Atingeţi şi ţineţi
apăsat, până
reacţionează
telefonul inteligent.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
(BLUETOOTH)
Dacă pe afişaj se cere introducerea
parolei, selectaţi numele SSID
şi introduceţi parola notată
la pasul 1 - .
 Atingeţi şi porniţi
SongPal, apoi atingeţi
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Atingeţi o singură dată butonul
(BLUETOOTH) PAIRING de pe unitate.
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent.
Căutaţi SongPal în
Google Play™.
 Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
telefonul inteligent.
 Atingeţi marca N de pe unitate cu
telefonul inteligent.
Parolă:
Verificaţi dacă indicatorul
este aprins.
Telefon inteligent necompatibil cu NFC
După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul
(BLUETOOTH) nu mai clipeşte şi rămâne aprins.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit
conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu, procedura poate
dura mai mult de 1 minut.
Indicatorul (BLUETOOTH) începe să
clipească des.*2
Vedeţi pe verso modul de redare
iPhone
Utilizaţi un iPhone pe care este instalat
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii.
Pentru această metodă este necesară
conectarea prin Wi-Fi a dispozitivului iPhone
şi o conexiune BLUETOOTH între iPhone şi
unitate. Informaţiile despre setările Wi-Fi
sunt transmise de iPhone către unitate
prin BLUETOOTH.
Articole necesare: iPhone/iPad/iPod touch, router wireless
1
2
3
4
Paşi preliminari:
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH între unitate şi iPhone.
Verificaţi dacă indicatorul
este aprins.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPhone este conectat la
reţeaua Wi-Fi.
 Atingeţi o singură dată butonul
PAIRING de pe unitate.
(BLUETOOTH)
 Căutaţi unitatea pe iPhone.
(BLUETOOTH)
5
6
Configuraţi setările Wi-Fi urmând instrucţiunile din SongPal.
Verificaţi dacă indicatorul LINK s-a
aprins cu culoarea portocaliu.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal]
pe iPhone.
 Dacă se afişează [Share Wi-Fi settings?],
atingeţi [Allow].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Se afişează ecranul din dreapta.
Clipeşte
• Unele routere wireless au mai multe nume
SSID. Conectaţi unitatea şi dispozitivul
iPhone la acelaşi SSID.
Atingeţi [Settings]  [Bluetooth].
Clipeşte rar
Indicatorul
 Instalaţi SongPal pe iPhone.
(BLUETOOTH) începe să clipească des.*3
Clipeşte
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [OK].
Aprins
Clipeşte
Aprins
Activaţi BLUETOOTH.
3
Căutaţi SongPal în App Store.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
* Prima dată când atingeţi butonul (BLUETOOTH)
PAIRING după ce aţi cumpărat această unitate,
indicatorul (BLUETOOTH) clipeşte des. Pentru
împerecherea cu un alt dispozitiv, ţineţi apăsat
butonul (BLUETOOTH) PAIRING până când
auziţi semnalul sonor.
După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul
(BLUETOOTH) nu mai clipeşte şi rămâne aprins.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a
stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu,
procedura poate dura mai mult de 1 minut.
Atingeţi [SRS-X88].
Vedeţi pe verso modul de redare
WPS
Configuraţi setările Wi-Fi ale unităţii cu
o atingere a butonului WPS (AOSS) de
pe routerul wireless şi de pe unitate.
• Pentru a verifica dacă routerul wireless este
compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
Articol necesar: Router wireless cu buton WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Aşezaţi unitatea aproape
de routerul wireless.
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Ţineţi apăsat butonul WPS de pe unitate
până când auziţi semnalul sonor
(în jur de 2 secunde).
În interval de 90 se secunde, apăsaţi
butonul WPS*4 de pe router.
Verificaţi dacă indicatorul LINK s-a aprins
cu culoarea portocaliu.
Clipeşte
În cazul în care conexiunea Wi-Fi eşuează
Puteţi utiliza un browser de pe PC pentru a configura setările Wi-Fi ale unităţii. Conectaţi unitatea la PC,
utilizând un cablu de reţea (LAN) disponibil în comerţ.
Clipeşte rar
Clipeşte
Aprins
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare, „Ascultarea de muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi”.
Butonul WPS se află pe spatele unităţii.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
În funcţie de routerul wireless, este posibil să fie necesar
să ţineţi apăsat butonul WPS timp de câteva secunde.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
*4 În funcţie de routerul wireless, butonul WPS se poate
numi „buton AOSS”.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit
conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu, procedura poate
dura mai mult de 1 minut.
Vedeţi pe verso modul de redare
Continuare: „  Ascultarea de muzică cu unitatea”, pe verso
 Ascultarea de muzică cu unitatea
Este posibil să suportaţi costuri de comunicare pe internet pentru descărcarea aplicaţiei sau pentru navigarea prin Ghidul de asistenţă. Designul şi ecranele aplicaţiei se pot modifica fără notificare prealabilă.
©2015 Sony Corporation
Muzică stocată pe PC
PC (Media Go)
Muzică stocată pe telefonul inteligent/iPhone
Telefon inteligent (aplicaţia SongPal)
Articole necesare: PC cu Media Go instalat, telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalată
Puteţi asculta muzică stocată pe PC cu
ajutorul unităţii, prin software-ul Media Go.
Media Go necesită un telefon inteligent/
iPhone pe care să fie instalată SongPal
(aplicaţie gratuită), cu rol de controler.
1
2
3
Conectaţi unitatea, PC-ul şi telefonul
inteligent/iPhone la reţeaua Wi-Fi.
Atingeţi butonul NETWORK de pe unitate.
Pregătiţi Media Go.
Puteţi asculta muzica stocată pe
telefonul inteligent/iPhone cu
SongPal (aplicaţie gratuită).
• Pentru detalii despre SongPal, consultaţi
Instrucţiunile de utilizare, „Despre SongPal”.
 Porniţi [Media Go] pe PC.
Articol necesar: Telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalată
1
2
3
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent/
iPhone la reţeaua Wi-Fi.
Setaţi unitatea pe SongPal.
Redaţi muzica de pe telefonul inteligent/
iPhone, utilizând SongPal.
 Selectaţi [Preferences...] din meniul [Tools].
• În prealabil, vizitaţi următorul URL şi instalaţi
Media Go (software gratuit) pe PC.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din S.U.A.:
http://esupport.sony.com/US
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriţi această procedură
şi treceţi la .
 Atingeţi telefonul
inteligent/iPhone.
Căutaţi SongPal în Google Play sau
App Store.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [SRS-X88].
Preferences
Conectaţi unitatea şi toate dispozitivele la acelaşi nume SSID
al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Indicatorul NETWORK se aprinde cu culoarea alb iar unitatea
comută în modul NETWORK.
 Selectaţi o melodie de redat şi reglaţi volumul.
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent/iPhone la acelaşi
nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Se redă muzica.
4
5
Setaţi Media Go pe PC ca server.
Redaţi muzica de pe PC, utilizând telefonul inteligent/iPhone.
 Selectaţi [Media Sharing], apoi verificaţi
[Library name].
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriţi această procedură
şi treceţi la .
[Library name] poate fi modificat la un nume arbitrar.
Xperia (aplicaţia WALKMAN®)
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [SRS-X88].
Puteţi asculta muzică stocată pe dispozitivul
Xperia cu ajutorul aplicaţiei WALKMAN®
preinstalate.
 Selectaţi [Library name] verificat
la pasul 4 - .
• În funcţie de modelul dispozitivului Xperia,
este posibil ca aplicaţia WALKMAN® să nu fie
preinstalată. În acest caz, această funcţie nu
poate fi utilizată.
• În prealabil, actualizaţi SO Android de pe
dispozitivul Xperia la cea mai recentă versiune.
• Este posibil ca dispozitivul Xperia să trebuiască
să dezactiveze [Auto-select wireless option]
din [Throw settings]. Pentru detalii, consultaţi
Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul Xperia.
Media Sharing
Căutaţi SongPal în Google Play sau App Store.
Library name
 Atingeţi şi porniţi [SongPal].
 Atingeţi [Music].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Articol necesar: Xperia compatibil cu aplicaţia WALKMAN®
Nu se pot reda conţinuturi video
sau foto.
 Atingeţi [Home Network].
1
2
Conectaţi unitatea şi dispozitivul Xperia
la reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica de pe dispozitivul Xperia, utilizând WALKMAN®.
Asiguraţi-vă că sunt bifate toate trei elementele de la
[Media Sharing].
 Atingeţi şi porniţi
([WALKMAN®]) pe
dispozitivul Xperia.
 Redaţi muzica şi reglaţi volumul.
 Atingeţi , apoi
atingeţi [SRS-X88].
 După confirmarea ecranului, selectaţi [OK].
Conectaţi unitatea şi dispozitivul Xperia la acelaşi nume SSID
al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
 Selectaţi o melodie din listă şi redaţi-o.
Reglaţi volumul, utilizând SongPal.
Se redă muzica.
Se redă muzica.
PC (iTunes)
Articol necesar: PC cu iTunes instalat
iPhone/iPad/iPod touch
Puteţi asculta muzică din iTunes de pe
PC cu ajutorul unităţii, prin AirPlay.
1
2
• În prealabil, actualizaţi iTunes la cea mai
recentă versiune.
Conectaţi unitatea şi PC-ul la reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica utilizând iTunes de pe PC.
 Porniţi iTunes pe PC.
 Selectaţi
 Selectaţi [SRS-X88] din meniul AirPlay al iTunes.
(AirPlay) din fereastra iTunes.
Articol necesar: iPhone/iPad/iPod touch
Puteţi asculta muzica stocată pe iPhone/iPad/
iPod touch, utilizând AirPlay.
1
2
• În prealabil, actualizaţi dispozitivul iPhone/iPad/
iPod touch la cea mai recentă versiune.
• Ilustraţiile cu ecrane sunt exemple din iOS 8.
Conectaţi unitatea şi dispozitivul iPhone/
iPad/iPod touch la reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica utilizând dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch.
 Trageţi cu degetul în sus pe
ecran pentru a deschide
Control Center.
 Atingeţi [SRS-X88].
 Selectaţi o melodie de redat şi reglaţi volumul.
 Redaţi muzica şi reglaţi volumul.
Conectaţi unitatea şi PC-ul la acelaşi nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
 Atingeţi
(AirPlay).
Conectaţi unitatea şi dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la
acelaşi nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Se redă muzica.
Se redă muzica.
PC (Windows Media Player)
Puteţi asculta muzică utilizând Windows Media Player de pe PC,
cu ajutorul unităţii.
• Consultaţi Ghidul de asistenţă pentru mai multe detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
SongPal Link:
Pentru mai multe informaţii despre unitate, consultaţi alte documente
Bucuraţi-vă de muzică în orice cameră, prin Wi-Fi.
Puteţi asculta muzica preferată, stocată pe PC sau pe telefoane mobile
şi, mai mult, muzică de pe servicii de streaming, în camere diferite,
cu o calitate excelentă a sunetului.
Instrucţiuni de utilizare (document separat)
Utilizaţi aplicaţia SongPal instalată pe telefonul inteligent/iPhone
pentru a controla această funcţie.
Dacă utilizaţi mai multe dispozitive compatibile cu funcţia
SongPal Link, toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeaşi
reţea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă
specificat în dreapta, sau Ghidul de pornire despre Wi-Fi, furnizat
împreună cu fiecare dispozitiv.
•
•
•
•
Informaţii despre siguranţă
Componente şi comenzi
Conexiunea la reţeaua Wi-Fi de pe PC
Metoda de conectare/redare prin BLUETOOTH,
USB sau alte dispozitive
• Cu privire la funcţia NFC
• Depanare
• Specificaţii etc.
Ghid de asistenţă (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)
• Detalii despre conexiunea la reţeaua Wi-Fi
• Legătura cu aplicaţia SongPal
• Metoda de conectare la reţea şi de redare pentru fiecare
sistem de operare/dispozitiv
• Metoda de conectare şi redare prin BLUETOOTH pe dispozitive diferite
• Cum să redaţi fişiere în format High-Resolution Audio
• Actualizare software etc.
URL Ghid de asistenţă:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Download PDF

advertising