Sony | SRS-XB2 | Sony SRS-XB2 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Ghid de referinţă

4-587-045-21(1)
Sistem audio personal
Note cu privire la adaptorul c.a. USB
ˎˎÎnainte de a conecta sau deconecta adaptorul c.a. USB, opriţi sistemul. În caz contrar, poate
interveni o defecţiune.
ˎˎUtilizaţi doar adaptorul c.a. USB şi cablul micro-USB furnizate. Pentru a evita deteriorarea
sistemului, nu utilizaţi niciun alt adaptor c.a. USB.
Ghid de referinţă
Polaritatea portului USB al
adaptorului c.a. USB
ˎˎConectaţi adaptorul c.a. USB la o priză de perete (de la reţea) din apropiere. În cazul în care apare
o problemă, deconectaţi-l imediat de la priza de perete (de la reţea).
ˎˎNu instalaţi adaptorul c.a. USB într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
ˎˎPentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi stropirea adaptorului c.a. USB şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe adaptorul c.a. USB obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Cu privire la amplasare
ˎˎNu aşezaţi boxa în poziţie înclinată.
ˎˎNu lăsaţi sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse la lumină solară
directă, la praf excesiv, umezeală, ploaie sau la şocuri mecanice.
Cu privire la funcţionare
ˎˎNu introduceţi obiecte mici etc. în mufele sau în orificiul de ventilaţie de pe partea din spate a
sistemului. Sistemul se poate scurtcircuita sau defecta.
SRS-XB2
Cu privire la curăţare
ˎˎNu utilizaţi alcool, benzină sau diluant pentru a curăţa carcasa.
Altele
©2016 Sony Corporation
ˎˎAveţi nevoie de două unităţi dacă folosiţi funcţia Speaker Add. Este acceptat doar codecul SBC
dacă folosiţi funcţia Speaker Add.
ˎˎDacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest sistem, care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
http://www.sony.net/
Cu privire la drepturile de autor
Română
Sistem audio personal
Înainte de a utiliza sistemul, citiţi cu atenţie acest ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi stropirea adaptorului c.a. USB şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe adaptorul c.a. USB obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi un timp îndelungat bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă,
precum lumina solară directă, foc deschis sau altele asemenea.
Deoarece pentru deconectarea adaptorului c.a. USB de la priză se foloseşte conectorul principal al
adaptorului c.a. USB, conectaţi-l la o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea echipamentului, deconectaţi-l imediat de la priza c.a.
Unitatea nu este deconectată de la sursa CA (reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza de perete.
Măsuri de precauţie
Notă privind utilizarea împreună cu un telefon mobil
ˎˎPentru detalii referitoare la utilizarea telefonului dvs. mobil când primiţi un apel telefonic în timp
ce transmiteţi sunet folosind conexiunea Bluetooth, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu telefonul mobil.
Cu privire la siguranţă
ˎˎPlăcuţa de identificare şi informaţii importante privind siguranţa se află în exterior, pe partea de
dedesubt a unităţii principale şi pe suprafaţa adaptorului c.a. USB.
ˎˎÎnainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă ca tensiunea de alimentare a acestuia este aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Locul de achiziţie
Tensiune de alimentare
Toate ţările/regiunile
100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
ˎˎLDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
ˎˎMarca şi siglele Bluetooth® sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci
de către Sony Corporation se face sub licenţă.
ˎˎMarca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
ˎˎAlte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
Note cu privire la caracteristica de etanşare
(A se citi înainte de utilizarea sistemului)
Etanşeitatea la apă a acestui sistem
Acest produs prezintă o etanşeitate la apă*1,*2 echivalentă cu indicele de etanşeitate IPX5*3 conform
specificaţiilor din secţiunea „Grade de protecţie împotriva pătrunderii apei” din IEC60529 „Grade de
protecţie asigurate de carcase (cod IP)”. Cu toate acestea, sistemul nu este în totalitate etanş la apă.
Nu scufundaţi sistemul în cada cu apă fierbinte sau nu îl folosiţi în mod intenţionat în apă. În funcţie
de utilizare, infiltrarea apei în sistem poate provoca incendii, electrocutări sau defecţiuni.
Trebuie să înţelegeţi pe deplin următoarele aspecte, pentru a utiliza sistemul.
Lichidele pentru care sunt valabile specificaţiile de etanşeitate
Valabile:
apă dulce, apă de la robinet, transpiraţie
Nu sunt valabile:
alte lichide decât cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergenţi
sau agenţi de spălare, şampon, apă de izvor termal, apă fierbinte,
apă de piscină, apă de mare etc.)
*1 Capacul trebuie strâns ferm.
*2 Accesoriile furnizate nu sunt rezistente la apă.
*3 IPX5 (Grad de protecţie împotriva jeturilor de apă): Sistemul a fost testat şi s-a constatat că
rămâne funcţional după expunerea la jeturi directe de apă, dacă se foloseşte o duză cu diametru
interior de 6,3 mm, indiferent de direcţie, cu un debit aproximativ de 12,5 l/ min, pe o perioadă
de cel puţin 3 minute, de la o distanţă de cca. 3 metri.
Etanşeitatea la apă a acestui sistem se bazează pe măsurătorile efectuate în condiţiile descrise în
acest document. Reţineţi că defecţiunile provocate de pătrunderea apei, în cazul unei utilizări
inadecvate din partea clientului, nu sunt acoperite de garanţie.
Pentru a evita scăderea gradului de etanşeitate
Verificaţi următoarele aspecte şi utilizaţi corect sistemul.
ˎˎNu utilizaţi sau nu lăsaţi sistemul în medii extrem de calde sau de reci (la temperaturi în afara
intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă sistemul este utilizat sau este lăsat în medii cu temperaturi în afara
intervalului menţionat mai sus, sistemul se poate opri automat pentru protejarea circuitelor
interne.
ˎˎAveţi grijă să nu scăpaţi sistemul pe jos sau să nu îl supuneţi la şocuri mecanice. Deformarea sau
deteriorarea acestuia pot afecta etanşeitatea la apă.
ˎˎNu utilizaţi sistemul în medii unde poate fi stropit cu cantităţi mari de apă sau apă fierbinte.
Sistemul nu este rezistent la apă sub presiune. Utilizarea sistemului în locuri precum cele descrise
mai sus poate cauza o defecţiune.
ˎˎNu turnaţi apă cu temperatură mare sau nu utilizaţi un uscător de păr sau un alt dispozitiv similar
ca să suflaţi aer fierbinte direct pe sistem. De asemenea, nu utilizaţi niciodată sistemul în locaţii
cu temperatură mare, de exemplu, la saună sau lângă o plită.
ˎˎManipulaţi capacul cu atenţie. Capacul joacă un rol foarte important în menţinerea etanşeităţii la
apă. Când utilizaţi sistemul, asiguraţi-vă că aţi închis în totalitate capacul. Când închideţi capacul,
aveţi grijă să nu se infiltreze obiecte străine sub acesta. În cazul în care capul nu este închis în
totalitate, etanşeitatea la apă se poate reduce iar acest lucru poate provoca o defecţiune a
sistemului în urma infiltrării apei în interiorul sistemului.
Capac
Cum să îngrijiţi sistemul când este umed
Dacă sistemul se udă, îndepărtaţi iniţial apa de pe sistem, după care îndepărtaţi umezeala cu o
pânză moale şi uscată. Dacă suprafaţa rămâne umedă, în special în regiunile cu temperaturi
scăzute, sistemul poate îngheţa şi se poate defecta. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată umezeala
după utilizarea sistemului.
Aşezaţi sistemul pe un prosop sau pe o cârpă uscată. Apoi lăsaţi-l la temperatura camerei şi uscaţi-l
până nu mai rămâne niciun pic de umezeală.
Specificaţii
Secţiune pentru boxe
Sistem de boxe
Tip de carcasă
Diametru de aprox. 42 mm × 2
Model radiator pasiv
Bluetooth
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec acceptat*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei aeriene, sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard Bluetooth indică scopul comunicării Bluetooth dintre dispozitive.
*3 Codec: Compresie semnal audio şi format de conversie
*4 Codec de bandă secundară
*5 Advanced Audio Coding
*6LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony, care permite transmisia de
conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune BLUETOOTH. Spre
deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, precum SBC, acesta
funcţionează fără a converti conţinutul audio Hi-Res la un nivel inferior*7 şi permite transmiterea
prin reţeaua wireless BLUETOOTH a aproximativ de trei ori mai multe date*8 faţă de celelalte
tehnologii, la o calitate a sunetului fără precedent, printr-o codificare eficientă şi o organizare
optimă pe pachete.
*7 Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
*8 În comparaţie cu SBC (Subband Coding), când se selectează rata de biţi 990 kbps (96/48 kHz) sau
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Microfon
Tip
Condensator electret
Caracteristică direcţională
Omnidirecţional
Interval de frecvenţă efectiv
100 Hz - 7.000 Hz
Generalităţi
Input
Alimentare
Mufă AUDIO IN jack (mini mufă stereo ø 3,5 mm)
5 V c.c. (folosind adaptorul c.a. USB furnizat, conectat la o sursă de alimentare
de 100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz) sau folosind bateria litiu-ion încorporată
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion (folosind conexiunea BLUETOOTH)
Aprox. 12 ore*9
Dimensiuni (inclusiv părţile ieşite în afară şi butoanele de comandă)
Aprox. 191 mm × 62 mm × 65 mm (l/î/a)
Masă
Aprox. 480 g incluzând bateria
Accesorii furnizate
Adaptor c.a. USB (1)
Conector (2)
Cablu micro-USB (1)
Instrucţiuni de utilizare (2)
Ghid de referinţă (acest document) (2)
Card de garanţie (1)
9
* Dacă se utilizează sursa de muzică specificată iar nivelul volumului de pe unitate este setat la
valoarea 10.
Dacă nivelul volumului de pe unitate este setat la valoarea maximă, durata de utilizare va fi
aprox. 3 ore.
Acest interval de timp poate varia, în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Download PDF

advertising