Sony | SRS-X5 | Sony SRS-X5 Boxă wireless cu BLUETOOTH® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni – Ghid de pornire rapidă
RO
© 2014 Sony Corporation
SRS-X5
Fabricat în China
Manuale furnizate
Ghid de pornire rapidă
(acest manual)
• Prezentul manual vă furnizează instrucțiuni cu
privire la modul în care să conectați aparatul
la echipamentele Bluetooth și la modul de
efectuare a operațiilor de bază.
Manual de instrucțiuni
• Vă prezintă măsurile de precauție care se impun
și specificațiile produsului.
Informații privind mărcile
• Denumirea BLUETOOTH® şi siglele asociate
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a acestor marcaje de către Sony
Corporation este făcută sub licenţă.
• Marcajul N este marcă de comerţ sau marcă de
comerţ înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite şi / sau în alte ţări.
• Android și Google Play sunt mărci de comerț a
Google Inc.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
Ghid de asistență
(variantă electronică)
• Citiți ghidul de asistență pe ecranul calculatorului
dvs. sau al telefonului inteligent, când doriți să
aflați mai multe detalii cu privire la modul de
folosire a echipamentului. Ghidul de asistență
conține de asemenea informații relativ la
Soluționarea problemelor care vă pot ajuta în
rezolvarea eventualelor disfuncționalități ce
pot apărea.
Manuale furnizate ......................................2
• Adresa URL unde puteți găsi ghidul de asistență
este :
Punerea în legătură și conectarea cu
echipamente BLUETOOTH....................4
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/
Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri
telefonice ................................................8
• Codul bidimensional :
2
Cuprins
Informații privind mărcile............................2
Încărcarea unității ......................................3
Încărcarea unității
Această unitate are încorporat un acumulator cu ioni de litiu.
Încărcați acumulatorul înainte de folosi sistemul pentru prima dată.
Aprins
(portocaliu)
Adaptor de c.a.
(furnizat)
Intrare c.c.
Încărcarea începe când unitatea este conectată la o priză de perete prin intermediul
adaptorului de c.a., iar indicatorul ÎNCĂRCARE (Charge) se aprinde, fiind de culoare
portocalie. Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 4 ore, după care indicatorul
luminos se stinge.
3
Punerea în legătură și conectarea cu echipamente
BLUETOOTH
Alegeți cazul dvs. dintre cele 3 variante de punere în legătură prezentate în
continuare. Echipamentele BLUTETOOTH trebuie puse mai întâi în legătură unele cu
celelalte pentru a putea fi folosite.
Punerea în legătură și conectarea pentru prima dată
cu un echipament BLUETOOTH (Punerea în legătură
automată)
Această unitate poate fi pusă în legătură cu alte opt echipamente BLUETOOTH. Dacă puneți în
legătură cu două sau mai multe echipamente BLUETOOTH, parcurgeți următoarea procedură pentru
fiecare dintre acestea.
1 Apăsați butonul =/1 (Alimentare) pentru a porni acest echipament
Indicatorul =/1 (Alimentare) se aprinde, fiind de culoare verde.
Aprins
(verde)
2 Atingeți butonul
Indicatorul
(BLUETOOTH) PAIRING (de punere în legătură).
BLUETOOTH începe să clipească fiind de culoare albă.
Clipește
(alb)
Când folosiți funcția BLUETOOTH pentru prima dată, și când doar atingeți butonul
4
(BLUETOOTH) PAIRING, indicatorul BLUETOOTH va începe să clipească des, fiind de
culoare albă, iar unitatea intră în modul de punere în legătură automată.
3 Atingeți și mențineți în contact butonul
(BLUETOOTH)
PAIRING (de punere
în legătură) până ce sunt emise semnale sonore și indicatorul
(BLUETOOTH)
începe să clipească des, fiind de culoare albă.
Unitatea intră în modul de punere în legătură.
Clipește des
(alb)
4 Parcurgeţi procedura de punere în legătură la echipamentul BLUETOOTH pentru a
detecta această unitate.
Când pe ecranul echipamentului Bluetooth apare lista de echipamente detectate, selectați
„SONY:SRS-X5”.
Dacă este solicitată introducerea unei parole la echipamentul BLUETOOTH, introduceți „0000”.
5 Realizați conexiunea BLUETOOTH de la echipamentul BLUETOOTH
Când s-a realizat conexiunea cu un echipament BLUETOOTH, indicatorul
la unitate rămâne aprins.
BLUETOOTH de
Conectarea cu echipamentele BLUETOOTH puse în
legătură
1 Porniți echipamentul.
2 Atingeți butonul
Indicatorul
(BLUETOOTH) PAIRING (de punere în legătură).
BLUETOOTH începe să clipească fiind de culoare albă.
3 Realizați conexiunea BLUETOOTH de la echipamentul BLUETOOTH.
Când s-a realizat conexiunea BLUETOOTH, indicatorul
aprins.
BLUETOOTH de la unitate rămâne
5
Conectarea printr-o singură atingere la telefonul
inteligent
La simpla atingere a acestei unități cu un telefon inteligent, unitatea va porni automat, va efectua
succesiv procedurile de punere în legătură și apoi cele de conectare BLUETOOTH.
Telefoane inteligente (smartphone) compatibile
Telefoanele inteligente (smartphone) compatibile cu NFC, cu Android 2.3.3 sau variante ulterioare
instalare.
NFC
NFC (Near Field Communication - Comunicație în câmp apropiat) este o tehnologie care permite
comuncația wireless la mică distanță între diverse echipamente, cum ar fi telefoane mobile și
etichete de siguranță IC. Datorită funcției NFC, comunicarea datelor - spre exemplu punerea în
legătură BLUETOOTH - poate fi realizată cu ușurință prin simpla atingere între ele a echipamentelor
compatibile NFC (adică simbolul N sau locația destinată acestuia de la fiecare echipament).
1 Activați funcția NFC de la telefonul inteligent.
Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru telefonul inteligent.
• Dacă sistemul de operare al telefonului inteligent este Android 2.3.3. sau versiuni ulterioare, însă
anterioare variantei Android 4.1, treceți la pasul 2.
• Dacă telefonul inteligent este Android 4.1. sau versiuni ulterioare, treceți la pasul 4.
2 Preluați și instalați aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.
„NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită care poate fi preluată de la magazinul virtual Google
Play.
Pentru a prelua această aplicație, căutați „NFC Easy Connect” sau accesați-o folosind următorul
cod bidimensional. Este posibil ca pentru preluarea aplicației să fie necesară plata unor taxe de
comunicație.
În cazul folosirii codului bidimensional :
Folosiți aplicația de citire a codurilor bidimensionale
Notă
• Este posibil ca aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări și/ sau regiuni.
6
3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.
Verificați dacă interfața aplicației este afișată.
4 Atingeți telefonul inteligent de această unitate.
Deblocați mai întâi ecranul telefonului inteligent.
Atingeți telefonul inteligent de zona marcată cu N a acestei unități și mențineți cele două echipamente în contact până ce telefonul inteligent reacționează. Dacă unitatea este oprită, aceasta va
porni când este atinsă de telefonul inteligent.
Telefonul inteligent reacționează
(unitatea a fost recunoscută)
Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a stabili conexiunea.
Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, indicatorul BLUETOOTH al sistemului rămâne
aprins.
Pentru a deconecta unitatea, atingeți-o din nou cu telefonul inteligent.
Observaţii
• Dacă este dificil să stabiliți conexiunea, încercați următoarele :
– activați aplicația la telefonul inteligent și deplasați puțin telefonul în zona cu marcajul N a
unității.
– dacă telefonul inteligent este într-un etui, scoateți-l,
– verificați dacă interfața aplicației este afișată la smartphone.
7
Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri telefonice
Acționați unitatea după ce ați realizat conexiunea BLUETOOTH cu echipamentul
dvs. BLUETOOTH
Ascultarea muzicii
Profil : A2DP, AVRCP
Porniți redarea la echipamentul BLUETOOTH, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului de la echipamentul BLUETOOTH conectat, apoi reglați
volumul apăsând butoanele VOL +/– ale acestei unități.
Realizarea / recepționarea de apeluri telefonice
Profil : HSP, HFP
Microfon
Acționați telefonul inteligent pentru a efectua un apel
Pentru a încheia o convorbire telefonică, apăsați butonul
(apel) de la unitate.
de la unitate
Pentru a primi un apel, apăsați butonul
Acționați în același fel pentru recepționarea unui apel în timp ce ascultați muzică.
8
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising