Sony | SRS-ZP1000 | Sony SRS-ZP1000 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe active
Manual de instrucţiuni
SRS-ZP1000
© 2005 Sony Corporation
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce indică modelul sunt notate în partea din spate a subwoofer-ului.
Notaţi numărul modelului şi pe cel serial în spaţiul care-le
este rezervat în continuare. Specificaţi aceste numere ori de câte
ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model SRS-ZP1000
Număr serial _________________
Înainte de a acţiona aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual pe
care să îl reţineţi pentru a putea fi consultat ulterior. www.sony.ro/
Cuprins
Conectarea sistemului de boxe.................................................4
Ascultarea sunetului...................................................................7
Măsuri de precauţie....................................................................9
Soluţionarea defecţiunilor . .....................................................11
Specificaţii.................................................................................12
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane calificate.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu
ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse pe
acesta.
Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe
aparat recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau
într-un dulap.
2
Atenţie
Sunteţi avertizaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate
în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.
Notă pentru clienţii din Statele Unite ale Americii
ATENŢIE
Risc de electrocutare
Nu desfaceţi
ATENŢIE : Pentru a reduce riscurile de electrocutare,
Nu demontaţi carcasa sau panoul din spate.
Nu conţine piese care pot fi depanate de utilizator.
Apelaţi doar la serviciile unor persoane calificate.
Acest simbol este marcat pentru a avertiza utilizatorul asupra
prezenţei, în interiorul aparatului, a unor zone neizolate în care
există “tensiuni periculoase”, suficient de mari pentru a reprezenta
un pericol de electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru a atenţiona utilizatorul asupra
prezenţei unor instrucţiuni importante de folosire sau de
întreţinere (service) în documentaţia care însoţeşte aparatul.
Notă pentru clienţii din Canada
Atenţie
Pentru a evita şocurile electrice, introduceţi lamela mai lată a ştecărului în
fanta care-i este destinată şi introduceţi-l complet în priză.
3
Conectarea sistemului de boxe
1 Cuplaţi boxa din partea stângă cu cea din dreapta prin intermediul
cablului furnizat.
Aveţi grijă să cuplaţi firele + (roşu) şi - (negru) la conectorii pentru boxele
din stânga şi din dreapta.
Boxă dreapta (spate)
Boxă stânga (spate)
2CH).
2CH/54
Aveţi grijă să cuplaţi firele + (roşu) şi (negru) la conectorii pentru boxele din
stânga şi din dreapta.
Notă
• Nu conectaţi nici o altă boxă la acest sistem, deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi ale acestuia sau ale boxelor. Sonorul nu va fi emis dacă
nu sunt corect cuplate firele + (roşu) şi - (negru) la conectori.
2 Conectaţi boxa din stânga la echipamentul sursă (consultaţi figura
de la pagina 5).
Când sistemul este conectat la mufa mono a unui radio etc., sonorul este
posibil să fie emis numai de boxa din stânga. Într-un astfel de caz, utilizaţi
adaptorul pentru priză PC-251MS, marca Sony. Sunetul va fi transmis prin
ambele boxe.
Pentru conectarea la o mufă tip căşti stereo pentru telefon
Utilizaţi adaptorul opţional PC-234HS sau cablul de conectare RK-G22.
Notă
• Pentru a comuta între intrările INPUT1 şi INPUT2, folosiţi butonul ON/
OFF (pornit/oprit) al echipamentului cuplat la boxe.
4
spre mufa LINE OUT
sau spre cea pentru
căşti (minimufă
stereo)
spre mufa
INPUT 2
Boxă
dreapta
(spate)
Boxă
stânga
(spate)
**
Cablu de conectare
(nu este furnizat)
spre mufa INPUT 1
spre priza
de perete
Walkman*
CD/MD
etc.
Cablu de
conectare
(furnizat)
spre mufa LINE OUT
sau spre cea pentru
căşti (minimufă
stereo)
Player
CD/MD
etc.
Calculator
etc.
* “Walkman” este marcă de comerţ înregistrată a Sony Corporation
reprezentând produse stereo cu căşti.
** Acest comutator există numai la modelele pentru Europa.
Despre mufele de intrare INPUT1 şi INPUT2
Conectaţi mufele la un calculator, la un Walkman* CD/MD etc. prin
intermediul mufei pentru căşti sau a mufei LINE OUT. Când echipamentul
are atât mufă pentru căşti, cât şi LINE OUT, realizaţi conexiunea la mufa
LINE OUT a acestui sistem. Dacă veţi cupla mufa pentru căşti a sistemului,
reduceţi nivelul volumului la echipamentul conectat pentru a evita apariţia de
distorsiuni audio.
3 Conectaţi boxa din stânga la o priză de perete.
continuă...
5
4 Amplasaţi boxele (consultaţi imaginea de mai jos).
Boxă
stânga
(frontală)
6
Calculator,
Walkman CD sau MD,
alte echipamente
Boxă
dreapta
(frontală)
Ascultarea sunetului
Mai întâi reduceţi volumul boxei din stânga. Volumul trebuie redus la minim
înainte de a începe redarea programului sursă.
Boxa din stânga
(frontală)
POWER
(OPERATE la modelul European)
SOUND MODE
BASS
VOLUME (volum)
PHONES (căşti)
1 Apăsaţi butonul POWER al boxei din stânga.
Indicatorul POWER devine luminos.
Pentru modelele europene.
Apăsaţi butonul POWER al boxei din stânga, apoi apăsaţi comutatorul
OPERATE al aceleiaşi boxe.
Indicatorul OPERATE devine luminos, de culoare verde.
2 Ajustaţi butonul VOLUME (volum).
Când realizaţi conexiunea la mufa de ieşire pentru căşti, reglaţi şi volumul
pentru echipamentul conectat.
După audiţie, apăsaţi comutatorul POWER (4 OFF).
Indicatorul POWER se stinge.
Pentru a ajusta nivelul başilor
Rotiţi butonul BASS aflat la boxa din stânga pentru a regla volumul başilor.
Stabiliţi pentru aceştia un nivel la care nu apar distorsiuni pentru a evita
deteriorarea sistemului.
7
Presiunea sunetului
Relativ la modul sonor
Puteţi beneficia de cea mai înaltă performanţă a sursei utilizând butonul
rotativ de reglaj SOUND MODE.
– MOVIE : delectaţi-vă cu filme sau jocuri pe calculator, beneficiind de registrul complet de başi şi de tonuri înalte deosebit de clare.
– MUSIC : bucuraţi-vă de muzică redată cu înaltă fidelitate.
Sistemul poate recunoaşte sunete puternice şi poate modifica frecvenţa
pentru fiecare mod sonor. Puteţi obţine frecvenţele joase optime pentru
fiecare mod de sunet rotind butonul BASS.
MUZICĂ
FILM
Ajustarea başilor
Frecvenţă
3 Utilizarea căştilor / minicăştilor.
Conectaţi căştile / minicăştile la mufa PHONES (căşti).
Notă
• Opriţi funcţia MEGA BASS sau BASS BOOST (Walkman etc.) deoarece
poate cauza distorsiuni ale sunetului.
8
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Plăcuţa pe care este notată tensiunea de funcţionare, consumul de putere etc.
se află în partea din spate a aparatului, spre exterior.
• Înainte de a acţiona sistemul, aveţi grijă ca tensiunea de funcţionare a acestuia
să fie aceeaşi cu tensiunea reţelei locale la care este alimentat.
Locul de achiziţionareTensiunea de funcţionare
S.U.A. / Canada
120 V c.a., 60 Hz
Ţările europene
220 - 230 V c.a., 50 Hz
Alte ţări
220 - 230 V c.a., 50 Hz
• Aparatul nu este deconectat de la reţea câtă vreme este cuplat la priza de
perete, chiar dacă aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de
timp, decuplaţi-l de la priza de perete. Pentru aceasta apucaţi şi trageţi de
ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
• Dacă în aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect, decuplaţi cablul de
alimentare de la priză şi supuneţi echipamentul verificării de către o persoană
calificată, înainte de a-l mai utiliza.
• Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai la un service specializat.
• Pentru disiparea eficientă a energiei, aveţi grijă să existe suficient spaţiu în
partea din spate a subwoofer-ului. Aveţi totodată grijă să nu aşezaţi obiecte
pe aparat.
• Nu introduceţi mâna sau alte obiecte în orificiul subwoofer-ului sau în cele
ale boxelor satelit.
Cu privire la funcţionare
• Nu folosiţi sistemul de boxe, în mod continuu, la o putere mai mare decât
puterea de intrare maximă stabilită pentru acesta.
• Înainte de conectare, opriţi sistemul de boxe, calculatorul şi echipamentul
audio pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
• Nivelul volumului nu trebuie mărit până la nivelul la care apar distorsiuni.
• Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsaţi benzile înregistrate,
ceasurile, cărţile de credit personale şi suporturile de memorie care folosesc
codarea magnetică în faţa sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de
timp.
9
Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului
prezintă distorsiuni magnetice
Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea
anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este
distorsionată. În astfel de cazuri, opriţi alimentarea respectivului echipament
şi reporniţi-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveţi
grijă să luaţi măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.
Dacă nu observaţi nici o îmbunătăţire a imaginii, deplasaţi sistemul de boxe
la distanţă mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveţi grijă să nu
aşezaţi şi să nu folosiţi obiecte care conţin magneţi - cum ar fi rafturi pentru
echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea
televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale
imaginii prin interacţiunea cu sistemul.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi sistemul în apropierea surselor de căldură şi nici în locuri supuse
la praf, umezeală, ploaie sau şocuri mecanice.
Cu privire la curăţare
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a curăţa carcasa boxelor.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm
să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
10
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificaţi lista de mai
jos şi aplicaţi măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce aţi efectuat
verificările de mai jos, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude sonorul de la sistemul de boxe.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
b Verificaţi dacă volumul sonor de la boxa din stânga şi de la echipamentul
conectat a fost mărit corespunzător.
b Verificaţi dacă sunt conectate căştile, iar dacă sunt, decuplaţi-le.
Sonorul prezintă distorsiuni.
b Reduceţi nivelul sonorului la echipamentul conectat sau, în cazul în
care respectivul aparat beneficiază de funcţia de intensificare a başilor,
dezactivaţi-o.
b Rotiţi butonul VOLUME al acestui aparat pentru a reduce volumul.
Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
b Aveţi grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea
aproape de televizor.
Sonorul s-a întrerupt brusc.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
Luminozitatea indicatorului OPERATE este instabilă.
b Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă
volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
11
Specificaţii
Secţiunea boxe
Sistem de boxe
Unităţi de boxe
Tip de carcasă
Impedanţă
cu 2 căi
10 cm, tip con
2,5 cm, tip con
bas reflex
4W
Secţiunea amplificator
Puterea nominală la ieşire 25 W + 25 W(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 W)
Impedanţa la intrare
4,7 kW (la 1 kHz)
Intrare
minimufă stereo (INPUT 1, INPUT 2)
Caracteristici generale
Dimensiuni (L×Î×A)
aprox. 140×330×203 mm
Masă
aprox. 4500 g (canal stânga)
aprox. 2800 g (canal dreapta)
Lungimea cablului
aprox. 1,5 m (de la boxa din stânga la cea din dreapta)
aprox. 2 m (cablu de alimentare)
Consum de putere
21 W
Accesorii opţionale
Cablu de conectare Adaptor de priză
RK-G22
PC-234HS, PC-251MS
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Download PDF

advertising