Sony | SRS-BTX500 | Sony SRS-BTX500 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
SRS-BTX500
© 2013 Sony Corporation
Fabricat in China
RO
Înainte de a acţiona sistemul, vă rugăm să
citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pe care
vă recomandăm să le păstraţi pentru a le
putea consulta pe viitor.
Atenţie
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi lumânări
aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu stropiţi, nu picuraţi apă pe aparat şi nu aşezaţi
pe acesta recipiente care conţin lichide, cum ar fi
vaze cu apă.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau acumulatoarele la
căldură excesivă spre exemplu la radiaţii solare
directe, la foc sau la surse de căldură similare.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta aparatul
de la reţeaua electrică aveţi grijă să cuplaţi
aparatul la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi
vreun comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priză.
Sistemul nu este decuplat de la reţeaua de c.a.
câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă
echipamentul propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţa pe care este notată denumirea produsului
și alte informații importante privind siguranța
se află în partea de jos a unității principale, spre
exterior și pe suprafața adaptorului de c.a.
2
Cu privire la drepturile de autor şi
licenţe
• Denumirea de marcă Bluetooth® şi siglele
asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. iar
orice utilizare a acestor marcaje de către Sony
Corporation este făcută sub licenţă.
• Marcajul N este o marcă de comerț sau marcă
de comerț înregistrată a NFC Forum, Inc., în
Statele Unite și în alte țări.
• Android este marcă de comerț a Google Inc.
• iPhone este marcă de comerț a Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
• Alte mărci comerciale și denumiri comerciale
aparțin respectivilor proprietari.
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Cuprins
Măsuri de precauţie ...........................................................................................................4
Ce este tehnologia Bluetooth wireless ..............................................................................5
Facilităţi .............................................................................................................................5
Surse de alimentare ..........................................................................................................5
Operaţii de bază
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................7
Deschiderea suportului .....................................................................................................9
Pornirea și oprirea sistemului/ Încărcarea sistemului ......................................................10
Realizarea conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth .............................................. 11
Cu privire la punerea în legătură cu un echipament Bluetooth ................................... 11
Modul Bluetooth standby .............................................................................................13
Ascultarea muzicii ......................................................................................................15
Realizarea de apeluri fără a folosi mâinile în timp ce ascultați muzică ...........................16
Pentru a apela .............................................................................................................17
Pentru a primi un apel .................................................................................................17
Pentru a încheia o convorbire telefonică ..................................................................17
Funcțiile butoanelor unității în timpul unui apel ...........................................................17
Folosirea facilității de apelare fără folosirea mâinilor cu un alt telefon mobil
Bluetooth, în timp ce ascultați muzică ......................................................................18
Pentru a beneficia de reglajele efectelor sonore ............................................................19
Ascultarea muzicii printr-o conexiune cu fir, cu ajutorul unui echipament audio
portabil ..........................................................................................................................19
Încărcarea dispozitivelor USB, cum ar f un telefon inteligent, prin intermediul unei
conexiuni USB la sistem ...............................................................................................20
Reciclarea sistemului.......................................................................................................21
Informaţii suplimentare
Specificaţii .......................................................................................................................21
Soluţionarea problemelor ................................................................................................23
3
Măsuri de precauţie
Note valabile în cazul utilizării unui
telefon mobil
• Pentru detalii legate de funcţionarea telefonului
mobil când este recepţionat un apel telefonic în
timpul emiterii sunetului folosind conexiunea
Bluetooth, consultaţi manualul de instrucţiuni
ce însoţeşte telefonul mobil.
Privind siguranţa
Note privind adaptorul de c.a.
• Opriţi sistemul înainte de a conecta sau de a
deconecta cablul de alimentare. În caz contrar,
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Folosiţi numai adaptorul de c.a. furnizat. Pentru
a evita deteriorarea sistemului, nu folosiţi nici
un alt adaptor de c.a.
Polaritatea conectorului
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete
uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar
probleme la utilizarea adaptorului, opriţi imediat
alimentarea decuplând ştecărul de la o priză de
perete.
• Nu plasaţi adaptorul de c.a. într-o bibliotecă sau
în spaţii înguste, cum ar fi un dulap.
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu folosiţi adaptorul de c.a. în
locuri aflate în apropierea unor lichide sau
unde umezeala este ridicată. În plus, nu aşezaţi
deasupra acestuia recipiente care conţin lichide,
cum ar fi o vază cu flori etc.
Privind amplasarea sistemului
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi player-ul în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau umezeală,
– unde este supus la ploaie,
– unde este supus la şocuri mecanice.
4
Privind funcţionarea
• Nu introduceţi obiecte de mici dimensiuni etc.
în mufele sau orificiile de ventilaţie din partea
din spate a sistemului deoarece acesta poate
suferi disfuncţionalităţi sau se pot produce
scurtcircuite.
Privind curăţarea
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a
curăţa carcasa aparatului.
Alte informaţii
• Dacă aveţi întrebări sau probleme privind această
unitate, care nu îşi găsesc răspunsul în acest
manual de instrucţiuni, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Ce este tehnologia Bluetooth wireless
Ce este tehnologia Bluetooth ?
Raza maximă de comunicație
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu
rază scurtă de acţiune, care permite comunicarea
de date printr-un sistem fără fir (wireless), între
echipamente digitale, cum ar fi un calculator
și o cameră. Tehnologia wireless Bluetooth
acţionează pe raze de circa 10 m. În mod
obişnuit, se conectează două echipamente, însă
în anumite cazuri, pot fi conectate simultan la
mai multe dispozitive.
• Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de
conectare - deoarece tehnologia Bluetooth este
wireless (fără fir) - şi nici nu trebuie să îndreptaţi
echipamentele unele spre altele, ca în cazul
tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. De
exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament
când se află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii
din întreaga lume şi utilizat de numeroase
companii pe glob.
Folosiți dispozitivele Bluetooth la distanțe mai
mici de 10 m (în linie dreaptă) de sistem. Raza
maximă de comunicaţie poate varia în funcţie de
următoarele condiții :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un
obiect metalic sau un perete între acest aparat
şi dispozitivul Bluetooth,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
dispozitiv LAN wireless,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
cuptor cu microunde,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
dispozitiv care generează radiații electromagnetice.
Sistemul de comunicaţie și
profilele Bluetooth ale sistemului
Profilul reprezintă standardizarea funcției pentru
specificațiile fiecărui dispozitiv Bluetooth.
Sistemul acceptă următoarele versiuni și profile
Bluetooth :
• Sistem de comunicație :
Specificație Bluetooth versiunea 3.0
Profile compatibile Bluetooth :
– A2DP (Profil avansat de Distribuţie Audio) :
transmiterea și recepția conținutului audio de
înaltă calitate ;
– AVRCP (Profil Audio Video de Comandă la
Distanţă) : reglarea volumului ;
– HSP (Profil căști) : pentru a vorbi la telefon/
a acționa telefonul ;
– HFP (Profil de mâini libere) : pentru a vorbi
la telefon/ a acționa telefonul fără a folosi
mâinile.
Interferențe de la alte dispozitive
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi unul LAN
fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi
frecvenţă, dacă acest aparat este folosit în
apropierea unui dispozitiv LAN, pot apărea
interferenţe ale microundelor, ceea ce poate
afecta viteza de comunicaţie, poate produce
zgomot şi poate deteriora condiţiile de
conectare. Dacă se întâmplă aceasta, luaţi
următoarele măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri
între acest aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care doriţi
să folosiţi acest aparat la mai puţin de 10 m
de dispozitivul LAN fără fir.
Interferențe cu alte dispozitive
• Microundele emise de un dispozitiv Bluetooth
pot afecta negativ funcţionarea unor
echipamente medicale electronice. Pentru a
evita producerea de accidente, opriţi acest aparat
şi alte dispozitive Bluetooth în următoarele
locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili,
în spitale, în trenuri, în avioane sau în
benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu.
5
Note
• Pentru a putea folosi funcţia Bluetooth, echipamentul Bluetooth de conectat trebuie să aibă
acelaşi profil ca cel al sistemului.
Vă rugăm să ţineţi seama că, deşi există aceleaşi profile, echipamentele pot funcţiona diferit în funcţie de specificaţiile lor.
• Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless
Bluetooth, sunetul redat de sistem este uşor
întârziat faţă de cel redat de dispozitivul
Bluetooth în timpul unei conversaţii telefonice
sau al ascultării muzicii.
• Acest sistem acceptă sisteme de securitate
compatibile cu standardele Bluetooth, pentru
a asigura conexiuni sigure când este utilizată
tehnologia Bluetooth wireless, însă, în funcţie
de setările efectuate, nivelul de securitate este
posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă atunci
când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
timpul folosirii comunicaţiilor Bluetooth.
• Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie
să corespundă standardului Bluetooth specificat
de Bluetooth SIG. şi să fie autentificat. Chiar
dacă dispozitivul corespunde standardului
Bluetooth mai sus menţionat, se poate ca,
în funcţie de facilităţile şi de specificaţiile
acestuia, dispozitivul să nu se conecteze sau să
nu funcţioneze corespunzător.
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth conectat
la sistem, de mediul de comunicare sau de
cel înconjurător, poate apărea zgomot sau
întreruperi ale sunetului.
6
Operaţii de bază
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Buton VOLUM
(volum) –/+
Buton/ indicator
SOUND (Sunet)
Buton/ indicator
AUDIO IN
(Intrare audio)
Buton de apel
Indicator lumios
Acumulator/ Încărcare
Marcaj N
Buton Bluetooth PAIRING
Indicator Bluetooth
Buton ]/1
Lampă de iluminare
Microfon
Indicator Acumulator/ Încărcare
Indicatorul devine luminos sau se stinge în
funcție de starea sistemului.
Pentru detalii, consultați secțiunea următoare
„Semnificația indicațiilor lămpii Acumulator/
Încărcare” (pag. 8).
Buton SOUND (Sunet)
Apăsați acest buton pentru a selecta un efect
sonor.
Marcaj N
Atingeți-l pentru a realiza conexiunea
Bluetooth cu un telefon inteligent NFC.
Buton AUDIO IN
Apăsaţi acest buton pentru a asculta sunetul
de la echipamentul cuplat prin cablul de
conectare (nu este furnizat).
Buton de apel
Apăsaţi acest buton pentru a apela sau a
acționa în timpul unui apel.
Buton VOLUME (volum) –/+
Ajustează volumul.
Lampă de iluminare
Se aprinde fiind de diverse culori în funcție
de starea sistemului. Pentru detalii, consultați
secțiunea următoare „Semnificația indicațiilor
lămpii de iluminare” (pag. 9).
Microfon
Utilizat în timpul convorbirilor.
Indicator SOUND (Sunet)
Devine luminos în funcție de varianta aleasă
ca efect de sunet.
Indicator AUDIO IN (portocaliu)
Devine luminos în modul AUDIO IN.
Buton BLUETOOTH PAIRING
Apăsați acest buton pentru punerea în legătură
cu un echipament Bluetooth.
Indicator Bluetooth (albastru)
Devine luminos, clipește sau se stinge în
funcție de starea comunicației.
Pentru detalii, consultați secțiunea „Indicațiile
funcției Bluetooth.
Buton ]/1
Pornește/ oprește sistemul.
7
Suport
Mufa de intrare
pentru c.c. de 15 V
Mufa de
intrare
audio
Comutator
Standby
Bluetooth
Suport
Deschideți-l pentru a utiliza sistemul.
Buton
Reset
Semnificația indicațiilor indicatorului Acumulator/ Încărcare
DC IN 15V (Mufa de intrare pentru c.c. de
15 V)
Pentru conectarea adaptorului de c.a.
furnizat.
Stare
Mufa AUDIO IN (Intrare audio)
Pentru conectarea la mufa pentru căști a
unui echipament audio portabil, calculator
etc. folosind cablul de conectare (nu este
furnizat).
Acumulatorul
trebuie încărcat
Încărcarea
acumulatorului
Încheierea
încărcării
Comutator BLUETOOTH STANDBY
Activează și dezactivează modul standby
Bluetooth.
Buton RESET
Resetează sistemul.
Conector DC OUT ONLY (USB)
Pentru încărcarea echipamentelor, cum ar
fi un telefon inteligent etc., prin cuplarea la
conectorul DC OUT ONLY (USB).
8
Conector
ieșire c.c.
(USB)
Sistem pornit
Indicator
Acumulator/Încărcare
Luminos (verde), numai la
alimentarea de la baterii.
Clipește, fiind de culoare
verde
Se aprinde fiind de culoare portocalie
Dezactivat
Deschiderea suportului
Semnificația indicațiilor lămpii de
iluminare
Stare
Lampă de iluminare
Modul AUDIO IN Se aprinde fiind de culoare albă.
Căutarea unui
Se aprinde fiind de culoaechipament
re albă.
Conectare la
Se aprinde fiind de culoaun echipament
re albastră.
Bluetooth
Apăsarea
Clipește o dată, fiind de
butoanelor de
culoare albă.
volum (+/–)
Când volumul
atinge nivelul
Clipește de 3 ori, fiind de
maxim sau pe cel culoare albă.
minim
Dacă suportul este deschis, sistemul stă singur
în poziție verticală.
Pentru a închide suportul
Deplasați suportul în direcția inversă celei
indicate de săgeată.
Observaţie
• Pentru a porni/ opri iluminarea, mențineți apăsat
butonul BLUETOOTH- PAIRING, apoi apăsați
și mențineți apăsat butonul ]/1.
Indicațiile funcției Bluetooth
Stare
Punerea în legătură
cu un echipament
Căutarea unui echipament
Conectat la un
echipament
Modul Bluetooth
standby
Lampă de iluminare
Clipește des.
Clipește.
Se aprinde.
Clipește rar.
9
Pornirea și oprirea sistemului/ Încărcarea sistemului
Acest sistem poate funcționa fie alimentat de un adaptor de c.a., fie de un acumulator încorporat, cu
ioni de litiu. Încărcați acumulatorul înainte de folosi sistemul pentru prima dată.
1 Conectați adaptorul de c.a. furnizat.
Indicatorul Acumulator/ Încărcare se aprinde fiind de culoare portocalie când se încarcă acumulatorul
și se stinge când încărcarea se încheie. Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 4 ore.
2 Apăsați butonul
10
]/1.
Observaţie
• Puteți folosi sistemul alimentat de acumulator
în loc să cuplați adaptorul de c.a., dacă aveți grijă
să încărcați sistemul înainte de utilizare.
Note
• Când indicatorul Acumulator/Încărcare clipește
așa cum este indicat mai jos, este momentul să
încărcați sistemul :
– clipește fiind de culoare verde (energia acumulatorului este scăzută),
– clipește fiind de culoar portocalie, apoi se
stinge când sistemul este pornit (acumulatorul
nu mai are energie înmagazinată),
• Când comutați sursa de alimentare între adaptorul de c.a. și acumulator prin cuplarea/ decuplarea adaptorului de c.a., sistemul oprește pentru
scurtă vreme emiterea sunetului. Aceasta nu
reprezintă o disfuncționalitate.
• Puterea maximă la ieșire va fi mai scăzută când
adaptorul de c.a. este deconectat.
• În spații cu temperatură extrem de scăzută sau
de ridicată, luați în considerare următoarele :
– când sistemul este alimentat cu ajutorul adaptorului de c.a., încărcarea se poate realiza prea
repede sau poate să nu fie posibilă ;
– când funcționează fiind alimentat numai de
la acumulator, sistemul se poate opri după ce
indicatorul Acumulator/Încărcare clipește de
trei ori, fiind de culoare verde.
• Încărcați acumulatorul cel puțin de două ori
pe an.
• Repetarea operației de încărcare conduce la
diminuarea în timp a capacității acumulatorului. Când capacitatea acumulatorului scade la
jumătate cu toate ca a fost complet încărcat,
contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru
a înlocui acumulatorul.
Pentru a reseta sistemul
Realizarea conexiunii
wireless cu echipamente
Bluetooth
Folosind funcția Bluetooth a acestui aparat,
puteţi să ascultaţi muzică și să realizați apeluri
telefonice fără a folosi mâinile prin intermediul
acestui sistem, în modul wireless (fără fir).
Alegeți dintre următoarele trei metode de
conectare, pe cea care se potrivește cel mai
bine cu dispozitivul Bluetooth. Pentru detalii
privind modul de acționare a dispozitivului dvs.,
consultați manualul de instrucțiuni al acestuia.
Cu privire la punerea în legătură cu
un echipament Bluetooth
Consultați secțiunea
:
Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie puse în
legătură unele cu altele înainte de a fi utilizate.
Consultați secțiunea
:
Pentru a asculta muzică de la un echipament
Bluetooth care a fost pus în legătură cu acest
aparat, consultați această secțiune.
Conectarea printr-o singură atingere cu
:
un telefon inteligent (NFC)
Folosind un telefon inteligent NFC, puteți realiza
o conexiune Bluetooth prin simpla atingere a
sistemului cu acesta.
Înainte de a acţiona sistemul, verificaţi ca :
– sistemul și echipamentul se află la o distanță
de cel mult 1 m unul de celălalt,
– sistemul să fie conectat la o sursă de
alimentare : adaptorul de c.a. sau un
acumulator suficient încărcat,
– manualul de instrucţiuni furnizat pentru acest
echipament să fie la îndemână.
Apăsați, cu un obiect cu vârf ascuțit, butonul
RESET aflat în partea din spate a sistemului dacă
butoanele acestuia nu mai acționează aparatul.
11
5 Selectaţi “SRS-BTX500” afişat în lista
de la echipamentul Bluetooth.
Dacă indicația „SRS-BTX500” nu apare pe
afișajul echipamentului, reluați procedura de
la pasul 2.
Punerea în legătură cu un
echipament Bluetooth
1 Porniți sistemul.
Notă
• Anumite echipamente nu pot afişa o listă a
dispozitivelor detectate.
Indicatorul Bluetooth (albastru) clipește.
Dacă indicatorul AUDIO IN (portocaliu)
devine luminos, apăsați butonul
BLUETOOTH PAIRING.
6 Dacă în interfaţa echipamentului
2 Activați funcția Bluetooth a
BLUETOOTH PAIRING de la sistem
până ce se aud 2 semnale sonore.
Când indicatorul Bluetooth (albastru) începe
să clipească des și sistemul trece în modul
Punere în legătură.
Bluetooth este solicitată introducerea
codului de acces (passcode)*,
introduceţi “0000”.
Conexiunea Bluetooth este stabilită și
indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului
rămâne aprins.
* În funcţie de dispozitiv, codul de acces
poate purta denumirea de cheie de acces
(“passkey”), număr PIN (“PIN number”),
cod PIN (“PIN code”) sau parolă
(“password“).
Observație
• Când sistemul este pornit pentru prima dată,
indicatorul Bluetooth (albastru) începe să
clipească des.
Observaţie
• Pentru a pune în legătură alte dispozitive
Bluetooth, repetaţi paşii de la 2 la 6 ai procedurii
pentru fiecare echipament în parte.
echipamentului Bluetooth.
Pentru detalii, consultați manualul
instrucțiuni care însoțește echipamentul.
de
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
Clipește
des
4 Parcurgeţi procedura de punere în
legătură la echipamentul Bluetooth
pentru a detecta sistemul.
12
Note
• Modul Punerea în legătură al sistemului este anulat după circa 5 minute și indicatorul Bluetooth
(albastru) clipește. Dacă este anulat modul de
Punere în legătură în timpul desfășurării procedurii, reluați-o de la pasul 3.
• Codul de acces stabilit pentru sistem este
“0000”. Sistemul nu poate fi pus în legătură cu
un dispozitiv Bluetooth al cărui cod diferă de
cel “0000”.
• Odată ce sunt puse în legătură echipamentele,
nu este necesară repetarea procedurii decât în
următoarele cazuri :
– Sistemul este pus în legătură cu 9 sau mai
multe echipamente.
Sistemul poate fi pus în legătură cu cel mult
8 echipamente Bluetooth. Dacă se realizează
punerea în legătură cu încă un echipament pe
lângă cele 8 deja puse în legătură, legătura cea
mai veche cu un echipament va fi înlocuită cu
cu conexiunea cea mai recentă.
• Sistemul poate fi pus în legătură cu mai mult de
un echipament, însă sunetul se poate asculta de
la un singur echipament.
Modul Bluetooth standby
Când pentru Bluetooth standby este ales modul
ON (pornit), sistemul poate fi pornit și acționat
de un echipament Bluetooth.
Conectarea sistemului cu un
echipament Bluetooth pus în
legătură
1 Porniți sistemul.
Indicatorul Bluetooth (albastru) clipește.
Dacă indicatorul AUDIO IN (portocaliu)
devine luminos, apăsați butonul
BLUETOOTH PAIRING.
2 Activați funcția Bluetooth a
echipamentului Bluetooth.
Observație
• În cazul celui mai recent conectat echipament Bluetooth, sistemul va încearca să
restabilească legătura dacă funcția Bluetooth
a acestuia este activă. Când este restabilită
conexiunea Bluetooth, indicatorul Bluetooth
(albastru) de la sistem rămâne aprins.
3 Selectaţi “SRS-BTX500” afişat în lista
de la echipamentul Bluetooth.
Dacă este necesar, selectați profilul Bluetooth
acceptat de sistem pentru fiecare dintre
următoarele : A2DP, HSP sau HFP. Pentru
detalii legate de fiecare profil, consultați
secțiunea „Ce este tehnologia Bluetooth
wireless ?”. Conexiunea Bluetooth este
stabilită și indicatorul Bluetooth (albastru) de
la sistem rămâne aprins.
Notă
• Dacă sistemul este alimentat de la acumulator,
chiar dacă acesta este oprit, energia acumulatorului se va consuma câtă vreme comutatorul
BLUETOOTH STANDBY este în poziția ON
(Pornit).
Note
• Acest pas este posibil să nu fie necesar pentru
anumite dispozitive.
• Dacă sistemul nu poate fi conectat la echipamentul Bluetooth, ștergeți „SRS-BTX500”
de la dispozitivul Bluetooth și realizați din
nou operația de punere în legătură.
13
Despre NFC
Conectarea sistemului cu un
telefon inteligent printr-o singură
atingere (NFC)
Prin simpla atingere a sistemului cu un telefon
inteligent NFC compatibil, sistemul va fi pornit
automat, va fi pus în legătură și apoi conectat cu
telefonul inteligent.
1 Preluați și instalați aplicația „NFC Easy
Connect” la telefonul inteligent.
„NFC Easy Connect” este o aplicație originală
produsă de firma Sony pentru telefoanele
Android, care este disponibilă la Google Play
Store.
Căutați „NFC Easy Connect” sau scanați
următorul cod de bare bidimensional pentru a
prelua și instala această aplicație gratuită.
Este necesară plata unor taxe de comunicație
pentru preluarea aplicației. Este posibil ca
aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări
sau regiuni.
Observație
• Pentru anumite telefoane inteligente, conexiunea printr-o singură atingere poate fi posibilă fără a fi necesară preluarea aplicației „NFC
Easy Connect”. În acest caz, funcționarea și
specificațiile pot diferi de descrierea făcută
aici. Pentru detalii, consultați manualul de
instrucțiuni furnizat împreună cu telefonul
inteligent.
Pentru codul bidimensional:
Folosiți o aplicație de citire a codurilor bidimensionale.
Telefoane inteligente compatibile
• Telefoane inteligente cu funcția NFC încorporată (SO: Android 2.3.3 sau variante
ulterioare, cu excepția Android 3.x)
14
NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicația dintre diverse
echipamente, cum ar fi telefoane mobile și
etichete IC. Datorită funcției NFC, comunicația
datelor poate fi obținută cu ușurință prin atingerea simbolului corespunzător sau locației destinate de pe dispozitivele compatibile NFC.
2 Lansați aplicația „NFC Easy Connect”
de la telefonul inteligent.
Verificați dacă este afișată interfața aplicației.
3 Atingeți telefonul inteligent de sistem.
Mențineți în contact telefonul inteligent cu
marcajul N de pe sistem până ce telefonul
inteligent vibrează.
Telefonul inteligent vibrează
(sistemul este recunoscut)
Se aprinde
Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a
stabili conexiunea.
Când conexiunea Bluetooth este stabilită,
indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului
rămâne aprins.
Ascultarea muzicii
Observaţii
• Dacă este dificil să stabiliți conexiunea,
încercați următoarele :
– activați aplicația „NFC Easy Connect” și
deplasați puțin telefonul inteligent spre
partea cu marcajul N a sistemului.
– dacă telefonul inteligent este într-un etui,
scoateți-l.
• Atingeți din nou sistemul cu telefonul mobil
pentru a le deconecta.
• Dacă aveți mai multe echipamente compatibile
NFC, este suficient să atingeți telefonul
inteligent de un alt echipament pentru a
comuta conexiunea la celălalt aparat. Spre
exemplu, când telefonul inteligent este
conectat cu un sistem de căști compatibile,
este suficient să atingeți sistemul cu telefonul
inteligent pentru a comuta conexiunea
Bluetooth la sistem (Comutarea conexiunii
printr-o singură atingere).
Puteți asculta muzică wireless (fără a realiza
conexiuni prin fire), prin intermediul funcției
Bluetooth încorporate în echipamentul dvs.
Funcțiile pot varia în funcție de echipamentul
Bluetooth. Consultați manualul de instrucțiuni
care însoțește echipamentul dvs. Bluetooth.
1 Realizați conexiunea Bluetooth dintre
sistem și echipament.
Pentru detalii legate de procedura de conectare
Bluetooth, consultați secțiunea „Realizarea
conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth”.
Când este stabilită conexiunea Bluetooth,
indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului
rămâne aprins.
2 Porniți redarea la echipamentul
Bluetooth, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru
echipamentul Bluetooth, apoi apăsați butoanele
VOLUME +/– ale sistemului.
Oprirea automată a alimentării
Sistemul se oprește automat după aprox. 20 de
minute când nu este folosită facilitatea handsfree (fără mâini) (sistemul nu este conectat cu
un echipament Bluetooth prin intermediul HFP/
HSP) și când nu există nici un echipament care
să fie încărcat prin intermediul conectorului DC
OUT ONLY și când nu este redată muzică.
15
După utilizare
Efectuați una dintre următoarele operații :
• dezactivați funcția Bluetooth a echipamentului
Bluetooth. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni ce însoțește echipamentul,
• opriți echipamentul Bluetooth,
• opriți sistemul,
• atingeți din nou sistemul cu telefonul
inteligent pentru a le decupla (numai pentru
telefoane inteligente compatibile cu NFC).
Realizarea de apeluri fără
a folosi mâinile în timp ce
ascultați muzică
Prin intermediul conexiunii Bluetooth, aveți
posibilitatea de a efectua apeluri fără a folosi
mâinile, cu ajutorul unui telefon mobil Bluetooth
care beneficiază de funcția de ascultare a muzicii
și care acceptă profilul Bluetooth A2DP și HFP
sau HSP. Dacă telefonul dvs. mobil acceptă atât
HFP, cât și HSP, alegeți varianta HFP.
Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil
Bluetooth. Consultați manualul de instrucțiuni
care însoțește telefonul dvs. mobil.
1 Realizați conexiunea Bluetooth dintre
sistem și echipament.
Pentru detalii legate de procedura de conectare
Bluetooth, consultați secțiunea „Realizarea
conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth”.
Când este stabilită conexiunea Bluetooth,
indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului
rămâne aprins.
2 Porniți redarea la telefonul mobil
Bluetooth, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru
echipamentul Bluetooth, apoi apăsați butoanele
VOLUME +/– ale sistemului.
16
Pentru a apela
Acționați telefonul mobil Bluetooth. Verificați
dacă se aude un ton de apel la sistem și vorbiți
folosind microfonul. Dacă nu se aude tonul de
(apel) de la sistem timp
apel, apăsați butonul
de 2 secunde pentru ca dispozitivul de apel să
devină sistemul.
Pentru a primi un apel
Când este recepționat un apel, redarea face o
pauză și se aude sunetul de telefon de la sistem.
Apăsați butonul
(apel) de la sistem și vorbiți
folosind microfonul.
Observaţii
• Dacă nu se aude tonul de apel de la sistem când
este recepționat un apel, opriți redarea și apăsați
butonul (apel) pentru a vorbi.
• Puteți folosi facilitatea de apelare fără a folosi
mâinile când redarea se încheie.
• În timpul unei convorbiri, apăsați butoanele
VOLUME –/+ ale sistemului pentru a regla
volumul.
Note
• Sunetul este emis de boxa din partea stângă
numai în cursul unui apel.
• Folosiți telefonul inteligent de la o distanță de cel
puțin 50 cm de sistem. Dacă telefonul inteligent
se află la distanță prea mică de sistem se poate
produce zgomot.
Pentru a încheia o convorbire
telefonică
Apăsați butonul (apel). Dacă ascultați muzică
când a fost recepționat apelul, redarea acesteia
va fi reluată la încheierea convorbirii.
Funcțiile butoanelor
timpul unui apel
unității
în
Funcțiile disponibile pot diferi în funcție de
telefonul mobil Bluetooth sau de profilurile
acceptate de acesta. Consultați manualul de
instrucțiuni care însoțește telefonul dvs. mobil
Bluetooth.
Stare
Standby
Buton
de apel
• Apăsați o dată pentru a începe
realizarea vocală a unui apel
(numai în cazul telefoanelor
mobile compatibile cu apelarea vocală).
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a fi efectuat încă o
dată același număr de telefon
ca la apelul precedent.
Apel efectuat • Apăsați o dată pentru a anula
apelul efectuat.
• Apăsați timp de circa 2 secunde
pentru a schimba echipamentul de apel, comutând între
sistem și telefonul mobil.
Apel
• Apăsați o dată pentru a răspunrecepționat
de la telefon.
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a respinge un apel.
În cursul
• Apăsați o dată pentru a încheia
apelului
o convorbire.
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apel comutând între
sistem și telefonul mobil.
După utilizare
Efectuați una dintre următoarele operații :
• dezactivați funcția Bluetooth a echipamentului
Bluetooth. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni ce însoțește echipamentul,
• opriți echipamentul Bluetooth,
• opriți sistemul,
• atingeți din nou sistemul cu telefonul
inteligent pentru a le decupla (numai pentru
telefoane inteligente compatibile cu NFC).
17
rămâne aprins.
Folosirea facilității de apelare fără
folosirea mâinilor cu un alt telefon
mobil Bluetooth, în timp ce ascultați
muzică
Acest sistem este compatibil cu tehnologia
puncte multiple, care vă permite să apelați fără
a folosi mâinile în timp ce ascultați muzică de la
un player compatibil Bluetooth.
Observaţii
• Pentru a folosi funcția de apelare a telefonului
mobil Bluetooth care beneficiază și de
facilitatea muzică, realizați conexiunea
Bluetooth între sistem și telefonul mobil via
HFP sau HSP, nu prin intermediul A2DP.
• În funcție de telefonul mobil Bluetooth, în
timp ce este stabilită conexiunea Bluetooth
prin intermediul HFP sau HSP, este posibil să
fie ocupată de același telefon mobil Bluetooth
și cealaltă conexiune Bluetooth, via A2DP.
Un player de muzică Bluetooth nu poate fi
conectat cu acest sistem, în acest caz.
Notă
• Pentru a realiza aceeași conexiune cu același
echipamente, după oprirea sistemului, reluați
aceeași procedură.
• Conexiunea printr-o singură atingere (NFC)
nu poate fi utilizată pentru această procedură.
• Operațiile pot varia în funcție de echipamentul
Bluetooth. În funcție de combinația de
echipamente Bluetooth, este posibil ca acest
tip de conexiune Bluetooth să nu se stabilească.
Consultați manualele de instrucțiuni care
însoțesc echipamentele Bluetooth.
1
18
Realizați, prin intermediul A2DP,
conexiunea Bluetooth dintre sistem și
player-ul de muzică Bluetooth, precum
și dintre sistem și telefonul mobil
Bluetooth via HFP sau HSP.
Pentru detalii legate de procedura de conectare
Bluetooth, consultați secțiunea „Realizarea
conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth”.
Când este stabilită conexiunea Bluetooth,
indicatorul Bluetooth (albastru) al sistemului
Pentru a beneficia de
reglajele efectelor sonore
Puteți beneficia de efecte sonore în funcție de
preferințe.
1 Apăsați butonul SOUND (Sunet) pentru
a selecta efectul sonor.
Indicatorul SOUND (descris mai jos) indică
reglajul curent pentru efecte sonore.
Puteți comuta între efectele disponibile apăsând
în mod repetat butonul SOUND.
Stare
Portocaliu
Verde
Stins
Efect sonor
Sunetul perceput beneficiază de
frecvențe joase (bași) de înaltă
calitate (MEGA BASS). Această variantă este activată în mod
implicit, când porniți sistemul
pentru prima dată.
Sunetul perceput beneficiază
de efect surround (cu efect de
învăluire) (MEGA BASS +
SURROUND).
Fără efecte sonore.
Observaţii
• Sistemul reține efectul sonor cel mai recent
folosit și îl activează la pornire.
Ascultarea muzicii printr-o
conexiune cu fir, cu
ajutorul unui echipament
audio portabil
1 Conectați echipamentul la sistem.
Minimufă stereo
Cablu de conectare
(nu este furnizat)
2 Porniți sistemul.
3 Porniți echipamentul conectat.
4 Apăsați butonul AUDIO IN al
sistemului.
5 Acționați echipamentul conectat.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru
echipamentul conectat, apoi apăsați butoanele
VOLUME +/– ale sistemului.
Note
• Nu puteți reda muzică prin simpla conectare a la
sistem prin intermediul unui cablu. Aveți grijă
să apăsați și butonul AUDIO IN.
• Realizarea de apeluri fără a folosi mâinile nu
este posibilă în timp ce ascultați muzică de la
un echipament cuplat la sistem prin cablul de
conectare.
19
Oprirea automată a alimentării
Sistemul se oprește automat după aprox. 20 de
minute când nu este folosită facilitatea handsfree (fără mâini) (sistemul nu este conectat cu
un echipament Bluetooth prin intermediul HFP/
HSP) și când nu există nici un echipament care
să fie încărcat prin intermediul conectorului DC
OUT ONLY și când nu este redată muzică.
Încărcarea dispozitivelor
USB, cum ar fi un telefon
inteligent, prin intermediul
unei conexiuni USB la
sistem
Puteți încărca telefonul dvs. inteligent cuplându-l
la conectorul DC OUT ONLY (USB) al sistemului.
Când folosiți sistemul alimentat exclusiv de la
acumulatorul încorporat, puteți de asemenea să
încărcați telefonul inteligent de la acumulatorul
sistemului. Porniți sistemul pentru a încărca
dispozitivul USB.
Cablu USB
(nu este furnizat)
Notă
• Această funcție nu este destinată transferului de
date prin cablul USB.
20
Informaţii suplimentare
Reciclarea sistemului
Specificaţii
Pentru protejarea mediului înconjurător,
scoateți din aparat acumulatorul cu ioni de litiu,
încorporat.
Înainte de scoaterea acumulatorului din aparat,
descărcați-l folosind sistemul alimentat de
acumulator, adaptorul de c.a. fiind decuplat de
la priză.
Secţiunea boxe :
• Sistem de boxe :
boxe satelit : diametru aprox. 48 mm × 2
subwoofer : aprox. 80 mm × 1
Reciclați acumulatorul cu ioni de litiu.
Nu demontați carcasa sistemului decât
pentru a scoate acumulatorul în vederea
reciclării sistemului.
1 Opriți sistemul și decuplați adaptorul
de c.a.
2
Detașați capacul din partea din
spate a sistemului pentru a scoate
acumulatorul din aparat.
1 Deschdeți suportul.
2 Îndepărtați cele 4 căpăcele de cauciuc din
partea de jos a aparatului.
3 Desfaceți cele 4 șuruburi.
4 Îndepărtați capacul.
5 Decuplați conectorul de la sistem.
6 Scoateți acumulatorul.
• Tip de cutie de rezonanţă :
boxe satelit : carcasă etanșă
subwoofer : model radiator pasiv
Secţiunea amplificator :
• Tensiunea de referinţă la ieşire
La folosirea unui adaptor de c.a. :
10 W + 10 W (Boxe satelit, 1 % distorsiune
armonică, 1 kHz, 6 ?)
20 W (subwoofer, 1 % distorsiune
armonică, 100 Hz, 4 ?)
La folosirea acumulatorului :
4 W + 4 W (Boxe satelit, 10 % distorsiune
armonică, 1 kHz, 6 ?)
8 W (subwoofer, 10 % distorsiune
armonică, 100 Hz, 4 ?)
Secţiunea Bluetooth
• Sistem de comunicaţie :
Specificaţii Bluetooth ver. 3.0
• Ieşire :
Specificaţii Bluetooth, clasă de putere 2
• Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
• Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
• Metodă de modulaţie : FHSS
Notă
• Aveți grijă să nu deteriorați capacul de protecție
a codului cu o pensetă metalică etc. când scoateți
acumulatorul din aparat.
• Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP (Profil de distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil audio / video de comandă la
distanţă)
HSP (Profil căști)
HFP (Profil măinile libere)
• Codec acceptat*3 :
SBC*4 , AAC*5
• Domeniul de transmisie (A2DP)
20 Hz ÷ 20.000 Hz (frecvenţa de eşantionare
de 44,1 kHz)
21
Microfon :
• Tip :
Condensator electret
• Caracteristici direcționale :
Omnidirecțional
• Domeniul efectiv de frecvențe :
50 Hz – 10 kHz
Caracteristici generale :
• Intrare :
Mufă de intrare audio AUDIO IN (minimufă
stereo, ø 3,5 mm)
• DC OUT (ieșire de c.c.) :
Mufă USB tip A (pentru încărcarea acumulatorului echipamentului conectat)
(5 V, max. 1,5 A)
• Alimentare :
DC 15 V (folosind adaptorul de c.a. furnizat
conectat la o priză de curent într-o rețea cu
următoarele caracteristici : 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz / 60 Hz) sau folosind acumulatorul cu
ioni de litiu încorporat
• Durata de viață a acumulatorului cu ioni de litiu
(folosind conexiunea Bluetooth) :
aprox. 6 ore*6
• Dimensiuni (inclusiv părțile proeminente și
butoanele (L/Î/A) :
aprox. 385 mm × 152 mm × 65 mm
• Masă :
aprox. 2.000 g, inclusiv acumulatorul
Accesorii furnizate :
– adaptor de c.a. (AC-E1530) (1)
– manual de instrucţiuni – acesta (1)
– card de garanție (1)
– etui de transport (1)
22
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul de
operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
*3 Codec : Compresia semnalului audio şi
formatul de conversie
*4 Codec subbandă.
*5 Codare audio avansată
*6 Durata de timp poate varia în funcție de
temperatură sau de condițiile de folosire.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Soluţionarea problemelor
Nu se aude sunetul / Sunetul este emis de o singură
boxă / Sunetul este prea slab
Verificaţi dacă atât sistemul
cât şi echipamentul sursă
sunt pornite.
Dacă puneţi în legătură
acest sistem cu un calculator personal, aveţi grijă
ca pentru ieşirea audio
a calculatorului să fie
aleasă varianta dispozitiv
Bluetooth.
Măriţi volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
Realizaţi din nou punerea
în legătură a acestui sistem
cu dispozitivul Bluetooth.
Verificaţi dacă echipamentul
sursă este în curs de redare
Dacă echipamentul conectat este mono, sunetul va
fi emis numai de boxa din
stânga.
Verificaţi dacă ambii
conectori ai cablului de
alimentare (nu este furnizat)
sunt ferm cuplați la sistem și
la echipamentul conectat.
23
Sunetul este distorsionat / Sistemul generează zgomot.
24
Reduceți volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
Îndepărtați
televizor.
sistemul
de
Dacă echipamentul conectat
beneficiază de funcţia de
egalizor, opriţi-o.
Comutați
conexiunea
Bluetooth la varianta A2DP
acționând echipamentul
Bluetooth când este aleasă
varianta HFP sau HSP.
Mențineți sistemul la
distanță de un dispozitiv
LAN wireless, un cuptor cu
microunde etc.
Dacă la acest sistem ați conectat un echipament care
are un radio sau un tuner
încorporat, posturile difuzate este posibil să nu fie
recepționate sau este posibil ca sensibilitatea să fie
diminuată. Amplasați sistemul la distanță mai mare
de respectivul echipament
și verificați dacă audiția
este satisfăcătoare.
Apropiați sistemul şi
dispozitivul Bluetooth.
Eliminaţi orice obstacol
dintre acest sistem şi
dispozitivul Bluetooth.
Încărcați sistemul conectând adaptorul de c.a. în
cazul în care indicatorul
Acumulator/
Încărcare
clipește, fiind de culoare
verde.
Nu este posibilă punerea în legătură.
Apropiaţi sistemul şi
dispozitivul Bluetooth până
la 1 m unul de celălalt.
Dacă indicatorul Bluetooth
(albastru) nu clipește des,
apăsați și mețineți apăsat
butonul BLUETOOTHPAIRING de la sistem până
ce se aud două semnale
sonore.
Nu se aude vocea. / Nivelul vocii este scăzut.
Verificaţi dacă atât sistemul
cât şi echipamentul sursă
sunt pornite.
Selectați
conexiunea
Bluetooth HFP sau HSP
acționând echipamentul
Bluetooth.
Verificaţi dacă semnalul
emis de telefonul mobil
Bluetooth este destinat
sistemului.
Măriţi volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
25
Nu este posibilă realizarea conexiunii printr-o
singură atingere (NFC).
Apropiaţi telefonul
inteligent de sistem până
ce telefonul vibrează. Dacă
aceasta nu se întâmplă,
deplasați ușor telefonul
pe partea marcată cu N a
sistemului.
Dacă telefonul inteligent
este în etui, scoateți-l.
Verificaţi dacă funcția NFC
a telefonului inteligent este
activă.
Sensibilitatea de recepție
NFC depinde de echipament. Dacă nu reușiți în
mod repetat să realizați
conexiunea cu un telefon
inteligent printr-o singură
atingere, conectați sistemul efectuând operațiile
prin acționarea afișajului.
Verificaţi dacă aplicația
„NFC Easy Connect”
este afișată la telefonul
inteligent.
26
Ghid de pornire rapidă Bluetooth®
1
Apăsați și eliberați butonul
Mențineți apăsat butonul până ce sunt emise
două semnale sonore și indicatorul clipește
des.
27
2
Apăsați pe [Settings] (Reglaje) T
Android
T [Bluetooth
[Bluetooth]
]
[SRS-BTX500]
iPhone
Apăsați pe [Settings] (Reglaje) T
T [Bluetooth]
3
28
[
]T[
]
[
]T[
]
[SRS-BTX500]
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising