Sony | NW-WM1A | Sony NW-WM1A WM1A Walkman® Signature Series Használati útmutató

4-593-854-52(1)
Kezelési útmutató
A hangerő-szabályozásról (kizárólag az európai
irányelveknek megfelelő országok/térségek
esetében)
A hangos riasztás (hangjelzés) és szöveges [Check the volume level]
figyelmeztetés a hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor
a hangerőt első alkalommal a halláskárosító szint fölé emeli. A
figyelmeztető üzenet [OK] gombjának megérintésével törölheti a
hangjelzést és a figyelmeztetést.
Megjegyzés
•A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
•A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként
ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez
történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
• Ha a Walkmant halláskárosító szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő
automatikusan a hallására nézve biztonságos szintre csökken.
Bluetooth tulajdonságok
A Walkmanen tárolt zenéket Bluetooth audioeszközökön, például
fejhallgatón vagy hangszórón is hallgathatja.
©2016 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-WM1A/WM1Z
A kézikönyvekről
1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)
2. (Használatbavételi útmutató)
A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
• A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
• Hol találhatók hasznos számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos
honlapok az interneten
3. S
úgóútmutató (számítógépen/okostelefonon
megjeleníthető webes dokumentum)
A Súgóútmutatóban talál többek között részletesebb
kezelési útmutatót, műszaki adatokat és az
ügyfélszolgálat honlapjának címét.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h_ww/
A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a
szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell
fizetnie.
Előfordulhat, hogy bizonyos modellek egyes országokban vagy
régiókban nem kaphatók.
Megjegyzések a Walkman használatával
kapcsolatban
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban
• Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása
érdekében félévente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
A microSD kártyák formázása
Feltétlenül olvassa el az interneten elérhető Súgóútmutatóban a
microSD kártyákra vonatkozó utasításokat, mielőtt egy microSD kártyán
(nem tartozék) adatokat tárolna.
Párosítás (az eszköz első használata alkalmával)
1. Állítsa a Bluetooth audioeszközt párosítás üzemmódba. (Részleteket
az eszköz használati útmutatójában talál.)
2.Válassza:
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] a
[Bluetooth] menüben.
3. A Bluetooth kapcsoló megérintésével kapcsolja be a Bluetooth
funkciót.
4. A párosítás elindításához érintse meg az [Add Device (Pairing)]
lehetőséget.
5. A Bluetooth-kapcsolat létrehozásához válassza ki az eszközt a
párosított eszközök listájából.
Ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött, a [Connected.] jelzés látható.
Csatlakozás (a továbbiakban)
1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth audioeszközt, és állítsa
készenléti állapotba.
2.Válassza:
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] a
[Bluetooth] menüben.
3. A Bluetooth kapcsoló megérintésével kapcsolja be a Bluetooth
funkciót.
4. A Bluetooth-kapcsolat létrehozásához válassza ki az eszközt a
párosított eszközök listájából.
Leválasztás
1.Válassza:
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] a
[Bluetooth] menüben.
2. Érintse meg a csatlakoztatott eszköz nevét a párosított eszközök
listájában, majd érintse meg az [OK] gombot a leválasztási
kérdésnél.
Tünet és megoldás
A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a
számítógép.
• Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik jól a számítógép USBcsatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
• A Walkmanen lévő töltés lámpa pirosan világít, amíg töltődik az
akkumulátor, és kialszik, ha a feltöltés befejeződött.
• Amikor használatba veszi a Walkmant, vagy hosszú ideig nem
használta, néhány percet igénybe vehet, amíg a számítógép
felismeri a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő
csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a
Walkmant.
• Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, kapcsolja ki a
számítógépet, és válassza le a Walkmant. Utána húzza ki a
tápkábelt, vegye ki az akkumulátort, és válasszon le minden
egyebet, ami még esetleg a számítógéphez van csatlakoztatva, és
öt percre áramtalanítsa. Az áramtalanítás után kapcsolja be újra a
számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkmant.
Szeretne egy 3-pólusú minidugasz (balanced csatlakozás)x2
típusú fejhallgatókábelt a Walkman fejhallgató aljzatához (normál
balanced) csatlakoztatni.
• Forduljon egy Sony márkakereskedőhöz.
Megfelelőség és információk
Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos
információk
Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című
részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó
részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt
szoftvert.
A telepítéshez a számítógéphez csatlakoztatás után nyissa meg a
Walkman adattárolóján a [WALKMAN] mappát.
Windows felhasználók: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac felhasználók: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
A szoftver telepítése után kattintson duplán a számítógép asztalán
létrehozott parancsikonra vagy alias ikonra.
A fülhallgatókról
A füldugaszok légmentesen zárják a fülcsatornát. Vigyázni kell, mert
fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást
gyakorolnak a füldugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből.
Használat után óvatosan vegye ki a füléből a füldugaszokat.
A fejhallgatóról
• Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
• A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a
készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -,
amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
• Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón
keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó
személyeket ne zavarja.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne
használja hosszú ideig, nagy hangerővel.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő
internetes címen: http://www.compliance.sony.de/
Vezeték nélküli funkció
Üzemi frekvencia
2 400 – 2 483,5 MHz
13,56 MHz
Maximális kimenő teljesítmény
< 10,0 dBm [2 400 – 2 483,5 MHz]
< –29,8 dBμA/m 10 m-nél [13,56 MHz]
• Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne darabolja szét a másodlagos
cellákat vagy akkumulátorokat.
• A cellákat vagy akkumulátorokat ne tegye ki hőhatásnak vagy tűznek.
Kerülni kell a közvetlen napfényen tárolást.
• Ha egy cella szivárog, vigyázni kell, hogy a kifolyt folyadék ne
kerüljön bőrre vagy szembe. Ha mégis odakerült, mossa le az érintett
területet bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz.
• Használat előtt a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat fel kell
tölteni. A feltöltés helyes módjára vonatkozó útmutatást megtalálja a
gyártói utasításokban vagy a készülék kézikönyvében.
• Hosszabb idejű tárolás után a maximális teljesítmény elérése
érdekében szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri
feltöltésére és lemerítésére.
• Az előírások szerint kell hulladékba helyezni.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
Download PDF

advertising