Sony | SRS-A201 | Sony SRS-A201 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe active
Manual de instrucţiuni
SRS-A201
© 2005 Sony Corporation
Înainte de a acţiona aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual pe
care să îl reţineţi pentru a putea fi consultat ulterior.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane calificate.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu
ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse pe
acesta.
Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe
aparat recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un
dulap.
Conectaţi adaptorul de reţea la o priză uşor accesibilă. Dacă observaţi vreo
anomalie legată de funcţionarea adaptorului, decuplaţi-l imediat de la priza
de perete.
Atenţie
Sunteţi avertizaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate
în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la ţările în care acesta este
susţinut prin lege, în special în ţările EEA (Zona Economică Europeană).
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesorii la care se referă : adaptorul de reţea.
2
Conectarea sistemului de boxe
1 Conectaţi adaptorul de reţea la boxă.
Boxă din stânga
(vedere din spate)
Adaptor de reţea
(furnizat)
spre mufa de intrare c.c.
DC IN 4,5 V
Notă
• Folosiţi numai adaptorul de reţea furnizat.
Folosirea unui alt adaptor poate conduce la
deteriorarea boxelor.
spre priza
de perete
Polaritatea conectorului
2 Conectaţi cablul boxei din stânga la echipamentul sursă.
Când sistemul este conectat la mufa mono a unui aparat de radio etc., sunetul
poate fi emis prin boxa din stânga a sistemului activ de boxe. Într-un astfel
de caz, folosiţi adaptorul opţional de conector PC-236MS, marca Sony.
Sonorul va fi astfel transmis prin ambele boxe.
Notă
• Recepţia radio poate fi afectată sau sensibilitatea poate scădea, dacă
dispozitivul sursă conectat, care încorporează un tuner radio, este aşezat
pe aparat sau în apropierea acestuia.
Boxă din dreapta Boxă din stânga
(vedere din spate) (vedere din spate)
CD / MD WALKMAN*,
PC, player CD / MD
etc.
spre mufa LINE OUT
sau către cea pentru
căşti (minimufă stereo)
* “Walkman” este marcă de comerţ înregistrată a Sony Corporation reprezentând
produse stereo cu căşti.
3
Ascultarea sonorului
Mai întâi reduceţi volumul boxei din stânga. Înainte de a conecta boxele la
mufa de ieşire pentru căşti, trebuie redus volumul sonor al echipamentului
conectat.
1 Puneţi comutatorul POWER în poziţia “ON”.
Indicatorul POWER devine luminos.
2 Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME.
Când conectaţi căştile la mufa de ieşire care le este destinată, reglaţi şi
volumul sonor al echipamentului conectat.
După ascultare, puneţi comutatorul POWER în poziţia “OFF”.
Indicatorul POWER se stinge.
Notă
• Opriţi funcţia MEGA BASS sau BASS BOOST (Walkman etc.) deoarece
poate cauza distorsiuni.
Boxă (stânga)
Boxă (dreapta)
Walkman* etc.
Indicator POWER
* “Walkman” este marcă de comerţ înregistrată a Sony Corporation reprezentând
produse stereo cu căşti.
4
Măsuri de precauţie
• Folosiţi numai adaptorul de reţea care v-a fost furnizat.
• După acţionarea sistemului folosind adaptorul de reţea, decuplaţi adaptorul
de la priză dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp.
Comutatorul POWER al boxei din stânga nu opreşte şi adaptorul de reţea.
• Nu demontaţi carcasa. Apelaţi doar la serviciile unor persoane calificate.
• Nu lăsaţi sistemul în apropierea surselor de căldură şi nici în locuri supuse
la praf, umezeală, ploaie sau şocuri mecanice.
• Dacă în interiorul carcasei pătrund lichide sau obiecte solide, aveţi grijă să
fie verificat sistemul de către persoane calificate înainte de a mai fi folosit.
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a curăţa carcasa boxelor.
• Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsaţi benzile înregistrate,
ceasurile, cărţile de credit personale şi dischetele care folosesc codarea
magnetică în faţa sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu plasaţi boxele în locuri de unde pot cădea. Nu lăsaţi nici un fel de obiecte
de valoare în apropierea boxelor.
Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului
prezintă distorsiuni magnetice
Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea
anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este
distorsionată. În astfel de cazuri, opriţi alimentarea respectivului echipament
şi reporniţi-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveţi
grijă să luaţi măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.
Dacă nu observaţi nici o îmbunătăţire a imaginii, deplasaţi sistemul de
boxe la distanţă mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveţi grijă
să nu aşezaţi şi nici să nu folosiţi obiecte care conţin magneţi - cum ar fi
rafturi pentru echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în
apropierea televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni
magnetice ale imaginii prin interacţiunea cu sistemul. Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm
să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
5
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificaţi lista de mai
jos şi aplicaţi măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce aţi efectuat
verificările de mai jos, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude sonorul de la sistemul de boxe.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
b Verificaţi dacă volumul sonor de la boxa satelit din stânga şi de la
echipamentul conectat a fost mărit corespunzător.
Sonorul prezintă distorsiuni.
b Reduceţi nivelul sonorului la echipamentul conectat sau, în cazul în care
respectivul aparat beneficiază de funcţia BASS BOOST, dezactivaţi-o.
b Folosiţi butonul VOLUME pentru a reduce volumul acestui aparat.
Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
b Aveţi grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea
aproape de televizor.
Sonorul s-a întrerupt brusc.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
Luminozitatea indicatorului POWER este instabilă.
b Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă
volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
6
Specificaţii
Secţiunea boxe
Tip de carcasă
Sistem de boxe
Impedanţă
Puterea nominală la intrare
registru complet, bass reflex, ecranat magnetic
57 mm (diametru)
8W
1W
Secţiunea amplificator (Boxa din stânga)
Puterea la ieşire
1 W + 1 W (10% T.H.D., 1 kHz, 8 W)
Intrare
Cablu de conectare cu miniconector stereo tip L(2 m) × 1
Impedanţa la intrare
4,7 kW (la 1 kHz)
Caracteristici generale
Putere
Dimensiuni (L×Î×A)
Masă
4,5 V c.c. (adaptor de reţea c.a. furnizat)
• aprox. 71 × 141 × 91 mm
• Boxă stânga : aprox. 205 g
• Boxă dreapta : aprox. 190 g
Accesorii furnizate
Adaptor de reţea c.a. (1)
Manual de instrucţiuni (1)
Accesorii opţionale
Adaptor de conector :
PC-234S, PC-236MS
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
www.sony.ro/
Download PDF

advertising