Sony | SRS-Z100 | Sony SRS-Z100 Instrucţiuni de utilizare

Sistem activ de difuzoare
Instrucţiuni de utilizare
SRS-Z100
© 2008 Sony Corporation
Faţă
Tipărit în China.
http://www.sony.net
Spate
(spate)
La priza de
perete
Adaptor de alimentare de c.a.
(furnizat)
La mufa „DV IN” (Intrare
c.c.) 13 V
La mufa „LINE OUT” (Ieşire linie)
sau la mufa pentru căşti (mufă
mini stereo)
PC, etc.
La mufa „R
OUT”
(Ieşire dr.)
La mufa
„INPUT2”
(Intrare 2)
Dispozitiv audio
portabil, etc.
Cablu de conectare
(Mufă mini stereo
Mufă mini stereo)
(opţional)
Limba Română
Înainte de a utiliza acest aparat, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru consultări viitoare.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie
sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii, etc.
Nu aşezaţi pe aparat surse care au flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de electrocutare, evitaţi stropirea aparatului sau posibilitatea ca anumite
lichide să se scurgă pe acesta şi nu plasaţi pe echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi aparatul la o priză c.a. uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în funcţionarea aparatului, deconectaţi imediat ştecărul principal de la priza de c.a.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este oprit, atât timp cât este conectat la priză.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a opera
acest echipament.
Precauţii
Cu privire la siguranţă
Plăcuţa de nume se află pe partea de jos, în exteriorul sistemului.
• Înainte de a opera aparatul verificaţi ca tensiunea de operare să fie aceeaşi cu sursa dvs. de energie.
Locul achiziţiei
Toate ţările/regiunile
•
Tensiunea de operare
100 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Folosiţi doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat.
Cu privire la funcţionare
• Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, dispuneţi verificarea aparatului de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
• Deşi acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsaţi casete înregistrate, ceasuri, cărţi de credit sau dischete cu
codificare magnetică în faţa sistemului pentru o perioadă îndelungată.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse de căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf excesiv,
umezeală, ploaie ori supuse şocurilor mecanice.
Cu privire la curăţare
Nu folosiţi alcool, benzină sau diluanţi pentru curăţarea carcasei.
Dacă imaginea televizorului sau ecranul monitorului sunt distorsionate magnetic
Deşi acest sistem este ecranat magnetic, pot exista cazuri în care imaginea televizoarelor/computerelor poate suferi
distorsiuni magnetice. În acest caz, opriţi televizorul/computerul o dată şi reporniţi-l după 15-30 de minute. Pentru
computere, luaţi măsurile corespunzătoare, precum memorarea datelor înainte de oprire. Dacă nu par să existe
îmbunătăţiri, plasaţi aparatul mai departe de televizor/computer. Nu aşezaţi lângă televizor/computer obiecte la care sunt
ataşaţi sau se folosesc magneţi, precum rafturi audio, suporturi pentru televizoare, jucării, etc. Acestea pot provoca
distorsionarea magnetică a imaginii ca urmare a interacţiunii cu aparatul.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la acest aparat, care nu sunt acoperite de prezentul manual, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Identificarea pieselor (Vezi fig. )
1
2
3
4
5
6
7
Butonul (alimentare)
Indicator de alimentare
Butonul „VOLUME” (Volum)
Mufa (căşti)
Difuzor stâng
Difuzor drept
„INPUT” (Intrare) 1
Cablu de conectare cu mufă mini stereo
8 Mufa „INPUT” (Intrare) 2
9 Mufa „R OUT” (Ieşire dreapta)
10 Mufa „DC IN" (Intrare c.c.) 13V
11 Cablu de alimentare
Sursele de alimentare
Conectaţi la sistem adaptorul de alimentare de c.a.
Notă privind adaptorul de alimentare de c.a.
• Folosiţi doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat. Nu folosiţi alt adaptor de alimentare de c.a., pentru a evita
deteriorarea difuzoarelor.
Polaritatea mufei
Conectaţi adaptorul de c.a. la o ieşire de c.a. din apropiere. În caz de probleme, deconectaţi-l imediat de la priza de
c.a.
• Nu amplasaţi adaptorul de alimentare de c.a. pe un raft sau într-un loc închis, precum un dulap.
Nu folosiţi adaptorul de alimentare de c.a. într-un loc supus prezenţei lichidelor sau umezelii, pentru a evita incendiile sau
şocurile electrice. Nu aşezaţi pe adaptorul de alimentare de c.a. obiecte care să conţină lichid, cum ar fi vazele de flori,
etc.
•
Conectarea difuzoarelor
(Vezi fig. )
Conectaţi difuzorul la un dispozitiv sursă.
Când sistemul este conectat la mufa monofonică a dispozitivului sursă.
Este posibil ca prin difuzorul drept să nu se emită sunet.
Ascultarea sunetului
(Vezi fig. )
Mai întâi reduceţi volumul aparatului. Când conectaţi aparatul la ieşirea căştilor, reduceţi volumul dispozitivului sursă.
1
2
3
4
Apăsaţi butonul
pe „ON” (Pornit).
Se aprinde indicatorul de alimentare.
Începeţi redarea pe dispozitivul sursă.
Reglaţi volumul.
Setaţi volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat şi rotiţi butonul „VOLUME” (Volum) al aparatului.
După utilizare apăsaţi butonul
pe „OFF” (Oprit).
Se stinge indicatorul de alimentare.
Pentru a utiliza căştile
Conectaţi-le la mufa (căşti).
Note
• În cazul conectării difuzorului la un dispozitiv cu radio sau tuner integrat, nu se pot recepţiona emisiile radio sau
sensibilitatea poate fi redusă semnificativ.
• Dacă dispozitivul sursă are o funcţie de accentuare de başi sau egalizare, dezactivaţi-le. Dacă aceste funcţii sunt
activate, este posibil ca sunetul să sufere distorsiuni.
• Dacă ieşirea căştilor dispozitivului sursă are un comutator de linie, sunetul se va auzi mai bine dacă acest
comutator este activat. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului sursă.
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă aveţi probleme cu sistemul de difuzoare, verificaţi lista de mai jos şi luaţi măsurile sugerate. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude sunet
• Verificaţi dacă sunt pornite aparatul şi dispozitivul sursă.
• Măriţi volumul aparatului.
• Măriţi cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Asiguraţi-vă că toate conexiunie au fost realizate corect.
• Verificaţi dacă sunt conectate căştile. Dacă da, deconectaţi-le.
Nivel redus al sunetului
• Măriţi cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Măriţi volumul aparatului.
Sunet distorsionat
• Reduceţi volumul dispozitivului sursă, până la punctul în care sunetul nu mai este distorsionat. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Dacă dispozitivul sursă are o funcţie de accentuare de başi, dezactivaţi-o.
• Reduceţi volumul aparatului.
Ieşirea difuzorului prezintă brum sau zgomot.
• Asiguraţi-vă că toate conexiunie au fost realizate corect.
• Asiguraţi-vă că niciun dispozitiv audio nu este poziţionat prea aproape de televizor.
Strălucirea indicatorului de alimentare este instabilă.
Este posibil ca strălucirea indicatorului de alimentare să devină instabilă când se măreşte volumul. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Specificaţii
Secţiune difuzor
Sistemul de
57 mm (interval complet), 21 mm (tweeter)
difuzoare
ecranat magnetic
Tipul carcasei
Radiator pasiv integrat cu 2 sensuri
Impedanţa
8Ω
Puterea nominală
10 W
de alimentare
Puterea maximă de 20 W
alimentare
Secţiunea amplificator (difuzorul stâng)
Puterea nominală
10 W + 10 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
Intrare
Impedanţă intrare
Ieşire
Generalităţi
Alimentarea
Cablu de conectare cu mufă mini stereo (1,5 m) × 1
Mufă mini stereo x 1
4,7 kΩ (la 1 kHz)
Mufă mini stereo x 1 („PHONES” – Căşti)
13 V c.c. (Adaptor de alimentare de c.a. furnizat)
Dimensiuni
Approx. 84 × 230 × 156 mm
(lăţime/înălţime/gro
sime)
Masa
Aprox. 1020 g (difuzorul stâng)
Aprox. 920 g (difuzorul drept)
Accesorii furnizate
Adaptor de alimentare de c.a. (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Cabluri de alimentare de c.a. (1)
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
Download PDF

advertising