Sony | NWZ-M504 | Sony NWZ-M504 Walkman® NFC és Bluetooth® funkcióval Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
NWZ-M504
Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿFülhallgató (1)
ÿÿFüldugaszok (1 pár)
ÿÿÜzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)
ÿÿUSB-kábel (1)
ÿÿCsíptető (1)
Az akkumulátor töltése
kattintson kétszer az indítható fájlra a
Walkman könyvtárában.
Körülbelül
3 óra
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat,
hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően
kommunikációs díjat kell fizetnie.
A használat alapvető lépéseiről, az ügyfélszolgálati webhely
URL-jének adatairól és a Fontos tudnivalókról lásd „A Súgóútmutató
telepítése és elolvasása” részt a kézikönyvben.
1 Csatlakoztassa a Walkmant a bekapcsolt
2 Nyissa meg a következő mappát, és
Töltés
A WALKMAN® készülékre vonatkozó részletes információkért
tájékozódjon a Súgóútmutatóból az interneten.
Telepítse a „Súgóútmutató” dokumentumot a számítógépre. A
Súgóútmutatóban megtalálhatók a Walkman kezelésének alapvető
műveleteire vonatkozó utasítások, az ügyféltámogatási webhely URL-je,
valamint a tartalmak – például zeneszámok – Walkman készülékre
másolásának leírása is.
számítógéphez.
A Walkmant a számítógéphez csatlakoztatva töltse fel.
A kézikönyvekről
A Súgóútmutató telepítése és
elolvasása
Teljesen feltöltve
A Walkmant a teljes feltöltését követően válassza le a számítógépről.
¼¼Tipp
ˎˎA akkumulátor töltöttségi szintjét a zenelejátszás és az FM rádió
képernyőjén ellenőrizheti.
Megjegyzés
ˎˎAz akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében
félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
ˎˎAz akkumulátor töltése közben a Walkman nem használható.
ˎˎ Windows
7 vagy korábbi rendszer: [Start] – [Számítógép]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎˎ Windows 8 rendszer: [kezdőképernyő] – [Asztal] –
[Fájlkezelő] – [Számítógép] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1 rendszer: [Asztal] – [Fájlkezelő] – [Ez a gép]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎˎ Mac rendszer: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].
3 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés befejezéséhez.
4 A Súgóútmutató megnyitásához kattintson
kétszer a számítógépen létrehozott
parancsikonra vagy alias ikonra.
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-539-959-62(1)
Alkatrészek és vezérlőelemek
A készülék be- és kikapcsolása
 Beépített mikrofon
 Kijelző

gomb (*1)
ˎˎKészülék be-/kikapcsolása
ˎˎA kívánt utasítás végrehajtása
ˎˎZene lejátszása/szüneteltetése
ˎˎBejövő hívás fogadása
 Forgatógomb
Forgassa el egy elem
kiválasztásához vagy a következő
műveletek végrehajtásához.
ˎˎZene előretekerése/visszatekerése
ˎˎUgrás az előző (vagy a jelenlegi)
dal elejére vagy ugrás a
következő dal elejére
ˎˎElőző vagy következő eltárolt FM
rádióállomás kiválasztása
 RESET gomb
A Walkman alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a RESET gombot egy
tollal, gemkapoccsal stb.
 HOME•BACK gomb
ˎˎVisszatérés a korábbi képernyőre
ˎˎHívás befejezése/elutasítása
Nyomja le és tartsa lenyomva a
[Music] megjelenítéséhez a
Home menüben.
 VOL (Hangerő) + (*1)/– gomb
Nyomja meg a hangerő
beállításához. Nyomja meg a
VOL + gombot a hangerő
növeléséhez, a VOL – gombot
pedig a hangerő csökkentéséhez.
 HOLD kapcsoló
Letiltja a műveleti gombokat,
megakadályozva a véletlenszerű
működtetést a Walkman menet
közbeni használata során.
 N-jelölés
Húzza ki, és forgassa el a következő
műveletek végrehajtásához.
ˎˎElőző/következő mappa kihagyása
ˎˎFM rádióállomás manuális
kiválasztása
 Fülhallgató csatlakozó
Dugja be a fülhallgató csatlakozóját,
amíg a helyére nem kattan.
 USB csatlakozó
Érintsen egy NFC funkcióval
rendelkező okostelefont a jelhez, hogy
csatlakoztassa azt a Walkmanhez.
 Szíjnyílás
 Beépített Bluetoothantenna
Ne takarja le a kezével vagy más
tárggyal az antennát, amikor a
Bluetooth-kapcsolat aktív. Ha mégis
így tesz, a kapcsolat megszakadhat.
*1 A készüléken kitapintható pontok vannak. A gombokkal végzett
műveletekhez nyújtanak segítséget.
A hangerő-szabályozás (kizárólag az európai és koreai
irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)
A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés
hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első
alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb
megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.
Megjegyzés
ˎˎA riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
ˎˎA kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés
20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van.
Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
ˎˎHa a Walkmant a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő
automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.
A készülék bekapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba.
Nyomja meg a
gombot.
A kijelző nyelvének kiválasztása
Kiválaszthatja a menük és az üzenetek nyelvét.
1 A Home menüből válassza ki a [Settings] elemet.
2 Válassza ki a [Language Settings] – kívánt
nyelvbeállítás lehetőséget.
A készülék kikapcsolása
Nyomja le hosszan a
gombot.
A csíptető felhelyezése
¼¼Tipp
A csíptető (mellékelve)
segítségével rögzítse a Walkman
készüléket a zsebéhez, ruhájához
vagy a táskájához.
ˎˎHa a készüléket nem működteti, a képernyő kikapcsol. A képernyő
bekapcsolásához nyomja meg a HOME•BACK gombot.
ˎˎHa hosszabb ideig nem működteti a készüléket, a Walkman automatikusan
kikapcsol.
ˎˎA tartalmak átvitele előtt válassza ki a kijelző nyelvét.
Helyezze fel a csíptetőt az alábbi
ábrának megfelelően, majd
csúsztassa a nyílnak megfelelő
irányba, amíg a három
rögzítőelem szorosan rögzül.
Rögzítőelemek
Rögzítőelem
¼¼Tipp
ˎˎA csíptető eltávolításához csúsztassa a nyíllal ellentétes irányba.
Megjegyzés
ˎˎHa a Walkman, készülékre szíj van rögzítve, a csíptető felhelyezése előtt
vegye le a szíjat a készülékről.
ˎˎTávolítsa el a csíptetőt az okostelefonnal való egyérintéses csatlakozás (NFC)
végrehajtása esetén.
A Walkman használata
Zene lejátszása
A Home menü minden alkalmazás kezdőpontja.
Lejátszhatja a Walkmanre átmásolt zeneszámokat.
Párosítás és csatlakoztatás
okostelefonhoz
A [Music] megjelenítése a
Home menüben
Nyomja le hosszan a HOME•BACK
gombot.
1 A Home menüből válassza ki a
Menüpont kijelölése
Forgassa el a Forgatógombot a kívánt
menü kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot a megerősítéshez.
2 Válassza ki a kívánt keresési módszert és
Visszatérés a korábbi
képernyőre
Nyomja meg a HOME•BACK gombot.
Zene lejátszása.
elemet, majd nyomja meg a
[Music]
gombot.
elemeket, amíg meg nem jelenik a dalok
listája, majd válassza ki a kívánt dalt.
Elkezdődik a lejátszás, és megjelenik a zenelejátszó
képernyő.
Nyomja meg újra a
gombot a zenelejátszó képernyőn
a lejátszás szüneteltetéséhez.
Dal címe
A készülékhez Bluetooth-kapcsolaton
csatlakozó okostelefonon tárolt zeneszámok
lejátszása.
FM rádióállomás vétele.
A Walkman különböző beállításainak
(párosítás stb.) módosítása.
A továbbiakban látható képernyők és ábrák csak referenciaként
szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől vagy képernyőtől.
A Walkmant vezeték nélküli fülhallgatóként az okostelefonján tárolt
zeneszámok lejátszására is használhatja. Ugyanakkor a Walkmanen
lejátszott zenét vagy FM rádióadást nem hallgathatja Bluetoothhangszórókon vagy fülhallgatókon vezeték nélküli átvitel használatával.
Előadó neve
Lejátszás
állapota
Aktuális dalból
eltelt idő
Ismétlés
beállítása
Keverés beállítása
Hangszínszabályozó
beállítása
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Bluetoothkapcsolaton kezelt
telefonhívás állapota
¼¼Tipp
ˎˎHa a készüléket zenelejátszás közben nem működteti, a képernyő kikapcsol.
ˎˎMás képernyőkről a zenelejátszó képernyőre való visszatéréshez
zenelejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME•BACK
gombot a
[Music] elem megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a
HOME•BACK gombot.
ˎˎHa a lejátszás szüneteltetése közben hosszabb ideig nem működteti a
készüléket, a Walkman automatikusan kikapcsol.
ˎˎA zeneszámok Walkmanre másolásával, a különböző zenelejátszási
műveletekkel, az FM rádió hallgatásával és a különböző beállításokkal
kapcsolatos részletes információkat lásd a Súgóútmutatót a számítógépen
vagy a jelen kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott
URL-en.
Hibaelhárítás
ˎˎA Walkmant és az okostelefont az egyérintéses (NFC) funkció segítségével is
párosíthatja.
ˎˎRészletes információkért lásd a Súgóútmutatót a számítógépén vagy a
kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.
Hívás fogadása/felfüggesztése
Fogadhatja vagy felfüggesztheti az okostelefonjára érkező hívásokat.
Hívás fogadása
Beépített mikrofon
Fogadás
Átadás
1 Kapcsolja a Walkmant párosítás módba.
Amikor a Bluetooth beállítások képernyőn megjelenik az
észlelt eszközök listája, érintse meg az [NWZ-M504] elemet.
Ha jelszó megadása szükséges, adja meg a „0000” jelszót.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás
befejezéséhez.
A Walkman és az okostelefon párosítása megtörtént, és a kapcsolat
létrejött.
¼¼Tipp
ˎˎA Bluetooth funkció kikapcsolásához a Walkman Home menüjéből válassza
ki a
[Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth
Off] elemet.
1
Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató
(HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében,
és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
2 Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az
akkumulátor feltöltéséhez.
3 Nyomja meg a RESET
Felfüggesztés/
Elutasítás
Hívás fogadása
Hívás fogadásához nyomja meg a
gombot.
Bejövő hívás elutasításához hívás közben nyomja meg a HOME•BACK
gombot.
¼¼Tipp
ˎˎA mikrofon a Sony logónál van a készülékbe építve.
ˎˎA hívások és a zenehallgatás hangereje egymástól függetlenül állítható.
ˎˎAmikor a Walkman automatikusan kikapcsol, a Bluetooth-kapcsolat
megszakad, és hívások fogadására nincs lehetőség.
Hívás felfüggesztése
Nyomja meg a HOME•BACK gombot.
RESET gomb
gombot egy tűvel,
gemkapoccsal vagy
hasonlóval.
után nyomja meg a
Walkmant.
2 Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth
funkciót, majd keresse meg a Walkman
készüléket a Bluetooth beállítások
képernyőjén.
Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi
lépések segítségével megoldani a problémát.
4 Az alaphelyzetbe állítása
A Walkman Home menüjéből válassza ki a
[Settings] –
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth On]
– [Add Device (Pairing)] lehetőséget.
Óvintézkedések
gombot, hogy bekapcsolja a
Ok és megoldás
A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a
számítógép.
ˎˎAz USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép
USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa
újra.
ˎˎA mellékelt USB-kábelt használja.
ˎˎAmikor használatba veszi a Walkman készüléket, vagy hosszú ideig
nem használta azt, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógép
észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő
csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a
Walkman készüléket.
A Walkman nem működik vagy nem kapcsol be.
ˎˎAz akkumulátor töltése közben a Walkman nem használható. Várja
meg a töltés befejeződését.
Ok és megoldás
Nem lehet okostelefonhoz párosítani a készüléket.
ˎˎA Walkman Bluetooth-vevőegységként működik, és nem képes
Bluetooth-hangszórókhoz vagy fülhallgatókhoz kapcsolódni, mivel
azok szintén vevőegységként működnek.
ˎˎHa a támogatási profilok nem egyeznek, a Walkmant és az
okostelefont nem lehet párosítani. További információért lásd a
Súgóútmutató „Műszaki adatok” részét.
Nem lehet csatlakozni a Bluetooth funkció segítségével.
ˎˎEllenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e az okostelefonon
és a Walkmanen.
ˎˎEllenőrizze, hogy az [NWZ-M504] eszköz csatlakoztatottként látható-e
az okostelefon Bluetooth beállításainak képernyőjén. Ha a Walkman
nincs csatlakoztatva, érintse meg az [NWZ-M504] eszközt.
Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk
Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a
jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az
elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.
A fülbe helyezhető fülhallgatók
A füldugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását
okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a füldugaszra vagy a füldugaszt hirtelen
távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a
füldugaszokat a füleiből.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising