Sony | MDR-RF800RK | Sony MDR-RF800RK Instrucţiuni de utilizare

Pornire
4
Conectaţi acumulatorul AC la transmiţător.
Transmiţător
Despachetare
Verificaţi dacă aveţi următoarele elemente:
12
CHANNEL
• Căştile (1)
4
Setarea transmiţătorului
1 Conectaţi transmiţătorul la aparatul audio/video
► Alte informaţii
Apăsaţi butonul din stânga carcasei căştilor.
Verificaţi dacă indicatorul de curent din stânga
carcasei se aprinde roşu. Puneţi casca dreaptă
în urechea dreaptă (R) iar casca stângă (L)
în urechea stângă.
• Dacă nu folosiţi transmiţătorul o perioadă îndelungată de
timp, scoateţi acumulatorul din priza de curent ţinând
de priză. Nu trageţi de fir.
Alegeţi una din tipurile de legătură de mai jos în funcţie de tipul
mufei:
INPUT CHARGE
Transmiţător
DC IN 12V
• Nu lăsaţi sistemul stereo de căşti wireless în lumina
directă a soarelui, la căldură sau umezeală.
în mufa DC IN 12V
OFF
CHG
la o priză de
curent
Sistem Wireless
de Căşti stereo
12
CHANNEL
5
Manual de utilizare
DC IN 12V
5
Cablu de conectare
(livrat)
Păstraţi volumul la nivel moderat. Aceasta vă va permite
să auziţi sunetele din exterior şi să fiţi auzit de oamenii
din jurul dumneavoastră.
Cablu de curent unimatch
(livrat)
Căşti
Mufă de ÎNCĂRCARE
CHG
Canalul stâng
(alb)
În mufa de căşti
(mini-mufă stereo),
Mufe LINE
OUT sau REC
OUT
• Acumulator AC (1)
OFF
CHG
În mufele
LINE
OUT
sau REC
OUT
ON
Dacă indicatorul de CURENT al transmiţătorului nu
se aprinde roşu:
Verificaţi dacă întrerupătorul din stânga carcasei căştilor
a fost setat pe OFF/CHG. Dacă întrerupătorul a fost setat
pe ON, indicatorul de CURENT nu se aprinde.
Pentru reîncărcarea bateriile căştilor după utilizare:
* Logo-urile “WALKMAN” şi “WALKMAN” sunt mărci
înregistrate ale Corporaţiei Sony.
2
Conectaţi acumulatorul la transmiţător.
Conectaţi căştile la mufa de ÎNCĂRCARE a transmiţătorului
la fel ca la pasul 5 de la „Încărcarea bateriilor reîncărcabile
livrate” după utilizare. Cum temporizatorul încorporat
sesizează când încărcarea este completă, nu este nevoie
să deconectaţi căştile de la transmiţător după încărcare.
Transmiţător
12
CHANNEL
MDR-RF800RK
© 2006 Sony Corporation
Tipărit în China
Încărcarea bateriilor reîncărcabile
livrate
Bateriile reîncărcabile din nichel-metal nu sunt încărcate.
De aceea trebuie să le încărcaţi înainte de a le folosi.
Pentru a încărca bateriile, conectaţi mufa de ÎNCĂRCARE
a transmiţătorului la căşti.
AVERTIZARE
Bine aţi venit!
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric,
nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Vă mulţumim că aţi cumpărat Sistemul Wireless de Căşti
Stereo Sony MDR-RF800RK. Înainte de a folosi aparatul vă
rugăm să citiţi acest manual în întregime şi să-l păstraţi
pentru consultări ulterioare.
Câteva dintre caracteristicile aparatului sunt următoarele:
• sistemul wireless vă permite să ascultaţi un program fără
cablu
• sunetul este reprodus cu mare acurateţe
• 10 ore de utilizare continuă cu bateria reîncărcabilă ce
însoţeşte aparatul.
• conectare rapidă la TV şi sistemul audio HiFi
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric nu
puneţi pe aparat obiecte ce conţin lichide, de ex. vaze.
Pentru a evita şocul electric, nu deschideţi cabina.
Numai personalul autorizat poate efectua service-ul
aparatului. Băgaţi cablul de curent într-o priză AC la
îndemână. Dacă observaţi vreo problemă la cablul de
curent, scoateţi-l imediat din priza de curent.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum ar fi
raft de cărţi sau un dulap încorporat.
Prin prezenta, Sony Corp., declară că acest aparat
îndeplineşte cerinţele obligatorii cât şi celelalte cerinţe
conţinute în prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate
(Aplicabil în Uniunea Europeană
şi în alte state europene cu
sisteme de colectare diferenţiate).
Acest simbol marcat pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acesta trebuie predat unui centru autorizat
de colectare în scopul reciclării aparatelor electrice
şi electronice. Aruncând acest aparat în mod adecvat,
veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pe care
le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii umane,
care altfel, ar putea fi afectate de modul necorespunzător
de aruncare a acestui produs. Reciclarea materialelor
va ajuta la păstrarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de
colectare a aparatelor electrocasnice sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul.
1
Scoateţi capacul de la compartimentul bateriilor de
pe partea stângă a carcasei căştilor.
Pe partea de sus a capacului şi a carcasei există
puncte tactile care verifică poziţia capacului.
Apăsaţi şi întoarceţi capacul în sens opus acelor de
ceasornic cu palma astfel încât punctul de pe capac
să se alinieze la partea stângă a carcasei.
Înclinaţi căştile pentru scoate capacul de pe carcasă.
Note despre obţinerea
performanţei dorite
Acest sistem foloseşte semnale de frecvenţă foarte
înaltă din banda de 800 MHz astfel că eficienţa de
recepţionare poate fi deteriorată de împrejurimi. Următoarele
exemple ilustrează condiţiile care pot reduce distanţa
de recepţie sau pot cauza interferenţe.
• într-o clădire cu pereţi cu grinzi din oţel
• o zonă cu multe cabine din oţel, etc.
• o zonă cu multe aparate electrice care pot genera
câmpuri electromagnetice.
• transmiţătorul este aşezat pe un instrument metalic.
• o zonă aşezată cu faţa la şosea.
• zgomot sau semnale de interferenţă în apropiere
de la radiourile din camioane, etc.
• zgomot sau semnale de interferenţă în apropiere
ce provin de la sistemele wireless de comunicaţie
instalate de-a lungul şoselelor.
2
Introduceţi bateriile reîncărcabile din nichel metal în compartimentul de baterii, potrivind
cei 3 pini terminali de pe baterii cu cele 3 semne
din compartiment.
Nu folosiţi alte baterii reîncărcabile decât cele
livrate.
Ore de încărcare şi utilizare
Nr. aprox. de ore de încărcare
Durata aprox. de utilizare* 1
1oră
30 minute* 3
16 ore*2
10 ore*3
*1 la 1 kHz, ieşire 1 mW+1 mW
*2 ore pentru a încărca complet baterii goale
*3 durata de mai sus poate varia, în funcţie de temperatură
sau condiţiile de utilizare.
După instalarea bateriilor uscate, funcţia de încărcare a
bateriei nu se va activa.
• Dacă transmiţătorul este situat pe sau aproape de televizor,
poate prelua zgomot. De aceea este bine să-l amplasaţi
departe de televizor.
• Dacă aparatul conectat este prevăzut cu funcţia AVLS
(Sistem Automat de Limitare a Volumului), trebuie să o
opriţi când folosiţi transmiţătorul. În caz contrar, va trebui
să măriţi volumul în căşti ceea ce poate provoca apariţia
zgomotului.
Baterie
Nr. aprox. de ore* 1
Baterie alcalină Sony
LR03/AM-4(N)
28 ore*2
Trimiterea de semnale RF din transmiţător
Transmiţătorul începe să trimită semnale RF în mod
automat când detectează un semnal audio de la
echipamentul conectat.
Dacă nu detectează nici un semnal audio în 4 minute,
transmiţătorul nu va mai transmite semnale RF iar
indicatorul de CURENT se va stinge.
Când transmiţătorul primeşte din nou un semnal audio,
începe să trimită semnale RF, iar indicatorul de CURENT
se aprinde verde din nou.
Dacă semnalul audio este foarte slab, transmiţătorul nu
emite semnale RF. Dacă transmiţătorul este conectat la
o mufă de căşti, verificaţi dacă volumul echipamentului
conectat a fost setat la 5 - 6 sau la o valoare mai mare.
E posibil să nu auziţi începutul sunetului provenit de la
căşti decât după ce transmiţătorul începe să trimită
semnale RF după detectarea unui semnal audio.
Zona efectivă de acoperire a
transmiţătorului
Distanţa optimă este de până la aproximativ 100 m
fără ca sistemul să preia vreo interferenţă. Totuşi,
distanţa poate varia în funcţie de împrejurimi şi de
mediu. Dacă sistemul preia zgomot pe distanţa
mai sus indicată, micşoraţi distanţa dintre transmiţător
şi căşti sau alegeţi un alt canal.
Note
• Dacă folosiţi căştile în zona de acoperire a
transmiţătorului, acesta din urmă poate aşezat
în orice direcţie faţă de ascultător.
• Chiar şi într-o zonă de recepţie a semnalului, există
câteva puncte (moarte) în care semnalul RF nu poate
fi primit. Aceasta caracteristică este inerentă la
semnalele RF, şi nu indică o deficienţă. Dacă mişcaţi
uşor transmiţătorul, puteţi schimba poziţia punctului
mort.
2
Porniţi echipamentul audio/video conectat la
transmiţător. Dacă aţi conectat transmiţătorul la
mufa de căşti, reglaţi volumul echipamentului audio
sursă la cea mai mare valoare dar care nu distorsionează
semnalul audio.
1
Scoateţi apărătoarele vechi trăgându-le din canelura căştii.
Indicatorul de curent al transmiţătorului se aprinde verde.
Distorsiune
► Dacă transmiţătorul este conectat la mufa de căşti,
reduceţi volumul de pe echipamentul audio/
/video conectat.
► Schimbaţi frecvenţa radio cu ajutorul butonului de
selectare a canalului de pe transmiţător şi a
butonului de pe casca dreaptă.
► Indicatorul de curent de pe căşti se stinge, pâlpâie,
clipeşte sau sunetul devine distorsionat sau
zgomotos.
• Încărcaţi bateriile reîncărcabile dacă sunt slabe,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu altele noi. Dacă
indicatorul de curent este tot stins şi după
încărcarea bateriei, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Zgomot puternic în fundal
► Mutaţi-vă mai aproape de transmiţător. Pe măsură ce
vă îndepărtaţi de transmiţător, e posibil să auziţi
mai mult zgomot.
► Dacă transmiţătorul este conectat la mufa de căşti,
creşteţi volumul de pe echipamentul audio /
video conectat.
► Schimbaţi frecvenţa radio cu ajutorul butonului de
selectare a canalului de pe transmiţător, apoi
selectaţi aceeaşi frecvenţă radio cu ajutorul
butonului de pe casca dreaptă.
► Indicatorul de curent de pe căşti se stinge, pâlpâie,
clipeşte, sau sunetul devine distorsionat sau
zgomotos.
• Încărcaţi bateriile reîncărcabile dacă sunt slabe,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu altele noi. Dacă
indicatorul de curent este tot stins şi după
încărcarea bateriei, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Informaţii Generale
Frecvenţă
863.52 MHz, 864.52 MHz
Transmiţător
2
Căşti
Mufă de ÎNCĂRCARE
Verificarea curentului rămas în baterie
Puneţi noile apărătoare pe unitatea conducătoare.
Agăţaţi capătul apărătorii pe o parte a marginii
scobiturii de pe unitatea conducătoare şi apoi
întoarceţi marginea acesteia în jurul unităţii
conducătoare conform imaginii de mai jos.
După fixarea adecvată a apărătorii în scobitură
aduceţi-le în poziţie verticală.
Canal
Ch1, Ch2
Modulaţie
FM stereo
Răspuns frecvenţă
20 – 20,000 Hz
Transmiţător TMR-RF800R
Sursă de curent DC 12 V: acumulator AC livrat
Mini-mufă audio stereo de intrare
CHG
3
Alegeţi frecvenţa radio cu ajutorul butonul de
selectare a canalelor.
Dimensiuni
aprox. 105 ⋅ 135 ⋅ 105 mm
(4 1/4 ⋅ 5 3/8 ⋅ 4 1/4 in) (w/h/d)
Masa
aprox. 115 g (4.06 oz)
Consum de curent nominal
5W
Căşti MDR-RF800R
Notă
Bateriile reîncărcabile din nichel-metal trebuie înlocuite
dacă durează doar jumătate din durata prevăzută, în
condiţiile unei reîncărcări corespunzătoare. Bateriile
reîncărcabile de tip BP-HP550 nu sunt disponibile în
comerţ. Le puteţi comanda la magazinul de unde aţi
achiziţionat acest sistem, sau de la cel mai apropiat
dealer Sony.
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten, että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Lisätietoja on seuraavassa Web-sivustossa:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Herved erklærer Sony Corp.at dette utstyret er i
overensstemmelse med vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser som fremgår av direktiv
1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Specificaţii
Deconectaţi mufa de ÎNCĂRCARE de la căşti.
Undertegnede, Sony Corp., erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Yderligere oplysninger findes på
http://www.compliance.sony.de/
Ghid al problemelor de funcţionare
Nu se aude /Sunet cu distorsiuni
► Verificaţi conexiunea echipamentului audio/video
sau a acumulatorului.
► Verificaţi dacă echipamentul audio/video este
pornit.
► Măriţi volumul echipamentului audio/video
conectat, dacă transmiţătorul este conectat la
mufa de căşti.
► Schimbaţi frecvenţa radio cu ajutorul butonului de
selectare a canalului de pe transmiţător, şi
alegeţi aceeaşi frecvenţă radio cu ajutorul
butonului de pe casca dreaptă.
► Funcţia silenţios a fost activată.
• Folosiţi căştile aproape de transmiţător.
Note
► Indicatorul de CURENT de pe căşti se stinge,
• Dacă auziţi un zgomot de fond, mutaţi-vă mai aproape de transmiţător.
pâlpâie, clipeşte, sau sunetul devine distorsionat
• E posibil să auziţi ceva zgomote dacă deconectaţi
sau zgomotos.
acumulatorul de la transmiţător înainte de a opri căştile.
• Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este slabă,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu altele noi. Dacă
indicatorul de curent este tot stins şi după ce aţi
încărcat bateria, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Apărătoarele de urechi sunt înlocuibile. Dacă acestea se murdăresc
sau se uzează, schimbaţi-le conform ilustraţiei de mai jos.
Apărătoarele nu sunt disponibile în comerţ. Le puteţi comanda la
magazinul de la care aţi achiziţionat acest sistem sau de
la cel mai apropiat dealer Sony.
Înainte de a asculta
Pentru a reduce riscul de afectare a auzului, reduceţi mai întâi
volumul.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri legate de acest sistem
care nu au fost abordate în acest manual, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Aduceţi căştile şi transmiţătorul la dealerul Sony dacă
necesită lucrări de reparaţie.
Ascultarea unui post de radio
• Nu încărcaţi bateriile uscate.
• Nu puneţi bateria uscată alături de monede sau alte
obiecte metalice. Pinii pozitivi şi negativi ai bateriilor
pot genera căldură dacă intră în contact accidental
cu obiecte metalice.
• Dacă nu folosiţi unitatea o perioadă mai lungă de timp,
scoateţi bateriile pentru a evita scurgerea sau
corodarea lor.
Setaţi pe ON întrerupătorul din stânga carcasei căştilor şi
verificaţi indicatorul de CURENT din stânga carcasei.
Bateriile mai pot fi reparate dacă indicatorul se aprinde
roşu. Încărcaţi bateriile reîncărcabile sau înlocuiţi-le cu
baterii noi, uscate, dacă indicatorul de CURENT clipeşte,
pâlpâie sau dacă sunetul devine distorsionat sau deranjant.
2CH
Înlocuirea apărătoarelor de urechi
Note cu privire la baterii
Închideţi capacul de la compartimentul bateriei.
Apăsaţi şi întoarceţi capacul în sensul acelor de
ceasornic cu palma astfel încât punctul tactil de
pe capac să se potrivească cu punctul de pe partea
dreaptă a carcasei.
1CH
► Utilizarea sistemului
1
Durata de viaţă a bateriei
*1 la 1 kHz, ieşire 1 mW+1 mW
*2 durata de mai sus poate varia în funcţie de temperatură
sau de condiţiile de utilizare.
3
INPUT CHARGE
DC IN 12V
Note
• Nu conectaţi mufa de ÎNCĂRCARE la nimic altceva decât
În mufa DC IN 12V
la aceste căşti.
• Transmiţătorul se opreşte în mod automat trimiţând semnale
În mufa de
RF în timpul încărcării bateriilor.
curent
• Acest sistem a fost gândit să încarce doar bateriile reîncărcabile
Acumulator AC
livrate de tip BP-HP550 în scop de siguranţă.
(livrat)
Se atrage atenţia că nici un alt tip de baterie reîncărcabilă
Note
nu poate fi încărcată pe acest sistem.
• Folosiţi doar acumulatorul de curent livrat. Nu folosiţi
• Dacă bateriile pe care le montaţi sunt uscate, acestea nu se vor încărca.
nici un alt acumulator.
• Nu încercaţi să utilizaţi bateriile reîncărcabile BP-HP550
la alte aparate. Ele sunt prevăzute pentru utilizare doar pentru
acest aparat.
• Încărcaţi la o temperatură a mediului cuprinsă între
0 °C şi 40 °C (32 °F şi 104 °F).
Polaritatea ştecherului
Utilizarea căştilor cu baterii uscate
(vândute separat)
Se pot folosi şi bateriile uscate disponibile în comerţ
(AAA) pentru a alimenta căştile. Montaţi bateriile conform
indicaţiilor de la paşii 1 – 3 de la „Încărcarea bateriilor
reîncărcabile livrate”.
• maxim 100 metri interval de recepţie
• funcţie de reglare a volumului în căşti
Sistem Stereo,
VCR, etc.
WALKMAN*, TV,
etc.
VOLUME
Canalul
drept
(roşu)
• Cablu de curent unimatch (1) (mini-mufă stereo cu prize
phono)
• Baterii reîncărcabile nichel - metal (2)
Alegeţi canalul ca cel al transmiţătorului cu ajutorul
butonului de pe casca dreaptă.
Măriţi volumul la un nivel moderat cu ajutorul
butonului de VOLUM de pe casca stângă.
Grija pentru cei din jur
Transmiţător
Notă
Dacă din transmiţător iese un capac de antenă,
puneţi-l înapoi în transmiţător.
• Cablu de conectare (1) (mini-mufă stereo cu mini-priză
stereo)
Pentru a reduce riscul de afectare a auzului
nu folosiţi căştile la volum mare. Experţii în auz
nu recomandă redarea continuă, tare şi prelungită.
Dacă auziţi sunete în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
În mufa de INTRARE
Trebuie să setaţi întrerupătorul localizat în stânga
carcasei pe OPRIT/CHG. Apoi, conectaţi mufa de
ÎNCĂRCARE a transmiţătorului la mufa situată în
stânga carcasei.
Indicatorul de CURENT de pe transmiţător se aprinde
roşu. Încărcarea va dura aproximativ 16 ore, după care
indicatorul de încărcare se va stinge.
Härmed intygar Sony Corp. att detta högtalarsystem
står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Mer information finns på webbadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
ON POWER
INPUT CHARGE
Note cu privire la căşti
acumulator AC
(livrat)
• Transmiţătorul (1)
Svenska
Precauţii
Sursă de curent Baterii reîncărcabile din nichel-metal
livrate BP-HP550 sau baterii uscate
disponibile în comerţ (mărime AAA)
12
CANAL
Masa
aprox. 220 g (7.77 oz) inclusiv bateriile
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
informare prealabilă.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sony Corp. ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ H
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Για περισσ τερες λεπτοµέρειες, παρακαλούµε να
επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση (URL): http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que cet appareil
est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour de plus amples informations, veuillez vous
reporter à l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt die Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Erläuterungen dazu finden Sie unter folgendem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
equipo cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE.
Para obtener más información, visite la dirección URL
siguiente:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Ga naar de volgende URL voor meer informatie:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Per ulteriori informazioni, accedere al seguente
indirizzo URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp., declara que este equipamento está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da directiva 1999/5/CE.
Para saber mais pormenores, aceda ao seguinte URL :
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF