Sony | DR-BT100CX | Sony DR-BT100CX Instrucţiuni de utilizare

Căşti stereo
wireless
Manual de instrucţiuni
DR-BT100CX
© 2009 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu
demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane
calificate.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi
într-o bibliotecă sau într-un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare, pentru
perioade prea mari de timp.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis de
căşti poate conduce la pierderea sau deteriorarea
auzului.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţări în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru service
sau garanţie.
Denumirea Bluetooth şi siglele asociate sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor marcaje de către Sony Corporation este
făcută sub licenţă.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest
echipament respectă cerinţele esenţiale şi
îndeplineşte prevederile de bază ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă de internet :
http://www.compliance.sony.de/
Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau
din alte ţări.
Utilizarea acestui echipament radio nu este
permisă în zona geografică având raza de 20 km
şi centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în Norvegia.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrat în Statele Unite şi în alte
ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe acumulator (baterie)
sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
acumulatorul furnizat împreună cu respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
3
4
Cuprins
Ce este tehnologia
Bluetooth wireless ?.............................6
Bun venit !................................................7
Trei etape pentru a pune în funcţiune
facilitatea Bluetooth....................................8
Identificarea părţilor componente şi
funcţiile acestora...................................9
Încărcarea aparatului.............................10
Stabilirea legăturii dintre
echipamente.........................................12
Ce reprezintă stabilirea legăturii.................12
Procedura de stabilire a legăturii dintre
echipamente..............................................12
Purtarea căştilor.....................................14
Indicaţii cu privire la funcţia
BLUETOOTH...........................................15
Ascultarea muzicii..................................16
Acţionarea echipamentului audio
– AVRCP..................................................17
Apeluri telefonice...................................19
Acţionarea telefonului mobil BLUETOOTH
– HFP, HSP...............................................21
Realizarea de apeluri telefonice în
cursul redării muzicii...........................22
Măsuri de precauţie................................23
Soluţionarea problemelor......................25
Probleme obişnuite......................................25
În cursul încărcării.......................................26
În cursul ascultării muzicii..........................26
Când este efectuat un apel...........................27
Iniţializarea echipamentului..................27
Specificaţii..............................................28
Caracteristici generale.................................28
Caracteristici ale căştilor.............................29
Cerinţe de sistem pentru încărcarea
acumulatorului folosind USB...................29
5
Ce este tehnologia Bluetooth wireless ?
Bluetooth® wireless (fără fir) reprezintă o
tehnologie cu rază scurtă de acţiune, care permite
comunicarea de date printr-un sistem fără fir, între
echipamente digitale, cum ar fi un calculator sau
o cameră digitală. Tehnologia Bluetooth wireless
(fără fir) acţionează pe raze de circa 10 m.
Conectarea a două echipamente, după cum este
necesar, este obişnuită, însă anumite echipamente
pot fi conectate simultan la mai multe dispozitive.
Nu este necesar să utilizaţi un cablu pentru
conectare, deoarece tehnologia Bluetooth este
una wireless (fără fir), şi nici nu este necesar ca
echipamentele să fie îndreptate unele spre altele,
aşa cum este cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii
infraroşii. Spre exemplu, puteţi utiliza un astfel
de echipament când se află într-o geantă sau în
buzunar.
Standardul Bluetooth este unul acceptat
internaţional de mii de companii din întreaga lume
şi utilizat de numeroase companii pe glob.
Sistemul de comunicaţie şi profilele
compatibile Bluetooth ale acestui aparat
Profilul este o standardizare a funcţiei pentru fiecare
specificaţie a dispozitivelor Bluetooth. Acest
aparat acceptă următoarele versiuni Bluetooth şi
profile :
Sistem de comunicare : Bluetooth versiunea de
Specificaţii 2.1 + EDR*1
6
Profile Bluetooth compatibile:
– A2DP (Profil de distribuţie audio avansată) :
pentru transmiterea sau recepţia conţinutului
audio de înaltă calitate,
– AVRCP (Profil Audio / Video de comandă la
distanţă) : pentru acţionarea echipamentelor
A/V ; pauză, oprirea / pornirea redării, reglarea
volumului etc.
– HSP (Profil căşti)*2 : convorbirea telefonică /
acţionarea telefonului,
– HFP (Profil mâini libere)*2 : convorbirea
telefonică / acţionarea telefonului fără a utiliza
mâinile.
*1 Rată superioară de transfer a datelor.
*2 Când folosiţi un telefon mobil Bluetooth care
acceptă ambele profile HFP (profilul mâini libere)
şi HSP (profilul căşti), alegeţi varianta HFP.
Note
•Pentru a putea utiliza funcţia Bluetooth,
echipamentul Bluetooth care urmează a fi
conectat trebuie să utilizeze acelaşi profil ca
acest aparat.
Deşi au acelaşi profil, ţineţi seama că
echipamentele pot avea funcţii diferite, datorită
specificaţiilor lor.
• Datorită caracteristicilor tehnologiei Bluetooth
wireless, sunetul redat de acest produs prezintă
o uşoară întârziere faţă de cel redat de un
dispozitiv Bluetooth în timp ce vorbiţi la telefon
sau ascultaţi muzică.
Bun venit !
Vă mulţumim că aţi achiziţionat aceste căşti stereo wireless, marca Sony. Acest aparat utilizează
tehnologia Bluetooth wireless.
• Puteţi asculta muzică în mod wireless, cu ajutorul player-elor stereo de muzică sau a telefoanelor
mobile activate de dispozitivul dumneavoastră Bluetooth*1.
• Microfonul încorporat permite întreţinerea unei conversaţii fără a folosi mâinile, de la un telefon
mobil Bluetooth*2.
• Puteţi beneficia de operaţii de comandă la distanţă (redare, stop etc.) a funcţiilor de bază ale
player-ului de muzică prin intermediul conexiunii Bluetooth*3.
• Bluetooth versiunea 2.1 + EDR*4 pentru o calitate audio superioară, cu mai puţine interferenţe,
cu un consum de energie mai redus şi facilitate la conectare.
• Funcţia de reîncărcare folosind USB.
• Funcţii de suprimare a zgomotului şi a ecourilor pentru a beneficia de o calitate superioară a
sunetului.
Pentru detalii legate de tehnologia Bluetooth, consultaţi pagina 6.
Conversaţie telefonică
Audiţie muzicală
*1 Dispozitivul Bluetooth conectat trebuie să accepte A2DP (Profil de distribuţie audio avansată).
*2 Dispozitivul Bluetooth conectat trebuie să accepte HFP (Profil mâini libere) sau HSP (Profil
căşti).
* Dispozitivul Bluetooth conectat trebuie să accepte AVRCP (Profil Audio / Video de comandă la
3
distanţă).
* Rată superioară de transfer a datelor.
4
7
Trei etape pentru a pune în funcţiune facilitatea Bluetooth
Punere în legătură
Mai întâi, înregistraţi (“puneţi în legătură”) fiecare dispozitiv Bluetooth (telefon mobil
etc.) cu acest aparat. Odată stabilită legătura, această operaţie nu trebuie repetată.
Telefon mobil
Bluetooth etc.
Căşti stereo
wireless
Stabilirea legăturii
b Paginile 12-13
Ascultarea muzicii
Apel telefonic
Conexiune Bluetooth
Acţionaţi dispozitivul Bluetooth
pentru a realiza conexiunea Bluetooth.
Conexiune Bluetooth
Când aparatul este pornit, acesta începe
realizarea conexiunii Bluetooth pentru
a recunoaşte în mod automat telefonul
mobil.
Conexiune
Conexiune
b Pagina 16
b Pagina 19 - 20
Ascultarea muzicii
Puteţi asculta muzica redată de
echipamentul Bluetooth. Acest aparat
permite operaţii de redare, oprire sau
pauză.
Convorbire telefonică
Puteţi telefona şi primi apeluri acţionând
acest aparat.
Muzică
b Paginile 17 - 18
Voce
b Paginile 21 - 22
8
Punere în funcţiune
Identificarea părţilor componente şi funcţiile acestora
1 Căşti
4 Buton PAIRING
7 Buton rotativ
Acţionează diverse funcţii când ascultaţi
muzică.
Ajustează volumul sonor pentru căşti când
vorbiţi la telefon.
5 Inel de ajustare a cablului pentru
căşti
8 Microfon
9 Buton POWER
6 Indicator (albastru) (roşu)
Indică starea comunicaţiei pentru căşti
(albastru) sau starea alimentării aparatului
(roşu).
0 Buton
multifuncţional
Acţionează diverse funcţii de apelare.
2 Buton RESET
3 Mufă USB ( )
qa Clips
9
Încărcarea aparatului
Aparatul conţine un acumulator cu ioni de litiu, care ar trebui să fie încărcat înainte de a fi utilizat
pentru prima dată.
1 Deschideţi capacul mufei USB (
).
2 Conectaţi
la aparat cablul USB ( )
furnizat, apoi cuplaţi celălalt capăt al
cablului la calculator.
Când realizaţi conexiunea, introduceţi
conectorul cu marcajul îndreptat în jos.
Observaţii
• Dacă este conectat cablul USB la un calculator
cât timp aparatul este pornit, acesta va fi oprit
în mod automat.
• Pentru a încărca aparatul de la o priză de curent
electric (c.a.), folosiţi adaptorul de reţea ACU50A pentru încărcarea USB (comercializat
separat*). Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni ce însoţeşte adaptorul de reţea
pentru încărcare USB.
• Acest aparat nu poate fi pornit în cursul operaţiei
de încărcare.
* Accesoriul opţional mai sus menţionat nu este
disponibil în anumite regiuni.
Operaţia de încărcare începe când sunt
conectate aparatul şi calculatorul.
Verificaţi ca indicatorul roşu să fie aprins.
Încărcarea completă durează aproximativ
2,5 ore*, după care indicatorul roşu se stinge
automat.
* Durată necesară pentru reîncărcarea unei
baterii consumate.
Note
• Dacă acest aparat nu este utilizat o perioadă
îndelungată de timp, este posibil ca indicatorul
roşu să nu se aprindă când conectaţi cablul USB
pentru a încărca acest aparat. În acest caz, nu
decuplaţi cablul USB de la aparat şi aşteptaţi
până ce indicatorul roşu devine luminos.
• Pentru a închide capacul de protecţie a mufei
USB ( ) după încheierea operaţiei de încărcare,
apăsaţi capacul ferm, până ce îl fixaţi în poziţia
corectă.
• Pentru afla cerinţele de sistem legate de un
calculator personal ce permite încărcarea
acumulatorului folosind conexiunea USB, citiţi
secţiunea “Specificaţii” (pag. 29).
10
Atenţie
Dacă acest aparat detectează o problemă în cursul
încărcării, este posibil ca indicatorul (roşu) să
fie stins, cu toate că operaţia de încărcare nu s-a
încheiat.
Verificaţi următoarele cauze :
• Temperatura mediului ambiant nu se încadrează
în domeniul 0 °C ÷ 40 °C.
• Există o problemă legată de acumulator.
În acest caz, încărcaţi din nou acumulatorul,
respectând domeniul de temperaturi recomandat
mai sus. Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Note
• Dacă acumulatorul nu este utilizat o perioadă
îndelungată, este posibil să se descarce rapid,
însă după câteva încărcări, autonomia acestuia
se va ameliora.
• Dacă autonomia acumulatorului încorporat scade
la jumătate faţă de cea obişnuită, bateria trebuie
înlocuită. Consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony pentru a afla detalii cu privire la înlocuirea
acumulatorului.
• Evitaţi expunerea la temperaturi extreme, la
radiaţii solare directe, la umezeală, nisip, praf
sau la şocuri mecanice. Nu lăsaţi aparatul în
maşina parcată la soare.
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat. Nu folosiţi
nici un alt fel de cablu USB.
• În cazul în care calculatorul intră în modul
hibernation când aparatul este conectat,
încărcarea nu va fi efectuată în mod adecvat.
Verificaţi reglajele calculatorului înainte de a
efectua operaţia de încărcare. Indicatorul roşu se
va opri automat, chiar şi când calculatorul intră
în modul hibernation. În acest caz, încărcaţi din
nou aparatul.
• Folosiţi numai cablul USB furnizat şi realizaţi
direct conexiunea la un calculator. Încărcarea
nu se va încheia în mod corespunzător în cazul
unei conexiuni indirecte, spre exemplu prin
intermediul unui hub USB.
Ore de funcţionare*
Stare
D u r a t a
comunicării
(inclusiv durata de
redare a muzicii)
Starea de aşteptare
Numărul aproximativ
de ore de utilizare
până la 8 ore
până la 120 ore
* Duratele indicate mai sus pot varia în funcţie de
temperatura mediului ambiant şi de condiţiile
de utilizare.
Verificarea autonomiei rămase
Dacă apăsaţi butonul POWER când aparatul
este pornit, indicatorul (roşu) clipeşte. Puteţi afla
autonomia rămasă a acumulatorului numărând de
câte ori clipeşte acest indicator (roşu).
Indicator roşu
Clipeşte de 3 ori
Clipeşte de 2 ori
Clipeşte de 1 dată
Stare
Complet
Mediu
Slab (trebuie încărcat)
Notă
• Nu puteţi afla care este autonomia rămasă
a acumulatorului imediat după pornirea
aparatului şi nici în cursul operaţiei de stabilire
a legăturii.
În cazul în care acumulatorul este aproape
gol
Indicaţiile asociate funcţiei Bluetooth care sunt
semnalizate cu ajutorul indicatorului albastru,
devin de culoare roşie.
Dacă acumulatorul se goleşte, se aude un semnal
sonor şi aparatul se opreşte automat.
11
Stabilirea legăturii dintre echipamente
Ce reprezintă stabilirea legăturii?
Dispozitivele Bluetooth trebuie, mai întâi, “puse
în legătură” unele cu alte.
Odată stabilită legătura între echipamentele
Bluetooth, această operaţie nu mai trebuie
repetată, decât în următoarele cazuri :
• Când informaţia de punere în legătură este ştearsă
în urma unei reparaţii etc.
• Când aparatul este pus în legătură cu 9 sau mai
multe dispozitive.
Acest aparat poate fi pus în legătură cu până la 8
echipamente ; dacă, după punerea în legătură cu
8 echipamente, se încearcă punerea în legătură cu
încă un echipament, acesta din urmă va înlocui
echipamentul al cărui moment de conexiune
este cel mai vechi dintre cele 8 deja puse în
legătură.
• Când este ştearsă recunoaşterea aparatului de
către echipamentul de conectat.
• Acest aparat este iniţializat (pag. 27). Toate
informaţiile legate de stabilirea legăturii sunt
şterse.
Procedura de stabilire a legăturii
dintre echipamente
1 Ţineţi dispozitivul Bluetooth la o distanţă
de circa 1 m de acest aparat.
2 În timp ce aparatul este oprit, apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul PAIRING
timp de 2 secunde sau mai mult pentru
a trece în starea de aşteptare pentru
stabilirea legăturii.
Indicatorul albastru şi cel roşu clipesc alternativ şi aparatul trece în modul de stabilire a
legăturii.
Notă
• Dacă nu este stabilită legătura în timp de 5 minute,
acest mod este anulat, iar aparatul este oprit. În
acest caz, reluaţi procedura de la pasul 1.
12
3
Efectuaţi procedura de stabilire a
legăturii de la echipamentul Bluetooth
conectat pentru a detecta acest
aparat.
Lista echipamentelor detectate apare pe afişajul
dispozitivului Bluetooth. Acest aparat este afişat
sub forma “DR-BT100CX”.
Dacă nu apare “DR-BT100CX”, repetaţi
procedura începând de la pasul 1.
Note
• Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni ce însoţeşte dispozitivul
Bluetooth.
• Când stabiliţi legătura cu un dispozitiv Bluetooth
care nu poate afişa lista echipamentelor
depistate sau cu unul care nu are afişaj, puteţi
stabili legătura trecând atât prezentul aparat,
cât şi dispozitivul Bluetooth în modul de
stabilire a legăturii. În acest moment, dacă
la dispozitivul Bluetooth parola este alta
decât “0000”, nu poate fi stabilită legătura
cu acest aparat.
6 Porniţi
conexiunea Bluetooth de la
echipamentul Bluetooth.
Acest aparat memorează dispozitivul ca pe
conexiunea cea mai recentă. Este posibil ca
anumite echipamente Bluetooth să se conecteze
automat cu acest echipament când stabilirea
legăturii se încheie.
Observaţii
• Pentru a stabili legătura cu alte echipamente
Bluetooth, repetai paşii de la 1 la 5 pentru fiecare
dintre echipamente.
• Pentru a şterge toate informaţiile legate
de stabilirea legăturii, consultaţi capitolul
“Iniţializarea echipamentului” (pag. 27).
4 Selectaţi
“DR-BT100CX” pe afişajul
echipamentului Bluetooth.
5
Dacă pe afişajul echipamentului
Bluetooth apare solicitarea de
introducere a parolei (Passcode)*,
introduceţi “0000”.
Stabilirea legăturii se încheie când indicatorul
albastru clipeşte rar. Mesajul “Pairing complete”
apare pe afişajul anumitor echipamente
Bluetooth.
* În loc de Passcode (cod-parolă) puteţi întâlni şi
denumirile “Passkey” (tastă de acces), “PIN
code” (cod PIN), “PIN number” (număr PIN)
sau “Password” (parolă).
Notă
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth conectat,
este posibil să nu fie solicitată introducerea
parolei. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
Bluetooth.
13
Purtarea căştilor
Utilizarea inelului de ajustare a cablului
pentru căşti
1 Prindeţi aparatul de un buzunar etc. cu
ajutorul clipsului, apoi puneţi căştile
în urechi.
Purtaţi casca marcată cu R în urechea dreaptă,
iar pe cea marcată cu L în urechea stângă.
Observaţie
• Deplasaţi inelul de ajustare a cablului pentru căşti
stabilind astfel poziţia convenabilă de separare a
celor două cabluri ale căştilor, pentru a împiedica
deteriorarea căştilor prin cădere, când aparatul
nu este utilizat.
14
Montarea corectă a căştilor
În cazul în care căştile nu se potrivesc corect în
urechi, este posibil să nu auziţi sunetele joase.
Pentru a beneficia de o calitate superioară a
sunetului, reglaţi poziţia căştilor până ce acestea
se aşează confortabil în urechi sau împingeţi-le
uşor în interiorul urechilor până ce ajung într-o
poziţie comodă. Dacă în continuare căştile nu vi
se potrivesc, încercaţi altele de altă dimensiune.
Reţineţi dimensiunea convenabilă a căştilor,
identificând marcajul de culoare din interior.
Când schimbaţi buşoanele, aveţi grijă să le fixaţi
bine, pentru a nu se detaşa cumva şi a vă rămâne
în urechi.
Indicaţii cu privire la funcţia Bluetooth
A : Indicator luminos (albastru)
R : Indicator luminos (roşu)
Legătură
Stare
Căutare
În curs de
conectare
Conectare
realizată
A
R
În curs de conectare
—
A
R
—
HFP / HSP sau A2DP
(stare de aşteptare pentru A
recepţionarea semnalului audio) R
—
HFP / HSP sau A2DP
(stare de aşteptare pentru A
recepţionarea semnalului audio) R
—
Audiţie
Muzică
A
R
Conectabil
Telefon
Secvenţă de semnale luminoase
A
R
—
Ascultarea muzicii în timpul
A
aşteptării unui apel telefonic
R
—
Apel telefonic în curs de
A
recepţionare
R
—
Discuţie telefonică
A
R
—
Realizarea unui apel în cursul
A
redării muzicii
R
—
15
Acţionarea aparatului
Ascultarea muzicii
2 Realizaţi conexiunea Bluetooth (A2DP)
de la un echipament Bluetooth la acest
aparat.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
echipamentul Bluetooth pentru a afla cum să
îl acţionaţi.
Buton rotativ
3
Buton POWER
Acest aparat acceptă sistemul SCMS-T de protecţie a conţinutului. Puteţi asculta muzică etc. de la
un dispozitiv cum ar fi un telefon mobil sau un
aparat TV portabil care acceptă sistemul SCMS-T
de protecţie a conţinutului. Înainte de a acţiona aparatul, verificaţi următoarele :
– dacă dispozitivul Bluetooth este pornit,
– dacă este stabilită legătura dintre acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth,
– dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcţia de
transmitere a muzicii (profil : A2DP*).
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER
timp de circa 2 secunde când aparatul
este oprit.
Indicatorul albastru clipeşte de două ori, iar
aparatul este pornit.
Notă
După ce este pornit aparatul, acesta încearcă
se să conecteze automat la ultimul dispozitiv
Bluetooth conectat, folosind HFP sau HSP.
Când nu doriţi să efectuaţi apeluri cu acest
aparat, nu pregătiţi cel mai recent utilizat
dispozitiv Bluetooth, pentru conexiunea HFP
sau HSP. Pentru a efectua sau a recepţiona un
apel în timp ce ascultaţi muzică, consultaţi
pag. 22.
16
Porniţi redarea la echipamentul
Bluetooth.
Observaţie
• Conexiunea Bluetooth a A2DP (Profil de
Distribuţie Audio Avansată) poate fi ajustată şi
cu ajutorul butonului rotativ, de la acest aparat,
la echipamentul Bluetooth, excepţie făcând
realizarea unui apel de la acest aparat.
Note
• Când redaţi muzică prin conectarea aparatului la
un echipament Bluetooth folosind HSP (profilul
de sistem de căşti), calitatea sunetului nu va fi
ridicată. Pentru un sonor de calitate superioară,
schimbaţi conexiunea Bluetooth cu cea A2DP*
acţionând echipamentul Bluetooth.
• Dacă acest aparat este oprit în timp ce este stabilită
o legătură A2DP, acţionaţi din nou aparatul,
parcurgând procedura începând cu punctul 1,
pentru a reface conexiunea A2DP Bluetooth.
* Pentru detalii legate de profile, consultaţi
pagina 6.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi butonul rotativ în sus sau în jos pentru a
regla volumul în timp ce ascultaţi muzică.
Acţionarea echipamentului audio
– AVRCP
Observaţii
• În funcţie de echipamentul conectat, poate
fi necesar să ajustaţi şi volumul sonor al
acestuia.
• Nivelul volumului pentru ascultarea muzicii
şi cel pentru discuţiile telefonice pot fi reglate
separat. Chiar dacă modificaţi volumul în timp
ce efectuaţi un apel telefonic, nu se va modifica
şi volumul pentru muzica redată.
Dacă echipamentul audio Bluetooth conectat
cu acest aparat acceptă AVRCP (Audio Video
Remote Control Profil – Profil de acţionare la
distanţă Audio Video), puteţi transmite comenzi
folosind butoanele acestui aparat.
Consultaţi instrucţiunile de funcţionare furnizate
pentru echipamentul conectat, ca să aflaţi cum
trebuie acţionat.
Pentru a opri aparatul
1
Încheiaţi conexiunea Bluetooth
acţionând echipamentul Bluetooth.
2 Apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul
POWER timp de circa 2 secunde.
Indicatorul albastru luminează împreună, iar
aparatul este oprit.
Observaţie
• Când opriţi redarea muzicii, conexiunea Bluetooth
se poate încheia în mod automat, în funcţie de
echipamentul Bluetooth.
Notă
• Acţionarea, cu acest aparat, a dispozitivului
Bluetooth conectat va diferi în funcţie de
specificaţiile aceluia.
Stare : În modul stop sau pauză
Apăsaţi
scurt
Apăsaţi mai
mult timp
Nx
1
2
./>
3
4
1 Porneşte redarea*1
2 Stop
3 Trece la următoarea / precedenta
4 Rulare rapidă înainte / înapoi*2
Stare : În modul redare
Apăsaţi
scurt
Apăsaţi mai
mult timp
Nx
5
6
./>
7
8
5 Pauză*1
6 Stop
7 Trece la următoarea / precedenta
8 Rulare rapidă înainte / înapoi*2
*1 În funcţie de echipamentul Bluetooth, este
posibil să trebuiască să apăsaţi de două ori
butonul.
2
* Anumite echipamente Bluetooth este posibil să
nu poată fi acţionate.
continuă...
17
Notă
• Nu puteţi ajusta volumul echipamentului
Bluetooth apăsând în sus sau în jos butonul
rotativ al acestui aparat.
Observaţie
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth, operaţiile de
rulare rapidă înainte sau înapoi pot fi efectuate
parcurgând următoarele proceduri, cu ajutorul
aparatului.
1 Apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul
POWER timp de circa 2 secunde pentru
a opri aparatul.
2 Apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul
POWER şi pe cel rotativ ( Nx ) timp
de circa 7 secunde. Indicatorul albastru
clipeşte o dată. Reglajul poate fi anulat
prin repetarea procedurilor de mai sus.
În acel moment, indicatorul albastru va
clipi de două ori.
Notă
• Nu puteţi regla volumul dispozitivului Bluetooth
apăsând în sus sau în jos butonul rotativ al
acestui aparat.
18
Apeluri telefonice
Dacă acest aparat nu se conectează
automat la un telefon mobil
Bluetooth
Buton rotativ
Puteţi să realizaţi o conexiune fie acţionând
telefonul mobil Bluetooth, fie acest aparat pentru a
stabili legătura cu cel mai recent utilizat dispozitiv
Bluetooth.
A Realizarea conexiunii acţionând
telefonul mobil Bluetooth
Buton
POWER
Buton
multifuncţional
Înainte de a acţiona aparatul, verificaţi următoarele :
– dacă funcţia Bluetooth este activă la telefonul
mobil,
– dacă s-a stabilit legătura între acest aparat şi
telefonul mobil Bluetooth.
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER
timp de circa 2 secunde când aparatul
este oprit.
Indicatorul albastru clipeşte de două ori, aparatul
este pornit, după care acest aparat încearcă să
se conecteze la ultimul telefon mobil Bluetooth
care a fost utilizat.
1 Realizaţi conexiunea Bluetooth (HFP sau
HSP*) de la telefonul mobil Bluetooth
la acest aparat.
Consultaţi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte telefonul dvs. mobil Bluetooth pentru
a afla detalii legate de funcţionare.
Pe afişajul telefonului mobil Bluetooth apare
lista echipamentelor recunoscute.
Acest aparat va fi afişat ca “DR-BT100CX”.
Când folosiţi un telefon mobil Bluetooth care
beneficiază atât de HFP (profil fără ocuparea
mâinilor) şi HSP (profil cu căşti), alegeţi
varianta HFP.
Notă
Când acest aparat se conectează la un alt telefon
mobil Bluetooth decât cel la care s-a conectat
anterior, realizaţi conexiunea urmând procedura
de mai sus.
* Pentru detalii legate de profile, consultaţi
pagina 6.
Observaţii
• Acest aparat încetează a mai încerca să se
conecteze la un telefon mobil Bluetooth după
1 minut. Într-un astfel de caz, apăsaţi butonul
multifuncţional pentru a încerca încă o dată să
realizaţi conexiunea.
19
B Realizarea conexiunii cu cel mai recent
dispozitiv Bluetooth folosit, prin
acţionarea prezentului aparat.
1 Apăsaţi butonul multifuncţional.
Indicatorul albastru începe să clipească şi
aparatul realizează operaţia de conectare timp
de aproximativ 5 secunde.
Notă
• Când ascultaţi muzică cu acest aparat, nu poate fi
realizată o conexiune Bluetooth folosind butonul
multifuncţional.
Pentru a efectua un apel telefonic
1 Utilizaţi
butoanele telefonului mobil
pentru a apela.
Dacă nu se aude nici un sunet prin acest
aparat, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
multifuncţional timp de circa 2 secunde.
Observaţie
• În funcţie de telefonul mobil Bluetooth, puteţi
realiza un apel în următoarele moduri :
– când nu comunicaţi, apelul poate fi efectuat
folosind funcţia apel-vocal (voice-dial)
apăsând butonul multifuncţional,
– puteţi suna la numărul de telefon cel mai recent
apelat apăsând butonul multifuncţional timp
de 2 secunde.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al telefonului
mobil pentru a afla detalii legate de funcţionarea
acestuia.
Pentru a recepţiona un apel
Când sună telefonul, tonul de sonerie se aude
prin aparat.
1
20
Apăsaţi butonul multifuncţional al
aparatului.
Tonurile soneriei, diferă în funcţie de telefonul
mobil, astfel :
– tonul de sonerie stabilit la aparat,
– tonul de sonerie stabilit la telefonul mobil,
– tonul de sonerie la telefonul mobil exclusiv
pentru conexiunea Bluetooth.
Notă
Dacă apăsaţi butonul de apel al telefonului mobil
Bluetooth, anumite telefoane mobile Bluetooth
pot acorda prioritate la utilizare sistemului de
căşti. În acest caz, vorbiţi apăsând şi ţinând apăsat
timp de circa 2 secunde butonul multifuncţional al
aparatului sau acţionând telefonul mobil Bluetooth.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al telefonului mobil Bluetooth.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi butonul rotativ în sus sau în jos pentru a
regla volumul.
Observaţii
• Nu puteţi ajusta volumul când nu comunicaţi.
• Nivelul volumului pentru a apela şi a asculta
muzică pot fi reglate independent. Chiar dacă
modificaţi volumul în cursul redării muzicii,
nivelul volumului apelului telefonic nu va
varia.
Pentru a încheia o convorbire
telefonică
Puteţi încheia o convorbire telefonică apăsând
butonul multifuncţional al aparatului.
Pentru a opri aparatul
1
Opriţi conexiunea Bluetooth de la
telefonul mobil Bluetooth.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER
timp de circa 2 secunde pentru a opri
alimentarea.
Indicatorul albastru se aprinde şi aparatul se
opreşte.
Acţionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP
Funcţionarea butoanelor acestui aparat diferă în funcţie de telefonul dvs. mobil.
Pentru telefonul mobil Bluetooth sunt disponibile modurile HFP (profilul: mâini libere) sau HSP
(profilul : căşti). Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu telefonul mobil Bluetooth
cu privire la profilele Bluetooth acceptate şi la modurile de acţionare.
HFP (Profilul : mâini libere)
Stare
Standby
Apel vocal activ
Apel în curs de efectuare
Apel în curs de recepţionare
Apel în curs de desfăşurare
Buton multifuncţional
Apăsaţi scurt
Apăsaţi îndelung
1
Începe apelul vocal*
Reapelarea ultimului număr
1
Anulare apel vocal*
–
Încheierea apelului în curs de Apelarea altui dispozitiv
efectuare
Răspuns
Respingere
Finalul convorbirii
Schimbarea dispozitivului
activ
HSP (Profilul : căşti)
Stare
Standby
Apel în curs de efectuare
Apel în curs de recepţionare
Apel în curs de desfăşurare
Buton multifuncţional
Apăsaţi scurt
Apăsaţi îndelung
–
Formare număr
Încheierea apelului în curs de
Încheierea apelului în curs de
efectuare sau apelarea altui
efectuare*1
dispozitiv prin căşti*2
Răspuns
–
Schimbarea dispozitivului
Finalul convorbirii*3
apelat cu căştile
*1 Este posibil ca anumite funcţii să nu fie acceptate în funcţie de telefonul mobil Bluetooth. Consultaţi
manualul de instrucţiuni ce însoţeşte telefonul dvs. mobil.
2
* Aceasta poate varia în funcţie de telefonul mobil Bluetooth.
*3 Este posibil ca anumite funcţii să nu fie acceptate când apelaţi cu un telefon mobil Bluetooth.
21
Realizarea de apeluri telefonice în cursul redării muzicii
Informaţii suplimentare
Pentru a apela pe cineva în timp ce ascultaţi muzică, sunt necesare conexiunea Bluetooth folosind HFP
sau HSP şi A2DP
Spre exemplu, pentru a apela folosind telefonul mobil Bluetooth în timp ce ascultaţi muzică redată de un player
compatibil Bluetooth, acest aparat trebuie să fie conectat la telefonul mobil folosind HFP sau HSP.
Pentru a efectua un apel telefonic în timp ce ascultaţi muzică
1 Realizaţi conexiunea Bluetooth între acest aparat şi telefonul mobil utilizat, în
profil HFP sau HSP, urmând procedurile indicate în secţiunea “Apeluri telefonice”
(pag. 19).
2 Acţionaţi dispozitivul Bluetooth (player de muzică sau telefon mobil) utilizat pentru
redarea muzicii pentru a realiza conexiunea Bluetooth cu acest aparat, folosind
A2DP.
Pentru a efectua un apel telefonic în
timp ce ascultaţi muzică
1
Apăsaţi butonul multifuncţional în
cursul redării muzicii (pag. 21) sau
acţionaţi telefonul mobil Bluetooth
pentru a telefona.
Dacă nu se aude nici un sunet prin acest aparat,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul multifuncţional
timp de circa 2 secunde.
Pentru a recepţiona un apel telefonic
în timp ce ascultaţi muzică
Când este recepţionat un apel, redarea muzicii
face o pauză şi sunetul de sonerie este emis de
acest aparat.
1
Apăsaţi butonul multifuncţional şi
vorbiţi.
După încheierea convorbirii, apăsaţi butonul
multifuncţional. Aparatul va comuta, revenind
la redarea muzicii.
Dacă nu se aude sunetul de sonerie
cu toate că este primit un apel
1 Opriţi redarea muzicii.
2 Când sună, apăsaţi butonul
multifuncţional şi vorbiţi.
22
Acţionarea aparatului
Măsuri de precauţie
În legătură cu comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia Bluetooth wireless acţionează pe o
rază de circa 10 m.
Raza maximă de comunicaţie poate varia în
funcţie de obstacole (persoane, metal, ziduri etc)
sau de câmpurile electromagnetice întâlnite.
• Acest aparat are o antenă încorporată, a cărei
poziţie este indicată printr-un cerc trasat cu linie
punctată. Sensibilitatea comunicaţiei Bluetooth
se va ameliora dacă îndreptaţi această antenă
spre echipamentul Bluetooth.
Distanţa de comunicaţie se diminuează dacă între
antena echipamentului conectat şi acest aparat
există obstacole.
Poziţionarea antenei
încorporate
Sensibilitatea comunicaţiei Bluetooth poate fi
afectată de următorii factori :
– existenţa unui obstacol, spre exemplu o
persoană, un obiect metalic sau un perete între
acest aparat şi dispozitivul Bluetooth.
– funcţionarea, în apropierea acestui aparat,
a unui echipament care foloseşte frecvenţa
de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv LAN
wireless, un telefon fără fir sau un cuptor cu
microunde.
• Deoarece echipamentele Bluetooth şi dispozitivele
LAN wireless (IEEE802.11 b/g) utilizează
aceeaşi frecvenţă, poate apărea fenomenul de
interferenţă a microundelor care poate afecta
viteza comunicaţiei, poate genera zgomot sau
poate conduce la conexiuni defectuoase, în cazul
în care acest aparat este utilizat în apropierea
unui dispozitiv LAN wireless (fără fir). Într-o
asemenea situaţie, luaţi următoarele măsuri :
– utilizaţi aparatul la cel puţin 10 m distanţă de
dispozitive LAN wireless,
•
– dacă aparatul se află la mai puţin de 10 m
distanţă de un dispozitiv LAN wireless , opriţi
acel dispozitiv,
– montaţi acest aparat şi echipamentul Bluetooth
cât mai aproape unul de altul.
• Microundele emise de echipamentul Bluetooth
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Pentru a evita accidentele, opriţi acest
aparat, precum şi alte echipamente Bluetooth în
următoarele locuri :
– unde există gaze inflamabile, în spitale, în tren,
în avion sau în staţii de benzină,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu.
• Acest aparat acceptă facilităţi de securitate care
corespund standardului Bluetooth, pentru a
realiza o conexiune sigură când este utilizată
tehnologia Bluetooth wireless (fără fir), însă
este posibil ca măsurile de siguranţă să nu fie
suficiente, în funcţie de reglaj. Fiţi precauţi
când comunicaţi folosind tehnologia Bluetooth
wireless.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru
eventualele scurgeri de informaţii care pot avea
loc în cursul comunicaţiei Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu toate echipamentele
Bluetooth.
– Un dispozitiv care beneficiază de funcţia
Bluetooth trebuie să corespundă standardului
specificat de Bluetooth SIG, Inc. şi să fie
autentificat,
– Chiar dacă echipamentul conectat corespunde
standardului Bluetooth mai sus menţionat, este
posibil ca unele aparate să nu fie conectate
sau să nu funcţioneze corect, în funcţie de
facilităţile sau de specificaţiile acestora.
– Când vorbiţi la telefon în modul mâini libere,
poate apărea zgomot, în funcţie de dispozitiv
sau de mediul de comunicare.
• În funcţie de dispozitivul conectat, poate fi
necesară o perioadă de timp până la începerea
comunicării.
continuă...
23
Notă privind electricitatea statică
• În condiţiile în care aerul este foarte uscat, este
posibil să auziţi ţiuituri uşoare în urechi. Acestea
sunt rezultatul acumulării electricităţii statice din
organism şi nu reprezintă o disfuncţionalitate a
căştilor. Efectul poate fi redus prin purtarea de
haine realizate din fibre naturale.
Altele
• Nu aşezaţi acest aparat în spaţii supuse la
umiditate, praf, funingine sau aburi, nu îl
expuneţi la radiaţii solare directe sau în maşina
care aşteaptă în trafic. Aceste condiţii pot cauza
disfuncţionalităţi.
• Este posibil ca echipamentele Bluetooth să nu
poată fi folosite cu telefoane mobile, în funcţie
de undele radio emise şi de spaţiul unde este
utilizat echipamentul.
• Dacă resimţiţi vreun disconfort după utilizarea
echipamentelor Bluetooth, opriţi neîntârziat
utilizarea respectivului aparat. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
• Audiţia realizată cu acest aparat la volum ridicat
vă poate afecta auzul. Pentru siguranţa în trafic,
nu folosiţi aparatul când conduceţi maşina sau
când mergeţi cu bicicleta.
• Nu aşezaţi greutăţi şi nu supuneţi la presiune
acest aparat deoarece se poate deforma în urma
depozitării îndelungate.
• Nu supuneţi căştile la şocuri puternice.
• Curăţaţi căştile cu o bucată de pânză moale şi
uscată.
• Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest
aparat, cărora nu le găsiţi răspunsul în prezentul
manual, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Sunt disponibile buşoane de urechi opţionale,
model EP-EX10A (comercializate separat*),
de rezervă.
Există 4 tipuri de buşoane de urechi model
EP-EX10A : SS, S, M şi L.
* Accesoriile opţionale nu sunt disponibile în
anumite regiuni.
24
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâmpinaţi vreo problemă la utilizarea acestui aparat, consultaţi lista de mai jos şi citiţi informaţiile
legate de acest produs puse la dispoziţie pe site-ul nostru de internet.
În cazul în care problema persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme obişnuite
Aparatul nu este pornit.
b Încărcaţi acumulatorul aparatului.
b Aparatul nu poate fi pornit în cursul
încărcării. Detaşaţi cablul USB de la aparat
şi porniţi alimentarea.
Nu se poate stabili legătura între
echipamente.
b Apropiaţi acest aparat de echipamentul
Bluetooth.
Nu se poate realiza conexiunea
BLUETOOTH.
b Verificaţi dacă aparatul este pornit.
b Verificaţi dacă este pornit echipamentul
Bluetooth de conectat şi dacă este pornită
funcţia Bluetooth.
b Conectarea cu echipamentul Bluetooth este
posibil să nu fie reţinută în memorie de acest
aparat. Realizaţi conexiunea de la echipamentul
Bluetooth către acest aparat, curând după ce s-a
stabilit legătura.
b Acest aparat sau echipamentul Bluetooth de
conectat este în modul sleep.
b Conexiunea Bluetooth s-a încheiat. Realizaţi
din nou conexiunea Bluetooth (când ascultaţi
muzică : consultaţi pag. 16, când vorbiţi la
telefon : consultaţi pag. 19).
Distanţa de corespondenţă este scurtă.
(Omisiuni ale sunetului.)
b Dacă în apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice, cum ar fi
unul LAN wireless, alte echipamente Bluetooth
sau un cuptor cu microunde, poziţionaţi
aparatul la distanţă de acestea.
b Îndreptaţi antena acestui aparat (pag. 23) spre
dispozitivul Bluetooth. Aveţi grijă să nu existe,
între cele două aparate, obstacole care să
blocheze comunicaţia.
Nu poate fi acţionat aparatul în mod
adecvat.
b Iniţializaţi aparatul. Informaţiile legate de
stabilirea legăturii nu sunt şterse prin această
operaţie.
Introduceţi o tijă subţire, spre exemplu un ac,
în orificiul din partea laterală a aparatului şi
apăsaţi uşor până ce se simţiţi un clic.
Sunetul este distorsionat.
b Aveţi grijă ca aparatul să nu recepţioneze
interferenţe de la un dispozitiv LAN wireless,
de la alt echipament fără fir, pe 2,4 GHz sau
de la un cuptor cu microunde.
continuă...
25
În cursul încărcării
Nu se poate realiza încărcarea.
b Verificaţi dacă este ferm conectat cablul USB
la aparat şi la calculator.
b Verificaţi dacă este pornit calculatorul.
b Verificaţi dacă nu cumva calculatorul este
într-unul dintre modurile standby, sleep sau
hibernation.
Durata de încărcare este prea lungă.
b Verificaţi dacă aparatul şi calculatorul sunt
conectate direct, nu prin intermediul unui hub
USB.
Aparatul nu poate fi recunoscut de un
calculator.
b Cablul USB nu este corect conectat la portul
USB al calculatorului. Recuplaţi-l.
b Verificaţi dacă aparatul şi calculatorul sunt
conectate direct, nu prin intermediul unui hub
USB.
b A apărut o problemă legată de portul
USB al calculatorului, la care s-a realizat
conexiunea.
Realizaţi conexiunea la un alt port USB, dacă
este disponibil.
b În alte cazuri decât cele mai sus prezentate,
încercaţi să reluaţi procedura de conectare
USB.
În cursul ascultării muzicii
Nu se aude sunetul.
b Verificaţi dacă sunt pornite echipamentele
Bluetooth.
b Între acest aparat şi echipamentul Bluetooth
nu este realizată o conexiune Bluetooth A2DP
(Profil de distribuţie audio avansată). Realizaţi
conexiunea Bluetooth A2DP (pag. 16).
b Verificaţi dacă este redată muzică de către
echipamentul Bluetooth.
b Verificaţi dacă nivelul volumului sonor la acest
aparat nu este prea scăzut.
b Măriţi volumul sonor la echipamentul conectat,
dacă este necesar.
b Realizaţi din nou legătura între acest aparat şi
echipamentul Bluetooth (pag. 12).
26
Nivelul sonor este scăzut.
b Măriţi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Măriţi nivelul volumului sonor al echipamentului
conectat, dacă este necesar.
Calitatea sunetului este slabă.
b Treceţi conexiunea Bluetooth la varianta A2DP
(Profil de distribuţie audio avansată) în cazul în
care varianta stabilită era HSP (Profil căşti).
Sonorul prezintă întreruperi frecvente în
cursul redării.
b Condiţiile de recepţie pentru acest aparat au
devenit instabile din cauza unei nepotriviri
între reglajele frecvenţei de transfer pentru
muzica transmisă de la echipamentul
Bluetooth şi condiţiile în care este utilizat
acest aparat*1.
Încheiaţi conexiunea Bluetooth A2DP
acţionând echipamentul Bluetooth. În timp
ce aparatul este pornit, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul Nx timp de circa 7 secunde
pentru a reduce valoarea vitezei de transfer ce
poate fi recepţionată*2.
*1 Viteza de transfer este o valoare numerică ce
reprezintă volumul de date transmis în fiecare
secundă. În general, cu cât viteza de transfer
este mai mare, cu atât calitatea sunetului este
mai ridicată. Acest aparat poate recepţiona
date cu o viteză de transfer ridicată, însă,
în funcţie de mediu, este posibil să apară
omisiuni ale sunetului.
2
* Când reglajul privind viteza de transfer
se încheie, indicatorul albastru clipeşte o
dată. În funcţie de condiţiile de utilizare,
este posibil ca operaţiile prezentate mai sus,
să nu reducă omisiunile sunetului. Pentru a
reveni la reglajele iniţiale, apăsaţi şi menţineţi
apăsat din nou butonul Nx, timp de circa
7 secunde. Indicatorul albastru clipeşte de
2 ori.
Când este efectuat un apel
Nu se aude vocea persoanei apelate.
b Verificaţi dacă sunt pornite atât acest aparat, cât
şi echipamentul Bluetooth.
b Verificaţi conexiunea dintre acest aparat şi
telefonul mobil Bluetooth. Realizaţi din
nou conexiunea Bluetooth (HFP sau HSP),
pag. 19.
b Verificaţi dacă ieşirea telefonului mobil
Bluetooth este reglată pentru acest aparat.
b Verificaţi dacă nivelul volumului sonor la acest
aparat nu este prea scăzut.
b În cazul în care este necesar, măriţi volumul
sonor la telefonul mobil Bluetooth.
b Dacă ascultaţi muzică în timp ce folosiţi
acest aparat, opriţi redarea, apăsaţi butonul
multifuncţional şi vorbiţi.
Sunetul recepţionat de la interlocutor este
scăzut.
b Măriţi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Măriţi nivelul volumului sonor la telefonul
mobil Bluetooth conectat, dacă este necesar.
Iniţializarea
echipamentului
Puteţi să iniţializaţi acest aparat, readucându-l la
variantele de reglaj implicite (spre exemplu pentru
volum) şi să ştergeţi toate informaţiile referitoare
la legăturile stabilite.
1 Dacă acest aparat este pornit, apăsaţi
şi ţineţi apăsat butonul POWER timp
de circa 2 secunde pentru a opri
aparatul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsate atât butonul
POWER, cât şi pe cel multifuncţional,
simultan, timp de circa 7 secunde.
Indicatorul albastru clipeşte de patru ori şi
aparatul este iniţializat, fiind readus la variantele
de reglaj implicite. Sunt şterse toate informaţiile
relativ la legăturile stabilite.
27
Specificaţii
Caracteristici generale
Sistemul de comunicaţie
Specificaţii Bluetooth, versiunea 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate - Rată superioară de
transfer a datelor).
Ieşire
Specificaţii Bluetooth, clasa de putere 2
Raza maximă de comunicaţie
În spaţiu liber, circa 10 m*1
Banda de frecvenţe
2.4 GHz (2,4000 GHz ÷ 2,4835 GHz)
Metoda de modulaţie
FHSS
Profile Bluetooth compatibile*2
– A2DP (Profil de distribuţie audio avansată)
– AVRCP (Profil de acţionare la distanţă Audio
Video)
– HSP (Profil căşti)
– HFP (Profil mâini libere)
Codec-uri acceptate*3
SBC*4, MP3
Metoda acceptată de protecţie a
conţinutului
SCMS-T
Domeniul de transmisie (A2DP)
20 - 20.000 Hz
(frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
Accesorii furnizate
Cablu USB ( ) (1)
Buşoane de urechi (S×2, M×2, L×2)
Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
Accesorii recomandate
Buşoane de urechi (de rezervă) : EP-EX10A
(nu sunt furnizate)*5
Adaptor de reţea pentru încărcare USB : AC-U50A (nu sunt furnizate)*5
28
*1 Raza reală de acţiune va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre echipamente,
câmpurile magnetice din jurul cuptoarelor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software folosită etc.
*2 Profilele Bluetooth standard indică scopul de
comunicare între echipamentele Bluetooth.
3
* Codec : compresia semnalului audio şi
formatul de conversie.
*4 Subbandă Codec
*5 Accesoriile opţionale nu sunt furnizate în
anumite regiuni.
Caracteristici ale căştilor
Sursa de alimentare
Curent continuu 3,7 V : acumulator cu ioni de
litiu încorporat
Dimensiuni (l/î/a) – exclusiv părţile
proeminente şi butoanele
aprox. 19,5 × 74,0 × 17,5 mm
Cablu (între aparat şi căşti)
Aproximativ 0,6 m
Masă
Aproximativ 26 g, inclusiv căştile : 4 g
Consumul de putere estimat
1,3 W
Cerinţe de sistem pentru încărcarea
acumulatorului folosind USB
Calculatorul personal trebuie să fie dotat cu un port
USB şi să aibă preinstalat unul dintre următoarele
sisteme de operare :
Sisteme de operare :
• Când este utilizat Windows
Microsoft Windows Vista ® Home Basic /
Home Premium / Business / Ultimate /
Windows ® XP Home Edition / Professional /
Media Center Edition (Service Pack2 sau
variante ulterioare) / Media Center Edition
2004 & 2005 (Service Pack2 sau variante
ulterioare)
• Când este utilizat Macintosh
Mac OS (versiune 10.3 sau variante
ulterioare)
Receptor
Tip
Închis, dinamic
Unitate driver
Tip dom de 9 mm (bobină difuzor CCAW)
Domeniul de reproducere a frecvenţelor
6 ÷ 23.000 Hz
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să
fiţi avizaţi.
Microfon
Tip
Condensator electret
Caracteristici de direcţionalitate
Omnidirecţional
Domeniul de frecvenţe efectiv
100 ÷ 4.000 Hz
Temperatura de funcţionare
0° C ÷ 45° C
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising