Sony | MDR-NC33 | Sony MDR-NC33 Instrucţiuni de utilizare

Dimensiunile căştilor tip dop (culoare
interioară)
4-144-623-91 (1)
Caracteristici
Noise Canceling
Headphones
Instrucţiuni de operare
Navodila za uporabo
MDR-NC33
© 2009 Sony Corporation
Printed in Malaysia
(1)
• Căştile pentru anularea zgomotului reduc zgomotul
ambiental nedorit şi asigură un mediu mai silenţios
pentru îmbunătăţirea experienţei dumneavoastră
de ascultare. Un microfon în interiorul fiecărei căşti
funcţionează cu un circuit electronic pentru a crea o
undă de sunet pentru anularea zgomotului
• Căştile pentru anularea zgomotului reduc aproximativ
90% din zgomotul ambiental prin circuitul electronic (în
condiţiile standardului de măsurare Sony)
• Căşti de tip închis verticale introduse în ureche pentru
purtare confortabilă şi fixare sigură
• Căşti tip dop hibrid, din silicon pentru fixare sigură şi
purtare confortabilă pe termen lung
• Funcţie de monitor încorporat pentru a auzi zgomotele
înconjurătoare fără scoaterea căştilor
• Durată lungă de viaţă a bateriilor, aproximativ 100 de
ore, cu baterii alcaline AAA
• Capacitatea de utilizare dublă permite opţiunea de a
asculta muzică cu sau fără anularea zgomotului
• Adaptor cu fişă pentru conectivitate facilă la mufa stereo
sau duală, pentru utilizare în timpul zborului
Indicator de putere
4
Mare
Mic
S
M
L
(Portocaliu)
(Verde)
(Albastru
deschis)
Pentru detaşarea unei căşti tip dop
În timp ce ţineţi casca, răsuciţi şi trageţi pentru a scoate
casca tip dop.
Română
Apăsaţi şi glisaţi complet capacul bateriei
pe partea din spate a cutiei bateriei şi
deschideţi.
Înainte de a deschide capacul bateriei,
verificaţi să fie vizibile ghearele capacului.
AVERTISMENT
Pentru ataşarea unei căşti tip dop
Răsuciţi şi împingeţi părţile interioare ale căştii tip dop în
cască până când partea proiectată a căştii este complet
acoperită.
mufe mini stereo
După ce aţi ascultat muzică
Opriţi alimentarea cu energie a căştilor.
m
Note
Ascultarea muzicii
2
1
La conectarea la mufele duale sau
stereo ale serviciilor de muzică
din avion.
Adaptor cu fişă (livrat)
La mufele căştilor
scaunelor din avion
Introduceţi mai
întâi capătul cu E.
3
• Funcţia de anulare a zgomotului este activă numai pentru
zgomotul din banda de frecvenţă scăzută. Cu toate că
zgomotul este redus, acesta nu este anulat complet.
• Nu acoperiţi cu mâinile microfonul căştilor. Este posibil ca
funcţia de anulare a zgomotului să nu funcţioneze corect.
Microfon
Conectaţi căştile la echipamentul AV.
Introduceţi o baterie R03 (dimensiunea
AAA) în compartimentul bateriei. Respectaţi
polaritatea corectă la instalarea bateriei.
Aliniaţi corect capacul bateriei cu cutia
bateriei, apoi glisaţi pentru a închide capacul
bateriei.
La conectarea la mufa căştii
(mufă mini stereo) a unui
WALKMAN ®* etc.
2
Împingeţi cablul în orificiul fantei pentru a îl
fixa pe poziţie.
La transportul căştilor
Precauţii
• Curăţaţi căştile cu o lavetă moale, uscată.
• Nu lăsaţi fişa murdară, în caz contrar sunetul poate fi
distorsionat.
• Asiguraţi-vă că prezentaţi căştile la dealerul Sony
când solicitaţi înlocuirea căştilor tip dop sau lucrări de
reparaţii.
• Nu lăsaţi căştile într-un loc expus la lumina directă a
soarelui, căldură sau umezeală.
• Nu supuneţi căştile şocurilor excesive.
• Manipulaţi cu grijă unităţile de acţionare.
• Pentru curăţarea căştilor tip dop, mai întâi scoateţi-le
din căşti şi curăţaţi-le cu apă şi detergent neutru. După
curăţare, uscaţi cu grijă fiecare cască tip dop înaintea
utilizării.
• Căştile tip dop vor trebui înlocuite din când în când.
Dacă sunt uzate datorită utilizării zilnice sau depozitării
pe perioade lungi, înlocuiţi-le cu unele noi.
• Dacă simţiţi ameţeală sau greaţă în timp ce folosiţi
aceste căşti, opriţi imediat utilizarea acestora.
• Montaţi fix căştile tip dop în căşti. Dacă o cască tip dop
se detaşează accidental şi rămâne în ureche, aceasta
poate provoca rănirea.
Note despre căşti
Prevenirea deteriorării auzului
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la sistem
şi care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Gheare
Notă pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt aplicabile numai pentru echipamentul
vândut în ţările care aplică directivele UE
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată
reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004%
plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect,
veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot
fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită
a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa
sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă
cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de
către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul duratei
de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri
electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la
un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
• Adaptorul cu fişă poate fi conectat la mufele duale sau
stereo din avion.
• Nu folosiţi căştile când utilizarea echipamentului
electronic este interzisă sau când utilizarea căştilor
personale pentru serviciile de muzică din avion este
interzisă.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată doar la acele
ţări în care acesta este impus prin legislaţie, în principal în
ţările ZEE (Zonei Economice Europene).
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană şi
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Note pentru utilizarea în avion
mufe duale
Vă rugăm să observaţi că toate modificările sau
schimbările care nu sunt aprobate expres în acest manual
vă pot anula autoritatea de a exploata acest echipament.
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul
acestuia, indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat
ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor
de reciclare a echipamentelor electrice si electronice.
Asigurându-va ca acest produs este dezafectat in mod
corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului si a sanatatii umane, daca
produsul ar fi fost dezafectat in mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, va rugam sa contactaţi primăria din
oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Ţineţi apăsat butonul MONITOR când puterea este
cuplată.
Semnalul audio este redus la minimum şi puteţi auzi
mediul înconjurător.
Eliberaţi butonul MONITOR pentru a vă bucura din nou de
funcţia de anulare a zgomotului.
Butonul MONITOR
În cazul în care casca tip dop alunecă şi nu poate fi detaşată,
înveliţi-o într-o cârpă moale şi uscată.
Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu
deschideţi tabloul. Operaţiunile de service
vor fi realizate numai de către personal
calificat.
Dezafectarea echipamentelor
electrice si electronice vechi (Se
aplica pentru tarile membre ale
uniunii europene si pentru alte tari
europene cu sisteme de colectare
separata)
Pentru a auzi sunetul ambiental din motive
de siguranţă
zSfat
Pentru reducerea riscului de incendiu sau şoc
electric, nu expuneţi acest aparat la ploaie
sau umezeală.
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii
produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
Porniţi alimentarea cu energie a
echipamentului AV.
Instalarea unei baterii
1
Înfăşuraţi cablul.
Căştile şi cutia pentru baterie pot fi de asemenea
depozitate separat în buzunarul pentru transport
partiţionat (livrat).
Comutator de putere
Părţi colorate
1
• Este posibil ca funcţia de anulare a zgomotului să nu
funcţioneze corect decât dacă sunt aşezate fix căştile.
• Puteţi utiliza căştile chiar şi fără a porni alimentarea cu
energie. În acest caz, funcţia de anulare a zgomotului nu
este activă, iar căştile acţionează pe post de căşti pasive.
• După pornirea alimentării căştilor, este posibil să auziţi un
zgomot slab. Acesta este sunetul de funcţionare al funcţiei
de anulare a zgomotului, nu este o defecţiune.
• Într-un loc liniştit sau în funcţie de anumite zgomote,
puteţi constata că funcţia de anulare a zgomotului nu este
efectivă sau că zgomotul este accentuat. În acest caz, opriţi
alimentarea cu energie a căştilor.
• Zgomotul de interferenţă poate să apară datorită
telefoanelor mobile aflate în apropiere. În acest caz, aşezaţi
căştile la distanţă de telefonul mobil.
Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii în
domeniul auzului vă recomandă ca redarea să nu se
facă în mod continuu, la volum ridicat şi pe perioade
prelungite. Dacă vă confruntaţi cu un sunet în urechi,
reduceţi volumul sau întrerupeţi utilizarea.
Nu utilizaţi căşti în timp ce conduceţi sau vă
deplasaţi cu bicicleta etc.
Deoarece căştile reduc sunetele exterioare, acestea pot
produce accidente de circulaţie. De asemenea, evitaţi
ascultarea cu căşti în situaţii în care auzul trebuie să fie la
parametri maximi, de exemplu, la o trecere de cale ferată,
un şantier etc.
Notă asupra electricităţii statice
În condiţii de aer deosebit de uscat, urechile
dumneavoastră pot resimţi o uşoară lipire de căşti. Acesta
este rezultatul electricităţii statice acumulate în organism
şi nu este o defecţiune a căştilor. Efectul poate fi redus
la minimum prin purtarea articolelor de îmbrăcăminte
realizate din materiale naturale.
Depanare
Lipsă sunet
• Verificaţi conexiunea căştilor şi a echipamentului AV.
• Verificaţi dacă echipamentul AV conectat este pornit.
• Creşteţi volumul echipamentului AV conectat.
Alimentarea cu energie nu se realizează
• Verificaţi dacă bateria a expirat (indicatorul de POWER se
stinge). Înlocuiţi bateria cu una nouă.
Specificaţii
Generalităţi
Folosirea clemei
La conectarea la o telecomandă
cu mufă mini stereo a unui
WALKMAN ®* etc.
Durata de viaţă a bateriei
Baterie
Număr aproximativ
de ore*1
Baterii alcaline Sony LR03
SIZE AAA
100 ore*2
Baterii cu mangan Sony
R03 SIZE AAA
50 ore*2
*1 ieşire 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Timpul precizat mai sus poate varia, în funcţie
temperatură sau condiţiile de utilizare.
Clemă
Telecomandă
* „WALKMAN” şi logo-ul „WALKMAN” sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
2
Când trebuie să înlocuiţi bateria
Înlocuiţi bateria cu una nouă când indicatorul de POWER
clipeşte sau se stinge.
Notă
Este posibil ca, în cazul în care bateria este descărcată,
caracteristica de anulare a zgomotului să nu funcţioneze
corect.
Purtaţi casca marcată R în urechea dreaptă
şi pe cea marcată L în urechea stângă.
Împingeţi cu grijă în ureche casca tip dop
aşa încât casca tip dop să se potrivească fix
în orificiul urechii.
Notă
Asiguraţi-vă de fixarea corectă în urechi a căştilor tip
dop, în caz contrar funcţia de anulare a zgomotului nu va
funcţiona corect.
Reglaţi poziţia căştilor tip dop pentru ca acestea să fie
aşezate confortabil în ureche şi să vă stea fix în ureche.
Este posibil să auziţi un zgomot de frecare când purtaţi
căştile. Aceasta nu este o defecţiune.
Instalarea căştilor tip dop
În cazul în care căştile tip dop nu se potrivesc corect cu
urechile dumneavoastră, efectul de anulare a zgomotului
nu va fi optim. Pentru optimizarea anulării zgomotului
şi pentru a vă bucura de o calitate mai bună a sunetului,
schimbaţi căştile tip dop cu unele de altă dimensiune
sau reglaţi poziţia căştilor tip dop pentru a se potrivi
confortabil şi fix cu urechile dumneavoastră.
Căştile tip dop de dimensiunea M sunt fixate pe căşti
înainte de expediere. În cazul în care credeţi că mărimea
M nu este potrivită cu urechile dumneavoastră, înlocuiţile cu căştile tip dop de dimensiunile S sau L. Confirmaţi
dimensiunea căştilor tip dop prin verificarea culorii din
interior. Când schimbaţi căştile tip dop, răsuciţi-le pentru
a le monta fix pe căşti pentru a împiedica detaşarea căştii
tip dop şi rămânerea acesteia în ureche.
Puteţi fixa cutia bateriei cu ajutorul clemei sale pe
buzunarul cămăşii.
Folosirea dispozitivului
de reglare a cablului
(livrat)
Puteţi regla lungimea cablului prin înfăşurarea cablului pe
dispozitivul de reglare a cablului. (Cablul poate fi înfăşurat
pe dispozitivul de reglare a cablului până la 40 cm. În
cazul în care înfăşuraţi mai mult, cablul iese uşor din
dispozitivul de reglare a cablului.)
Tip
Dinamic, închis
Unităţi conducătoare
13,5 mm, tip plafonieră (CCAW adoptat)
Capacitate de manevrare a puterii
50 mW
Impedanţă
16 Ω la 1 kHz
(cu alimentarea pornită)
16 Ω la 1 kHz
(cu alimentarea oprită)
Senzitivitate
98 dB/mW (cu alimentarea pornită)
99 dB/mW (cu alimentarea oprită)
Răspunsul de frecvenţă
10 – 22.000 Hz
Raportul de anulare a zgomotului total*1
Aprox. 10 dB*2
Cablu
Aprox. 1,5 m cablu liţă OFC, lanţ de gât
(inclusiv cutia bateriei)
Fişă
Minifişă stereo de tip L, placată cu aur
Sursă de alimentare
Baterie DC 1,5 V, 1 × R03 (dimensiunea
AAA)
Masă
Căşti de aprox. 7 g (cablul nu este
inclus)
Cutia bateriei de aprox.19 g
(inclusiv baterie, cablul nu este inclus)
Accesorii livrate
Baterie Sony R03 (dimensiunea AAA) (1)
Căşti tip dop (S × 2, M × 2, L × 2)
Sac pentru transport (1)
Adaptor fişă pentru utilizare în avion*3 (singular/dual) (1)
Dispozitiv de reglare a cablului (1)
Instrucţiuni de operare (1)
Card de garanţie (1)
*1 În condiţiile standardului de măsurare Sony.
*2 Echivalentul a aproximativ 90% reducere a energiei
sunetului în comparaţie cu nepurtarea căştilor.
*3 Este posibil să nu fie compatibil cu unele servicii de muzică
în avion.
Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără preaviz.
3
Porniţi alimentarea cu energie a căştilor.
Indicatorul POWER luminează în roşu.
Când alimentarea este pornită, zgomotul
ambiental este redus şi puteţi asculta muzică
mai clar, la un volum mai scăzut.
Dispozitiv
de reglare
a cablului
1
2
zNasvet
Opombe o uporabi na letalu
Nameščanje baterije
Če ušesni čepek drsi in ga ni možno odstraniti, ga zavijte v
suho, mehko krpo.
• Priložen vtič vmesnika lahko povežete z dvojnimi in
stereo mini vhodi na letalu.
1
Pritrjevanje ušesnih čepkov
Slovenščina
OPOZORILO
Da zmanjšate nevarnost požara
ali električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
Do konca pritisnite in zdrsnite pokrov
baterij na zadnji strani predala za baterije in
odprite.
Pred odpiranjem pokrova baterij preverite,
ali so vidne sponke pokrova.
Obrnite in potisnite notranje dele ušesnega čepka v
slušalko, dokler štrleči del slušalke ni popolnoma pokrit.
dvojni vhodi
• Ne uporabljajte slušalk, kjer je prepovedana uporaba
elektronske opreme ali ko je uporaba osebnih slušalk za
glasbene storitve na letalih prepovedana.
Da zmanjšate nevarnost električnega
udara, ne odpirajte predala. Servisiranje
prepustite kvalificiranemu osebju.
V primeru vprašanj ali težav glede sistema, ki niso
vključene v tem priročniku, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem Sony.
Opozarjamo vas, da vse spremembe ali modifikacije, ki
niso izrecno dovoljene v tem priročniku, lahko izničijo
možnost uporabe opreme.
Po poslušanju glasbe
Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer
je zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP
(Evropskega gospodarskega področja).
Slušalke izklopite.
Opombe
Opozorilo za stranke: naslednje informacije
veljajo le za opremo prodano v državah v
katerih veljajo direktive ES
Sponke
m
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako
kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in
zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov.
Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob
dobavi električne oz. elektronske opreme.
Poslušanje glasbe
1
Lastnosti
• Slušalke za omejevanje zvoka zmanjšujejo neželen zvok
iz okolice in nudijo tišje okolje za izboljšanje poslušanja.
Mikrofon znotraj vsake slušalke deluje z elektronskim
tokokrogom, tako da ustvarja nasproten zvočni val za
izločanje zvoka
• Slušalke za omejevanje zvoka zmanjšajo prib. 90%
okoljskega hrupa z elektronskimi tokokrogi (skladno s
standardom meritev Sony)
• Zaprti tip navpičnih ušesnih slušalk za udobje nošenje in
varno prileganje
• Hibridni silikonski ušesni čepki za varno prileganje in
dolgotrajno udobno nošenje
• Vgrajena nadzorna funkcija za zunanji zvok brez
snemanja slušalk
• Dolga življenjska doba baterij - prib. 100 ur z alkalno
baterijo AAA
• Možnost dvojne uporabe omogoča možnost poslušanja
glasbe brez omejevanja zvoka
• Priložen vtič vmesnika za preprosto povezovanje na
stereo ali dvojni vhod za glasbene storitve na letalu
• Funkcija omejevanja zvoka je učinkovita le za zvok v nizkem
frekvenčnem območju. Kljub temu da je zvok zmanjšan, ni
popolnoma izključen.
• Mikrofona na slušalkah ne pokrivajte z rokami. Funkcija
omejevanja zvoka morda ne bo delovala pravilno.
Mikrofon
• Slušalke čistite s suho, čisto krpo.
• Pazite, da vtič ne bo umazan, saj se v nasprotnem
primeru lahko pojavi popačenje zvoka.
• V primeru zamenjave ušesnih čepkov ali popravila,
slušalke prinesite k prodajalcu Sony.
• Slušalk ne pustite na neposredni sonèni svetlobi, vroèini
ali vlagi.
• Slušalk ne izpostavljajte prekomernim sunkom.
• Z vodili ravnajte previdno.
• Za čiščenje ušesnih čepkov, jih najprej odstranite iz
slušalk in jih očistite z vodo in blagim čistilom. Po
čiščenju vsak ušesni čepek previdno posušite.
• Ušesne čepke boste občasno morali zamenjati.
Če so obrabljeni zaradi vsakodnevne uporabe ali
dolgotrajnega hranjenja, jih zamenjajte z novimi.
• Če se med uporabo slušalk počutite zaspani ali vam je
slabo, nemudoma prenehajte z uporabo.
• Očesne čepke trdno pritrdite na slušalke. Če se ušesni
čepek slučajno sname in ostane v ušesu, lahko povzroči
poškodbe.
Opombe o slušalkah
Preprečevanje poškodb sluha
Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Strokovnjaki
za sluh odsvetujejo nepretrgano, glasno in podaljšano
predvajanje. Če se pojavi zvonjenje v ušesih, zmanjšajte
glasnost ali prekinite uporabo.
Povežite slušalke z opremo AV.
Slušalk ne uporabljajte med vožnjo in
kolesarjenjem itd.
Ob povezovanju na dvojni ali
stereo mini vhod glasbenih
storitev na letalu.
2
Vtič vmesnika (priložen)
Vstavite eno baterijo R03 (velikost AAA) v
predel za baterije. Ob nameščanju baterije
preverite pravilno polarnost.
K vhodom za slušalke
na letalskih sedežih
Ob povezovanju na vhod slušalk
(stereo mini vhod) na WALKMAN ®*
itd.
Vstavite E konec
najprej.
3
• Funkcija omejevanja zvoka morda ne bo delovala pravilno,
če slušalke niso pravilno nameščene.
• Slušalke lahko uporabite, tudi brez da jih vklopite. V tem
primeru funkcija omejevanja zvoka ni aktivna in slušalke
delujejo kot pasivne slušalke.
• Ko slušalke vključite, boste morda zaslišali rahlo sikanje. To
je zvok delovanja funkcije omejevanja zvoka in ne okvara.
• V tihih prostorih ali glede na določene zvoke, se vam bo
morda zdelo, da funkcija omejevanja zvoka ni učinkovite ali
da je zvok poudarjen. V tem primeru slušalke izključite.
• Motnje se lahko pojavijo zaradi mobilnih telefonov v
bližini. V tem primeru položite slušalke vstran od mobilnih
telefonov.
Ker slušalke zmanjšujejo zunanji zvok, lahko to povzroči
prometno nesrečo. Prav tako jih ne uporabljajte na krajih,
kjer sluh ne sme biti omejen, na primer na železniških
prehodih, gradbiščih itd.
Opombe o statični elektriki
Še posebej v suhem zraku, se lahko pojavlja ščemenje
v ušesih. To je posledica statične elektrike v telesu in ni
okvara slušalk. Učinek lahko zmanjšate, če nosite oblačila
iz naravnih materialov.
Odpravljanje težav
Ni zvoka
• Preverite povezavo slušalk in AV opreme.
• Preverite, ali je AV oprema vključena.
• Povečajte glasnost povezane AV opreme.
Uporaba zaponke
Pravilno poravnajte pokrov s predalom
baterij, nato zdrsnite pokrov baterij, da
pokrov baterij zaprete.
Predal za baterije lahko z zaponko pritrdite na žep.
Se ne vključi
Zaponka
• Preverita, ali je baterija izrabljena (pokazatelj POWER je
zatemnjen). Zamenjajte baterijo z novo.
Ob povezovanju na daljinski
upravljavec s stereo mini vhodom
na WALKMAN ®* itd.
Odstranitev odpadnih baterij
(velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z
baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje
tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z
vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno
servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje
o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na
zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
stereo mini vhodi
Ukrepi
Specifikacije
Splošno
Daljinski upravljavec
Življenjska doba baterije
Baterija
Približno ur*1
Alkalna baterija Sony
LR03 SIZE AAA
100 ur*2
Manganska baterija Sony
R03 SIZE AAA
50 ur*
* »WALKMAN« in logo »WALKMAN« sta registrirani blagovni
znamki Sony Corporation.
2
2
*1 1 kHz, izhod 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Zgoraj naveden čas se lahko spreminja glede na
temperaturo ali pogoje uporabe.
Nosite slušalko z oznako R na vašem
desnem in z oznako L na vašem levem
ušesu.
Potisnite ušesni čepek previdno v uho,
tako da se ušesni čepek udobno prilega v
odprtino ušesa.
Uporaba priloženega
nastavljalnika kabla
Dolžino kabla lahko prilagodite z navijanjem kabla na
nastavljalnik kabla. (Kabel lahko navijete na nastavljalnik
kabla do 40 cm. Če navijete več, se kabel lahko sname iz
nastavljalnika kabla.)
Opomba
Zagotovite pravilno prileganje ušesnih čepkov, saj v
nasprotnem primeru funkcija omejevanja zvoka morda
ne bo delovala pravilno.
Prilagodite položaj ušesnih čepkov, da se udobno
prilegajo na uho. Morda boste ob uporabi slušalk slišali
zvok trenja. To ni okvara.
Kdaj zamenjati baterijo
Baterijo zamenjajte z novo, ko pokazatelj POWER utripa
ali ugasne.
Opomba
Če je baterija izpraznjena, lastnost omejevanja zvoka morda
ne bo delovala pravilno.
Tip
Dinamičen, zaprto
Pogonska enota 13,5 mm, kupolastega tipa (CCAW
prilagojeno)
Kapaciteta napetosti
50 mW
Impedanca
16 Ω pri 1 kHz
(ko je vključeno)
16 Ω pri 1 kHz
(ko je izključeno)
Občutljivost
98 dB/mW
(ko je vključeno)
99 dB/mW
(ko je izključeno)
Frekvenčni odziv 10 – 22.000 Hz
Skupno razmerje dušenja zvoka*1
Prib. 10 dB*2
Kabel
Prib. 1,5 m OFC Litz kabel, verižica
(vključno s predalom za baterije)
Vtič
Pozlačeni L tip stereo mini vhoda
Vir napajanja
DC 1,5 V, 1 × R03 (velikost AAA) baterija
Teža
Prib. 7 g slušalke (brez kabla)
Prib. 19 g predal za baterije (vključno z
baterijo, brez kabla)
Priloženi dodatki
Nameščanje ušesnih
čepkov
Če se ušesni čepki ušesom ne prilegajo pravilno,
učinek omejevanja zvoka ne bo deloval optimalno. Za
optimiziranje omejevanja zvoka in uživanje ob boljši
kakovosti zvoka, zamenjajte velikost ušesnih čepkov ali
prilagodite položaj ušesnih čepkov, da se bodo udobno in
prijetno prilegali ušesom.
Pred dostavo so na slušalke pritrjeni ušesni čepki velikosti
M. Če menite, da vam velikost M ne ustreza, jih zamenjajte
s priloženimi ušesnimi čepki velikosti S ali L. Potrdite
velikost ušesnih čepkov glede na barvo. Ko ušesne čepke
menjavate, jih z obratom trdno pritrdite na slušalke, da
preprečite, da bi se ušesni čepki sneli in ostali v ušesih.
3
Slušalke vključite.
Pokazatelj POWER zasveti rdeče. Ob vklopu,
se okoljski hrup zmanjša in pri nižji glasnosti
slišite čistejšo glasbo.
Velikost ušesnih čepkov (notranja barva)
Pokazatelj vklopa
Stikalo za vklop
4
Veliko
Majhno
S
M
L
(oranžna)
(zelena)
(svetlo modra)
1
2
1
Navijte kabel.
2
Potisnite kabel v odprtino reže in pritrdite.
Ob nošnji slušalk
Slušalke in predal za baterije lahko prav tako ločeno
hranite v razdeljeno nosilno torbico (priložena).
Vključite AV opremo.
Da zaradi varnosti slišite okoljski zvok
Barvni deli
Nastavljalnik
kabla
Pritisnite gumb MONITOR, ko so slušalke vključene.
Zvok se zmanjša in lahko prisluhnete okolju.
Spustite gumb MONITOR, da ponovno uživate ob funkciji
omejevanja zvoka.
Odstranjevanje ušesnih čepkov
Slušalko držite, obrnite in ušesni čepek snemite.
Gumb MONITOR
Sony R03 (velikost AAA) baterija (1)
Ušesni čepki (S × 2, M × 2, L × 2)
Nosilna torbica (1)
Vtič vmesnika za uporabo na letalu*3 (enojni/dvojni) (1)
Nastavljalnik kabla (1)
Navodila za uporabo (1)
Garancijska kartica (1)
*1 Skladno s standardom meritev Sony.
*2 Enakovredno s prib. 90% omejevanja energije zvoka v
primerjavi brez slušalk.
*3 Morda ni združljivo z nekaterimi glasbenimi storitvami na
letalu.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
opozorila.
Download PDF

advertising