Sony | MDR-NC22 | Sony MDR-NC22 Instrucţiuni de utilizare

Căşti cu izolaţie fonică
Manual de instrucţiuni
MDR-NC22
© Sony Corporation 2006
RO
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile
electrice nu expuneţi aparatul la ploaie şi
la umezeală.
Pentru a evita electrocutările, nu desfaceţi
carcasa. Apelaţi numai la serviciile unui
personal calificat.
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a
Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte
următoarele două condiţii : (1) Acest aparat nu
cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest
aparat trebuie să accepte orice interferenţă
recepţionată, inclusiv interferenţe care pot
determina acţiuni nedorite.
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care acesta este impus prin lege, în special
în ţările EEA (Zona Economică Europeană).
Înregistrarea proprietarului
Numărul modelului este notat în partea frontală
a compartimentului pentru baterie.
Numărul serial este marcat în interiorul
compartimentului pentru baterie.
Notaţi aceste două numere în spaţiul care le este
rezervat în continuare şi specificaţi-le ori de
câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură
cu acest produs.
Număr model MDR-NC22
Număr serial _________________
2
Facilităţi
• Căştile cu izolaţie fonică reduc zgomotul din
mediul ambiant asigurând o atmosferă mai
liniştită pentru audiţia emisiunilor dorite.
Amplitudinea sunetului din spaţiul înconjurător
este diminuată prin generarea de către circuitul
atenuare a unui sunet cu fază opusă.
• Căştile au dimensiune deosebit de redusă,
adaptându-se perfect urechilor dvs., având
totodată o structură de tip închis care asigură
obţinerea unui sunet cu frecvenţe joase adânci.
• Pentru stabilitate şi pentru fixarea în urechi, sunt
utilizate 3 buşoane de silicon moale, deosebit
de confortabile.
• Când circuitul de atenuare a zgomotului nu este
activat, căştile acţionează ca nişte căşti pasive,
obişnuite.
• Funcţia de monitorizare încorporată are rolul
de a vă permite să auziţi sunetele din mediul
înconjurător, fără să vă scoateţi căştile.
• Adaptorul conector este furnizat pentru a permite
fie cuplarea directă stereo sau la o mufă dublă,
fie ascultarea muzicii în timpul zborului.
Selectarea buşoanelor
Dacă buşoanele nu sunt potrivite pentru urechile
dvs., este posibil să nu auziţi sunetele de frecvenţe
joase. Pentru a beneficia de o calitate superioară
a sunetului, modificaţi buşoanele cu altele de
dimensiune adecvată sau ajustaţi poziţia acestora
astfel încât să fie confortabile şi bine adaptate
urechilor dvs. Din fabrică, la căşti sunt montate
buşoane dimensiunea M. În cazul în care acestea
nu vi se potrivesc, înlocuiţi-le cu cele de mărime
S sau L. Când schimbaţi buşoanele, aveţi grijă să
le montaţi corect la căşti pe cele dorite, pentru
ca nu cumva să se desprindă şi să vă rămână în
urechi.
Montarea bateriei
1 Deschideţi capacul din spate al
compartimentului pentru baterie.
3 Închideţi capacul compartimentului
Notă
• Păstraţi banda de prindere în interiorul
compartimentului pentru baterie, pentru a
evita să fie prinsă de capac.
c
2 Introduceţi o baterie R03 (dimensiune AAA),
având grijă să puneţi în corespondenţă
polaritatea + şi – a bateriei, cu cea indicată
în interiorul compartimentului.
3 Închideţi capacul compartimentului.
Durata de viaţă a bateriei
Baterie
Baterie alcalină LR03
marca Sony/AM-4 (N)
Baterie R03 marca
Sony /UM-4 (NU)
Ore (aprox.)*1
50 ore*2
22 ore*2
*1 Intrare 1 kHz, 1mW + 1 mW
*2 Perioada de timp poate varia în funcţie de
temperatură şi de condiţiile de utilizare.
Înlocuirea bateriei
Înlocuiţi bateria cu alta nouă când indicatorul
POWER luminează slab.
Scoaterea bateriei
1 Deschideţi capacul.
2
Trageţi uşor capacul în direcţia indicată
de săgeată.
Notă
• Este posibil ca bateria să sară când capacul
este tras spre exterior. În timp ce trageţi
capacul, aşezaţi un deget pe baterie.
3
Ascultarea muzicii
1 Conectaţi căştile la echipamentul AV.
Pentru conectarea la mufe duble sau
minimufe stereo pentru servicii de
audiţie muzicală în timpul zborului.
3 Porniţi alimentarea căştilor.
Indicatorul de alimentare se va aprinde, fiind
de culoare roşie. Comutatorul de alimentare
se află în compartimentul pentru baterie. Când
alimentarea este pornită, zgomotul din mediul
ambiant este redus şi puteţi asculta muzica mai
clar, la volum redus.
Adaptor de mufă
(furnizat)
Spre conectorul pentru căşti
corespunzător locului dvs. din
avion
Când conectaţi direct la mufa
pentru căşti (minimufă stereo)
a WALKMAN®-ului*, etc.
4 Porniţi alimentarea echipamentului AV.
* “WALKMAN” şi sigla “WALKMAN” sunt
mărci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
Pentru a asculta sunetele din jur, din
motive de siguranţă
Când conectaţi la telecomanda
cu minimufă stereo a unui
WALKMAN®-ului*, etc.
Când comutatorul de alimentare este în poziţia
pornit, funcţia de atenuare a zgomotului este
dezactivată, în timp ce butonul MONITOR este
apăsat, permiţându-vă să auziţi sunetele din
meniul înconjurător.
Buton MONITOR
Telecomandă
2
Purtaţi casca marcată cu R în urechea
dreaptă, iar pe cea marcată cu L în
urechea stângă. Apăsaţi buşonul cu grijă
pentru a intra bine, complet în ureche.
Notă
• Funcţia de atenuare a zgomotului nu va
acţiona decât în cazul în care buşoanele sunt
corect introduse în urechi.
Ajustaţi poziţia buşoanelor pentru a se aranja
confortabil şi fest în urechi.
4
Note privind utilizarea căştilor în avion
• Adaptorul pentru conector furnizat permite
cuplarea căştilor la mufe duble sau minimufe
stereo disponibile în avion, pentru ascultarea
muzicii.
mufe duble
minimufe stereo
• Nu folosiţi căştile când folosirea echipamentelor
electronice este interzisă sau când utilizarea
căştilor personale nu este permisă pentru accesul
la serviciile de furnizare a muzicii în timpul
zborului.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la acest sistem, care nu sunt lămurite în acest
manual de instrucţiuni, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
După ce ascultaţi muzică
Opriţi alimentarea căştilor.
Note
• Funcţia de atenuare a zgomotului este eficientă
pentru frecvenţele joase. Cu toate că zgomotul
este redus, acesta nu este complet anulat.
• Nu acoperiţi microfonul căştilor cu mâna. Este
posibil ca funcţia de atenuare a zgomotului să
nu acţioneze în mod corespunzător.
Microfon
• Este posibil ca funcţia de atenuare a zgomotelor
să nu acţioneze corect în cazul în care căştile nu
sunt corect purtate.
• Puteţi utiliza căştile şi fără a porni alimentarea.
În acest caz, funcţia de atenuare a zgomotului
nu este activă, iar căştile funcţionează precum
căşti pasive.
• După ce porniţi alimentarea căştilor, este
posibil să auziţi un fâşâit slab. Acesta este
sunetul de funcţionare corespunzător funcţiei
de atenuare a zgomotelor şi nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• În spaţii liniştite, sau în cazul anumitor zgomote,
este posibil să aveţi senzaţia că funcţia de
atenuare a zgomotelor nu este eficientă. În acest
caz, opriţi alimentarea căştilor.
• În apropierea telefoanelor mobile, este posibil
să apară zgomot de interferenţă. Într-un astfel
de caz, păstraţi o distanţă mai mare între căşti
şi telefon.
Utilizarea clipsului
Puteţi prinde cutia pentru baterie de buzunarul
cămăşii, cu ajutorul clipsului.
Clips
Măsuri de precauţie
• Curăţaţi căştile cu o bucată de pânză moale şi
uscată.
• Nu folosiţi conectorul murdar, deoarece pot
apărea distorsiuni ale sunetului.
• Adresaţi-vă unui dealer Sony când sunt
necesare schimbarea buşoanelor sau lucrări de
reparaţie.
• Nu lăsaţi căştile în spaţii unde sunt supuse la
radiaţii solare directe, căldură sau umezeală.
• Nu spuneţi căştile la şocuri puternice.
• Manevraţi cu grijă unitatea principală.
• Pentru a curăţa buşoanele de urechi, detaşaţi-le
în prealabil de căşti, apoi curăţaţi-le cu apă şi o
soluţie slabă de detergent. După curăţare, aveţi
grijă ca buşoanele să fie uscate înainte de a le
utiliza.
• Buşoanele de urechi trebuie să fie înlocuite din
când în când. Dacă acestea se uzează din cauza
utilizării zilnice sau a depozitării îndelungate,
înlocuiţi-le cu altele noi.
• Dacă vă simţiţi rău sau ameţit când folosiţi
căştile, întrerupeţi imediat utilizarea acestora.
Note privind căştile
Prevenirea deteriorării auzului
Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii
ORL vă atenţionează că folosirea continuă, la
volum ridicat şi pe perioade îndelungate de timp
vă poate afecta auzul. Dacă auziţi un ţârâit în
urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi utilizarea
căştilor.
Nu folosiţi căştile în timp ce
conduceţi maşina, când mergeţi pe
bicicletă etc.
Deoarece căştile diminuează percepţia sunetelor din
mediul înconjurător, utilizarea lor poate conduce
la producerea de accidente de circulaţie.
Aveţi totodată grijă să evitaţi folosirea căştilor în
situaţii în care auzul nu trebuie diminuat, cum ar fi:
la traversarea unei căi ferate, pe un şantier etc.
Când deplasaţi căştile
Căştile şi cutia pentru baterie pot fi păstrate
separat, în compartimentele cutiei de transport
(furnizată).
5
Soluţionarea defecţiunilor
Specificaţii
Nu se aude nici un sunet
• Verificaţi conectarea căştilor şi a echipamentul
AV
• Verificaţi dacă echipamentul AV conectat este
în funcţiune.
• Măriţi volumul sonor la echipamentul AV
conectat.
• Înlocuiţi bateria.
Caracteristici generale
Sunetul este neclar
• Reduceţi volumul sonor la echipamentul AV
conectat.
• Înlocuiţi bateria.
Tip : dinamic, închis
Unitatea principală :
13,5 mm, tip dom (adoptat CCAW)
Putere furnizată :
50 mW
Impedanţă :
20 Ω la 1 kHz (alimentarea pornită)
8,5 Ω la 1 kHz (alimentarea oprită)
Sensibilitate :
102 dB/mW (cu alimentarea pornită)
100 dB/mW (cu alimentarea oprită)
Răspuns în frecvenţă :
8 –22.000 Hz
Domeniul de frecvenţe pentru atenuarea
zgomotului :
50 –1500 Hz,
peste 12 dB la 200 Hz
Cablu : 1,5 m cablu OFC, cu liţe, suport de prindere
de gât (inclusiv cutia pentru baterie)
Conector : miniconector stereo, tip L, aurit
Sursă de putere :
1,5 V, c.c.,
1 baterie R03 (tip AAA)
Masa :
aprox. 39 g, inclusiv cutia pentru
baterie, cablul şi bateria
Accesorii furnizate
Buşoane de urechi (S × 2, M × 2, L × 2)
Punguţă de transport (1)
Adaptor de conector pentru utilizarea în timpul
zborului* (simplu / dublu) (1)
* Este posibil să nu fie compatibil cu serviciul de
furnizare a muzicii în avion.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising