Sony | MDR-ZX110NA | Sony MDR-ZX110NA Căști cu anulare digitală a zgomotului MDR-ZX110NA Instrucţiuni de utilizare

Dacă veți instala aplicația Smart Key* din
magazinul Google PlayTM, comenzile de selectare
a piesei și de volum din smartphone-ul dvs. vor fi
disponibile din butonul multi-function.
* Smart Key este o aplicație pentru XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 și versiunile lor ulterioare.
Aplicația poate să nu fie disponibilă în unele țări
și/sau regiuni și nu poate fi utilizată cu modele
de smartphone pentru care nu se oferă suport.
Če aplikacijo Smart Key* namestite iz trgovine
Google PlayTM, sta listanje med skladbami in
prilagajanje glasnosti na vašem pametnem
telefonu mogoča z večfunkcijskim gumbom.
* Smart Key je aplikacija za telefone XperiaTM z
operacijskim sistemom AndroidTM različice 4.0
in višje. Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih
državah in/ali regijah in je ni mogoče uporabljati
z modeli pametnih telefonov, ki jih ne podpira.
Noise Cancelling
Headphones
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Nu expuneți acumulatorul mult timp la căldură
excesivă, precum cea degajată de lumina solară
directă, foc etc.
Validitatea marcajului CE se aplică exclusiv ţărilor
unde acesta este în vigoare, în principal ţărilor din
ZEE (Zona Economică Europeană).
Notă pentru clienţi: Următoarele informaţii
sunt aplicabile numai pentru echipamentul
vândut în ţările care aplică Directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii
Europene pot fi adresate: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice intrebări
legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc
aparatul.
© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia
MDR-ZX110NA
Modalitate de utilizare
Deplierea căştilor
Punct tactil (în stânga)
Procedați identic pe partea stângă
(semnul L).
2
Instalarea unei baterii
Împingere
3
4
Conectare
Pornirea căştilor
Căşti cu funcţie de anulare
a zgomotului
AVERTISMENT
4-540-895-63(1)
1
Română
Dezafectarea bateriilor uzate și a
echipamentelor electrice şi
electronice vechi (se aplică pentru
ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria
nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe
anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot
asocia simbolurile anumitor substanţe chimice.
Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) sunt adăugate dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse și baterii
sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
afectate de către manipularea şi dezafectarea
incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele
electrice şi electronicevor fi dezafectate
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din
produs. Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe
detalii referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Produse compatibile
Folosiți acest aparat împreună cu smartphone-ul
dvs.
Smartphone
Note
ˎˎ În funcție de modelul smartphone-ului,
microfonul acestui aparat ar putea să nu
funcționeze sau să funcționeze la volum
scăzut.
ˎˎ Acest aparat nu este garantat să funcționeze
cu playere muzicale digitale.
Utilizarea butonului
Multi-function
5
Purtarea şi controlul
După utilizare
Opriţi căştile
Buton Multi-function
Microfon
Apăsați o dată pentru a răspunde la apel, apăsați
din nou pentru a termina convorbirea; apăsați
pentru a reda/opri o piesă din redare.
Operațiuni disponibile pentru
smartphone-uri
Redă/oprește o piesă din redare pe telefonul
conectat printr-o singură apăsare. Sare la
următoarea piesă printr-o dublă apăsare.
Apăsați lung timp de circa două secunde și
degajați pentru a respinge un apel primit.
Note
ˎˎ Funcționarea butonului poate varia, în funcție
de modelul smartphone-ului.
ˎˎ Aveți grijă să nu apăsați din greșeală pe buton
atunci când transportați smartphone-ul cu
căștile conectate.
Observaţii despre
utilizare
Ce este anularea zgomotului?
Circuitul de anulare a zgomotului percepe
zgomotul din exterior prin microfoanele
încorporate şi trimite un semnal de anulare egal
şi de sens contrar către căşti.
Observaţii despre funcţia de
anulare a zgomotului
ˋˋAjustaţi perniţele în aşa fel încât să vă acopere
bine urechile, altfel funcţia de anulare a
zgomotului nu va funcţiona corect.
ˋˋEfectul de anulare a zgomotului poate varia în
funcţie de modul în care purtaţi căştile.
ˋˋNu acoperiţi microfonul căştilor cu mâinile. S-ar
putea ca funcţia de anulare a zgomotului să nu
funcţioneze corect.
Pentru a reduce efectul, purtaţi haine din
materiale naturale.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire
la sistem, care nu sunt menţionate în acest
manual, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat furnizor Sony.
Depanare
Niciun sunet
ˋˋVerificaţi conexiunea între căşti şi echipament.
ˋˋAsiguraţi-vă că echipamentul conectat este
pornit.
ˋˋMăriţi volumul echipamentului conectat.
ˋˋŞtergeţi conectorii căştilor cu o lavetă moale
şi uscată.
Efectul de anulare a zgomotului
nu este suficient
ˋˋFuncţia de anulare a zgomotului este eficace în
game cu frecvenţe reduse, cum ar fi avioane,
trenuri sau birouri (în apropierea instalaţiilor
de climatizare etc.) şi nu este atât de eficace
pentru frecvenţe mai înalte, cum ar fi vocile
umane.
ˋˋPorniţi căştile.
Sunet distorsionat
Microfon
ˋˋDupă ce porniţi căştile, s-ar putea să auziţi
un fâsâit uşor. Este sunetul de funcţionare a
funcţiei de anulare a zgomotului, nu un defect.
ˋˋFuncţia de anulare a zgomotului funcţionează,
în principal, în bandă de frecvenţe joase. Deşi
zgomotul este redus, nu este complet anulat.
ˋˋEfectul de anulare a zgomotului poate să nu se
perceapă într-un mediu silenţios sau se poate
auzi un zgomot uşor.
ˋˋCând folosiţi căştile în tren sau în maşină, se
poate auzi zgomotul în funcţie de condiţiile
de trafic.
ˋˋTelefoanele mobile pot cauza interferenţe sau
zgomot. În acest caz, îndepărtaţi căştile de
telefonul mobil.
Observaţii despre utilizarea în
avion
Nu folosiţi căştile dacă este interzisă utilizarea
aparatelor electronice sau utilizarea căştilor
personale pentru divertismentul în timpul
zborului.
Observaţii despre manipulare
ˋˋDeoarece căştile sunt realizate în aşa fel încât
să se potrivească strâns pe urechi, apăsarea
excesivă a acestora pe urechi poate afecta
timpanul. Evitaţi să folosiţi căştile dacă există
riscul ca acestea să fie lovite de persoane sau
de obiecte, de exemplu de o minge etc.
ˋˋApăsarea căştilor pe urechi poate produce un
clic al membranei. Acesta nu este un defect.
ˋˋŞtergeţi căştile cu o cârpă moale şi uscată.
ˋˋAveţi grijă ca fişa să nu fie murdară, altfel
sunetul poate fi distorsionat.
ˋˋConsultaţi un furnizor Sony când perniţele
se murdăresc sau se uzează, sau când este
necesar să reparaţi căştile.
ˋˋNu lăsaţi căştile direct în lumina soarelui,
într-un loc foarte cald sau umed.
ˋˋNu supuneţi căştile unui şoc puternic.
ˋˋManevraţi cu grijă unităţile driver.
ˋˋDacă vă simţiţi ameţit sau vă e rău în timp
ce folosiţi căştile, încetaţi imediat utilizarea
acestora.
Observaţii despre căşti
Volumul înalt vă poate afecta auzul.
Pentru siguranţa în trafic, nu le
folosiţi când conduceţi maşina sau
mergeţi pe bicicletă.
Căştile reduc zgomotele din exterior, putând
duce la provocarea unui accident stradal. De
asemenea, nu folosiţi căştile în situaţii în care
auzul nu trebuie obstrucţionat, cum ar fi când
traversaţi o linie de cale ferată, un şantier de
construcţii etc.
Prevenirea afectării auzului
Evitaţi folosirea căștilor la un volum ridicat.
Specialiştii în simţul auzului nu recomandă
ascultarea continuă, tare şi prelungită la căşti.
Dacă încep să vă ţiuie urechile, micşoraţi volumul
sau întrerupeţi ascultarea.
Observaţie despre
electricitatea statică
În cazul în care aerul este foarte uscat, se poate
auzi un zgomot uşor sau un sunet întrerupt, sau
poate apărea o uşoară mâncărime a urechilor.
Acesta este rezultatul acumulării electricităţii
statice în corp, nu o funcţionare defectuoasă a
căştilor.
ˋˋMicşoraţi volumul echipamentului conectat.
ˋˋŞtergeţi dopurile căştilor cu o lavetă moale şi
uscată.
Nu pot fi pornite căştile
ˋˋVerificaţi dacă nu s-a consumat bateria
(indicatorul POWER este stins) şi dacă
bateria este introdusă corect. Schimbaţi
bateria sau reintroduceţi bateria în direcţia
corespunzătoare.
Nu este efectuată nicio operaţie
ˋˋSetaţi comutatorul POWER al căştilor la
„OFF”, confirmaţi conexiunile şi apoi setaţi
comutatorul POWER înapoi la „ON”.
Smartphone-ul conectat nu
funcţionează
ˋˋVerificaţi conexiunea între căşti şi smartphone.
Caracteristici
ˋˋ95 % reducere a zgomotului ambiental
Căştile cu funcţie de anulare a zgomotului
reduc zgomotul ambiental nedorit şi asigură
un mediu mai silenţios, pentru îmbunătăţirea
experienţei dumneavoastră de ascultare.
ˋˋPliere rapidă și elegantă
Mecanism original și compact de pliere, pentru
transportare și depozitare ușoare.
ˋˋProduce un sunet echilibrat, clar și puternic, de
înaltă calitate
Un magnet Neodymium de 300 kJ/m3 oferă
forță sunetului, iar egalizatorul oferă un sunet
echilibrat, de la notele de bas la cele înalte.
ˋˋPot fi folosite ca nişte căşti obişnuite chiar
şi atunci când butonul POWER este setat la
„OFF”.
ˋˋDurată lungă de viaţă a bateriilor, aproximativ
80 de ore, cu baterii alcaline AAA.
Specificaţii
Generalităţi
Tip
Dinamice, închise
Unitate de acţionare
30 mm, de tip dom (CCAW
adoptat)
Putere de intrare maximă
28 mW
Impedanţă
220 Ω la 1 kHz (când este pornit)
45 Ω la 1 kHz (când este oprit)
Sensibilitate
115 dB/mW (când este pornit)
110 dB/mW (când este oprit)
Răspuns în frecvenţă
10 Hz – 22.000 Hz
Rata totală de eliminare a zgomotului1)
Aprox. 13 dB2)
Cablu
Aprox. 1,2 m, cablu Litz OFC
Mufă
Conectori mini stereo în formă
de L, placați cu aur, cu patru
conductori
Sursă de alimentare
1,5 V c.c., 1 × baterie R03
(mărimea AAA)
Masă
Aprox. 150 g inclusiv
acumulatorul, fără cablu
Microfon vorbire Nivel de tensiune în circuit
deschis
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Durata de viaţă a bateriei
Baterie
Aprox. ore3)
Baterie alcalină Sony
LR03 mărimea AAA
80 ore4)
Baterie cu mangan Sony
R03 mărimea AAA
40 ore4)
Notă
Bateria furnizată a fost introdusă în pachet în
timpul fabricaţiei (pentru confortul utilizatorului)
şi este posibil ca durata de viaţă a bateriei să se
fi terminat în momentul cumpărării. Durata de
viaţă a bateriei furnizate poate fi mai scurtă decât
durata standard descrisă în acest manual, când
utilizaţi o baterie nouă.
Când bateria este descărcată
Schimbaţi bateria când indicatorul POWER
clipeşte intermitent sau se stinge.
Note
ˎˎ Efectul de anulare a zgomotului și a sunetelor
poate deveni intermitent când bateria este
aproape descărcată.
ˎˎ Căștile vor intra automat în modul pasiv
când bateria se golește. Veți putea percepe
modificarea caracteristicilor de sunet la
intrarea în acest mod.
Elemente incluse
Căşti (1)
Adaptor audio pentru avion5) (1)
Baterie Sony R03 (mărimea AAA) (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Fişă de garanţie (1)
Conform măsurătorilor standard Sony.
Echivalent cu aprox. 95% reducere a energiei
sonore în comparaţie cu nepurtarea căştilor.
3)
1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW la ieşire
4)
Timpul indicat mai sus poate varia în funcţie de
temperatură şi de condiţiile de utilizare.
5)
Este posibil să nu fie compatibil cu unele
servicii de divertisment în timpul zborului.
1)
2)
Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor
fără preaviz.
XperiaTM este o marcă comercială înregistrată
sau o marcă comercială a Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM și Google PlayTM sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Google, Inc.
Uporaba
1
Slovenščina
Slušalke z blokado šuma
OPOZORILO
Raztegovanje slušalk
Baterije ne izpostavljajte prekomerni temperaturi,
kot so neposredna sončna svetloba, ogenj ipd.,
za daljši čas.
Veljavnost oznake CE je omejena le na tiste
države, v katerih je pravno zahtevana, večinoma v
državah EGP (Evropski gospodarski prostor).
Opombe o funkciji blokade
šuma
ˋˋSlušalke namestite tako, da pokrijejo vaša
ušesa, sicer blokada šuma ne bo delovala
pravilno.
ˋˋUčinek blokade šuma se lahko spreminja glede
na to, kako si slušalke nadenete.
ˋˋMikrofona slušalk ne pokrijte z dlanmi. Blokada
šuma lahko namreč ne deluje pravilno.
Obvestilo za stranke: naslednje informacije
veljajo le za naprave prodane v državah, ki
uporabljajo direktivo EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Tipka na dotik (na levi)
Isto ponovite tudi za levo stran.
2
Nameščanje baterije
Pritisnite
3
4
Priključevanje
Vklop
Pametni telefon
5
Nošnja in upravljanje
Po uporabi
Slušalke izključite
Odstranitev odpadnih baterij in
električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji
z oznako za kemijski element. Oznaka za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru,
da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega
srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic
za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti
ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno
in elektronsko opremo, oddajte izrabljene
izdelke na zbirni točki za recikliranje električne
in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas
prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi
baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki
za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek ali baterijo kupili.
Združljivi izdelki
To enoto uporabljajte s pametnimi telefoni.
Opombe
Večfunkcijski gumb
Mikrofon
ˎˎ Glede na model pametnega telefona mikrofon
pri tej enoti morda ne bo deloval ali pa bo
glasnost prenizka.
ˎˎ Za to enoto ne zagotavljamo, da bo z njo
mogoče upravljanje digitalnih predvajalnikov
glasbe.
Uporaba
večfunkcijskega
gumba
Pritisnite enkrat za sprejem klica in znova za
prekinitev klica; pritisnite za predvajanje/premor
skladbe.
Mikrofon
ˋˋKo slušalke vključite, lahko zaslišite rahlo
sikanje. To je zvok delovanja blokade šuma in
ni okvara.
ˋˋFunkcija blokade šuma v prvi vrsti deluje
za šume z nizko frekvenco. Čeprav se šum
zmanjša, ni popolnoma blokiran.
ˋˋUčinek blokade šuma se lahko ne odrazi v zelo
tihem okolju oziroma lahko šum do neke mere
slišite.
ˋˋKadar slušalke uporabljate na vlaku ali v
avtomobilu, se lahko šum pojavi, odvisno od
razmer na cesti.
ˋˋMobilni telefoni lahko povzročajo motnje
in šum. Če se to zgodi, je treba povečati
oddaljenost slušalk od mobilnega telefona.
Opombe o uporabi na letalu
Slušalk ne uporabljajte, kadar je uporaba
elektronske opreme prepovedana ali kadar
je prepovedana uporaba lastnih slušalk za
razvedrilo na letalu.
Opombe o ravnanju
ˋˋKer so slušalke zasnovane za tesno prileganje
vašim ušesom, lahko pride do poškodb
bobničev, če jih dodatno pritisnete ob ušesa.
Izogibajte se uporabi slušalk, kadar obstaja
nevarnost, da jih zadane predmet (npr. žoga
ipd.) ali oseba.
ˋˋČe slušalke pritisnete ob ušesa, lahko nastane
zvok – »klik« opne. To ni okvara.
ˋˋSlušalke očistite s suho mehko krpo.
ˋˋPazite, da vtič ni umazan, saj se lahko sicer
zvok popači.
ˋˋObrnite se na prodajalca izdelkov Sony, če
se blazinice umažejo oziroma poškodujejo
oziroma če je treba slušalke popraviti.
ˋˋSlušalk ne puščajte tako, da so izpostavljene
neposredni sončni svetlobi, vročini ali vlagi.
ˋˋSlušalk ne izpostavljajte premočnim pritiskom.
ˋˋPrevidno ravnajte s pogonskimi enotami.
ˋˋČe vam med uporabo slušalk postane slabo ali
se vam vrti, jih takoj prenehajte uporabljati.
Opombe o slušalkah
Visoka glasnost lahko poškoduje vaš
sluh. Za varnost v prometu slušalk
ne uporabljajte, kadar vozite ali se
peljete s kolesom.
Ker slušalke blokirajo zunanje zvoke, lahko pride
do prometne nesreče. Slušalk ne uporabljajte
tudi v primerih, ko morate biti pozorni na zvoke
v okolici, na primer, kadar prečkate železniški
prehod, na gradbišču itd.
Preprečevanje poškodb sluha
Izogibajte se uporabi slušalk pri visoki glasnosti.
Strokovnjaki za sluh odsvetujejo poslušanje
neprekinjenega, glasnega in dolgotrajnega
predvajanja. Če občutite simptome zvonjenja
v ušesih, zmanjšajte glasnost in napravo
prenehajte uporabljati.
Če je zrak izjemno suh, lahko prihaja do šumov ali
preskakovanja zvoka ali pa lahko v ušesih čutite
rahlo ščemenje. To je posledica statične elektrike,
ki se je nabrala v telesu, in ni okvara slušalk.
Učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz
naravnih materialov.
Če imate kakršna koli vprašanja ali naletite
na kakršne koli težave v zvezi s sistemom, za
katere v tem priročniku ne najdete ustreznih
informacij, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
ˋˋPreverite, ali je morda baterija prazna (lučka
POWER ne sveti), in se prepričajte, da je
pravilno vstavljena (usmeritev). Zamenjajte
baterijo z novo ali ponovno vstavite baterijo v
pravilni smeri.
Nobena funkcija ne deluje
ˋˋStikalo slušalk POWER pomaknite v položaj
za izklop »OFF«, preverite povezave, nato pa
stikalo POWER pomaknite nazaj v položaj za
vklop »ON«.
Priključeni pametni telefon ne
deluje
ˋˋPreverite povezavo slušalk in priključenega
telefona.
Funkcije
ˋˋ95-odstotnemu zmanjšanje hrupa iz okolice
Slušalke z blokado šuma zmanjšujejo neželen
zvok iz okolice in zagotavlja tišje okolje za
izboljšanje poslušanja.
ˋˋZasnova s hitrim zlaganjem
Originalni kompaktni mehanizem za
zlaganje zagotavlja preprosto prenašanje in
shranjevanje.
ˋˋPredvajanje uravnoteženega, čistega in
močnega visokokakovostnega zvoka
Magnet iz neodima z zmogljivostjo 300 kJ/m3
zagotavlja močan zvok, izenačevalnik pa
omogoča uravnotežen zvok vse od nizkih do
visokih tonov.
ˋˋLahko se uporabljajo kot običajne slušalke,
čeprav je stikalo POWER nastavljeno na »OFF«.
ˋˋDolga življenjska doba baterij - pribl. 80 ur z
alkalno baterijo AAA.
Specifikacije
Splošno
Vrsta
Dinamične, zaprte
Pogonska enota 30 mm, kupolastega tipa
(pobakrena aluminijasta žica)
Najveći vhod
28 mW
Impedanca
220 Ω pri 1 kHz (pri vključenem
napajanju)
45 Ω pri 1 kHz (pri izključenem
napajanju)
Občutljivost
115 dB/mW (pri vključenem
napajanju)
110 dB/mW (pri izključenem
napajanju)
Frekvenčni odziv
10 Hz – 22.000 Hz
Skupno razmerje zmanjšanja šumov1)
Pribl. 13 dB2)
Kabel
Pribl. 1,2 m, kabel s pramenasto
žico iz bakra brez vsebnosti
kisika
Vtič
Štiriprevodni pozlačen stereo
mini vtič v obliki črke L
Vir napajanja
DC 1,5 V, 1 × baterija R03
(velikost AAA)
Masa
Pribl. 150 g z baterijo, brez kabla
Mikrofon za govorjenje
Stopnja napetosti odprtega
tokokroga
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Življenjska doba baterije
Baterija
Pribl. št. ur3)
Alkalna baterija Sony
LR03, velikost AAA
80 ur4)
Manganova baterija Sony
R03, velikost AAA
40 ur4)
Opomba
Odpravljanje težav
Kaj je blokada šuma?
Ni zvoka
Vezje z blokado šuma dejansko zaznava zunanji
hrup z vgrajenimi mikrofoni in na slušalke pošlje
nasprotno enak signal, ki hrup blokira.
ˋˋPreverite povezavo slušalk in opreme.
ˋˋPrepričajte se, da je oprema, na katero so
priključene slušalke, vključena.
Ko se baterija izprazni
Ko indikator POWER utripa ali neha svetiti,
vstavite novo baterijo.
Opombe
ˎˎ Delovanje funkcije zmanjševanja hrupa in
šumov iz okolice lahko ob skoraj prazni bateriji
postane nezanesljivo.
ˎˎ Slušalke ob prazni bateriji samodejno
preklopijo na pasivni način. Morda boste v tem
načinu opazili spremembo zvoka.
Priloženi elementi
Slušalke se ne vključijo
Opomba o statični elektriki
Opombe o uporabi
ˋˋFunkcija omejevanja zvoka je učinkovita v
nizkofrekvenčnih območjih, kot je na letalih, na
vlakih ali v pisarnah (v bližini klimatske naprave
ipd.), ni pa učinkovita za visoke frekvence, kot
je človeški glas.
ˋˋVključite slušalke.
ˋˋZnižajte glasnost na priključeni opremi.
ˋˋVtič slušalke očistite s suho mehko krpo.
Z enim pritiskom zažene predvajanje/
začasno zaustavitev predvajanja skladbe prek
priključenega pametnega telefona. Za skok na
naslednjo skladbo pritisnite dvakrat.
Za zavrnitev dohodnega klica pridržite približno
dve sekundi in nato izpustite.
ˎˎ Funkcija tega gumba se lahko razlikuje med
posameznimi pametnimi telefoni.
ˎˎ Pazite, da med prenašanjem pametnega
telefona s priključenimi slušalkami gumba ne
boste nenamerno pritisnili.
Učinek blokade šuma ni
zadosten
Popačen zvok
Funkcije, ki so na voljo za
pametne telefone
Opombe
ˋˋPovišajte glasnost na priključeni opremi.
ˋˋVtič slušalke očistite s suho mehko krpo.
Priložena baterija je bila v paket dodana med
izdelavo (kot pomoč uporabniku), zato je možno,
da se je baterija do nakupa izpraznila. Dejanska
življenjska doba priložene baterije je lahko krajša
od običajne življenjske dobe nove baterije, kot je
opisana v tem priročniku.
Slušalke (1)
Vtič vmesnika za uporabo na letalu5) (1)
Baterija Sony R03 (velikost AAA) (1)
Navodila za uporabo (1)
Garancijski list (1)
V skladu z merskim standardom Sony.
Enakovredno pribl. 95-odstotnemu zmanjšanju
energije zvoka v primerjavi z uporabo brez
slušalk.
3)
Pri 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW izhod
4)
Navedeni čas se lahko razlikuje glede na
temperaturo in razmere, v katerih slušalke
uporabljate.
5)
Morda ni združljivo z nekaterimi razvedrilnimi
storitvami na letalu.
1)
2)
Oblika in specifikacije se lahko spreminjajo brez
predhodnih obvestil.
XperiaTM je registrirana blagovna znamka
ali blagovna znamka družbe Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM in Google PlayTM sta registrirani
blagovni znamki ali blagovni znamki družbe
Google, Inc.
Download PDF

advertising