Sony | MDR-NC8 | Sony MDR-NC8 Căşti NC8 cu anularea zgomotului Instrucţiuni de utilizare

Română
Căşti cu funcţie de anulare a
zgomotului
AVERTISMENT
Noise Canceling
Headphones
Pentru a reduce riscul
electrocutării, nu deschideţi
carcasa. Pentru service, consultaţi
un personal calificat.
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
Instrukcja obsługi
Nu expuneţi bateria unei surse puternice de
căldură, cum ar fi în lumina directă a soarelui,
la foc sau unor surse asemănătoare.
Vă avertizăm că orice schimbare sau
modificare neautorizată în mod expres în acest
manual poate duce la anularea dreptului de a
folosi acest echipament.
(1)
Validitatea marcajului CE se aplică exclusiv
ţărilor unde acesta este în vigoare, în principal
ţărilor din ZEE (Zona Economică Europeană).
4-431-885-91(1)
© 2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
MDR-NC8
Modalitate de utilizare/Uporaba/Zasady użytkowania
1
2
Deplierea căştilor/Raztegovanje slušalk/Rozkładanie słuchawek
Instalarea unei baterii/Nameščanje baterije/Instalowanie baterii
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului şi a sănătăţii umane,
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi primăria din
oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate
local sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
Punct tactil (în stânga)
Tipka na dotik (na levi)
Wyczuwalna wypustka
(po lewej)
Conectare/Priključevanje/Podłączanie
Player muzical digital etc.
Digitalni predvajalnik glasbe itd.
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny itp.
pentru mufe duale
za dvojne vhode
do podwójnych
gniazd
4
Pornirea căştilor/Vklop/Włączanie zasilania
După utilizare
Opriţi căştile
Po uporabi
Slušalke izključite
Po zakończeniu użytkowania
Wyłącz zasilanie słuchawek
Producătorul acestui aparat este : Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor
este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de garanţie, vă
rugăm să consultaţi documentele de garanţie
ce insoţesc aparatul.
Dezafectarea
echipamentelor electrice
şi electronice vechi
(Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii
Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme
de colectare separată)
OPEN
3
Notă pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt aplicabile numai
pentru echipamentul vândut în
ţările care aplică Directivele UE
5
pentru mini mufe stereo
za stereo mini vhod
do minigniazda stereofonicznego
Purtare/Način nošenja/Noszenie
Dezafectarea bateriilor
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi
alte ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i
se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu şi pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate
de către manipularea şi eliminarea greşită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de
service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
O presiune fonică excesivă a căştilor poate
duce la pierderea auzului.
Observaţii despre
utilizare
Ce este anularea zgomotului?
Circuitul de anulare a zgomotului percepe
zgomotul din exterior prin microfoanele
încorporate şi trimite un semnal de anulare
egal şi de sens contrar către căşti.
Observaţii despre funcţia de
anulare a zgomotului
– Ajustaţi perniţele în aşa fel încât să vă
acopere bine urechile, altfel funcţia de
anulare a zgomotului nu va funcţiona corect.
– Efectul de anulare a zgomotului poate varia
în funcţie de modul în care purtaţi căştile.
– Nu acoperiţi microfonul căştilor cu mâinile.
S-ar putea ca funcţia de anulare a zgomotului
să nu funcţioneze corect.
Observaţii despre căşti
Volumul înalt vă poate afecta
auzul. Pentru siguranţa în trafic, nu
le folosiţi când conduceţi maşina
sau mergeţi pe bicicletă.
Căştile reduc zgomotele din exterior, putând
duce la provocarea unui accident stradal. De
asemenea, nu folosiţi căştile în situaţii în care
auzul nu trebuie obstrucţionat, cum ar fi când
traversaţi o linie de cale ferată, un şantier de
construcţii etc.
Prevenirea afectării auzului
Evitaţi folosirea căștilor la un volum ridicat.
Specialiştii în simţul auzului nu recomandă
ascultarea continuă, tare şi prelungită la căşti.
Dacă încep să vă ţiuie urechile, micşoraţi
volumul sau întrerupeţi ascultarea.
Observaţie despre electricitatea
statică
În cazul în care aerul este foarte uscat, se poate
auzi un zgomot uşor sau un sunet întrerupt,
sau poate apărea o uşoară mâncărime a
urechilor. Acesta este rezultatul acumulării
electricităţii statice în corp, nu o funcţionare
defectuoasă a căştilor. Pentru a reduce efectul,
purtaţi haine din materiale naturale.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire
la sistem, care nu sunt menţionate în acest
manual, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat furnizor Sony.
Niciun sunet
– Verificaţi conexiunea între căşti şi
echipament.
– Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
pornit.
– Măriţi volumul echipamentului conectat.
– După ce porniţi căştile, s-ar putea să auziţi
un fâsâit uşor. Este sunetul de funcţionare
a funcţiei de anulare a zgomotului, nu un
defect.
– Funcţia de anulare a zgomotului
funcţionează, în principal, în bandă de
frecvenţe joase. Deşi zgomotul este redus, nu
este complet anulat.
– Efectul de anulare a zgomotului poate să nu
se perceapă într-un mediu silenţios sau se
poate auzi un zgomot uşor.
– Când folosiţi căştile în tren sau în maşină, se
poate auzi zgomotul în funcţie de condiţiile
de trafic.
– Telefoanele mobile pot cauza interferenţe
sau zgomot. În acest caz, îndepărtaţi căştile
de telefonul mobil.
Observaţii despre utilizarea în
avion
Nu folosiţi căştile dacă este interzisă utilizarea
aparatelor electronice sau utilizarea căştilor
personale pentru divertismentul în timpul
zborului.
Observaţii despre manipulare
– Deoarece căştile sunt realizate în aşa fel încât
să se potrivească strâns pe urechi, apăsarea
excesivă a acestora pe urechi poate afecta
timpanul. Evitaţi să folosiţi căştile dacă există
riscul ca acestea să fie lovite de persoane sau
de obiecte, de exemplu de o minge etc.
– Apăsarea căştilor pe urechi poate produce un
clic al membranei. Acesta nu este un defect.
– Ştergeţi căştile cu o cârpă moale şi uscată.
– Aveţi grijă ca fişa să nu fie murdară, altfel
sunetul poate fi distorsionat.
– Consultaţi un furnizor Sony când perniţele
se murdăresc sau se uzează, sau când este
necesar să reparaţi căştile.
– Nu lăsaţi căştile direct în lumina soarelui, întrun loc foarte cald sau umed.
– Nu supuneţi căştile unui şoc puternic.
– Manevraţi cu grijă unităţile driver.
– Dacă vă simţiţi ameţit sau vă e rău în timp
ce folosiţi căştile, încetaţi imediat utilizarea
acestora.
95 dB/mW (când este pornit)
98 dB/mW (când este oprit)
Răspuns în frecvenţă
30 Hz – 20.000 Hz
Rata totală de reducere a zgomotului 1)
Aprox. 10 dB 2)
Cablu
Aprox. 1,2 m, cablu OFC liţă
Mufă
Mini-mufă stereo în formă de
L, placată cu aur
Sursă de alimentare
1,5 V c.c., 1 × baterie R03
(mărimea AAA)
Masă
Aprox. 170 gr. inclusiv baterie,
fără cablu
Durata de viaţă a bateriei
Baterie
Baterie alcalină Sony
LR03 mărimea AAA
Baterie cu mangan
Sony
R03 mărimea AAA
Aprox. ore 3)
80 ore 4)
40 ore 4)
Notă
Bateria furnizată a fost introdusă în pachet
în timpul fabricaţiei (pentru confortul
utilizatorului) şi este posibil ca durata de
viaţă a bateriei să se fi terminat în momentul
cumpărării. Durata de viaţă a bateriei furnizate
poate fi mai scurtă decât durata standard
descrisă în acest manual, când utilizaţi o
baterie nouă.
Când bateria este descărcată
Depanare
Microfon
Sensibilitate
Schimbaţi bateria când indicatorul POWER
clipeşte intermitent sau se stinge.
Elemente incluse
Căşti (1)
Adaptor cu fişă pentru utilizare în timpul
zborului 5) (individual/dual) (1)
Baterie Sony R03 (mărimea AAA) (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Fişă de garanţie (1)
1)
Efectul de anulare a zgomotului
nu este suficient
– Funcţia de anulare a zgomotului este eficace
în game cu frecvenţe reduse, cum ar fi
avioane, trenuri sau birouri (în apropierea
instalaţiilor de climatizare etc.) şi nu este atât
de eficace pentru frecvenţe mai înalte, cum
ar fi vocile umane.
– Porniţi căştile.
Sunet distorsionat
– Micşoraţi volumul echipamentului conectat.
Nu pot fi pornite căştile
– Verificaţi dacă nu s-a consumat bateria
(indicatorul POWER este stins) şi dacă
bateria este introdusă corect. Schimbaţi
bateria sau reintroduceţi bateria în direcţia
corespunzătoare.
Caracteristici
– Căştile cu funcţie de anulare a zgomotului
reduc zgomotul ambiental nedorit şi asigură
un mediu mai silenţios pentru îmbunătăţirea
experienţei dumneavoastră de ascultare.
– Design pliabil, pentru depozitare plată şi
transport facil.
– Pot fi folosite ca nişte căşti obişnuite chiar
şi atunci când butonul POWER este setat la
„OFF”.
– Magnetul din neodim asigură un sunet
puternic.
– Adaptor cu fişă furnizat pentru conectivitate
uşoară la mufa stereo sau duală, pentru
servicii de divertisment în timpul zborului.
– Durată lungă de viaţă a bateriilor,
aproximativ 80 de ore, cu baterii alcaline
AAA.
Specificaţii
Generalităţi
Tip
Dinamic, închis
Unitate de acţionare
30 mm, de tip dom (CCAW)
Putere dezvoltată
50 mW
Impedanţă
17 Ω la 1 kHz (când este
pornit)
19 Ω la 1 kHz (când este oprit)
Conform măsurătorilor standard Sony.
Echivalent cu aprox. 90% reducere a energiei
sonore în comparaţie cu nepurtarea căştilor.
3)
1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW la ieşire
4)
Timpul indicat mai sus poate varia în funcţie
de temperatură şi de condiţiile de utilizare.
5)
Este posibil să nu fie compatibil cu unele
servicii de divertisment în timpul zborului.
2)
Designul şi specificaţiile sunt supuse
modificărilor fără preaviz.
Slovenščina
Slušalke z blokado šuma
OPOZORILO
Da bi zmanjšali tveganje
električnega udara, ne odpirajte
ohišja. Servisiranje lahko opravlja
le kvalificirano osebje.
Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini,
kot so neposredna sončna svetloba, ogenj in
podobno.
Opozarjamo vas, da lahko kakršne koli
spremembe, ki niso izrecno odobrene v
tem priročniku, razveljavijo vašo pravico do
uporabe te naprave.
Veljavnost oznake CE je omejena le na
tiste države, v katerih je pravno zahtevana,
večinoma v državah EGP (Evropski gospodarski
prostor).
Opombe o uporabi
Kaj je blokada šuma?
Vezje z blokado šuma dejansko zaznava
zunanji hrup z vgrajenimi mikrofoni in na
slušalke pošlje nasprotno enak signal, ki hrup
blokira.
Opombe o funkciji blokade šuma
– Slušalke namestite tako, da pokrijejo vaša
ušesa, sicer blokada šuma ne bo delovala
pravilno.
– Učinek blokade šuma se lahko spreminja
glede na to, kako si slušalke nadenete.
– Mikrofona slušalk ne pokrijte z dlanmi.
Blokada šuma lahko namreč ne deluje
pravilno.
Odstranitev stare
električne in elektronske
opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s
sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala
bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka lahko dobite na upravni enoti,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali
v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob
dobavi električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih
baterij (velja za evropsko
unijo in druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja
v kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodana v primeru, da baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje,
ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi
odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
ali baterije lahko povprašate na upravni enoti,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko
povzroči izgubo sluha.
Opomba
Če je zrak izjemno suh, lahko prihaja do šumov
ali preskakovanja zvoka ali pa lahko v ušesih
čutite rahlo ščemenje. To je posledica statične
elektrike, ki se je nabrala v telesu, in ni okvara
slušalk. Učinek lahko zmanjšate tako, da nosite
oblačila iz naravnih materialov.
Priložena baterija je bila v paket dodana med
izdelavo (kot pomoč uporabniku), zato je
možno, da se je baterija do nakupa izpraznila.
Dejanska življenjska doba priložene baterije je
lahko krajša od običajne življenjske dobe nove
baterije, kot je opisana v tem priročniku.
Če imate kakršna koli vprašanja ali naletite
na kakršne koli težave v zvezi s sistemom, za
katere v tem priročniku ne najdete ustreznih
informacij, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
Ni zvoka
Učinek blokade šuma ni zadosten
Mikrofon
– Ko slušalke vključite, lahko zaslišite rahlo
sikanje. To je zvok delovanja blokade šuma
in ni okvara.
– Funkcija blokade šuma v prvi vrsti deluje
za šume z nizko frekvenco. Čeprav se šum
zmanjša, ni popolnoma blokiran.
– Učinek blokade šuma se lahko ne odrazi v
zelo tihem okolju oziroma lahko šum do neke
mere slišite.
– Kadar slušalke uporabljate na vlaku ali v
avtomobilu, se lahko šum pojavi, odvisno od
razmer na cesti.
– Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje
in šum. Če se to zgodi, je treba povečati
oddaljenost slušalk od mobilnega telefona.
Opombe o uporabi na letalu
Slušalk ne uporabljajte, kadar je uporaba
elektronske opreme prepovedana ali kadar
je prepovedana uporaba lastnih slušalk za
razvedrilo na letalu.
Opombe o ravnanju
– Ker so slušalke zasnovane za tesno prileganje
vašim ušesom, lahko pride do poškodb
bobničev, če jih dodatno pritisnete ob ušesa.
Izogibajte se uporabi slušalk, kadar obstaja
nevarnost, da jih zadane predmet (npr. žoga
ipd.) ali oseba.
– Če slušalke pritisnete ob ušesa, lahko nastane
zvok – »klik« opne. To ni okvara.
– Slušalke očistite s suho mehko krpo.
– Pazite, da vtič ni umazan, saj se lahko sicer
zvok popači.
– Obrnite se na prodajalca izdelkov Sony, če
se blazinice umažejo oziroma poškodujejo
oziroma če je treba slušalke popraviti.
– Slušalk ne puščajte tako, da so izpostavljene
neposredni sončni svetlobi, vročini ali vlagi.
– Slušalk ne izpostavljajte premočnim
pritiskom.
– Previdno ravnajte s pogonskimi enotami.
– Če vam med uporabo slušalk postane
slabo ali se vam vrti, jih takoj prenehajte
uporabljati.
Opombe o slušalkah
Visoka glasnost lahko poškoduje
vaš sluh. Za varnost v prometu
slušalk ne uporabljajte, kadar
vozite ali se peljete s kolesom.
Ker slušalke blokirajo zunanje zvoke, lahko
pride do prometne nesreče. Slušalk ne
uporabljajte tudi v primerih, ko morate biti
pozorni na zvoke v okolici, na primer, kadar
prečkate železniški prehod, na gradbišču itd.
Preprečevanje poškodb sluha
Izogibajte se uporabi slušalk pri visoki
glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo
poslušanje neprekinjenega, glasnega in
dolgotrajnega predvajanja. Če občutite
simptome zvonjenja v ušesih, zmanjšajte
glasnost in napravo prenehajte uporabljati.
– Funkcija omejevanja zvoka je učinkovita v
nizkofrekvenčnih območjih, kot je na letalih,
na vlakih ali v pisarnah (v bližini klimatske
naprave ipd.), ni pa učinkovita za visoke
frekvence, kot je človeški glas.
– Vključite slušalke.
Popačen zvok
– Znižajte glasnost na priključeni opremi.
Slušalke se ne vključijo
– Preverite, ali je morda baterija prazna (lučka
POWER ne sveti), in se prepričajte, da je
pravilno vstavljena (usmeritev). Zamenjajte
baterijo z novo ali ponovno vstavite baterijo
v pravilni smeri.
Funkcije
– Slušalke z blokado šuma zmanjšujejo neželen
zvok iz okolice in nudijo tišje okolje za
izboljšanje poslušanja.
– Sklopljive, ploska oblika za shranjevanje za
lahko prenosnost.
– Lahko se uporabljajo kot običajne slušalke,
čeprav je stikalo POWER nastavljeno na
»OFF«.
– Magnet iz neodima omogoča močen zvok.
– Priložen vtič vmesnika za preprosto
povezovanje na stereo ali dvojni vhod za
razvedrilne storitve na letalu.
– Dolga življenjska doba baterij - prib. 80 ur z
alkalno baterijo AAA.
Specifikacije
Splošno
Vrsta
Dinamične, zaprte
Pogonska enota
30 mm, kupolaste vrste
(pobakrena aluminijasta žica)
Moč
50 mW
Impedanca
17 Ω pri 1 kHz (pri vključenem
napajanju)
19 Ω pri 1 kHz (pri izključenem
napajanju)
Občutljivost
95 dB/mW (pri vključenem
napajanju)
98 dB/mW (pri izključenem
napajanju)
Frekvenčni odziv
30 Hz – 20.000 Hz
Skupno razmerje zmanjšanja šumov 1)
Pribl. 10 dB 2)
Kabel
Pribl. 1,2 m kabel s
pramenasto žico iz bakra brez
kisika
Vtič
Pozlačen stereo mini vtič v
obliki črke L
Vir napajanja
DC 1,5 V, 1 × baterija R03
(velikost AAA)
Masa
Pribl. 170 g z baterijo, brez
kabla
Življenjska doba baterije
Baterija
Pribl. št. ur
Alkalna baterija Sony 80 ur 4)
LR03, velikost AAA
Manganova baterija 40 ur 4)
Sony
R03, velikost AAA
Ko se baterija izprazni
Ko indikator POWER utripa ali neha svetiti,
vstavite novo baterijo.
Priloženi elementi
Slušalke (1)
Vtič vmesnika za uporabo na letalu 5) (enojni/
dvojni) (1)
Baterija Sony R03 (velikost AAA) (1)
Navodila za uporabo (1)
Garancijski list (1)
1)
– Preverite povezavo slušalk in opreme.
– Prepričajte se, da je oprema, na katero so
priključene slušalke, vključena.
– Povišajte glasnost na priključeni opremi.
Obvestilo za stranke: naslednje
informacije veljajo le za naprave
prodane v državah, ki uporabljajo
direktivo EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik
za EMC in varnost proizvodov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali
garancijske zadeve prosimo, da se obrnete
na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Opomba o statični elektriki
3)
V skladu z merskim standardom Sony.
2)
Enakovredno pribl. 90% zmanjšanju energije
zvoka v primerjavi z uporabo brez slušalk.
3)
1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW izhod
4)
Navedeni čas se lahko razlikuje glede na
temperaturo in razmere, v katerih slušalke
uporabljate.
5)
Morda ni združljivo z nekaterimi
razvedrilnimi storitvami na letalu.
Oblika in specifikacije se lahko spreminjajo
brez predhodnih obvestil.
Polski
Słuchawki z funkcją tłumienia
szumów
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko
porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Czynności
serwisowe należy zlecać tylko
wykwalifikowanym technikom.
Baterie należy chronić przed narażeniem na
nadmierne ciepło, na przykład promieni słonecznych,
ognia itp.
Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji,
które nie zostały wyraźnie zatwierdzone w
niniejszej instrukcji, mogłoby unieważnić prawo do
użytkowania tego sprzętu.
Ważność oznakowania CE jest ograniczona tylko
do tych krajów, w których stosowanie takiego
oznakowania jest prawnie wymagane; dotyczy to w
szczególności krajów EWG (Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej).
Uwaga dla klientów: Poniższe
informacje odnoszą się tylko do
wyposażenia sprzedawanego w
krajach stosujących dyrektywy EU
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomaga chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek
dousznych i nagłownych może powodować ubytki
słuchu.
Uwagi dotyczące
użytkowania
Co to jest tłumienie szumów?
Za pomocą wbudowanych mikrofonów obwód
tłumienia szumów wykrywa szum otoczenia, a
następnie wysyła do słuchawek sygnał tłumiący o
takiej samej wartości, ale przeciwnej fazie.
Uwagi dotyczące funkcji tłumienia
szumów
– Dopasuj poduszki słuchawek, aby zasłaniały uszy.
W przeciwnym razie tłumienie szumów nie będzie
działać prawidłowo.
– Skuteczność tłumienia szumów może się różnić w
zależności od sposobu noszenia słuchawek.
– Nie zasłaniaj mikrofonu słuchawek dłońmi. Funkcja
tłumienia szumu może nie działać prawidłowo.
Uwagi dotyczące słuchawek
Wysoki poziom głośności może
oddziaływać na słuch. Z uwagi na
bezpieczeństwo drogowe, nie należy
korzystać ze słuchawek podczas
prowadzenia samochodu lub jazdy
rowerem.
Ponieważ słuchawki zagłuszają dźwięki z zewnątrz,
mogą stać się przyczyną wypadku. Należy
również unikać używania słuchawek w sytuacjach
wymagających sprawnego słuchu, na przykład na
przejeździe kolejowym, na placu budowy itp.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie
muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w uszach
należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać
słuchania.
Uwaga dotycząca elektryczności
statycznej
W szczególnie suchym powietrzu mogą występować
szumy lub przeskakiwanie dźwięku, a także uczucie
mrowienia w uszach. Wynika to z nagromadzonej
w ciele elektryczności statycznej i nie jest to usterką
słuchawek. Efekt ten można zminimalizować poprzez
noszenie odzieży z naturalnych włókien.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu, które nie zostały omówione
w tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z
lokalnym dealerem firmy Sony.
Brak dźwięku
– Sprawdź połączenie słuchawek i sprzętu.
– Sprawdź, czy podłączony sprzęt jest włączony.
– Zwiększ głośność podłączonego sprzętu.
– Po włączeniu zasilania słuchawek może być
słyszalny lekki świst. To nie jest usterka, lecz dźwięk
pracy obwodu tłumienia szumów.
– Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna głównie
w zakresie fal niskich częstotliwości. Choć szumy są
redukowane, to nie są usuwane całkowicie.
– W bardzo cichym otoczeniu efekt tłumienia
szumów może być niezauważalny lub może być
słyszalny pewien szum.
– Podczas korzystania ze słuchawek w pociągu
lub samochodzie, w pewnym warunkach może
występować szum.
– Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia
i szum. W takich przypadkach należy zwiększyć
dystans między słuchawkami i telefonem
komórkowym.
Uwagi dotyczące korzystania ze
słuchawek w samolocie
Nie należy korzystać ze słuchawek w sytuacjach,
w których zabronione jest używanie sprzętu
elektronicznego lub w przypadku, gdy zabronione
jest używanie własnych słuchawek podczas
korzystania z oferty rozrywkowej w samolocie.
Uwagi dotyczące postępowania ze
słuchawkami
– Ponieważ słuchawki zostały tak zaprojektowane,
aby ściśle przylegać do uszu, dalsze przyciskanie
ich do uszu może spowodować uszkodzenie błony
bębenkowej. Nie należy używać słuchawek w
miejscach, gdzie będą narażone na uderzenia przez
ludzi lub przedmioty, na przykład piłkę.
– Przyciskanie słuchawek do uszu może powodować
klikanie membrany. To nie jest usterka.
– Słuchawki należy czyścić suchą, miękką szmatką.
– Nie należy pozostawiać zabrudzonego wtyku,
ponieważ może to spowodować pogorszenie
jakości dźwięku.
– Gdy poduszki słuchawek są zabrudzone lub
uszkodzone oraz gdy słuchawki wymagają
naprawy, należy skontaktować się z dealerem firmy
Sony.
– Nie należy pozostawiać słuchawek w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ciepła lub wilgoci.
– Nie należy narażać słuchawek na nadmierne
wstrząsy.
– Należy ostrożnie obchodzić się z jednostkami
sterującymi.
– Jeśli korzystanie ze słuchawek powoduje senność
lub złe samopoczucie, należy natychmiast
zaprzestać ich używania.
17 Ω przy 1 kHz (przy włączonym
zasilaniu)
19 Ω przy 1 kHz (przy wyłączonym
zasilaniu)
Czułość
95 dB/mW (przy włączonym
zasilaniu)
98 dB/mW (przy wyłączonym
zasilaniu)
Pasmo przenoszenia
30 Hz – 20 000 Hz
Całkowity współczynnik tłumienia szumów 1)
Ok. 10 dB 2)
Przewód
Ok. 1,2 m, przewód licowy OFC
Wtyk
Pozłacany miniwtyk
stereofoniczny w kształcie litery L
Źródło zasilania DC 1,5 V, 1 × bateria R03 (rozmiar
AAA)
Masa
Ok. 170 g z baterią, bez przewodu
Trwałość baterii
Bateria
Przybl. liczba godzin 3)
Bateria alkaliczna Sony
LR03 rozmiar AAA
80 godzin 4)
Bateria manganowa Sony 40 godzin 4)
R03 rozmiar AAA
Uwaga
Dostarczona bateria została dołączona do
opakowania na etapie produkcji (jako udogodnienie
dla użytkownika). Możliwe jednak, że do czasu
zakupu bateria ulegnie rozładowaniu. Rzeczywista
trwałość dostarczonej baterii może być mniejsza, niż
podany w niniejszej instrukcji standardowy czas dla
nowej baterii.
Kiedy bateria jest bliska wyczerpania
Rozwiązywanie
problemów
Mikrofon
Impedancja
Efekt tłumienia szumów jest
niezadowalający
– Funkcja tłumienia hałasu jest skuteczna jedynie
w zakresie fal niskich czestotliwosci, na przykład
w samolotach, pociagach lub biurach (przy
klimatyzatorach itp.). Jest mniej skuteczna w
przypadku częstotliwości wysokich - na przykład
głosów ludzkich.
– Włącz słuchawki.
Dźwięk jest zniekształcony
– Zmniejsz głośność podłączonego sprzętu.
Nie można włączyć zasilania
– Sprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana (wskaźnik
POWER jest wyłączony) i czy została włożona
prawidłowo. Wymień baterię na nową lub włóż ją
prawidłowo.
Cechy produktu
– Słuchawki z funkcją tłumienia szumów umożliwiają
zredukowanie hałasu pochodzącego z otoczenia I
zapewniają lepsze warunki odbioru dźwięku oraz
większą przyjemność ze słuchania muzyki.
– Składana konstrukcja umożliwiająca
przechowywanie w płaskim futerale i ułatwiająca
przenoszenie.
– Możliwość używania jako zwykłych słuchawek
nawet po przestawieniu przełącznika POWER w
położenie „OFF”.
– Magnesy neodymowe zapewniają mocny dźwięk.
– Adapter wtyku (w zestawie) ułatwiający
podłączanie do zestawu stereofonicznego lub
do podwójnego gniazda urządzenia, w celu
skorzystania z oferty rozrywkowej w samolocie.
– Długi czas pracy baterii — około 80 godzin na
jednej baterii alkalicznej typu AAA.
Dane techniczne
Ogólne
Typ
Dynamiczne, zamknięte
Jednostki sterujące
30 mm, typ stożkowy (uzwojenie
z drutu aluminiowego
platerowanego miedzią)
Moc maksymalna 50 mW
Wymień baterię na nową, kiedy wskaźnik POWER
miga lub jest wyłączony.
Dostarczone wyposażenie
Słuchawki (1)
Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze
słuchawek w samolocie 5) (pojedynczy/podwójny) (1)
Bateria R03 (rozmiar AAA) firmy Sony (1)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)
1)
Zgodnie z normą pomiarową firmy Sony.
Odpowiednik ok. 90% redukcji energii akustycznej
w porównaniu z brakiem słuchawek.
3)
1 kHz, moc 0,1 mW + 0,1 mW
4)
Czas podany powyżej może się różnić w zależności
od temperatury lub warunków użytkowania.
5)
Może być niezgodny z niektórymi urządzeniami do
korzystania z oferty rozrywkowej w samolocie.
2)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Download PDF

advertising