Sony | MDR-IF240RK | Sony MDR-IF240RK Instrucţiuni de utilizare

SONY
Sistem de căşti Stereo
Fără Fir
3-248-361-13(1)
Instrucţiuni de Utilizare______________________________RO
MDR-IF240RK
© 2003 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiul sau pericolul de
electrocutare, nu expuneţi acest echipament
condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiul sau pericolul de
electrocutatre, nu aşezaţi pe aparate obiecte
pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi
carcasa. Pentru depanare adresaţi-vă numai
personalului calificat.
Nu instalaţi aparatul intru-un spaţiu strâmt,
cum ar fi dulapul pentru cărţi sau un dulap
incorporat.
Datele Proprietarului
Numărul modelului este situat pe parte din faţă
a transmiţătorului şi a parţii interioare stânga a
lamei de fixare pe cap a căştilor.
Numărul de fabricaţie este situat în partea de
jos a transmiţătorului şi a părţii interioare
dreapta a lamei de fixare pe cap a căştilor.
Notaţi aceste numere în spaţiul prevăzut mai
jos. Apelaţi la ele ori de câte ori sunaţi la
furnizorul Sony în legătură cu acest produs.
Nr. Model MDR-IF240RK
Transmiţător TMR-IF240R
Căşti MDR-IF240R
Nr. de fabricaţie
Transmiţător ________________
Căşti ______________________
Sunteţi avertizat că orice schimbare sau
modificare neaprobată explicit în acest manual
poate anula autoritatea dumneavoastră de a
folosi acest aparat.
Validitatea marcajului CE este restricţionat la
ţările unde acesta este obligatoriu prin lege, în
principal ţările EEA (Zona Economică
Europeană).
2RO
Pentru clienţii din S.U.A şi Canada
RECICLAREA BATERIILOR HIBRIDE
METAL NICHEL
Bateriile hibride Nichel Metal
sunt reciclabile.Puteţi ajuta la
protejarea mediului prin
returnarea bateriilor
reîncărcabile uzate la cel mai
apropiat centru de colectare şi
reciclarea. Pentru mai multe informaţii despre
reciclarea bateriilor reîncărcabile sunaţi la
numărul netaxabil: 1-800-822-8837, sau vizitaţi
http://www.rbrc.org/
Avertizare: Nu umblaţi cu baterii Hibride Metal
Nickel deterioarate sau care curg.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Produsul
respectiv trebuie dus şi depus la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea
avea asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. Prin
reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse, contactaţi
autorităţile locale sau interesaţi-vă la magazinul de la
care aţi cumpărat produsul.
Pentru clienţii din Australia
Cablul adaptorului de alimentare cu curent alternativ
nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat,
adaptorului de alimentare cu curent alternativ trebuie
aruncat.
Bine aţi venit!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea Sistemului
Stereo cu Căşti Fără Fir Sony MDR-IF240RK.
Înainte de a utiliza unitatea, vă rugăm citiţi în
întregime acest manual şi păstraţi-l pentru a-l
consulta ulterior.
Cuprins
Operaţiuni preliminare
Despachetarea ................................………... 4
Schimbarea bateriei reîncărcabile….......……5
Reglarea transmiţătorului ..................…….....8
MDR-IF140Keste un sistem stereo cu căşti fără
Utilizarea sistemului
fir utilizând transmisia prin infraroşu. Puteţi să
Ascultarea unui program ............................. 10
vă bucuraţi de ascultarea unui program fără a fi
Aria de acţiune a transmiţătorului .......…..... 12
restricţionat de de cablul căştilor, prin simpla
Inlocuirea apărătoarelor de ureche .....…...... 12
conectare a transmiţătorului la un televizor, sau
la componentele audio dotate cu mufă de căşti
Informaţii Adiţionale
sau o mufă de ieşire.
Specificaţii .............………………............ 13
Măsuri de Precauţie ...............…………..... 14
• Fără cablu, sistemul de căşti silenţios cu
Ghid al problemelor de funcţionare …….... 14
infraroşu este rezistent la zgomot extern, etc.
• Plajă largă de recpţie în infraroşu de până la
7m
(23 ft.).
• Mecanism autoreglabil a benzii-resort a
căştilor, eliminând necesitatea reglării benziiresort a căştilor.
• Un singur reglaj al volumului (VOL)
ajustează atât partea dreaptă cât şi cea stângă a
căştilor.
• Pentru alimentarea căştilor pot fi folosite fie
baterii hibride nichel-metal (furnizate) fie
baterii uscate disponibile în comerţ (mărime
AAA).
3RO
Operaţiuni preliminare
Despachetarea
Verificaţi că aveţi următoarele elemente înainte
de a utiliza căştile:
• Transmiţătorul TMR-IF240R (1)
• Adaptorul de alimentare de curent alternativ
(1)
• Cablu de conectare (1)
(mufe fonice - mini mufă stereo)
• Adaptor mufă unic (1)
(mini mufă stereo - mufă de telefon stereo)
• Bateria reîncărcabilă hibridă nichel-metal (1)
4RO
• Căştile MDR-IF240R (1)
Încărcarea bateriei reîncărcabile
furnizate
3
Inchideţi compartimentul bateriilor.
Bateriile hibride reîncărcabile nichel-metal nu
sunt încărcate de prima utilizare. Asiguraţi-vă
că încărcaţi bateriile înainte de utilizare.
Pentru a încărca căştile, plasaţi-le pe
transmiţător.
1
Deschideţi capacul compartimentului
din partea stîngă a corpului.
2
Introduceţi
bateria
reîncărcabilă
hibridă nichel-meta în compartimentul
bateriei potrivind borna
din
compartiment cu borna
de pe
baterie.
Nu folosiţi altă baterie reîncărcabilă în
afara celei furnizată.
4
Dacă adaptorul dumneavostră de
alimentare cu curent alternativ este
dotat cu un selector de tensiune,
reglaţi-l la tensiunea de funcţionare
corespunzătoare zonei dumneavoastră
cu o şurubelniţă înaintea conectării
adaptorului de curent alternativ la o
sursă de curent alternativ.
5RO
5
Conectarea adaptorului de curent
alternativ furnizat la transmiţător
Transmiţător
Spre sursa de
CA
Adaptor de
CA
(furnizat)
Note privind bateriile
Punct
contact
• Transmiţătorul se comută automat pe poziţia
oprit în timpul încărcării bateriei
• Din motive de siguranţă sistemul este
proiectat pentru a încărca numai bateria
reîncărcabilă furnizată BH-HP550. Va rugăm
să ţineţi contă că alte tipuri de baterii
reîncărcabile nu pot fi încărcate cu acest
sistem.
• Dacă sunt montate baterii uscate, acestea nu
pot fi încărcate.
• Nu încercaţi să folosiţi bateriile reîncărcabile
BH-HP550 pentru alte dispozitive. Ele sunt
destinate în exclusivitate acestui sistem.
• Efectuaţi încărcarea la o temperatură
ambientală între 0˚C şi 40˚C (între 32 ˚F şi
104˚F).
Ştift
contact
Încărcarea şi durata de utilizare
Spre mufa
DC IN 9V
6
Pentru reîncărcarea bateriei căştilor după
utilizare
După ce utilizaţi căştile aşezaţi-le transmiţător.
Deoarece cronometru incorporat recunoaşte
când încărcarea este încheiată, nu este nevoie
să scoateţi căştile din transmiţător după
încheierea încărcării.
Aşezaţi căştile pe transmiţător astfel
încât punctual de contact al căştilor
întâlneşte ştiftul de contact al
transmiţătorului asigurâdu-vă că
indicatorul de încărcare este luminat.
Încărcarea este încheiată în aproximativ 16 ore
şi indicatorul de încărcare se stinge. Partea
dreaptă
______________________________________
Durata aprox.
Durata aprox.
Partea
de încărcare
de utilizare *1
stângă
_____________________________________
Când indicatorul nu este luminat
1 oră
1 oră şi 45 minute *3
Verificaţi dacă partea dreaptă şi partea stângă a ______________________________________
căştilor este aşezată correct pe transmiţător.
16 ore*2
35 ore*3
Indicatorul poate să nu fie luminat dacă punctul ______________________________________
de contact nu atinge ştiftul de contact al
transmiţătorului. Scoateţi căştile şi introduceţi- *1 la 1 kHz, 1 mW+1 mW ieşire
le apoi la loc în transmiţător astfel încât
*2 timpul (ore) necesar pentru a încărca bateria
indicatorul să lumineze.
goală
*3 Timpul arătat mai sus poate varia în funcţie
de temperatură sau condiţiile de utilizare.
6RO
Când bateria este slabă
Note privind bateriile
Când bateria a devenit slabă, indicatorul de
alimentare luminează mai puţin. Reîncărcaţi
bateria cât mai curând posibil.
• Nu încărcaţi o baterie uscată.
• Nu transportaţi o baterie uscată împreună cu
monede sau alte obiecte metalice. Poate genera
căldură dacă borna negativă şi cea pozitivă vin
accidental în contact cu obiectele metalice.
• Când urmează să nu folosiţi unitatea pentru o
perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria
pentru a evita deterioararea cauzată de
scurgerile acesteia sau de coroziune.
Notă
Bateriile reîncărcabile hibride nichel-metal
trebuie înlocuite cu unele noi când după o
încărcare corespunzătoare durează numai
jumătate din timpul preconizat. Bateriile
reîncărcabile BP-HP550 nu sunt disponibile în
comerţ. Puteţi comanda bateriile de la
magazinul de unde aţi achiziţionat acest
system, sau de la cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Utilizarea căştilor cu baterii uscate (vândute
separat)
Bateriile uscate (mărimeAAA) disponibile în
comerţ pot fi de asemnea utilizate pentru
alimentarea căştilor. Montaţi bateriile în acelaşi
mod arătat ca şi cel descris în paşii 1 până la 3
a “Încărcarea bateriei reîncărcabile furnizată.”
Când bateria uscată este montată, funcţia de
încărcare a bateriei nu este activată.
Durata de funcţionare a bateriei
______________________________________
Bateria
Aprox. ore*1
______________________________________
Baterie alcalină
60ore*2
Sony LR03/
AM-4(N)
Baterie Sony cu
28 ore*2
mangan
R03/UM-4 (NU)
______________________________________
*1 la 1 kHz, 1 mW+1 mW ieşire
*2 Timpul arătat mai sus poate varia în funcţie
de temperatură sau de condiţiile de utilizare
7RO
Reglarea transmiţătorului
Transmiţătorul este dotat cu două mufe de
intrare, care permit conectarea la mufele de
ieşire: INTRARE AUDIO (PHONES IN) la
mufa căştilor, şi mufele INTRARE LINIE
(LINE IN) la IEŞIRE LINIE (LINE OUT) a
echipamentului conectat..
1
Conectaţi transmiţătorul la un
dispozitiv audio/video.
Selectaţi metoda A sau B, în
conformitate cu mufa de ieşire a
dispozitivului AV pe care îl folosiţi.
A
Când conectaţi la o mufă a căştilor
Conectaţi la mufa INTRARE AUDIO
(PHONES IN) de pe transmiţător.
Transmiţător
Spre mufele PHONES IN
Canal stânga (alb)
Canal dreapta
(roşu)
Cablu de legătură
(furnizat)
Spre mufe căşti (mini
mufă stereo)
Adaptor conector
unic (furnizat)
Spre mufă căşti
(mufă stereo)
Spre mufa căştii
(mufă audio stereo)
WALKMAN,
TV, VCR, etc.
* WALKMAN este marcă înregistrată a
Corporaţiei
Sony
pentru
reprezentarea
produselor Căşti Stereo.
8RO
B
Când conectaţi la orice mufă cu
excepţia mufei caştilor
Conectaţi mufele tată INTRARE LINIE
(LINE IN) în transmiţător.
2
Dacă adaptorul dumneavostră de
alimentare cu curent alternativ este
dotat cu un selector de tensiune,
reglaţi-l la tensiunea de funcţionare
corespunzătoare zonei dumneavoastră
cu o şurubelniţă înaintea conectării
adaptorului de curent alternativ la o
sursă de curent alternativ.
3
Conectarea adaptorului de CA la
transmiţător.
Transmiţător
Spre mufele LINE IN
Cablu de legătură
(furnizat)
Canal stânga
(alb)
Canal dreapta
(roşu)
Spre sursa
de CA
Transmiţător
Spre orice mufe altele
decât cele de căşti
Stereo, TV, VCR, etc.
Notă
Dacă echipamentul dumneavoastră AV are o
mini-mufă stereo IEŞIRE LINIE (LINE OUT),
conectaţi mini-mufa stereo la mufa INTRARE
LINIE (LINE IN) a transmiţătorului prin
intermediul cablului de conectare RK-G136
vândut separat. Dacă conectaţi mufa IEŞIRII
LINIEI
(LINE
OUT)
echipamentului
dumneavoastră AV la mufa INTRARE AUDIO
(PHONES IN) a transmiţătorului, volumul s-ar
putea să fie prea scăzut.
Adaptor CA
(furnizat)
Spre mufa
DC IN 9V
9RO
Utilizarea sistemului
Note
• Nu conectaţi mufa INTRARE AUDIO
(PHONES IN) şi mufa INTRARE LINIE Ascultarea unui program
(LINE IN) în acelaşi timp. Dacă conectaţi
două
echipamente
audio/video
cu
amândouă mufele tată în acelaşi timp, Înainte de ascultare
poate rezulta un amestec de semnale de Pentru a preveni afectarea urechilor
dumneavoastră, mai întâi reduceţi volumul.
ieşire.
• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare de
curent alternativ furnizat. Nu folosiţi orice 1
Porniţi componentul audio/video
alt adaptor de curent alternativ.
conectat la transmiţător.
Când semnalul audio este de intrare,
transmiţătorul porneşte automat şi
emiţătoarele de infraroşii se luminează,
dare le nu se luminează în timp ce
mufă cu polaritate unică
transmiţătorul încarcă bateria. . Dacă
transmiţătorul se cuplează la mufa
căştilor, reglaţi volumul componentului
• Când conectaţi cablul de conectare direct la
sursei audio cât mai tare posibil dar nu
mufa căştii (mini-mufă tată), semnalul
aşa de tare încât semnalul audio să
audio nu poate fi scos prin canalul dreapta.
devină distorsionat.
În asemnea cazuri, folosiţi adaptorul
conector vândut separat PC-236MS (mini 2
Comutatrea pe poziţia pornit a
mufă stereo <> mini-conector) între cablul
căştilor.
de conectare şi mufa tată a căştilor.
Indicatorul de alimentatre cu curent a
părţii de sus a capacului dreapta se
luminează roşu.
3
10RO
Punerea căştilor.
Fiţi sigur că puneţi corpul dreapta (R) la
urechea dreaptă şi şi corpul stângă (L) la
urechea stângă.
4
5
Porniţi redarea dispozitivului conectat
la transmiţător.
Reglaţi volumul.
Încărcarea începe automat când plasaţi
căştile pe transmiţător
- Funcţia Încărcare automată
Plasarea căştilor pe transmiţător le decontează
pe acestea începţnd astfel încărcarea. Aceasta
elimină necesitatea comutării pe poziţia
pornit/închis de fiecare dată când purtaţi sau vă
scoateţi căştile.
Sunetul este intrerupt automat când
zgomotul creşte.
— Funcţia dezactivare sunet
Dacă senzorii de infraroşu sunt acoperiţi
de mâinile dumneavostră în timpul
reglării volumului, funcţia fără sonor va
fi activată şi volumul nu va putea fi
reglat. Pentru a justa volumul, mutaţi-vă
mai aproape de emiţător sau orientaţi
emiţătoarele de infraroşu pe partea
stângă a corpului dinspre transmiţător.
După ascultatrea programelor
Dacă razele infraroşii sunt obstrucţionate sau
căştile sunt folosite în afara zonei lor de
acţiune, zgomotul va creşte şi sunetul va deveni
dificil de auzit. Pentru a evita afectarea urechii
cauzată de zgomot, această funcţie
dezactivează orice sunet din căşti. Sunetul este
restabilit imediat ce vă mutaţi mai aproape de
transmiţător sau îndepărtaţi obstrucţia.
Scoateţi căştile şi apoi deconectaţi alimentarea
cu curent.
Dacă timp de aproximativ 5 minute nu se
primeşte nici un semnal audio
Transmiţătorul se opreşte automat.
Notă
Aţi putea auzi nişte zgomote când deconectaţi
adaptorul de alimentare cu curent alternativ din
transmiţător înaintea îndepărtării căştilor.
Notă
Strălucirea emiţătoarelor de infraroşii pot să nu
fie uniforme, oricum, aceasta nu reprezintă o
funcţionare necorespunzătoare.
11R
Aria efectivă de acoperire a
transmiţătorului
Imaginea de mai jos arată aria aproximativă
acoperită de razele infrarosii emise de
transmiţător.
Transmiţător
Aprox. 3 m
(118 ⅛ in.)
Semnal infraroşu
Înlocuirea apărătoarelor de
ureche
Apărătoarele de ureche se pot schimba. Dacă
perniţele se murdăresc sau se uzează,
schimbaţi-le aşa cum este arătat mai jos.
Perniţele nu sunt disponibile în comerţ. Puteţi
comanda perniţe noi de schimb la magazinul de
unde aţi achiziţionat sistemul, sau la cel mai
apropiat distribuitor Sony.
1
Aprox. 3 m
(118 ⅛ in.)
Note
• Dacă folosiţi căştile la o distanţă prea mare
faţă de transmiţător, aţi putea auzi un fluierat şi
dacă există un obiect între căşti şi transmiţător,
sunetul poate fi interupt.
Aceste fenomene sunt inerente comunicaţiei cu
raze infraroşii şi nu înseamnă că sistemul este
defect.
• Nu acoperiţi senzorii de infraroşii cu mâinile
sau părul dumneavostră.
• Când folosiţi căştile înăuntrul ariei din
imaginea de mai sus, transmiţătorul poate fi
plasat în faţă, în spatele sau în lateralul
dumneavostră.
• Zgomotul pe care îl puteţi auzi prin căşti
poate varia în funcţie de poziţia
transmiţătorului şi de condiţiile încăperii.
Este recomandat să plasaţi transmiţătorul întrun loc care produce cel mai clar sunet.
• Nu folosiţi acest sistem în locurile expuse la
lumina solară sau lumină puternică. Sunetul
poate fi interupt.
• Ecranele cu plasmă pot influenţa negativ
funcţionarea normală a sistemului.
2
Înlăturaţi perniţa veche a difuzorului
scoţând-o afară.
Plasaţi noua pernă a difuzorului în
jurul corpului căştii.
12RO
► Informaţii adiţionale
Specificaţii
Generalităţi
Sistem de modulaţie
Modularea frecvenţei
Frecvenţa purtătoarei
Dreapta 2.8 MHz
Stânga 2.3 MHz
Răspuns în frecvenţă
18 – 22,000 Hz
Transmiţător TMR-IF140R
Sursa de
energie
Mufele DC IN 9 V acceptă
energie furnizată de la adaptorul
de curent alternativ pentru
utilizarea la următoarele tensiuni:
Unde a fost
Achiziţionat
U.S.A.
U.K.
Ţări europene
Japonia (exceptând
modelele japoneze
casnice)
Alte ţări
Mufe de intrare
Dimensiuni
Masa
13RO
Tensiunea de
funcţionare
120 V AC, 60 Hz
230 – 240 V AC, 50 Hz
220 – 230 V AC, 50 Hz
110 V/120 V/220 V/
240 V AC, 50/60 Hz
220 – 230 V AC, 50/60
Hz sau 120 V AC, 60 Hz
Audio/mini-mufe stereo
Aprox. 154 × 78 × 99 mm
(6 1/8 × 3 1/8 × 4 in.)
(l/î/a)
Aprox. 115 g (4.06 oz.)
Căşti MDR-IF140
Sursa de alimentare Baterie reîncărcabilă
hibridă nichel-metal furnizată BP-HP550 sau
baterie uscată disponibilă în comerţ (mărime
AAA)
Masa
Aprox. 125 g (4.41 oz.)
incluzând bateria.
Accesorii furnizate
Adaptor de alimentare curent alternativ (1)
Cablu de conectare (aprox. 1m, mini
conector stereo × 1 ÅÆ conector audio × 2)
(1)
Baterie reîncărcabilă hibridă nichel-metal
furnizată BP-HP550 (550mAh min) (1)
Adaptor cu conector unic (mini mufă tată
stereo ÅÆconector audio stereo) (1)
Instrucţiuni de Utilizare (1)
Accesorii funcţionale
• Dacă conectaţi cu o mini-mufă stereo IEŞIRE
LINIE (LINE OUT ) RK-G136 (1.5 m, mini –
conector stereo × 1 < > mini –conector stereo ×
1)
• Dacă sunetul nu are ieşirea prin canalul
dreapta când cordonul de conectare furnizat
este conectat cu mufa căştilor.
Adaptorul cu conector PC-236MS
(mini-mufa stereo < > mini-conector)
• Dacă aţi pierdut adaptorul cu conector
(ştecher).
Adaptorul cu conector PC-234S
(mini mufă tată stereo < > conector audio
stereo)
• Dacă aţi pierdut cablul de conectare furnizat.
RK-G129 (1.5 m, mini conector stereo < >
conector fonic× 2)
Designul şi specificaţiile produsului pot fi
schimbate fără notificare prealabilă.
Precauţii
• Când transmiţătorul urmeză să nu fie folosit o
perioadă lungă de timp, deconectaţi adaptorul
de alimentare cu curent alternativ de la sursa de
energie ţinând conectorul şi îndepărtând bateria
pentru a evita defecţiunile cauzate de curgerea
bateriei şi a coroziunii ulterioare.
• Nu lăsaţi sistemul stereo de căşti fără fir
(mobil) intr-un loc expus la lumina solară
directă, căldură sau umezeală (Este
recomandată folosirea căştilor la o temperatură
între 5°C şi 35°C (între 41°F şi95°F).)
• Nu scăpaţi, loviţi sau expuneţi în alt fel
transmiţătorul sau căştile la şocuri puternice de
orice fel. Acestea ar putea deteriora produsul.
Ghid al problemelor de
funcţionare
Fără sunet/Sunet distorsionat (slab)
► Mai întâi comutaţi pe poziţia pornit
transmiţătorul, şi apoi porniţi căştile.
►Verificaţi conectarea a echipamentului
audio/video sau a adaptorului de alimentare cu
curent alternativ.
► Verificaţi dacă echipamentul audio/video
conectat la transmiţător este comutat pe pornit.
► Dacă transmiţătorul este conectat la mufa
căştilor, ridicaţi volumul echipamentului
audio/video conectat la transmiţător.
► Funcţia anulare sunet este activă.
• Verificaţi dacă există vreun obiect între
transmiţăror şi căşti.
Note despre căşti pentru prevenirea
• Folosiţi căştile aproape de transmiţător.
afectării auzului
• Schimbaţi poziţia şi unghiul transmiţătorului.
► Lumina indicatorul de alimentare se
Evitaţi utilizarea căştilor la volum maxim.
întunecă, pâlpâie sau se inchide.
Experţii în auz sfătuiesc să se evite audiţiile
• Încărcaţi bateriile reîncărcabile sau schimbaţi
continue, zgomotoase şi de lungă durată. Dacă bateriile uscate cu unele noi. Dacă indicatorul
auziţi o sonerie în urechi, daţi mai încet sonorul de alimentare este încă oprit după înlocuirea
sau întrerupeţi utilizarea.
bateriei, duceţi căştile la un distribuitor Sony.
► Dacă conectaţi mufele tată ale IEŞIRII
Grija faţă de ceilalţi
LINIEI (LINE OUT) a echipamentului conectat
la mufele tată ale INTRARE AUDIO (PHONES
Păstraţi volumul la un nivel moderat. Aceasta
IN) ale transmiţătorului, volumul poate fi prea
vă va permite să auziţi sunetele exterioare şi să scăzut. Folosiţi in loc mufele INTRARE LINIE
fiţi politicos cu oamenii din jur. Dacă aveţi
(LINE IN) ale transmiţătorului.. Vezi “Reglarea
orice întrebare sau problemă în legătură cu
transmiţătorului.”
sistemul care nu sunt acoperite în acest manual,
vă rugăm consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Asiguraţi-vă că aduceţi căştile şi transmiţătorul
la distribuitorul Sony când cereţi depanarea
produsului.
14RO
Sunet distorsionat
► Dacă transmiţătorul este conectat la mufa
tată a căştilor, daţi mai încet volumul
echipamentului audio/video conectat la
transmiţător.
► Lumina indicatorului de alimentare a
căştilor devine slabă, scâteiază sau se opreşte.
• Încărcaţi bateriile reîncărcabile sau înlocuiţi
baterile uscate cu altele noi. Dacă indicatorul
de alimentare este oprit după înlocuirea
bateriei, duceţi căştile la un distribuitor Sony.
► Dacă conectaţi mufele căştilor
echipamentului conectat la mufa INTRARII
LINIEI (LINE IN) transmiţătorului, sunetul
poate fi distorsionat la ridicarea volumului.
Folosiţi mufele tată INTRARE AUDIO
(PHONES IN) în loc. Vezi “Reglarea
transmiţătorului.”
Zgomot de fond tare
► Când aveţi un alt transmiţător verificaţi dacă
sunt utilizate în acelaşi timp mai multe
transmiţătoare.
• Comutaţi pe poziţia închis transmiţătorul sau
mutaţi-vă într-un loc în afara zonei de acţiune a
acestui transmiţător.
Bateria nu poate fi reîncărcată
► Verificaţi dacă indicatorul luminos de
încărcare este este pornit (luminează). Dacă nu
este pornit puneţi corect căştile pe transmiţător
astfel încât indicatorul luminos de încărcare
este pornit.
► Este instalată bateria uscată
• Instalaţi bateria reîncărcabilă hibridă nichelmetal furnizată.
► Este instalată o altă baterie reîncărcabilă
decât cea furnizată.
• Instalaţi bateria reîncărcabilă hibridă nichelmetal furnizată.
► Mutaţi-vă mai aproape de transmiţător.
(Odată ce vă îndepărtaţi de transmiţător, este
probabil ca zgomotul să crească în intensitate.
Aceast lucru este inerent în comunicaţia cu
ajutorul fascicolelor de infraroşu şi aceasta nu
înseamnă că produsul este defect.)
► Verificaţi să nu existe obiecte între
transmiţător şi căşti.
► Asiguraţi-vă că nu acoperiţi senzorii de
infraroşii cu mâinile sau părul.
► Dacă folosiţi căştile lângă o fereastră unde
lumina soarelui este prea puternică, trageţi
draperiile/jaluzelele pentru a îndepărta lumina
directă a soarelui, sau folosiţi căştile departe de
lumina solară.
► Schimbaţi poziţia sau unghiul
transmiţătorului.
► Dacă transmiţătorul este conectat la mufa
căştilor, creşteţi volumul echipamentului
audio/video conectat la transmiţător.
► Lumina indicatorului de alimentare slabeşte
în intensitate, scânteiază sau se opreşte.
• Înlocuiţi bateria uscată cu una nouă. Dacă
indicatorul de alimentare este încă oprit, duceţi
căştile la un distribuitor Sony.
15RO
Download PDF

advertising