Sony | ICD-UX560 | Sony ICD-UX560 UX560: Reportofon digital din seria UX Instrucţiuni de utilizare

RO
Recorder IC
Haideţi să încercăm noul dvs. recorder IC
Încărcare
Înregistrare
Instrucţiuni de utilizare
Microfoane
încorporate
STOP
¼¼
•Înainte de a începe să folosiţi recorderul IC, asiguraţi-vă că glisaţi
comutatorul POWER•HOLD în poziţia punctului din mijloc.
•Puteţi selecta o scenă de înregistrare pentru fiecare situaţie, selectând
„Scene Select” în meniul OPTION.
 Încărcaţi recorderul IC.
Glisaţi clapeta culisantă USB în direcţia săgeţii şi introduceţi
conectorul USB în portul USB al unui computer aflat în funcţiune.
Când bateria este încărcată complet, indicatorul bateriei va afişa „
REC/PAUSE
”.
 Deconectaţi recorderul IC.
Asiguraţi-vă că indicatorul de funcţionare nu este aprins. Consultaţi
apoi Ghidul de asistenţă pentru a deconecta recorderul IC în siguranţă.
 Aşezaţi recorderul IC astfel încât microfoanele sale încorporate
să fie orientate în direcţia sursei de înregistrare.
Apăsaţi REC/PAUSE.
Înregistrarea porneşte şi indicatorul de funcţionare se aprinde în
culoarea roşu.
Pornire
În timpul înregistrării, indicatoarele de nivel maxim apar pentru a vă
ajuta să reglaţi nivelul înregistrării ().
Reglaţi orientarea microfoanelor încorporate, distanţa faţă de sursa
sunetului sau setarea de sensibilitate a microfoanelor, astfel încât
nivelul înregistrării să se menţină la aproximativ -12 dB, ceea ce se
încadrează în intervalul optim, conform ilustraţiei de mai sus.
ICD-UX560
4-573-934-11(1) (RO)
Apăsaţi STOP pentru a opri înregistrarea.
Consultaţi Ghidul de asistenţă
Acestea sunt Instrucţiunile de utilizare, care vă oferă indicaţii referitoare la
operaţiile de bază ale recorderului IC.
Ghidul de asistenţă este un manual online.
Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii, operaţii şi soluţii posibile la apariţia
unei probleme, consultaţi Ghidul de asistenţă.
Glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul POWER•HOLD în direcţia „POWER”
până când apare fereastra de afişaj.
Pentru a opri alimentarea, glisaţi comutatorul POWER•HOLD în direcţia
„POWER” şi ţineţi-l apăsat până când „Power Off” apare pe fereastra
de afişaj.
Pentru a împiedica operaţiile accidentale (HOLD)
Glisaţi comutatorul POWER•HOLD în direcţia „HOLD”.
„Please Wait” apare mai întâi şi apoi apare ecranul de standby
pentru înregistrare.
După ce opriţi înregistrarea, puteţi apăsa  pentru a reda fişierul
pe care tocmai l-aţi înregistrat.
Ascultare
http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/
¼¼ Pentru a elibera recorderul IC din starea HOLD, glisaţi comutatorul
POWER•HOLD spre poziţia de mijloc.
Setări iniţiale
Selectare
(///)
VOLUME –/+
(volum –/+)
Enter
BACK/HOME
 Selectaţi „
Recorded Files” din meniul HOME.
 Selectaţi „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by
Selectare
(/)
Enter
Verificaţi articolele furnizate
IC (1)
de transport (1)
• Instrucţiuni de utilizare (această fişă)
• Card de garanţie
• Software-ul aplicaţiei, Sound Organizer 2 (fişierul programului de instalare
este stocat în memoria încorporată, astfel încât să îl puteţi instala pe
computer.)
REC Scene” sau „Folders”.
 Selectaţi fişierul dorit.
Redarea porneşte şi indicatorul de funcţionare se aprinde în
culoarea verde.
• Recorder
• Husă
Atunci când porniţi recorderul IC pentru prima dată, ecranul „Configure
Initial Settings” apare pe fereastra de afişaj. Puteţi selecta apoi limba de
afişare, puteţi seta ceasul şi puteţi activa/dezactiva semnalul sonor.
 Selectaţi „Yes” pentru a începe setările iniţiale.
Accesorii opţionale
cu condensator Electret ECM-CS3, ECM-TL3
• Adaptor c.a. USB AC‑UD20
Notă
Componente şi comenzi
Apăsaţi STOP pentru a opri redarea.
Pentru a adăuga un marcaj de urmărire
Puteţi adăuga un marcaj de urmărire într-un punct în care doriţi să
împărţiţi fişierul sau pe care doriţi să-l localizaţi în timpul redării.
Puteţi adăuga maxim 98 de marcaje de urmărire în fiecare fişier.
Puteţi adăuga, de asemenea, marcaje de urmărire în timpul înregistrării.
• Microfon
În funcţie de ţară sau regiune, unele modele sau accesorii opţionale nu sunt
disponibile.
 Apăsaţi VOLUME –/+ pentru a regla volumul.
 Selectaţi limba de afişare.
Puteţi selecta dintre următoarele limbi:
Deutsch (germană), English* (engleză), Español (spaniolă), Français
(franceză), Italiano (italiană), Русский (rusă), Türkçe (turcă)
Ştergere
* Setare implicită
 Setaţi anul curent, luna, ziua, ora şi minutul.
Selectare
(/)
Enter
¼¼ Pentru a reveni la elementul de setare anterior al ceasului, apăsaţi
BACK/HOME.
OPTION
 Selectaţi „Next”.
Notă
După ştergerea unui fişier, nu îl mai puteţi restaura.
 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista de fişiere
înregistrate sau redaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi.
 Selectaţi „Delete a File” din meniul OPTION.
 Selectaţi „ON” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva
semnalul sonor.
După finalizarea setărilor iniţiale, se afişează mesajul de finalizare şi
apoi ecranul meniului HOME.
Indicator de funcţionare
Microfoane încorporate (stereo) (L)
Microfoane încorporate (stereo) (R)
Fereastră de afişaj
Buton REC/PAUSE (înregistrare/pauză)
Buton STOP
Buton de control ( DPC (Digital Pitch Control), 
A-B (repetare A-B),
 (derulare înainte/rapidă înapoi),  (repede înainte/derulare înainte))
Buton  (redare/introducere)*1
Buton BACK/HOME
Buton T-MARK (marcaj de urmărire)
Buton OPTION
Orificiu pentru curea (Nu se furnizează nicio curea împreună cu
recorderul IC.)
Boxă încorporată
Capac conector USB (Puteţi găsi conectorul USB retras în spatele
capacului.)
Mufă  (căşti)
Mufă  (microfon)*1
Comutator POWER•HOLD*2
Buton VOLUME –/+ (volum –/+)*1
Clapetă culisantă USB
Capac slot
Slot pentru card microSD (Slotul pentru card este amplasat sub capac.)
Apare „Delete?” şi fişierul selectat începe să fie redat pentru
confirmare.
 Selectaţi „Yes”.
Note
•Dacă trec 30 de secunde până să treceţi la pasul următor, fereastra de
afişaj se va stinge. Pentru a aprinde fereastra de afişaj şi a continua setările
iniţiale, apăsaţi BACK/HOME.
•Puteţi modifica oricare dintre setările iniţiale ulterior. Pentru instrucţiuni
detaliate, consultaţi Ghidul de asistenţă.
*1Butonul  (redare/introducere), VOLUME –/+ (volum –/+) şi mufa  (microfon) au un punct
tactil. Folosiţi punctul tactil drept referinţă atunci când utilizaţi recorderul IC.
*2 Glisând comutatorul POWER•HOLD la „POWER” şi menţinerea acestuia timp de cel puţin
8 secunde determină repornirea recorderului IC. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi
Ghidul de asistenţă.
Fereastra de afişaj se stinge
automat
Setarea „Screen Off Timer” a recorderului IC este setată implicit
la „30sec” pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu atingeţi
recorderul IC timp de 30 secunde, fereastra de afişaj se va stinge
dar veţi putea opera în continuare butoanele. Pentru a reporni
fereastra de afişaj, apăsaţi BACK/HOME.
¼¼ Puteţi împiedica fereastra de afişaj să se stingă sau puteţi modifica
setarea implicită a intervalului temporizatorului. Ţineţi apăsat
Settings” - „Common Settings” BACK/HOME şi selectaţi „
„Screen Off Timer”, după care selectaţi „No Auto Screen Off”,
„15sec”, „30sec”, „1min”, „3min” sau „5min”.
Apare „Please Wait” şi rămâne afişat până când fişierul selectat
este şters.
Utilizarea meniului HOME
Puteţi utiliza meniul HOME pentru o varietate de operaţii, inclusiv localizarea şi
înregistrarea unui fişier înregistrat şi modificarea setărilor recorderului dvs. IC.
Selectare
(/)
Enter
• Folosirea
acestei unităţi cu un volum ridicat poate afecta auzul. Pentru
siguranţa traficului, nu folosiţi această unitate în timp ce conduceţi sau
mergeţi pe bicicletă.
• Este posibil să resimţiţi durere în urechi dacă utilizaţi căştile într-un mediu
cu aer foarte uscat.
Nu este vorba despre o defecţiune a căştilor, ci despre electricitatea statică
acumulată în corpul dvs. Puteţi reduce electricitatea statică purtând haine
din materiale care nu sunt sintetice, care previn generarea de electricitate
statică.
Zgomot
auzi zgomot atunci când unitatea este amplasată lângă o sursă
de curent alternativ, o lampă fluorescentă sau un telefon mobil, în timpul
înregistrării sau al redării.
• Este posibil să se înregistreze zgomot dacă un obiect, de exemplu, degetul
dvs., freacă sau zgârie unitatea în timpul înregistrării.
• Puteţi
BACK/HOME
 Ţineţi apăsat BACK/HOME.
Apare ecranul meniului HOME.
Întreţinere
Pentru a curăţa exteriorul, utilizaţi o cârpă moale, umezită uşor în apă. Apoi,
utilizaţi o cârpă moale uscată pentru a şterge exteriorul. Nu folosiţi alcool,
benzină sau diluant.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la unitate, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Elementele meniului HOME sunt aliniate în ordinea următoare.
AVERTISMENT
Music
Recorded
Files
Record
Settings
Return to
XX
*Funcţia pe care o utilizaţi la momentul respectiv este
afişată în „XX”.
 Selectaţi funcţia dorită dintre următoarele:
Puteţi selecta şi reda unul dintre fişierele pe care
le-aţi importat de pe un computer.
Pentru a localiza un fişier audio, selectaţi „All Songs”,
„Albums”, „Artists” sau „Folders”.
Music
Recorded Files
Puteţi selecta şi reda unul dintre fişierele pe care
le-aţi înregistrat cu recorderul dvs. IC.
Pentru a localiza un fişier înregistrat, selectaţi „Latest
Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC
Scene” sau „Folders”.
Record
Puteţi afişa ecranul de standby al înregistrării şi apoi
puteţi începe înregistrarea.
Settings
Puteţi afişa ecranul meniului Settings şi puteţi
modifica diverse setări ale recorderului IC.
Return to XX*
Puteţi reveni la ecranul care a fost afişat înainte de
ecranul meniului HOME.
* Funcţia pe care o utilizaţi la momentul respectiv
este afişată în „XX”.
¼¼ Apăsaţi STOP pentru a reveni la ecranul afişat înainte de a accesa meniul HOME.
Utilizarea meniului OPTION
Puteţi utiliza meniul OPTION pentru a efectua o varietate de funcţii, inclusiv
modificarea setărilor recorderului dvs. IC.
Elementele disponibile variază în funcţie de situaţie.
Selectare
(/)
Enter
OPTION
 Selectaţi funcţia dorită din meniul HOME, apoi apăsaţi OPTION.
Nu expuneţi un timp îndelungat bateriile (acumulatorul sau bateriile
instalate) la căldură excesivă, precum lumina solară directă, foc deschis sau
altele asemenea.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Pentru a preveni eventuala afectare a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate
ale volumului pe perioade îndelungate.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la ţările în care aceasta este
inclusă în prevederile legale, în principal în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că
aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru
a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de exploatare
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Specificaţii
Capacitate (capacitate disponibilă pentru utilizator*1*2)
4 GB (aprox. 3,20 GB = 3.435.973.837 octeţi)
Durata maximă de înregistrare (memorie încorporată)
Durata maximă de înregistrare pentru toate folderele este următoarea.
 Selectaţi elementul din meniu pentru care doriţi să modificaţi
setarea.
 Selectaţi opţiunea de setare dorită.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 ore 20 minute
MP3 192 kbps*3
39 ore 45 minute
MP3 128 kbps
59 ore 35 minute
MP3 48 kbps (MONO)
159 ore
Notă
Copierea fişierelor de pe recorderul IC pe
un computer
Puteţi copia fişierele şi folderele de pe recorderul IC pe un computer, pentru
a le stoca.
 Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Încărcare” pentru a conecta
Dacă urmează să înregistraţi continuu multă vreme, este posibil să aveţi nevoie
de un adaptor c.a. USB (nefurnizat). Pentru detalii privind durata de utilizare
a bateriei, consultaţi „Durata de utilizare a bateriei”.
Durata maximă de înregistrare din acest subiect are numai rol de referinţă.
Durata de utilizare a bateriei (baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată)
(JEITA)*4*5
Redare cu boxa
încorporată*6
Redare prin căşti
LPCM 44.1 kHz/16 bit Aprox. 23 ore
Aprox. 5 ore
Aprox. 30 ore
MP3 192 kbps
Aprox. 5 ore
Aprox. 45 ore
recorderul IC la un computer.
 Glisaţi şi fixaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le copiaţi
de pe „IC RECORDER” sau „MEMORY CARD” pe unitatea locală
a computerului.
 Deconectaţi recorderul IC de la computer.
Înregistrarea
Aprox. 27 ore
Dimensiuni (l/î/a), (fără părţile ieşite în afară şi butoanele de comandă)
(JEITA)*4
Aprox. 36,6 mm × 101,5 mm × 10,5 mm
Instalarea Sound Organizer 2
Instalaţi Sound Organizer pe computer.
Sound Organizer vă permite să efectuaţi schimburi de fişiere între recorderul
IC şi computer.
Melodiile importate de pe CD-uri cu muzică şi alte suporturi, MP3-urile şi
alte fişiere audio importate pe un computer pot fi, de asemenea, redate şi
transferate pe recorderul IC.
Note
•Sound Organizer este compatibil doar cu computerele care rulează Windows.
Nu este compatibil cu Mac.
•Acest recorder IC este compatibil doar cu Sound Organizer 2.
•Dacă formataţi memoria încorporată, toate datele stocate în aceasta vor fi
şterse. (Software-ul Sound Organizer va fi, de asemenea, şters.)
¼¼ Când instalaţi Sound Organizer, conectaţi-vă la un cont cu drepturi de
administrator.
 Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Încărcare” pentru a conecta
recorderul IC la un computer.
 Asiguraţi-vă că recorderul IC este detectat cu succes de computer.
„Connecting” apare şi rămâne pe fereastra de afişaj a recorderului IC în
timp ce acesta este conectat la computer.
 Mergeţi la meniul [Start], faceţi clic pe [Computer], apoi dublu clic
pe [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].
 Faceţi dublu clic pe [SoundOrganizer_V2000] (sau
[SoundOrganizer_V2000.exe]).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.
 Asiguraţi-vă că aţi acceptat condiţiile din acordul de licenţă,
selectaţi [I accept the terms in the license agreement] şi apoi
faceţi clic pe [Next].
Greutate (JEITA)*4
Aprox. 52 g
Temperatură/Umiditate
Temperatură de funcţionare
5 °C - 35 °C
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării
25% - 75%
Temperatură de depozitare
-10 °C - +45 °C
Nivel de umiditate în timpul
depozitării
25% - 75%
Carduri de memorie compatibile
•Carduri microSDHC de 4 GB până la 32 GB
•Carduri microSDXC de 64 GB sau mai mult
*1 O mică parte din memoria internă este utilizată pentru gestionarea fişierelor şi, prin urmare,
nu este disponibilă în vederea stocării de către utilizator.
*2 Când memoria încorporată este formatată cu recorderul IC.
3
* Setări implicite pentru scenele de înregistrare.
*4 Valoare măsurată cu standardul JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*5 Durata de utilizare a bateriei se poate scurta în funcţie de modul în care utilizaţi recorderul IC.
6
* Când redaţi muzică prin boxa încorporată cu nivelul volumului setat la 27.
Mărci comerciale
• Microsoft, Windows, Windows
Vista şi Windows Media sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Mac OS este marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în SUA şi în alte ţări.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Siglele microSD, microSDHC şi microSDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
 Atunci când apare fereastra [Setup Type], selectaţi [Standard] sau
[Custom] şi apoi faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi efectuaţi setările de instalare, dacă
aţi selectat [Custom].
 Când apare fereastra [Ready to Install the Program], faceţi clic pe
[Install].
Instalarea porneşte.
 Când apare fereastra [Sound Organizer has been installed
successfully.], bifaţi [Launch Sound Organizer Now] şi apoi faceţi
clic pe [Finish].
Notă
Este posibil să fie nevoie să reporniţi computerul după instalarea Sound
Organizer.
Măsuri de precauţie
Alimentare
Folosiţi unitatea doar la 3,7 V CC cu bateria litiu-ion reîncărcabilă încorporată.
Siguranţă
Nu utilizaţi unitatea în timp ce conduceţi, mergeţi pe bicicletă sau folosiţi un
vehicul cu motor.
Manipulare
• Nu lăsaţi unitatea în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse
la lumină solară directă, la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
• Dacă în unitate pătrund obiecte solide sau lichide, solicitaţi verificarea
acesteia de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
• Când utilizaţi recorderul IC, nu uitaţi să respectaţi măsurile de precauţie de
mai jos, pentru a evita deformarea carcasei sau defectarea recorderului IC.
––Nu staţi jos cu recorderul IC amplasat în buzunarul din spate.
––Nu aşezaţi recorderul IC într-o geantă cu firul căştilor externe/interne
înfăşurat în jurul acestuia şi nu expuneţi geanta la şocuri puternice.
• Aveţi grijă să nu stropiţi unitatea cu apă. Unitatea nu este etanşă.
În special, aveţi grijă în următoarele situaţii.
––Când mergeţi la toaletă etc. cu unitatea în buzunar etc.
Când vă aplecaţi, unitatea ar putea să cadă în apă şi s-ar putea uda.
––Atunci când utilizaţi unitatea într-un mediu în care unitatea este expusă
la ploaie, zăpadă sau umiditate.
––În circumstanţe în care aţi putea transpira. Dacă atingeţi unitatea cu
mâinile ude sau dacă aşezaţi unitatea în buzunarul unei piese de
îmbrăcăminte transpirate, unitatea s-ar putea uda.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor de drept
ai acestora. De asemenea, „™” şi „®” nu sunt menţionate întotdeauna în
acest manual.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală
ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine o licenţă din partea
Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
„Sound Organizer 2” utilizează modulele software specificate mai jos:
Windows Media Format Runtime
Licenţă
Note cu privire la licenţă
Acest recorder IC este furnizat cu software utilizat în baza unui acord de
licenţă încheiat cu deţinătorii software-ului respectiv.
În conformitate cu cerinţele deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste
aplicaţii software, suntem obligaţi să vă informăm cu privire la următoarele
aspecte. Citiţi secţiunile următoare.
Licenţele (în limba engleză) sunt înregistrate în memoria internă
a recorderului dvs. IC. Stabiliţi o conexiune de stocare în masă între
recorderul IC şi un computer, pentru a citiţi licenţele din folderul „LICENSE”.
Software-urile aplicate GNU GPL/LGPL
Software-urile eligibile pentru următoarea Licenţă publică generală (General
Public License, „GPL”) GNU (denumită în continuare „GPL”) sau Licenţă
publică secundară/de bibliotecă (Lesser General Public License, „LGPL”) GNU
(denumită în continuare „LGPL”) sunt incluse în recorderul IC.
Aceste licenţe vă informează că aveţi dreptul de a accesa, modifica şi
redistribui codul sursă al acestor programe software, în conformitate cu
condiţiile impuse de licenţele GPL/LGPL furnizate.
Codul sursă este furnizat pe web. Utilizaţi următoarea adresă URL pentru
a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt înregistrate în memoria internă
a recorderului dvs. IC. Stabiliţi o conexiune de stocare în masă între
recorderul IC şi un computer, pentru a citiţi licenţele din folderul „LICENSE”.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising