Sony | ICD-TX800 | Sony ICD-TX800 TX800: Reportofon digital din seria TX Instrucţiuni de utilizare

RO
Să încercăm noul reportofon digital
Încărcare
Reportofon digital
 Selectaţi „Yes” sau „No” pentru a activa sau dezactiva
semnalele sonore.
După ce aţi definit setările iniţiale, apare un mesaj de
finalizare, precum şi ecranul meniului HOME.
Instrucţiuni de utilizare
Note
•Puteţi auzi semnalul sonor numai prin căştile conectate la
reportofonul digital.
•Puteţi modifica ulterior orice setare iniţială doriţi. Pentru
instrucţiuni detaliate, consultaţi Ghid de asistenţă.
 Încărcaţi reportofonul digital.
Cu ajutorul cablului USB furnizat, conectaţi mufa USB/
căşti din interiorul capacului mufei USB la un port USB al
unui computer aflat în funcţiune. Se începe procesul de
încărcare.
Când bateria este complet încărcată, indicatorul bateriei
”.
va apărea sub forma „ Înregistrare
Butoane de utilizare (pe reportofonul digital)
Microfoane
încorporate
Indicator de
funcţionare
 Deconectaţi reportofonul digital.
STOP
Asiguraţi-vă că mesajul „Accessing” nu mai apare pe
fereastra de afişare. Apoi, consultaţi Ghid de asistenţă
pentru a deconecta în siguranţă reportofonul digital.
REC
¼¼
•Pentru a începe să înregistraţi, puteţi fie să folosiţi reportofonul
digital, fie telecomanda.
•Înainte de a începe să înregistraţi, asiguraţi-vă aţi ieşit din starea
HOLD.
•Puteţi selecta o scenă de funcţionare pentru fiecare situaţie
cu ajutorul „Scene Select” din meniul OPTION prin intermediul
telecomenzii.
Pornirea
Reportofon digital
ICD-TX800
 Orientați reportofonul digital în așa fel încât
4-699-322-32(2)
Consultaţi acest Ghid de asistenţă
Acestea sunt Instrucţiunile de utilizare , care vă oferă
instrucţiuni privind operaţiile de bază ale reportofonului
digital.
Acest ghid de asistenţă este un manual online.
Consultaţi Ghidul de asistenţă când doriţi să aflaţi detalii
suplimentare, alte operaţii şi soluţii posibile în cazul
apariţiei unei probleme.
Indicator de
funcţionare
Glisaţi comutatorul HOLD în direcţia opusă marcajului „HOLD”.
Pentru a porni telecomanda, apăsaţi oricare dintre butoanele
de pe telecomandă. Când indicatorul de funcţionare de pe
telecomandă nu mai luminează intermitent, se poate utiliza
telecomanda.
Telecomanda nu este prevăzută cu buton de alimentare.
Aceasta se închide automat în următoarele situaţii:
•când nu s-a stabilit conexiunea fără fir cu reportofonul
digital şi dvs. nu utilizaţi telecomanda timp de aproximativ
5 minute
•când s-a stabilitate conexiunea fără fir cu reportofonul
digital şi
––opriţi reportofonul digital
––nu utilizaţi telecomanda timp de aproximativ 2 ore
Pentru a utiliza telecomanda în diverse operaţiuni după
ce s-a închis, urmaţi procedura de mai sus pentru a porni
telecomanda, apoi apăsaţi butonul vizat de pe telecomandă
încă o dată.
Verificaţi articolele furnizate
Pentru a împiedica acționarea accidentală (HOLD)
Reportofonul digital şi telecomanda sunt ambele prevăzute
cu un comutator de menţinere în funcţionare.
Glisaţi comutatorul HOLD•POWER de pe reportofonul digital
sau comutatorul HOLD de pe telecomandă în direcţia „HOLD”.
•Reportofon digital (1)
•Telecomandă* (1)
•Căşti stereo (1)
•Cablu special pentru căşti (1)
•Cablu USB (1)
•Geantă de transport (1)
•Instrucţiuni de utilizare (această fişă)
•Fişă de garanţie
•Aplicaţia software Sound Organizer 2 (Fişier de instalare
stocat în memoria încorporată astfel încât să-l puteţi
instala pe computerul dumneavoastră.)
Reportofon digital











  
Reportofonul digital dispune de
o clemă încorporată pe spate.
Îl puteţi agăţa în diferite
locuri, de exemplu, pe tivul
buzunarului.
Setări iniţiale








Microfoane încorporate
Indicator de funcţionare
Fereastră de afişare
Indicator Bluetooth*¹
Capac mufă USB
Mufă USB/căşti (în capacul mufei USB)
Buton STOP
Comutator HOLD•POWER*²
Buton REC (înregistrare)
Buton /DPC (Digital Pitch Control)
Antenă încorporată*³
Buton STOP
Indicator de funcţionare
Buton HOLD
Buton  (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi)
Buton BACK/ HOME*⁴
Buton  (redare/introducere)*⁵
Buton REC (înregistrare)
Buton  (căutare rapidă înainte/derulare rapidă înainte)
Buton OPTION
Butone / A-B (repetare A-B)
Buton VOL –/+ (volum –/+)*⁵
Buton T-MARK (reper)
Buton RESET*⁶
Orificiu pentru bandă (în pachetul de livrare al
reportofonului digital nu este inclusă nicio bandă)
Carcasa bateriei*⁷
*¹ Indicatorul îşi schimbă culoarea sau luminează intermitent pentru a
indica starea funcţiei Bluetooth sau asocierii prin Bluetooth (înregistrare
dispozitiv).
*² Prin glisarea comutatorului HOLD•POWER în poziţia „POWER” şi
menţinerea sa în poziţie timp de cel puţin 8 secunde, reportofonul
digital este repornit. Înainte de a reporni reportofonul digital, asiguraţivă că indicatorul de funcţionare nu este aprins. Pentru instrucţiuni
detaliate, consultaţi Ghid de asistenţă.
*³ Când utilizaţi telecomanda, nu acoperiţi antena încorporată (de
exemplu, cu mâna), pentru a nu perturba conexiunea fără fir la
reportofonul digital.
*⁴ Apăsaţi acest buton o dată pentru a afişa ecranul anterior. Apăsaţi şi
menţineţi-l apăsat pentru a afişa ecranul meniului HOME.
*⁵ Pe butonul  (redare/introducere) se află un punct tactil; la fel şi pe
„+” pe butonul VOL –/+ (volum –/+).
*⁶ Apăsaţi acest buton când telecomanda nu pare să funcţioneze.
*⁷ O baterie cu litiu, tip nasture, este deja instalată.
¼¼ Reportofonul dvs. digital nu este prevăzut cu difuzoare
încorporate.
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Înregistrarea se opreşte şi pe fereastră de afişare apare
„Saving...”.
Audiţie
Când porniţi reportofonul digital pentru prima dată, apare
ecranul „Configure Initial Settings” pe fereastra de afişare a
reportofonului digital. Utilizaţi telecomanda pentru a efectua
setările iniţiale, de exemplu selectarea limbii de afişare,
setarea ceasului şi pornirea/oprirea semnalelor sonore.
 Glisaţi comutatorul HOLD în direcţia opusă
marcajului „HOLD” pentru a scoate telecomanda din
starea HOLD.
Îndepărtaţi eticheta galbenă de pe spatele telecomenzii
când o utilizaţi pentru prima dată.
Reportofonul dvs. digital nu este prevăzut cu difuzor
încorporat. Pentru audiţii, trebuie să conectaţi căştile stereo
(furnizate) la reportofonul digital prin intermediul cablului de
căşti special (furnizat). Pentru redare, folosiţi telecomanda.
Note privind operaţiile
•Dacă nu puteţi utiliza butoanele telecomenzii, verificaţi
dacă:
––reportofonul digital este alimentat electric.
În mod implicit, reportofonul digital se va închide
automat dacă nu îl folosiţi timp de 30 de minute.
––telecomanda este scoasă din starea HOLD.
––procesul de conectare fără fir la reportofonul digital
este în curs de desfăşurare.
Indicatorul de funcţionare de pe telecomandă
luminează intermitent când se stabileşte conexiunea
fără fir.
•Puteţi consulta semnalul indicatorului de funcţionare de
pe telecomandă pentru a afla starea telecomenzii.
Semnalul indicatorului de
funcţionare
Starea telecomenzii
Se aprinde scurt de două
ori în albastru*.
Pornită.
Se aprinde în albastru timp
de 2 secunde.
Oprită.
Se aprinde scurt de patru
ori în albastru*.
S-a finalizat resetarea
telecomenzii.
Rămâne aprins în roşu.
Nefuncţională din cauza
descărcării bateriei.
Se aprinde scurt şi
alternativ în albastru şi
roşu.
Procesul de înregistrare a
dispozitivului este în curs
de desfăşurare.
Se aprinde scurt de două
ori în albastru*, în mod
repetat.
Procesul de conectare
fără fir este în curs de
desfăşurare.
Se aprinde scurt, o dată în
albastru*.
Începerea redării
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
Introducere
BACK/HOME
 Selectaţi „Latest Recording”, „Search by REC Date”,
„Search by REC Scene”, sau „Folders”.
 Apăsaţi VOL + sau VOL - pentru a regla volumul.
Apăsaţi STOP pentru a opri redarea.
¼¼ Imediat ce ați oprit înregistrarea, puteți apăsa pe  pentru a
reda fișierul pe care tocmai l-ați înregistrat.
Adăugarea unui reper
Puteţi adăuga un reper la punctul la care doriţi să divizaţi un
fişier mai târziu sau pentru a-l găsi în timpul redării. Puteţi
adăuga maximum 98 de repere în fiecare fişier.
Puteţi adăuga repere şi în timpul înregistrării.
Ştergere
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Dacă indicatorul de funcţionare de pe telecomandă
luminează intermitent, aşteptaţi până ce se opreşte
înainte de a trece la pasul următor.
 Căutaţi aplicaţia REC Remote în Google Play sau App
Store şi instalaţi-o pe smartphone.
* Setarea implicită
 Selectaţi „Next”.
Recorded
Files
REC Remote
Puteţi selecta şi reda unul dintre
fişierele pe care le-aţi înregistrat cu
reportofonul dvs. digital.
Pentru a repera un fişier înregistrat,
selectaţi „Latest Recording”, „Search by
REC Date”, „Search by REC Scene” sau
„Folders”.
Puteţi afişa ecranul de aşteptare în
timpul înregistrării şi apoi înregistra.
Puteţi afişa ecranul de meniu pentru
REC Remote care utilizează funcţia
Bluetooth.
În plus, puteţi activa/dezactiva
funcţia Bluetooth sau puteţi efectua
înregistrarea dispozitivelor (asociere)
pentru a utiliza REC Remote.
Puteţi afişa ecranul de meniu
Settings şi modifica diverse setări din
reportofonul digital.
Puteţi reveni la ecranul care se afişa
înainte de ecranul de meniu HOME.
* Funcţia pe care o utilizaţi la momentul respectiv este afişată
în „XX”.
¼¼ Apăsaţi STOP pentru a reveni la ecranul care se afişa
înainte să intraţi în meniul HOME.
Utilizarea meniului OPTION
Puteţi utiliza meniul OPTION pentru a efectua diverse
funcţii, inclusiv modificarea setărilor reportofonului dvs.
digital.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
OPTION
 Selectaţi elementul de meniu pentru care doriţi să
„ICD-TX800” (reportofonul dvs. digital) din lista de
dispozitive disponibile. Pentru instrucţiuni detaliate,
consultaţi fişa de ajutor a aplicaţiei REC Remote şi
manualul care însoţeşte smartphone-ul.
Acum, vă puteţi utiliza smartphone-ul pentru operaţii cu
reportofonul digital.
Notă
Informaţiile privind înregistrarea dispozitivelor (asocierea) sunt
şterse în următoarele cazuri. Trebuie să asociaţi dispozitivele încă
o dată.
- Setările din reportofonul digital, smartphone sau ambele
dispozitive sunt readuse la setările implicite, de exemplu, din
cauza iniţializării.
- Informaţiile de înregistrare a dispozitivului (asociere) sunt şterse,
de exemplu, în timpul reparaţiilor.
Puteţi copia fişierele şi folderele din reportofonul digital pe
computer, în vederea stocării.
 Urmaţi instrucţiunile din „Charge” pentru a vă
conecta reportofonul digital la un computer.
 Glisaţi şi fixaţi fişierele sau folderele pe care doriţi
să le copiaţi din „IC RECORDER” pe hard diskul
computerului dumneavoastră.
Instalarea Sound Organizer 2
 Pentru a activa funcţia Bluetooth, selectaţi „ON”.
Instalaţi Sound Organizer pe calculatorul dumneavoastră.
Sound Organizer vă permite schimbul de fişiere între
reportofonul digital şi computerul dumneavoastră.
Melodiile importate de pe CD-uri cu muzică, dar şi alte
suporturi media, MP3-urile şi alte fişiere audio importate
pe un computer pot fi la rândul lor redate şi transferate pe
reportofonul digital.
Note
Odată ce un fişier este şters, restabilirea acestuia este imposibilă.
 În timp ce urmăriţi fereastra de afişare de pe
Mesajul „Please Wait” apare şi persistă până ce se şterge
fişierul selectat.
Copierea fişierelor din
reportofonul digital pe computer
 Selectaţi „REC Remote” - „Bluetooth ON/OFF” din
Notă
 Selectaţi „Yes”.
modificaţi setarea.
 Selectaţi opţiunea de setare dorită.
 Deconectaţi reportofonul digital de la computer.
¼¼ Pentru a şterge un fişier, trebuie să acţionaţi telecomanda.
Apare mesajul „Delete?”, iar fişierul selectat începe să fie
redat şi se aşteaptă confirmarea dvs.
apăsaţi pe OPTION.
Activarea şi dezactivarea funcţiei Bluetooth a
reportofonului dvs. digital
¼¼ Dacă închideţi funcţia Bluetooth, puteţi conserva bateria.
reportofonul digital, acţionaţi telecomanda pentru a
selecta fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista de
fişiere înregistrate sau reda fişierul pe care doriţi să îl
ştergeţi.
¼¼ Pentru a utiliza meniul OPTION, trebuie să acţionaţi
telecomanda.
 Pe smartphone, lansaţi REC Remote şi selectaţi
OPTION
 Selectaţi „Delete a File” din meniul OPTION.
¼¼ Pentru a reveni la elementul de setare a ceasului anterior,
apăsaţi BACK/HOME.
Back
to XX*
 Selectaţi funcţia dorită din meniul HOME, iar apoi
- „Add Device (Pairing)” din meniul HOME prin
intermediul telecomenzii şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a activa funcţia Bluetooth.
Introducere
 Setaţi anul, luna, ziua, ora şi minutul curente.
Settings
 Din reportofonul digital, selectaţi „REC Remote”
Pentru a o dezactiva, selectaţi „OFF”.
Selectare
(///)
REC
Remote
Puteţi selecta şi reda unul dintre
fişierele pe care le-aţi importat de pe
un computer.
Pentru a repera un fişier muzical,
selectaţi „All Songs”, „Albums”, „Artists”
sau „Folders”.
Când importaţi fişiere, asiguraţi-vă că
le importaţi în folderul MUSIC.
Selectare
(/)
meniul HOME.
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
Apăsaţi  pentru a lansa setările iniţiale.
Record
Introducere
apăsaţi orice buton de pe telecomandă.
Puteţi selecta dintre următoarele limbi:
Deutsch (germană), English* (engleză), Español (spaniolă),
Français (franceză), Italiano (italiană), Русский (rusă),
Türkçe (turcă)
Recorded
Files
Music
Buton VOL –/+
reportofonul digital, acţionaţi telecomanda pentru a
selecta „ Recorded Files” din meniul HOME.
Fereastra de afişare se opreşte
automat
Setarea „Screen Off Timer” de pe reportofonul dvs. digital
este fixată la „30sec” în mod implicit pentru a nu consuma
bateria. Dacă nu utilizaţi reportofonul digital şi telecomanda
timp de 30 de secunde, fereastra de afişare se va dezactiva,
însă puteţi continua să utilizaţi butoanele. Pentru a reporni
fereastra de afişare, apăsaţi BACK/HOME sau glisaţi
comutatorul HOLD•POWER de pe reportofonul digital în
poziţia „HOLD” şi apoi glisaţi-l înapoi în poziţia iniţială
(centrală).
¼¼ Puteţi împiedica fereastra de afişare să se dezactiveze sau
puteţi comuta setarea implicită pe un alt interval de
temporizare. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe BACK/HOME
Settings” -„Common Settings” - „Screen
şi selectaţi „ Off Timer”, şi apoi selectaţi „No Auto Screen Off”, „15sec”,
„30sec”, „1min”, „3min”, sau „5min”.
Când indicatorul telecomenzii se aprinde în roşu, bateria
se epuizează. Urmaţi aceşti paşi pentru a înlocui bateria. La
înlocuire, utilizaţi baterii cu litiu, tip nasture (CR2032).

 Selectaţi funcţia dorită dintre următoarele:
Selectare
(///)
 În timp ce urmăriţi fereastră de afişare de pe
Înlocuirea bateriei telecomenzii


Music
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
Trebuie să instalaţi REC Remote pe smartphone şi să stabiliţi
asocierea dintre smartphone şi reportofonul digital.
Prin asociere se înţelege înregistrarea reciprocă a
dispozitivelor Bluetooth pentru a stabili o conexiune fără fir
pentru prima dată.
Pentru a efectua asocierea cu reportofonul digital prin REC
Remote, aveţi nevoie de ultima versiune de REC Remote. Dacă
smartphone-ul are REC Remote deja instalat, faceţi upgrade la
cea mai recentă versiune.
Notă
Este posibil să fie necesară repornirea calculatorului
dumneavoastră după instalarea Sound Organizer.
Elementele din meniul HOME sunt aliniate în
următoarea secvenţă.
Settings
Utilizarea reportofonului dvs. digital cu ajutorul
unui smartphone
installed successfully.], bifaţi [Launch Sound
Organizer Now] şi apoi faceţi clic pe [Finish].
Ecranul meniului HOME apare pe fereastra de afişare a
reportofonului digital.
Operaţii cu smartphone-ul
(REC Remote)
Pe baza funcţiei BLUETOOTH® a reportofonului dvs. digital, vă
puteţi acţiona reportofonul digital (înregistrare, modificarea
setărilor de înregistrare etc.) cu ajutorul unui smartphone.
 Când apare fereastra [Sound Organizer has been
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe BACK/HOME.
Record
Introducere
Respectaţi instrucţiunile de pe ecran şi configuraţi
setările de instalare când selectaţi [Custom].
Începe instalarea.
¼¼ Pentru a utiliza meniul HOME, trebuie să acţionaţi
telecomanda.
S-a stabilit conexiunea
fără fir şi se pot utiliza
butoanele.
Selectare
(///)
[Standard] sau [Custom] şi apoi faceţi clic pe [Next].
Program], faceţi clic pe [Install].
Introducere
BACK/HOME
Back to XX*
Conectaţi căştile stereo la mufa USB/căşti de pe reportofonul
digital prin intermediul cablului special pentru căşti.
licenţă, selectaţi [I accept the terms in the license
agreement] şi apoi faceţi clic pe [Next].
 Când apare fereastra [Ready to Install the
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
Selectare
(/)
Pregătirea pentru audiţie
 Când apare ecranul „Configure Initial Settings”,
 Selectaţi limba de afişare.
 Când apare fereastra [Setup Type], selectaţi
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Fereastra de afişare (pe reportofonul digital)
Butoane de utilizare (pe telecomandă)
Introducere
Puteţi utiliza meniul HOME pentru diverse operaţii, inclusiv
reperarea şi redarea unui fişier înregistrat şi modificarea
setărilor reportofonului dvs. digital.
 Apăsaţi pe STOP pentru a opri înregistrarea.
Se începe redarea.
Selectare
(///)
 Asiguraţi-vă că acceptaţi termenii acordului de
*Când bateria este aproape epuizată, indicatorul de funcţionare de pe
telecomandă se aprinde în roşu.
 Selectaţi fişierul dorit.



Telecomandă
¼¼ Pentru a elibera reportofonul digital de pe telecomandă din
starea de menţinere, glisaţi comutatorul HOLD•POWER către
centru sau comutatorul HOLD în direcţia opusă lui „HOLD”,
respectiv.
Componente şi comenzi

Asiguraţi-vă că indicatorul de funcţionare de pe
reportofonul digital se aprinde în roşu, indicând începerea
înregistrării.
STOP
*O baterie cu litiu, tip nasture, este deja instalată.
Telecomandă
 Apăsaţi pe REC.
Telecomandă
http://rd1.sony.net/help/icd/t80/h_ce/
Reportofon digital
Glisaţi şi menţineţi comutatorul HOLD•POWER de pe
reportofonul digital în direcţia „POWER” până ce apare
fereastra de afişare.
Pentru a opri alimentarea, glisați comutatorul HOLD•POWER
de pe reportofonul digital în poziția „POWER” și mențineți
până ce pe fereastra de afișare apare mesajul „Power Off”.
microfoanele sale încorporate să fie orientate în
direcția sursei de înregistrare.
Utilizarea meniului HOME
•Sound Organizer este compatibil doar cu computere cu sistem
de operare Windows. Nu este compatibil cu Mac.
•Acest reportofon digital este compatibil numai cu Sound
Organizer 2.
•Dacă formataţi memoria încorporată, toate datele de pe
aceasta vor fi şterse. (Se va şterge şi programul de instalare
pentru software-ul Sound Organizer.)
¼¼
•Când instalaţi Sound Organizer, conectaţi-vă la un cont cu
privilegii de administrator.
•Procedura de instalare variază, în funcţie de versiunea
Windows. Următoarea procedură utilizează Windows 7 ca
exemplu.
 Urmaţi instrucţiunile din „Charge” pentru a vă
conecta reportofonul digital la un computer.
 Asiguraţi-vă că reportofonul digital este detectat
de către computer.
Mesajul „Connecting” apare şi rămâne în fereastra de
afişare a reportofonului digital în timp ce reportofonul
digital este conectat la computer.
 Mergeţi la meniul [Start], faceţi clic pe [Computer]
şi apoi dublu clic pe [IC RECORDER] - [FOR
WINDOWS].
 Executaţi dublu clic pe [SoundOrganizer_V2001]
(sau pe [SoundOrganizer_V2001.exe]).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.

 Răsturnaţi telecomanda cu faţa în jos.
 Împingeţi şi ţineţi clapeta () către şanţ (),
introduceţi-vă unghia în şanţ (), apoi scoateţi
carcasa bateriei.
 Scoateţi bateria.
 Introduceţi noua baterie cu partea + în sus.
•Dacă indicatorul de funcţionare de pe telecomandă
continuă să lumineze intermitent şi telecomanda nu pare
să funcţioneze, este posibil să rezolvaţi această situaţie
prin reînregistrarea reciprocă a reportofonului digital şi a
telecomenzii.
Pentru instrucţiuni detaliate privind înregistrarea
dispozitivului, consultaţi Ghid de asistenţă.
AVERTISMENT
•Nu expuneţi mult timp bateriile (cu pachet de baterii sau
baterii instalate) căldurii excesive, precum cea degajată de
razele soarelui, foc sau alte surse asemănătoare.
•Nu dezmembraţi, desfaceţi sau tocaţi acumulatoarele sau
bateriile.
•Nu expuneţi acumulatoarele sau bateriile la căldură sau
foc. Evitaţi depozitarea în lumină solară directă.
•Dacă apar scurgeri din baterie, nu lăsaţi lichidul să intre
în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă nu s-a putut evita
contactul, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi
solicitaţi îngrijiri medicale.
•Acumulatoarele trebuie să fie încărcate înainte de utilizare.
Consultaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului sau
manualul echipamentului pentru a afla instrucţiunile de
încărcare adecvate.
•După perioade de depozitare prelungite, este posibil să
fie necesară încărcarea şi descărcarea acumulatoarelor de
mai multe ori pentru a obţine performanţe maxime.
•A se elimina în condiţii adecvate.
•Nu înghițiți baterii, există pericolul de arsuri chimice.
Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie
de tip nasture. Dacă bateria de tip nasture este înghițită,
poate provoca arsuri interne grave în 2 ore și poate
provoca decesul.
Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Când
compartimentul bateriilor nu se închide bine, întrerupeți
utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
Dacă considerați că bateriile au fi putut fi înghițite sau
introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat
îngrijiri medicale.
 Apăsaţi butonul RESET situat pe spatele
ATENŢIE
 Apăsaţi orice buton de pe telecomandă
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau cu un tip echivalent.
(indicatorul de funcţionare de pe telecomandă
luminează alternativ în albastru şi în roşu) pentru a
o porni, apoi porniţi reportofonul digital.
Când indicatorul de funcţionare de pe telecomandă
nu mai luminează intermitent, se poate utiliza
telecomanda.
Măsuri de precauţie
Privind alimentarea electrică
•Reportofon digital
3,7 V CC : baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată
5,0 V CC : la încărcarea prin USB
Consum de curent nominal: 500 mA
•Telecomandă
3 V CC: CR2032 (baterie cu litiu tip nasture)
Privind siguranţa
Nu utilizaţi unitatea când conduceţi, mergeţi cu bicicleta sau
când acţionaţi un autovehicul, indiferent de tipul acestuia.
Privind manipularea
•Nu lăsaţi unitatea în locuri aflate lângă surse de căldură
sau în locuri expuse luminii solare directe, unor cantităţi
excesive de praf sau şocurilor mecanice.
•În cazul căderii în aparat a unui obiect solid sau a unui
lichid, scoateţi bateriile şi solicitaţi verificarea aparatului de
către personal calificat înainte de a-l utiliza în continuare.
•Când vă utilizaţi reportofonul IC, nu uitaţi să respectaţi
măsurile de precauţie de mai jos pentru a evita
să deformaţi carcasa sau să provocaţi defectarea
reportofonului IC.
––Nu vă aşezaţi jos când aveţi reportofonul IC în buzunarul
de la spate.
––Nu introduceţi reportofonul IC într-o pungă cu căştile
interioare/exterioare înfăşurate în jurul acestuia şi nu
expuneţi punga unor şocuri puternice.
•Nu permiteţi împroşcarea unităţii cu apă. Unitatea nu
este impermeabilă. Fiţi deosebit de precauţi mai ales în
următoarele situaţii.
––Când aveţi unitatea în buzunar şi mergeţi la toaletă etc.
Când vă aplecaţi, unitatea poate cădea în apă şi se poate
uda.
––Când utilizaţi unitatea într-un mediu în care este expusă
la ploaie, zăpadă sau umiditate.
––În situaţii în care transpiraţi. Dacă atingeţi unitatea cu
mâinile umede sau dacă puneţi unitatea în buzunarul
unor haine în care aţi transpirat, unitatea se poate umezi.
•Ascultarea cu această unitate la volum ridicat vă poate
afecta auzul.
•Pentru siguranța traficului, nu folosiți această unitate in
timp ce conduceți sau vă deplasați cu bicicleta.
•Nu utilizaţi această unitate în locuri în care ar putea apărea
pericole dacă nu puteţi auzi zgomotele din jur.
•Puteţi resimţi dureri la nivelul urechilor dacă utilizaţi căştile
când aerul ambiant este foarte uscat.
Cauza nu este o defecţiune a căştilor, ci electricitatea
statică acumulată în corpul dvs. Puteţi reduce
electricitatea statică dacă purtaţi haine nesintetice care
previn formarea sarcinilor electrostatice.
Privind zgomotul
•Puteţi auzi un zgomot specific când unitatea este aşezată
lângă surse de alimentare CA, lămpi fluorescente sau
telefoane mobile în timpul înregistrării sau redări.
•Puteţi auzi zgomote când unitatea este frecată sau
zgâriată în timpul înregistrării cu diverse obiecte sau cu
degetul dumneavoastră.
Privind întreţinerea
Pentru a curăţa exteriorul, folosiţi o cârpă moale uşor
umezită cu apă. Apoi, utilizaţi o cârpă uscată şi moale
pentru a şterge exteriorul. Nu folosiţi alcool, benzină sau
diluant.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitatea
dumneavoastră, contactaţi cea mai apropiată reprezentanţă
Sony.
Note privind funcţionarea Bluetooth
•Tehnologia fără fir Bluetooth permite conectarea la o
distanţă de până la 10 m. Cu toate acestea, intervalul
efectiv poate varia în funcţie de obstacole (persoanel,
metale, pereţi etc.) sau de starea semnalului.
•Deoarece dispozitivele cu Bluetooth şi LAN fără fir
(IEEE802.11b/g) ocupă aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz),
semnalul poate fi perturbat, provocând reducerea vitezei
de comunicare, zgomot sau imposibilitatea de conectare
dacă comunicaţiile prin Bluetooth sunt utilizate lângă un
dispozitiv LAN fără fir. În astfel de situaţii, luaţi următoarele
măsuri.
––Realizaţi comunicaţiile prin Bluetooth la cel puţin 10
m distanţă de dispozitivul LAN fără fir când conectaţi
reportofonul digital şi un dispozitiv cu Bluetooth.
––Aşezaţi reportofonul digital şi dispozitivul Bluetooth cât
mai aproape posibil unul de altul.
––Porniţi dispozitivul cu LAN fără fir când efectuaţi
comunicaţii prin Bluetooth la cel mult 10 m de un
dispozitiv LAN fără fir.
•Undele radio emise de dispozitive Bluetooth pot
afecta funcţionarea echipamentelor, de ex. aparatura
electromedicală. Opriţi-vă reportofonul digital şi alte
dispozitive Bluetooth în următoarele locuri; în caz contrar,
puteţi provoca accidente.
––În spitaluri, lângă scaunele speciale din trenuri, în
avioane, în locuri precum staţiile de alimentare cu
carburant unde sunt prezente gaze inflamabile, lângă uşi
automate sau alarme de incendiu.
Temperatură/Umiditate
Temperatură de funcţionare
 Introduceţi carcasa bateriei înapoi în telecomandă.
telecomenzii.
Greutate
•Reportofon digital
Aprox. 22 g
•Telecomandă
Aprox. 15 g (inclusiv o baterie litiu tip nasture)
Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip
incorect.
Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia
5°C - 35°C
Umiditate de funcţionare
25% - 75%
Temperatură de depozitare
-10°C - +45°C
Umiditate de depozitare
25% - 75%
*¹ O mică parte a memoriei interne este utilizată pentru gestionarea
fişierelor, nefiind disponibilă, aşadar, pentru stocarea de către utilizator.
*² Când memoria încorporată este formatată cu reportofonul digital.
*³ Setări implicite pentru scenele de înregistrare.
*⁴ Durata de viaţă a bateriei este indicată doar în scop orientativ.
Aceasta variază şi în funcţie de factori precum condiţiile de utilizare şi
temperaturile ambiante.
Specificaţie Bluetooth
•Sistem de comunicaţie: Specificaţie Bluetooth versiunea
4.0
•Rază de comunicare maximă: În linie vizuală aprox. 10 m*
•Bandă de frecvenţe: Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835
GHz)
•Putere de ieşire maximă:
––Reportofon digital
< 8 dbm (2.400 - 2.483,5 MHz)
––Telecomandă
< 0 dbm (2.400 - 2.483,5 MHz)
* Raza poate varia în funcţie de mediul dvs. de comunicare.
Mărci comerciale şi licenţe
•Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în S.U.A.
şi/sau în alte ţări.
•Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi brevetele
se află sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
•Google Play şi Android sunt mărci comerciale ale
Google LLC.
•Apple, logoul Apple, iPhone şi Mac sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte ţări.
App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.
•Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un
accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la
produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost
certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele
de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru
utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea
acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
•Modele iPhone compatibile
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s,
iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament
este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este
disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
•Marca grafică BLUETOOTH® şi siglele sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar
orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation
se desfăşoară sub licenţă. Celelalte mărci şi denumiri
comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor.
Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea
aprobată de software indicată în Declaraţia de conformitate
UE. S-a verificat conformitatea software-ului încărcat în
acest echipament radio cu cerinţele esenţiale ale Directivei
2014/53/UE.
Puteţi vizualiza versiunea software dacă selectaţi
„ Settings” – „Common Settings” – „System Information”
din meniul HOME.
Toate celelalte mărci comerciale și mărcile comerciale
înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale deținătorilor respectivi. Mai mult, „™” şi „®”
nu sunt prezente lângă fiecare marcă din acest manual.
Pentru a preveni posibile leziuni la nivelul urechii, nu
ascultaţi la un volum ridicat pe perioade prelungite.
This product is protected by certain intellectual property
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without
a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Valabilitatea marcajului CE este limitată exclusiv la acele ţări
unde este impusă prin lege, în special ţările din SEE (Spaţiul
Economic European).
„Sound Organizer 2” foloseşte modulele software indicate
mai jos:
Windows Media Format Runtime
Dezafectarea bateriilor uzate și a
echipamentelor electrice şi electronice vechi
(se aplică pentru ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu
sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate
reziduuri menajere.Pe anumite tipuri de baterii, acestui
simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse și baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de
către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea
acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa
sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă
cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice şi
electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru
celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea
în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a
bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii
referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul
sau bateria.
Observaţii despre licenţă
Acest reportofon digital este livrat cu un software a cărui
utilizare este bazată pe acordurile de licență cu deţinătorii
săi.
Pe baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor
pentru aceste aplicaţii software, avem obligaţia de a vă
informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi următoarele
paragrafe.
Licenţele (în limba engleză) sunt înregistrate în memoria
încorporată a reportofonului digital. Realizaţi o conexiune
Mass Storage între reportofonul digital şi computer pentru a
citi licenţele din folderul „LICENSE”.
Despre software-urile GNU GPL/LGPL
Software-urile corespunzătoare GNU General Public License
(numit în continuare „GPL ”) sau GNU Lesser General Public
License (numit în continuare „LGPL ”) sunt integrate în
reportofonul digital.
Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codurile-sursă ale acestor softwareuri în condiţiile GPL/LGPL indicate.
Codul-sursă se găseşte pe site-ul Web. Utilizaţi următoarea
adresă URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul
codului-sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt înregistrate în memoria
încorporată a reportofonului digital. Realizaţi o conexiune
Mass Storage între reportofonul digital şi computer pentru a
citi licenţele din folderul „LICENSE”.
Specificaţii
Capacitate (capacitate disponibilă pentru utilizator*¹*²)
16 GB (aprox. 12,80 GB = 13.743.895.347 Byte)
Durată maximă de înregistrare*³ (memoria integrată)
Durata maximă de înregistrare pentru toate folderele este
următoarea.
LPCM 44,1 kHz/16 bit (STEREO)
21 ore 35 de minute
MP3 192 kbps (STEREO)
159 ore
MP3 128 kbps (STEREO)
238 ore
MP3 48 kbps (MONO)
636 ore
Durata de viaţă a bateriei
•Reportofonul digital (o baterie litiu-ion încorporată
reîncărcabilă
REC Mode
LPCM
44,1kHz/16bit
MP3 192 kbps
MP3 128 kbps
MP3 48 kbps
Redare cu
căştile
Înregistrare
cu REC
Remote
Aprox. 12 ore
Aprox. 10 ore
Aprox. 6 ore
Aprox. 15 ore
Aprox. 15 ore
Aprox. 15 ore
Aprox. 12 ore
Aprox. 12 ore
Aprox. 12 ore
Aprox. 6 ore
Aprox. 6 ore
Aprox. 6 ore
Înregistrare
•Telecomandă (o baterie cu litiu tip nasture instalată)
Aprox. 1 an*⁴
Dimensiuni (l/î/a) (fără piesele şi comenzile
proeminente)
•Reportofon digital
Aprox. 38,0 mm × 38,0 mm × 13,7 mm
•Telecomandă
Aprox. 38,0 mm x 38,0 mm x 10,8 mm
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising