Sony | ILCE-5000Y | Sony ILCE-5000Y Cameră Α5000Y cu senzor APS-C Instrucţiuni de utilizare (SEL55210)

Obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
RO
© 2011 Sony Corporation
SEL55210
Fabricat în : China
Identificarea părţilor
componente
Acest manual explică modul de folosire al
obiectivului.
În secţiunea “Măsuri de precauţie înainte de
utilizare“ pot fi găsite note despre utilizare.
Aveţi grijă să citiţi întregul document înainte
de a folosi obiectivul.
Acest obiectiv este destinat camerelor α, cu
montură tip E, marca Sony. Nu puteţi folosi
acest obiectiv pentru camere cu montură tip A.
1 – Inel de focalizare
2 – Inel de zoom
3 – Scală pentru distanţa focală
4 – Reper pentru distanţa focală
5 – Contactele obiectivului*
Note privind utilizarea
6 – Reper de montare
• Atunci când transportaţi camera având
obiectivul montat, aveţi grijă să ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
• La efectuarea operaţiilor de zoom, nu apucaţi
de părţile proeminente ale obiectivului.
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
Măsuri de precauţie la folosirea
bliţului
• Atunci când folosiţi un bliţ încorporat, îndepărtaţi întotdeauna parasolarul şi fotografiaţi
de la o distanţă de cel puţin 1 m de subiect.
Pentru anumite combinaţii ale obiectivului
şi ale bliţului, obiectivul poate bloca în mod
parţial lumina bliţului, ceea ce va produce o
umbră în partea de jos a imaginii.
Vignetare
• La folosirea obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate decât centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (numit vignetare)
închideţi diafragma cu 1-2 trepte.
2
Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Pentru ataşarea obiectivului
Pentru detaşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacele din faţă şi din
spate ale obiectivului şi capacul
camerei foto*.
* Anumite modele nu conţin capac pentru
corpul camerei.
În timp ce menţineţi apăsat butonul de
eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul
în sens antiorar până la capăt, apoi
detaşaţi obiectivul.
Puteţi ataşa şi detaşa capacul din faţă al
obiectivului în două moduri, (1) şi (2). Dacă
ataşaţi/ detaşaţi capacul obiectivului atunci
când parasolarul este montat, folosiţi metoda
(2).
2 Aliniaţi
reperul alb de pe corpul
obiectivului cu cel de aceeaşi
culoare de la camera foto (reperul de
montare), apoi introduceţi obiectivul
în montura camerei foto şi rotiţi-l în
sens orar până ce se blochează.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a
obiectivului în timp ce ataşaţi obiectivul.
• Nu montaţi obiectivul într-o poziţie
înclinată.
3
Ataşarea parasolarului
Focalizarea
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce lumina excesivă şi a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
Există trei moduri de focalizare.
• Modul autofocalizare
Camera focalizează în mod automat.
Potriviţi parasolarul în sistemul de montare de la capătul corpului obiectivului
şi rotiţi parasolarul în sens orar până ce
acesta se fixează făcând un clic.
• Pentru păstrare, ataşaţi parasolarul orientat
invers faţă de obiectiv.
• Modul DMF (Focalizare Manuală
Directă)
După ce camera focalizează în mod automat,
puteţi realiza manual reglajul fin.
• Modul focalizare manuală
Puteţi realiza manual focalizarea.
Pentru detalii legate de stabilirea modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
camera.
Mărire (Zoom)
Rotiţi inelul de zoom până ce este
obţinută distanţa focală dorită.
4
Specificaţii
Denumirea produsului
(Numele modelului)
Distanţa focală*1 echivalentă
pentru formatul de 35 mm
Elementele grupului ce formează
obiectivul
Unghiul de vedere
Focalizare minimă*2 (m)
Mărire maximă (X)
f (distanţă focală) minimă - stop
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni - aprox., mm
(diametru maxim × înălţime)
Masa (aprox., g)
Efectul de compensare*3
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210)
82,5 - 315
9 - 13
28,2° - 7,8°
1,0 (3,28)
0,225
f/22 – f/32
49
63,8 × 108
345
aprox. 4 paşi
*1 Valoarea indicată mai sus pentru distanţă focală echivalentă pentru formatul de 35 mm este
valabilă pentru Camere cu obiective inteschimbabile dotate cu senzor de imagine de dimensiunea
APS-C.
*2 Focalizarea minimă reprezintă distanţa de la senzorul de imagine la subiect.
*3 Timpul de expunere diferă în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica la schimbarea distanţei de
înregistrare. Distanţa focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.
Elemente incluse :
• Obiectiv (1)
• Capac pentru partea frontală a obiectivului (1)
• Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
• Parasolar (1)
• Manual de instrucţiuni imprimat
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising