Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Instrucţiuni de utilizare

Pregătirea camerei
Operaţii de bază
Cameră video
digitală cu obiectiv
interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Utilizarea funcţiilor cu ajutorul
butonului de comandă
Utilizarea funcţiilor din meniu
Conectarea cu alte echipamente
Soluţionarea problemelor
Informaţii suplimentare
Index
© 2011 Sony Corporation
NEX-C3
RO
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format
electronic (la varianta în limba engleză)
Faceţi clic pe butoanele aflate în partea din dreapta sus a fiecărei pagini a manualului electronic
pentru a trece direct la pagina respectivă.
Această facilitate este utilă pentru căutarea funcţiei pe care doriţi să o folosiţi.
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor după
mostre de imagini.
Căutarea informaţiilor în lista
elementelor meniului.
Căutarea informaţiilor după
cuvinte cheie.
• Puteţi trece direct la oricare pagină indicată făcând clic pe aceasta.
Marcaje şi notaţii folosite în acest manual
În acest manual, succesiunea operaţiilor este
indicată de săgeţi (T)
Acţionaţi camera în ordinea indicată.
Varianta implicită este marcată cu simbolul
.
Indică măsuri de precauţie şi limitări importante
pentru acţionarea corectă a camerei.
z Indică informaţii utile.
2
Cuprins
Pregătirea camerei
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format electronic (la varianta în limba engleză) ............
.......................................................................................................................................... 2
Căutarea mostrelor de fotografii .......................................................................................... 5
Înregistrarea persoanelor .................................................................................................. 6
Înregistrarea când camera este ţinută în mână ............................................................. 7
Înregistrarea peisajelor ..................................................................................................... 8
Înregistrarea apusului de soare / vederilor nocturne......................................................... 9
Înregistrarea subiectelor ce se deplasează rapid ........................................................... 10
Identificarea părţilor componente ...................................................................................... 11
Bliţ ................................................................................................................................... 12
Obiectiv ........................................................................................................................... 13
Lista simbolurilor afişate pe ecran ..................................................................................... 14
Operaţii de bază
Folosirea butonului rotativ de comandă şi a tastelor ...................................................... 16
Meniu ................................................................................................................................. 18
Înregistrarea imaginilor ......................................................................................................23
Redarea imaginilor ............................................................................................................25
Ştergerea imaginilor .................................................................................................... 27, 84
Creativitate foto ................................................................................................................. 28
Utilizarea funcţiilor cu ajutorul butonului de comandă
DISP (Conţinutul interfeţei) ................................................................................................ 34
Compensarea expunerii .................................................................................................... 36
Index imagini ..................................................................................................................... 37
Utilizarea funcţiilor din meniu
Modul înregistrare.............................................................................................................. 18
Camera .............................................................................................................................. 19
Dimensiunea imaginii ........................................................................................................ 19
Luminozitate/ culoare ........................................................................................................ 20
Redare ............................................................................................................................... 20
Configurare ........................................................................................................................ 20
3
Conectarea cu alte echipamente
Conexiune USB ............................................................................................................... 126
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor............................................................. 139
Utilizarea camerei împreună cu calculatorul.................................................................... 142
Utilizarea software-ului .................................................................................................... 144
Conectarea camerei la calculator .................................................................................... 147
Imprimarea fotografiilor.................................................................................................... 149
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor ................................................................................................ 150
Mesaje de avertizare ....................................................................................................... 156
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei în străinătate ...................................................................................... 159
Card de memorie ............................................................................................................. 160
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”................................................................................ 162
Despre încărcătorul pentru acumulator ........................................................................... 164
Adaptor de montare ......................................................................................................... 165
Curăţarea camerei ........................................................................................................... 166
Index
Index ................................................................................................................................ 167
4
Căutarea mostrelor de fotografii
“Acesta este genul de fotografie pe care vreau să o înregistrez. Cum aş putea să o fac ?”
Puteţi afla răspunsul parcurgând mostrele de fotografii care sunt prezentate în continuare. Faceţi clic
pe mostra de imagine de tipul celei pe care vreţi să o înregistraţi.
• Înregistrarea persoanelor (pag. 6)
• Înregistrarea de fotografiilor de prim-plan (pag. 7)
• Înregistrarea peisajelor (pag. 8)
• Înregistrarea apusului de soare / vederilor nocturne (pag. 9)
• Înregistrarea subiectelor ce se deplasează rapid (pag. 10)
Dacă faceţi clic pe o fotografie, se va trece direct la afişarea pe ecran a paginii unde este descrisă
funcţia recomandată pentru a înregistra genul respectiv de imagini (la varianta în limba engleză).
Faceţi referinţă la acele descrieri pe lângă recomandările privind înregistrarea, afişate pe ecranul
camerei.
Consultaţi paginile indicate între paranteze pentru a afla detalii legate de funcţionare.
Clic !
Un zâmbet fericit (67)
5
Înregistrarea persoanelor
Se focalizează numai asupra subiectului
principal, fundalul fiind estompat (29)
Un zâmbet fericit (67)
La lumina lumânărilor (44)
O persoană în prim-plan pe fondul unei
imagini nocturne (40)
O persoană aflată în mişcare (76)
O imagine de grup (57, 58)
O persoană aflată contra luminii
(60)
Ten în tonuri delicate (76)
6
Aceeaşi scenă cu luminozitate diferită
(59)
Înregistrarea când camera este ţinută în mână
Defocalizarea fundalului (29)
Ajustarea culorilor la condiţiile de
iluminate din interior (77)
Flori (40)
Scăderea cantităţii de lumină emisă
de bliţ (80)
Focalizare manuală (61)
Evitarea mişcărilor nedorite ale camerei
pentru înregistrarea în interior (76)
La luminozitate superioară (36)
Pentru ca mâncarea să apară
mai apetisantă (33, 36)
7
Înregistrarea peisajelor
Cerul în culori intense (36)
Cerul în culori intense (51)
Tonuri intense de verde (83)
Frunze colorate (83)
Fotografii panoramice (45)
8
Scenă cu variaţie mare a luminozităţii
(81)
Înregistrarea de imagini luminoase din
interiorul unei încăperi întunecate (81)
Defocalizarea fundalului (29)
Menţinerea nivelului de înregistrare (98)
Înregistrarea apusului de soare / vederilor nocturne
Ţinerea camerei în mână (40)
Traiectorii luminoase (60)
Focuri de artificii (50)
Defocalizarea fundalului (29)
Aceeaşi scenă cu luminozitate diferită
(59)
Evitarea mişcărilor nedorite ale camerei
(57)
Înregistrarea unui frumos apus de soare
în tonuri de roşu (40)
9
Înregistrarea subiectelor ce se deplasează rapid
Urmărirea unui subiect în mişcare (64)
Înregistrare unui subiect ce se apropie
de cameră (61)
10
Înregistrare ţinând camera în mână (51)
Surprinderea celui mai bun moment (56)
Identificarea părţilor componente
Între paranteze sunt indicate paginile de referinţă.
1 Buton
(redare) (25)
2 Buton declanşator (23)
3 Comutator de pornire / oprire
(a alimentării)
4 Sursă luminoasă AF / Indicatorul luminos al temporizatorului / Indicatorul
luminos pentru Declanşator zâmbet
5 Difuzor
6 Microfon*
Când obiectivul este detaşat
7 Terminal inteligent pentru accesorii
8 Obiectiv
9 Pârghie de eliberare a obiectivului
0 Montură
qa Senzor de imagine**
qs Contactele obiectivului**
qd Conector USB
(147)
qf Bridă de prindere a curelei de umăr
qg Conector HDMI (139)
qh Senzor de lumină
qj Ecran LCD
qk Buton MOVIE (Film) (23)
ql Buton rotativ de comandă (16)
w; Taste (Butoane virtuale) (17)
* Nu acoperiţi această parte a aparatului în
timpul filmării.
** Nu atingeţi direct această parte.
11
1
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine (61)
2 Capacul compartimentului pentru
acumulator
3 Capacul compartimentului pentru cardul
de memorie
4 Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este
mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea prinde în
siguranţă camera de trepiede care au şuruburi
mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera
foto.
5 Compartiment pentru acumulator
6 Capacul cu plăcuţă de conectare
Pentru utilizarea adaptorului de c.a. AC-PW20
(comercializat separat). Introduceţi plăcuţa de
conectare în compartimentul pentru acumulator,
apoi treceţi cablul prin deschiderea capacului cu
plăcuţă de conectare, aşa cum este arătat mai jos:
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul adaptorului de
c.a. cu capacul compartimentului, la închiderea
acestuia.
7 Indicator luminos de acces
8 Fantă de introducere a cardului de
memorie
Bliţ
1 Şurub
2 Bliţ*
3 Conector*
* Nu atigeţi direct această parte. Dacă este
murdar, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale
şi uscată.
12
Obiectiv
E18-55 mm F3.5-5.6 OSS
(Furnizat pentru NEX-C3D/C3K)
1 Marcaj pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Indicator pentru distanţa focală
6 Contactele obiectivului*
7 Marcaj pentru montură
* Nu atingeţi direct această parte.
E16 mm F2.8
(Furnizat pentru NEX-C3A/C3D)
1 Marcaj pentru convertor*
2 Inel de focalizare
3 Contactele obiectivului**
4 Marcaj pentru montură
* Convertorul este comercializat separat.
** Nu atingeţi direct această parte.
13
Lista simbolurilor afişate pe ecran
Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei.
Puteţi modifica interfaţa ecranului folosind opţiunea DISP (Afişarea conţinutului) a butonului
rotativ de comandă (pag. 34).
Standby de înregistrare
1
Simbol afişat Semnificaţie
Modul de înregistrare
Selecţia scenei
Efecte de imagine
Interfaţa grafică
Dimensiunea imaginilor /
Formatul fotografiilor
Înregistrarea filmelor
Calitatea fotografiilor
Numărul de fotografii ce
pot fi înregistrate
100
Dimensiunea imaginilor de
film
Card de memorie /
Transmitere
123 min
Redare
100%
Durata cât se pot înregistra
filme
Energia rămasă a
acumulatorului
Simboluri pentru
Recunoaşterea scenei
Bliţ în curs de încărcare
Sursă luminoasă AF
Nu se înregistrează sunet în
cursul filmării
Avertizare de mişcări
nedorite ale camerei
14
Simbol afişat Semnificaţie
Avertizare de
supraîncălzire
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date
Simbol afişat
Semnificaţie
ISO
AWB
Balans de alb
7500K G9
Stil creativ
Histogramă
DRO/ Auto HDR
Fotografie / Film
101-0012
DPOF 1
Director de redare –
Numărul fişierului
Protecţie
Comandă de imprimare şi
numărul de exemplare
Indicatorul sensibilităţii la
detecţia zâmbetelor
4
2
Simbol afişat Semnificaţie
Simbol afişat Semnificaţie
Focalizare
Butoane virtuale
3
1/125
F3.5
ISO400
Măsurare manuală
Simbol afişat Semnificaţie
Modul bliţ / Reducere efect
de ochi roşii
±0.0
REC 0:12
±0.0
Compensarea bliţului
Modul măsurare
Modul zonă de
autofocalizare
Detecţia feţelor
Efect de ten delicat
Compensarea expunerii
Indicatorul timpului de
expunere
Indicatorul diafragmei
Modul drive
Modul focalizare
Timp de expunere
Valoarea diafragmei
Sensibilitatea ISO
2011-1-1
9:30AM
12/12
Durata de înregistrare a
filmelor (m:s)
Data/ ora înregistrate
corespunzătoare imaginii
Numărul imaginii / Numărul de imagini înregistrate
pentru data sau directorul
selectat
SteadyShot dezactivat
Apare când HDR nu a
funcţionat pentru imagine
15
Folosirea butonului rotativ de comandă şi
a tastelor
Butonul rotativ de comandă şi tastele vă permit să
utilizaţi diverse funcţii ale camerei.
Taste
Buton rotativ
de comandă
Butonul rotativ de comandă
(Compensarea expunerii) sunt atribuite
Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului) şi
butonului rotativ de comandă. La redare, butonului rotativ de comandă îi sunt atribuite funcţiile DISP
(Afişarea conţinutului) şi
(Index imagini)
Puteţi atribui funcţiile secţiunilor dreapta/ stânga ale butonului rotativ de comandă (pag. 109 şi 110).
Când rotiţi butonul de comandă sau când apăsaţi secţiunile dreapta/ stânga / sus / jos ale acestuia
urmând indicaţiile afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când
apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă.
Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul
de comandă
Când opţiunile sunt afişate pe ecran, le puteţi
parcurge rotind butonul de comandă sau apăsând
secţiunile dreapta/ stânga / sus / jos ale acestuia.
Apăsaţi centrul pentru a confirma alegerea.
16
Taste (Butoane virtuale)
Tastele au roluri diferite în funcţie de context.
Rolul atribuit (funcţia) fiecărui buton este afişat pe ecran.
• Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi tasta A.
• Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi tasta B.
• Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă.
Puteţi atribui funcţii tastelor B şi C (pag. 111 şi 112).
În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran.
În acest caz tastele acţionează astfel :
• butonul virtual A ca şi butonul [Menu] (MENIU)
• butonul virtual B ca şi butonul [Shoot. Tips] (Recomandări pentru înregistrare).
• butonul virtual C ca şi butonul pentru [Shoot Mode] (Mod înregistrare)
17
Meniu
Puteţi să efectuaţi toate reglajele de bază pentru cameră (integral) sau să folosiţi funcţii cum ar fi cele
de înregistrare, redare sau cele corespunzătoare altor operaţii.
Modul fotografiere
Dimensiunea imaginii
Luminozitate/
Culoare
Configurare
Redare
1 Apăsaţi [Meniu].
2 Selectaţi elementul
dorit apăsând secţiunile dreapta/ stânga /
sus / jos ale butonului de comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
3 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe ecran, selectaţi elementul dorit
şi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă pentru
a aplica alegerea făcută.
[Menu]
(Meniu)
Buton rotativ
de comandă
Modul fotografiere
Vă permite să selectaţi modul de fotografiere dorit, cum ar fi modul expunere, panoramic, Selecţia
Scenei.
Înregistrare automată inteligentă (Intelligent Auto)
Selecţia scenei
(Scene Selection)
Efecte de imagine
(Picture Effect)
Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele adecvate. Puteţi
beneficia de înregistrare folosind reglajele automate.
Se înregistrează folosindu-se reglajele prestabilite în funcţie de
subiect sau de condiţii.
Se înregistrează folosindu-se efectele dorite pentru crearea unei
atmosfere unice.
Contra neclaritate la
mişcare
(Anti Motion Blur)
Desfăşurare panoramică
(Sweep Panorama)
Desfăşurare panoramică
3D (3D Sweep Panorama)
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de expunere (Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
Programare Auto
(Program Auto)
Camera reduce mişcările nedorite în cazul în care înregistraţi în
interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la distanţă
(telefoto).
Se fotografiază la dimensiune panoramică.
18
Se înregistrează imagini panoramice 3D utilizate pentru redarea cu
ajutorul televizoarelor compatibile 3D.
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui subiect
aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi reglajele,
cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
Camera
Vă permite să stabiliţi funcţiile folosite la înregistrare, cum ar fi înregistrarea continuă sau cele care
apelează la folosirea bliţului sau a temporizatorului.
Mod Drive
(Drive Mode)
Mod bliţ (Flash Mode)
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Area)
Mod de autofocalizare
(Autofocus Mode)
Zoom digital de precizie
(Precision Dig. Zoom)
Detecţia feţelor
(Face Detection)
Declanşator zâmbet
(Smile Shutter)
Detecţia zâmbetelor
(Smile Detection)
Efect de ten delicat
(Soft Skin Effect)
Lista recomandărilor pentru
înregistrare (Shooting Tip List)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Stabilirea modului de înregistrare dintre variantele : Continuă,
Temporizator, Fotografii adiacente
Stabilirea metodei aplicată la folosirea bliţului (comercializat
separat).
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată.
Stabilirea zonei de focalizare automată.
Stabilirea metodei de focalizare automată.
Reglarea zoom-ului digital.
Detectarea automată a feţelor umane şi ajustarea focalizării şi a
expunerii pentru înregistrarea adecvată a acestora.
De fiecare dată când camera detectează un zâmbet, este eliberat
automat butonul declanşator.
Stabilirea sensibilităţii funcţiei Declanşator zâmbet pentru
detectarea zâmbetelor.
Stabilirea nivelului pentru Efectul de ten delicat.
Vă permite accesarea tuturor recomandărilor pentru înregistrare.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare.
Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi dimensiunea imaginilor şi formatul acestora.
Fotografii
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Formatul imaginii (Aspect Ratio)
Calitate (Quality)
Panoramă 3D
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Direcţia panoramei (Panorama
Direction
Panoramă
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Direcţia panoramei (Panorama
Direction
Film
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Este aleasă dimensiunea imaginii.
Este ales formatul imaginii.
Este selectat formatul de compresie.
Este aleasă dimensiunea pentru imagini panoramice 3D.
Este stabilită direcţia de deplasare a camerei pentru
înregistrarea de imagini 3D.
Este aleasă dimensiunea pentru imagini panoramice.
Este stabilită direcţia de deplasare a camerei pentru
înregistrarea de imagini panoramice.
Este stabilită dimensiunea imaginilor de film.
19
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de compensare a expunerii şi reglaje
de culoare, cum ar fi echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Sensibilitate (ISO)
Balans de alb
(White Balance)
Mod de măsurare
(Metering Mode)
Compensarea bliţului
(Flash Compensation)
DRO / Auto HDR
(DRO/Auto HDR)
Stil creativ (Creative Style)
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine.
Este stabilită sensibilitatea ISO.
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina
din mediul ambiant.
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ.
Corectarea automată a luminozităţii sau a contrastului.
Stabilirea metodei de procesare a imaginilor
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere (Delete)
Prezentare de imagini
(Slide Show)
Selectare fotografie/film
(Still / Movie select)
Index de imagini
(Image Index)
Selectare director (Select Folder)
Selectare dată (Select Date)
Rotire (Rotate)
Protejare (Protect)
Vizualizare 3D (3D Viewing)
Mărire imagine
(Enlarge Image)
Reglaje de volum
(Volume Settings)
Ştergerea imaginilor.
Derularea automată a unei prezentări de fotografii.
Este selectată redarea fotografiilor sau cea a filmelor.
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa
index.
Este selectat directorul de fotografii care să fie redat.
Este aleasă data corespunzătoare filmului care să fie redat.
Rotirea imaginilor.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.
Conectarea la un televizor compatibil 3D pentru vizualizarea
imaginilor 3D.
Mărirea imaginii.
Este reglat volumul pentru filme.
Specificare pentru imprimare
(Specify Printing)
Sunt selectate imaginile care să fie imprimate sau sunt realizate
reglaje pentru imprimare.
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
redare.
20
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente
ale camerei.
Reglaje pentru înregistrare
Sursă de lumină AF (AF Illuminator)
Este activată sursa AF care va emite lumină în spaţii întunecate.
Reducere efect de ochi roşii
(Red Eye Reduction)
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta este
folosit, pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini.
Reluare automată
(Auto Review)
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce imaginea a fost înregistrată.
Caroiaj (Grid Line)
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei
imaginii.
Nivel de vârf
(Peaking Level)
Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită
culoare.
Culoare nivel de vârf
(Peaking Color)
Stabileşte culoarea care să fie utilizată pentru contururi de funcţia
Nivel de vârf.
Este afişată histograma care indică distribuţia luminanţei în
imagini.
Histogramă
(Histogram)
Asistenţă MF (MF Assist)
Este afişată o imagine mărită la focalizarea manuală.
Spaţiu de culoare (Color Space)
SteadyShot
Eliberare fără obiectiv
(Release w/oLens)
Este modificat domeniul de reproducere a culorilor.
Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei.
Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator când
obiectivul este detaşat de corpul camerei.
Reducerea zgomotului la expunere Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea cu expunerea
îndelungată (Long Exposure NR)
îndelungată.
Reducerea zgomotului la sensibilita- Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea la sensibilitate
te crescută (High ISO NR)
crescută.
Înregistrare sonor film
Stabileşte dacă să fie înregistrat sonor pentru filme.
(Movie Audio Rec)
Reglaje pentru tastele ce pot fi personalizate
Adaptarea secţiunii din stânga
Este atribuită o funcţie secţiunii din stânga a butonului de
(Left Key Setting)
comandă rotativ.
Adaptarea secţiunii din dreapta
Este atribuită o funcţie secţiunii din dreapta a butonului de
(Right Key Setting)
comandă rotativ.
Adaptare tasta B
Este atribuită o funcţie tastei B.
(Soft key B Setting)
Adaptare tasta C
Este atribuită o funcţie tastei C.
(Soft key B Setting)
Personalizare (Custom)
Sunt personalizate funcţiile asociate tastei C.
21
Reglaje principale
Meniu pornire
(Menu start)
Semnal sonor (Beep)
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup)
Stabilire zonă (Area Setting)
Afişare ghid de asistenţă
(Help Guide Display)
Economisirea energiei
(Power Save)
Luminozitate LCD
(LCD Brightness)
Culoare ecran (Display Color)
Imagine panoramică (Wide Image)
Afişare la redare (Playback Display)
CTRL FOR HDMI
Este selectată prima interfaţă care să fie afişată fie cea a
meniului superior, fie cea a reglajului precedent afişat.
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Sunt stabilite data şi ora exactă.
Este selectată zona unde este folosită camera.
Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă.
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în
modul economic de funcţionare.
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD.
Este stabilită culoarea ecranului LCD.
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice.
Este selectată metoda de redare a imaginilor portret.
Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul
telecomenzii unui televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync.
Conexiune USB (USB Connection) Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB.
Modul curăţare (Cleaning Mode)
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Versiune (Version)
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului.
Mod demo (Demo Mode)
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă.
Iniţializare (Reset Default)
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare (Format)
Este formatat cardul de memorie.
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
(File Number)
fişierelor de imagine.
Denumirea directorului
Este ales formatul de denumire a directorului.
(Folder Name)
Stabilirea directorului de
Este selectat directorul de înregistrare.
înregistrare (Select Shoot. Folder)
Director nou (New Folder)
Este creat un director nou.
Recuperarea bazei de date a
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
imaginilor (Recover Image DB)
film, când sunt constatate inadvertenţe.
Afişare spaţiu disponibil
Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor
(Display Card Space)
şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de
memorie.
Configurare Eye-Fi*
Preluare reglaje (Upload Settings)
Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un
card Eye-Fi.
* Apare când în cameră este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat).
22
Înregistrarea imaginilor
În prezentul capitol este explicat modul de înregistrare a imaginilor folosind reglajele existente în
momentul achiziţionării aparatului.
Camera acţionează în funcţie de situaţie şi ajustează reglajele.
1
Reglaţi unghiul ecranului LCD şi poziţionaţi camera.
Funcţia de Recunoaştere a scenei începe să acţioneze.
2
Pentru a fotografia, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru focalizarea
asupra subiectului, apoi apăsaţi-l complet pentru a înregistra imaginea.
Pentru a filma, apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou butonul FILM pentru ca redarea să înceteze.
Notă :
• Puteţi filma continuu timp de 29 minute sau 2 GB. Durata înregistrării poate varia în funcţie de
temperatura mediului ambiant şi de condiţiile de înregistrare.
z Cu
privire la Recunoaşterea scenei
Funcţia de Recunoaştere a scenei permite camerei să
recunoască automat condiţiile de înregistrare şi vă permite
să înregistraţi imaginile folosind reglajele adecvate.
Simbolul şi indicaţia de asistenţă
corespunde variantei de Selecţie
a scenei
(Vedere Nocturnă),
(Trepied pentru vedere nocturnă),
(Portret
• Camera recunoaşte
în noapte),
(Lumină fundal),
(Portret contra luminii),
(Portret),
(Peisaj) sau
(Macro) şi afişează simbolul corespunzător şi indicaţia de asistenţă pe ecranul LCD când este
recunoscută scena.
23
z Dacă
înregistraţi o fotografie a unui subiect asupra căruia
este dificil de focalizat
Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect,
indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi
imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare.
Indicator de focalizare
Indicator de focalizare
z (aprins)
(aprins)
(aprins)
z intermitent
Stare
Focalizare blocată.
Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează
urmând subiectul aflat în mişcare.
Focalizare statică.
Nu se poate focaliza.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri :
– când este întunecat şi subiectul se află la distanţă,
– când contrastul dintre subiect şi fundal este redus,
– când subiectul este văzut dincolo de un geam,
– când subiectul se deplasează rapid,
– când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte,
– când subiectul luminează intermitent,
– când subiectul este poziţionat contraluminii.
24
Redarea imaginilor
Sunt redate imaginile înregistrate. Fotografiile şi filmele sunt afişate pe ecrane separate. Nu puteţi să
le redaţi pe acelaşi ecran.
1
Apăsaţi butonul
2
Selectaţi imaginea cu butonul rotativ de comandă.
(Redare).
3 Pentru redarea imaginilor panoramice sau a filmelor, apăsaţi zona centrală a butonului
rotativ de comandă.
La redarea filmelor
Pentru ca redarea să facă o pauză /
să fie reluată
Pentru deplasarea rapidă înainte
Pentru deplasarea rapidă înapoi
Pentru a ajusta volumul sonor
Acţionarea butonului rotativ de comandă
Apăsaţi zona centrală.
Apăsaţi partea din dreapta sau rotiţi-l în sens orar.
Apăsaţi partea din stânga sau rotiţi-l în sens antiorar.
Apăsaţi partea de jos T sus/jos.
Notă :
• Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil să nu fie corect redate.
z Comutarea
între redarea fotografiilor şi cea a filmelor
În interfaţa index, puteţi comuta între tipurile de imagini redate,
(fotografie) sau
(film)
selectând unul dintre simbolurile
aflate în partea stângă a ecranului şi apăsând apoi zona centrală
a butonului rotativ de comandă (pag. 37).
25
Mărirea la redare
O zonă a fotografiei poate fi mărită pentru a fi examinată în cursul redării. Această facilitate este utilă
pentru examinarea mai în detaliu a imaginilor în cursul redării. Puteţi mări imaginile la redare din
Meniu (pag. 92).
1 Afişaţi imaginea care vreţi să fie mărită, apoi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ
de comandă pentru a confirma [Mărire].
2
3
Ajustaţi scala rotind butonul rotativ de comandă.
4
Pentru a renunţa la mărirea la redare, apăsaţi [Ieşire].
Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi apăsând partea de sus/ jos/ stânga/
dreapta a butonului rotativ de comandă.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia de mărire la redare în cazul filmelor.
• Pentru a mări imagini panoramice, treceţi mai întâi în starea de pauză de redare, apoi apăsaţi
[Mărire].
z Domeniul
de mărire
Domeniul de mărire este următorul :
Dimensiunea imaginii
L
M
S
26
Domeniul de mărire
aproximativ : × 1,1 ÷ × 14
aproximativ : × 1,1 ÷ × 11
aproximativ : × 1,1 ÷ × 7,3
Ştergerea imaginilor
Puteţi şterge imaginile afişate.
1
Afişaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi şi
apăsaţi [Ştergere].
2
Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă pentru a confirma [OK].
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la situaţia originală.
[Anulare]
[OK]
[Ştergere]
Note :
• Nu puteţi şterge imagini protejate.
• Odată ce aţi şters o imagine, nu o puteţi recupera. Verificaţi în prealabil dacă doriţi sau nu să ştergeţi
o anumită imagine.
z Pentru
a şterge mai multe imagini
Selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Ştergere] pentru a selecta simultan anumite imagini.
27
Creativitate foto
Puteţi acţiona camera intuitiv, folosind facilitatea de Creativitate foto, deoarece interfaţa a fost proiectată
pentru a permite mai multe operaţii intuitive decât o interfaţă obişnuită. Puteţi să înregistraţi un subiect
efectuând operaţii simple şi să obţineţi cu uşurinţă fotografii pline de creativitate.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Auto inteligent].
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
3
Selectaţi elementul pe care doriţi să îl reglaţi rotind
butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestui buton.
4 Selectaţi reglajul dorit rotind butonul de comandă, apoi
apăsaţi zona centrală a acestui buton.
Ecranul comută la interfaţa Creativitate foto.
5
Pentru a fotografia, apăsaţi butonul declanşator.
Pentru a filma, apăsaţi butonul FILM pentru a începe
înregistrarea.
Pentru a reveni la [Auto inteligent], apăsaţi [Resetare].
Funcţii disponibile pentru Creativitatea foto
Defocalizarea fundalului
Efecte de imagine
Efect de ten delicat
Temporizator / Continuu avansat
Intensitate
Culoare
Luminozitate
Ajustează gradul de estompare a fundalului.
Selectează efectului de filtru dorit pentru înregistrare.
Ajustează nivelul efectului de ten delicat.
Stabileşte o întârziere de 10 secunde pentru temporizator /
Imaginile sunt înregistrate continuu, la mare viteză.
Ajustează intensitatea.
Ajustează culoarea.
Reglează luminozitatea.
Note :
• Funcţia de Creativitate foto este disponibilă numai când este ataşat un obiectiv montură tip E.
• Opţiunile [Efect de ten delicat] şi [Temporizator / Continuu avansat] nu sunt disponibile la filmare.
• Înainte să fie activat modul Creativitate foto, când pentru [Mod drive] a fost aleasă varianta [Continuu
avansat], este selectată opţiunea [Continuu - prioritate viteză]. Când pentru [Mod drive] a fost aleasă
una dintre variantele [Temporizator (Cont.)] sau [Temporizator: 2 Sec.], este selectată opţiunea
[Temporizator: 10 Sec.].
• Varianta [Autofocalizare] este selectată automat, indiferent de reglajul stabilit pentru [Selectare AF/
MF].
• Funcţia Declanşator zâmbet nu poate fi folosită.
• Când este activat modul Creativitate foto, unele dintre elementele stabilite din meniu vor fi
dezactivate.
• Când camera revine în modul [Auto inteligent] sau când este oprită, reglajele revin la variantele
implicite.
28
z Folosirea
simultană a elementelor de reglaj
Puteţi utiliza simultan elementele de reglaj corespunzătoare
opţiunii Creativitate foto. Apăsaţi zona centrală a butonului
de comandă şi reglaţi fiecare element. Simbolurile asociate
elementelor reglate sunt afişate pe ecran.
• În modul înregistrare continuă, opţiunea [Efect de ten delicat] nu este disponibilă.
• Când apăsaţi [Renunţare] (Undo) este anulat reglajul cel mai recent şi simbolul din extremitatea
dreaptă este şters.
z Redarea
în modul Creativitate foto
În modul Creativitate foto, la apăsarea butonului
este accesată redarea în modul Creativitate foto.
Apăsaţi [Înapoi] pentru a reveni la modul înregistrare şi a putea fotografia folosind acelaşi reglaj.
Defocalizarea fundalului
Facilitatea Creativitate foto vă permite să defocalizaţi cu uşurinţă fundalul pentru a scoate în evidenţă
subiectul.
Puteţi verifica efectul defocalizării pe ecranul LCD. Puteţi înregistra un film pentru care să fie aplicată
valorea stabilită pentru efectul de defocalizare.
1
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
2 Selectaţi [Defocalizare fundal] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
3
Defocalizaţi fundalul rotind butonul de comandă.
: rotiţi în sens orar pentru focalizare.
: rotiţi în sens antiorar pentru defocalizare.
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
29
Note :
• Domeniul de defocalizare disponibil depinde de obiectivul utilizat.
• În funcţie de distanţa până la subiect şi de obiectivul utilizat, este posibil ca efectul de defocalizare
să nu fie sesizabil.
z Pentru
obţinerea unor rezultate mai bune la defocalizarea
fundalului
• Deplasaţi-vă mai aproape de subiect.
• Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal.
Efecte de imagine
Puteţi stabili cu uşurinţă Efectul de imagine dorit în modul
Creativitate foto. Selectaţi efectul de filtrare dorit pentru a obţine
diverse texturi.
1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
2 Selectaţi [Efecte de imagine] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
3
Selectaţi efectul dorit rotind butonul de comandă.
: Posterizare (Color).
: Posterizare (Alb/Negru)
: Culori pop
: Imagine retro
: Parţial color (Roşu)
: Parţial color (Verde)
: Parţial color (Albastru)
: Parţial color (Galben)
: Lumină blândă
: Contrast puternic monocrom
: Cameră foto de jucărie
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
Pentru detalii legate de fiecare efect de filtrare, consultaţi pag. 42.
Notă :
• Când este selectată una dintre variantele [Parţial color (Roşu)], [Parţial color (Verde)], [Parţial color
(Albastru)] sau [Parţial color (Galben)], în funcţie de subiect este posibil ca imaginile să nu reţină
respectiva culoare.
30
Efect de ten delicat
Puteţi stabili cu uşurinţă Efectul de ten delicat în modul Creativitate
foto. Puteţi înregistra tonurile delicate al tenurilor persoanelor când
camera detectează chipuri de persoane în modul Detecţia feţelor.
1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
2 Selectaţi [Efect de ten delicat] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
3
Selectaţi efectul dorit rotind butonul de comandă.
: Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Foarte.
: Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Mediu.
: Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Uşor.
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
Notă :
• În funcţie de subiect, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă.
Temporizator / Continuu avansat
În modul Creativitate foto puteţi alege cu uşurinţă facilitatea
temporizator sau cea de înregistrare continuă.
1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
2 Selectaţi [Temporizator / Continuu avansat] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi
zona centrală a acestuia.
3
Selectaţi reglajul dorit rotind butonul de comandă.
: Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi este emis
un semnal sonor, iar după scurgerea a 10 secunde, obturatorul este eliberat (Temporizator:
10 sec.).
: Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator, camera înregistrează imagini în mod
continuu (Continuu - prioritate viteză).
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
Notă :
• Reglajele de focalizare şi luminozitate pentru primul cadru vor fi utilizate şi pentru următoarele cadre,
în cazul înregistrării folosind opţiunea Continuu - prioritate viteză.
31
Intensitate
Puteţi ajusta cu uşurinţă valoarea pentru opţiunea Intensitate în modul Creativitate foto.
1
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
3
Selectaţi efectul dorit rotind butonul de comandă.
Selectaţi [Intensitate] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestuia.
: Rotiţi în sens orar pentru ca imaginea să fie mai intensă.
: Rotiţi în sens antiorar pentru ca imaginea să fie mai puţn intensă.
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
Culoare
Puteţi ajusta cu uşurinţă culoarea în modul Creativitate foto.
1
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
3
Selectaţi culoarea dorită rotind butonul de comandă.
: Rotiţi în sens orar pentru a obţine culori mai calde.
: Rotiţi în sens antiorar pentru a obţine culori mai reci.
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
32
Selectaţi [Culoare] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestuia.
Luminozitate
Puteţi ajusta cu uşurinţă luminozitatea în modul Creativitate foto.
1
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ.
3
Selectaţi culoarea dorită rotind butonul de comandă.
: Rotiţi în sens orar pentru ca imaginile să fie mai luminoase.
: Rotiţi în sens antiorar pentru ca imaginile să fie mai întunecate.
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială.
Selectaţi [Luminozitate] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestuia.
33
DISP (Conţinutul interfeţei)
Folosind butonului rotativ de comandă :
1
Apăsaţi în mod repetat DISP (Conţinutul interfeţei) la butonul rotativ de comandă
pentru a selecta modul dorit.
Folosind Meniul :
1
În timpul înregistrării, [Meniu] T [Cameră] T [Conţinut interfaţă].
În timpul redării, [Meniu] T [Redare] T [Conţinut interfaţă]
2
Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ de comandă.
În timpul înregistrării
Afişare informaţii de Sunt afişate informaţii de bază.
Sunt indicate grafic tipul de expunere
bază
şi valoarea diafragmei, cu excepţia
(Disp. Basic Info)
cazului în care pentru [Modul
înregistrare] este aleasă varianta
[Auto inteligent] sau [Înregistrare
panoramică] ori [Înregistrare
panoramică 3D].
Interfaţa cu informaţii Sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
(Display Info.)
Fără interfaţa cu
informaţii
(No Disp. Info.)
34
Nu sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
În timpul redării
Interfaţa cu informaţii Sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
(Display Info.)
Histograma
(Histogram)
Sunt afişate informaţii legate de
distribuţia grafică a luminanţei,
pe lângă informaţii legate de
înregistrare.
Fără interfaţa cu
informaţii
(No Disp. Info.)
Nu sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
Notă :
• Histograma nu este afişată în timpul următoarelor moduri de redare :
– film
– panoramă
– prezentare de imagini.
z Ce
este o histogramă
Histograma afişează distribuţia luminanţei care indică numărul de pixeli cu o anumită luminozitate
existenţi, în imagine. Cu cât imaginea este mai luminoasă, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din dreapta, iar cu cât imaginea este mai întunecată, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din stânga.
Bliţ
R (Roşu) Luminanţă
G (Verde)
• Dacă imaginea are o zonă prea luminoasă sau prea întunecată,
respectiva porţiune va apărea intermitent în interfaţa
histogramei în cursul redării (Avertizare privind limita de
luminanţă).
B (Albastru)
35
Compensarea expunerii
Puteţi ajusta expunerea în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
1
(Comp. expunerii) la butonul rotativ de comandă T valoarea dorită sau [Meniu]
T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea expunerii] T valoarea dorită.
Note :
• Nu puteţi folosi [Comp. expunerii] când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Expunere manuală]
• Dacă înregistraţi un subiect în condiţii de luminozitate foarte puternică sau foarte redusă, sau când
folosiţi bliţul, este posibil să nu puteţi obţine un efect satisfăcător.
z Ajustarea
expunerii pentru a obţine imagini mai bune
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine cu tentă albă
m
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre –.
Expunere corectă
M
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre +.
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine cu tentă întunecată
• Pentru a înregistra subiecte în tonuri mai luminoase, alegeţi pentru compensarea expunerii valori
din partea pozitivă a scalei (+). Pentru ca mâncarea fotografiată să pară mai apetisantă, înregistraţi
folosind o luminozitate puţin mai mare şi încercaţi să folosiţi un fundal alb.
• Când fotografiaţi cerul albastru, alegerea pentru compensarea expunerii a unor valori din partea
negativă a scalei (–) vă va permite să îl surprindeţi în culori mai intense.
36
Index imagini
Sunt afişate simultan mai multe imagini.
1
Apăsaţi butonul
2
Apăsaţi
(Index imagini) de la butonul rotativ de comandă.
Este afişată interfaţa index cu 6 imagini.
Puteţi trece la interfaţa index cu 12 imagini; [Menu] T [Playback] T [Image Index].
(Redare) pentru a schimba modul de redare.
3 Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini, selectaţi imaginea dorită şi apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege tipul de imagini selectând
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a ecranului
şi apăsând apoi zona centrală a butonului rotativ de
comandă.
Nu pot fi afişate simultan fotografii şi filme în interfaţa
index.
Puteţi totodată să schimbaţi tipul de imagine folosind meniul
(pag. 86).
37
Auto inteligent
Camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi folosind reglajele adecvate.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Auto inteligent].
2
Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte scena, simbolul de Recunoaştere
a scenei şi indicaţia de asistenţă sunt afişate pe ecran.
Camera recunoaşte
(Vedere Nocturnă),
(Trepied
(Portret în noapte),
pentru vedere nocturnă),
(Lumină fundal),
(Portret contra luminii),
(Portret),
(Peisaj) sau
(Macro).
Simbol de Recunoaştere a scenei
şi indicaţia de asistenţă
Note :
• Pentru [Mod bliţ] este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ dezactivat].
• Puteţi înregistra chiar şi atunci când secena nu este recunoscută de cameră.
• Când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta [Dezactivat], scenele [Portret], [Portret contra
luminii] şi [Portret în noapte] nu sunt recunoscute.
z Creativitate
foto
La apăsarea zonei centrale a butonului de comandă rotativ, este accesat meniul Creativitate foto
în modul înregistrare. Folosindu-l, puteţi să schimbaţi reglajele efectuând operaţii simple şi să
obţineţi fotografii pline de creativitate (pag. 28).
38
z Dacă
înregistraţi o fotografie a unui subiect asupra căruia
este dificil de focalizat
Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect,
indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi
imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare.
Indicator de focalizare
Indicator de focalizare
z (aprins)
(aprins)
(aprins)
z intermitent
Stare
Focalizare blocată.
Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează
urmând subiectul aflat în mişcare.
Focalizare statică.
Nu se poate focaliza.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri :
– când este întunecat şi subiectul se află la distanţă,
– când contrastul dintre subiect şi fundal este redus,
– când subiectul este văzut dincolo de un geam,
– când subiectul se deplasează rapid,
– când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte,
– când subiectul luminează intermitent,
– când subiectul este poziţionat contra luminii.
39
Selecţia scenei
Vă permite să înregistraţi folosind reglajele prestabilite pentru diverse situaţii.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Selecţia scenei] T modul dorit.
(Portret)
Fundalul este estompat şi subiectul
este pus în evidenţă. Tonurile feţei sunt
delicate.
(Peisaj)
Se focalizează pe întregul cadru, acesta
fiind înregistrat în culori intense.
(Macro)
Sunt înregistrate prim planuri cu subiecte cum ar fi flori, insecte, mâncare sau
obiecte de mici dimensiuni.
(Activităţi sportive) Sunt înregistrate subiecte aflate în mişcare folosindu-se un timp de expunere
redus (viteză mare a obturatorului), ceea
ce face ca subiectul să pară nemişcat.
Camera va înregistra imagini în mod
continuu câtă vreme este menţinut apăsat butonul declanşator.
(Apus de soare)
40
Sunt înregistrate minunatele tonuri de
roşu ale apusului de soare.
(Portret în noapte)
Sunt înregistrate portrete pe timp de
noapte. Montaţi şi folosiţi bliţul.
(Vedere Nocturnă)
Sunt înregistrate imagini noaptea fără a
se pierde atmosfera nocturnă.
(Amurg - cameră
ţinută în mână)
Sunt înregistrate scene nocturne cu mai
puţin zgomot şi mişcări nedorite ale
camerei, fără a se folosi un trepied. Este
înregistrată o serie de imagini şi este
aplicată operaţia de procesare a imaginilor
pentru a se reduce neclaritatea, mişcările
nedorite ale camerei şi zgomotul.
Note :
• În modurile [Vedere Nocturnă] şi [Portret în noapte] viteza obturatorului este mică (timpul de
expunere este mare), aşa că se recomandă folosirea unui trepied pentru a se evita obţinerea de imagini
neclare.
• În modul [Amurg - cameră ţinută în mână], sunetul emis de obturator se aude de 6 ori şi imaginea
este înregistrată.
• Dacă selectaţi [Amurg- cameră ţinută în mână] cu [RAW] sau [RAW&JPEG], calitatea imaginii
devine temporar [Fină].
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă, chiar şi în modul [Amurg - cameră ţinută în mână]
când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii variantei [Amurg - cameră ţinută în mână], poate apărea zgomot tip bloc dacă sursa
de lumină este intermitentă, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă.
• Distanţa minimă până la care vă puteţi apropia de subiect nu se modifică nici atunci când selectaţi
[Macro]. Pentru domeniul minim de focalizare, consultaţi distanţa minimă corespunzătoare
obiectivului montat la cameră.
41
Efecte de imagine
Puteţi înregistra aplicând un efect de filtrare pentru a obţine diverse texturi.
1
42
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Efecte imagine] T modul dorit.
Posterizare
(Color).
(Posterization
(Color))
Este creat un contrast puternic, o imagine abstractă,
prin intensificarea culorilor primare.
Posterizare
(Alb/Negru)
(Posterization
(B/W))
Este creat un contrast puternic, o imagine abstractă,
alb-negru.
Culori pop
(Pop Color)
Este creată o imagine intensă prin intensificarea
tonurilor de culoare.
Imagine retro
(Retro Photo)
Este creată senzaţia unei fotografii vechi prin
folosirea tonurilor de culoare sepia şi a unui
contrast slab.
Parţial color
(roşu)
(Partial color
(Red))
Este creată o imagine în care sunt reţinute numai
tonurile de roşu, restul culorilor fiind convertite în
alb-negru.
Parţial color
(verde)
(Partial color
(Green))
Este creată o imagine în care sunt reţinute numai
tonurile de verde, restul culorilor fiind convertite în
alb-negru.
Parţial color
(albastru)
(Partial color
(Bleu))
Este creată o imagine în care sunt reţinute numai
tonurile de albastru, restul culorilor fiind convertite
în alb-negru.
Parţial color
(galben)
(Partial color
(Yellow))
Este creată o imagine în care sunt reţinute numai
tonurile de galben, restul culorilor fiind convertite
în alb-negru.
Lumină blândă Este creată o imagine cu o atmosferă luminoasă,
transparentă, eterică, blândă şi vagă.
(High-key)
Contrast
puternic
monocrom
(High Contrast
Monochrome)
Cameră de
jucărie
(Toy camera)
Este creată o imagine alb-negru, cu contrast
puternic.
Este creată senzaţia unei fotografii înregistrate cu o
cameră foto de jucărie, având colţurile întunecate şi
culori pronunţate.
Note :
• Dacă selectaţi [Efecte de imagine] când sunt selectate [RAW] sau [RAW & JPEG], pentru opţiunea
[Calitate] este temporar aleasă varianta [Fin].
• În funcţie de subiect, când este selectată una dintre variantele [Parţial color (roşu)], [Parţial color
(verde)], [Parţial color (albastru)] sau [Parţial color (galben)], este posibil ca imaginile să nu reţină
culoarea selectată.
43
Contra neclarităţii la mişcare
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea în interior, fără ajutorul bliţului, pentru a se reduce
neclaritatea subiectului.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Contra neclaritate la mişcare].
2
Înregistraţi folosind butonul declanşator.
Camera combină 6 cadre înregistrate la sensibilitate înaltă pe care le combină într-o singură fotografie,
reducând mişcarea nedorită a camerei în timpul reducerii zgomotului.
Note :
• Dacă selectaţi [Contra neclaritate la mişcare] cu [RAW] sau [RAW&JPEG], calitatea imaginii devine
temporar [Fină].
• Sunetul emis de obturator se aude de 6 ori şi imaginea este înregistrată.
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii unor surse de lumină intermitente, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă, poate
apărea zgomot tip bloc.
44
Înregistrare panoramică
Vă permite să creaţi o imagine panoramică compusă din mai multe imagini.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Înregistrare panoramică].
2
Îndreptaţi camera spre o margine a subiectului,
apoi apăsaţi complet butonul declanşator.
Acestă parte nu va fi
înregistrată
3
Deplasaţi circular camera până ce ajunge la
marginea opusă a subiectului, urmând indicaţia de
asistenţă ce apare pe ecranul LCD.
Indicaţie de asistenţă
Note :
• Dacă nu puteţi deplasa circular camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp dată,
în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Într-un astfel de caz, deplasaţi camera mai
repede pentru a surprinde o imagine panoramică integrală.
• Când selectaţi [Panoramică] pentru [Dimensiunea imaginii], este posibil să nu puteţi deplasa circular
camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp disponibilă. În astfel de caz, vă
recomandăm să selectaţi varianta [Standard] pentru [Dimensiunea imaginii].
• Camera continuă să înregistreze în timpul [Înregistrării panoramice] şi sunetul obturatorului se aude
până la încheierea înregistrării.
• Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, este posibil ca partea unde acestea vin în contact
să nu fie înregistrată cursiv.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice rezultate este posibil să fie neclare.
• În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fluorescenţă, luminozitatea şi culorile
imaginii combinate nu vor fi întotdeauna uniforme.
• Când unghiul total al înregistrării panoramice şi cel pentru care aţi fixat focalizarea şi expunerea
cu AE/AF blocat diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un
succes. Într-un astfel de caz, modificaţi unghiul şi înregistraţi din nou.
• Funcţia [Înregistrare panoramică] nu este adecvată când sunt vizate :
– subiecte aflate în mişcare,
– subiecte prea apropiate de cameră,
– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi
cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele,
– subiecte ce conţin soarele sau surse de lumină electrică etc., care sunt mult mai luminoase decât
împrejurimile.
45
• [Înregistrarea panoramică] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,
– există mişcări nedorite prea puternice.
z Informaţii
utile pentru înregistrarea de imagini panoramice
Deplasaţi camera circular (sub forma unui arc de cerc) cu o viteză constantă şi menţinând aceeaşi
direcţie ca cea indicată pe ecranul LCD. Funcţia de [Înregistrare panoramică] este adecvată mai
ales pentru subiecte statice, nu pentru cele aflate în mişcare.
Direcţie verticală
Direcţie orizontală
Raza trebuie să fie cât mai
mică posibil
• Când folosiţi un obiectiv de zoom, se recomandă să îl reglaţi spre indicaţia W.
• Determinaţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fixa focalizarea, expunerea
şi balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi deplasaţi circular camera.
• Dacă o secţiune prezintă forme mult variate sau dacă elementele de fundal sunt concentrate de-a
lungul unei margini a scenei, compoziţia imaginii poate eşua. În astfel de cazuri, ajustaţi marginile
compoziţiei astfel încât secţiunea respectivă să fie plasată în centrul imaginii, apoi înregistraţi
din nou.
• Pentru a selecta direcţia urmaţi procedura : [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Direcţie
Panoramă], iar pentru a alege dimensiunea imaginii: [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T
[Dimensiunea imaginii].
z Baleierea
imaginilor panoramice la redare
Puteţi baleia imaginile panoramice de la un capăt la celălalt, apăsând zona centrală a butonului
rotativ de comandă, în timp ce imaginea panoramică dorită este afişată pe ecran. Apăsaţi încă o dată
acest buton pentru ca baleierea imaginii să facă o pauză.
• Imaginile panoramice sunt redate cu ajutorul aplicaţiei
software "PMB" aplicată.
• Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil
să nu fie afişate sau baleiate corect.
Indică zona afişată din
întreaga imagine panoramică
46
Înregistrare panoramică 3D
Vă permite să creaţi o imagine 3D compunând mai multe imagini.
Imaginile 3D înregistrate în modul [Înregistrare panoramică 3D] cu această cameră pot fi redate numai
cu ajutorul unui televizor 3D. Imaginile înregistrate sunt redate ca fotografii obişnuite pe ecranul LCD
al acestei camere sau cu ajutorul unui televizor care nu este 3D.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Înregistrare panoramică 3D].
2
Îndreptaţi camera spre o margine a subiectului,
apoi apăsaţi complet butonul declanşator.
Acestă parte nu va fi înregistrată
3
Deplasaţi circular camera până ce parcurge complet
subiectul, urmând indicaţia de asistenţă ce apare pe
ecranul LCD.
Note :
Indicaţie de asistenţă
• Este posibil să resimţiţi un disconfort cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii de oboseală în timp ce
vizionaţi imagini 3D înregistrate cu această cameră pe ecrane 3 D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D,
vă recomandăm să faceţi în mod periodic pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi frecvenţa acestora
variază de la o persoană la alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat pentru organismul dvs. Dacă
nu vă simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar. Totodată,
vă recomandăm să consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat sau al aplicaţiei software
furnizate împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în
cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani). Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3 D, vă rugăm să
consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca recomandările acestora să fie
respectate de copilul dvs.
• Dacă nu puteţi deplasa circular camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp dată,
în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Vă recomandăm să deplasaţi circular camera
cu 180 de grade în timp de aproximativ opt secunde dacă folosiţi un obiectiv E18 - 55 mm, reglat
la capătul panoramic (18 mm) pentru a obţine rezultate mai bune. Camera trebuie deplasată circular
mai lent la folosirea capătului telefoto al obiectivului.
• Când selectaţi [Panoramică] pentru [Dimensiunea imaginii], este posibil să nu puteţi deplasa circular
camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp disponibilă. În astfel de caz, vă
recomandăm să selectaţi varianta [Standard] sau [16:9] pentru [Dimensiunea imaginii].
• Dacă înregistraţi o imagine 3D cu partea T a unui obiectiv de zoom, este posibil ca o zonă de
culoare gri să apară mai frecvent sau ca înregistrarea să fie oprită. Se recomandă utilizarea părţii W
a obiectivului.
• Camera continuă să înregistreze în timpul [Înregistrării panoramice 3D] şi sunetul obturatorului se
aude până la încheierea înregistrării.
• Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, este posibil ca partea unde acestea vin în contact
să nu fie înregistrată cursiv.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice 3D rezultate este posibil să fie neclare.
• În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fluorescenţă, luminozitatea şi culorile
imaginii combinate nu vor fi întotdeauna uniforme.
• Când unghiul total al înregistrării panoramice 3D şi cel pentru care aţi fixat focalizarea şi expunerea
(AE/AF blocat) prin apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, diferă foarte mult ca luminozitate,
culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un succes. Într-un astfel de caz, modificaţi unghiul şi
înregistraţi din nou.
47
• Funcţia [Înregistrare panoramică 3D] nu este adecvată când sunt vizate :
– subiecte aflate în mişcare,
– subiecte prea apropiate de cameră,
– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi
cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele,
– subiecte ce conţin soarele sau surse de lumină electrică etc., care sunt mult mai luminoase decât
împrejurimile.
• [Înregistrarea panoramică 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,
– există mişcări nedorite prea puternice.
• O imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO. Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele
JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine 3D nu mai poate fi redată.
• Puteţi înclina camera pe direcţie orizontală numai la înregistrarea de imagini în modul [Înregistrare
panoramică 3D].
z Sfaturi
pentru înregistrarea de imagini 3D
Deplasaţi circular camera, pe un arc de cerc, cu
viteză constantă, în direcţia indicată de săgeată
pe ecranul LCD, ţinând seama de următoarele
indicaţii. Viteza de deplasare a camerei trebuie
să fie cam jumătate din cea pentru înregistrarea
panoramică obişnuită.
• Înregistraţi un subiect static.
• Asiguraţi o distanţă suficient de mare între subiect şi fundal.
• Înregistraţi imaginile 3D în spaţii luminoase, spre exemplu în aer
liber.
• Stabiliţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, pentru a
putea fixa focalizarea, expunerea şi echilibrul de alb. Apoi apăsaţi
complet butonul declanşator şi deplasaţi circular camera.
• Când folosiţi un obiectiv de zoom, se recomandă să folosiţi pentru acesta partea W.
• Puteţi selecta direcţia cu procedura [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Direcţie panoramă],
iar dimensiunea imaginii cu [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii].
z Denumirea
fişierului de imagine 3D
Un fişier de imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO.
Dacă importaţi imaginile înregistrate în modul [Înregistrare panoramică 3D] la un calculator, în
memoria aceastuia vor fi înregistrate două fişiere de date de imagine, într-un acelaşi director.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine
3D nu mai poate fi redată.
48
Expunere manuală
Puteţi înregistra folosind reglajul dorit pentru expunere, ajustând timpul de expunere şi diafragma.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală].
2
Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului
rotativ de comandă pentru a selecta timpul de
expunere sau diafragma.
Interfaţa aferentă timpului de expunere şi diafragmei sunt
afişate alternativ.
Timp de expunere
Diafragmă (Valoarea F)
3
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta
valoarea dorită.
Verificaţi valoarea expunerii indicată cu "MM" (Măsurare
manuală).
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
0 : valoarea adecvată a expunerii, estimată de cameră.
4
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ]. Selectaţi
aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele.
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare
manuală a expunerii.
• În modul expunere manuală, pentru sensibilitatea ISO, varianta stabilită pentru [ISO AUTO] este
[ISO 200]. Alegeţi pentru sensibilitatea ISO varianta necesară.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
49
BULB (Înregistrare de traiecte luminoase)
Puteţi înregistra traiecte luminoase folosind expunerea îndelungată.
Facilitatea BULB este adecvată pentru a înregistra traiecte luminoase,
cum ar fi cele descrise de artificii.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală].
2
Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru a
selecta timpul de expunere.
3
Rotiţi spre stânga butonul rotativ de comandă
până ce apare indicaţia [BULB].
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.
5
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator pe durata înregistrării.
Obturatorul rămâne deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.
Note :
• Deoarece timpul de expunere este îndelungat, mişcările nedorite ale camerei sunt mai probabile, şi
de aceea, se recomandă utilizarea unui trepied.
• Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Când este activată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR], nu puteţi stabili pentru timpul
de expunere varianta [BULB].
• Dacă este utilizată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR] când pentru timpul de expunere
este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit temporar de 30 de secunde.
50
Prioritatea timpului de expunere
Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând tipul de expunere, spre exemplu,
în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare a obturatorului sau sub forma unor traiecte
luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate timp de
expunere] T valoarea dorită.
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
Timp de expunere
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante
apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele.
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare
cu prioritatea timpului de expunere.
• Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, reducerea zgomotului (Long Exposure NR
– reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare, pe o durată
de timp la fel de lungă cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi fotografia în timpul operaţiei
de reducere a zgomotului.
• Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator, valoarea diafragmei apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată în aceste
condiţii, se recomandă refacerea reglajelor.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
z Viteza
obturatorului
Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a
obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană
care aleargă, vehicule, stropii valurilor mării vor apărea ca şi cum
s-ar fi oprit.
Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului),
în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru
ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală.
51
Prioritatea diafragmei
Obiectele care se află în faţa sau în spatele subiectului pot să apară mai clar sau mai estompat.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate diafragmă] T
valoarea dorită.
• Cu cât numărul F este mai mic : se focalizează asupra
subiectului, însă obiectele aflate în faţa şi în spatele subiectului
sunt estompate (apar neclare).
• Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât pe subiect,
cât şi pe planurile aflate înaintea şi în spatele acestuia.
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
La filmare, va fi folosită valoarea diafragmei care a fost
stabilită anteior.
Diafragmă (Valoarea F)
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante
apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele.
• Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator, valoarea timpului de expunere apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată
în aceste condiţii, se recomandă refacerea reglajelor.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
• Diafragma nu poate fi reglată în timpul înregistrării filmelor.
z Diafragmă
Cu cât valoarea F este mai mică (diafragma mai deschisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai restrâns. Aceasta vă permite să
focalizaţi asupra subiectului şi să estompaţi obiectele aflate în faţa şi
în spatele acestuia. (Adâncimea câmpului scade.)
Cu cât valoarea F este mai mare (diafragma mai închisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai larg. Aceasta vă permite să surprindeţi
adâncimea scenei. (Adâncimea câmpului creşte.)
52
Programare auto
Când expunerea este ajustată în mod automat de către cameră, puteţi regla funcţiile de înregistrare
cum ar fi sensibilitatea ISO, Stil creativ, Optimizatorul domeniului D.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Programare auto].
2
Stabiliţi funcţiile de înregistrate pe care doriţi să le reglaţi.
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Notă :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ]. Selectaţi
aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele.
53
Modul drive
Puteţi stabili pentru modul drive, una dintre variantele continuu, temporizator sau valori adiacente.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T modul dorit.
O singură imagine Este înregistrată o singură fotografie. Mod obişnuit de
înregistrare.
avansat
(Single-shot adv.)
Continuu avansat Sunt înregistrate în mod continuu imagini în timp ce butonul
declanşator este apăsat şi menţinut apăsat (pag. 55).
(Continuous adv.)
Continuu Prioritate viteză
(Speed Priority Cont.)
Temporizator
(Self-timer)
Temporizator
Cont.
(Self-timer (Cont.))
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, la mare viteză, în
timp ce butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat (pag.
56). Reglajele privind focalizarea şi luminozitatea stabilite
pentru prima imagine sunt aplicate şi următoarelor înregistrări.
Imaginea este înregistrată după 10, respectiv după 2 secunde
(pag. 57).
Sunt înregistrate în mod continuu imagini după 10 secunde
(pag. 58).
Sunt înregistrate trei imagini, fiecare cu diverse grade de
Valori adiacente:
expunere (pag. 59).
Cont.
(Bracket : Cont.)
Notă :
• Nu puteţi modifica reglajele când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Auto HDR]
54
Avans continuu
Puteţi înregistra imagini în mod continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat şi menţinut
apăsat.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Avans continuu].
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Avans continuu] împreună cu următoarele :
– [Selecţia scenei], cu excepţia variantelor [Activităţi sportive] şi [Amurg- cameră ţinută în mână]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR]
55
Continuu – prioritate viteză
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, la mare viteză, în timp ce butonul declanşator este apăsat
şi menţinut apăsat, la o viteză mai mare decât în cazul [Avans continuu].
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Continuu – prioritate viteză].
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Continuu – prioritate viteză] împreună cu următoarele :
– [Selecţia scenei], cu excepţia variantelor [Activităţi sportive],
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
• Reglajele pentru focalizare şi luminozitate stabilite pentru prima fotografie sunt utilizate şi pentru
următoarele înregistrari.
56
Temporizator
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Temporizator].
2
[Opţiune] T modul dorit.
Pentru a renunţa la temporizator, selectaţi [O singură imagine avans].
(Temporizator:
10 sec.)
(Temporizator:
2 sec.)
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 10 sec.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al
temporizatorului clipeşte şi este emis un semnal sonor până ce
obturatorul este eliberat.
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 2 sec.
Această opţiune conduce la reducerea mişcărilor nedorite ale
camerei cauzate de apăsarea butonului declanşator.
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Temporizator] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
57
Temporizator (Continuu)
După un interval de zece secunde, este înregistrat, în mod continuu, numărul de imagini pe care l-aţi
stabilit. Puteţi alege cea mai bună fotografie dintre mai multe care au fost înregistrate.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Temporizator (Cont.)].
2
[Opţiune] T modul dorit.
Pentru a renunţa la temporizator, selectaţi [O singură imagine avans].
Sunt înregistrate în mod continuu 3 sau 5 fotografii după zece
(Temporizator(Cont): secunde.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al
10 sec. 3 Imag.)
temporizatorului clipeşte şi este emis un semnal sonor până ce
obturatorul este eliberat.
(Temporizator(Cont):
10 sec. 3 Imag.)
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Temporizator (Cont.)] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
58
Valori adiacente: continuu
(Bracket: Cont.)
Sunt înregistrate 3 imagini modificându-se automat expunerea, de la varianta de bază spre o valoare mai
mică (imagine mai întunecată), apoi spre una mai mare (imagine mai luminoasă). Apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul declanşator până ce înregistrarea cu valori adiacente se încheie.
După înregistrare, puteţi alege imaginea care vă convine dintre cele obţinute.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Bracket: Cont.] (Valori adiacente:
continuu).
2
[Opţiune] T modul dorit.
Pentru a renunţa la valorile adiacente, selectaţi [O singură imagine avans].
Sunt înregistrate imagini cu valori ale expunerii care diferă de
(Valori adiacente:
cea de bază cu variaţia stabilită.
cont. : 0.3 EV)
(Valori adiacente:
cont. : 0.7 EV)
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Valori adiacente: cont.] împreună cu următoarele :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Efecte de imagine]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
• La reluarea automată, este prezentată ultima imagine înregistrată.
• La expunerea manuală, expunerea este modificată prin intermediul timpului de expunere.
• Când ajustaţi expunerea, aceasta este modificată pe baza valorii compensate.
59
Modul bliţ
În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să
înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată să evitaţi
mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina
soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine
luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.
1
Montaţi bliţul şi deplasaţi-l în sus pe verticală.
2
[Meniu] T [Camera] T [Mod bliţ] T modul dorit.
(Flash Off - Bliţ
dezactivat)
Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.
(Autoflash Bliţ automat)
Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază subiecte
plasate contra luminii.
Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
(Fill-flash Lumină de umplere)
Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincroni(Slow sync. Sincronizare lentă) zarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a
fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).
Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de
(Rear sync. Sincronizare spate) fiecare dată când apăsaţi butonul declanşator. Înregistrarea folosind
sincronizarea spate vă permite să surprindeţi imagini mai naturale ale
traiectoriei unui subiect ce se deplasează, cum ar fi o bicicletă aflată în
mişcare sau o persoană care merge.
Note :
• Varianta implicită depinde de modul de înregistrare.
• Modurile disponibile pentru bliţ depind de modul de înregistrare.
• Nu puteţi folosi bliţul când înregistraţi filme.
z Informaţii
utile pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului
• Parasolarul poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul când folosiţi bliţul.
• Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte aflate la 1 m distanţă sau mai departe.
• Când fotografiaţi un subiect poziţionat contra luminii, alegeţi varianta [Lumină de umplere]
(Fill-flash). Bliţul va funcţiona şi la lumina zilei, făcând feţele să pară mai luminoase.
60
Selectare AF / MF
Selectează focalizarea automată sau pe cea manuală.
1
[Meniu] T [Camera] T [Selectare AF / MF] T alegeţi varianta dorită.
(Autofocalizare)
(DMF)
(Focalizare
manuală)
Focalizarea este realizată automat.
După focalizarea automată, sunt realizate reglaje fine ale
focalizării (Focalizare Manuală Directă) .
Focalizarea este realizată manual. Rotiţi inelul de focalizare spre
dreapta sau spre stânga pentru ca subiectul să apară mai clar.
Notă :
• Dacă rotiţi inelul de focalizare când este selectată varianta [Focalizare manuală] sau [DMF], imaginea
este mărită automat pentru a permite verificarea mai facilă a focalizării. Puteţi evita mărirea imginii
selectând [Menu] T [Setup] T [MF Assist] T [Off].
z Utilizarea
eficientă a focalizării manuale
“Fixarea focalizării” este o facilitate utilă când doriţi să
estimaţi distanţa până la subiect. Cu “Focalizarea fixată”,
puteţi stabili în prealabil focalizarea pentru distanţa la care
urmează să se afle subiectul.
z Pentru
a măsura exact distanţa până la subiect
Marcajul
indică locaţia senzorului de imagine*. Când măsuraţi exact distanţa dintre cameră
şi subiect, luaţi ca reper poziţia liniei orizontale. Distanţa dintre planul în care se află punctele de
contact pentru obiectiv şi senzorul de imagine este de aproximativ 18 mm.
* Senzorul de imagine este acea parte a camerei care are rolul peliculei de film.
• Dacă subiectul se află mai aproape de cameră decât distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul
montat, focalizarea nu poate fi confirmată. Aveţi grijă să existe o distanţă suficient de mare între
subiect şi cameră.
18 mm
Partea de jos
61
DMF (Focalizare Manuală Directă)
1
[Meniu] T [Cameră] T [Selectare AM/FM] T [DMF].
2
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a realiza focalizarea automată.
3
Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator, rotiţi inelul de focalizare al
obiectivului pentru a obţine o focalizare optimă.
Note :
• Pentru [Mod de autofocalizare] este aleasă varianta [Autofocalizare singulară].
• Acest element nu poate fi selectat când este ataşat un obiectiv cu montură tip A, comercializat
separat.
62
Zona de autofocalizare
Este selectată zona asupra căreia să se realizeze focalizarea. Folosiţi această funcţie când este dificil
să obţineţi focalizarea adecvată în modul de autofocalizare.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Zonă de autofocalizare] T modul dorit.
Camera stabileşte care dintre cele 25 de zone de
autofocalizare este utilizată pentru focalizare.
Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
în modul de înregistrare a fotografiilor, în jurul
zonei asupra căreia se focalizează este afişat un
chenar de culoare verde.
• Când este activă funcţia de Detecţie a feţelor,
autofocalizarea acordă prioritate focalizării pe
figurile umane.
(Centru) Camera foloseşte numai zona de autofocalizare
aflată în centru.
(Multi)
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
(Punct
mobil)
Zona de autofocalizare este deplasată prin
apăsarea în sus/ jos/ stânga/ dreapta a butonului
rotativ de comandă, pentru a se focaliza asupra
unui obiect de mici dimensiuni sau a unei zone
restrânse.
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
Note :
• Când pentru această funcţie este aleasă altă variantă decât [Multi], nu puteţi folosi funcţia [Detecţia
feţelor].
• Varianta [Multi] este selectată când sunt folosite următoarele funcţii :
– înregistrarea filmelor,
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Efecte de imagine],
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Declanşator zâmbet].
• Când este utilizată sursa luminoasă AF, reglajul [Zonă de autofocalizare] nu este disponibil şi zona
de autofocalizare este indicată cu o linie punctată. Se va focaliza automat cu prioritate asupra şi în
jurul zonei centrale.
63
Modul autofocalizare
Este selectată metoda de focalizare adecvată pentru modul în care se mişcă subiectul.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Modul autofocalizare] T modul dorit.
(Single-shot
AF – Autofocalizare
singulară)
(Continuous
AF – Autofocalizare
continuă)
Camera focalizează şi focalizarea este fixată când apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator. Folosiţi această variantă când
subiectul este nemişcat.
Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este
apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat. Folosiţi această variantă
când subiectul se află în mişcare.
Note :
• Este selectată varianta [Single-shot AF] când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Auto inteligent],
– [Temporizator],
– [Selecţia scenei] cu excepţia [Activităţi sportive],
– [Efecte de imagine],
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Declanşator zâmbet],
– este montat un obiectiv cu montură tip A, comercializat separat.
• Este selectată varianta [Autofocalizare continuă] când în modul expunere, pentru [Selecţia scenei]
este folosită varianta [Activităţi sportive].
• În modul [Autofocalizare continuă], semnalele audio nu vor fi emise când se focalizează asupra
subiectului.
64
Zoom digital de precizie
Puteţi fotografia în timp ce este mărită poziţia centrală a cadrului.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Zoom digital de precizie].
2
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a alege gradul de mărire (de zoom).
Zoom-ul poate fi de până la 10 ori.
3
Pentru a întrerupe operaţia de zoom, apăsaţi [Ieşire].
Note :
• Nu puteţi folosi această facilitate când sunt utilizate următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Declanşator zâmbet].
– [RAW] sau [RAW&JPEG] pentru [Calitate].
– [Auto HDR] din [DRO/Auto HDR].
• Dacă apăsaţi butonul FILM când este activă funcţia [Zoom digital de precizie], mărirea este anulată,
imaginea de pe ecran revine la dimensiunea normală şi începe înregistrarea unui film.
• Deoarece imaginea este mărită printr-o procedură digitală, calitatea acesteia va scădea faţă de cea a
imaginii iniţiale. Dacă folosiţi un obiectiv de zoom, vă recomandăm să măriţi complet prima imagine,
apoi să folosiţi funcţia Zoom digital de precizie, în cazul în care doriţi o mărire suplimentară.
• Când folosiţi funcţia Zoom digital de precizie împreună cu funcţia Efecte de imagine, un efect poate
fi intensificat la maxim pe ecranul LCD înainte de înregistrare. Acest fenomen nu are efect asupra
imaginilor deja înregistrate.
• Când folosiţi funcţia Zoom digital de precizie, reglajul pentru [Zona de autofocalizare] nu este valabil
şi zona de autofocalizare este indicată cu o linie punctată. Se va focaliza automat cu precădere asupra
şi în jurul zonei centrale.
65
Detecţia feţelor
Camera detectează feţele persoanelor vizate, ajustează automat focalizarea, bliţul, expunerea şi balansul
de alb. Puteţi alege să se acorde prioritate feţei asupra căreia se focalizează.
Chenar de Detecţie a feţelor (portocaliu)
Când camera detectează mai mult de un subiect, aparatul va stabili care
este subiectul principal şi va focaliza cu prioritate asupra acestuia. Chenarul
de Detecţie a feţelor corespunzător subiectului principal devine de culoare
portocalie. La apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, chenarul
pentru care este stabilită focalizarea devine de culoare verde.
Chenar de Detecţie a feţelor (alb)
1 [Meniu]
T [Cameră] T [Detecţia feţelor] T modul dorit.
(Dezactivat)
(Auto)
(Prioritate copil)
(Prioritate adult)
Nu este folosită funcţia de Detecţie a feţelor.
Este aleasă figura asupra căreia camera va focaliza automat.
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de copii.
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de adulţi.
Note :
• Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii :
– înregistrarea de filme,
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Focalizare manuală],
– [Zoom digital de precizie].
• Puteţi selecta funcţia [Detecţia feţelor] numai când este aleasă varianta [Multi] atât pentru [Zonă de
autofocalizare], cât şi pentru [Mod de măsurare].
• Pot fi detectate până la 8 feţe.
• Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect feţele de copil sau de adult, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
• În modul [Declanşator zâmbet], pentru [Detecţia feţelor] este aleasă automat varianta [Auto], chiar
dacă dvs. aţi selectat [Dezactivat] (Off).
66
Declanşator zâmbet
Când camera detectează un zâmbet, este automat eliberat obturatorul.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Declanşator zâmbet] T
[Activat].
2
Aşteptaţi până ce este sesizat un zâmbet de către
cameră.
Când nivelul zâmbetului depăşeşte indicatorul b al scalei,
camera înregistrează automat imaginile. Dacă apăsaţi butonul
declanşator la înregistrarea folosind facilitatea Declanşator
zâmbet, camera va înregistra imaginea dorită, apoi va reveni
în modul Declanşator zâmbet.
Chenar de Detecţie a feţelor
Indicator al scalei
Declanşator zâmbet
3 Pentru a părăsi modul Declanşator zâmbet, urmaţi procedura [Meniu]
T [Declanşator zâmbet] T [Dezactivat].
T [Cameră]
Note :
• Funcţia Declanşator zâmbet nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Focalizare manuală],
– [Zoom digital de precizie].
• Obturatorul nu este eliberat decât dacă s-a focalizat asupra subiectului, chiar dacă nivelul indicat
pe scala Declanşator zâmbet depăşeşte punctul b. Ajustaţi compoziţia sau luminozitatea pentru a
permite camerei să focalizeze cu uşurinţă.
• Înregistrarea folosind funcţia Declanşator zâmbet se încheie automat când spaţiul de pe cardul de
memorie este complet ocupat.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate.
• Pentru modul drive este aleasă automat varianta [O singură imagine avansat].
z Sfaturi
pentru a surprinde mai bine zâmbetele
1 Ochii nu trebuie acoperiţi de breton.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să îndreptaţi faţa spre partea frontală a camerei,
aceasta trebuind să fie la acelaşi nivel cu aparatul.
Menţineţi ochii întredeschişi.
3 Zâmbiţi clar, cu gura deschisă.
Zâmbetul este mai uşor de detectat dacă se văd dinţii.
• Obturatorul este eliberat când este detectat zâmbetul unei persoane.
• Dacă nu este detectat zâmbetul, reglaţi [Detecţia zâmbetelor] din meniu.
67
Detecţia zâmbetelor
Această facilitate ajustează sensibilitatea de sesizare a zâmbetelor, pentru funcţia Declanşator
zâmbet.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Detecţia zâmbetelor] T modul dorit.
(Zâmbet larg)
Este sesizat un zâmbet larg.
(Zâmbet obişnuit)
Este sesizat un zâmbet obişnuit.
(Zâmbet uşor)
Este sesizat un zâmbet uşor.
Note :
• Nu puteţi modifica sensibilitatea de Detecţie a zâmbetelor când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Focalizare manuală].
• În funcţie de condiţiile de înregistrare este posibil ca aparatul să nu detecteze corect zâmbetele.
68
Efect de ten delicat
Este stabilit efectul care să fie utilizat pentru obţinerea unui ten delicat al persoanelor al cărui chip a
fost detectat cu ajutorul funcţiei de Detecţie a feţelor.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Efect ten delicat] T modul dorit.
(Foarte)
(Mediu)
(Uşor)
(Oprit)
Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Foarte.
Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Mediu.
Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Uşor.
Funcţia Efect de ten delicat nu este folosită.
Note :
• Nu puteţi folosi facilitatea [Efect de ten delicat] împreună cu următoarele funcţii :
– înregistrarea funcţiilor
– [Avans continuu]
– [Continuu – prioritate viteză]
– [Valori adiacente: continuu]
– [Temporizator (Continuu)]
– [Activităţi sportive] de la [Selecţia Scenei]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– [RAW] de la [Calitate].
• În funcţie de subiect, această facilitate este posibil să nu fie disponibilă.
69
Lista recomandărilor pentru înregistrare
(Shooting Tip List)
Vă permite să realizaţi o căutare prin întreaga listă a recomandărilor legate de înregistrare, disponibile
în memoria camerei.
Folosiţi acest element când doriţi să revedeţi o recomandare pe care aţi întâlnit-o anterior.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Listă recomandări înreg.].
2
Apăsaţi secţiunea din stânga sau din dreapta a butonului de comandă rotativ şi
căutaţi recomandarea care vă interesează.
Rotiţi butonul de comandă pentru a parcurge textul în sus şi în jos.
Puteţi accesa o recomandare şi din interfaţa cu Cuprinsul.
70
Dimensiunea imaginii
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului de imagine ce va fi înregistrat.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii când imaginea
este imprimată pe un format mare de hârtie. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât vor
putea fi înregistrate mai multe imagini.
1
[Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii] T modul dorit.
Fotografii
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 3:2
4912 × 3264 pixeli
(L:16M)
Indicaţii de utilizare
Pentru imprimare până la dimensiune A3+
(M:8,4M)
3568 × 2368 pixeli
Pentru imprimare până la dimensiune A4
(S:4,0M)
2448 × 1624 pixeli
Pentru imprimare la dimensiune L/2L
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 16:9
4912 × 2760 pixeli
(L:14M)
(M:7,1M)
3568 × 2000 pixeli
(S:3,4M)
2448 × 1376 pixeli
Indicaţii de utilizare
Pentru vizionarea la un televizor de înaltă
definiţie
Note :
• Când imprimaţi fotografii înregistrate în format 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
• Când pentru [Calitate] selectaţi o imagine în format RAW, dimensiunea acesteia va fi L.
Imagini panoramice 3D
(16:9)
(Standard)
(Lată)
Sunt înregistrate imagini adecvate pentru un televizor de înaltă
definiţie.
Orizontal : 1920 × 1080
Sunt înregistrate imagini la dimensiune standard.
Orizontal : 4912 × 1080
Sunt înregistrate imagini la dimensiune panoramică.
Orizontal : 7152 × 1080
71
z Recomandări
pentru selectarea dimensiunii imaginii
Imaginile 3 D apar diferit, în funcţie de modul selectat.
16:9
Standard
Lat
Când este aleasă una dintre variantele [Standard] sau [Lată], imaginile sunt parcurse când apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
Imagini panoramice
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de varianta stabilită pentru [Direcţie panoramă].
(Standard)
(Lat)
Sunt înregistrate imagini la dimensiune standard.
Vertical : 3872 × 2160
Orizontal : 8192 × 1856
Sunt înregistrate imagini la dimensiune panoramică.
Vertical : 5536 × 2160
Orizontal : 12416 × 1856
Notă :
• Când imprimaţi imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.
Film
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este mai bună.
Viteza medie de
transfer
Indicaţii de utilizare
1280 × 720 (Fin)
9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
Imaginile sunt înregistrate la înaltă calitate,
pentru a fi urmărite la un televizor de înaltă
definiţie.
VGA (640 × 480)
3 Mbps
Dimensiunea imaginii
72
Imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce
permite transmiterea lor prin internet.
Formatul imaginilor
Este stabilit formatul pentru fotografii.
1
[Meniu] T [Dimensiune imagine] T [Format] T modul dorit.
Imagini panoramice 3D
3:2
Format standard. Adecvat pentru imprimare.
16:9
Pentru vizualizarea pe ecranul unui televizor de înaltă definiţie.
Note :
• Nu puteţi regla acest element când sunt folosite următoarele facilităţi :
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D].
73
Calitatea imaginilor
Este stabilit formatul de compresie pentru fotografii.
1
[Meniu] T [Dimensiune imagine] T [Calitate] T modul dorit.
RAW (date brute) Formatul de fişier : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie
RAW.)
Acest format nu vă permite să realizaţi nici un fel de procesare digitală
a imaginilor. Selectaţi această variantă pentru a procesa imaginile pe
calculator, în scopuri profesionale.
• Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă.
Dimensiunea imaginii nu este afişată pe ecranul LCD.
Formatul fişierului : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie
RAW+J
RAW.) + JPEG.
(RAW şi JPEG)
Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una în format
JPEG. Acest mod este adecvat când vă sunt necesare două fişiere de
imagine, unul JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru realizarea
de montaje.
• Pentru calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine], iar pentru
dimensiunea imaginii este fixată opţiunea [L].
Formatul fişierului : JPEG.
FINE (fin)
Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată. Cum
STD (standard)
raportul de compresie în varianta [Standard] este mai mare decât în
cazul [Fin], dimensiunea fişierului [Standard] este mai redusă decât cea
[Fin]. Aceasta va permite înregistrarea mai multor fişiere pe un card de
memorie, însă calitatea imaginilor va fi mai slabă.
• Când imaginile nu urmează a fi modificate folosind calculatorul, vă
recomandăm să selectaţi una dintre variantele [Fin] sau [Standard].
Note :
• Nu puteţi regla acest element când sunt folosite următoarele facilităţi :
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D].
• Imaginilor în format RAW nu le poate fi adăugat marcajul de înregistrare DPOF.
• Nu puteţi alege [Auto HDR] pentru imagini în format [RAW] şi [RAW&JPEG].
z Imagini
RAW
Fişierele în format RAW sunt date brute ce pot fi supuse oricărui tip de procesare digitală. Un
fişier RAW diferă de cele în formatele mai obişnuite, cum ar fi cel JPEG, fiind destinat procesării
profesioniste.
Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter SR” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru
a deschide fişierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fişier
RAW poate fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate
echilibrul de alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.
74
Direcţie panoramă
Este stabilită direcţia de deplasare circulară a camerei, pentru cazul în care înregistraţi imagini
panoramice sau imagini panoramice 3D.
1
[Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Direcţie panoramă] T modul dorit.
Imagini panoramice 3D
(Dreapta)
Deplasaţi camera de la stânga la dreapta.
(Stânga)
Deplasaţi camera de la dreapta la stânga.
Imagini panoramice
(Dreapta)
Deplasaţi circular camera în direcţia pe care aţi stabilit-o.
(Stânga)
(Sus)
(Jos)
75
Sensibilitate ISO
Este stabilită sensibilitatea luminoasă.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [ISO] T modul dorit.
Sensibilitatea ISO este stabilită în mod automat.
(ISO AUTO)
200/ 400/ 800/ 1600/ Mărind sensibilitatea ISO (alegând o valoare numerică mai mare)
3200/ 6400/ 12800 puteţi să alegeţi un timp de expunere mai mic (o viteză mai mare a
obturatorului) şi să reduceţi neclaritatea imaginii în spaţii întunecate
sau în cazul subiectelor aflate în mişcare.
Note :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru sensibilitate este aleasă varianta [ISO AUTO] :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Efecte de imagine]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
• Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• Când pentru modul de expunere este aleasă una dintre valorile [Programare Auto], [Prioritate
diafragmă], [Prioritate timp de expunere] şi pentru [ISO] este fixată varianta [ISO AUTO], valoarea
ISO va fi automat stabilită între ISO 200 şi ISO 1600.
• Reglajul [ISO AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare [Expunere manuală]. Dacă schimbaţi
modul de expunere trecând la cel [Expunere manuală] cu reglajul [ISO AUTO], este aleasă automat
varianta [200]. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.
z Ajustarea
sensibilităţii ISO (Index de expunere recomandat)
Reglajul ISO (viteză) reprezintă sensibilitatea la lumină a suportului media de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine care recepţionează lumina. Chiar dacă expunerea este aceeaşi,
imaginile diferă în funcţie de varianta stabilită pentru sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Cu sensibilitatea ISO ridicată, imaginile vor fi înregistrate cu
luminozitatea adecvată chiar în condiţii de expunere insuficientă.
Creşterea sensibilităţii ISO va conduce însă la creşterea nivelului
de zgomot al imaginilor.
Sensibilitate ISO scăzută
Puteţi înregistra imagini cursive. Compensarea sensibilităţii ISO
reduse va fi realizată, însă, prin reducerea vitezei obturatorului
(creşterea timpului de expunere). Trebuie să ţineţi seama atât de
mişcările nedorite ale camerei, cât şi de deplasarea subiectului.
76
Balans de alb
Sunt ajustate tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul ambiant.
Folosiţi această facilitate când tonurile obţinute ale culorilor nu sunt cele dorite sau când doriţi să
modificaţi tonurile de culoare în scopul obţinerii anumitor efecte fotografice.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
Pentru a ajusta balansul de alb astfel încât să fie adecvat pentru o anumită sursă de lumină, consultaţi explicaţiile corespunzătoare fiecărui mod.
AWB (Auto WB)
(Lumina zilei)
(Umbră)
Camera detectează automat o sursă de lumină şi
ajustează tonurile de culoare.
Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă
de lumină, tonurile de culoare vor fi ajustate pentru
respectiva sursă (balans de alb prestabilit).
(Înnorat)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Bliţ)
(Temp. culoare/Filtru)
(Personalizat)
(Configurare personalizată)
Balansul de alb este ajustat în funcţie de sursa de lumină (de temperatura de culoare). Este obţinut efectul CC
(compensarea culorii) al filtrelor pentru fotografii.
Vă permite să folosiţi reglajul pentru echilibrul de alb
reţinut de [Configurare particularizată]
Este memorat balansul de alb de bază (Balans de alb
particularizat).
Note :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, este aleasă varianta [Auto WB] :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei].
z Efectele
condiţiilor de iluminare
Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de condiţiile de iluminare. Tonurile de
culoare sunt ajustate automat, însă pot fi reglate şi manual cu ajutorul funcţiei [Balans de alb].
Starea vremii /
iluminare
Caracteristicile
luminii
Daylight
(lumina zilei)
Alb
Cloudy
(înnorat)
Albăstrui
Fluorescent
Incandescent
Verzui
Roşiatic
77
Echilibru de alb prestabilit (
)
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
2
În funcţie de necesităţi, [Option] T ajustaţi tonul de culoare.
Dacă alegeţi valori spre +, imaginea va căpăta o tentă roşiatică, iar dacă alegeţi valori spre –,
imaginea va căpăta o tentă albăstruie.
Temperatura de culoare / Filtru
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Temp. culoare/ Filtru].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât culoarea este mai roşiatică, iar cu cât
valoarea este mai scăzută, cu atât imaginea este mai albăstruie.
(Valoarea implicită este 5500 K.)
Filtru de culoare Bazat pe utilizarea temperaturii de culoare standard, culoarea poate fi
compensată la G (verde) sau la M (magenta). Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât culoarea este compensată mai mult. (Valoarea implicită este 0.)
Temperatura de
culoare
Echilibrul de alb personalizat
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Configurare
personalizată].
2 Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare aflată
în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.
Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afişate (Temperatura de culoare şi Filtrul de
culoare).
3 Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat, efectuaţi procedura
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Personalizat].
Notă :
• Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o fotografie cu balansul
de alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind
bliţul.
78
Modul de măsurare
Este selectat modul de măsurare care stabileşte în care parte a subiectului să fie realizată măsurătoarea
pentru determinarea expunerii.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Mod de măsurare] T modul dorit.
(Multi)
(Center - Central)
(Spot - Punctual)
Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după
împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea
adecvată pentru întregul ecran (Măsurare în mai multe puncte).
În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod
măsoară luminozitatea medie a întregului ecran (Măsurare
bazată pe centru).
Acest mod realizează
măsurători numai în zona
centrală (Măsurătoare
punctuală). Această funcţie
este utilă când subiectul este
poziţionat contra luminii
sau când există un contrast
puternic între subiect şi fundal.
Pe subiect există un marcaj la
măsurarea punctuală
Note :
• Dacă alegeţi pentru [Mod măsurare] altă variantă decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia de [Detecţie
a feţelor].
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru Modul de măsurare este aleasă varianta [Multi] :
– înregistrare filme,
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Efecte de imagine],
– [Zoom digital de precizie],
– [Declanşator zâmbet].
79
Compensarea bliţului
Este ajustată cantitatea de lumină emisă de bliţ, în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
Compensarea bliţului modifică numai cantitatea de lumină emisă de bliţ. Compensarea expunerii
conduce la modificarea cantităţii de lumină emisă de bliţ, în paralel cu schimbarea timpului de expunere
şi a diafragmei.
1
Montaţi bliţul şi deplasaţi-l în sus, pe verticală.
2
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea bliţului] T valoarea dorită.
Când selectaţi valori mai înalte (spre +), cantitatea de lumină emisă de bliţ creşte şi imaginea devine
mai luminoasă. Când selectaţi valori mai mici (spre –), cantitatea de lumină emisă de bliţ scade şi
imaginea devine mai întunecată.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia de [Compensare a bliţului], când folosiţi funcţiile de mai jos
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Efecte de imagine]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
– când nu este montat bliţul.
• Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul
în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte
apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil.
z Sfaturi
pentru ajustarea luminozităţii la înregistrarea de
persoane
• Este important să găsiţi un echilibru între luminozitatea oamenilor
şi fundalul întunecat, în cazul portretelor înregistrate pe timp de
noapte. Puteţi ajusta luminozitatea persoanelor din apropierea
camerei, modificând intensitatea luminii emise de bliţ.
• Dacă subiectul este prea departe de bliţ, fiind prea întunecat şi
după realizarea reglajelor, apropiaţi-vă de acesta.
80
DRO/ Auto HDR
Sunt corectate luminozitatea şi contrastul.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T modul dorit.
(Off - oprit)
(DRO Optimizatorul
domeniului D)
(Auto HDR)
Nu se utilizează [DRO / Auto HDR].
Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul
lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea
unei fotografii cu luminozitate şi degradeuri optime.
Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi sunt
suprapuse zonele luminoase ale unei fotografii subexpuse peste
cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine
bogată în degradeuri.
Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta
cu imagini suprapuse.
Notă :
• Puteţi selecta [DRO/Auto HDR] numai când folosiţi funcţiile de mai jos :
– [Expunere manuală],
– [Prioritate timp de expunere],
– [Prioritate diafragmă],
– [Programare Auto].
Optimizatorul domeniului D
Este corectată luminozitatea imaginii (DRO : Optimizatorul domeniului D).
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Opt. dom. D].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
(Auto)
(Nv1 - Nv5)
(Nv =nivel)
Luminozitatea este corectată automat.
Optimizează gradarea în fiecare zonă a imaginii înregistrate.
Alegeţi nivelul optim, între Nv1 (slab) şi Nv5 (puternic).
Notă :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Auto] :
– [Auto inteligent],
– [Portret], [Peisaj], [Macro], [Activităţi sportive] la [Selecţia scenei],
– [Efecte de imagine].
• Când folografiaţi folosind optimizatorul domeniului D, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.
Selectaţi nivelul adecvat verificând imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensificat.
81
Auto HDR
Este lărgită gama de degradeuri pentru a putea înregistra de la părţile cu luminozitate mai mare la cele
cu luminozitate mai mică, la luminozitatea corectă (Registru dinamic înalt automat). Sunt înregistrate
o imagine cu expunerea corectă şi una rezultată din imagini suprapuse.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Auto HDR].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Diferenţa de expunere este corectată automat.
(Auto Exposure
Diff. - Diferenţă
expunere automată)
Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.
1,0 EV – 6,0 EV
Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6,0 Ev (puternic).
Notă :
• Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost definitivat pentru
fotografierea precedentă.
• Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor [RAW] şi [RAW&JPEG].
• Nu puteţi selecta [Auto HDR] în timpul folosirii funcţiei [Declanşator zâmbet]. Dacă porniţi funcţia
[Declanşator zâmbet] când este selectat [Auto HDR], camera va folosi temporar reglajul DRO.
• Deoarece obturatorul este eliberat de trei ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de
următoarele:
– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,
– nu recompuneţi scena.
• Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de
condiţiile de înregistrare.
• Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.
• Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei, ori apare un
subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fie de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea
înregistrată apare indicaţia
pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografiaţi din nou,
dacă este necesar, recompunând scena sau fiind atenţi la neclaritate.
82
Stil creativ
Vă permite să selectaţi imaginea care vreţi să fie procesată.
Puteţi ajusta expunerea (timpul de expunere şi diafragma) după cum doriţi, la folosirea opţiunii
[Stil creativ], spre deosebire de cazul în care apelaţi la [Selecţia scenei], când camera ajustează
expunerea.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Stil creativ] T modul dorit.
2
Când doriţi să ajustaţi contrastul, saturaţia sau claritatea, [Opţiune] T valoarea
dorită.
(Standard)
(Vivid - Intens)
(Portrait Portret)
(Landscape Peisaj)
(Sunset - Apus
de soare)
(Black & White
- Alb - Negru)
Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori
minunate.
Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu
acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi : flori,
verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.
Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri
delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.
Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru
înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte
pregnante şi vederile peisajelor aflate la mare distanţă.
Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul
de soare.
Pentru fotografierea de imagini monocrome, alb-negru.
(Contrast),
Elementele de reglaj
dintre opţiunile de Stil creativ.
(Contrast)
(Saturation Saturaţie)
(Sharpness Claritate)
(Saturaţie) sau
(Claritate) pot fi ajustate pentru fiecare
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele
luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai
puternic asupra imaginii.
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.
Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai
reduse şi mai pale.
Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât
sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este
mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.
Note :
• Când este selectată varianta [Alb & Negru], nu puteţi ajusta saturaţia.
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Standard] :
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Efecte de imagine].
83
Ştergere
Vă permite să selectaţi imaginile care nu vă interesează, în scopul de a le şterge.
1
[Meniu] T [Redare] T [Ştergere] T modul dorit.
Imag. multiple
Toate din director
Toate datele
Sunt şterse imaginile selectate. Apăsaţi zona centrală pentru a
confirma [Selectare] şi [OK].
Sunt şterse toate fotografiile din director. Aceasta apare numai la
redarea fotografiilor.
Sunt şterse toate filmele cu acea dată. Această variantă apare
numai la redarea filmelor.
Notă :
• Puteţi selecta până la 100 de imagini.
z Pentru
a şterge o imagine
Este mai uşor să ştergeţi o imagine afişată pe ecran selectând [Ştergere] (pag. 27).
84
Prezentare de imagini
Imaginile sunt redate automat.
Sunt redate numai imaginile 3D conţinute de prezentarea de imagini, cu ajutorul unui televizor 3D
conectat la cameră.
1
[Meniu] T [Redare] T [Prezentare de imagini] T modul dorit T [OK].
Repetare
Activat
Imaginile sunt redate în buclă continuă.
Dezactivat
După parcurgerea tuturor imaginilor, prezentarea de imagini
încetează.
Interval
1 sec
3 sec
5 sec
Stabileşte intervalul de afişare a imaginilor.
Apare numai când sunt redate fotografii.
10 sec
30 sec
Tip de imagine
Toate
Sunt redate toate fotografiile de pe cardul de memorie ca imagini
obişnuite.
Afişează doar 3D
Sunt redate numai imagini 3D.
Note :
• Prezentarea de imagini nu poate face pauză. Pentru a opri prezentarea de imagini, apăsaţi zona cenrală
a butonului rotativ de comandă.
• Nu puteţi reda filme şi fotografii în cadrul aceleiaşi prezentări de imagini. Selectaţi tipul de imagini
dorit cu ajutorul [Selectare fotografii / film].
• O imagine panoramică este afişată complet. Pentru a parcurge o imagine panoramică, opriţi mai întâi
prezentarea de imagini apăsând zona centrală a butonului rotativ de comandă când imaginea este
afişată, apoi apăsaţi încă o dată zona centrală.
85
Selectarea fotografiilor / filmelor
Sunt selectate fotografiile/ filmele care să fie redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T modul dorit.
Fotografie
Sunt afişate fotografii.
Film
Este prezentat filmul.
Notă :
• Nu puteţi afişa fotografii şi filme, simultan, în interfaţa index.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege cu uşurinţă tipul de imagini.
Selectaţi
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a
ecranului (pag. 37).
86
Index imagini
Este selectat numărul de imagini care să fie afişate în interfaţa index.
1
[Meniu] T [Redare] T [Index imagini] T modul dorit.
6 imagini
Sunt afişate 6 imagini.
12 imagini
Sunt afişate 12 imagini.
Notă :
• Nu puteţi afişa simultan fotografii şi imagini de film în aceeaşi interfaţă index.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege cu uşurinţă tipul de imagini.
Selectaţi
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a
ecranului.
87
Selectarea directorului
Dacă pe cardul de memorie sunt create mai multe directoare, această facilitate selectează conţinutul
directorului unde se află fotografiile pe care doriţi să le redaţi.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T [Fotografie].
2
[Meniu] T [Redare] T [Selectare director] T
directorul dorit.
Notă :
• Nu puteţi selecta această opţiune la redarea filmelor.
88
Selectarea datei
Filmele sunt stocate în memorie după dată. Puteţi selecta data corespunzătoare filmelor care vreţi să
fie redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T [Film].
2
[Meniu] T [Redare] T [Selectare dată] T data
dorită.
Notă :
• Nu puteţi selecta această opţiune la redarea fotografiilor.
89
Rotire
Fotografiile sunt rotite în sens antiorar. Folosiţi această facilitate pentru a afişa o imagine cu orientare
orizontală în poziţie verticală. Odată rotită imaginea, aceasta va fi redată în poziţia rotită, chiar dacă
alimentarea este oprită.
1
[Meniu] T [Redare] T [Rotire] T apăsaţi zona centrală.
Imaginea este rotită în sens antiorar, pe măsură ce apăsaţi zona centrală.
Note :
• Nu puteţi roti filme sau imagini protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• La vizionarea imaginilor pe calculator, în funcţie de software, este posibil ca informaţiile referitoare
la rotirea imaginilor să nu fie aplicate.
90
Protejarea imaginilor
Această facilitate protejează imaginile împotriva ştergerii accidentale.
Imaginile protejate sunt afişate împreună cu marcajul
.
1
[Meniu] T [Redare] T [Protejare] T modul dorit.
Mai multe imagini
Anulare pentru toate
imaginile
Anulare pentru toate
filmele
Aplică sau anulează protecţia imaginilor selectate. Apăsaţi zona
centrală pentru a confirma [Selectare] şi [OK].
Este anulată protecţia pentru toate fotografiile.
Este anulată protecţia pentru toate filmele.
Notă :
• Pot fi protejate până la 100 de imagini în acelaşi timp.
91
Mărirea imaginii
Puteţi verifica focalizarea mărind o porţiune a imaginii redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [
2
Stabiliţi scala de mărire, rotind butonul de comandă.
3
Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi, apăsând partea de sus/ jos/ dreapta/
stânga a butonului de comandă.
4
Pentru a anula operaţia, apăsaţi [Ieşire].
Mărire imagine].
Note :
• Nu puteţi mări imagini de film.
• În cursul redării de imagini panoramice, treceţi mai întâi redarea în pauză, apoi măriţi imaginea.
z Coeficientul
de mărire
Coeficientul de mărire depinde de dimensiunea imaginii.
92
Dimensiunea imaginii
Coeficientul de mărire
L
aprox. ×1,1 – ×14
M
aprox. ×1,1 – ×11
S
aprox. ×1,1 – ×7,3
Reglaje de volum
Este ajustat volumul sonor pentru filme, în 8 trepte. Această opţiune apare numai la redarea filmelor.
1
[Meniu] T [Redare] T [Reglaje volum] T valoare dorită.
z Ajustarea
volumului în timpul redării
Interfaţa [Reglaje volum] apare când apăsaţi partea de jos a butonului de comandă, în timpul redării
de filme.
Puteţi ajusta volumul, în timp ce ascultaţi sonorul la nivelul real.
93
Specificare pentru imprimare
Puteţi stabili care dintre imaginile stocate pe cardul de memorie să fie imprimate ulterior şi în câte
exemplare.
Marcajul DPOF (Comandă de imprimare) este afişat pentru imaginile înregistrare (DPOF : Format
comandă de imprimare digitală).
1
[Meniu] T [Redare] T [Specificare imprimare] T varianta dorită.
Reglaj DPOF
Mai multe imagini
Sunt selectate imaginile care să fie imprimate.
1 Apăsaţi centrul pentru a selecta numărul de exemplare. Pentru a
anula DPOF, menţineţi apăsată zona centrală a butonului rotativ
până ce marcajul DPOF dispare..
2 Repetaţi operaţia pentru toate imaginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Anularea tuturor
Sunt şterse toate marcajele DPOF de imprimare.
Imprimarea datei
Activată
Stabileşte dacă să apară sau nu data
Dezactivată
Note :
• Nu puteţi adăuga marcajul DPOF filmelor.
• Puteţi adăuga marcajul DPOF la cel mult 998 imagini.
• Marcajul DPOF nu este şters după imprimare. Se recomandă să eliminaţi acest marcaj după ce
imprimaţi fotografiile.
94
Sursă de lumină AF
Sursa de lumină AF furnizează lumină de umplere care vă va ajuta să focalizaţi cu mai mare uşurinţă
asupra subiectelor aflate în spaţii întunecate.
Sursa de lumină AF permite camerei să focalizeze facil când este apăsat pe jumătate butonul declanşator,
până ce focalizarea este fixată.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Sursă AF] T reglajul dorit.
Auto
Este folosită sursa de lumină AF.
Dezactivat
Nu este folosită sursa de lumină AF.
Note :
• Nu puteţi folosi această facilitate când :
– pentru [Mod autofocalizare] este aleasă varianta [AF continuă].
– la [Selecţia scenei] este aleasă una dintre variantele [Peisaj], [Vedere nocturnă], [Amurg - cameră
ţinută în mână] sau [Activităţi sportive].
– este selectată opţiunea [Înregistrare panoramică],
– este selectată opţiunea [Înregistrare panoramică 3D],
– se înregistrează filme,
– sunt folosite obiective cu montură tip A (comercializate separat).
• Când folosiţi sursa de lumină AF, reglajul pentru [Zonă de autofocalizare] nu este valabil şi chenarul de
autofocalizare este afişat cu linie punctată. Autofocalizarea acţionează cu prioritate asupra subiectelor
aflate în apropierea centrului cadrului.
95
Reducerea efectului de ochi roşii
La folosirea bliţului, acesta luminează stroboscopic de două sau mai multe ori înainte de înregistrare
pentru a reduce fenomenul de ochi roşii.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reducere ochi roşii] T reglajul dorit.
Activat
Dezactivat
Bliţul luminează întotdeauna stroboscopic pentru a reduce
fenomenul de ochi roşii.
Nu este folosită facilitatea de reducere a efectului de ochi roşii.
Note :
• Montaţi şi deplasaţi bliţul în sus pentru a folosi facilitatea de Reducere a ochilor roşii.
• Nu poate fi folosită facilitatea [Reducere ochi roşii] împreună cu [Declanşator zâmbet].
• Rezultatul funcţiei de Reducere a efectului ochilor roşii este posibil să nu fie cel scontat. Aceasta
depinde de diferenţele individuale şi de condiţiile de înregistrare, cum ar fi distanţa până la subiect
sau faptul că persoana vizată priveşte sau nu spre bliţ în momentul în care acesta luminează
stroboscopic.
z Care
este cauza producerii fenomenului de ochi roşii ?
În spaţii întunecate, pupilele se dilată. Lumina emisă de bliţ este reflectată de vasele de sânge aflate
pe retină, producând efectul de “ochi roşii”.
Cameră
Ochi
Retină
96
Reluare automată
Puteţi verifica imaginile înregistrate, revăzându-le pe ecranul LCD, imediat după înregistrare.
Puteţi modifica perioada de afişare.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reluare automată] T reglajul dorit.
10 sec.
5 sec.
Imaginea este afişată pe ecranul LCD pentru această perioadă de
timp.
2 sec.
Dezactivat
Imaginea nu este afişată.
Note :
• La reluarea automată, imaginea nu va fi afişată în poziţie verticală, chiar dacă pentru facilitatea
[Afişare la redare] este aleasă varianta [Rotire automată].
• Chiar dacă pentru [Caroiaj] este aleasă varianta [Activat], pentru [Înregistrare panoramică 3D] sau
pentru [Înregistrare panoramică] liniile caroiajului nu vor fi afişate la reluarea automată.
• Înainte ca imaginile să fie afişate, este posibil să apară temporar o imagine neprocesată, în funcţie de
reglaj, cum ar fi [DRO/Auto HDR], [Efect ten delicat].
97
Caroiaj
Se stabileşte dacă să fie afişat sau nu caroiajul. Acesta vă va ajuta să ajustaţi compoziţia imaginilor.
1 [Meniu]
T [Configurare] T [Caroiaj] T reglajul dorit.
Activat
Este afişat caroiajul.
Dezactivat
Caroiajul nu este afişat.
z Consultarea
cadrului pentru înregistrarea de filme
Chenarul care apare când pentru [Caroiaj] este aleasă varianta
[On], vă va indica ce extindere va avea subiectul inclus în cadru.
Aceasta vă va permite să ajustaţi compoziţia deplasându-vă mai
aproape sau mai departe de subiect.
Chenar pentru film
98
Nivel de vârf
Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită culoare, la focalizarea manuală.
Această funcţie vă permite să confirmaţi cu uşurinţă focalizarea.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Nivel de vârf] T varianta dorită.
Înalt
Este stabilit un nivel de vârf înalt.
Mediu
Este stabilit un nivel de vârf mediu.
Scăzut
Este stabilit un nivel de vârf scăzut.
Oprit
Nu este folosită funcţia nivel de vârf.
Note :
• Deoarece camera consideră că se focalizează asupra zonelor clare, nivelul de vârf diferă, în funcţie
de subiect sau de obiectivul folosit.
• În zona de focalizare, conturul nu este intensificat când camera este conectată prin intermediul unui
cablu HDMI.
99
Culoare nivel de vârf
Stabileşte culoarea care să fie utilizată pentru contururi, la focalizarea manuală.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Culoare nivel de vârf] T varianta dorită.
Alb
Contururile sunt subliniate cu culoare albă.
Roşu
Contururile sunt subliniate cu culoare roşie.
Galben
Contururile sunt subliniate cu culoare galbenă.
Notă :
• Nu puteţi folosi această funcţie când pentru [Nivel de vârf] este aleasă varianta [Oprit].
100
Histogramă
Această facilitate stabileşte dacă să fie afişată sau nu histograma. Histograma este un grafic care afişează
distribuţia luminanţei, indicând câţi pixeli de o anumită luminozitate conţine imaginea.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Histogramă] T varianta dorită.
Activat
Este afişată histograma.
Dezactivat
Nu este afişată histograma.
Notă :
• Nu puteţi afişa histograma în următoarele moduri :
– înregistrare film
– [Înregistrare panoramică]
– [Înregistrare panoramică 3D]
z Ce
este histograma
O histogramă prezintă distribuţia luminanţei, care indică numărul de pixeli, de o anumită
luminozitate, ce există într-o imagine. Cu cât imaginea este mai luminoasă, cu atât valorile graficului
sunt concentrate mai mult spre partea din dreapta, respectiv cu cât imaginea este mai întunecată, cu
atât valorile histogramei se află în partea stângă a graficului.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
Întunecată
Luminoasă
101
Asistenţă MF
Imaginea este mărită automat pe ecran pentru a facilita focalizarea manuală. Această funcţie este
disponibilă în modurile [Focalizare manuală] şi [DMF].
1
[Meniu] T [Configurare] T [Asistenţă MF] T varianta dorită.
2
Rotiţi inelul de focalizare pentru a ajusta focalizarea.
Imaginea este mărită de 7,5 ori. Puteţi mări imaginea şi de 15 ori.
• În modul DMF (Focalizare manuală directă), rotiţi inelul de focalizare menţinând pe jumătate
apăsat butonul declanşator, după ce aţi reglat în mod automat focalizarea.
Fără limită
Imaginea este mărită până ce este selectată varianta [Ieşire].
5 sec
Imaginea este mărită timp de 5 secunde.
2 sec
Imaginea este mărită timp de 2 secunde.
Dezactivat
Imaginea nu este mărită.
Note :
• Nu puteţi utiliza facilitatea [Asistenţă MF] în cazul următoarelor funcţii :
– înregistrarea filmelor,
– [Zoom digital de precizie].
• Când este folosit un obiectiv cu montură tip A - altul decât modelele SAM şi SSM - (comercializat
separat), apăsaţi [Asistenţă MF] (tastă) pentru a mări imaginea.
• Când este ataşat un obiectiv cu montură tip A, imaginea este mărită până ce este selectată varianta
[Ieşire], la fel ca în modul [Fără limită], chiar dacă alegeţi varianta [2 sec] sau pe cea [5 sec].
102
Spaţiu de culoare
Modul de reprezentare a culorilor printr-o combinaţie de numere sau gama de reproducere a culorilor,
este denumită “spaţiu de culoare”. Puteţi modifica spaţiul de culoare în funcţie de scopul urmărit.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Spaţiu de culoare] T varianta dorită.
sRGB
Adobe RGB
Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale.
Utilizaţi sRGB pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în
cazul care doriţi să imprimaţi imaginile fără nici o modificare.
Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii.
Când o mare parte a subiectului este verde sau roşu intens,
varianta Adobe RGB este eficientă.
Denumirea fişierului de imagine începe cu “_DSC”.
Note :
• Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor
şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau unor imprimante care nu
sunt compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc
cu fidelitate culorile.
• La afişarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive
care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afişate cu saturaţie redusă.
103
SteadyShot
Stabileşte dacă să fie folosită sau nu funcţia SteadyShot a obiectivului.
1
[Meniu] T [Configurare] T [SteadyShot] T varianta dorită.
Activat
Este folosită funcţia SteadyShot.
Dezactivat
Nu este folosită funcţia SteadyShot. Această variantă este
recomandată când folosiţi un trepied.
Note :
• În cazul următoarelor funcţii, este selectată varianta [Activat] :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare].
• Nu puteţi folosi facilitatea [SteadyShot] când denumirea obiectivului ataşat nu conţine “OSS”, cum
este cazul celui de tip “E16mm F2.8” sau când este utilizat un obiectiv cu montură tip A (comercializat
separat).
104
Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens]
Stabileşte dacă să fie eliberat sau nu obturatorul când obiectivul nu este montat la cameră.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Eliberare fără obiectiv] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
Este eliberat obturatorul când nu este montat nici un obiectiv.
Alegeţi această variantă când montaţi camera la un telescop
astronomic etc.
Obturatorul este eliberat numai când este montat un obiectiv
la cameră.
Notă :
• Măsurătoarea corectă nu poate fi realizată când folosiţi un obiectiv fără contacte, cum ar fi lentilele
unui telescop astronomic. În astfel de cazuri, ajustaţi manual expunerea verificând-o pentru imaginile
înregistrate.
105
Reducerea zgomotului cauzat de expunerea
prelungită
Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu
expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul.
Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la expunere prelungită] T varianta
dorită.
Activat
Dezactivat
Este activată funcţia de reducere a zgomotului pe durata cât
obturatorul este deschis. În cursul operaţiei de reducere a zgomotului,
este afişat un mesaj şi nu puteţi înregistra o altă imagine. Selectaţi
această variantă pentru a acorda prioritate calităţii imaginii.
Nu este folosită funcţia de reducere a zgomotului. Selectaţi această
variantă pentru a acorda prioritate momentului înregistrării.
Note :
• În cazul următoarelor funcţii, nu este realizată reducerea zgomotului, chiar dacă varianta aleasă este
cea [Activat] :
– [Continuu avansat],
– [Continuu - Prioritate viteză],
– [Valori adiacente: Cont.],
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D].
• Nu puteţi modifica varianta pentru [Reducere zgomot expunere prelungită], în cazul folosirii
următoarelor funcţii:
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Efecte de imagine],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D].
106
Reducerea zgomotului cauzat de
sensibilitatea ISO înaltă
Când înregistraţi folosind sensibilitate ISO înaltă, aparatul reduce zgomotul care devine mai evident
dacă sensibilitatea camerei este ridicată.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] T varianta
dorită.
Auto
Este activată automat reducerea zgomotului la sensibilitate ISO înaltă.
Slabă
Este activată o reducere moderată a zgomotului la sensibilitate ISO
înaltă.
Notă :
• Nu puteţi folosi facilitatea [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] când sunt folosite funcţiile :
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D].
• Reducerea zgomotului nu va fi efectuată în cazul imaginilor RAW.
107
Înregistrarea sonorului de film
Stabileşte dacă să fie înregistrat sau nu sonor pentru filme în cursul filmării.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Înregistrare sonor film] T varianta dorită.
Activat
Se înregistrează sonor pentru film (stereo).
Dezactivat
Nu se înregistrează sonor pentru film.
Notă :
• Dacă este aleasă varianta [Activat], va fi înregistrat şi sunetul emis de obiectiv sau de acţionarea
camerei.
108
Adaptarea secţiunii din stânga
Atribuie o funcţie secţiunii din stânga a butonului de comandă
rotativ.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Adaptare secţiune stânga] T varianta dorită.
Modul înregistrare
Recomandări înregistrare
Mod drive
Selectare AM/MF
Mod autofocalizare
Zonă de autofocalizare
Zoom digital de precizie
ISO
Balans de alb
Mod de măsurare
DRO/Auto HDO
Stil creativ
Mod bliţ
Compensarea bliţului
Asistenţă MF
Nici o funcţie
Note :
• O funcţie care a fost atribuită tastei din stânga butonului rotativ de comandă este apelată numai când
pentru [Mod înreg.] este aleasă una dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei],
[Prioritatea timpului de expunere] sau [Expunere manuală].
• Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre
variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţioneaţi camera
cu butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată.
109
Adaptarea secţiunii din dreapta
Atribuie o funcţie secţiunii din dreapta a butonului de
comandă rotativ.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Adaptare secţiune dreapta] T varianta dorită.
Modul înregistrare
Recomandări înregistrare
Mod drive
Selectare AM/MF
Mod autoficalizare
Zonă de autofocalizare
Zoom digital de precizie
ISO
Balans de alb
Mod de măsurare
DRO/Auto HDR
Stil creativ
Mod bliţ
Compensarea bliţului
Asistenţă MF
Nici o funcţie
Note :
• O funcţie care a fost atribuită tastei din dreapta butonului rotativ de comandă este apelată numai când
pentru [Mod înreg.] este aleasă una dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei],
[Prioritatea timpului de expunere] sau [Expunere manuală].
• Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre
variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţioneaţi camera
cu butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată.
110
Adaptarea tastei B
Atribuie o funcţie tastei B.
Tasta B
1
[Meniu] T [Configurare] T [Adaptarea tastei B] T varianta dorită.
Modul înregistrare
Recomandări înregistrare
Mod drive
Selectare AM/MF
Mod autoficalizare
Zoom digital de precizie
ISO
Balans de alb
Mod de măsurare
DRO/Auto HDR
Stil creativ
Mod bliţ
Compensarea bliţului
Asistenţă MF
Note :
• O funcţie care a fost atribuită tastei B este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una
dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau
[Expunere manuală].
• Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre
variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţionaţi camera cu
butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată.
• Când pentru [Zonă de autofocalizare] este aleasă varianta [Punct mobil], varianta aleasă pentru
[Adaptarea tastei B] nu este valabilă.
• Când este ataşat un obiectiv cu montură tip A - altul decât modelele SAM şi SSM - (comercializat
separat), varianta aleasă pentru [Adaptarea tastei B] nu este valabilă.
111
Adaptarea tastei C
Atribuie o funcţie tastei C.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Adaptarea tastei C] T varianta dorită.
Modul înreg.
Personalizat
Apelează funcţia atribuită uneia dintre opţiunile [Personalizare
1], [Personalizare 2], [Personalizare 3], [Personalizare 4] sau
[Personalizare 5].
Apelarea funcţiei atribuite opţiunii [Personalizare]
corespunzătoare tastei C
1
Apăsaţi tasta C când este afişată opţiunea
[Personalizare].
2
Selectaţi [Personalizare 1], [Personalizare
2], [Personalizare 3], [Personalizare 4] sau
[Personalizare 5] apăsând partea din dreapta/
stânga a butonului rotativ de comandă.
Notă :
• O funcţie care a fost atribuită tastei C este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una
dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau
[Expunere manuală].
112
Personalizare
Atribuie câte o funcţie opţiunilor [Personalizare 1],
[Personalizare 2], [Personalizare 3], [Personalizare 4] sau
[Personalizare 5] corespunzătoare tastei C.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Personalizare 1], [Personalizare 2], [Personalizare 3],
[Personalizare 4] sau [Personalizare 5] T varianta dorită.
Varianta implicită pentru Funcţii disponibile
fiecare dintre elementele
[Personalizare]
Mod drive
Selectare AM/MF
Mod autofocalizare
Zonă de autofocalizare
[Personalizare 1]
ISO
[Personalizare 2]
Balans de alb
Mod de măsurare
[Personalizare 3]
DRO/Auto HDR
Stil creativ
Mod bliţ
[Personalizare 4] /
[Personalizare 5]
Nu îi este atribuită nici o funcţie
Note :
• O funcţie care a fost atribuită tastei C este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una
dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau
[Expunere manuală].
• Nu trebuie să atribuiţi funcţii tuturor opţiunilor [Personalizare 1], [Personalizare 2], [Personalizare
3], [Personalizare 4] sau [Personalizare 5].
113
Meniu pornire
Vă permite să selectaţi dacă să fie afişată întotdeauna prima interfaţă a meniului sau dacă să apară
interfaţa elementului cel mai recent reglat (precedent).
1
[Meniu] T [Configurare] T [Meniu pornire] T varianta dorită.
114
Superior
Este afişată întotdeauna prima interfaţă a meniului.
Precedent
Este afişată interfaţa elementului cel mai recent reglat, ceea ce vă va
permite să iniţializaţi rapid reglajul precedent.
Semnal sonor
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Semnal sonor] T varianta dorită.
Sunet AF
Puternic
Slab
Dezactivat
Semnalele sonore se vor auzi numai la focalizarea asupra subiectului şi
în timpul numărătorii inverse a temporizatorului.
Semnalele sonore sunt emise când apăsaţi butonul rotativ de comandă
sau tastele.
Dacă doriţi un volum mai redus, alegeţi varianta [Slab].
Nu sunt emise semnale sonore.
115
Limbă
Este aleasă limba care să fie utilizată pentru elementele meniului, avertizări şi mesaje.
1
[Meniu] T [Configurare] T [
116
Limbă] T limba dorită.
Reglaje dată / oră
Sunt stabilite data şi ora exactă.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reglare dată/oră].
2
Este stabilită data şi ora exactă etc.
Ora de vară
Pentru a fi aplicată sau nu ora de vară.
Format dată
Este stabilit formatul de afişare a datei şi ora.
Notă :
• Camera nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei pe imagini. Folosind aplicaţia “PMB”
de pe CD-ROM-ul furnizat, puteţi imprima sau stoca în memorie imaginile cu dată.
117
Stabilirea zonei
Este selectată zona unde este folosită camera. Această facilitate vă permite să stabiliţi locaţia unde vă
aflaţi, la folosirea camerei în străinătate.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă]
T varianta dorită.
2
Apăsaţi partea din dreapta sau din stânga a
butonului rotativ de comandă pentru a selecta
o anumită zonă.
118
Afişarea ghidului de asistenţă
Puteţi alege dacă să fie afişat sau nu ghidul de asistenţă, când acţionaţi camera.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Afişare ghid asistenţă] T varianta dorită.
Activat
Ghidul de asistenţă este afişat.
Dezactivat
Ghidul de asistenţă nu este afişat. Această variantă este preferabilă
când doriţi să efectuaţi rapid următoarea operaţie.
119
Economisirea energiei
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul economic de funcţionare. Când apăsaţi
pe jumătate butonul declanşator, camera revine în modul înregistrare.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Economisire energie] T varianta dorită.
1 min.
5 min.
Camera va trece în modul de economisire a energiei după
intervalul de timp stabilit de la ultima operaţie.
10 min.
30 min.
Notă :
• Opriţi camera când nu o folosiţi o perioadă lungă de timp.
120
Luminozitate LCD
Este ajustată în mod automat luminozitatea ecranului LCD în funcţie de condiţiile de iluminare din
mediul ambiant, cu ajutorul senzorului de lumină (pag. 11). Puteţi regla şi manual luminozitatea
ecranului LCD.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Luminozitate LCD] T varianta dorită.
Auto
Luminozitatea este ajustată automat.
Manual
Permite ajustarea luminozităţii între – 2 şi +2.
Timp însorit
Luminozitatea este ajustată automat în mod adecvat pentru
înregistrări în aer liber.
Note :
• Când este aleasă varianta [Auto], nu acoperiţi senzorul de lumină cu mâna sau cu alt obiect.
• Când camera este folosită împreună cu un adaptor AC-PW20 AC (comercializat separat), pentru
luminozitatea ecranului LCD va fi aleasă valoarea +2, chiar dacă dvs. aţi ales varianta [Auto].
121
Culoare ecran
Este stabilită culoarea ecranului LCD.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Culoare ecran] T varianta dorită.
Negru
Alb
Albastru
Roz
122
Este aplicată culoarea aleasă.
Imagine panoramică
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Imagine panoramică] T varianta dorită.
Tot ecranul
Imaginile panoramice sunt afişate pe tot
ecranul.
Normal
Pe ecran sunt afişate imaginile panoramice
împreună cu informaţii legate de acţionare.
123
Afişare la redare
Este aleasă orientarea la redarea fotografiilor înregistrate în poziţia portret.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Afişare la redare] T varianta dorită.
Rotire automată
Imaginea este afişată în poziţie portret.
Rotire manuală
Imaginea este afişată în poziţie peisaj.
Notă :
• Când imaginile sunt redate la televizor sau cu ajutorul unui calculator, acestea vor fi afişate cu
orientarea portret chiar dacă este aleasă varianta [Rotire manuală].
124
CTRL FOR HDMI
Conectând camera la un televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync, cu ajutorul unui cablu HDMI
(comercializat separat), veţi putea reda imaginile de la cameră folosind telecomanda televizorului,
îndreptată spre televizor. Consultaţi pag. 140 cu privire la “BRAVIA” Sync.
.
1
[Meniu] T [Configurare] T [CTRL FOR HDMI] T varianta dorită.
Activat
Camera este acţionată cu ajutorul telecomenzii TV.
Dezctivat
Camera nu este acţionată cu ajutorul telecomenzii TV.
Notă :
• Puteţi efectua operaţii cu camera acţionată de telecomanda TV conectând camera la un televizor
compatibil cu “BRAVIA” Sync.
125
Conexiune USB
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Conexiune USB] T varianta dorită.
Mass Storage
PTP
Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră, un calculator
şi alt dispozitiv USB. Modul standard.
Când conectaţi camera la calculator, este afişată fereastra de
asistenţă “AutoPlay” şi fotografiile înregistrate în directorul de
înregistrare al camerei sunt importate la calculator (cu Windows
7/ Vista/ XP, Mac OS X).
Notă :
• Nu puteţi importa filme şi imagini RAW cu [PTP].
126
Modul curăţare
Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Mod curăţare] T [OK].
Este afişat mesajul “După curăţare, camera se opreşte. Continuaţi ?”
2
Confirmaţi [OK].
Este activat automat procesul antipraf.
3
Opriţi camera.
4
Detaşaţi obiectivul.
5
Folosiţi un dispozitiv de suflat aer pentru a
curăţa senzorul de imagine şi zonele din jurul
acestuia.
6
Montaţi obiectivul.
Note :
• Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul
acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip
AC-PW20 (comercializat separat).
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
• Nu introduceţi vârful suflătorului în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului pentru ca
vârful suflătorului să nu atingă senzorul de imagine.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în
altul.
• Nu supuneţi camera la şocuri mecanice în cursul operaţiei de curăţare.
127
Versiune
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului. Verificaţi versiunea când doriţi să actualizaţi
firmware-ul.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Versiune].
Notă :
• Operaţia de actualizare poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de
c.a., tip AC-PW20 (comercializat separat).
128
Mod demonstrativ
Funcţia [Mod demonstrativ] afişează, în mod automat, filmele înregistrate pe cardul de memorie
(prezentare demonstrativă), când camera nu a fost acţionată o anumită perioadă de timp. În mod
obişnuit, selectaţi varianta [Off].
1
[Meniu] T [Configurare] T [Mod demonstrativ] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
Prezentarea demonstrativă începe automat când camera nu este
acţionată timp de aproximativ un minut.
Prezentarea demonstrativă nu este afişată.
Note :
• Chiar dacă este selectată varianta [Activat], camera nu va începe prezentarea demonstrativă dacă nu
este înregistrat nici un film pe cardul de memorie.
• Când este selectată varianta [Activat], camera nu va comuta în modul economic de funcţionare.
129
Iniţializare
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Chiar dacă activaţi opţiunea [Iniţializare], imaginile sunt reţinute.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Iniţializare] T [OK].
Note :
• Aveţi grijă să nu opriţi camera în timpul procesului de iniţializare.
• Reglajele stabilite pentru [Reglaje dată/ oră] şi [Stabilire zonă].
130
Formatare
Este formatat cardul de memorie. Când folosiţi un card de memorie pentru prima dată împreună cu acest
aparat, se recomandă să îl formataţi cu ajutorul camerei, înainte de înregistrare, pentru o funcţionare
mai stabilă a cardului. Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe
cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate. Realizaţi copii de siguranţă ale datelor importante pe
hard diskul unui calculator etc.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Formatare] T [OK].
Note :
• Operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile
protejate.
• În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp
este aprins acest indicator.
• Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.
131
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere fişierelor de imagine.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Număr fişier] T varianta dorită.
Serie
Iniţializare
132
Camera nu iniţializează numărătoarea fişierelor, atribuind numere
succesive fişierelor până ce se ajunge la “9999”.
Camera reia numerotarea fişierelor şi atribuie numere începând
de la “0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fişiere,
noului fişier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât
cel mai mare existent.
– de fiecare dată când este schimbat formatul directorului,
– când sunt şterse toate imaginile din director,
– când este înlocuită memoria,
– când cardul de memorie este formatat.
Denumirea directorului
Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul
de memorie. Puteţi modifica forma denumirii directorului.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Denumire fişier] T varianta dorită.
Standard form
(format standard)
Date form
(format de tip dată)
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director
+ MSDCF.
Exemplu : 100MSDCF
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director + Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi).
Exemplu : 10010405
(Denumirea directorului : 100, data : 04/05/2011)
Notă :
• Forma directorului de film este stabilită a fi : “număr director + MNV01”. Nu puteţi modifica această
denumire.
133
Selectarea directorului de înregistrare
Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare,
puteţi selecta directorul de înregistrare care să fie utilizat pentru înregistrarea imaginilor.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Selectare director înreg.] T directorul dorit.
Note :
• Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Format dată].
134
Director nou
Este creat un director nou pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat până ce creaţi un nou director sau până ce selectaţi
un alt director de înregistrare.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Director nou] T [OK].
Este creat un nou director căruia îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare
număr existent şi acesta devine directorul curent de înregistrare
Note :
• Sunt create simultan un director pentru fotografii şi unul pentru filme, având acelaşi număr.
• Când introduceţi în această cameră un card de memorie care a fost utilizat împreună cu un alt
echipament, şi înregistraţi imagini, este creat în mod automat un nou director.
• Pot fi stocate până la 4000 de imagini în directoarele, având acelaşi număr, pentru fotografii sau,
respectiv, pentru filme. Când capacitatea directorului este depăşită, este creat în mod automat un
nou director.
135
Recuperarea bazei de date cu imagini
Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fişiere de film, apărute în urma procesării filmelor
pe calculator etc., filmele de pe cardul de memorie nu pot fi redate sub această formă. Într-un astfel
de caz, camera va repara fişierul defect.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Interfaţa [Recuperare BD imagini] este afişată şi camera repară fişierele. Aşteptaţi până ce operaţia
de reparare se încheie.
Notă :
• Folosiţi pentru această operaţie un acumulator suficient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului
în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.
136
Afişarea spaţiului disponibil pe card
Este afişată durata rămasă disponibilă pentru înregistrarea filmelor şi numărul de fotografii ce mai pot
fi stocate pe cardul de memorie.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Afişare spaţiu disponibil].
137
Setarea funcţiei de transmitere a imaginilor
Stabileşte dacă folosiţi sau nu funcţia de transmitere când este utilizat un card Eye-Fi (disponibil în
comerţ). Acest element apare când cardul Eye-fi este inserat în cameră.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reglaje transmitere] T variantă dorită.
Activare
Dezactivare
Este activată funcţia de transmitere a datelor. Simbolul afişat pe
ecran se modifică în funcţie de starea comunicaţiei camerei.
Standby. Nu sunt imagini de transmis.
Conectare.
Standby de transmitere.
Transmitere.
Eroare
Este dezactivată funcţia de transmitere a datelor.
Note :
• Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi
cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.
• Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când
vă aflaţi la bordul unui avion. Dacă există un card Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje
transmitere] varianta [Dezactivat]. În cazul în care pentru [Reglaje transmitere] este aleasă varianta
.
[Dezactivat], este afişat simbolul
Transmiterea imaginilor folosind un card Eye-Fi
1
Stabiliţi reţeaua dvs. Wi-Fi sau destinaţia pe cardul Eye-Fi.
Pentru detalii, consultaţi manulalul de instrucţiuni furnizat împreună cu cardul Eye-Fi.
2
Introduceţi cardul Eye-Fi stabilit în cameră şi înregistraţi fotografii.
Imaginile sunt transferate automat la calculator etc., prin intermendiul reţelei Wi-Fi.
Note :
• Când folosiţi pentru prima dată un card Eye-Fi nou, copiaţi pe calculatorul dvs. fişierul de instalare
pentru gestionarea Eye-Fi (Eye-Fi manager), înregistrat pe card, înainte să formataţi cardul.
• Folosiţi un card Eye-Fi după ce actualizaţi cea mai recentă versiune de firmware. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte cardul Eye-Fi.
• Funcţia camerei de economisire a energiei nu este disponibilă când sunt transmise imagini.
, scoateţi cardul din aparat şi reintroduceţi-l sau opriţi şi
• Dacă este afişat simbolul de eroare
, este posibil să fie deteriorat
apoi reporniţi alimentarea. Dacă apare din nou simbolul de eroare
cardul Eye-Fi.
• Comunicaţia în reţeaua Wi-Fi poate fi influenţată de alte echipamente de comunicaţie. Dacă starea
comunicaţiei este deficitară, deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces al reţelei Wi-Fi.
• Nu puteţi transmite filme în acest mod.
138
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI. Consultaţi şi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
1 Opriţi atât camera foto, cât şi televizorul.
2 Conectaţi camera la televizor printr-un
1 Spre conectorul
HDMI
cablu HDMI (comercializat separat).
3 Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea
Cablu HDMI
de semnal.
4 Porniţi camera foto.
Imaginile înregistrate cu camera dvs. vor apărea
pe ecranul televizorului. Selectaţi-o pe cea care
vă interesează cu ajutorul butonului rotativ de
comandă.
2 Spre conectorul
HDMI
Note :
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI care are marcată sigla HDMI pe el.
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul
adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.
• Dacă înregistraţi filme când camera este conectată la televizor printr-un cablu HDMI, înregistrarea
va fi oprită automat, după o vreme, pentru protejarea echipamentelor.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Chiar dacă este activată funcţia de intensificare a contururilor, contururile din zona de focalizare nu
vor accentuate când camera este conectată folosind un cablu HDMI.
z Relativ
la “PhotoTV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul “PhotoTV HD” al fimei Sony folosind un cablu
HDMI (comercializat separat), veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea
admira fotografiile cu adevărat la înaltă definiţie (Full HD - HD integral).
“PhotoTV HD” pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fine, ca de
fotografie. Pentru detalii, consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
139
Utilizarea "BRAVIA" Sync
Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI
(comercializat separat), puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV.
1
Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs.
Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi butonul SYNC MENU al telecomenzii TV.
3
Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV.
Element
Prezentare de imagini
Redare 1 imagine
Selectare fotografie/ film
Index imagini
Selectare director
Selectare dată
Ştergere
Operaţie
Imaginile sunt redate automat.
Se revine la afişarea unei singure imagini pe ecran.
Se selectează dacă să fie redate fotografii sau filme.
Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor.
Este selectat directorul din care să fie redate imaginile.
Este selectată data corespunzător căreia să fie redate filme.
Sunt şterse imagini.
Note :
• Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul
HDMI.
• Operaţiile din Meniul SYNC sunt disponibile numai al televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync.
Aceste operaţii diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
• Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii
TV, când camera este cuplată prin intermediul unei conexiuni HDMI, la un televizor fabricat de un
alt producător, parcurgeţi următoarea procedură : [Meniu] T [Configurare] T [CTRL FOR HDMI]
T [Dezactivat].
140
Vizualizare 3D
Pentru a vizualiza, pe ecranul unui televizor 3D, imagini panoramice 3D înregistrate cu această
cameră, urmaţi procedura de mai jos.
1
Conectaţi camera la un televizor 3D prin
intermediul unui cablu HDMI (comercializat
separat).
1 Spre conectorul HDMI
2 Buton MENIU T [Redare] T [Vizualizare 3D]
T [OK].
Imaginile panoramice 3D înregistrate cu această
cameră apar pe ecranul televizorului.
Când alegeţi una dintre variantele [Standard] sau
[Lată], imaginile sunt baleiate când apăsaţi zona
centrală a butonului de comandă.
Cablu HDMI
2 Spre conectorul
HDMI
Note :
• Când selectaţi opţiunea [Vizualizare 3D], sunt afişate numai imagini 3D.
• Nu conectaţi camera şi echipamentul de redare folosind terminalele de ieşire. Când camera şi
televizorul sunt conectate prin respectivele mufe, nu sunt redate imaginea şi sunetul. Totodată, o
astfel de conexiune poate cauza probleme camerei şi/sau echipamentului conectat.
• Această funcţie este posibil să nu acţioneze corespunzător în cazul anumitor televizoare. Spre exemplu,
este posibil să nu puteţi afişa la televizor semnalul video transmis la ieşire în modul 3D sau să nu
auziţi sonorul emis de acesta.
• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Folosiţi un miniconector HDMI la un capăt (pentru cameră) şi un conector adecvat pentru televizor
la celălalt capăt.
z Pentru
a viziona fotografii la televizor
Dacă selectaţi varianta [Vizualizare 3D], sunt afişate la televizor numai imagini 3D.
Pentru a viziona şi fotografii obişnuite, apăsaţi partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru
a renunţa la folosirea opţiunii [Vizualizare 3D].
Pentru a reveni la vizualizarea de imagini 3D, apăsaţi din nou partea de jos a butonului rotativ de
comandă.
Pentru a afişa imagini în modul index, selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Index imagini].
141
Utilizarea camerei împreună cu calculatorul
Pe discul CD-ROM (furnizat) se află următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a
imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
•“PMB” (Picture Motion Browser)
Note
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
• Dacă aţi instalat acelaşi software pe calculatorul dvs., însă o versiune inferioară faţă de cea de pe
CD-ROM, instalaţi şi software-ul de pe discul frunizat.
Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP2 / Windows 7
(preinstalat)
“PMB”
Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(Pentru redarea/editarea de filme se recomandă : Intel Core Duo
1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid.)
Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de filme la
înaltă definiţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de
aproximativ 500 MB
Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Converter Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult
SR Ver.3”
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Lightbox
SR”
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter.
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
142
Configuraţia recomandată a calculatorului (Macintosh)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
(preinstalat)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac
OS X (v. 10.6 (Snow Leopard)
“Image Data
Procesor : Power PC seriile G4/ G5 (se recomandă 1.0 GHz sau mai rapid)/
Converter SR
Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid
Ver.3”
Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult
“Image Data
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
Lightbox SR”
Note
• Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai
sus sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator,
este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0)
care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă
cu Hi-Speed USB (USB 2.0).
• La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în
acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.
143
Utilizarea software-ului
Instalarea aplicaţiilor software (Windows)
Conectaţi-vă ca Administrator.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])
(SONYPMB) T [Install.exe].
T
• Dacă apare interfaţa AutoPlay, selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecran pentru a continua instalarea.
2
Faceţi clic pe [Install].
Verificaţi dacă sunt bifate atât “Sony Image Data Suite”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
• Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afişate pe ecran (pag.
147). Dacă nu conectaţi camera la calculator, este posibil ca anumite funcţii să nu acţioneze, spre
exemplu funcţia de import a imaginilor.
• Poate fi solicitată repornirea calculatorului. Când este afişat un mesaj de confirmare a repornirii,
restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
• În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.
3
Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă
(shortcut) corespunzătoare acestora :
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB – Picture Motion Browser”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Note :
• Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator, iar numărul versiunii instalate este inferior
celui al versiunii de pe CD-ROM-ul (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat.
• Dacă versiunea de “PMB” instalată pe calculator este anterioară celei 5.0.00, este posibil să nu puteţi
utiliza anumite funcţii ale “PMB” când instalaţi “PMB” de pe CD-ROM (furnizat). De asemenea,
este instalat şi “PMB Launcher” de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi lansa “PMB” sau alt software
cu ajutorul aplicaţiei “PMB Launcher”. Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă al “PMB
Launcher” de pe ecranul calculatorului, pentru a lansa “PMB Launcher”.
144
Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)
Înregistraţi-vă ca administrator.
1
Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
2
Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.
3
Copiaţi fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.
4
Faceţi dublu clic pe fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Utilizarea “Image Data Converter SR”
Cu “Image Data Converter SR” puteţi :
• să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba
tonurilor şi claritatea ;
• să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc. ;
• să stocaţi imagini afişate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator.
Puteţi să stocaţi imaginile fie ca date RAW, fie în formatul obişnuit de fişier.
z Pentru
a utiliza “Image Data Converter SR”
Pentru detalii legate de “Image Data Converter SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T [Image Data
Converter SR Ver.3].
Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter SR” (numai în limba engleză) este la adresa :
http://www.sony.co.jp/ids-se/
145
Utilizarea “Image Data Lightbox SR”
Cu “Image Data Lightbox SR” puteţi :
• să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,
• să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,
• să stabiliţi etichete colorate etc.
• să afişaţi o imagine din “Image Data Converter SR” şi să efectuaţi ajustări ale acesteia,
z Pentru
a utiliza “Image Data Lightbox SR”
Pentru detalii legate de “Image Data Lightbox SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T
[Image Data Lightbox SR].
Pagina de asistenţă pentru “Image Data Lightbox SR” (numai în limba engleză) este la adresa :
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Utilizarea aplicaţiei “PMB”
Cu “PMB” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;
• să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografiile sub formă de documente
ataşate prin poşta electronică, să modificaţi data înregistrării şi altele ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată.
Notă
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
z Pentru
a utiliza “PMB”
Pentru a folosi “PMB” consultaţi “PMB Help”.
Faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă
(PMB Help) de pe desktop sau faceţi clic pe
[Start] T [All Programs] T [PMB] T [PMB Help].
Pagina de asistenţă pentru “PMB” (numai în limba engleză) :
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
146
Conectarea camerei la calculator
1 Introduceţi
în camera foto un acumulator
suficient încărcat sau cuplaţi aparatul la o
priză de perete prin intermediul adaptorului de
c.a. tip AC-PW20 (comercializat separat).
2
Porniţi calculatorul şi apăsaţi butonul
(Redare).
3
Conectaţi camera la calculator.
Când este stabilită pentru prima dată o conexiune
USB, calculatorul dvs. rulează automat un program
de recunoaştere a camerei. Vă rugăm aşteptaţi.
1 Spre conectorul USB
al calculatorului
Cablu USB
(furnizat)
2 Spre conectorul
USB
Importul imaginilor pe calculator (Windows)
Aplicaţia software “PMB” vă permite să importaţi cu uşurinţă imaginile.
Pentru detalii legate de funcţiile “PMB”, consultaţi “PMB Help”.
Importul imaginilor pe calculator fără a folosi "PMB"
Când apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard după realizarea unei conexiuni USB între cameră şi
calculator, faceţi clic pe [Open folder to view files] T [OK] T [DCIM] sau [MP_ROOT] T copiaţi
imaginile dorite pe calculator.
Importul imaginilor pe calculator (Macintosh)
1
Conectaţi mai întâi camera la calculatorul dvs. Macintosh. Faceţi dublu-clic
pe simbolul recent recunoscut de pe desktop T directorul unde sunt stocate
imaginile pe care vreţi să le importaţi.
2
Marcaţi şi deplasaţi fişierele de imagine peste simbolul hard diskului.
Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.
3
Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk T pe fişierul de imagine din directorul
ce conţine fişierele copiate.
Imaginea este afişată.
147
Ştergerea conexiunii USB
Efectuaţi procedura de mai jos înainte de :
• deconectarea cablului USB,
• scoaterea cardului de memorie,
• oprirea camerei digitale.
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul de deconectare
de pe bara cu simbolurile programelor
rezidente.
2 Faceţi clic pe
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
T [Stop].
3 Bifaţi dispozitivul în fereastra de confirmare,
Windows XP
Simbol de deconectare
apoi faceţi clic pe [OK].
Notă
• Dacă folosiţi un calculator Macintosh, marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al cardului
de memorie peste cel “Trash” (pubelă). Camera va fi deconectată de la calculator.
148
Imprimarea fotografiilor
Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.
• Imprimare directă : folosind o imprimantă compatibilă cu tipul de card de memorie folosit de dvs.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei.
• Imprimare cu ajutorul calculatorului
Puteţi să importaţi imaginile la calculator cu ajutorul aplicaţiei software “PMB” şi să imprimaţi
imaginile. Puteţi să inseraţi data pe imagine şi să o imprimaţi cu această dată suprapusă. Pentru
detalii, consultaţi documentaţia de asistenţă (Help) a aplicaţiei “PMB”.
• Imprimare la un centru specializat
Puteţi să stocaţi pe un card de memorie imaginile înregistrate cu această cameră şi să le duceţi pentru
a fi imprimate la un centrul specializat. Câtă vreme la respectivul centrul oferă servicii de imprimare
a fotografiilor în format DPOF, puteţi ataşa în prealabil imaginilor marcajul DPOF (comandă de
imprimare) pentru a nu mai fi necesară reselectarea lor la centru.
Note
• Nu puteţi imprima imagini RAW.
• Când imprimaţi imagini înregistrate în modul [16:9], ambele margini este posibil să fie eliminate.
• În funcţie de imprimantă, este posibil să nu puteţi imprima imagini panoramice.
• Când imprimaţi imaginile la un centru specializat, ţineţi seama de următoarele :
– apelaţi centrul de imprimare a fotografiilor pentru a afla ce tip de memorie folosesc,
– este posibil să fie necesar un adaptor pentru cardul de memorie (comercializat separat) ; interesaţivă la centrul de imprimare a fotografiilor,
– înainte de imprima imaginile la un centru specializat, faceţi întotdeauna o copie de siguranţă a
datelor pe un disc,
– nu puteţi stabili numărul de exemplare de imprimat,
– dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi-vă cu personalul de la centrul de imprimare
a fotografiilor.
149
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 150 ÷ 155).
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (paginile 130).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat.
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzesc prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se
opreşte automat din motive de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu,
apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 120).
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi că numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să clipească.
150
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi
rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi
remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta
semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,
înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara
domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi
indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în
intervalul adecvat.
• Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat, când este pornită alimentarea
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic
de funcţionare. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera, spre exemplu apăsând pe jumătate
butonul declanşator (pag. 120).
Obturatorul nu este eliberat.
• Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK
(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul.
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 106, 107). Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW (pag. 74). Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea
în acest mod poate dura mai mult timp.
• Auto HDR procesează o imagine (pag. 82).
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi pentru [AF/MF Select] varianta [Autofocus]
(pag. 61).
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi varianta [Punct mobil] (pag. 63) sau funcţia
de focalizare manuală (pag. 61).
Bliţul nu funcţionează.
• Ridicaţi bliţul.
• Bliţul nu este corect montat. Reataşaţi bliţul.
• Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare :
– [Valori adiacente: Cont],
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Vedere nocturnă] şi [Amurg - camera ţinută în mână] la [Selecţia Scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– înregistrarea filmelor.
151
În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Reîncărcarea bliţului durează prea mult.
• Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare
va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto.
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 117).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă pentru opţiunea [Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă].
Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie
de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial
în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale
imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă).
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction), pag. 96.
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a
bliţului, când acesta este utilizat.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate.
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 60). Modurile [Amurg - camera
ţinută în mână] de la [Selecţia Scenei] (pag. 40) şi [Contra neclaritate la mişcare] (pag. 44), sunt
de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii.
Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
152
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Folosiţi “PMB” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 148).
Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 91).
Aţi şters imaginea din greşeală.
• Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care
nu doriţi să fie şterse (pag. 91).
Nu puteţi ataşa un marcaj de imprimare DPOF.
• Marcajele de imprimare DPOF nu pot fi ataşate fişierelor cu date RAW.
Calculator
Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaţi secţiunea “Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows)” (pag. 142).
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Verificaţi dacă este pornită camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat sau utilizaţi
adaptorul de reţea (comercializat separat).
• Folosiţi cablul USB (furnizat).
• Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.
• Alegeţi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 126).
• Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB
ai calculatorului.
• Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare.
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 147).
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului.
• Dacă fotografiaţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să
nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto.
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia.
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
153
Imaginea şi sunetul sunt întrerupte de zgomot când vizionaţi un film la calculator.
• La redarea directă a unui film de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe calculator cu ajutorul
aplicaţiei “PMB”, apoi redaţi-l.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.
• Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 147).
Card de memorie
Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria
în camera foto.
Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 27, 84).
• Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat.
Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.
• Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.
Imprimare
Nu puteţi imprima imaginile.
• Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le
convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter SR” de pe discul CDROM furnizat.
Culorile care apar în imagine sunt inadecvate.
• Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este
compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21 sau variante ulterioare), fotografiile sunt tipărite
la o intensitate de culoare mai scăzută.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi
eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale
ale acesteia pot fi tăiate.
• Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă
mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
aceasta beneficiază sau nu de aceste funcţii.
• Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima
fotografiile fără a elimina ambele margini.
Nu puteţi imprima imaginile cu dată.
• Folosind “PMB”, puteţi imprima imaginile cu dată.
• Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografiile pot fi imprimate cu dată dacă
solicitaţi aceasta.
154
• Această cameră foto nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi,
deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografii în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot
recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul
imprimantei sau pe cel al software-ului.
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să
o mai folosiţi.
Când porniţi camera este afişat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/
oră).
• Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără
acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data (pag. 117). Dacă mesajul apare de fiecare
dată când este încărcat acumulatorul, este posibil ca bateria reîncărcabilă să se fi uzat. Consultaţi
dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în
doi.
• Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare
se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG.
Reglajul este iniţializat fără să se fi efectuat o operaţie de iniţializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul de alimentare este în poziţia ON (pornit). Când
demontaţi acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator alimentare este pus în poziţia
OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces.
Camera nu funcţionează corespunzător.
• Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se
răcească înainte de a aplica procedura de corectare.
• Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.
Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.
• Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să
dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie (pag. 131).
155
Mesaje de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre mesajele de mai jos, urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare :
Incompatible battery. Use correct model. (Acumulator incompatibil. Folosiţi modelul
corect.)
• Este utilizat un model de acumulator incompatibil.
Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/ oră)
• Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi
acumulatorul.
Power insufficient. (Insuficientă energie.)
• Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era suficient încărcat.
Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat).
Unable to use memory card. Format? (Cardul de memorie nu poate fi utilizat.
Formataţi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modificat.
Selectaţi [OK], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă
toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme.
Dacă mesajul va continua să fie afişat, schimbaţi cardul de memorie.
Memory card error. (Eroare legată de cardul de memorie)
• Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare
a eşuat.
Reinsert memory card. (Reintroduceţi cardul de memorie.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Este posibil ca acest card de memorie să nu poată fi redat şi înregistrat în mod obişnuit.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit cu această cameră foto.
Processing... (Procesare)
• Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite care durează o perioadă
de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în timpul
acestei operaţii de reducere a zgomotului.
Unable to display. (Nu se poate afişa)
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modificate cu un calculator
să nu poată fi afişate.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Nu este recunoscut obiectivul. Montaţi-l
corect.)
• Obiectivul nu este corect montat sau nu este ataşat deloc. Dacă mesajul apare când este montat
un obiectiv, ataşaţi-l din nou. Dacă mesajul apare frecvent, verificaţi dacă sunt curate camera şi
punctele de contact pentru obiectiv.
• Când montaţi camera la un telescop sau la un alt dispozitiv optic similar, alegeţi pentru opţiunea
[Eliberare fără obiectiv] varianta [Activat] (pag, 105).
156
• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă funcţia SteadyShot nu va
acţiona. Opriţi şi porniţi camera. Dacă simbolul nu dispare, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Contains no still images. (Nu conţine nici o fotografie.)
Contains no movies. (Nu conţine nici un film.)
• Pe cardul de memorie nu există nici o imagine.
Image protected. (Imagine protejată.)
• Aţi încercat să ştergeţi imagini protejate.
Unable to print. (Nu se poate imprima.)
• Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor imagini RAW.
Camera overheating. Allow it to cool. (Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se
răcească.)
• Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat în mod continuu.
Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze.
• Deoarece aţi înregistrat o perioadă îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a crescut
până la un nivel inacceptabil. Opriţi înregistrarea până ce camera se răceşte.
• Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei,
în fişierul cu baza de date.
• Nu se poate înregistra în fişierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind
“PMB” şi recuperaţi cardul de memorie.
Camera error. (Eroare legată de cameră)
•
Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent, consultaţi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat.
Image Database File error. (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.)
• A apărut o problemă legată de fişierul cu baza de date a imaginilor. Executaţi operaţia [Configurare]
T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Image Database File error. Recover? (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.
Recuperare?)
• Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece fişierul cu baza de date a imaginilor este deteriorat.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a recupera datele.
157
Unable to magnify. (Nu poate fi mărită imaginea)
Unable to rotate image. (Nu poate fi rotită imaginea)
• Imaginile înregistrate cu alte camere foto este posibil să nu poată fi mărite sau rotite.
No images selected. (Nici o imagine selectată.)
• Aţi încercat să imprimaţi fără să fi specificat DPOF nici o imagine.
No images changed. (Nici o imagine modificată.)
• Aţi încercat să aplicaţi DPOF fără a specifica imaginile.
Cannot create more folders. (Nu pot fi create directoare suplimentare.)
• Directorul a cărei denumire începe cu “999” există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi crea alte
directoare în acest caz.
158
Utilizarea camerei în străinătate
Puteţi folosi încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea AC-PW20AM (care nu este furnizat) în orice
ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse
între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.
Despre sistemele de culoare TV
Camera detectează automat sistemul de culoare adecvat pentru dispozitivul video conectat.
Sistem NTSC (1080 60i)
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Indonezia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,
Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,
Ungaria, Viet Nam etc.
Sistem PAL-M (1080 50i)
Brazilia
Sistem PAL-N (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM (1080 50i)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
159
Card de memorie
Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie SD, carduri de memorie
SDHC şi SDXC. Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră.
Note :
• Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un
calculator.
• Vitezele de citire/scriere a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre cardul de memorie şi
echipamentul folosite.
• Nu scoateţi cardul de memorie din aparat în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele să fie deteriorate în următoarele cazuri :
– când cardul de memorie este scos din cameră sau când aparatul este oprit în timpul operaţiilor de
citire sau de scriere,
– când cardul de memorie este utilizat într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau
de zgomot electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi
hard diskul unui calculator.
• Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriu-zis sau pe adaptorul pentru cardul de memorie.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos cardul de memorie.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie.
• Nu udaţi cardul de memorie.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi înghiţit din
greşeală.
• Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu
prudenţă.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,
– în locuri expuse la radiaţii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculatorare
sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asiguraţi-vă că echipamentul pe care
vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectaţi camera la un
echipament care nu este compabil, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi niciodată
curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul de fişiere
folosit de cardurile de memorie SDXC).
160
Cardurile “Memory Stick”
Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate în tabelul de
mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului
media “Memory Stick”.
Card “Memory Stick PRO
Duo”*1*2*3
Card “Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Compatibile cu această cameră.
Card “Memory Stick Duo”
Incompatibile cu această cameră.
Carduri “Memory Stick” şi
“Memory Stick PRO”
Incompatibile cu această cameră.
*1 Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor
care apelează la o metodă de criptare. Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate
nu pot fi realizate cu acest aparat.
*2 Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă.
*3 Când este folosit un card “Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi utilizate numai
cele marcate cu “Mark2”.
Note privind utilizarea unui card “Memory Stick Micro” (comercializat separat)
• Acest produs este compatibil cu “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru
“Memory Stick Micro”.
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick Micro” la această cameră foto, aveţi grijă să introduceţi
cardul “Memory Stick Micro” într-un adaptor “Memory Stick Micro” mărimea M2 şi compatibil
cu dimensiunea Duo. Dacă introduceţi cardul “Memory Stick Micro” în cameră fără a-l fi introdus
anterior în adaptorul “Memory Stick Micro”mărimea M2 şi compatibil cu dimensiunea Duo, este
posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparat.
• Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor deoarece poate fi înghiţit în mod
accidental.
161
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Camera dvs. funcţionează numai cu acumulatoare “InfoLITHIUM” tip NP-FW50. Nu puteţi utiliza
alte tipuri de acumulatoare. Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria W sunt marcate cu inscripţia
.
Un acumulator “InfoLITHIUM” funcţionează cu ioni de litiu şi beneficiază de funcţii de comunicare
a informaţiilor cu privire la condiţiile de funcţionare împreună cu camera.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculează consumul de putere în funcţie de condiţiile de funcţionare
ale camerei şi afişează durata rămasă de funcţionare în procente.
Încărcarea acumulatorului
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 10°C
şi 30°C. Dacă încărcarea acumulatorului are loc în afara intervalului de temperatură indicat mai sus,
este posibil ca încărcarea să nu fie eficientă.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului, iar perioada cât acesta
poate fi folosit în locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vă recomandăm următoarele :
– puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi şi montaţi-l în camera
foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.
• Utilizarea frecventă a bliţului sau a funcţiei de filmare, conduc la consumarea mai rapidă a energiei
acumulatorului.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatoare de rezervă şi să efectuaţi fotografii de probă
înainte de a înregistra ce vă interesează.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi camera foto în spaţii cu temperaturi ridicate cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la
soare.
Cu privire indicatorul energiei rămase a acumulatorului
Când alimentarea se opreşte, cu toate că indicatorul semnalează că acumulatorul are suficientă energie
să funcţioneze, încărcaţi-l din nou. Durata rămasă de funcţionare va fi indicată corect. Ţineţi însă seama
că indicaţia acumulatorului nu va fi atinsă din nou dacă acesta este folosit mult timp la temperaturi
ridicate, dacă este lăsat încărcat sau dacă este utilizat frecvent. Folosiţi indicaţia energiei rămase a
acumulatorului numai cu titlu orientativ.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, încărcaţi-l complet, apoi utilizaţi-i
toată energia (cel puţin o dată pe an) apoi păstraţi-l într-un loc uscat şi răcoros. Repetaţi operaţia
de încărcare-descărcare cel puţin o dată pe an cu scopul de a menţine parametrii acumulatorului la
valori corespunzătoare.
• Pentru a descărca în totalitate acumulatorul, lăsaţi camera alimentată de acumulator în modul de
redare a unei prezentări de imagini (slide show) până ce energia acumulatorului se epuizează.
• Pentru a evita murdărirea sau producerea de scurtcircuite la bornele acumulatorului, aveţi grijă să
folosiţi o pungă de plastic pentru a proteja acumulatorul când vă deplasaţi sau când îl depozitaţi.
162
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp,
pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat
considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de
mediu, pentru fiecare acumulator în parte.
163
Despre încărcătorul pentru acumulator
• Cu încărcătorul (furnizat) pot fi încărcate numai acumulatoare tip NP-FW (nu şi de alt tip). Dacă
încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare în afară de cel specificat este posibil să se scurgă
lichidul din interior, să se supraîncălzească sau să explodeze, existând riscul de rănire prin electrocutare
sau arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă menţineţi acumulatorul în încărcător după ce a
fost încărcat, durata sa de viaţă se poate diminua.
• Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE al încărcătorului furnizat va lumina intermitent astfel :
b des : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 0,15 secunde,
b rar : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 1,5 secunde.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des, scoateţi acumulatorul pus la încărcat, după care
reintroduceţi-l în corect în încărcător. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească,
poate însemna că a apărut o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus alt acumulator decât
cel recomandat. Verificaţi dacă aţi folosit tipul de acumulator recomandat la specificaţii. Dacă
acumulatorul folosit este de tipul indicat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verificaţi
din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum, înseamnă că
problema era legată de acumulator.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar, acesta indică întreruperea temporară a încărcării în
modul standby. Încărcătorul opreşte încărcarea şi trece în standby automat, când temperatura nu se
încadrează în intervalul recomandat. Când temperatura revine la valori aflate în intervalul adecvat,
încărcătorul reia operaţia de încărcare şi indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde din nou. Vă
recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C.
• Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes.
Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.
164
Adaptor de montare
Folosind Adaptorul de montare LA-EA1 (comercializat separat), puteţi ataşa un obiectiv cu montură
tip A la cameră. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu Adaptorul de
montare.
Note :
• Este posibil să nu puteţi folosi Adaptorul de montare în cazul anumitor lentile. Consultaţi dealer-ul
dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat în legătură cu compatibilitatea lentilelor.
• Viteza de înregistrare continuă a fotografiilor poate să scadă.
Funcţia de autofocalizare în cazul obiectivelor cu montură
tip A
Actualizarea Adaptorului de montură LA-EA1 (comercializat separat) permite autofocalizarea
(Autofocalizarea singulară) la montarea unui obiectiv cu montură tip A, de model SAM sau SSM, la
cameră. Puteţi totodată să folosiţi autofocalizarea (Autofocalizarea singulară) în modul de înregistrare
a filmelor, apăsând pe jumătate butonul declanşator.
Note :
• Nu puteţi folosi sursa luminoasă AF când utilizaţi un obiectiv cu montură tip A.
• Viteza de autofocalizare va fi mai redusă decât în cazul folosirii unui obiectiv cu montură tip E.
(Când este montat un obiectiv cu montură tip A, viteza de autofocalizare va fi cuprinsă între 2 şi 7
secunde, la înregistrarea în condiţii conforme cu cele de efectuare a măsurătorilor stabilite de Sony.
Viteza poate varia în funcţie de subiect, de lumina din mediul ambiant etc.)
• Sunetul produs de funcţionarea obiectivului şi a camerei este posibil să fie înregistrat în cursul filmării.
Puteţi evita aceasta selectând [Meniu] T [Configurare] T [Înreg. audio film] T [Off].
• Focalizarea poate dura mai mult timp sau poate fi dificilă, în funcţie de obiectivul folosit sau de
subiectul vizat.
165
Curăţarea camerei
Curăţarea suprafeţei camerei
• Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului. Îndepărtaţi praful din
interiorul sistemului de montare cu ajutorul unui suflător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate
de curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina 127.
* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi
genera disfuncţionalităţi.
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa
cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorate finisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :
– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe
de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,
– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,
– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu adeziv sau cu vinil.
Curăţarea obiectivului
• Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.
• Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un suflător disponibil în comerţ. În cazul
în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor
umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior.
Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.
166
Index
A
Activităţi sportive....................................... 40
Acumulator “infoLithium”....................... 162
Încărcare ............................................... 164
Nivelul energiei rămase........................... 16
Adaptarea
secţiunii din stânga a butonului de comandă 109
secţiunii din dreapta a butonului de comandă110
tastei B....................................................111
tastei C................................................... 112
Adobe RGB.............................................. 103
AF, zonă ~ ................................................. 63
AF/ MF, selectare ....................................... 61
AF imagine unică ....................................... 64
AF, sursă luminoasă .................................. 95
Amurg - cameră ţinută în mână.................. 41
Asistenţă MF ............................................ 102
Autofocalizare ............................................ 61
Apus de soare ............................................. 40
Autofocalizare, mod ................................... 64
Autofocalizare, zonă .................................. 63
Auto HDR .................................................. 82
Auto inteligent ........................................... 38
Avans continuu..................................... 31, 55
Avertizare, mesaje .................................... 156
B
Balans de alb .............................................. 77
Balans de alb personalizat .......................... 78
Balans de alb prestabilit ............................. 78
Baleire la redare ......................................... 46
Bliţ............................................................. 60,
Bliţ automat................................................ 60
Bliţ, compensare~ ..................................... 80
Bliţ, mod ................................................... 60
“BRAVIA” Sync ...................................... 140
BULB, înregistrare..................................... 50
Buton rotativ de comandă .......................... 16
Buton declanşator................................. 11, 23
Buton FILM ........................................ 11, 23
Buton redare ......................................... 11, 25
C
Calitatea ..................................................... 74
Calculator ................................................. 142
Cerinte de sistem ................................... 142
Card de memorie ...................................... 160
Card Eye-Fi ............................................. 138,
Caroiaj ........................................................ 98
Central .................................................. 63, 79
Claritate ...................................................... 83
Compensarea bliţului ................................. 80
Compensarea expunerii .............................. 36
Conexiune
calculator ............................................... 147
televizor ................................................. 139
USB ....................................................... 126
Configurare ................................................ 20
Contrast ...................................................... 83
Continuu - prioritate viteză ........................ 56
Contra neclaritate la mişcare .......... 56Conturi
culoare ................................................... 100
nivel ......................................................... 99
Conţinutul interfeţei .................................... 34
Creativitate foto .......................................... 28
CTRL FOR HDMI ................................... 125
Culoare
Ecran ..................................................... 122
Filtru ........................................................ 78
Spaţiu .................................................... 103
Temperatură............................................. 78
Curăţare
cameră ................................................... 166
mod ....................................................... 127
obiectiv .................................................. 166
D
Data / Ora, stabilire .................................. 117
Declanşator zâmbet .................................... 67
Defocalizarea facilă a fundalului ............... 29
Detecţia feţelor ........................................... 66
Detecţia zâmbetelor ................................... 68
Diafragmă .................................................. 52
Dimensiunea imaginii ................................ 71
Director
denumire................................................ 133
de înregistrare ........................................ 134
nou ......................................................... 135
selectare ................................................... 88
Direcţie panoramă ...................................... 75
DISP ........................................................... 34
la înregistrare........................................... 34
la redare ................................................... 35
DMF ........................................................... 61
167
DRO/Auto HDR......................................... 81
D, Optimizator domeniu~ .......................... 81
DOPF, reglaj............................................... 94
Drive, mode~ ............................................. 54
E
Economisire energie.................................. 120
Ecran
Efecte de imagine .................................. 30, 42
Efect de ten delicat ................................ 31, 69
Eliberare fără obiectiv ............................... 105
Expunere, Compensare~ ............................. 36
Expunere manuală ....................................... 49
Eye-Fi, card ............................................... 138
F
Fişier, număr ~ .......................................... 132
Filtru de culoare .......................................... 78
Focalizare manuală ..................................... 61
Focalizare manuală directă ......................... 61
Format dată ............................................... 117
Format de imagine ...................................... 73
Formatare card de memorie ...................... 131
Fotografiere ................................................. 23
H
High ISO NR............................................. 107
Histogramă ............................................... 101
I
Identificarea părţilor componente ............... 11
Image Data Converter SR ......................... 145
Image Data Lightbox SR .......................... 146
Imagine mărită ............................................ 92
Imagine panoramică .................................. 123
Imprimare.................................................. 149
Iniţializare .................................................. 130
Instalare ...................................................... 144
Index imagine......................................... 37, 87
Interfaţă
conţinut...................................................... 34
de redare .................................................. 124
ghid de asistenţă ...................................... 119
ISO, sensibilitate ......................................... 76,
Î
Înregistrare ................................................... 23
sonor film ................................................ 108
BULB ........................................................ 50
Film ........................................................... 23
Fotografie .................................................. 23
panoramică ................................................ 45
panoramică 3D .......................................... 47
J
JPEG ............................................................ 74
L
Limbă .........................................................116
Lista recomandărilor pentru înregistrare ......70
LCD, ecran
conţinut......................................................34
culoare .....................................................122
luminozitate ............................................ 121
M
Macintosh...................................................145
Macro ...........................................................40
Mărirea imaginii...........................................92
Mărire la redare ............................................25
Meniu ...........................................................18
Camera ...................................................... 19
Configurare................................................ 20
Mod înregistrare ........................................ 18
Dimensiune imagine ................................. 19
Luminozitate/ culoare ............................... 20
Redare ....................................................... 20
Meniu pornire.............................................114
Mesaje de avertizare ..................................156
Mod
autofocalizare ............................................ 64
curăţare .................................................... 127
demonstrativ ............................................ 129
drive .......................................................... 54
înregistrare ................................................ 18
măsurare .................................................... 79
MP4 ............................................................170
Multi.......................................................63, 79
N
Nivel contururi .............................................99
Numărul fişierului ..............................132, 220
168
O
Obiectiv ........................................................13
Optimizatorul domeniului D ........................81
Ora de vară .................................................117
P
Panoramă......................................................45
Peisaj ............................................................40
PMB ...........................................................146
PMB Launcher ...........................................144
Portret...........................................................40
Portret în noapte ...........................................40
Programare automat .....................................53
Prezentare de imagini ...................................85
Prioritate timp de expunere ..........................51
Prioritate diafragmă .....................................52
Protejare .......................................................91
Punct mobil ..................................................63
R
RAW............................................................ 74
Rear sync..................................................... 60
Recuoaşterea scenei .............................. 23, 38
Recuperare BD imagini............................. 136
Redare ......................................................... 25
Redare la televizor .................................... 139
Reducere ochi roşii ..................................... 96
Reducerea zgomotului
datorat expunerii prelungite ................... 106
datorat sensibilităţii ridicate ................... 107
Revizualizare (Reluare) automată ............... 97
Rotirea imaginilor ....................................... 90
S, Ş
Saturaţie ...................................................... 83
Selectare dată .............................................. 89
Selectare director ........................................ 88
Selectare fotografie / film ............................ 86
Selecţia scenei ............................................. 40
Semnale sonore ........................................... 16
Sensibilitate ISO ......................................... 76
Setări transmitere date............................... 138
Simboluri..................................................... 14
Sincronizare lentă (Slow Sync) ................... 60
Soluţionarea problemelor .......................... 150
Spaţiu de culoare ....................................... 103
Spaţiu liber pe card ................................... 137
Stabilire dată / oră ..................................... 117
Stabilire zonă ............................................ 118
Stabilire director de înregistrare (REC) .... 134
SteadyShot, funcţie~ ................................. 104
sRGB ........................................................... 10
Ştergere ................................................. 27, 84
T
Taste ............................................................ 17
Temperatură de culoare ............................... 78
Temporizator ......................................... 31, 57
Temporizator (Cont.)................................... 58
Timp de expunere........................................ 51
Transmitere date ........................................ 138
U
USB, conexiune ........................................ 126
V
Valori adiacente: Cont. ............................... 59
Vedere nocturnă ...........................................40
Versiune..................................................... 128
Vizionarea imaginilor la televizor ............. 139
Vizualizarea imaginilor 3D ....................... 141
Volum, reglaje ............................................. 93
W
Windows, calculator.................................. 144
WB (balans de alb)...................................... 77
Z
Zgomot cauzat de expunerea prelungită,
reducere ~ ................................................106
Zgomot cauzat de sensibilitatea ISO înaltă,
reducere ~ ................................................107
Zoom digital de precizie ..............................65
Zoom la redare .............................................92
169
Note privind licenţele
Aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg” sunt furnizate împreună
cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra
următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele :
“license1.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg”.
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE MPEG-4, ACORDAT
PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”)
ŞI/ SAU
(II) DECODAREA MATERIALELOR VIDEO MPEG-4 CODATE DE CLIENTUL ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST
OBŢIUNTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A PUNE LA DISPOZIŢIE
MATEIRALE VIDEO MPEG-4.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI O
LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA UTILIZAREA
PROMIŢIONALĂ, INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ, DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI
ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL
În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu Licenţa publică
generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica
şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi LPGR
furnizate.
Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză)
licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software.
Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care
aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a firmei Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
170
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising