Sony | ILCE-6300M | Sony ILCE-6300M α6300 Cameră cu montură E cu senzor APS-C Instrucţiuni de utilizare (SEL18135)

4-698-437-01(1)

Obiectiv interschimbabil
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Instrucţiuni de utilizare
1
2
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
••Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l
în sensul acelor de ceas până se blochează.
••Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de
pe cameră în timpul montării obiectivului.
••Nu montaţi obiectivul oblic.
E 18-135mm
F3.5-5.6 OSS

Soclu E
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
SEL18135
 Ataşarea parasolarului

(1)
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura o
calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar),
apoi introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic şi punctul
roşu de pe parasolar este aliniat cu linia roşie
de pe obiectiv.
••Dacă nu rotiţi parasolarul până când se fixează cu
(2)
un declic pe poziţie, umbra acestuia poate apărea în
imaginile înregistrate.
••Atunci când utilizaţi un bliţ încorporat în cameră sau
un bliţ extern ataşat la cameră, demontaţi parasolarul,
pentru a evita blocarea luminii bliţului.
••În timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
Română
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

2
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele
cu privire la utilizare, se găsesc în documentul
separat cu „Măsuri de precauţie înainte de
utilizare”. Citiţi ambele documente înainte de a
utiliza obiectivul.
3 4 5
6
1
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu soclu
E. Nu îl puteţi utiliza împreună cu camere cu soclu A.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
Note cu privire la utilizare
••Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
8 9
7

–1
lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
••Atunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
••În timpul transportului unei camere cu obiectivul ataşat,
ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi obiectivul.
••Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului
în cazul utilizării funcţiei de zoom.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
••Când utilizaţi bliţul, îndepărtaţi întotdeauna parasolarul
(1)
(2)
şi fotografiaţi de la cel puţin 1 m de subiect.
••Cu anumite combinaţii de obiectiv şi bliţ, obiectivul
poate bloca parţial lumina bliţului, ceea ce generează
o umbră în partea de jos a fotografiei. În acest caz,
reglați distanța focală sau distanța de fotografiere
înainte de a fotografia.
Vignetare
••În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
-2
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a
reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.
 Identificarea componentelor

1 Indice pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Indice pentru distanţa focală
6 Puncte de contact obiectiv*
7Parasolar
8 Comutator pentru modul de focalizare
9 Indice de montare
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
 Focalizare
••Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
••Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul de
focalizare al acesteia.
••În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc..
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
••Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
••Dacă apăsaţi butonul de control AF/MF în timpul
operării în modul MF, puteţi comuta temporar la AF,
atunci când obiectivul este setat la AF iar camera este
setată la MF.

2
6
1
8 9
7

Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
(SEL18135)
18-135
27-202,5
Grupuri obiectiv-elemente
12-16
Unghi de vizualizare*2
Focalizare minimă*3
(m (picioare))
76°-12°
0,45 (1,48)
Factor de mărire maxim (X)
0,29
Diafragmă minimă
f/22-f/36
Diametrul filtrului (mm)
55
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
67,2 × 88
(2 3/4 × 3 1/2)
Masă (aprox., g (oz))
325 (11,5)
Funcţie de compensare a
tremurului
Da
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare este valoarea pentru camerele
foto digitale cu obiectiv interschimbabil echipate cu
senzor de imagine de dimensiuni APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
••În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
–1
(1)
Specificaţii
3 4 5
(2)
Articole incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1),
Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
-2




(1)
(2)
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF

advertising