Sony | ILCE-7RM3 | Sony ILCE-7RM3 Cameră α7R III Full Frame de 35 mm și focalizare automată Instrucţiuni de utilizare

4-728-779-41(1)
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid
de asistenţă” pentru instrucţiuni
detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
Soclu E
Este posibil ca ghidul de asistenţă să nu fie
disponibil în toate limbile. Toate manualele
disponibile pot fi găsite pe:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
e-mount-body-ilce7-series/ilce-7rm3#manuals
Cameră foto digitală cu obiectiv interschimbabil/Manual de instrucțiuniRO
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
ILCE-7RM3
Română
Consultaţi
Ghidul de
asistenţă!
„Ghid de Asistenţă” este un manual online pe care îl puteţi citi
pe computer sau pe smartphone. Consultaţi-l pentru detalii cu
privire la elementele din meniu, utilizarea avansată şi cele mai
recente informaţii privind camera.
Scanaţi
aici
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Ghid de Asistenţă
Manualdeinstrucțiuni
In-Camera Guide
Acest manual descrie câteva
funcţii de bază.
[In-Camera Guide] conţine
explicaţiile privind elementele
din meniu care apar pe
monitorul camerei.
(acest manual)
Pentru Ghidul de pornire rapidă,
consultaţi „Startup guide”
(pagina 22). „Startup guide”
descrie procedurile iniţiale din
momentul în care deschideţi
ambalajul până când acţionaţi
declanşatorul pentru prima
fotografie.
RO
2
Puteţi accesa rapid informaţiile
în timp ce înregistraţi imagini.
Pentru a utiliza funcţia
[In-Camera Guide], trebuie să
efectuaţi în prealabil câteva
setări. Pentru detalii, căutaţi
„In-Camera Guide” în Ghidul
de asistenţă.
Note privind utilizarea camerei
Pe lângă această secţiune, consultaţi
şi „Măsuri de precauţie” din Ghidul
de asistenţă (pagina 2).
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran
cu ajutorul meniului (pagina 71).
Note cu privire la manipularea
produsului
••Această cameră este concepută
pentru a fi rezistentă la praf şi
umezeală, însă nu este etanşă
împotriva prafului sau umezelii.
••Atunci când folosiţi obiectivul cu
zoom electronic, aveţi grijă să
nu vă prindeţi degetele sau alte
obiecte în obiectiv.
••Ataşaţi întotdeauna capacul frontal al
obiectivului sau capacul pentru corp
atunci când nu folosiţi camera. Pentru
a preveni pătrunderea prafului şi
impurităţilor în cameră, ştergeţi praful
de pe capacul pentru corpul camerei
înainte de ataşarea acestuia.
••Nu lăsaţi obiectivul sau vizorul
expuse la o sursă de lumină
puternică, cum ar fi lumina solară.
Din cauza funcţiei de condens
a obiectivului, acest lucru poate
provoca fum, foc sau o defecţiune
în interiorul corpului camerei sau a
obiectivului. În cazul în care lăsaţi
camera expusă la o sursă de lumină,
cum ar fi lumina solară, ataşaţi
capacul pentru obiectiv la obiectiv.
••Atunci când înregistraţi imagini cu
iluminare din spate, încercaţi să feriţi
unghiul de vizualizare de lumina
soarelui. În caz contrar, lumina solară
poate intra în zona de focalizare din
interiorul camerei, provocând fum sau
foc. Chiar dacă lumina soarelui intră
foarte puţin în unghiul de vizualizare,
poate provoca în continuare fum sau foc.
••Nu expuneţi direct obiectivul la
fascicule, cum ar fi fasciculele
laser. Acest lucru poate deteriora
RO
senzorul de imagine şi poate cauza
funcţionarea incorectă a camerei.
••Nu priviţi spre soare sau spre surse
de lumină puternică prin obiectivul
demontat. Acest lucru poate
provoca leziuni oculare iremediabile
sau defecţiuni.
••Nu lăsaţi camera, accesoriile
furnizate sau cardurile de memorie
la îndemâna copiilor. Există
pericolul de înghiţire accidentală.
Dacă se întâmplă acest lucru,
consultaţi imediat medicul.
Note privind monitorul şi vizorul
electronic
••Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi peste
99,99% din pixeli sunt operaţionali
în vederea utilizării eficace. Cu toate
acestea, pot exista unele mici puncte
întunecate şi/sau luminoase (de
culoare albă, roşie, albastră sau verde)
care apar în mod constant pe monitor
şi pe vizorul electronic. Acestea sunt
imperfecţiuni cauzate de procesul de
fabricare şi nu afectează imaginile
înregistrate în niciun fel.
RO
3
••Imaginea poate fi uşor distorsionată
în colţurile vizorului. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Dacă doriţi
să verificaţi în detaliu întreaga
compoziţie a imaginii, puteţi folosi
şi monitorul.
••Dacă mişcaţi camera în timp ce
vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi
ochii, imaginea din vizor poate fi
distorsionată sau culoarea imaginii
se poate modifica. Aceasta este
o caracteristică a obiectivului sau
a dispozitivului de afişaj şi nu
reprezintă o defecţiune. Atunci
când înregistraţi o imagine, vă
recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
••La înregistrarea de imagini cu
ajutorul vizorului, puteţi resimţi
simptome precum oboseala
ochilor, oboseală, rău de mişcare
sau greaţă. Este recomandat să
faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
În cazul în care nu vă simţiţi bine, nu
folosiţi vizorul până nu vă reveniţi şi
consultaţi medicul dacă este cazul.
Note cu privire la fotografierea
continuă
În timpul fotografierii continue,
monitorul sau vizorul pot alterna între
ecranul de fotografiere şi un ecran
negru. În cazul în care priviţi continuu
la ecran în această situaţie, este posibil
să apară simptome de disconfort,
cum ar fi senzaţia de rău. În cazul în
care resimţiţi simptome de disconfort,
întrerupeţi utilizarea camerei şi
consultaţi medicul dacă este cazul.
RO
4
Note cu privire la înregistrarea
pe perioade îndelungate sau
înregistrarea de filme 4K
••În funcţie de temperatura camerei
şi a bateriei, este posibil să
nu puteţi înregistra filme, sau
alimentarea poate fi întreruptă
automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării,
pe ecran se va afişa un mesaj sau
nu veţi mai putea înregistra filme.
În acest caz, lăsaţi alimentarea
oprită şi aşteptaţi până când scade
temperatura camerei şi a bateriei.
Dacă porniţi alimentarea înainte
de răcirea suficientă a camerei şi a
bateriei, este posibil ca alimentarea
să fie întreruptă din nou sau să nu
puteţi înregistra filme.
••Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să
scadă temperatura camerei înainte
de a continua filmarea.
••În cazul unor temperaturi
ambiante ridicate, temperatura
camerei creşte rapid.
••Corpul camerei şi bateria se pot
încălzi în timpul utilizării - acest
lucru este normal.
••În cazul în care atingeţi suprafaţa
camerei cu aceeaşi parte a pielii o
perioadă îndelungată de timp în
timpul utilizării, chiar dacă nu simţiţi
că aceasta este încinsă, camera
poate provoca simptome de arsuri
de temperatură joasă, cum ar fi
roşeaţa sau băşicile.
Fiţi mai atenţi în următoarele situaţii
şi utilizaţi un trepied etc.
––Când folosiţi camera într-un
mediu cu temperatură ridicată
––Când camera este folosită de o
persoană care are o circulaţie
sanguină slabă sau o sensibilitate
deficitară la nivelul pielii
––Când utilizaţi camera cu
[Auto econ. OFF vizor.] setat la
[High].
••În special în timpul înregistrării de
filme 4K, durata de înregistrare poate
fi mai scurtă în medii cu temperaturi
scăzute. Încălziţi acumulatorul sau
înlocuiţi-l cu unul nou.
Note cu privire la redare/înregistrare
••Înainte de a porni înregistrarea,
efectuaţi o înregistrare de probă
pentru a verifica funcţionarea
corectă a camerei.
••Imaginea înregistrată poate fi
diferită de imaginea urmărită
înainte de înregistrare.
••Nu folosiţi camera în zone cu surse
emiţătoare de unde radio puternice
sau radiaţii. Înregistrarea şi redarea
pot să nu funcţioneze corect.
••Redarea imaginilor înregistrate cu
produsul pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate sau
editate cu alte echipamente pe
produs nu sunt garantate.
••Sony nu poate oferi nicio garanţie
pentru imposibilitatea de a realiza
înregistrări sau pierderea sau
deteriorarea imaginilor înregistrate
sau a datelor audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare
a camerei sau a suportului de
înregistrare etc. Vă recomandăm
să faceţi copii de siguranţă ale
datelor importante.
••După ce aţi formatat cardul de
memorie, toate datele înregistrate
pe cardul de memorie vor fi şterse,
fără posibilitate de restaurare. Înainte
de formatare, copiaţi datele pe un
RO
computer sau pe un alt dispozitiv.
Note cu privire la suportul cu
interfaţă multiplă
••Atunci când ataşaţi sau detaşaţi
accesorii, precum un bliţ extern, la talpa
pentru interfaţă multiplă, comutaţi
mai întâi alimentarea la OFF. Atunci
când ataşaţi accesoriul, asiguraţi-vă că
acesta este bine fixat pe cameră.
••Nu utilizaţi suportul cu interfaţă
multiplă cu un bliţ disponibil în comerţ,
care aplică o tensiune de 250 V sau
mai mare sau care are o polaritate
inversă faţă de cameră. Acest lucru
poate provoca o defecţiune.
Note cu privire la utilizarea
obiectivelor şi a accesoriilor
Este recomandat să utilizaţi obiective/
accesorii Sony compatibile cu
caracteristicile acestei camere. Utilizarea
acestei camere împreună cu produse
provenite de la alţi producători poate
reduce performanţele camerei sau
poate provoca accidente sau defectarea
camerei. Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru astfel de accidente sau defecţiuni.
RO
5
Cu privire la specificaţiile de date
din acest manual
Note cu privire la aruncarea sau
transferarea unui card de memorie
Datele referitoare la performanţă
şi specificaţiile sunt definite în
următoarele condiţii, cu excepţia
celor descrise în acest manual: la o
temperatură ambientală normală
de 25 ºC şi dacă se utilizează un
acumulator care a fost încărcat complet
până s-a stins lampa de încărcare.
Executarea [Format] sau [Şterge] pe
cameră sau pe un computer nu poate
șterge complet datele de pe cardul de
memorie. Dacă transferaţi cardul de
memorie, vă recomandăm să ştergeţi în
totalitate datele de pe acesta cu ajutorul
unui software de ştergere a datelor.
Când aruncați un card de memorie, vă
recomandăm să îl distrugeți fizic.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale
similare pot fi protejate cu drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată a
acestor materiale poate reprezenta o
încălcare a prevederilor legislaţiei cu
privire la drepturile de autor.
Note privind informațiile de localizare
Dacă încărcați și partajaţi o imagine
etichetată cu o locație, este posibil să
dezvăluiți accidental informațiile către
o terță parte. Pentru a împiedica terţii
să obţină informaţiile dvs. de localizare,
setaţi [ Set. leg. Info. loc.] la [Off]
înainte de înregistrarea de imagini.
Note cu privire la casarea sau
înstrăinarea acestui produs
La casarea sau înstrăinarea acestui
produs, efectuaţi următoarea operaţie
pentru protejarea datelor personale.
••Selectaţi [Resetare setare] 
[Initialize].
Note cu privire la LAN fără fir
În cazul în care camera este pierdută sau
furată, Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderile sau daunele provocate
de accesarea sau utilizarea ilegală a
punctului de acces înregistrat pe cameră.
Note privind securitatea în timpul
utilizării produselor LAN wireless
••Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN fără fir securizată, pentru
a evita hackingul, accesul terţilor rău
intenţionaţi sau alte vulnerabilităţi.
••Este important să setaţi
caracteristicile de securitate atunci
când utilizaţi o reţea LAN fără fir.
••Dacă apare o problemă de
securitate deoarece nu s-a adoptat
nicio măsură de siguranţă sau din
cauza circumstanţelor inevitabile din
timpul utilizării unei reţele LAN fără
fir, Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderi sau daune.
Cum să dezactivaţi temporar
funcţiile de reţea wireless
(Wi-Fi etc.)
În momentul ambarcării într-un avion,
etc., puteţi dezactiva temporar toate
funcţiile de reţea wireless cu ajutorul
[Modul Avion].
RO
6
Cablu de alimentare
Pentru clienţii din Marea Britanie,
Irlanda, Malta, Cipru şi Arabia Saudită
Utilizaţi cablul de alimentare (A).
Din motive de siguranţă, cablul de
alimentare (B) nu este destinat utilizării
şi, în consecinţă, nu va fi utilizat în
ţările/regiunile menţionate mai sus.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni UE
Utilizaţi cablul de alimentare (B).
(A)
(B)
Pentru clienţii din S.U.A.
Dacă aveţi orice întrebări legate
de acest produs, puteţi apela:
Centrul de informaţii pentru
clienţii Sony
1-800-222-SONY (7669).
Numărul de mai jos este destinat numai
pentru problemele legate de FCC.
Informații privind reglementările legale
Declaraţie de conformitate
Nume comercial: SONY
Nr. model: WW940439
Parte responsabilă: Sony Electronics RO
Inc.
Adresă: 1 6535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 S.U.A.
Nr. de telefon: 858-942-2230
Acest dispozitiv este conform
cu Partea 15 a Regulilor FCC.
Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza
interferenţe dăunătoare, şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţe, inclusiv interferenţele
care pot cauza funcţionarea nedorită.
Pentru detalii despre funcţiile Wi-Fi şi funcţiile printr-o singură atingere NFC,
consultaţi „Ghid de Asistenţă” (pagina 2).
RO
7
Pregătiri pentru fotografiere
Verificarea camerei şi a elementelor
furnizate
Numărul din paranteze
desemnează numărul de bucăţi.
•• Curea de umăr (1)
•• Cameră (1)
•• Încărcător de baterii (1)
•• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat la cameră)
•• Cablu de alimentare
(de la reţea) (1)*
•• Protecţie pentru cablu (1)
* Camera poate fi furnizată
împreună cu mai multe cabluri
de alimentare. Folosiţi-l pe cel
potrivit pentru ţara/regiunea
dvs. Consultaţi pagina 7.
•• Acumulator NP-FZ100 (1)
•• Capac pentru suport (1)
(Ataşat la cameră)
•• Capac pentru ocular (1)
(Ataşat la cameră)
•• Manual de instrucțiuni (1)
(acest manual)
•• Ghid de referinţă (1)
•• USB Type-C™ cable (1)
RO
8
Identificarea componentelor
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii.
Faţă
RO
 ON/OFF Comutator
Dacă se demontează obiectivul
(de alimentare) (29)/
Declanşator (30)
 Selector frontal
Puteţi regla rapid setările
pentru fiecare mod de
înregistrare.
 Senzor la distanţă
 Buton de lansare
a obiectivului (28)
 Antenă Wi-Fi/Bluetooth
(încorporată) (50)
Microfon
Nu acoperiţi această parte în
timpul înregistrării de filme. Acest
lucru poate provoca zgomot sau
reducerea volumului.
 Index de montare (27)
 Senzor de imagine*
Soclu
 Puncte de contact obiectiv*
* Nu atingeţi direct aceste piese.
 Iluminator AF (59)/
Lampă temporizator
RO
9
Spate
 Capac pentru ocular
Pentru a detaşa capacul
pentru ocular
Împingeți elementele de prindere
din partea inferioară a capacului
pentru ocular spre stânga și spre
dreapta și ridicați capacul.
Scoateți capacul pentru ocular când
atașați un dispozitiv de stabilire a
unghiului (comercializat separat).
De asemenea, selectați MENU 
(Setări cameră 2) 
[FINDER/MONITOR], iar apoi
comutați la [Vizor (manual)] sau
[Monitor (manual)].
RO
10
Vizor
 C3 Buton (Buton personalizat 3)
(66)/ Buton (Protecţie)
Buton MENU (57)
Monitor
(pentru operare tactilă:
Panou tactil (Touchpad) (41)
Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
 Senzor pentru ochi
 Selector de reglare a dioptriei
Reglaţi selectorul de reglare
a dioptriei în funcţie de
vederea dvs. până când
imaginea afişată pe vizor
este clară. Dacă selectorul
de reglare a dioptriei este dificil
de operat, îndepărtaţi capacul
pentru ocular înainte de a
utiliza selectorul.
 Pentru înregistrarea
de imagini: Fn Butonul
(Funcţie) (18, 67)
Pentru vizualizare:
Send to SmartphoneButonul ()
Puteţi afişa ecranul pentru
[Send to Smartphone] dacă
apăsaţi acest buton.
 Rotiţă de control (17)
 Lampă de acces
 Pentru înregistrarea
de imagini: Buton C4
(Buton personalizat 4) (66)
Pentru vizualizare: Buton
(Ştergere) (31)
 MOVIE Buton (Film) (31)

RO
Buton (Redare) (31)
 Pentru înregistrarea de
imagini: Buton AF-ON (AF On)
Pentru vizualizare:
Enlarge ImageButonul ()
 Selector posterior
Puteţi regla rapid setările
pentru fiecare mod de
înregistrare.
 Pentru înregistrarea de
imagini: Buton AEL
Pentru vizualizare:
Index imagineButonul ()
 Selector multiplu (18)
 Comutator capac slot media
RO
11
Imagine de sus/laterală

RO
12
Marcaj poziţie pentru
senzorul de imagine
•• Senzorul de imagine este
senzorul care converteşte
lumina în semnal electric.
indică poziţia
Marcajul
senzorului de imagine. Atunci
când măsuraţi distanţa exactă
dintre cameră şi subiect,
raportaţi-vă la poziţia liniei
orizontale.
•• Dacă subiectul este mai
aproape de produs decât
distanţa minimă de
înregistrare de imagini a
obiectivului, focalizarea nu
poate fi confirmată. Asiguraţivă că distanţa dintre subiect şi
cameră este suficient de mare.
Boxă
 Disc selector pentru
compensarea expunerii
  Mufă (microfon)
Dacă se conectează un
microfon extern, microfonul
încorporat este dezactivat
automat. Dacă microfonul
extern este alimentat prin
conector, microfonul va fi
alimentat de cameră.
 Cârlige pentru cureaua de umăr
Ataşaţi ambele capete ale
curelei de cameră.
 Terminal (Sincronizare bliţ)
Mufă (căşti)
 Minimufă HDMI
RO
 Terminal USB Type-C (14, 53)
 Lampă de încărcare
 Terminalul Multi/Micro USB*
(14, 53)
Acest terminal acceptă dispozitive
compatibile cu Micro USB.

(Marca N) (50)
•• Acest marcaj indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.

Talpa pentru interfaţă multiplă*
Este posibil ca unele accesorii să
nu poată fi introduse complet
şi să iasă afară din talpa
pentru interfaţă multiplă. Cu
toate acestea, dacă accesoriul
atinge partea din faţă a tălpii,
conexiunea este finalizată.
 Buton de deblocare
a selectorului de mod
 Selector de mod (31)
 Buton C2 (Buton
personalizat 2) (66)
 Buton C1 (Buton
personalizat 1) (66)
•• NFC (Near Field
Communication - Comunicare
în câmp apropiat) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
wireless pe rază scurtă.
 SLOT 1 (Slot pentru card de
memorie 1) (24)
Acceptă doar carduri SD
(compatibil cu UHS-I şi UHS-II)
RO
13
 SLOT 2 (Slot pentru card
de memorie 2) (26)
Acceptă carduri SD
(compatibil cu UHS-I) şi
Memory Stick PRO Duo media
* Pentru detalii referitoare la
accesoriile compatibile cu suportul
cu interfaţă multiplă şi cu terminalul
Multi/Micro USB, vizitaţi site-ul web
Sony sau consultaţi distribuitorul
local Sony sau unitatea de service
Sony autorizată local. De asemenea,
se pot utiliza şi accesoriile pentru
talpa de accesorii. Operaţiile
realizate cu accesoriile fabricate de
alţi producători nu sunt garantate.
Note cu privire la terminalele USB
Puteți utiliza fie terminalul USB de
tip C, fie terminalul Multi/Micro
USB pentru alimentarea cu energie
electrică, încărcarea bateriei și
comunicațiile USB. Cu toate acestea,
nu puteți efectua aceste operații
simultan cu ambele terminale.
•• Timpul de încărcare a bateriei
nu se modifică în funcție de
terminalul pe care îl utilizați.
•• Puteți utiliza accesoriile pentru
terminalul Multi/Micro USB:,
cum ar fi o telecomandă
(comercializat separat), în
timp ce alimentați sau realizaţi
înregistrări de imagini de
la distanță pe PC utilizând
terminalul USB de tip C.
RO
14
Note referitoare la protecţia pentru cablu
Utilizaţi protecţia pentru cablu pentru a preveni deconectarea cablului
în timpul înregistrării de imagini cu cablul conectat.
Pentru ataşarea protecţiei pentru cablu
Treceți cablul prin protecţia pentru cablu.
Deschideți ambele capace de mufe de pe partea monitorului
și introduceți cablul într-una dintre mufe.
Introduceți capacul mufei
superioare în canelură
Montați cârligul protecţiei pentru
cablu în fanta de sub terminalul
Multi/Micro USB.
•• Atașați protecţia pentru cablu
conform ilustrației, astfel încât
capacul mufei superioare să se
potrivească în canelura din protecția
pentru cablu, apoi introduceți clema
protecţiei pentru cablu în fanta de
lângă minimufa HDMI.
Împingeți șurubul de ataşare și rotiți-l
pentru a fixa protecția pentru cablu.
RO
Şurub de
ataşare
Potriviţi cârligul
în canelură
Introduceți cablul în partea
de susținere și apoi fixați cablul
cu selectorul de fixare.
Selector de fixare
Pentru îndepărtarea protecţiei pentru cablu
Slăbiți șurubul de ataşare. Împingeți
în jos partea superioară a protecţiei
pentru cablu și trageți afară conform
ilustrației.
RO
15
Partea inferioară
 Slot pentru introducerea
bateriei (23)
 Capac pentru baterie (23)
 Orificiu pentru mufa
de trepied
Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm (7/32 inch).
În caz contrar, nu veţi putea
fixa bine camera, iar aceasta
se poate deteriora.
 Clapetă de eliberare
a capacului bateriei
RO
16
Operaţiuni de bază
Utilizarea rotiţei de control
•• Atunci când rotiţi sau apăsaţi pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta de pe RO
rotiţa de control, puteţi selecta elementele de setare. Selecţia dvs. este
stabilită atunci când apăsaţi în centrul rotiţei de control.
•• Funcţiile DISP (Setare afişaj) / (Drive Mode) și ISO (ISO) sunt alocate
pentru partea superioară/stângă/dreaptă a rotiţei de control. În plus,
puteţi aloca funcţiile selectate pentru partea din stânga/dreapta/de la
baza şi din centrul rotiţei de control şi cu rotaţia rotiţei de control.
•• În timpul redării, puteţi afişa imaginea următoare/anterioară dacă
apăsaţi săgeata din dreapta/stânga a rotiţei de control sau dacă rotiţi
rotiţa de control.
RO
17
Utilizarea selectorului multiplu
•• Puneţi degetul chiar pe partea de sus a selectorului multiplu pentru a-l
manipula cu o precizie mai mare.
•• Dacă [Zona de focalizare] este setat la [Zone], [Flexible Spot] sau
[Expand Flexible Spot], puteți muta zona de focalizare apăsând butonul
selectorului multiplu sus/jos/stânga/dreapta.
•• Funcţia [Standard focalizare] este alocată centrului selectorului multiplu
în setările implicite.
Utilizarea butonului Fn (Funcţie)
Puteţi înregistra funcţiile utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie) şi
le puteţi reapela în timp ce fotografiaţi. Pot fi înregistrate până la 12 funcţii
utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie).
1 Apăsaţi în mod repetat
butonul DISP de pe rotiţa
de control pentru a afişa
un mod pe ecran diferit de
[Pentru vizor], după care
apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
Buton Fn
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând pe săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control.
RO
18
3 Selectaţi setarea dorită rotind
selectorul frontal şi apăsaţi în
centrul rotiţei de control.
•• Unele funcţii pot fi ajustate cu
ajutorul selectorului posterior.
Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate
Selectaţi funcţia dorită la pasul 2, după
care apăsaţi în centrul rotiţei de control.
Se va deschide ecranul de setare dedicat
funcţiei. Urmaţi ghidul de utilizare pentru
a regla setările.
RO
Ghid de utilizare
Modul de utilizare a ecranului Quick Navi
Ecranul Quick Navi este o funcţie optimizată pentru înregistrarea de
imagini cu ajutorul vizorului, care vă permite să controlaţi setările direct.
1 Selectaţi MENU 
(Setări cameră 2)  [DISP Button] 
[Monitor].
2 Plasaţi un marcaj
pe [Pentru vizor] şi apoi selectaţi [Enter].
3 Apăsaţi DISP de pe rotiţa de control pentru a configura modul
de pe ecran la [Pentru vizor].
RO
19
4Apăsaţi butonul Fn pentru a comuta pe ecranul Quick Navi.
•• Conţinutul afişat şi poziţia acestuia în ilustraţii au exclusiv scop orientativ
şi ot diferi de afişajele efective.
Mod automat
Mod P/A/S/M
5 Selectaţi o funcţie în vederea setării apăsând pe partea
superioară/inferioară/stângă/dreaptă a rotiţei de control.
6Selectaţi setarea dorită prin rotirea selectorului frontal.
•• Unele funcţii pot fi ajustate cu ajutorul selectorului posterior.
RO
20
Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate
Selectaţi funcţia dorită la pasul 5, după
care apăsaţi în centrul rotiţei de control.
Se va deschide ecranul de setare dedicat
funcţiei. Urmaţi ghidul de utilizare pentru
a regla setările.
Ghid de utilizare
Notă
••Elementele estompate cu gri pe ecranul Quick Navi nu sunt reglabile.
••Atunci când utilizaţi funcții precum [Stil creativ] sau [Picture Profile], unele
setări pot fi controlate doar de pe ecranul dedicat.
RO
RO
21
Ghid de pornire
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
1 Introduceţi acumulatorul în
încărcătorul de baterii.
•• Plasați acumulatorul pe
încărcătorul de baterii în
direcția indicată de .
•• Glisați acumulatorul în direcția
indicată de săgeată cât se poate
de departe.
2 Conectați cablul de
Lampă CHARGE
alimentare(furnizat) la
încărcătorul de baterii și
conectați încărcătorul la priza
electrică (de perete).
Lampa CHARGE de pe încărcătorul
de baterii se va aprinde în culoarea
portocaliu iar încărcarea va începe.
CHARGE lampa (portocaliu)
Aprinsă: Încărcare
Clipeşte: eroare de încărcare sau
încărcare întreruptă temporar
deoarece temperatura camerei
nu se încadrează într-un interval
corespunzător
La o priză de perete
(mufă de perete)
•• Când se termină încărcarea, lampa CHARGE şi toate indicatoarele se sting.
•• Timpul de încărcare (încărcare completă): aproximativ 150 min. (valabil pentru
încărcarea unui acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C).
•• Dacă folosiţi un acumulator nou sau unul care nu a fost folosit o perioadă
îndelungată, este posibil ca lampa CHARGE să lumineze intermitent rapid
la prima încărcare a bateriei. În astfel de situaţii, scoateţi acumulatorul
şi reintroduceţi-l pentru reîncărcare.
•• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony.
RO
22
Pasul 2: Introducerea acumulatorului în cameră
1 Deschideţi capacul
pentru baterie.
2 Introduceţi acumulatorul în
timp ce apăsaţi clapeta de
blocare cu vârful bateriei,
până când bateria se
blochează la locul său.
RO
Clapetă de blocare
3 Închideţi capacul.
RO
23
Pentru a încărca acumulatorul atunci când se află
în interiorul camerei
Opriți camera și conectați-o la un dispozitiv, cum ar fi un computer,
utilizând cablul USB.
Dacă porniți camera, alimentarea cu energie electrică va fi furnizată de la
computer sau de la dispozitivul pe care l-ați conectat și astfel, veți putea
să utilizați camera. Totuşi, acumulatorul nu se va încărca.
Utilizaţi cablul USB tip C (inclus) sau un cablu USB standard.
Pentru a demonta acumulatorul
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 11) nu este aprinsă şi
opriţi camera. Glisaţi apoi clapeta
de blocare şi scoateţi acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Clapetă de blocare
Pasul 3: Introducerea unui card de memorie
Pentru detalii cu privire la cardurile de memorie care pot fi utilizate
împreună cu această cameră, consultaţi pagina 82.
1 Deschideţi capacul pentru
cardul de memorie.
RO
24
2 Introduceţi cardul SD în slotul 1.
Slot 1 (partea inferioară): Acceptă
carduri SD (compatibil cu UHS-I şi
UHS-II)
Slot 2 (partea superioară): Acceptă
carduri SD (compatibil cu UHS-I) şi
Memory Stick PRO Duo media
Slot 2 Slot 1
•• Cu colţul teşit orientat în direcţia din imagine, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un declic.
•• Puteţi comuta slotul pentru card de memorie pe care doriţi să îl
(Setare)  [Rec. Setări suport] 
folosiţi dacă selectaţi MENU 
[Prioritize Rec. Suport].
Slotul 1 este utilizat în setările implicite.
RO
•• Utilizaţi slotul 1 atunci când folosiţi un singur card SD.
•• Utilizaţi slotul 2 atunci când folosiţi Suport Memory Stick. În acest caz, setaţi
[Prioritize Rec. Suport] la [Slot 2].
3 Închideţi capacul.
Sugestie
••Dacă folosiţi un card de memorie cu această cameră pentru prima dată, este
recomandat să formataţi cardul cu ajutorul camerei, pentru o performanţă mai
stabilă a cardului de memorie (pagina 72).
Notă
••Nu introduceți un Suport Memory Stick în slotul 1. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
RO
25
Pentru a scoate cardul de memorie
Deschideţi capacul pentru cardul
de memorie. Asiguraţi-vă că lampa
de acces (pagina 11) nu este
aprinsă, după care împingeţi cardul
de memorie o dată pentru a-l scoate.
Access lamp
Pentru a înregistra pe carduri de memorie în două sloturi
Slotul 1 este utilizat în setările implicite. Dacă nu intenţionaţi să modificaţi
setările şi veţi utiliza un singur card de memorie, utilizaţi slotul 1.
Dacă introduceţi un alt card de memorie în slotul 2, puteţi înregistra
aceleaşi imagini pe două carduri de memorie simultan sau puteţi
înregistra un alt tip de imagini (imagini statice/filme) pe fiecare card
de memorie ([Mod înregistrare] din [Rec. Setări suport]) (pagina 72).
Pasul 4: Ataşarea unui obiectiv
1 Îndepărtaţi capacul corpului
Capac frontal pentru obiectiv
de pe cameră şi capacul
obiectivului posterior de pe
spatele obiectivului.
•• Atunci când schimbaţi obiectivul,
acţionaţi rapid, într-un mediu fără
praf, pentru a preveni pătrunderea
prafului şi impurităţilor în cameră.
•• Se recomandă să atașați capacul
frontal al obiectivului după ce ați
terminat înregistrarea.
RO
26
Capac pentru
corpul camerei
Capac posterior pentru obiectiv
2 Montaţi obiectivul aliniind
cele două marcaje de index
albe (indecşi de montare)
de pe obiectiv şi cameră.
•• Ţineţi camera cu obiectivul orientat
în jos pentru a preveni pătrunderea
prafului sau a impurităţilor în cameră.
3 În timp ce împingeţi obiectivul
uşor către cameră, rotiţi
obiectivul uşor în direcţia
săgeţii, până când se fixează cu
un declic pe poziţia de blocare.
RO
Notă
••Asiguraţi-vă că ţineţi obiectivul drept şi nu aplicaţi o forţă mare atunci când
ataşaţi un obiectiv.
••Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului în timpul ataşării obiectivului.
••Adaptorul cu montură (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi
un obiectiv cu montură A (comercializat separat). Pentru detalii, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu adaptorul de montare.
••Dacă doriţi să realizaţi imagini cu cadru întreg, folosiţi un obiectiv compatibil
cu camerele de cadru întreg.
••În timpul transportului camerei cu obiectivul ataşat, ţineţi întotdeauna ferm
atât camera cât şi obiectivul.
••Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului pentru zoom sau
reglajul de focalizare.
RO
27
Pentru a demonta obiectivul
Ţineţi apăsat butonul de eliberare
a obiectivului şi rotiţi obiectivul în
direcţia săgeţii până când se opreşte.
Buton de eliberare a obiectivului
Obiective compatibile
Obiectivele compatibile cu această cameră sunt:
Obiectivul
Obiectiv cu soclu A
Compatibilitate cu camera
Obiectiv compatibil
cu formatul 35 mm
cadru întreg

(Este necesar un adaptor de soclu
opţional (comercializat separat)
compatibil cu formatul
cu cadru întreg)
Obiectiv dedicat cu
dimensiune APS-C
*
(Este necesar un adaptor de soclu
opţional (comercializat separat))
Obiectiv compatibil
cu formatul 35 mm
Obiectiv cu soclu E cadru întreg
Obiectiv dedicat cu
dimensiune APS-C

*
* Imaginile vor fi înregistrate cu dimensiune APS-C. Unghiul de vizualizare va
fi de aproximativ 1,5 ori distanţa focală indicată pe obiectiv. (De exemplu,
unghiul de vizualizare va fi de 75 mm dacă se ataşează un obiectiv de 50 mm).
RO
28
Pasul 5: Setarea limbii şi a ceasului
1 Setaţi comutatorul ON/OFF
(Alimentare) la „ON” pentru
a porni camera.
Comutator ON/OFF (alimentare)
RO
2 Selectaţi limba dorită, după
care apăsaţi în centrul rotiţei
de control.
Rotiţă de control
3 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran, după care apăsaţi
în centrul selectorului.
4Selectaţi locaţia geografică dorită şi apăsaţi în centrul selectorului.
5 Selectaţi [Data/Ora] utilizând partea superioară/inferioară
a rotiţei de control sau rotind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centru.
6Selectaţi elementul dorit apăsând în sus/jos/la stânga/dreapta
pe rotiţa de control, după care apăsaţi în centru.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a seta alte elemente, după care
selectaţi [Enter] şi apăsaţi în centrul selectorului.
RO
29
Sugestie
••Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi MENU (pagina 72).
Notă
••Această cameră nu dispune de o funcţie pentru introducerea datei pe imagini.
Puteţi introduce data pe imagini şi le puteţi salva şi imprima ulterior cu
ajutorul PlayMemories Home (doar pentru Windows).
Pasul 6: Înregistrarea de imagini în modul automat
1 Ţineţi apăsat butonul de deblocare din centrul selectorului de
mod, după care rotiţi selectorul de mod pentru a-l seta la
Modul de înregistrare de imagini va fi setat la
(Intelligent Auto).
2 Priviţi prin vizor sau pe monitor şi ţineţi camera.
3 Setaţi dimensiunea subiectului prin rotirea inelului de zoom
de pe obiectiv, în cazul în care este ataşat un obiectiv cu zoom.
4Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.
•• Atunci când imaginea este focalizată, se va aprinde un indicator
(de exemplu ).
5 Apăsaţi declanşatorul până la capăt în jos.
RO
30
.
Pentru a înregistra filme
Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe/opri înregistrarea.
Pentru a reda imagini
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a reda imagini. Puteţi selecta
imaginea dorită folosind rotiţa de control.
Pentru a şterge imaginea afişată
Apăsaţi butonul (Ştergere) pentru a şterge imaginea afişată. Selectaţi
[Şterge] pe ecranul de confirmare folosind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centrul rotiţei de control pentru a şterge imaginea.
Pentru a înregistra imagini în diverse moduri de înregistrare
Setaţi selectorul de mod la modul dorit, în funcţie de subiect sau de
funcţiile pe care doriţi să le utilizaţi.
RO
RO
31
Fotografierea
Focalizare
Mod focalizare
Selectează metoda de focalizare pentru o corelare corectă cu
mişcarea subiectului.
MENU 
(Setări cameră 1)  [Mod focalizare]  setarea dorită.
(Single-shot AF): Produsul blochează focalizarea după ce aceasta
este obţinută. Utilizaţi această opţiune dacă subiectul este imobil.
(Automatic AF): [Single-shot AF] şi [Continuous AF] sunt comutate
în funcţie de mişcarea subiectului. Atunci când se apasă declanşatorul
jumătate de cursă în jos, produsul blochează focalizarea dacă stabileşte
că subiectul este nemişcat, sau continuă să focalizeze dacă subiectul
este în mişcare. În timpul fotografierii continue, produsul înregistrează
automat imaginile cu AF continuă, începând cu cel de-al doilea cadru.
(Continuous AF): Produsul focalizează continuu în timp ce
declanşatorul este apăsat jumătate de cursă în jos. Utilizaţi această
opţiune dacă subiectul este în mişcare. În modul [Continuous AF], nu se
emite niciun semnal sonor atunci când camera focalizează.
(DMF): Puteţi face reglaje fine manual după ce aţi obţinut focalizarea
automată, lucru care vă permite să focalizaţi pe un subiect mai rapid
decât atunci când se foloseşte focalizarea manuală încă de la început.
Acest lucru este convenabil în cazul în care înregistraţi, de exemplu,
imagini macro.
(Manual Focus): Reglează focalizarea manual. Dacă nu puteți
focaliza pe subiectul dorit cu focalizarea automată, utilizați focalizarea
manuală.
RO
32
Indicator de focalizare
 (aprins constant): Subiectul este focalizat iar focalizarea este blocată.
 (iluminare intermitentă): Subiectul nu este focalizat.
(aprins): Subiectul este focalizat. Focalizarea va fi reglată continuu
în funcţie de mişcările subiectului.
(aprins): Focalizarea este în curs.
Subiecţi greu de focalizat în modul de focalizare automată
•• Subiecţi întunecaţi şi îndepărtaţi
•• Subiecţi cu contrast slab
•• Subiecţi văzuţi prin sticlă
•• Subiecţi în mişcare rapidă
•• Lumină reflectată sau suprafeţe strălucitoare
•• Lumină intermitentă
•• Subiecţi iluminaţi din spate
•• Modele care se repetă continuu, cum ar fi faţadele clădirilor
•• Subiecţi din zona de focalizare cu distanţe focale diferite
RO
Sugestie
••În modul [Continuous AF], puteţi bloca focalizarea dacă ţineţi apăsat butonul
care a fost alocat funcţiei[Menţinere focalizare] (pagina 66).
••Când setați focalizarea la infinit în modul de focalizare manuală sau în modul
de focalizare manuală directă, asigurați-vă că focalizarea se află pe un subiect
suficient de îndepărtat, verificând monitorul sau vizorul.
Notă
••[Automatic AF] este disponibilă numai când utilizați un obiectiv care acceptă
AF detecţie fază.
••Când [Continuous AF] sau [Automatic AF] este setat, unghiul de vizualizare se
poate schimba puțin câte puțin în timpul focalizării. Acest lucru nu afectează
imaginile înregistrate efectiv.
••Numai [Continuous AF] şi [Manual Focus]sunt disponibile când înregistrați
.
filme sau când se roteşte selectorul de moduri la
RO
33
Focalizare automată
Zona de focalizare
Selectează zona de focalizare. Utilizaţi această funcţie atunci când
focalizarea corectă este dificilă în modul de focalizare automată.
MENU 
(Setări cameră 1)  [Zona de focalizare] 
setarea dorită.
Wide: Focalizează un subiect acoperind automat întregul ecran.
Atunci când apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos în modul de
înregistrare a imaginilor statice, un cadru verde este afişat în jurul zonei
focalizate.
Zone: Selectaţi o zonă pe monitor pentru focalizare şi produsul va
selecta automat o zonă de focalizare.
Center: Focalizarea se face automat pe un subiect aflat în centrul
imaginii. Se utilizează împreună cu funcţia de blocare a focalizării
pentru a crea compoziţia dorită.
Flexible Spot: Vă permite să mişcaţi cadrul de focalizare în punctul
dorit pe ecran şi să focalizaţi un subiect extrem de mic dintr-o zonă
îngustă.
Expand Flexible Spot: Dacă produsul nu poate focaliza pe un singur
punct selectat, atunci utilizează punctele de focalizare din jurul
punctului flexibil ca o a doua zonă de prioritate pentru focalizare.
AF cu blocare: Atunci când declanşatorul este
apăsat jumătate de cursă în jos şi este menţinut în această poziţie,
produsul urmăreşte subiectul în zona de focalizare automată selectată.
Această setare este disponibilă doar dacă [Mod focalizare] este setat la
[Continuous AF]. Indicaţi cu cursorul către [AF cu blocare] pe ecranul de
setare [Zona de focalizare], iar apoi ajustaţi zona dorită pentru pornirea
urmăririi cu ajutorul părţilor din stânga/dreapta ale rotiţei de control.
De asemenea, puteţi muta zona de pornire a urmăririi în punctul dorit
prin desemnarea suprafeţei ca o zonă, ca focalizare punctuală flexibilă
sau ca focalizare punctuală flexibilă extinsă.
RO
34
Exemple de afișare a cadrului de focalizare
Cadrul de focalizare diferă după cum urmează.
La focalizarea pe o zonă mai mare
La focalizarea pe o zonă mai mică
RO
•• Când [Zona de focalizare] este setat la [Wide] sau [Zone], cadrul de
focalizare se poate comuta între „La focalizarea pe o zonă mai mare” şi
„La focalizarea pe o zonă mai mică” în funcție de subiect sau situație.
•• Dacă ataşaţi un obiectiv cu montură A cu un adaptor cu montură
(LA-EA1 sau LA-EA3) (comercializat separat) şi [ AF System] este setat
la [AF detecţie fază], ar putea fi afişat cadrul de focalizare pentru „La
focalizarea pe o zonă mai mică”.
Atunci când focalizarea se obţine automat pe baza întregului domeniu
al monitorului
•• Atunci când folosiţi o funcţie de zoom diferită de zoomul optic, setarea
[Zona de focalizare] este dezactivată şi cadrul de focalizare este indicat
cu linie întreruptă. AF operează cu prioritate în şi în jurul zonei centrale.
RO
35
Pentru a muta zona de focalizare
•• Puteţi muta zona de focalizare din [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot]
sau [Zone] cu ajutorul selectorului multiplu. Dacă alocaţi
[Standard focalizare] în prealabil în centrul selectorului multiplu, puteți
muta cadrul de focalizare înapoi în centrul monitorului prin apăsarea
centrului selectorului multiplu.
•• Puteți muta rapid cadrul de focalizare atingându-l și trăgându-l pe
monitor. Setaţi în prealabil [Operaţie tactilă] la [On] (pagina 41).
Sugestie
•• În setările implicite, [Zona de focalizare] este alocat pentru butonul C2.
Notă
••[Zona de focalizare] este blocat la [Wide] în următoarele situaţii:
––[Intelligent Auto]
••Zona de focalizare poate să nu se lumineze în timpul fotografierii continue sau
atunci când declanşatorul este apăsat până la capăt dintr-o dată.
(Movie) sau
, sau în timpul
••Dacă selectorul de mod este setat la
filmării, [AF cu blocare] nu poate fi selectat pentru [Zona de focalizare].
RO
36
Manual Focus
Dacă aveţi dificultăţi de focalizare corespunzătoare în modul de focalizare
automată, puteţi regla focalizarea manual.
1 MENU 
(Setări cameră 1)  [Mod focalizare] 
[Manual Focus].
2 Rotiţi inelul de focalizare pentru
a obţine o focalizare clară.
•• Când rotiţi inelul de focalizare,
distanţa de focalizare este
afişată pe ecran. Este posibil
ca distanţa de focalizare să
nu fie afişată atunci când se
ataşează adaptorul cu montură
(comercializat separat).
RO
3 Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru
a captura imaginea.
Notă
••Dacă folosiţi vizorul, reglaţi nivelul dioptriei pentru a obţine focalizarea corectă
în vizor (pagina 11).
RO
37
Focalizare manuală directă (DMF)
Puteţi face reglaje fine manual după ce aţi obţinut focalizarea automată,
lucru care vă permite să focalizaţi pe un subiect mai rapid decât atunci
când se foloseşte focalizarea manuală încă de la început. Acest lucru este
convenabil în cazul în care înregistraţi, de exemplu, imagini macro.
1 MENU 
(Setări cameră 1)  [Mod focalizare]  [DMF].
2 Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
a focaliza automat.
3 Ţineţi apăsat declanşatorul
jumătate de cursă în jos, după
care rotiţi inelul de focalizare
pentru a obţine o focalizare
mai clară.
•• Când rotiţi inelul de focalizare,
distanţa de focalizare este
afişată pe ecran. Este posibil
ca distanţa de focalizare să
nu fie afişată atunci când se
ataşează adaptorul cu montură
(comercializat separat).
4Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru
a captura imaginea.
RO
38
Fotograf. continuă
Se înregistrează imagini continuu cât timp ţineţi apăsat declanşatorul.
1 Selectaţi
/ (Drive Mode) de pe rotiţa de control 
[Cont. Fotografierea].
•• Puteţi seta modul de acţionare şi prin selectarea MENU 
(Setări cameră 1)  [Drive Mode].
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul săgeţilor dreapta/stânga de
pe rotiţa de control.
Fotograf. continuă: Hi+: Imaginile se înregistrează continuu,
cu viteză maximă, cât timp ţineţi apăsat declanşatorul.
RO
Fotograf. continuă: Hi /
Fotograf. continuă: Mid /
Fotograf. continuă: Lo: Subiecţii sunt mai uşor de urmărit,
deoarece subiectul este afişat în timp real pe monitor sau vizor
în timpul fotografierii.
Sugestie
••Pentru a regla continuu focalizarea şi expunerea în timpul fotografierii
continue, setaţi următoarele:
––[Mod focalizare]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] sau [Auto]
––[
RO
39
Notă
••Viteza de fotografiere în timpul fotografierii continue scade atunci când
[‌ Tip fişier RAW] este setat la [Necomprimat].
••Viteza de fotografiere în timpul fotografierii continue scade atunci când
[Decl. el. perdea faţă] este setat la [Off] în modul [Fotograf. continuă: Hi],
[Fotograf. continuă: Mid] sau [Fotograf. continuă: Lo].
••Când valoarea F este mai mare decât F8 în modul [Fotograf. continuă: Hi+],
[Fotograf. continuă: Hi] sau [Fotograf. continuă: Mid], focalizarea este blocată
la setarea din prima fotografie.
••Subiectul nu este afişat în timp real pe monitor sau vizor atunci când se
fotografiază în modul [Fotograf. continuă: Hi+].
••Fotografierea continuă nu este posibilă în următoarele situaţii:
––[Picture Effect] este setat la [Monocromatic bogat].
––[DRO/Auto HDR] este setat la [HDR auto].
Afișarea indicatorului de timp rămas pentru fotografierea
continuă (Cont. Frecvenţă Lungime)
Setează dacă se va afișa un indicator al
timpului rămas pentru care fotografierea
continuă poate fi efectuată la aceeași viteză
de fotografiere.
MENU 
(Setări cameră 2) 
[Cont. Frecvenţă Lungime] 
setarea dorită.
Se afişează întotdeauna: Afișează
întotdeauna indicatorul atunci când
modul de acţionare este setat la
[Cont. Fotografierea].
Afişaj doar foto.: Afișează indicatorul numai în
timp ce se realizează fotografierea continuă.
Nu este afişat: Nu se afişează indicatorul.
Sugestie
••Atunci când memoria internă a camerei pentru buffering este plină, va fi afişat
mesajul „SLOW”, iar viteza fotografierii continue va scădea.
RO
40
Utilizarea funcției tactile
Operaţie tactilă
Setează dacă se activează sau nu operarea printr-o singură atingere
a monitorului.
Operațiile tactile din timpul înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului
sunt denumite „operaţii pe panoul tactil” și operațiile din timpul înregistrării
de imagini cu ajutorul vizorului sunt denumite „operaţii pe touchpad”.
MENU 
(Setare)  [Operaţie tactilă]  setarea dorită.
On: Activează operaţia tactilă.
RO
Off: Dezactivează operația tactilă.
Panou tactil/Touchpad
Selectează dacă se activează sau nu operaţiile pe panoul tactil în timpul
înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului sau al vizorului.
MENU 
(Setare)  [Panou tactil/Touchpad]  setarea dorită.
Touch Panel+Pad: Activează atât operaţiile pe panoul tactil în timpul
înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului, cât și operațiile pe
touchpad în timpul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.
Touch Panel Only: Activează numai operațiile pe panoul tactil în timpul
înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului.
Touch Pad Only: Activează numai operațiile pe touchpad în timpul
înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.
RO
41
Focalizare tactilă
Puteți selecta un subiect pe care doriţi să focalizați utilizând operațiile
tactile în modurile de înregistrare a imaginilor statice și a filmelor.
MENU 
(Setare)  [Operaţie tactilă]  [On].
Specificarea poziției în care doriți să focalizați în modul
de imagine statică
Puteți să focalizați pe poziția dorită atingând monitorul.
Selectaţi [Zona de focalizare] alta decât [Flexible Spot]
sau [Expand Flexible Spot].
MENU 
(Setări cameră 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
Atingeți monitorul.
••În timpul înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului, atingeți
subiectul pentru focalizare.
••În timpul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului, puteți deplasa
poziția focalizării prin atingerea și deplasarea pe monitor în timp ce
priviți prin vizor.
••Când butonul declanșatorului este apăsat pe jumătate, camera
focalizează pe cadrul de focalizare. Apăsaţi butonul declanşatorului
până la capăt pentru înregistrarea de imagini.
sau
••Pentru a anula focalizarea cu operațiunile tactile, atingeți
apăsați centrul rotiţei de control în cazul înregistrării de imagini
cu ajutorul monitorului apăsați centrul rotiţei de control în cazul
înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.
RO
42
Specificarea poziției în care doriți să focalizați în modul
de înregistrare a filmelor (focalizare punctuală)
Camera va focaliza pe subiectul atins. Focalizarea punctuală nu este
disponibilă în timpul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.
Selectaţi [Zona de focalizare] alta decât [Flexible Spot] sau
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Setări cameră 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați, înainte sau
în timpul înregistrării.
••Când atingeți subiectul, modul de focalizare trece temporar la
focalizarea manuală, iar focalizarea poate fi reglată utilizând inelul
RO
de focalizare.
sau apăsați centrul
••Pentru a anula focalizarea punctuală, atingeți
rotiţei de control.
Sugestie
••Pe lângă funcția de focalizare tactilă, sunt disponibile și operații tactile
precum cele de mai jos.
––Dacă [Zona de focalizare] este setat la [Flexible Spot] sau
[Expand Flexible Spot], cadrul de focalizare poate fi deplasat
prin operații tactile.
––Dacă [Mod focalizare] este setat la [Manual Focus], mărirea pentru
focalizare poate fi utilizată prin dubla atingere a monitorului.
Notă
••Funcţia de focalizare tactilă nu este disponibilă în următoarele situaţii:
––Dacă [Mod focalizare] este setat la [Manual Focus].
––Când folosiţi zoomul digital
––Dacă utilizați LA-EA2 sau LA-EA4
––Dacă utilizați LA-EA1 sau LA-EA3, iar modul de fotografiere este setat
la [Movie]
RO
43
Selectarea unei dimensiuni/calităţi pentru
imagini statice
Dimensiune imagine JPEG
Dacă dimensiunea imaginii este mai mare, vor fi reproduse mai multe
detalii în momentul imprimării imaginii pe hârtie în format mare. Dacă
dimensiunea imaginii este mai mică, pot fi înregistrate mai multe imagini.
MENU  (Setări cameră 1)  [
setarea dorită.
Dacă [
Raport de aspect] este setat la 3:2
Dimensiune imagine JPEG] 
Dacă [
Raport de aspect] este setat la 16:9
L: 42M
7952×5304 pixeli
L: 36M
7952×4472 pixeli
M: 18M
5168×3448 pixeli
M: 15M
5168×2912 pixeli
S: 11M
3984×2656 pixeli
S: 8,9M
3984×2240 pixeli
Dacă înregistrați cu dimensiune echivalentă APS-C
Dacă [
Raport de aspect] este setat la 3:2
Dacă [
Raport de aspect] este setat la 16:9
L: 18M
5168×3448 pixeli
L: 15M
5168×2912 pixeli
M: 11M
3984×2656 pixeli
M: 8,9M
3984×2240 pixeli
S: 4,5M
2592×1728 pixeli
S: 3,8M
2592×1456 pixeli
Notă
••Dacă [
File Format] este setat la [RAW] sau [RAW & JPEG], dimensiunea
imaginilor tip RAW este „L”.
RO
44
Calitate JPEG
Selectează calitatea imaginii JPEG atunci când [
la [RAW & JPEG] sau [JPEG].
MENU 
(Setări cameră 1)  [
File Format] este setat
Calitate JPEG]  setarea dorită.
Extra fin/Fin/Standard: Deoarece rata de compresie crește de la
[Extra fin] la [Fin] la [Standard], dimensiunea fişierului scade în aceeași
ordine. Acest lucru permite înregistrarea mai multor fişiere pe un card
de memorie, dar calitatea imaginilor este mai scăzută.
RO
File Format
Setează formatul de fişier pentru imagini statice.
MENU 
(Setări cameră 1)  [
File Format]  setarea dorită.
RAW: Procesarea digitală nu se realizează pentru acest format de fişier.
Selectaţi acest format pentru a procesa imaginile pe un computer în
scopuri profesionale.
RAW & JPEG: Se creează simultan o imagine RAW şi o imagine JPEG.
Acestea sunt utile atunci când aveţi nevoie de două fişiere de imagine,
unul JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru editare.
JPEG: Imaginea este înregistrată în formatul JPEG.
RO
45
Înregistrarea de filme
Modificarea setărilor pentru înregistrarea
filmelor
File Format
Selectează formatul de fişier film.
MENU 
File Format
(Setări cameră 2)  [
File Format]  setarea dorită.
Caracteristici
XAVC S 4K
Înregistrează filme cu rezoluţie 4K Puteți salva filme
(3840×2160).
pe un computer
utilizând software-ul
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Înregistrează filme cu o calitate
mai bună decât AVCHD, în cazul
unor volume mai mari de date.
Puteți salva filme
pe un computer
utilizând software-ul
PlayMemories Home.
AVCHD
Formatul AVCHD prezintă
o compatibilitate mai mare
cu dispozitivele de stocare
diferite de computere.
Puteți salva filme pe un
computer sau creați un
disc care acceptă acest
format utilizând softwareul PlayMemories Home.
Pentru detalii cu privire la cardurile de memorie care pot fi utilizate
împreună cu aceste formate, consultaţi pagina 82.
RO
46
Notă
••Dacă [ File Format] este setat la [AVCHD], dimensiunea fişierului filmului
este limitată la aprox. 2 GB. Dacă dimensiunea fişierului film ajunge la aprox.
2 GB în timpul înregistrării, se va crea automat un nou fişier film.
••Imaginile nu vor apărea pe monitorul camerei dacă înregistraţi filme în timp
ce camera este conectată la un dispozitiv HDMI cu [ File Format] setat la
[XAVC S 4K].
Fotografierea] din
••Atunci când înregistraţi filme XAVC S 4K cu [
[APS-C/Super 35mm] setat la [Auto], unghiul de vizualizare este echivalent
cu aprox. de 1,5 ori distanța focală indicată pe obiectiv.
Setare înreg.
RO
Selectează rata de cadre şi rata de biţi pentru înregistrarea de filme.
MENU 
(Setări cameră 2)  [
Setare înreg.]  setarea dorită.
•• Dacă rata de biţi este mai mare, calitatea imaginii este şi ea mai bună.
•• Pentru estimări ale duratei maxime de înregistrare a filmelor cu fiecare
setare pentru înregistrare, consultați pagina 85.
Dacă [
File Format] este setat la [XAVC S 4K]
Setare înreg.
Rata de biţi
Descriere
30p 100M/25p 100M
Aprox. 100 Mbps
Înregistrează filme cu rezoluţie
3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Aprox. 60 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
3840×2160 (30p/25p).
24p 100M*
Aprox. 100 Mbps
Înregistrează filme cu rezoluţie
3840×2160 (24p).
24p 60M*
Aprox. 60 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
3840×2160 (24p).
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC
RO
47
Dacă [
File Format] este setat la [XAVC S HD]
Setare înreg.
Rata de biţi
Descriere
60p 50M/50p 50M
Aprox. 50 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Aprox. 25 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Aprox. 50 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Aprox. 16 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (30p/25p).
24p 50M*
Aprox. 50 Mb/s
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Aprox. 100 Mbps
Înregistrează filme de mare viteză
în 1920×1080 (120p/100p). Puteți
înregistra filme la 120 cps sau 100 cps.
••Puteţi crea filme cu încetinitorul
mai uniforme cu ajutorul unor
dispozitive de editare compatibile.
120p 60M/100p 60M
Înregistrează filme de mare viteză
în 1920×1080 (120p/100p). Puteți
înregistra filme la 120 cps sau 100 cps.
••Puteţi crea filme cu încetinitorul
mai uniforme cu ajutorul unor
dispozitive de editare compatibile.
Aprox. 60 Mb/s
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC
Dacă [
File Format] este setat la [AVCHD]
Setare înreg.
RO
48
Rata de biţi
Descriere
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
24 Mb/s la maxim
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Aprox. 17 Mb/s
în medie
Înregistrează filme cu rezoluţie
1920×1080 (60i/50i).
Notă
••Crearea unui disc de înregistrare AVCHD din filmele înregistrate cu
[60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)] pentru că [ Setare înreg.] durează mult timp,
deoarece calitatea imaginii filmelor este convertită. Dacă doriți să stocați filme
fără a le converti, utilizați un disc Blu-ray.
••[120p]/[100p] nu se poate selecta pentru următoarele setări.
––[Intelligent Auto]
RO
RO
49
Utilizarea funcţiilor de reţea
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi/Conectare
printr-o atingere (NFC)/Bluetooth
Puteţi realiza următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi, Conectare
printr-o atingere prin NFC şi Bluetooth ale camerei.
•• Salvarea imaginilor pe computer
•• Transferul de imagini de pe cameră pe un telefon inteligent
•• Utilizarea telefonului inteligent pe post de telecomandă pentru cameră
•• Vizualizarea imaginilor statice pe televizor
•• Înregistrarea informaţiilor de localizare de pe un telefon inteligent pe imagini
•• Transferarea imaginilor pe serverul FTP
Pentru detalii, consultaţi „Ghid de Asistenţă” (pagina 2).
Instalarea PlayMemories Mobile
PlayMemories Mobile este necesară pentru a conecta camera la un telefon
inteligent. Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul
inteligent, nu uitaţi să o actualizaţi cu ultima versiune.
Pentru detalii despre PlayMemories Mobile, consultaţi pagina de asistenţă
(http://www.sony.net/pmm/).
RO
50
Notă
••Pentru a utiliza funcţia printr-o singură atingere prin NFC a camerei, este
nevoie de un telefon inteligent sau de o tabletă Android care acceptă NFC.
••Funcţiile Wi-Fi prezentate în acest manual nu sunt garantate pentru toate
tabletele şi telefoanele inteligente.
••Funcţiile Wi-Fi ale acestui produs nu se pot utiliza prin conectare la o reţea
LAN wireless publică.
••În funcţie de upgrade-urile de versiune viitoare, procedurile de operare sau
afişajele pe ecran se pot modifica fără notificare prealabilă.
Înregistrarea informaţiilor de localizare pe imaginile capturate
Dacă folosiţi PlayMemories Mobile, puteţi obţine informaţiile de localizare
de la un telefon inteligent conectat (prin intermediul conexiunii Bluetooth) RO
şi le puteţi înregistra pe imaginile capturate.
Transferarea imaginilor pe serverul FTP
Puteți utiliza funcția Wi-Fi a camerei pentru a transfera imagini către
serverul FTP.
Pentru detalii, consultaţi „FTP Help Guide.”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Sunt necesare cunoștințe de bază despre serverele FTP.
RO
51
Conectarea camerei la un punct de acces
fără fir
Conectaţi camera la punctul dvs. de acces fără fir. Înainte de a începe
procedura, asiguraţi-vă că ştiţi SSID (numele punctului de acces) şi parola
punctului dvs. de acces fără fir.
1 MENU 
(Rețea)  [Setări Wi-Fi]  [Access Point Set.].
2 Folosiţi rotiţa de control pentru a selecta punctul de acces la
care doriţi să vă conectaţi. Apăsaţi în centrul rotiţei de control
şi introduceţi parola dacă pentru punctul de acces fără fir, după
care selectaţi [OK].
Notă
••Dacă nu puteţi stabili o conexiune, consultaţi instrucţiunile de operare ale
punctului de acces fără fir sau contactaţi administratorul punctului de acces.
Pentru a salva imaginile pe computer, instalaţi PlayMemories Home pe computer.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
RO
52
Utilizarea unui computer
Conectarea camerei la computer
Conectarea la un computer
1 Introduceţi un acumulator suficient de încărcat în cameră.
2 Porniţi camera şi computerul.
3 Asiguraţi-vă că [USB Connection] din
(Setare) este setat
RO
la [Stocare în masă].
4Conectaţi camera la computer
cu ajutorul cablului USB.
•• Atunci când conectaţi camera
la computer pentru prima dată,
procedura de recunoaştere a
camerei poate porni automat
pe computer. Aşteptaţi să se
finalizeze procedura.
•• În cazul în care conectaţi camera
la computer folosind cablul
USB când [USB Power Supply]
este setat la [On], produsul va
fi alimentat de la computer.
(Setare implicită: [On])
•• Utilizaţi cablul USB tip C
(furnizat) sau un cablu
USB standard.
•• Utilizați un computer compatibil
USB 3.1 şi cablul USB de tip C
(furnizat) pentru comunicații de
mare viteză.
La un
terminal USB
La terminalul USB
de tip C
Cablu USB
RO
53
Deconectarea camerei de la computer
Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai jos înainte de a realiza următoarele operaţii:
•• Deconectarea cablului USB.
•• Îndepărtarea unui card de memorie.
•• Oprirea produsului.
1 Faceţi clic pe (Eliminare în siguranță dispozitiv hardware și
scoatere suport) de pe bara de activităţi.
2 Faceţi clic pe mesajul afişat.
Notă
••În cazul computerelor Mac, trageţi şi glisaţi pictograma cardului de memorie
sau pictograma unităţii peste pictograma „Resturi”. Camera va fi deconectată
de la computer.
••Este posibil ca pictograma de deconectare să nu apară pe computerele
Windows 7/Windows 8. În acest caz, puteţi sări peste paşii de mai sus.
••Nu deconectaţi cablul USB de la cameră cât timp lampa de acces este aprinsă.
Datele se pot deteriora.
RO
54
Scurtă prezentare a software-ului pentru
computer
Vă oferim următorul software pentru computer pentru o vizualizare
mai plăcută a fotografiilor/filmelor. Accesaţi unul dintre următoarele
URL-uri utilizând browserul de Internet şi descărcaţi software-ul urmând
instrucţiunile de pe ecran.
În cazul în care unul dintre aceste programe software este deja instalat
pe computerul dumneavoastră, actualizaţi-l la cea mai recentă versiune
înainte de utilizare.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
RO
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Puteţi verifica mediul de operare recomandat pentru software accesând
următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
Software de gestionare a imaginilor
(PlayMemories Home)
PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi filme pe
computer şi să le vizualizaţi sau să le utilizaţi.
Trebuie să instalaţi PlayMemories Home pentru a importa filme XAVC S
sau AVCHD pe computerul dumneavoastră.
Puteţi accesa direct site-ul Web pentru descărcare accesând următorul URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Atunci când conectaţi camera la computer, este posibil să fie adăugate
funcţii noi în PlayMemories Home. Astfel, este recomandat să conectaţi
camera la computer chiar dacă PlayMemories Home a fost deja instalată
pe computer.
RO
55
Procesare RAW/software Remote Camera Control
•• Puteţi dezvolta şi edita imagini RAW cu ajutorul diferitelor funcţii de
reglare, cum ar fi curba de ton şi claritatea.
•• Cu software-ul, puteţi modifica setările camerei sau puteţi opera
declanşatorul de pe un computer conectat cu un cablu USB.
Pentru a controla camera folosind software-ul, selectați mai întâi MENU 
(Setare)  [USB Connection]  [PC Remote], apoi conectați camera
la un calculator printr-un cablu USB.
RO
56
Elemente din MENU/Listă de pictograme
Utilizarea elementelor MENU
Puteţi modifica setările legate de toate operaţiile camerei, inclusiv de
înregistrarea, redarea şi metoda de operare. De asemenea, puteţi executa
funcţiile camerei din MENU.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru
a afişa ecranul de meniu.
Buton MENU
RO
2 Selectaţi setarea pe care doriţi să o reglaţi, cu săgeţile sus/jos/
stânga/dreapta de pe rotiţa de control sau acţionând rotiţa de
control, după care apăsaţi pe centrul rotiţei de control.
Selectaţi o pictogramă din
partea de sus a ecranului şi
apăsaţi pe săgeţile stânga/
dreapta de pe rotiţa de
control pentru a trece la un
alt element din MENU.
Apăsaţi butonul MENU
pentru a reveni la ecranul
anterior.
3 Selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi în centru pentru a confirma
selecţia dvs.
RO
57
Listă cu elementele MENU
Pentru detalii cu privire la fiecare element din MENU, consultaţi pagina
de referinţă de pe ultima coloană sau Ghidul de asistenţă.
(Setări cameră 1)
Fila roşie
Cal./dimens. imag.
File Format
Setează formatul de fişier pentru imagini
statice.
([RAW] / [JPEG] etc.)
45
Tip fişier RAW
Selectează tipul de fişier pentru imagini
RAW.
Ghid de
Asistenţă
Calitate JPEG
Selectează calitatea imaginii JPEG
pentru [RAW & JPEG] sau [JPEG] din
[‌ File Format].
45
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
(L / M / S)
44
Dimensiune
imagine JPEG
Selectează raportul de aspect pentru
imagini statice.
Ghid de
Asistenţă
Setează dacă se înregistrează cu dimensiune
echivalentă APS-C pentru imagini statice şi
cu dimensiune echivalentă Super 35 mm
pentru filme.
Ghid de
Asistenţă
NR exp. lungă
Stabileşte procesarea de reducere a
zgomotului pentru imaginile înregistrate cu
o viteză a obturatorului de 1 secundă sau mai
mare.
Ghid de
Asistenţă
NR ISO ridicat
Setează procesarea cu reducerea
zgomotului pentru fotografiere cu
sensibilitate ridicată.
Ghid de
Asistenţă
Spaţiu de culoare
Modifică spaţiul colorat
(intervalul de culori care pot fi reproduse).
Ghid de
Asistenţă
Selectează tipul de compensare
a obiectivului.
Ghid de
Asistenţă
Raport de aspect
APS-C/Super 35mm
Lens Comp.
RO
58
Mod înregistrare/acţionare
Drive Mode
Setează modul de acţionare, de exemplu
pentru fotografiere continuă.
([Self-timer] / [Cont. Suport] etc.)
39,
Ghid de
asistenţă
Bracket Settings
Stabileşte fotografierea cu temporizator în
modul de variaţie, ordinea de fotografiere
pentru variaţiile de expunere şi variaţiile
balansului de alb.
Ghid de
Asistenţă
/
Reapelare
Reapelează setările pre-înregistrate în
/
Memory].
[
Ghid de
Asistenţă
/
Memory
Înregistrează modurile dorite şi setările camerei.
Ghid de
Asistenţă
Selectează slotul cardului de memorie din
care se reapelează setările sau la care sunt
înregistrate setările pentru M1 prin M4.
Ghid de
Asistenţă RO
Select Media
Setare înreg. person.
a fotografiilor
Alocaţi funcții tastei personalizate pentru a le Ghid de
apela în timpul fotografierii.
Asistenţă
AF
Mod focalizare
Selectează modul de focalizare.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] etc.)
Priority Set in AF-S
Ghid de
Setează timpul de eliberare a
declanşatorului atunci când [Mod focalizare] Asistenţă
este setat la [Single-shot AF], [DMF] sau
[Automatic AF] cu un subiect static.
Priority Set in AF-C
Ghid de
Setează timpul de eliberare a
declanşatorului atunci când [Mod focalizare] Asistenţă
este setat la [Continuous AF] sau
[Automatic AF] cu un subiect în mişcare.
Zona de focalizare
Selectează zona de focalizare.
([Wide] / [Flexible Spot] etc.)
Setări focalizare
Vă permite să focalizaţi folosind selectorul
Ghid de
frontal, selectorul posterior sau rotiţa de control. Asistenţă
32
34
Comut. zonă V/H AF
Setează dacă doriți să ajustați
[Zona de focalizare] şi poziția cadrului
de focalizare pe baza poziției camerei
(orizontală sau verticală).
Ghid de
Asistenţă
AF Illuminator
Setează iluminatorul AF care facilitează
focalizarea în cazul scenelor întunecate.
Ghid de
Asistenţă
RO
59
RO
60
Center Lock-on AF
Setează funcţia de urmărire a subiectului
şi focalizare continuă atunci când se apasă
în centrul rotiţei de control pe ecranul
de fotografiere.
Ghid de
Asistenţă
Set. Face Prty in AF
Setează focalizarea sau nu a camerei în
funcţie de feţele detectate.
Ghid de
Asistenţă
AF Track Sens
Setează sensibilitatea de urmărire AF pentru Ghid de
modul imagini statice.
Asistenţă
AF System
Setează metoda de focalizare
automată atunci când este ataşat un
adaptor cu montură LA-EA1/LA-EA3
(comercializat separat).
Ghid de
Asistenţă
AF w/ shutter
Stabileşte dacă se realizează focalizarea
automată atunci când se apasă
declanşatorul jumătate de cursă în jos.
Acest lucru este util atunci când doriţi să
reglaţi focalizarea şi expunerea separat.
Ghid de
Asistenţă
Pre-AF
Stabileşte dacă se realizează sau nu
focalizarea automată înainte de a apăsa
până la jumătate declanşatorul.
Ghid de
Asistenţă
AF cu ochiul
Setează dacă se utilizează focalizarea
automată atunci când priviţi prin
vizor în cazul în care este ataşat un
adaptor cu montură LA-EA2/LA-EA4
(comercializat separat).
Ghid de
Asistenţă
Înreg. zonă AF.
Setează dacă doriți să deplasaţi cadrul de
focalizare într-o poziție prestabilită atunci
când fotografiați imagini statice.
Ghid de
Asistenţă
Şterg. zonă AF înreg. Şterge informațiile despre poziția cadrului de
focalizare care au fost înregistrate la utilizarea
[ Înreg. zonă AF.].
Ghid de
Asistenţă
AF Area Auto Clear
Stabileşte dacă zona de focalizare este afişată tot Ghid de
timpul sau dacă aceasta dispare automat la scurt Asistenţă
timp după focalizare.
Afiş. cont. zonă AF
Stabileşte dacă se afişează sau nu zona de
focalizare în modul [Continuous AF].
Ghid de
Asistenţă
Phase Detect. Zonă
Setează zona AF de detecţie a fazei.
Ghid de
Asistenţă
Reglează fin poziţia de focalizare
automată, atunci când se foloseşte
adaptorul cu montură LA-EA2 sau LA-EA4
(comercializat separat).
Ghid de
Asistenţă
Exposure Comp.
Compensează luminozitatea întregii
imagini.
Ghid de
Asistenţă
Reset EV Comp.
Setează dacă se menţine valoarea expunerii
setate cu [Exposure Comp.] în cazul în care
opriţi camera atunci când poziţia discului
selector de compensare a expunerii este
setată la „0”.
Ghid de
Asistenţă
ISO
Setează sensibilitatea ISO.
([ISO AUTO] etc.)
Ghid de
Asistenţă RO
ISO AUTO Min. SS
Stabileşte cea mai mică viteză a
obturatorului la care sensibilitatea ISO
începe să se modifice, în modul [ISO AUTO].
Ghid de
Asistenţă
Metering Mode
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii. Ghid de
([Multi] / [Punct] etc.)
Asistenţă
Face Prty in Mlti Mtr
Stabilește dacă va fi măsurată luminozitatea Ghid de
Asistenţă
de către cameră pe baza fețelor detectate
când [Metering Mode] este setat la [Multi].
Punct de măsurare
punctuală
Setează dacă se coordonează punctul de
măsurare punctuală cu zona de focalizare
atunci când [Zona de focalizare] este setat
la [Flexible Spot] sau [Expand Flexible Spot].
Ghid de
Asistenţă
Exposure step
Selectează dimensiunea paşilor pentru
viteza obturatorului, diafragmă şi valorile de
compensare a expunerii.
Ghid de
Asistenţă
AEL w/ shutter
Stabileşte dacă se blochează expunerea
atunci când se apasă declanşatorul
jumătate de cursă în jos. Acest lucru este
util atunci când doriţi să reglaţi focalizarea
şi expunerea separat.
Ghid de
Asistenţă
Regl. expunere std.
Reglează o caracteristică standard pentru
valoarea corectă a expunerii pentru fiecare
mod de măsurare.
Ghid de
Asistenţă
AF Micro Adj.
Expunere
RO
61
Flash
Flash Mode
Stabileşte setările pentru bliţ.
Ghid de
Asistenţă
Flash Comp.
Reglează intensitatea luminii bliţului.
Ghid de
Asistenţă
Set. comp. exp.
Setează dacă se reflectă valoarea
compensării expunerii la compensarea
bliţului.
Ghid de
Asistenţă
Bliţ fără fir
Setează dacă se fotografiază cu blițul
wireless.
Ghid de
Asistenţă
Reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se
foloseşte bliţul.
Ghid de
Asistenţă
Procesare Culoare/WB/Img.
RO
62
White Balance
Corectează efectul de ton al luminii
ambiante pentru capturarea obiectelor
albicioase obiecte cu un ton de alb.
([Auto] / [Lumina zilei] etc.)
Ghid de
Asistenţă
Set. priorit. în AWB
Selectează ce ton va avea prioritate
atunci când se fotografiază în funcţie
de condiţiile de iluminare, cum ar fi lumina
incandescentă cu [White Balance]
setat la [Auto].
Ghid de
Asistenţă
DRO/Auto HDR
Analizează contrastul luminii şi umbrelor
dintre subiect şi fundal prin divizarea
imaginii în zone mici şi creează o imagine
cu o luminozitate şi gradaţie optime.
Ghid de
Asistenţă
Stil creativ
Selectează tipul de procesare
a imaginii dorite.
Puteţi regla, de asemenea, contrastul,
saturaţia şi claritatea.
([Intens] / [Portrait] etc.)
Ghid de
Asistenţă
Picture Effect
Înregistrează imagini cu o textură unică
pentru efectul selectat.
([Aparat foto jucărie] /
[Monocromatic bogat] etc.)
Ghid de
Asistenţă
Picture Profile
Modifică setări precum culoarea şi tonul,
pentru înregistrarea de imagini.
*Această funcţie este concepută pentru
creatorii de film profesionişti.
Ghid de
Asistenţă
Asistenţă focalizare
Focus Magnifier
Măreşte imaginea înainte de înregistrare,
astfel încât să puteţi verifica focalizarea.
Ghid de
Asistenţă
Focus Magnif. Time
Setează intervalul de timp în care imaginea
va fi afişată în formă mărită.
Ghid de
Asistenţă
Mărire ampl. iniţial
Setează scara de mărire iniţială, atunci când
se utilizează [Focus Magnifier].
Ghid de
Asistenţă
AF in Focus Mag.
Setează dacă se utilizează sau nu
focalizarea automată atunci când se
afişează o imagine mărită. Când se afişează
imaginea mărită, puteţi focaliza într-o zonă
mai mică decât punctul flexibil.
Ghid de
Asistenţă
MF Assist
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării Ghid de
RO
Asistenţă
manuale.
Peaking Setting
Ghid de
Setează funcția de conturare a zonelor
Asistenţă
focalizate, care îmbunătățește conturul
zonelor focalizate atunci când se focalizează
manual.
Asistenţă fotografiere
Anti-tremur fotograf. Detectează pâlpâirea/clipitul surselor
de lumină artificiale, cum ar fi sursele
de lumină fluorescente şi temporizează
înregistrarea de imagini în momentele
în care pâlpâirea va avea un impact
mai scăzut.
Ghid de
Asistenţă
Face Registration
Înregistrează sau modifică persoana căreia i
se acordă prioritate la focalizare.
Ghid de
Asistenţă
Regist. Faces Priority
Detectează cu prioritate înaltă feţele
înregistrate cu ajutorul funcţiei
[Face Registration].
Ghid de
Asistenţă
RO
63
(Setări cameră 2)
Fila mov
Movie
RO
64
Mod de expunere
Stabileşte modul de expunere atunci Ghid de
când se înregistrează filme.
Asistenţă
Mod de expunere
Ghid de
Stabileşte modul de expunere
atunci când se înregistrează filme cu Asistenţă
încetinitorul/mişcare rapidă.
File Format
Selectează formatul de fişier film.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] etc.)
46
Setare înreg.
Selectează o rată de cadre şi o rată
de biţi pentru filmare.
47
Setări S&Q
Modifică setările pentru filmele
înregistrate cu încetinitorul şi cu
mişcare rapidă.
Ghid de
Asistenţă
Înregistrare pe server proxy Înregistrează simultan fișiere proxy
cu rată de biți redusă când se
înregistrează XAVC S filme.
Ghid de
Asistenţă
AF drive speed
Comută viteza de focalizare în timp
ce utilizaţi focalizarea automată în
modul film.
Ghid de
Asistenţă
AF Track Sens
Setează sensibilitatea pentru
urmărirea AF în modul film.
Ghid de
Asistenţă
Declanşator auto lent
Setează funcţia care reglează
automat viteza obturatorului în
conformitate cu luminozitatea
mediului ambiant în modul film.
Ghid de
Asistenţă
Audio Recording
Setează dacă se înregistrează sunetul Ghid de
Asistenţă
atunci când se înregistrează un film.
Nivel înreg. audio
Reglează nivelul înregistrării audio
în timpul înregistrării unui film.
Ghid de
Asistenţă
Audio Level Display
Stabileşte dacă se afişează
nivelul audio.
Ghid de
Asistenţă
Audio Out Timing
Setează temporizarea ieşirii audio în
timpul înregistrării unui film.
Ghid de
Asistenţă
Wind Noise Reduct.
Reduce zgomotul vântului în timpul
înregistrării unui film.
Ghid de
Asistenţă
Afişaj marcaj
Stabileşte dacă se afişează
marcajele pe monitor, atunci când
se înregistrează filme.
Ghid de
Asistenţă
Marker Settings
Stabileşte ce marcaje vor fi
afişate pe monitor atunci când se
înregistrează filme.
Ghid de
Asistenţă
Mod lumină video
Setează setarea de iluminare
pentru lampa cu LED HVL-LBPC
(comercializat separat).
Ghid de
Asistenţă
Film cu obturator
Înregistrează filme utilizând
declanșatorul.
Ghid de
Asistenţă
Înregistrează imagini fără ca
declanşatorul să emită vreun sunet.
Ghid de
RO
Asistenţă
Decl. el. perdea faţă
Setează dacă se utilizează funcţia
electronică obturator perdea faţă.
Ghid de
Asistenţă
Declanş. f. obiectiv
Ghid de
Stabileşte dacă obturatorul poate fi
declanşat atunci când nu este ataşat Asistenţă
niciun obiectiv.
Release w/o Card
Stabileşte dacă să fie eliberat
obturatorul atunci când nu este
introdus niciun card de memorie.
Ghid de
Asistenţă
SteadyShot
Setează dacă se activează
SteadyShot pentru fotografiere.
Ghid de
Asistenţă
Setări SteadyShot
Stabileşte setările SteadyShot.
Ghid de
Asistenţă
Declanşator/SteadyShot
Silent Shooting
Zoom
Zoom
Setează scara de zoom pentru funcţiile Ghid de
de zoom diferite de zoomul optic.
Asistenţă
Zoom Setting
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea
Zoom imag. clară şi Zoom digital în
cazul utilizării funcţiei de zoom.
Zoom Ring Rotate
Ghid de
Asociază direcţia de rotaţie a
obiectivului cu zoom cu funcţiile de Asistenţă
mărire/micşorare. Această funcţie
este disponibilă doar dacă obiectivul
cu zoom electronic este compatibil
cu această funcţie.
Ghid de
Asistenţă
RO
65
Afişaj/Revizuire auto
DISP Button
Setează tipul de informaţii care se
vor afişa pe monitor sau pe vizor
atunci când se apasă butonul DISP.
Ghid de
Asistenţă
FINDER/MONITOR
Setează metoda de comutare a afişajului
între vizorul electronic şi monitor.
Ghid de
Asistenţă
Setează rata de cadre pentru vizor, atunci
când se înregistrează imagini statice.
Ghid de
Asistenţă
Zebra Setting
Setează dungile afișate pentru
reglarea luminozității.
Ghid de
Asistenţă
Grid Line
Afişează caroiaje pentru reglarea
compoziţiei imaginii.
Ghid de
Asistenţă
Exposure Set. Ghid
Ghid de
Setează ghidul afişat atunci când
setările de expunere sunt modificate Asistenţă
pe ecranul de înregistrare.
Live View Display
Stabileşte dacă sunt reflectate setări
precum compensarea expunerii pe
afişajul de pe ecran.
Ghid de
Asistenţă
Cont. Frecvenţă Lungime
Setează dacă se va afișa un indicator al
timpului rămas pentru care fotografierea
continuă poate fi efectuată la aceeași
viteză de fotografiere.
40
Auto Review
Setează revizuirea automată pentru
afişarea imaginii capturate după
înregistrare.
Ghid de
Asistenţă
Finder Frame Rate
Operare personalizată
Custom Key
RO
66
Ghid de
Atribuie funcţii diferitelor taste pentru
Asistenţă
a vă permite să efectuaţi operaţiile
mai rapid prin apăsarea tastelor atunci
când înregistraţi imagini statice.
Custom Key
Atribuie funcţii diferitelor taste
pentru a vă permite să efectuaţi
operaţiile mai rapid prin apăsarea
tastelor atunci când înregistraţi filme.
Ghid de
Asistenţă
Custom Key
Atribuie funcţii tastelor pentru a vă
permite să efectuaţi operaţiile mai
rapid prin apăsarea tastelor atunci
când redaţi imagini.
Ghid de
Asistenţă
Function Menu Set.
Personalizează funcţiile afişate atunci Ghid de
Asistenţă
când se apasă butonul Fn (Funcţie).
Setare selector
Ghid de
Setează funcţiile selectoarelor frontal
Asistenţă
şi posterior atunci când modul de
expunere este setat pe M. Selectoarele
pot fi folosite pentru a regla viteza
obturatorului şi valoarea diafragmei.
Av/Tv Rotate
Setează direcția de rotire a selectorului Ghid de
Asistenţă
frontal sau posterior sau a rotiţei
de control pentru a regla valoarea
diafragmei sau viteza obturatorului.
Dial Ev Comp
Stabileşte dacă se compensează
expunerea cu selectorul frontal sau
posterior.
Ghid de
Asistenţă
MOVIE Button
Activează sau dezactivează
butonul MOVIE.
Ghid de
Asistenţă
Blocare piese operare
Setează dacă se dezactivează temporar
selectorul multiplu, rotiţa de control sau
selectoarele frontal şi posterior atunci
când se ţine apăsat butonul Fn.
Ghid de
Asistenţă
Semnale audio
Selectează dacă se emite un semnal
sonor de la cameră în timpul
operațiilor de focalizare automată și
temporizator automat.
Ghid de
Asistenţă
(Rețea)
RO
Fila verde
Snd to Smrtphn Func
Setează transferul filmelor pe un
smartphone sau transferă imagini
pe un smartphone.
Ghid de
Asistenţă
Trimitere la computer
Efectuează copii de siguranţă ale
imaginilor prin transferul acestora
pe un computer conectat la reţea.
Ghid de
Asistenţă
Funcţ. transfer FTP
Setează transferul de imagini
utilizând FTP şi îl execută.
*Sunt necesare cunoștințe de bază
despre serverul FTP.
51
RO
67
View on TV
Vă permite să vizualizaţi imaginile pe
Ghid de
un televizor cu funcţie de reţea activată. Asistenţă
Ctrl. cu tel. inteligent
Setează condiția pentru conectarea
camerei la un smartphone.
Ghid de
Asistenţă
Modul Avion
Dezactivează comunicarea fără fir
de pe dispozitiv, cum ar fi funcţia
Wi-Fi, NFC şi Bluetooth.
Ghid de
Asistenţă
Setări Wi-Fi
Vă permite să înregistraţi punctul
de acces şi să verificaţi sau să
modificaţi informaţiile privind
conexiunea Wi-Fi.
Ghid de
Asistenţă
Setări Bluetooth
Controlează setările privind conectarea Ghid de
camerei la un telefon inteligent
Asistenţă
printr-o conexiune Bluetooth.
Obţine informaţii de localizare de pe
telefonul inteligent împerecheat şi le
înregistrează pe imaginile capturate.
Ghid de
Asistenţă
Edit Device Name
Modifică numele dispozitivului din
Wi-Fi Direct etc.
Ghid de
Asistenţă
Imp. certificat director rădăcină
Importă un certificat rădăcină în cameră.
Ghid de
Asistenţă
Setare resetare reţea
Resetează toate setările de reţea.
Ghid de
Asistenţă
Set. leg. Info. loc.
(Redare)
RO
68
Fila albastră
Protect
Protejează imaginile înregistrate
împotriva ştergerii accidentale.
Ghid de
Asistenţă
Rotate
Roteşte imaginea.
Ghid de
Asistenţă
Şterge
Şterge imagini.
Ghid de
Asistenţă
Clasificare
Atribuie clasificarea imaginilor înregistrate Ghid de
la
.
Asistenţă
pe o scară de la
Rating Set (Cust Key)
Ghid de
Setează clasificarea (numărul de ) care
pot fi selectate utilizând cheia personalizată Asistenţă
la care a fost atribuit [Clasificare] cu
[‌ Custom Key].
Specify Printing
Specifică în avans pe cardul de memorie ce
imagini statice vor fi imprimate mai târziu.
Ghid de
Asistenţă
Copiere
Copiază imagini de pe cardul de memorie
din slotul pentru card de memorie din
[Selec. suport redare] pe cardul de
memorie din alt slot.
Ghid de
Asistenţă
Captură fotografie
Capturează o scenă aleasă dintr-un film
pentru a o salva ca imagine statică.
Ghid de
Asistenţă
Măreşte imaginile redate.
Ghid de
Asistenţă RO
Enlarge Image
Mărire mărire standard Setează scara de mărire iniţială atunci
când se redau imagini mărite.
Ghid de
Asistenţă
Setează zona de mărire iniţială atunci
când se redau imagini mărite.
Ghid de
Asistenţă
Prezen. diapozitive
Redă o prezentare de diapozitive.
Ghid de
Asistenţă
Selec. suport redare
Selectează slotul pentru card de memorie
aferent cardului de memorie de pe care
se vor reda datele.
Ghid de
Asistenţă
View Mode
Redă imaginile începând cu o anumită
dată sau dintr-un folder specific, indiferent
dacă sunt imagini statice sau filme.
Ghid de
Asistenţă
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
Ghid de
Asistenţă
Disp Cont Shoot Grp
Setează dacă să fie afișate imagini în mod Ghid de
continuu ca un grup.
Asistenţă
Display Rotation
Setează orientarea de redare pentru
imaginile înregistrate pe verticală.
Mărire poz. iniţială
Ghid de
Asistenţă
RO
69
(Setare)
RO
70
Fila galbenă
Monitor Brightness
Reglează luminozitatea ecranului.
Ghid de
Asistenţă
Viewfinder Bright.
Setează luminozitatea pentru vizorul
electronic.
Ghid de
Asistenţă
Finder Color Temp.
Setează temperatura de culoare
pentru vizor.
Ghid de
Asistenţă
Asistenţă afişare Assist
Reglează ecranul pentru a facilita
monitorizarea la afișarea unui mesaj S-Log
sau film HLG.
Ghid de
Asistenţă
Volume Settings
Setează volumul pentru redare de filme.
Ghid de
Asistenţă
Delete confirm.
Setează dacă se preselectează [Şterge]
sau [Revocare] pe ecranul de confirmare
a ştergerii.
Ghid de
Asistenţă
Display Quality
Setează calitatea afişajului.
*Când [High] este selectat, bateria se
consumă mai repede.
*Atunci când temperatura camerei este
ridicată, [Display Quality] poate fi blocat
la [Standard].
Ghid de
Asistenţă
Pwr Save Start Time
Setează intervalele de timp pentru
comutarea automată în modul de
economisire a energiei.
Ghid de
Asistenţă
Auto econ. OFF vizor.
Setează temperatura camerei la care
camera se stinge automat în timpul
înregistrării de imagini. Atunci când
se înregistrează în modul în mână,
setat la [Standard].
Ghid de
Asistenţă
NTSC/PAL Selector*1
Modifică formatul TV al dispozitivului
pentru ca dumneavoastră să puteţi
înregistra într-un format film diferit.
Ghid de
Asistenţă
Cleaning Mode
Porneşte modul curăţare pentru a curăţa
senzorul de imagine.
Ghid de
Asistenţă
Operaţie tactilă
Setează dacă se activează sau nu funcţia
tactilă a monitorului.
41
Panou tactil/Touchpad
Selectează dacă se activează sau nu
operaţiile pe panoul tactil în timpul
înregistrării de imagini cu ajutorul
monitorului sau al vizorului.
Setări Touch Pad
Ajustează setările legate de operaţiile
pe touchpad.
Ghid de
Asistenţă
Demo Mode
Activează sau dezactivează redarea
demonstrativă a filmelor.
Ghid de
Asistenţă
TC/UB Settings
Setează codul de cadre (TC) şi secvenţa
utilizatorului (UB).
*Această funcţie este concepută pentru
creatorii de film profesionişti.
Ghid de
Asistenţă
Remote Ctrl
Setează dacă se utilizează telecomanda
cu infraroşii.
Ghid de
Asistenţă RO
HDMI Settings
Stabileşte setările HDMI.
*Imaginile nu vor apărea pe monitorul
camerei dacă înregistraţi filme în timp ce
camera este conectată la un dispozitiv
HDMI cu [‌ File Format] setat la
[XAVC S 4K].
Ghid de
Asistenţă
4K Output Sel.
41
Stabileşte cum se înregistrează şi se redau
Ghid de
filme 4K prin HDMI atunci când camera
Asistenţă
este conectată la un recorder/player extern
care acceptă 4K.
USB Connection
Setează metoda de conectare la USB.
Ghid de
Asistenţă
USB LUN Setting
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea
funcţiilor conexiunii USB. Setat la [Multi] în
condiţii normale şi la [Single] numai atunci
când conexiunea nu poate fi stabilită.
Ghid de
Asistenţă
USB Power Supply
Setează dacă se alimentează prin
conexiune USB atunci când camera este
conectată la un computer sau la un
dispozitiv USB.
Ghid de
Asistenţă
Setări PC la distanţă
Controlează setările de fotografiere pentru
PC la distanţă.
Ghid de
Asistenţă
Limbă
Selectează limba.
29
RO
71
RO
72
Setare dată/oră
Setează data, ora şi ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Ghid de
Asistenţă
Copyright Info
Setează informaţii privind drepturile de
autor pentru imaginile statice.
Ghid de
Asistenţă
Format
Formatează cardul de memorie.
Ghid de
Asistenţă
File Number
Stabileşte metoda folosită pentru a aloca
numere de fişiere.
Ghid de
Asistenţă
Setare nume fişier
Modifică primele 3 caractere din numele
fişierelor pentru imaginile statice.
Ghid de
Asistenţă
Rec. Setări suport
Stabileşte metoda de înregistrare a
imaginilor pentru două sloturi pentru card
de memorie.
Ghid de
Asistenţă
Select REC Folder
Modifică folderul selectat pentru stocarea
imaginilor statice.
Ghid de
Asistenţă
New Folder
Creează un folder nou pentru stocarea de
imagini statice.
Ghid de
Asistenţă
Folder Name
Setează formatul de folder pentru
imagini statice.
Ghid de
Asistenţă
Recover Image DB
Recuperează fişierul cu baza de date de
imagini şi permite înregistrarea şi redarea.
Ghid de
Asistenţă
Display Media Info.
Afişează timpul de înregistrare rămas
pentru filme şi numărul de imagini
statice care pot fi înregistrate pe cardul
de memorie.
Ghid de
Asistenţă
Version
Afişează versiunea software-ului camerei.
Ghid de
Asistenţă
Resetare setare
Restabileşte setările aparatului foto la
valorile implicite. Selectaţi [Initialize]
pentru a restaura toate setările la valorile
implicite.
Ghid de
Asistenţă
29
(Meniul meu)
Adăugare element
Sortare element
Adaugă elementele dorite MENU în
(Meniul meu).
Sortează MENU elementele adăugate
la
Ştergere element
(Meniul meu).
Şterge toate MENU elementele de pe o pagină
în
Ştergere toate
(Meniul meu).
Şterge MENU elementele adăugate
la
Ştergere pagină
Fila gri
(Meniul meu).
Şterge toate MENU elementele adăugate
la
(Meniul meu).
Ghid de
Asistenţă
Ghid de
Asistenţă
Ghid de
Asistenţă
Ghid de
Asistenţă
Ghid de
Asistenţă RO
*1 Dacă modificaţi acest element, va trebui să formataţi cardul de memorie
pentru ca acesta să fie compatibil cu sistemul PAL sau NTSC. De asemenea,
reţineţi că este posibil să nu puteţi reda filme înregistrate cu sistem NTSC pe
televizoare cu sistem PAL.
RO
73
Lista de pictograme de pe monitor
Conţinutul afişat şi poziţia acestuia în ilustraţii au exclusiv scop orientativ
şi pot diferi de afişajele efective.
Pictogramele de pe ecranul de înregistrare
Mod Monitor
 Mod de captură/
Recunoaşterea scenei
Mod Vizor
 Setări cameră
P P ASM
Mod fotografiere (30)
Număr de înregistrare (59)
NO CARD
Stare card de memorie
(24, 82)
100
Numărul rămas de imagini care
pot fi înregistrate (84)
Pictograme pentru Scene
Recognition
Scriere date/Număr de imagini
rămas pentru scriere
Raport de aspect pentru
imaginile statice (58)
RO
74
42M 36M 18M 15M 11M 8,9M
4,5M 3,8M
Efect setare dezactivat (66)
Dimensiunea imaginilor
statice (44)
RAW
Înregistrare RAW (comprimat/
necomprimat) (45)
AF Illuminator (59)
Flicker
Pâlpâire detectată (63)
X.FINE FINE STD
Calitate JPEG (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
SteadyShot activat/dezactivat,
Avertizare cu privire la tremurul
camerei (65)
Format fişier filme (46)
RO
SteadyS. SteadyS./ Avertizare cu
privire la tremurul camerei (65)
Setare de înregistrare filme (47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Rată de cadre pentru filme (47)
Zoom inteligent /
Clear Image Zoom /
Zoom digital (65)
—PC—
PC la distanţă (71)
Înregistrare pe server proxy (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Rată de cadre pentru înregistrare
cu încetinitorul/mişcare
rapidă (64)
Monit. luminozitate
Silent Shooting (65)
Telecomandă cu infraroşu
APS-C/Super 35mm (58)
Nu se înregistrează sunetul
filmelor (64)
Încărcare bliţ în curs
Wind Noise Reduct. (64)
RO
75
Baterie
Scriere informaţii drepturi
de autor (72)
Capacitate rămasă a
bateriei (22)
Asistenţă afişare Assist (70)
Anulare focalizare (42)
Avertisment privind bateria
rămasă
Anulare blocare foc. auto.
Alimentare prin USB (71)
Spot Focus
Efectuarea [Spot Focus] (43)
 Setări de înregistrare
a imaginilor
NFC activ (50)
Conexiune Bluetooth
disponibilă / Conexiune
Bluetooth indisponibilă (68)
Conectat la telefon inteligent/Nu
este conectat la telefon inteligent
Drive Mode (39)
Flash Mode (62) /
Bliţ fără fir (62) /
Reducere ochi roşii (62)
±0,0
Se obţin informaţiile de
localizare/Imposibil de obţinut
informaţiile de localizare (76)
Flash Comp. (62)
Mod focalizare (32)
Modul Avion (68)
Avertisment supraîncălzire
Fişier bază de date plin/Eroare
fişier bază de date
RO
76
Zona de focalizare (34)
Metering Mode (61)
 Indicator de focalizare/
Setările expunerii
AWB
7500K A5 G5
White Balance (Automat,
Presetare, Auto subacvatic,
Personalizat, Temp. culoare,
Filtru culoare) (62)
Optimizator interv. D/HDR auto (62)
+3 +3 +3
Stil creativ (62)/Contrast,
saturaţie şi claritate

Indicator de focalizare (33)
1/250
Timp de expunere
F3.5
Valoare diafragmă
Compensare expunere (61)/
Măsurat manual
RO
ISO400 ISO AUTO
Sensibilitate ISO (61)
Picture Effect (62)
Face Priority in AF (60)
~
Picture Profile (62)
Prioritize Rec. Suport (72)
Blocare AE/Blocare FEL
Ghiduri/altele
AF cu blocare
Anulare blocare foc. auto.
Afişaj de orientare pentru
focalizarea automată cu
blocare (60)
Anulare focalizare
Afişare ghid pentru anularea
focalizării (42)
Indicator variaţie
Zona de măsurare
punctuală (61)
RO
77
Ghid setări expunere (66)
Indicator Viteză obturator
Indicator Diafragmă
Histogramă
Indicator de nivel digital
STBY REC
Standby înregistrare film/
Înregistrare de filme în curs
1:00:12
Timp de filmare real
(ore: minute: secunde)
Audio Level Display (64)
REC Control (71)
00:00:00:00
Cod temporal (ore: minute:
secunde: cadre) (71)
00 00 00 00
Secvenţa utilizatorului (71)
RO
78
Pictogramele de pe ecranul de redare
Redare şi afişare imagine unică
Afişaj histogramă
 Informații de bază
Grup fotografiere continuă (69)
RO
Media de redare (69)
Film proxy inclus (64)
View Mode (69)
 Setări cameră
Clasificare (68)
Consultați „Pictogramele de
pe ecranul de înregistrare”
(pagina 74).

Protejează (68)
 Setări de înregistrare a imaginilor
DPOF
DPOF setat (69)
Eroare Picture Effect
3/7
Număr fişier/Număr de imagini
în modul de vizualizare
Eroare Auto HDR (62)
35mm
NFC activ (50)
Distanţă focală obiectiv
HLG
Capacitate rămasă a bateriei (22)
Înregistrare HDR
(Hybrid Log-Gamma)
RO
79
Consultați „Pictogramele de pe
ecranul de înregistrare” (pagina 74)
pentru alte pictograme afișate în
această zonă.
 Informații despre imagine
Informaţii privind latitudinea/
longitudinea (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Data înregistrării (29)
100-0003
Număr folder  Număr fişier (72)
Histogramă (iluminare/R/G/B)
RO
80
Cu privire la acest produs
Specificaţii
Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Mod Ecran
―
Aprox. 650
Mod Vizor
―
Aprox. 530
Înregistrare reală
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 115 min.
―
Înregistrare continuă
(filme)
Mod Vizor
Aprox. 100 min.
―
Mod Ecran
Aprox. 190 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 180 min.
―
RO
•• Estimările de mai sus pentru durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini care pot fi înregistrate sunt valabile atunci când acumulatorul
este complet încărcat. Durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini pot să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
•• Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate sunt estimate pentru înregistrarea de imagini cu setările
implicite în următoarele condiţii:
–– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F).
–– Utilizarea unui card de memorie Sony SDXC (U3)
(comercializat separat)
–– Se utilizează un obiectiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(comercializat separat)
•• Cifrele pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul
CIPA şi sunt valabile pentru înregistrările realizate în următoarele
condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– La fiecare 30 de secunde se înregistrează o imagine.
–– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
RO
81
•• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul
CIPA şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–– Calitatea imaginii este setată la XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Înregistrare reală (filme): Durata de utilizare a bateriei dacă se
înregistrează imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se
înregistrează imagini în modul standby, se porneşte/opreşte camera etc.
–– Înregistrare continuă (filme): Durata de utilizare a bateriei este
valabilă dacă se înregistrează imagini continuu până se atinge limita
(29 de minute) şi apoi se continuă prin apăsarea din nou a butonului
MOVIE (Film). Alte funcţii, precum zoomul, nu se utilizează.
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Atunci când utilizaţi carduri de memorie microSD sau un suport Memory Stick Micro™
împreună cu această cameră, asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul corespunzător.
Cardurile de memorie SD
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Card SD/SDHC/SDXC
AVCHD
Card SD/SDHC/SDXC
(Clasa 4 sau mai rapid sau U1 sau mai rapid)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Card SDHC/SDXC
(Clasa 10 sau U1 sau mai rapid)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
Card SDHC/SDXC (U3)
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
Suport Memory Stick
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
RO
82
Notă
••Utilizaţi slotul 1 atunci când folosiţi un card de memorie UHS-II.
(Setare)  [Rec. Setări suport] 
Selectaţi şi MENU 
[Prioritizare Înreg. Suport]  [Slot 1].
••Suporturile Memory Stick PRO Duo nu pot fi utilizate în slotul 1.
••Dacă se utilizează un card de memorie SDHC pentru înregistrarea unui film
XAVC S pe perioade extinse de timp, filmele înregistrate vor fi divizate în
fişiere cu dimensiunea 4 GB. Fişierele divizate pot fi manipulate ca fişier unic
prin importarea acestora pe un computer folosind PlayMemories Home.
••Când se înregistrează un film pe carduri de memorie introduse atât în slotul 1
cât şi în slotul 2 cu următoarele setări ale camerei, introduceţi două carduri
de memorie cu acelaşi sistem de fişiere. Filmele XAVC S nu pot fi înregistrate
simultan când se utilizează o combinație a sistemelor de fişiere exFAT şi FAT32.
––[ File Format] este setat la [XAVC S 4K] sau [XAVC S HD]
––[Mod înregistrare] din [Rec. Setări suport] este setat la [Simult. ( )]
/ )]
la [Simult. (
Card de memorie
RO
Sistem de fişiere
Card de memorie SDXC
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Card de memorie SDHC
FAT32
••Încărcaţi suficient acumulatorul înainte de a încerca să recuperaţi fişierele din
baza de date pe cardul de memorie.
RO
83
Numărul de imagini care pot fi înregistrate
Atunci când introduceţi un card de memorie în cameră şi setaţi
comutatorul ON/OFF (Alimentare) la „ON,”, pe ecran se afişează numărul
de imagini care pot fi înregistrate (în cazul în care continuaţi să capturaţi
imagini folosind setările curente).
Notă
••Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) luminează intermitent în
culoarea portocaliu, cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie
sau ştergeţi imaginile de pe cardul de memorie curent.
••Atunci când „NO CARD” clipeşte în culoarea portocaliu, înseamnă că nu este
introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card de memorie.
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card
de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
Dimensiune imagine JPEG]: [L: 42M]
[
Raport de aspect]: [3:2]*1
[
(Unităţi: Imagini)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
770
3100
6200
24500
Fin
520
2100
4200
16500
Extra fin
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (RAW comprimat)*2
130
520
1050
4200
Calitate JPEG/
Standard
File Format
RAW (RAW comprimat)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (RAW necomprimat)*2
75
300
600
2400
RAW (RAW necomprimat)
88
355
710
2850
Raport de aspect] este setat la altă opţiune decât [3:2], puteţi
* Dacă [
înregistra mai multe imagini decât numărul afişat în tabel (cu excepţia
situaţiei în care este selectat [RAW]).
Calitate JPEG] când [RAW & JPEG] este selectat: [Fin]
*2 [
1
RO
84
Notă
••Chiar dacă numărul de imagini care pot fi înregistrate este mai mare de 9999,
va fi afişat indicatorul „9999”.
••Numerele afişate atunci când se utilizează un card de memorie Sony.
Durate disponibile de înregistrare pentru filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile pot varia
în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de memorie
utilizat. Duratele de înregistrare atunci când [ File Format] este setat
la [XAVC S 4K] şi [XAVC S HD] sunt duratele de înregistrare atunci când se
fotografiază cu [‌ Înregistrare pe server proxy] setat la [Off].
RO
(h (oră), m (minute))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
Setare înreg.
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
30p 60M/
25p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
24p 100M*
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
24p 60M*
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
120p 60M/
100p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
60p 50M/
50p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
60p 25M/
50p 25M
30 m
2 h 25 m
5 h
20 h 10 m
30p 50M/
25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
30p 16M/
25p 16M
50 m
3 h 50 m
7 h 45 m
31 h 25 m
24p 50M*
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
RO
85
File Format
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Setare înreg.
40 m
2 h 55 m
6 h
24 h 15 m
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 m
4 h 5 m
8 h 15 m
33 h 15 m
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC
•• Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs). Durata de înregistrare continuă
poate diferi în următoarele situaţii:
–– Atunci când înregistraţi filme cu încetinitorul/mişcare rapidă:
Înregistrarea se va opri automat atunci când fişierul înregistrat ajunge
la aproximativ 29 de minute (filmul redat atinge o durată aproximativă
de 29 de minute).
(Înregistrarea se va opri automat atunci când fişierul înregistrat
ajunge la aproximativ 15 minute dacă [ Setare înreg.] este setat
la [60p/50p] şi [ Viteză cadre] este setat la [30fps/25fps].)
•• Duratele pentru filmele cu încetinitorul/mişcare rapidă sunt duratele
de redare, nu duratele de înregistrare.
Notă
••Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este prevăzută cu
VBR (Rată de biţi variabilă) care reglează automat calitatea imaginii în funcţie
de scena înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă,
imaginea este mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece
este nevoie de mai multă memorie pentru înregistrare. Durata de înregistrare
variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect sau de setările
pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
••Duratele afişate sunt duratele de înregistrare atunci când se foloseşte un card
de memorie Sony.
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
•• Înregistrarea de filme de înaltă calitate și fotografierea continuă rapidă
necesită cantități mari de energie. În consecinţă, în cazul în care filmaţi
în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte, în special
cea a senzorului de imagine. În astfel de situaţii, camera se va opri
automat deoarece suprafaţa camerei atinge o temperatură înaltă sau
temperatura înaltă poate afecta calitatea imaginilor sau mecanismul
intern al camerei.
RO
86
•• Durata de timp disponibilă pentru înregistrarea continuă a filmelor
atunci când camera înregistrează cu setările implicite după oprirea
alimentării pentru o perioadă de timp este după cum urmează. Valorile
indică durata de înregistrare continuă de la pornirea camerei până la
oprirea acesteia.
Temperatură
ambientală
Durata de înregistrare
continuă de filme (HD)
Durata de înregistrare
continuă de filme (4K)
20 °C (68 °F)
Aprox. 29 min.
Aprox. 29 min.
30 °C (86 °F)
Aprox. 29 min.
Aprox. 29 min.
40 °C (104 °F)
Aprox. 29 min.
Aprox. 29 min.
[Auto econ. OFF vizor.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, când camera nu este conectată
RO
prin Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, când camera nu este conectată
prin Wi-Fi)
•• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază în funcţie de
temperatură, de formatul de fişier/setarea de înregistrare pentru filme,
de mediul de reţea Wi-Fi sau de starea camerei înainte de a începe
înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau înregistraţi imagini după
pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va creşte iar durata
disponibilă de înregistrare se va scurta.
•• Dacă apare pictograma , temperatura camerei a crescut.
•• În cazul în care camera opreşte înregistrarea de filme din cauza
temperaturii ridicate, lăsaţi-o puţin timp cu alimentarea oprită.
Reluaţi înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei
a revenit la valori normale.
•• Dacă respectaţi următoarele puncte, veți putea înregistra filme pentru
perioade mai lungi de timp.
–– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
–– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
•• Dacă [ File Format] este setat la [AVCHD], dimensiunea fişierului
filmului este limitată la aprox. 2 GB. Dacă dimensiunea fişierului film
ajunge la aprox. 2 GB în timpul înregistrării, se va crea automat un nou
fişier film.
RO
87
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil
Obiectiv: Obiectiv cu montură E Sony
[Senzor de imagine]
Format imagine: 35 mm cadru întreg
(35,9 mm × 24,0 mm), senzor de
imagine CMOS
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 42 400 000 pixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 43 600 000 pixeli
[SteadyShot]
Sistem de stabilizare a imaginilor
mişcate cu senzor integrat în aparat
[Sistem de focalizare automată]
Sistem de detecţie: Sistem
de detecţie a fazei/Sistem
de detecţie a contrastului
Interval de sensibilitate: De la
-3 EV până la +20 EV (la valoare
echivalentă ISO 100, F2.0)
[Vizor electronic]
Număr total de puncte:
3.686.400 puncte
Factor de mărire: Aprox. 0,78× cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 23 mm de la
ocular şi aprox. 18,5 mm de la
cadrul ocularului la –1 m–1
Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Monitor]
Unitate 7,5 cm (tip 3.0) TFT,
panou tactil
Număr total de puncte:
1.440.000 puncte
RO
88
[Controlul expunerii]
Metodă de măsurare: Măsurare
de evaluare a zonei 1 200
Interval de măsurare: De la -3 EV până
la +20 EV (la valoare echivalentă
ISO 100, cu obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Indice de expunere
recomandat):
Imagini statice: ISO 100 până la
ISO 32 000 (ISO extins: Minim
ISO 50, maxim ISO 102 400)
Filme: ISO 100 până la ISO 32 000
echivalent
[Declanşator]
Tip: Tip controlat electronic,
vertical-transversal, cu plan focal
Interval de viteză:
Imagini statice: între
1/8 000 secunde şi 30 secunde
BULB
Filme: 1/8 000 secunde până la
1/4 secunde
1080 60i-dispozitive compatibile
(1080 50i-dispozitive compatibile):
până la 1/60 (1/50) secunde în
modul AUTO (până la 1/30 (1/25)
secunde în modul cu declanşator
lent automat)
Viteza de sincronizare a bliţului:
1/250 secunde (atunci când se
foloseşte un bliţ fabricat de Sony)
[Format de înregistrare]
Format fişier: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW
(format Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): Compatibil
cu formatul MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Film (format AVCHD):
AVCHD compatibil cu formatul
Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
••Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
[Suport de înregistrare]
SLOT 1: Slot pentru carduri SD
(compatibile cu UHS-I şi UHS-II)
SLOT 2: Slot multiplu pentru suporturi
Memory Stick PRO Duo şi carduri
SD (compatibile cu UHS-I)
[Terminale de intrare/ieşire]
Terminal USB tip-C: SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Terminalul Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
HDMI: Minimufă tip D HDMI
Terminal  (microfon):
Mini mufă 3,5 mm stereo
Terminal  (căşti):
Mini mufă 3,5 mm stereo
Terminal (Sincronizare bliţ)
[Generalităţi]
Nr. model WW940439
, 3,7 W
Intrare nominală: 7,2 V
Temperatură de funcţionare:
De la 0 până la 40°C
(de la 32 până la 104°F)
Temperatură de depozitare:
De la -20 până la 55°C
(de la -4 până la 131°F)
Dimensiuni (l/î/a) (aproximative):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(de la mâner la monitor)
5 × 3 7/8 × 3 in.
5 × 3 7/8 × 2 1/2 in.
(de la mâner la monitor)
Greutate (conform CIPA) (aprox.):
657 g (1 lb 7,2 oz) (inclusiv
acumulatorul, card SD)
RO
[LAN wireless]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
Securitate: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de conectare:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual
Metodă de acces: Mod de infrastructură
[NFC]
Tip etichetă: Conformă
NFC Forum Type 3 Tag
[Comunicaţii Bluetooth]
Bluetooth standard Ver. 4,1
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
RO
89
Încărcător de baterii BC-QZ1
Intrare nominală:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100 - 240 V
, 1,6 A
Ieşire nominală: 8,4 V
Acumulator reîncărcabil
NP-FZ100
Tensiune nominală: 7,2 V
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Despre compatibilitatea datelor
de imagine
••Această cameră este în
conformitate cu standardul
universal DCF (Regulă de design
pentru sistemul de fişiere de
cameră) instituit de JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
••Redarea imaginilor înregistrate
cu camera pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate sau
editate cu alte echipamente pe
cameră nu sunt garantate.
RO
90
Mărcile comerciale
••Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
sunt mărci
••XAVC S şi
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
••„AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
••Mac este o marcă comercială
a Apple Inc., înregistrată în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
••IOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
••iPhone şi iPad sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
••™Blu-ray Disc şi ™Blu-ray
sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
••DLNA şi DLNA CERTIFIED
sunt mărci comerciale
aleDigital Living Network Alliance.
••USB Type-C™ şi USB-C™
sunt mărci comerciale
aleUSB Implementers Forum.
••Sigla
USB-IF SuperSpeed USB Trident
este marcă comercială a
USB Implementers Forum, Inc.
••Dolby, Dolby Audio and double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
••Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing Administrator,
Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
••Microsoft şi Windows sunt
mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
••Sigla SDXC este o marcă comercială
a SD-3C, LLC.
••Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
••Android şi Google Play sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
••YouTube şi sigla YouTube sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
Google Inc.
••Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi
Wi-Fi Protected Setup sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
••Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
••Marca cuvântului ®Bluetooth şi
siglele sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza
unei licenţe.
••Code QR este o marcă comercială
a Denso Wave Inc.
••În plus, numele de sisteme şi
de produse utilizate în acest
manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale dezvoltatorilor sau
producătorilor respectivi. Cu toate
acestea, mărcile  sau  pot să
nu fie folosite în toate situaţiile din
acest manual.
RO
RO
91
Cu privire la software-ul
aplicat GNU GPL/LGPL
Produsul include un software
eligibil pentru următoarea
GNU General Public License
(denumită în continuare „GPL”) sau
GNU Lesser General Public License
(denumită în continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi
dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să
redistribuiţi codul sursă pentru aceste
programe software în conformitate
cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este furnizat pe web.
Utilizaţi următoarea adresă URL
pentru a-l descărca.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi în
legătură cu conţinutul codului sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt
stocate în memoria internă a
produsului. Stabiliţi o conexiune
de stocare în masă între produs şi
computer pentru a citi licenţele din
folderul „PMHOME” - „LICENSE”.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru Web de asistenţă
pentru clienţi.
RO
92
RO
RO
93
Download PDF

advertising