Sony | HAP-Z1ES | Sony HAP-Z1ES Player audio HDD de înaltă rezoluţie Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Caracteristici
Transferul automat de muzică de pe computer
Realizaţi paşii 1 - 3 din acest manual pentru a transfera fişierele de muzică de
pe computer pe unitate. În acest fel, le puteţi reda chiar şi atunci când nu sunteţi
conectaţi la reţea.
Redarea unui sunet de înaltă calitate
Pot fi redate fişiere audio de rezoluţie înaltă cum ar fi 192 kHz/24 bit şi DSD.
De asemenea, pot fi redate fişiere MP3 şi alte surse audio comprimate într-un
mod care recreează un sunet de calitate înaltă pentru o senzaţie de spaţialitate.
Ghid de pornire rapidă
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe
informaţii despre modul de utilizare a unităţii:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/
Operare uşoară cu dispozitive mobile
O aplicaţie specială este disponibilă pentru un control mai facil al unităţii.
Trebuie doar să descărcaţi „HDD Audio Remote” pentru dispozitivul mobil
pe care îl utilizaţi.
HDD AUDIO PLAYER
© 2013 Sony Corporation
4-472-847-11(2) (RO)
HAP-Z1ES
1
Conectaţi unitatea la un amplificator
2
3
Conectaţi unitatea şi computerul la aceeaşi reţea.
Redarea de muzică
Transferaţi fişiere de muzică de pe computer pe unitate
Apăsaţi .
Apăsaţi HOME.
Rotiţi pentru a selecta un element.
Rotiţi pentru
a selecta un element.
Amplificator (nefurnizat)
Pentru a reda muzică uşor cu ajutorul
dispozitivului dvs. smartphone sau al tabletei
Descărcaţi „HDD Audio Remote”
pe dispozitivul mobil.
HAP Music Transfer
Apăsaţi ENTER pentru a confirma.
Dacă se afişează pictograma
, unitatea şi computerul
sunt conectate cu succes
la reţea.
Porniţi alimentarea electrică a unităţii şi apoi configuraţi unitatea
conform instrucţiunilor de pe ecran.
După ce aţi conectat unitatea şi boxele,
conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
la o priză de perete.
Puteţi conecta unitatea la reţea fie prin LAN wireless, fie prin LAN cu fir.
Pentru a transfera un volum mare de conţinut pe unitate
Utilizarea unui cablu LAN facilitează un transfer mai rapid.
Conectaţi iniţial un cablu LAN conform imaginii din dreapta
şi apoi, porniţi alimentarea electrică a unităţii.
1 Instalaţi HAP Music Transfer pe computer.
HAP Music Transfer este software-ul pentru transferul
de fişiere audio de pe computer pe unitate.
2 Porniţi HAP Music Transfer şi apoi transferaţi
fişierele de muzică pe unitate.
Transferul mai multor fişiere pe unitate sau
procesarea mai multor fişiere poate dura mai mult.
În timpul procesării datelor, se afişează .
Apăsaţi ENTER
pentru a confirma.
Accesaţi meniul Home (Pagina de pornire) şi apoi,
redaţi un fişier de muzică.
Pictograma
este afişată în timpul copierii şi
transferului fişierelor. Puteţi începe redarea de muzică
cu fişierele transferate şi înregistrate pe unitate.
Sfat
De asemenea, puteţi conecta unitatea la amplificator
utilizând un cablu XLR (nefurnizat).
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe informaţii despre unitate şi despre cum puteţi
obţine performanţe optime de la aceasta.
Un router/modem
Vizitaţi următorul site Web şi introduceţi HAP-Z1ES: http://support.sony-europe.com/
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/
Download PDF

advertising