Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 Receptor AV pe 5.2 canale Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Vizitaţi Ghidul de ajutor pentru instrucţiuni complete.
RECEPTOR AV MULTICANAL
Ghid de pornire
Pentru clienţii din Europa:
Accesorii furnizate:
Telecomandă (1)
Aveţi nevoie şi de următoarele
(nefurnizate):
Baterii R03 (dimensiune AAA) (2)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (1)
Cablu boxă
Cablu HDMI
Cablu audio monofonic
RO
Cablu digital optic*1
Pentru clienţii din alte regiuni:
*1 Este posibil ca acest element să fie necesar,
în funcţie de conexiune.
Microfon de optimizare (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/
4-488-935-12(1) (RO)
STR-DH550
1
Configurarea boxelor
10 mm (13/32")
Cablu boxă
Cablu audio monofonic
Sony Corporation © 2014
Conectarea incorectă poate
provoca deteriorarea definitivă
a receptorului.
2
3
Conectarea televizorului şi a altor dispozitive
Pornirea receptorului

Televizor
4
Efectuarea configurării rapide

Aşezaţi microfonul de optimizare la nivelul urechii aproximativ
în locul în care staţi în mod normal.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a executa [Easy Setup].
După finalizarea configurării, apăsaţi
pe telecomandă pentru
a închide meniul de configurare.
Baterii
Cablu HDMI*2
Cablu digital optic
Televizor
Alte dispozitive

Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) la o priză de perete
(reţea) şi apăsaţi  pentru a porni receptorul AV.
Cablu HDMI
Alte dispozitive
Radio
Pentru a asculta sunetul
pe dispozitivele conectate,
apăsaţi butoanele de intrare
pentru a selecta dispozitivul
dorit. Apoi porniţi dispozitivul
şi redarea.
Distracţie plăcută!
*2 Dacă televizorul dumneavoastră este prevăzut cu o mufă HDMI cu simbolul „ARC” imprimat, nu aveţi nevoie de cablu optic digital.
Dacă nu este afişat ecranul
de configurare, selectaţi intrarea
AV corectă pe televizor.
Butoane de intrare
Download PDF

advertising