Sony | STR-DH190 | Sony STR-DH190 Receptor stereo cu intrare Phono și conectivitate Bluetooth® Altele

Înainte de conectarea boxelor
• Asiguraţi-vă că impedanţa boxelor se încadrează în intervalul impedanţei specificate pe panoul posterior al receptorului (sau al amplificatorului).
• Nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) al receptorului (sau al amplificatorului).
Note cu privire la conectarea cablurilor boxelor
Asiguraţi-vă că toate cablurile boxelor sunt conectate corect la terminalele boxelor şi ale receptorului (sau ale amplificatorului). În caz contrar,
receptorul (sau amplificatorul) pot suferi daune iremediabile.
10 mm
(13/32")
10 mm
(13/32")
Cablurile fără izolaţie ale boxelor nu sunt răsucite strâns şi nu sunt
introduse complet în terminalele pentru boxe.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Cablurile fără izolaţie ale boxelor se ating între ele din
cauza porţiunii prea mari de izolaţie îndepărtate.
4-733-291-11(1)
Nu conectaţi două cabluri de boxe pentru a obţine un cablu mai lung.
Nu conectaţi mai multe boxe la un singur terminal de boxă.
Notă cu privire la amplasarea receptorului (sau a amplificatorului)
Nu puneţi pe receptor (sau amplificator) niciun obiect ce ar putea bloca orificiile de ventilare, provocând astfel defecţiuni.
Dacă pe panoul de afişaj apare „PROTECTOR” sau „PROTECT”
Funcţia de protecţie este activată. Receptorul (sau amplificatorul) se va închide automat după câteva secunde. Pentru detalii cu privire la
remedierea acestei probleme, consultaţi „Mesaje de eroare” din secţiunea „Depanare” din instrucţiunile de utilizare primite.
Download PDF

advertising