Sony | STR-DN860 | Sony STR-DN860 Receptor AV Home Cinema pe 7.2 canale Altele

4-549-566-11(1) (RO)
Română
Descărcând cea mai recentă versiune a software-ului, puteţi beneficia de cele mai noi funcţii.
Când este disponibilă o versiune nouă de software:
– indicatorul „UPDATE” se aprinde pe panoul de afişaj.
– apare un mesaj pe ecranul TV dacă [Software Update Notification] este setat la [On].
Urmaţi procedura de mai jos pentru actualizarea software-ului.
Notă
Actualizarea software-ului
Nu deconectaţi cablul de alimentare AC (de la reţea) şi cablul de reţea până când nu s-a finalizat
procesul de descărcare şi actualizare. În caz contrar, poate apărea o defecţiune.
1 Descărcaţi ultima versiune software
Apăsaţi pe HOME, apoi selectaţi [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via
Internet] sau [Update via USB Memory] folosind /// şi .
Dacă selectaţi [Update via USB Memory], vizitaţi următorul site Web pentru a descărca ultima
versiune de software:
www.sony.eu/support
Timpul necesar pentru procesul de descărcare variază în funcţie de condiţiile de descărcare,
cum ar fi viteza conexiunii la Internet etc.
STR-DN1060/STR-DN860
2 Actualizaţi software-ul
„UPDATING” clipeşte pe panoul de afişaj în timpul procesului de actualizare a software-ului.
Totuşi, este posibil ca „UPDATING” să dispară temporar în timpul actualizării. Procesul de
actualizare poate dura circa 1 oră.
© 2015 Sony Corporation
3 Reporniţi receptorul
Când actualizarea este completă, pe panoul de afişaj apare „COMPLETE” şi receptorul va reporni
automat.


///,
HOME
STR-DN1060 este modelul utilizat pentru exemplificare.

Download PDF

advertising