Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Receptor AV multi-canal
Începeţi aici
Acesta este Ghidul dumneavoastră de configurare rapidă
STR-DN1030
1
Configurarea difuzoarelor
2
Conectarea televizorului şi a altor dispozitive
3
Alte conexiuni
4
Selectarea difuzoarelor şi optimizare
5
Redare
Conţinutul cutiei
Va trebui să aveţi disponibil un sistem de
difuzoare şi/sau alt echipament gata de
a fi conectat.
Receptor AV cu canale multiple (1)
Telecomandă (RM-AAP079) (1)
Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
03
1
Mai întâi, poziţionaţi difuzoarele
existente în jurul camerei,
utilizând ilustraţia de mai jos
drept referinţă.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
 Dacă doriţi, puteţi conecta două
difuzoare FRONT HIGH în loc de două
difuzoare SURROUND BACK.
 Pot fi conectate maximum două
subwoofere.
FRONT R
STR-DN1030
SURROUND R
SURROUND L
04
SURROUND BACK L
SURROUND BACK R
Apoi, conectaţi difuzoarele la receptorul AV.
Potriviţi etichetele pentru fiecare bornă cu
poziţia fiecărui difuzor. De asemenea, nu uitaţi
să conectaţi cablul (cablurile) subwooferului.
10 mm
Subwoofer


05
2
Continuaţi cu conectarea
televizorului. Pentru a vă bucura
de imagine şi sunet de înaltă
calitate, metoda optimă este de
a realiza conexiunea cu ajutorul
Digital
(calitate mai bună)
Analogic
(calitate bună)
Player Blu-ray Disc, PlayStation®3 sau tuner de satelit
06
unui cablu High Speed HDMI
(nefurnizat).
Pentru a conecta un player
Blu-ray Disc, o consolă
PlayStation®3 sau un tuner de
satelit, conectaţi-l, pur şi simplu,
cu ajutorul unui cablu High
Speed HDMI.
Dacă televizorul dumneavoastră
este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, nu aveţi nevoie de cablu
digital optic.
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie de cablu digital
optic (nefurnizat) pentru a asculta
sunetul de la televizor prin
difuzoarele sistemului.
Cablu HDMI
Cablu digital optic
07
3
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir pentru FM (aeriană)
furnizată în mufa FM ANTENNA
şi extindeţi-o pentru a obţine
recepţia optimă.


Antenă cadru pentru AM
(aeriană)

08
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
De asemenea, vă puteţi conecta
dispozitivul iPod/iPhone la
bornele iPod/iPhone.

Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)

În mod alternativ, conectaţi
propria antenă externă (aeriană).
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea fără fir LAN sau
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
Cablu LAN (nefurnizat)

Cablu AV compus Apple
(nefurnizat)
Acum puteţi porni receptorul AV, televizorul,
subwooferul şi alte dispozitive.
Nu uitaţi să puneţi baterii în telecomandă.
/
Forma cablului de
alimentare CA (de la reţea)
şi a prizei CA variază în
funcţie de zonă.
/
09
4
Cu ajutorul telecomenzii furnizate, selectaţi
modelul de difuzoare în funcţie de sistemul
dumneavoastră de difuzoare.
1 Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul televizorului.
2 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Settings”, apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Speaker”, apoi apăsaţi .
4 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„SP Pattern”, apoi apăsaţi .
5 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
modelul de difuzoare dorit, apoi apăsaţi .
6 Apăsaţi RETURN/EXIT .
/,
MENU
RETURN/EXIT 
10
Apoi, conectaţi microfonul de
optimizare furnizat la mufa AUTO
CAL MIC.
Plasaţi-l cu aproximaţie în
locul în care staţi de obicei şi la
nivelul urechii – pe spătarul unei
canapele, de exemplu.
Confirmaţi configurarea
subwooferului activ.
Când este conectat un subwoofer,
porniţi-l şi daţi mai tare volumul
înainte de a-l activa. Rotiţi
butonul LEVEL al subwooferului
aproximativ 1/3 de tură.
11
4
Acum efectuaţi o calibrare automată.
1 Apăsaţi MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Settings”, apoi apăsaţi sau .
3 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Auto Cal.”, apoi apăsaţi sau .
4 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Start”, apoi apăsaţi .
5 Apăsaţi
pentru a selecta „START”.
Măsurarea va începe în cinci secunde.
Procesul de măsurare va dura aproximativ 30 de
secunde cu un ton de testare. Când măsurarea ia
sfârşit, se aude un sunet şi ecranul se modifică.
Notă
Dacă pe ecran apare un cod, consultaţi pagina
următoare pentru a corecta problema.
///,
6 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„Save”, apoi apăsaţi .
7 Deconectaţi microfonul de optimizare de la
receptorul AV.
12
MENU
Dacă pe ecranul televizorului apare un cod de
eroare sau un avertisment după efectuarea
calibrării automate, căutaţi-l mai jos. După ce
executaţi paşii corespunzători, efectuaţi din
nou calibrarea automată.
Error Code 31
Nu este selectat niciun difuzor. Apăsaţi
SPEAKERS pentru a configura difuzoarele.
Error Code 32
Error Code 33
 Nu este conectat niciun difuzor frontal sau
este conectat doar un difuzor frontal.
 Difuzorul frontal înalt stânga sau difuzorul
frontal înalt dreapta nu este conectat.
 Niciun difuzor nu a fost detectat. Asiguraţi-vă
că microfonul de optimizare este conectat
în mod corespunzător. Dacă acesta este
conectat corect, dar codul de eroare apare în
continuare, este posibil să fie deteriorat cablul
microfonului de optimizare.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea
unui nivel de zgomot ridicat. Efectuaţi
măsurătoarea într-un mediu silenţios.
 Microfonul de optimizare nu este conectat.
 Difuzorul surround stânga sau surround
dreapta nu este conectat.
Warning 41/Warning 42
 Difuzoarele surround spate sau difuzoarele
frontale înalte sunt conectate, chiar dacă
difuzoarele surround nu sunt conectate.
Conectaţi difuzoarele surround la bornele
SPEAKERS SURROUND.
 Distanţa dintre difuzoare şi microfonul de
optimizare este prea mică. Măriţi distanţa
dintre ele.
 Un singur difuzor surround spate este
conectat la borna SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R.
Atunci când conectaţi doar un difuzor
surround spate, conectaţi-l la borna SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B L.
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot
fi detectate. Efectuaţi măsurătoarea într-un
mediu silenţios.
 Volumul intrării de la microfonul de optimizare
este prea ridicat.
Warning 43
No Warning
Nu există nicio informaţie de avertizare.
13
5
Acum puteţi selecta orice alt echipament sau
dispozitive de care dispuneţi.
1 Selectaţi echipamentul dorit, apoi apăsaţi
.
Ecranul cu meniurile dispare şi apare ecranul
de redare a intrării externe.
Intrările disponibile sunt următoarele:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2
 TV
 SA-CD/CD
2 Porniţi echipamentul şi începeţi redarea.
Butoane de intrare
SOUND FIELD +/–
3 Apăsaţi  +/– pentru a regla volumul.
Puteţi utiliza, de asemenea, MASTER VOLUME
de pe receptorul AV.
4 Apăsaţi SOUND FIELD +/– pentru a vă bucura
de sunet surround.
Puteţi utiliza, de asemenea, butoanele
2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
sau MUSIC de pe receptorul AV.
 +/–
14
În sfârşit, pentru a putea asculta sunet surround
pe mai multe canale, trebuie să configuraţi şi
celelalte dispozitive pe care le-aţi conectat.
Acest lucru va asigura faptul că semnalul audio
scos de fiecare dispozitiv este în formatul corect.
Audio digital pe canale multiple
Verificaţi setarea ieşirii audio digitale de pe
dispozitivele conectate.
Player Blu-ray Disc Sony
Verificaţi următoarele:
„Audio (HDMI)” este setat la „Auto”.
„Dolby Digital” este setat la „Dolby Digital”.
„DTS” este setat la „DTS”.
PlayStation®3
Asiguraţi-vă că „BD/DVD Audio Output Format
(HDMI)” şi „BD Audio Output Format (Optical
Digital)” sunt setate la „Bitstream” (pentru
versiunea 3.70 a software-ului de sistem).
Pentru detalii: consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu dispozitivele conectate.
Distracţie plăcută!
15
Acest Ghid de configurare rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-420-301-11(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising