Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 Receptor AV Home Cinema pe 7.2 canale Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
4-448-430-11(1) (RO)
STR-DH740
Ghid de configurare rapidă
Sony Corporation © 2013
1
Instalarea şi conectarea difuzoarelor
FRONT HIGH R*
FRONT L
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SUBWOOFER
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND
BACK R*
SURROUND L
SURROUND
BACK L*
SUBWOOFER
* Nu puteţi utiliza simultan difuzoarele surround spate şi difuzoarele
frontale înalte.
SURROUND L
SURROUND R
CENTER
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
Cablurile utilizate pentru conectare nu sunt furnizate.
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
2
3
Conectarea altor echipamente
Pregătirea receptorului
?/1: pornire/standby
INPUT SELECTOR
Televizor
HDMI TV OUT
* Forma cablului de alimentare CA (de la reţea)
şi a prizei CA variază, în funcţie de zonă.
4
Configurarea receptorului cu ajutorul Easy Setup
Plasaţi microfonul de optimizare în poziţia în care
staţi dumneavoastră şi setaţi-l la aceeaşi înălţime
cu cea la care se află urechile dumneavoastră.
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia
Canal de retur audio (ARC), această conexiune nu este necesară.
Microfon de optimizare (furnizat)
Tuner pentru satelit, tuner pentru cablu TV
Player Blu-ray Disc
Atunci când porniţi receptorul pentru prima dată sau după ce receptorul este iniţializat, apare ecranul Easy Setup. Configuraţi receptorul în
conformitate cu instrucţiunile din ecranul Easy Setup.
Player DVD
PlayStation 3
Dacă apare un cod de eroare, verificaţi eroarea şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
HDMI OUTPUT
Configurarea simplă începe.
iPod, iPhone
Cablurile utilizate pentru conectare nu sunt furnizate.
Configurarea simplă ia sfârşit.
Download PDF

advertising