Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 Receptor AV pe 7.1 canale Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-408-154-11(2) (RO)
STR-DH830/STR-DH730
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
Ghid de configurare rapidă
Sony Corporation © 2012
1
Instalarea şi conectarea difuzoarelor
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
* Nu puteţi utiliza simultan difuzoarele surround spate şi difuzoarele
frontale înalte.
1
10 mm
(13/32")
CENTER
4
2
SURROUND R
3
2
4
3
Cablurile utilizate pentru conectare nu sunt furnizate.
SURROUND L
2
3
Conectarea altor echipamente
Pregătirea receptorului
HDMI TV OUT
Televizor
1*
2
3
INPUT SELECTOR
iPod, iPhone
Tuner pentru satelit, tuner
pentru cablu TV
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil
cu funcţia Canal de retur audio (ARC), această
conexiune nu este necesară.
?/1 : pornire/standby
* Forma cablului de alimentare CA (de la reţea) şi a prizei CA variază,
în funcţie de zonă.
PlayStation 3
Player Blu-ray Disc, player DVD
Cablurile utilizate pentru conectare nu sunt furnizate.
HDMI OUTPUT
4
Utilizarea AUTO CALIBRATION
A
Microfon de optimizare (furnizat)
B
5.4.3.2.1.
C
AUTOCAL
TONE*
Apăsaţi
T.S.P.
2 Apăsaţi
WOOFER
SAVE.EXIT
SHIFT
1 Ţineţi
apăsat
COMPLETE
Nu uitaţi să selectaţi modelul de difuzoare înainte să
efectuaţi calibrarea automată.
Porneşte calibrarea automată.
* Pentru detalii referitoare la codurile de eroare, consultaţi „Lista
mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” din
„Utilizarea AUTO CALIBRATION” din Instrucţiunile de utilizare.
Download PDF