Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB Picup cu USB Instrucţiuni de utilizare

Sistem pick-up stereo
Manual de instrucţiuni
RO
Înregistrarea proprietarului
Numărul modelului și cel serial sunt inscripționate în partea din spate a
aparatului. Notați aceste numere în spațiile de mai jos. Faceți referință
la aceste numere când apelați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest
produs.
Nr. modelului PS-LX300 USB
Nr. serial___________________
© 2008 Sony Corporation
PS-LX300USB
Fabricat în China
Avertizare
• Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de
masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări
aprinse pe acesta.
• Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de
electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente
care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar
fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.
• Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
• Montați sistemul astfel încât cablul de
alimentare să poată fi deconectat imediat de la
priza de perete dacă apare vreo problemă.
Notă pentru clienții din Statele Unite
ATENŢIE :
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESFACEŢI
ATENŢIE : Pentru reducerea riscurilor de electrocutare,
nu demontaţi carcasa sau panoul din spate.
Nu conţine piese care pot fi depanate de utilizator.
Apelaţi doar la serviciile unor persoane autorizate.
Acest simbol este marcat pentru
a avertiza utilizatorul asupra
prezenţei, în interiorul aparatului,
a unor zone neizolate în care există
“tensiuni periculoase”, suficient de
mari pentru a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru a
atenţiona utilizatorul asupra prezenţei unor instrucţiuni importante
de folosire sau de întreţinere (service) în documentaţia care însoţeşte
aparatul.
• Marcajul de atenționare se află pe partea de jos
a carcasei.
2
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
1 Citiţi acest manual de instrucţiuni.
2 Păstraţi manualul pentru a-l putea consulta
ulterior.
3 Respectaţi toate mesajele de avertizare.
4 Urmaţi toate instrucţiunile.
5 Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei.
6 Curăţaţi aparatul numai cu un material textil
uscat.
7 Nu blocaţi fantele de aerisire ale aparatului.
Aşezaţi aparatul respectând instrucţiunile
producătorului.
8 Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură cum ar fi radiatoare, sobe, contoare sau
alte aparate, inclusiv amplificatoare, care se
încălzesc.
9 Nu neglijaţi scopul de protecţie al ştecărelor
polarizate sau a celor cu împământare. Un ştecăr
polarizat are două lamele inegale, una dintre ele
fiind mai lată. Un ştecăr cu împământare are pe
lângă două lamele, un al treilea element metalic
(un ştift) pentru protecţia dvs.
Lamela mai lată sau ştiftul au rol de siguranţă
Dacă ştecărul furnizat nu se potriveşte la priză,
apelaţi la un electrician pentru a-l înlocui.
10 Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu fi călcat
sau ciupit, mai ales în apropierea conectorilor, a
punctelor în care cablurile ies din aparat sau a
dispozitivelor de prindere.
11 Utilizaţi numai accesoriile specificate de
producător.
12 Utilizaţi numai împreună cu
suport mobil, suporturi fixe,
trepiede, dispozitive de prindere
sau mese recomandate de
producător sau comercializate
împreună cu aparatul.
La utilizarea unui suport mobil, aveţi grijă la
deplasarea ansamblului aparat-suport pentru a
evita accidentarea prin cădere.
13 Decuplaţi aparatul de la priză în timpul furtunilor
sau a perioadelor îndelungate în care nu este
utilizat.
14 Pentru reparaţii apelaţi numai la persoane calificate.
Se impun reparaţii când aparatul a fost deteriorat
în orice fel, spre exemplu dacă s-a defectat cablul
de alimentare sau ştecărul, dacă au pătruns lichide
în interior sau când aparatul a fost expus la ploaie
sau umezeală, dacă funcţionarea este anormală
sau dacă sistemul a căzut.
Avertizare
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe
cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea
acestor interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
ATENȚIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual
pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi
acest aparat.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony :
1-800-222-7669
sau să consultați adresa de internet :
http://www.sony.com/
Pentru clienţii din Canada
Acest echipament digital din clasa B respectă
standardul canadian ICES-003.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Denumirea modelului : PS-LX300USB
(Sistem pick-up stereo)
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a
Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte următoarele două condiţii : (1) Acest
aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare,
şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe
care pot determina acţiuni nedorite.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită
cu o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS
1362 (marcată cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în care pierdeţi
capacul, contactaţi cel mai apropiat service
Sony.
Notă pentru clienţi : Informaţiile
următoare se referă numai la echipamentele
comercializate în ţările în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că se
încadrează în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
3
Cuprins
În legătură cu acest manual ................ 4
Punerea în funcţiune
Despachetarea .................................... 5
Asamblarea pick-upului ....................... 5
Conectarea unui echipament audio .... 7
Operații
Redarea unui disc de vinil ................... 8
Înregistrarea pistelor audio la
calculatorul dvs. ................................ 9
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ........................... 15
Întreținere .......................................... 16
Soluţionarea problemelor .................. 17
Specificații ......................................... 20
Părți componente și butoane ............ 21
4
În legătură cu acest
manual
Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul pickup stereo marca Sony. Înainte de a-l folosi,
vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de
instrucțiuni pe care să îl păstrați pentru a putea fi
consultat ulterior.
• IBM și PC/AT sunt mărci comerciale ale
International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt
fie mărci comerciale, fie mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în
Statele Unite şi /sau în alte ţări.
• În acest manual, Microsoft® Windows® XP
Home Edition și Microsoft® Windows® XP
Professional sunt denumite generic Windows
XP.
• În acest manual, Microsoft® Windows Vista®
Home Basic, Windows Vista® Home Premium,
Windows Vista® Business şi Microsoft
Windows Vista® Ultimate sunt denumite
generic Windows Vista.
• În acest manual, Microsoft® Windows 7®
Home Premium, Microsoft® Windows 7®
Professional, and Microsoft® Windows 7®
Ultimate sunt denumite generic Windows 7.
• Sound Forge este o marcă de comerț sau o
marcă de comerț înregistrată a Sony Creative
Software Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
• Toate celelalte denumiri de sisteme și produse
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale aparţin respectivilor proprietari.
În continuare, în acest manual nu vor apărea,
însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Punerea în funcțiune
Despachetarea
Verificați dacă ați primit următoarele elemente
împreună cu pick-upul dvs.
• platan (cu curea de transmisie) (1),
• suport de cauciuc (1)
• adaptor 45 r/min (1)
• cablu USB (1)
• CD-ROM, inclusiv „Sound Forge Audio Studio
LE” (1)
• manual de instrucțiuni (acest manual)
• ghid de instalare pentru „Sound Forge Audio
Studio LE”
• Înregistrarea pistelor audio de pe un disc de
vinil la un calculator,
• Vă rugăm să citiți aceasta mai întâi
Asamblarea pick-upului
1 Deplasați părțile metalice din interiorul
roții dințate cu diametru mai mare, în
direcția indicată de săgeată.
5
2 Așezați cu grijă platanul pe ax.
Pentru a îndepărta praful
Deschideți complet capacul de protecție contra
prafului, apucați ambele părți ale acestuia și
desprindeți-l cu grijă.
Agățătorile
capacului
Balamale
3 Folosiți banda pentru a trece cureaua
de transmisie în jurul cilindrului
motorului.
Aveți grijă să nu răsuciți cureaua de transmisie.
După ce realizați trecerea curelei, nu uitați să
eliminați banda.
4 Plasați suportul de cauciuc pe platan.
Asamblarea pick-upului s-a încheiat.
Notă
• Când cablul de alimentare cu c.a. este cuplat după
asamblarea sau deplasarea aparatului, pick-upul
se rotește uneori și brațul acestuia coboară pe
platan chiar dacă nu este apăsat butonul START.
Într-o astfel de situație, apăsați STOP pentru a
readuce brațul pick-upului pe suport.
6
Observație
• Puteți utiliza pick-upul chiar dacă este detașat
capacul de protecție contra prafului. Aveți grijă
ca în acest caz să depozitați corect respectivul
capac.
Pentru a monta capacul de
protecție contra prafului
Prindeți agățătorile capacului de protecție contra
prafului de balamalele aflate în partea din spate a
carcasei pick-upului.
Conectarea unui echipament audio
Cablul fono este atașat în partea din spate a
carcasei.
1 Puneți comutatorul PHONO/LINE (aflat
în partea din spate a pick-upului)
în poziția corespunzătoare mufelor
sistemului dvs. stereo (amplificator).
3 Cuplați cablul de alimentare cu c.a.
Cuplați cablul de alimentare la o priză de perete
după ce ați realizat toate conexiunile indicate
anterior, la punctele 1 și 2.
, spre o priză de perete
• Când sistemul dvs. stereo (amplificator) are
mufe de intrare PHONO (conectați la mufele
de intrare PHONO)
T alegeți varianta PHONO. Funcția Egalizator
este dezactivată.
• Când sistemul dvs. stereo (amplificator) nu are
mufe de intrare PHONO (conectați la mufele
de intrare AUX, VIDEO etc.)
T alegeți varianta LINE. Funcția Egalizator
este activată.
2 Cuplați cablul cu conector alb la mufa
albă (L - stânga), iar pe cel cu conector
roșu la mufa roșie (R - dreapta).
Aveți grijă să introduceți ferm conectorii în mufe
pentru a evita producerea zgomotului.
7
Operații
Redarea unui disc de vinil
5 Închideți capacul de protecție contra
prafului.
6 Apăsați START.
Platanul începe să se rotească.
1 Plasați un disc de vinil pe platan.
Notă
• Reduceți volumul sonor al amplificatorului
pentru a evita deteriorarea acestuia.
Dacă brațul pick-ului coboară și acul
atinge discul de vinil, se poate produce
un zgomot puternic și se pot deteriora
amplificatorul sau boxele. Ajustați volumul
amplificatorului după ce acul coboară.
7 Ajustați volumul amplificatorului.
Când se încheie redarea
Brațul revine automat pe suport, după care
platanul încetează să se rotească.
Notă
• Așezați pe rând, câte un singur disc de vinil
pe platan. Dacă pe platan sunt așezate
două sau mai multe discuri simultan, acul
nu va face un contact adecvat cu pistele
gravate pe disc și calitatea reproducerii va
fi afectată.
2 Apăsați butonul Speed select (selecția
vitezei) pentru a alege viteza dorită.
3 Alegeți pentru SIZE SELECTOR
varianta 17 sau 30.
4 Rotiți
capacul de protecție pentru a
elibera acul.
8
Pentru a opri redarea
Apăsați butonul STOP.
Brațul revine pe suport.
Platanul încetează să se rotească.
Pentru ca redarea să facă o pauză
Apăsați butonul UP/DOWN pentru a ridica acul
de pe discul de vinil.
Pentru a reda o altă secțiune a
discului de vinil
1
După realizarea pasului 4, apăsați
butonul UP/ DOWN, apoi ridicați brațul
pick-upului.
2 Deplasați brațul pick-upului în poziția
dorită.
3 Apăsați butonul UP/ DOWN.
Brațul coboară spre disc și începe redarea.
Pentru a reda un disc de vinil cu
diametrul de 17 cm
Așezați pe ax adaptorul 45 r/min, furnizat.
Când nu mai utilizați adaptorul, puneți-l înapoi
în suportul dedicat.
Înregistrarea pistelor
audio la calculatorul dvs.
Puteți înregistra la calculator pistele audio ale
unui disc de vinil :
• conectând pick-upul și calculatorul prin
intermediul cablului USB,
• folosind aplicația software „Sound Forge
Audio Studio LE”.
Cerințe de sistem pentru ca să fie
conectat calculatorul la pick-up*
• calculator compatibil
IBM PC/AT sau calculatoare compatible
• Sisteme de operare :
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
sau superior
Windows® XP Professional Service Pack 2
sau superior
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Pre-instalat (numai instalat de producător)
– Alte sisteme de operare în afară de cele listate
mai sus nu sunt acceptate.
– Nu sunt acceptate variantele Windows XP
pe 64 de biți și nici Windows Vista pe 64 de
biți.
– Aplicația software „Sound Forge Audio
Studio LE” este compatibilă cu Windows
XP 32 biți și cu Windows Vista pe 32 biți/
64 biți.
Versiunea 9.0d sau cele superioare sunt
compatibile cu Windows 7 32 biți/ 64 biți.
• Configurație hardware :
– Port : port USB**
* Cerințe de sistem pentru înregistrarea
pistelor audio ale unui disc de vinil la un
calculator, prin intermediul unei conexiuni
USB.
** Conectorul USB al pick-upului este
compatibil USB (viteză integrală).
9
Note
• Pentru mediile de operare menționate anterior,
nu este garantată funcționarea pick-upului cu
orice calculator.
• Nu este garantată funcționarea pick-upului
cu calculatoare asamblate la domiciliu, cu
sisteme de operare actualizate personal sau
cu sisteme de operare multiple.
• Nu este garantată funcționarea pick-upului cu
funcții cum ar fi suspendarea sistemului, sleep
(modul standby) și hibernare, în cazul oricărui
calculator.
Instalarea aplicației software
furnizate
Înainte de înregistrare, instalați aplicația software
„Sound Forge Audio Studio LE”.
Odată instalată la calculator, această operație nu
mai trebuie efectuată decât dacă este necesară o
reinstalare.
1
Introduceți CD-ROM-ul furnizat în
cititorul pentru CD al calculatorului.
2
Instalați aplicația software conform
instrucțiunilor ce apar pe ecran.
Observație
• Pentru detalii legate de instalarea softwareului, consultați ghidul de instalare al aplicației
„Sound Forge Audio Studio LE”.
Conectarea cablului USB
Conectați pick-upul și calculatorul prin cablul
USB furnizat.
Spre mufa USB
Cablul USB
(furnizat)
Spre portul USB
Calculator
(nu este furnizat)
10
• Nu este garantată funcționarea pick-upului cu
un hub USB sau cu un cablu prelungitor USB.
Folosiți cablul USB furnizat.
• Conectați ferm cablul USB la mufa USB/
portul USB pentru a evita producerea de
disfuncționalități.
• Decuplați cablul USB când nu este folosit
pentru a nu produce zgomot.
• Când pick-upul și calculatorul sunt conectate
prin intermediul cablului USB, sonorul care
este ajustat cu ajutorul egalizorului pickupului este transmis la intrare prin portul USB
al calculatorului, când se redă cu ajutorul pickupului pentru a se înregistra pistele acestuia la
calculator.
Observație
• Driverele USB sunt incluse în sistemul de
operare dacă folosiți Windows XP, Windows
Vista sau Windows 7. Driverele USB vor fi
instalate automat când sistemul este conectat
pentru prima dată la calculator. Pentru
detalii, consultați manualul de instrucțiuni al
calculatorului.
Configurarea calculatorului:
Windows XP
([Control Panel] se află la [Category View]).
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți
clic pe [Sounds, Speech, and
Audio Devices].
3
Faceți clic pe
Devices].
[Sounds and Audio
Configurarea calculatorului:
Windows Vista
([Control Panel] se află la secțiunea [Control
Panel Home).
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Hardware and Sound].
3 Faceți clic pe [Sound].
4 Faceți clic pe eticheta [Recording].
5 Selectați [USB Audio CODEC] pentru
[Microphone].
6 Faceți clic pe [Set default].
7 Selectați [USB Audio CODEC],
apoi
faceți clic pe [Properties].
8 Faceți clic pe [Advanced].
9 Selectați [2 channel, ...] (ex: [2 canale,
16 bit, 44100 Hz (CD Quality)]) din lista
extensibilă [Default Format].
10 Faceți clic pe [OK].
Note
• Pentru a introduce semnal stereo de la pickup la calculator, este necesară parcurgerea
pașilor de la 7 la 10.
• Puteți stabili nivelul semnalului de intrare
pentru Windows Vista SP1 sau superior. Pentru
detalii, consultați manualul de instrucțiuni al
calculatorului.
4 Faceți clic pe eticheta [Audio].
5 Selectați [USB Audio CODEC]
pentru [Default device:] de la [Sound
recording].
6 Faceți clic pe [OK].
11
Configurarea calculatorului:
Windows 7
Pentru a stabili nivelul semnalului
de intrare
([Control Panel] este la secțiunea [Category]).
Faceți clic pe eticheta [Levels] din
interfața cu proprietăți [USB Audio
CODEC].
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Hardware and Sound].
3 Faceți clic pe [Manage audio devices]
din [Sound].
4 Faceți clic pe eticheta [Recording] și
verificați dacă pentru [Default device]
este aleasă varianta [USB Audio
CODEC].
5
Selectați [USB Audio CODEC], apoi
faceți clic pe [Properties].
1
2 Deplasați cursorul la 0.
3 Ajustați poziția cursorului
folosind
tasta cursor.
Varianta de reglaj adecvată pentru pick-up
este 2 pentru indicația [0, 0, 1, 2, 3, …] a
nivelului.
Verificați ca butonul de suprimare a sonorului
să nu fie activat la momentul respectiv.
Indicația nivelului
Cursor
6 Faceți clic pe eticheta [Advanced].
7 Selectați [2 channel, ...] (ex: [2 canale,
Butonul de
suprimare a
sonorului
16 bit, 44100 Hz (CD Quality)]) sau
pe [2 channel, 16 bit, 48000 Hz (DVD
Quality)]) din lista extensibilă [Default
Format].
8 Faceți clic pe [OK].
Note
• Pentru a introduce semnal stereo de la pickup la calculator, este necesară parcurgerea
pașilor de la 5 la 8.
4 Faceți clic pe [OK].
Notă
• Nu depășiți nivelul de reglaj recomandat
când stabiliți nivelul de intrare (spre exemplu
deplasând complet spre stânga, la zero, sau
crescând valoarea numerică a indicației
nivelului), deoarece este posibil ca sunetul să nu
fie transmis la ieșire sau să fie distorsionat.
12
Transmiterea la ieșire a
semnalelor audio prin boxele
calculatorului
Când conectați pentru prima dată pick-upul și
calculatorul prin intermediul cablului USB,
opțiunea [Speaker USB Audio CODEC] este
adăugată în mod automat la [Playback device],
și este aleasă varianta [Default device].
În această stare, semnalul audio nu este
transmis la ieșire prin boxele calculatorului dvs.
Configurați calculatorul în funcție de sistemul
de operare folosit, după cum urmează :
Stabilirea echipamentului de redare
implicit cu ajutorul Windows XP
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a modifica
reglajele privind echipamentul de redare la
calculatorul dvs. :
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2
Faceți clic pe [Sounds and Audio
Devices].
3 Faceți clic pe eticheta [Audio].
4 Corespunzător casetei [Sound
playback], selectați placa de sunet a
calculatorului dvs. din lista extensibilă
[Default Device].
Acest echipament poate varia în funcție de
calculatorul dvs. Pentru detalii, consultați
documentația calculatorului dvs.
5 Faceți
clic pe [Apply], apoi pe [OK]
pentru a părăsi interfața [Sounds and
Audio Devices Properties].
Stabilirea echipamentului de redare
implicit cu ajutorul Windows Vista
([Control Panel] este la secțiunea [Category]).
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Hardware and Sound].
3 Faceți clic pe [Manage audio
devices].
4 Selectați eticheta [Playback].
5 Corespunzător etichetei [Playback],
selectați boxele calculatorului și faceți
clic pe [Set Default].
Acest echipament poate varia în funcție de
calculatorul dvs. Pentru detalii, consultați
documentația calculatorului dvs.
6 Faceți
clic pe [OK] pentru a închide
interfața [Sound].
Stabilirea echipamentului de redare
implicit cu ajutorul Windows 7
([Control Panel] este la secțiunea [Category]).
1 Selectați
[Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Hardware and Sound].
3 Faceți clic pe [Manage audio
devices].
4 Selectați eticheta [Playback].
5 Corespunzător etichetei [Playback],
selectați boxele calculatorului și faceți
clic pe [Set Default].
Acest echipament poate varia în funcție de
calculatorul dvs. Pentru detalii, consultați
documentația calculatorului dvs.
6 Faceți
clic pe [OK] pentru a închide
interfața [Sound].
13
Stabilirea echipamentului de redare
implicit cu ajutorul Sound Forge
Audio Studio LE
Înregistrarea pistelor audio de
la pick-up la un calculator
1 Lansați aplicația Sound Forge Audio
Pentru detalii privind operațiile de înregistrare,
consultați documentul furnizat denumit
„Înregistrarea pistelor audio de pe un disc de
vinil la calculatorul dvs.”.
Pentru detalii legate de utilizarea software-ului,
consultați ghidul de pornire rapidă a „Sound
Forge Audio Studio LE” (furnizat pe CDROM) sau secțiunea Help (asistență) a aplicației
software, disponibilă online.
Studio LE.
2
Selectați [Preferences] din meniul
[Options].
3 Selectați eticheta [Audio].
4 Selectați [Microsoft Sound Mapper]
din lista extensibilă [Audio device
type].
5
Faceți clic pe [Apply], apoi pe [OK]
pentru a închide pentru a închide
interfața [Preferences].
Dacă în continuare nu puteți asculta
sonorul
Verificați conexiunea. Părăsiți Sound Forge
Audio Studio LE și apoi reporniți aplicația
software.
14
Ghiduri de referință pentru software-ul furnizat
Consultați următoarele instrucțiuni :
• Ghidul de instalare pentru „Sound Forge Audio
Studio LE” :
Consultați manualul furnizat pentru a instala
„Sound Forge Audio Studio LE”.
• Aplicația de instruire pentru „Sound Forge
Audio Studio LE”. Aceasta furnizează
instrucțiuni simple cu privire la modul în
care trebuie folosită aplicația software. După
instalarea software-ului, aplicația de instruire
apare când acesta este lansat pentru prima
dată.
• Ghidul de pornire rapidă „Sound Forge Audio
Studio LE” (furnizat pe CD-ROM) : aceasta
furnizează instrucțiuni cu privire la operațiile
de bază pentru software.
Informații suplimentare
Măsuri de precauție
Privind siguranţa
• Înainte de a acţiona sistemul, aveţi grijă ca
tensiunea de funcţionare a acestuia să fie
aceeaşi cu tensiunea reţelei locale la care este
alimentat.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi unitatea de
la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de o
persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete. Pentru aceasta apucaţi şi trageţi
de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Așezați unitatea pe o suprafață plană.
• Nu amplasaţi unitatea în apropierea unui alt
aparat electrocasnic, cum ar fi un televizor,
un uscător de păr sau o lampă cu fluorescență,
deoarece poate fi generat zgomot şi calitatea
sunetului poate fi afectată.
• Plasați unitatea în locuri care nu vor fi supuse
nici unui fel de vibrații de genul celor provenite
de la boxe, cauzate de trântirea unei uși etc.
• Nu expuneți unitatea la radiaţii solare directe,
la temperaturi extreme, la mult praf sau la
umezeală.
Cu privire la reîmpachetare
• Păstrați cartonul și materialele de împachetare .
Acestea asigură un ambalaj ideal pentru
transportul unității.
• Dacă aveți vreo întrebare sau problemă privind
unitatea dvs. care însă nu apare în acest manual
de instrucțiuni, vă rugăm să consultați dealerul SONY.
Cu privire la înregistrare
Muzica înregistrată este limitată exclusiv la
audiție privată. Folosirea muzicii dincolo de
aceste limitări necesită obținerea permisiunii
de la deținătorul drepturilor de autor.
15
Întreținere
Întreținerea capului de citire
și a discurilor
Înlocuirea acului capului de
citire
Pentru a preveni uzarea prematură a capului
de citire și a discurilor, acestea trebuie curățate
înainte de folosire.
Pentru curățarea capului, periați-l dinspre spate
spre partea din față folosind o perie specială,
de bună calitate, destinată acestei operații. Nu
încercați să curățați capul de citire cu vârful
degetului. Când este folosit un lichid de curățare
a capului de citire, aveți grijă ca acesta să nu fie
umezit prea tare.
Durata de viață a acului capului de citire este
estimată la 500 de ore. Pentru a menține o
bună calitate a sunetului și a evita deteriorarea
discurilor de vinil, vă recomandăm să înlocuiți
acul în această perioadă de timp.
Pentru înlocuirea acului de citire, consultați cel
mai apropiat dealer Sony.
Pentru a detașa acul de citire
1 Opriți pick-upul și decuplați de la priză
cablurile de alimentare al acestuia și
al amplificatorului.
2 Protejați
acul cu capacul capului de
citire
Pentru curățarea discurilor, ștergeți-le cu grijă
folosind material de bună calitate destinat
curățării discurilor.
Curățarea carcasei și
capacului de protecție contra
prafului
Curățați carcasa și ștergeți capacul de protecție
contra prafului în mod periodic, folosind o
bucată de pânză moale și uscată. Dacă există
pete dificil de îndepărtat, folosiți o pânză ușor
umezită într-o soluție slabă de detergent. Nu
folosiți solvenți cum ar fi alcoolul, benzina sau
tinerul pentru că vor deteriora finisajul carcasei.
16
Capacul capului
de citire
3
Apucați capul care prinde acul de
citire și trageți acul în jos pentru a-l
desprinde de cartuș/de capul de citire,
așa cum este ilustrat mai jos.
Catruș/
cap de citire
Capacul capului
de citire
Soluționarea problemelor
Pentru a atașa un ac de citire
Efectuați această procedură menținând acul de
citire protejat de capacul său.
1 Apucați
ambele părți ale sistemului
de prindere a acului de citire,
apoi introduceți suportul acului în
respectivul sistem de prindere.
Redarea unui disc de vinil
Sistem de prindere
a acului de citire
Capacul
capului de citire
Înainte de a citi lista de mai jos, verificați
următoarele :
• dacă este corect conectat cablul de alimentare,
• dacă sunt bine conectate cablurile boxelor.
Dacă problema persistă după ce ați realizat
verificările de mai jos, consultați cel mai apropiat
dealer Sony.
Suportul acului
2 Apăsați
în sus sistemul de prindere
a acului de citire până ce se aude un
clic și acesta este complet fixat.
Nu lăsați nici
un fel de spațiu
Notă
• Nu apăsați capacul de protecție a capului
de citire cu prea mulă forță. În caz contrar,
partea liberă a acului de citire, care depășește
capacul, vă poate răni sau se poate deteriora.
Brațul pick-upului, sare, patinează sau
nu avansează.
• Pick-upul nu este orizontal. Așezați-l pe o
suprafață orizontală.
• Discul este murdar sau zgâriat.
Curățați discul cu ajutorul unui set de curățare
disponibil în comerț sau înlocuiți discul.
Calitatea sunetului este slabă, se aude
mult zgomot sau sunetul prezintă
întreruperi etc...
• Acul de citire este murdar sau uzat. Îndepărtați
praful de pe acesta cu ajutorul unei perii
speciale pentru capul de citire sau înlocuiți
acul dacă acesta este uzat (consultați pag. 16).
• Îndepărtați praful sau murdăria acumulate pe
discul de vinil.
Curățați discul cu ajutorul unui set de curățare
de bună calitate.
Zgomote prelungi sau de joasă
frecvență*.
• Pick-upul este plasat prea aproape de boxe.
Îndepărtați boxele de pick-up.
* Acest fenomen se numește efect Larsen și
apare când vibrațiile boxelor se propagă prin
aer sau prin corpuri solide (cum ar fi etajere,
un dulap sau podeau) către pick-up unde
sunt preluate de acul de citire, amplificate și
reproduse prin boxe.
17
Există zgomot.
• Când cablul PHONO (fono) nu este conectat la
mufele de intrare PHONO ale sistemului dvs.
stereo (amplificator), pick-upul este cuplat la
calculator prin intermediul cablului USB.
– Puneți comutatorul PHONO/LINE din partea
din spate a pick-upului în poziția LINE.
* Când este aleasă poziția LINE, nu
conectați cablul PHONO la mufele de
intrare PHONO ale sistemului dvs. stereo
(amplificator).
– Aveți grijă să nu fie atins vreun obiect metalic
de către capătul cablului PHONO.
• Pick-upul este conectat la calculator folosind
cablul USB. Dacă veți conecta direct sistemul
stereo (amplificator) sau alte echipamente
când cablul USB este cuplat, se poate produce
zgomot.
Tempoul este incorect.
• Raportul r/min. este incorect. Stabiliți pentru
opțiuna r/min. varianta indicată pe discul de
vinil. (Alegeți „33” pentru discurile cu 33 1/3
r/min. sau „45” pentru cele cu 45 r/min.)
• Cureaua de transmisie este răsucită.
Îndreptați-o.
Conexiunea/ înregistrarea USB
Pick-ul nu este detectat de calculator.
• Decuplați și apoi recuplați cablul USB
furnizat.
• Restartați calculatorul când pick-upul și
calculatorul sunt cuplate.
• Decuplați cablul USB furnizat și restartați
calculatorul. După restart, conectați calculatorul
și pick-upul prin cablul USB furnizat.
• Este posibil ca reglajul realizat la calculator,
relativ la echipamentul dvs. să nu fie corect.
– Când conectați pentru prima dată calculatorul
cu pick-upul folosind cablul USB sau când
realizați conexiunea la un alt port USB,
driverele echipamentului USB este posibil
să fie reinstalate automat. Pentru a vă asigura
că este corect instalat driverul, verificați
următoarele :
• Pentru Windows XP
([Control Panel] este la [Category View]).
1 Selectați [Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Performance and
Maintenance].
Cureaua de transmisie este deteriorată.
• Înlocuiți cureaua de transmisie. Pentru detalii,
consultați cel mai apropiat dealer Sony.
3 Faceți clic pe [System].
4 Faceți clic pe eticheta [Hardware], apoi
Platanul nu se rotește.
• Verificați dacă este complet introdus ștecărul
în priza de perete.
• Verificați dacă este complet înfășurată cureaua
de transmisie în jurul axului motorului.
5 Faceți clic pe interfața [Device
Cureaua de transmisie este ruptă.
• Înlocuiți cureaua de transmisie. Pentru detalii,
consultați cel mai apropiat dealer Sony.
Sunetul este prea distorsionat.
• Pick-upul nu este conectat la intrările PHONO
IN ale amplificatorului (consultați pag. 7).
faceți clic pe [Device manager].
manager] screen.
Verificați echipamentele instalate, astfel :
– [USB Human Interface Devices] și
[HIDcompliant
consumer
control
device] la categoria [Human Interface
Devices]
– [USB Audio Device] corespunzător
[Sound, video and game controllers]
– [USB Composite Device] corespunzător
[Universal Serial Bus controllers].
• Pentru Windows Vista
([Control Panel] este la [Control Panel
Home]).
1 Selectați [Control Panel] din meniul
18
[Start].
2 Faceți clic pe [System and
Maintenance].
3 Faceți clic pe [Device Manager].
4 Consultați interfața [Device Manager].
Verificați echipamentele instalate, astfel :
– [USB Human Interface Devices] și [HIDcompliant consumer control device] la
categoria [Human Interface Devices]
– [USB Audio CODEC] la [Sound, video
and game controllers]
– [USB Composite Device] la[Universal
Serial Bus controllers]
• Pentru Windows 7
([Control Panel] este la [Category]).
1 Selectați [Control Panel] din meniul
[Start].
2 Faceți clic pe [Hardware and sound].
3 Faceți clic pe [Device Manager] de la
[Devices and Printers].
4 Consultați interfața [Device Manager].
Verificați echipamentele instalate, astfel :
– [HID-compliant consumer control
device] și [USB Input Device] la
categoria [Human Interface Devices]
– [USB Audio CODEC] la [Sound, video
and game controllers]
– [USB Composite Device] la [Universal
Serial Bus controllers].
Note
• Când conectați la un alt port USB, este posibil
să fie necesar să instalați driverele USB.
• Când conectați la un alt port USB, calculatorul
va reinstala automat driverul. Verificați dacă
driverul este corect instalat, conform acestei
proceduri.
Sunetul înregistrat este întrerupt.
• Procesorul calculatorului dvs. este suprasolicitat.
Părăsiți alte aplicații.
• Alte echipamente USB sunt conectate la
calculatorul dvs. și sunt acționate simultan.
Opriți funcționarea celorlalte echipamente
USB.
Nu puteți înregistra sunetul de la pickup la calculatorul dvs. sau sunetul este
distorsionat.
• Dispozitivul de înregistrare audio al calculatorului nu este corect reglat. Consultați paginile
de la 11 la 14 pentru a verifica reglajele dispozitivului.
• Nivelul semnalului de intrare nu se încadrează
în domeniul de reglaje recomandat ; reglați-l
(consultați pag. 12).
Sunetul înregistrat prezintă zgomot.
• Există cabluri electrice, surse de lumină
fluorescentă sau telefoane mobile în apropierea
pick-upului.
Deplasați toate sursele ce pot genera
interferențe electromagnetice la distanță mai
mare de pick-up.
Aplicația software furnizată nu se
lansează.
• Au trecut 30 de zile de la instalarea aplicației
software și nu a fost efectuată înregistrarea
acesteia. Realizați înregistrarea utilizatorului.
Vi se solicită să introduceți numărul serial
în interfața de configurare a aplicației
software furnizate.
• Instalarea a eșuat. Dezinstalați software-ul și
reinstalați-l. Dacă rulează un software rezident,
cum ar fi un antivirus, opriți-l în timpul
instalării acestei aplicații software furnizate.
Note
• Pentru detalii privind funcționarea calculatorului, consultați manualul de instrucțiuni al
acestuia.
• Pot apărea unele disfuncționalități care să
nu poată fi rezolvate urmând instrucțiunile
de Soluționare a problemelor. Într-o astfel de
situație, consultați cel mai apropiat dealer
Sony.
19
Specificații
Motor și platan
Sistem de punere în mișcare :
Punere în mișcare cu curea
Motor :
Motor de c.c.
Platan :
295 mm diametru (turnat, de aluminiu)
Viteze :
33 ⅓ r/min și 45 r/min,
2 viteze
Ecouri și instabilități :
sub 0,25% (WRMS)
Raportul semnal/zgomot :
peste 50 dB (DIN-B)
Brațul pick-ului
Tip :
Drept, cu echilibru dinamic și cu comandă
a amortizării
Lungimea efectivă a brațului :
195 mm
Mufă USB
Alimentarea cu energie :
Compatibil cu alimentarea prin bus USB
(5 V, 100 mA)
(Puterea este furnizată de calculatorul la
care este conectat pick-upul prin intermediul
cablului USB)
Mufa de ieșire :
Sistem de cuplare sub tensiune (plug-inpower) (Mufă USB dedicată)
Conector USB seria B
USB (viteză integrală)
20
Caracteristici generale
Cerințe privind alimentarea
La modelul pentru America de Nord :
120 V c.a.,
60 Hz
Alte modele :
230 – 240 V c.a,
50/60 Hz
Consum de putere :
2W
Dimensiuni :
aprox. 420 × 95 × 360 mm (l × î × a)
Masă :
3,3 kg
Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără
să fiți avizați.
Părți componente și butoane
1 Ax
0 Balama
2 Adaptor 45 r/min
qa Brațul pick-ului
3 Buton de selecție a vitezei
qs Suportul brațului
4 Suport de cauciuc
qd Locul unde trebuie plasat degetul
pentru a ridica brațul pick-ului
5 Platan
qf Selector de dimensiune
6 Cartuș și cap de citire
qg Buton STOP
7 Buton START
qh Buton UP/ DOWN (Sus/Jos)
8 Izolator
qj Comutator PHONO/LINE
9 Capac de protecție contra prafului
qk Mufă USB
Față
Spate
21
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising