Sony | ICF-C717PJ | Sony ICF-C717PJ Ceas deşteptător cu radio şi proiector pentru oră Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/AM cu ceas
Manual de instrucţiuni
Dream Machine este marcă de comerţ a Sony Corporation.
ICF-C717PJ
No Power No Problem este marcă de comerţ a Sony Corporation.
© Sony Corporation 2010
RO
Atenţie
Pentru a preveni incendiile şi şocurile
electrice nu expuneţi aparatul la ploaie
şi la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendii, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu o draperie etc. Totodată, nu aşezaţi
lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi
nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Cuplaţi aparatul la o priză uşor accesibilă. Dacă
remarcaţi vreun comportament anormal, decuplaţi
imediat cablul de alimentare de la priză.
Aparatul nu este deconectat de la sursa de
alimentare de c.a., atâta timp cât este cuplat la o
priză de perete, chiar dacă este oprit.
Plăcuţa cu denumirea aparatului şi cu informaţii
importante privind siguranţa este situată pe
exterior în partea de jos a aparatului.
AVERTIZARE
Există pericol de explozie dacă bateria este
incorect înlocuită. Înlocuiţi-o doar cu una de
acelaşi tip.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile doar pentru
echipamentele vândute în ţările în care
se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation,1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart,Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru orice întrebări sau probleme legate de
aparat, vă rugăm să apelaţi la cel mai apropiat
service Sony.
Facilităţi
Cuprins
• Radio AM/FM cu sistem dublu alarmă.
• Diverse tipuri de Sunete din natură : Sea Waves
(valurile mării), Birds (cântecul păsărilor),
Rain (ploaie), Brook (pârâu) şi Under the Sea
(Adâncul mării).
• Afişarea temperaturii (în grade Celsius/
Fahrenheit), între – 15°C ÷ 50°C (între 5°F ÷
122°F).
• Cablu audio încorportat pentru player de muzică
digital.
• Pot fi memorate 10 posturi de radio
(5 FM/ 5 AM)
• Diverse tipuri de alarme — radio, sonerie sunete
naturale (5).
• Reglarea automată a orei exacte : când conectaţi
ceasul pentru prima dată, indicaţia orei exacte
va apărea direct pe ecran, cu excepţia modelelor
pentru Europa de est.
• Adaptarea automată la ora de vară, cu excepţia
modelelor pentru Europa de est.
• Calendar pentru 100 de ani şi buton (DATE/
Facilităţi ....................................................3
TIME ZONE) (DATE/DST - Dată / Fus orar)
Reglarea cronometrului de oprire
automată ..............................................14
•
•
•
•
pentru afişarea datei (luna, ziua anul).
Buton de ajustare a luminozităţii afişajului
(Puternic/ Mediu/ Slab).
Sistem de avertizare “Pană de curent - Nici
o problemă”, cu rolul de a menţine ceasul şi
alarma în funcţiune în cursul unor eventuale
întreruperi în alimentarea cu curent electric,
datorită bateriei tip CR2032 încorporate.
Perioada de întrerupere (de 10 până la 60 de
minute) este disponibilă pentru a vă permite
să aţipiţi.
Viteză progresivă de alarmare (numai pentru
sonerie).
Descrierea aparatului ...............................4
Conectarea antenei ..................................5
Despre bateria de rezervă ........................5
Setarea pentru prima dată a ceasului
(cu excepţia modelului est-european) ....6
Setarea ceasului .......................................8
Utilizarea funcţiei Proiector .......................8
Stabilirea luminozităţii afişajului ................9
Funcţionarea radioului ..............................9
Îmbunătăţirea recepţiei ...........................10
Selectarea unui sunet din natură ............10
Setarea alarmei ......................................11
A
B
C
Alegerea variantei Sunet din natură .......11
Alegerea variantei radio......................... 12
Alegerea variantei sonerie ..................... 12
Folosirea funcţiei de afişare a
temperaturii ..........................................15
Conectarea unui echipament extern.......15
Soluţionarea defecţiunilor .......................16
Măsuri de precauţie ................................17
Specificaţii ..............................................17
3
Descrierea aparatului
Model pentru Europa
(cu excepţia celor pentru Europa de Est)
Model pentru alte ţări / regiuni.
Cablu de alimentare
Antenă cablu FM
Senzor de
temperatură
Cablu audio încorporat
Butonul VOL + are un punct tactil.
Butoanele pentru DATE/TIME ZONE şi DATE/DST diferă în funcţie de ţară / regiune.
4
Conectarea antenei
Despre bateria de rezervă
Pentru a conecta antena circulară
AM
Pentru ca indicaţia ceasului să fie exactă, acest
aparat are în interior o baterie CR2032 care va
fi folosită ca sursă de alimentare de rezervă, în
cazul unei întreruperi a alimentării cu energie
electrică. (Bateria este furnizată împreună cu
modelul pentru Europa de Est).
Forma şi lungimea antenei au fost proiectate
pentru a recepţiona semnale AM. Nu demontaţi
şi nu rulaţi antena.
1 Scoateţi doar partea circulară a antenei
din suportul de plastic.
2 Configuraţi antena circulară AM.
3 Conectaţi cablurile la bornele antenei
AM.
Cablul (A) sau cablul (B) pot fi conectate la
oricare dintre borne.
Introduceţi cablul în
timp ce împingeţi în jos
clapeta terminalului.
Zona ce trebuie
introdusă
Notă pentru clienţii din Europa (cu
excepţia celor din Europa de Est)
Ceasul este reglat din fabrică, iar memoria
este alimentată de o baterie Sony CR2032
preinstalată. Dacă pe ecranul afişajului apare
intermitent indicaţia „0:00”, atunci când aparatul
este conectat pentru prima oară, la o priză de
c.a., este posibil ca bateria să fie consumată.
În acest caz, consultaţi un dealer Sony. Bateria
preinstalată CR2032 este considerată o parte
integrantă a produsului şi este inclusă în garanţie.
Trebuie doar să arătaţi „Nota pentru clienţii din
Europa (cu excepţia celor din Europa de Est)”
(din acest manual de instrucţiuni) unui dealer
Sony, pentru a valida garanţia acestui produs.
Când trebuie schimbată bateria
A
B
4 Asiguraţi-vă, trăgând încet, că antena
Atunci când energia bateriei scade, indicatorul
„E” apare pe afişaj.
În cazul unei întreruperi a alimentării, atunci
când bateria este slabă, ora curentă şi alarma se
vor iniţializa.
Înlocuiţi bateria cu o alta cu litiu, tip CR2032,
marca Sony. Folosirea unei alte baterii poate
prezenta risc de incendiu sau explozie.
AM este conectată ferm.
Reglarea antenei circulare AM
Găsiţi un loc şi o orientare care oferă o recepţie
de calitate.
• Nu aşezaţi antena circulară AM lângă aparat
sau alte echipamente AV deoarece poate
apărea zgomot.
Observaţie
Reglaţi orientarea antenei circulare AM pentru a
recepţiona cel mai bun sunet AM difuzat.
5
Montarea şi înlocuirea bateriei
Setarea pentru prima dată
a ceasului (cu excepţia
modelului est-european)
1 Menţineţi conectat ştecărul la priza de c.a., şi
folosiţi o şurubelniţă pentru a scoate şurubul
ce fixează compartimentul bateriei de pe
partea inferioară a aparatului, şi trageţi spre
exterior compartimentul bateriei pe care este
marcată indicaţia PULL OPEN.
Acest aparat are stabilite din fabrică data curentă
şi ora exactă, fiind alimentat de baterie. Trebuie
doar să cuplaţi echipamentul la reţea şi să selectaţi
fusul orar adecvat.
1 Conectaţi aparatul la reţea.
Pe afişaj apar succesiv următoarele indicaţii:
„year” (anul) T „month and date” (luna şi
data), aproximativ 4 secunde T „the current
CET Central Standard Time – ora centraleuropeană)”.
2 Introduceţi o baterie nouă în compartimentul destinat acesteia, cu semnul 3 orientat
în sus.
Pentru a scoate bateria din compartiment, împingeţi-o spre exterior, din partea marcată cu
indicaţia PUSH.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
butonul DATE/TIME ZONE.
Pe afişaj apare intermitent indicaţia „1”,
numărul regiunii.
3 Apăsaţi de mai multe ori butonul TIME ZONE
+ sau – pentru a selecta numărul dorit :
Numărul
regiunii
1 (implicit)
3 Introduceţi la loc compartimentul bateriei în
2
unitate şi fixaţi-l cu şurubul.
0
Fusul orar
Ora Europei centrale /
Ora de vară a Europei
centrale
Ora Europei de est /
Ora de vară Europei de est
Ora Europei de vest /
Ora de vară a Europei de
vest
4 Apăsaţi butonul DATE/TIME ZONE pentru a
fi aplicată selecţia.
4
La înlocuirea bateriei, apăsaţi oricare din
butoanele: RADIO • BAND, AUDIO IN, sau
NATURE SOUND / PRESET pentru a stinge
indicatorul „E” de pe afişaj.
Notă
La înlocuirea bateriei, nu scoateţi ştecărul din
priză. În caz contrar se vor iniţializa calendarul
pentru 100 de ani, ora curentă, alarma şi posturile
de radio fixate în memorie.
6
Note
• Cu toate că ceasul este corect setat din fabrică,
este posibil să apară unele diferenţe temporale,
cauzate de transport sau de depozitare. Dacă
este cazul, reglaţi ceasul conform procedurii
de „Setare a ceasului”.
• În timp ce stabiliţi fusul orar, trebuie să efectuaţi
reglajul în timp de 65 sec. În caz contrar, acest
mod de reglaj va fi părăsit.
Trecerea la ora de vară
Acest model de aparat se adaptează automat la
trecerea la ora de vară.
Indicatorul “ ” este afişat automat la începutul
perioadei orei de vară şi dispare automat la
finalul acesteia.
Ajustarea automată DST/ Ora de vară depinde
de GMT (ora meridianului Greenwhich).
Cod de zonă 1:
• Ora de vară începe la: ora 2.00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 3.00 AM în ultima
duminică din octombrie.
Cod de zonă 2:
• Ora de vară începe la: ora 3.00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 4.00 AM în ultima
duminică din octombrie.
Cod de zonă 1:
• Ora de vară începe la: ora 1.00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 2.00 AM în ultima
duminică din octombrie.
Pentru a anula ajustarea automată
DST/ Ora de vară în perioada cât
aceasta este în vigoare
Ajustarea automată DST/Ora de vară poate fi
anulată.
În timp ce este afişată ora, apăsaţi şi menţineţi
apăsat simultan DISPAY/CLOCK şi SNOOZE/
BRIGHTNESS pentru cel puţin 2 secunde.
Indicatorii “ ” şi “OFF” apar pe afişaj pentru a
indica anularea ajustării automate DST/Ora de
vară. Afişajul revine la afişarea orei.
Note
• Perioada de schimbare automată DST/ Ora de
vară (indicată mai sus) poate fi modificată în
funcţie de anumite circumstanţe şi de legile
din fiecare regiune/ţară. Dacă este necesar,
anulaţi ajustarea automată DST/Ora de vară şi
setaţi afişarea manuală pentru DST.
Clienţii care locuiesc în regiuni/ţări care nu
au introdus Ora de vară, trebuie să anuleze
ajustarea automată DST/Ora de vară înainte
de a folosi aparatul.
• Pentru a reactiva ajustarea automată DST/
Ora de vară, apăsaţi şi menţineţi apăsat în
acelaşi timp DISPAY/CLOCK şi SNOOZE/
BRIGHTNESS pentru cel puţin 2 secunde.
Indicatorii “ ” şi “ON” apar pe afişaj pentru
a indica activarea ajustării automate DST/Ora
de vară. Afişajul revine la indicarea orei.
7
Setarea ceasului
Pentru modelul destinat Europei de Est urmaţi
procedura de la pasul 1. Pentru a modifica
reglajele celorlalte modele, urmaţi procedura de
la pasul 2.
1 Conectaţi aparatul la priză.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru cel puţin
Utilizarea funcţiei
Proiector
Funcţia Proiector vă permite să afişaţi indicaţia
ceasului şi cea a alarmei pe un perete din
apropiere, până la o distanţă de 2 metri.
Apăsând în mod repetat butonul PROJECTION
ROTATE, schimbaţi unghiul de rotaţie la care
apar ceasul şi alarma.
2 secunde DISPAY/CLOCK.
Anul începe să clipească pe afişaj.
3 Apăsaţi repetat TIME SET + sau - pentru a
selecta anul.
4 Apăsaţi DISPAY/CLOCK.
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta luna,
ziua, ora şi minutul, apoi apăsaţi DISPAY/
CLOCK.
Indicaţia secundelor începe să se modifice în
sens crescător, începând de la zero.
Note
• În timp ce reglaţi ceasul, fiecare pas trebuie
efectuat într-un interval de 65 sec. În caz
contrar, modul Setarea ceasului va fi părăsit.
• La apăsarea oricărui buton din partea din spate
a aparatului, ţineţi bine aparatul pentru ca
acesta să nu alunece şi să cadă.
Mod de utilizare
1 Conectaţi aparatul la priză.
2 Selectaţi locaţia şi înălţimea.
3 Apăsaţi butonul PROJECTION ON/OFF.
4 Pentru a ajusta focalizarea, rotiţi
PROJECTION FOCUS.
5 Apăsaţi repetat butonul PROJECTION
ROTATE pentru a schimba unghiul de
rotaţie la care apar ceasul şi alarma.
Pentru a afişa anul şi data
Apăsaţi DATE/TIME ZONE o singură dată pentru
an, şi încă o dată pentru afişarea datei.
După un timp, afişajul va reveni la afişarea
automată a orei curente.
Schimbarea afişajului pentru
indicarea Orei de vară
Schimbaţi Ora de vară conform procedurilor
următoare, dacă:
- dispuneţi de un model est european
- aţi anulat ajustarea automată DST/ora de vară.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat DATE/DST.
Indicatorul “ ” apare pe afişaj, iar indicaţia orei
se schimbă la Ora de vară.
Pentru a dezactiva ajustarea orei de vară, apăsaţi
din nou butonul DATE/DST.
8
Note
• Funcţia Proiector nu poate fi utilizată până nu
ce nu este setat ceasul.
• Nu priviţi direct în lentilă.
• Anumite tipuri de pereţi pot să nu permită
proiecţia corectă a imaginii.
• Proiectorul poate fi rotit cu 90o la stânga sau
la dreapta faţă de poziţia în sus; atunci când
revine la poziţia în sus, este emis un semnal
sonor (clic).
• În cazul în care proiectorul este rotit dincolo de
limită, acesta poate fi deteriorat.
• Proiectorul se va opri automat după 10 ore.
Stabilirea luminozităţii
afişajului
Prin apăsarea butonului SNOOZE/BRIGHTNESS
sunt disponibile trei nivele de luminozitate.
Puternică (implicit) T Slabă T Oprită
Funcţionarea radioului
Acordul manual
1 Apăsaţi RADIO • BAND pentru a porni
radioul şi selectaţi banda de frecvenţă AM
sau FM.
2 Apăsaţi TUNING + sau – pentru a realiza
acordul pe frecvenţa dorită.
Notă
• În timp ce alarma emite sunete, nu poate fi
folosită funcţia de reglare a luminozităţii.
3 Reglaţi volumul folosind VOL+ sau –.
Notă
• Frecvenţa FM afişată este crescută sau redusă
cu un pas de 0,1 MHz. De exemplu, frecvenţa
88.00 şi 88.05 este afişată ca „88.00”.
Depistarea unui post de radio
Aparatul parcurge automat posturile de radio AM şi
FM
1 Apăsaţi RADIO • BAND pentru a porni
radioul şi a selecta banda de frecvenţă AM
sau FM.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING
+ sau –.
+ : frecvenţele sunt parcurse în ordine
crescătoare.
– : frecvenţele sunt parcurse în ordine
descrescătoare.
Parcurgerea începe de la frecvenţa curentă. Atunci
când este recepţionat un post de radio, scanarea
se opreşte.
3 Reglaţi volumul folosind VOL+ sau –.
Fixarea posturilor de radio
Puteţi fixa în memorie 5 posturi de radio din
banda FM şi 5 posturi din banda AM.
Fixarea unui post radio
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 din secţiunea „Acordul
manual” pentru a găsi frecvenţa care doriţi
să fie reţinută în memorie.
2 Ţineţi apăsat butonul care vreţi să fie alocat
postului NATURE SOUND / PRESET 1 - 5
până când auziţi două semnale sonore.
9
Îmbunătăţirea recepţiei
Exemplu: Următoarea interfaţă apare atunci
când postului de radio FM 105,7 MHz îi este
alocat în memorie numărul 3, corespunzător
benzii de frecvenţe FM.
FM: Extindeţi complet antena cu fir pentru a
mări sensibilitatea recepţiei.
AM: Conectaţi la aparat antena circulară AM
furnizată. Rotiţi antena orizontal pentru o
recepţie optimă
Notă despre recepţia radio
Păstraţi player-ele de muzică digitale sau
telefoanele mobile departe de antena circulară
AM sau antena FM, deoarece aceasta poate duce
la recepţionarea unor interferenţe.
Afişajul arată frecvenţa pentru câteva secunde,
după care revine la ora curentă. Pentru a
schimba postul fixat în memorie, depistaţi
postul care vă interesează şi menţineţi apăsat
butonul NATURE SOUND / PRESET de la
1 la 5 care vreţi să fie alocat acestuia, până
când sunt emise două semnale sonore scurte.
Pentru a fixa în memorie un alt post de radio,
repetaţi aceşti paşi.
Notă
• Dacă încercaţi să stocaţi în memorie un alt post
de radio corespunzător unui acelaşi număr,
postul fixat anterior va fi înlocuit.
Selectarea unui Sunet din
natură
Acest aparat include 5 tipuri de Sunete din natură:
Sea Waves (valurile mării), Birds (cântecul
păsărilor), Rain (ploaie), Brook (pârâu) şi
Under the Sea (Adâncul mării).
Puteţi selecta oricare din aceste tipuri apăsând
butonul corespunzător.
Pictogramă
Valurile mării
Cântecul păsărilor
Depistarea unui post de radio fixat în
memorie
1
PRESET de la 1 la 5, ce corespunde
postului de radio dorit.
3 Reglaţi volumul folosind butonul VOL + sau
–.
10
Ploaie
Pârâu
Apăsaţi butonul RADIO•BAND pentru a
porni radioul şi selectaţi frecvenţa AM sau
FM.
2 Apăsaţi butonul NATURE SOUND /
Tip sunet
Adâncul mării
Notă
• Atunci când sunt folosite alte funcţii, facilitatea
Sunet din natură nu este disponibilă.
Setarea alarmei
Funcţia de alarmă dublă vă permite să stabiliţi
două programe de alarmă (ALARM ON/OFF A
şi ALARM ON/OFF B).
5 Apăsaţi TIME SET + sau - pentru a seta modul
de declanşare a alarmei dorit („NATURE
SOUND”, „RADIO” sau „BUZZER”) şi apoi
apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B.
Ora de declanşare a alarmei poate fi aleasă
pentru fiecare program şi sunetul alarmei poate
fi selectat din „NATURE SOUND” (Sunet din
natură), „RADIO” sau „BUZZER” (sonerie).
Puteţi selecta unul din cele 3 reglaje: NATURE
SOUND” (Sunet din natură), „RADIO” sau
„BUZZER” (Sonerie). Alegeţi modul dorit
pentru alarmă, după cum urmează :
– NATURE SOUND : consultaţi secţiunile
„A Alegerea variantei „Sunet din
Natură”.
– RADIO : consultaţi secţiunile „B Alegerea
variantei radio”
– BUZZER : consultaţi secţiunile
„C Alegerea variantei Sonerie”.
Note
• Înainte de a regla alarma, asiguraţi-vă că aţi
setat ceasul (consultaţi secţiunea „Setarea
ceasului”).
• Ora de declanşare a alarmei stabilită din fabrică
este „12:00”.
• Pentru a seta alarma radio, mai întâi presetaţi
postul radio favorit (consultaţi secţiunea
„Fixarea unui post de radio”).
• În timp ce reglaţi alarma, fiecare pas trebuie
efectuat în maxim 65 de secunde. În caz contrar,
modul de reglare a alarmei va fi anulat.
Pentru a configura alarma
1
A Alegerea variantei Sunet din
Natură
1
Parcurgeţi paşii de la 1 la 5 de la „Setarea
alarmei”.
2
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
modul „NATURE SOUND” şi apăsaţi ALARM
ON/OFF A sau B.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru câteva
secunde ALARM ON/OFF A sau B.
Pe afişaj apare indicaţia „NATURE SOUND”
(Sunet din natură).
2 Apăsaţi TIME SET + sau - pentru a seta ora
3
dorită şi apoi apăsaţi ALARM ON/OFF A sau
B.
3
Apăsaţi TIME SET + sau - pentru a seta
minutul dorit şi apoi apăsaţi ALARM ON/
OFF A sau B.
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
NATURE SOUND / PRESET de la 1 la 5,
apoi apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B.
4
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a ajusta
volumul, apoi apăsaţi ALARM ON/OFF A
sau B.
Varianta dorită este aleasă.
4
5 Apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B. Pe afişaj
Apăsaţi TIME SET + sau - pentru a stabili
perioada dorită pentru declanşarea alarmei
(„WEEKDAY”, „WEEKEND” sau everyday*)
şi apoi apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B.
* În cazul variantei „everyday” (zilnic), sunt
afişate ambele opţiuni „WEEKDAY” (zi
lucrătoare) şi „WEEKEND” (sfârşit de
săptămână).
apare „A” sau „B” după circa 4 secunde.
Sunetul din natură ales va fi emis la ora
stabilită.
11
B Alegerea variantei radio
1
2
Parcurgeţi paşii de la 1 la 5 de la „Setarea
alarmei”.
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
modul „Radio” şi apăsaţi ALARM ON/OFF A
sau B.
Pe afişaj apare indicaţia „RADIO”.
3
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
banda de frecvenţe FM, AM sau ultimul post
de radio ascultat, apoi apăsaţi ALARM ON/
OFF A sau B.
Dacă aţi ales postul de radio ascultat ultima
dată, treceţi la pasul 5.
4
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
postul de radio dorit, apoi apăsaţi ALARM
ON/OFF A sau B.
5
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a ajusta
volumul, apoi apăsaţi ALARM ON/OFF A
sau B.
Varianta dorită este aleasă.
6 Apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B. Pe afişaj
apare „A” sau „B” după circa 4 secunde.
Radioul va porni la ora stabilită.
C Alegerea variantei sonerie
1
Parcurgeţi paşii de la 1 la 5 de la „Setarea
alarmei”.
2
Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
modul „Buzzer” şi apăsaţi ALARM ON/OFF
A sau B.
Varianta dorită este aleasă.
3 Apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B. Pe afişaj
apare „A” sau „B” după circa 4 secunde.
La ora stabilită se va declanşa soneria
aparatului.
După ce operaţia de configurare a alarmei se
încheie, afişajul revine la interfaţa de stabilire a
orei de declanşare a acesteia.
12
Când sunt activate ambele variante ALARM „A”
sau ALARM „B”, puteţi comuta între interfeţele
corespunzătoare acestora apăsând butonul
DISPLAY/CLOCK.
Note
• Când folosiţi alarma radio, la ora stabilită
pentru declanşarea alarmei este redat postul
de radio ascultat înainte de oprirea aparatului.
Dacă aţi ales folosirea radioului pentru a vă
trezi, depistaţi postul dorit pentru a va trezi,
înainte de a opri alimentarea.
• Indicatorul ALARM „A” (sau „B”) apare
intermitent pe afişaj când alarma se
declanşează.
• Dacă o a doua alarmă se declanşează în timpul
primeia (sau dacă este activă funcţia SNOOZE
- ce vă permite să aţipiţi), cea de a doua alarmă
va avea prioritate.
• Alarma va funcţiona obişnuit în prima şi în
ultima zi a perioadei în care este valabilă ora
de vară. Când reglajul pentru ora de vară se
realizează automat (funcţia Automatic DST/
Summer Time fiind activă), dacă alarma este
reglată să se declanşeze la un moment care
este omis din cauza trecerii la ora de vară,
aceasta nu va suna. Dacă alarma este setată să
se declanşeze la un moment care se repetă, la
finalul perioadei în care este valabilă ora de
vară, alarma va suna de două ori.
• Dacă pentru ambele alarme (ALARM A sau B)
este stabilit acelaşi moment de declanşare, va
avea prioritate ALARM A.
Pentru a verifica ora stabilită pentru
declanşarea alarmei
Opriţi indicatorul ALARM ON/OFF „A” sau „B”
de pe afişaj şi apăsaţi din nou butonul ALARM
ON/OFF A sau B.
Puteţi verifica ora stabilită pentru declanşarea
alarmei apăsând TIME SET + sau – după ce ora
respectivă a fost fixată.
Pentru a modifica configurarea
alarmei
Există două moduri de a configura alarma :
1 Pentru a modifica toate reglajele
Configuraţi din nou alarma.
2 Pentru a modifica numai ora de
declanşare a alarmei
Această funcţie este disponibilă când
configuraţi alarma (pe afişaj apare ALARM
„A” sau „B”). Apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul TIME SET + timp de cel puţin 2
secunde pentru ca ora indicată pentru alarmă
să fie modificată crescător (avansată).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TIME
SET – timp de cel puţin 2 secunde pentru ca
ora indicată pentru alarmă să fie modificată
descrescător (devansată).
Când eliberaţi butonul, ora nou stabilită este
afişată timp de aproximativ 2 secunde. Pentru
a modifica ora de declanşare a alarmei, apăsaţi
TIME SET + sau – în această perioadă de 2
secunde. În caz contrar, reglajul modificat va fi
stabilit aşa cum este afişat.
Pentru a mai aţipi câteva minute
Apăsaţi SNOOZE/BRIGHTNESS.
Sunetul alarmei se va opri şi va reporni automat
după 10 minute.
Puteţi modifica perioada de timp cât este întreruptă
alarma apăsând în mod repetat butonul SNOOZE/
BRIGHTNESS în timp de 4 secunde.
Durata maximă a perioadei cât puteţi întrerupe
alarma este de 60 de minute.
Pentru a dezactiva alarma
Apăsaţi ALARM ON/OFF A sau B până ce
indicatorul ALARM „A” sau „B”) dispare de
pe afişaj.
Notă privind comportamentul alarmei
în cazul unei întreruperi a curentului
electric
În cazul în care survine o întrerupere în alimentarea
cu curent electric, alarma va funcţiona până ce
se descarcă bateria, însă următoarele funcţii vor
acţiona diferit:
• Afişajul este oprit,
• Dacă a fost aleasă una dintre variantele Sunet
din natură sau radio ca sunet pentru alarmă, se
va comuta automat pe emiterea sunetului de
sonerie (BUZZER).
• Dacă întreruperea alimentării cu energie
electrică survine în timp ce alarma emite sunet,
aceasta se va opri.
• Dacă nu este apăsat butonul OFF•ALARM
RESET, alarma va emite semnal sonor timp
de circa 5 minute.
• Dacă indicatorul “E” apare pe afişaj, alarma
nu va funcţiona în cazul unei întreruperi a
alimentării cu energie electrică. Înlocuiţi bateria
în cazul în care este afişat indicatorul “E”.
• Funcţia ce vă permite să aţipiţi nu este
disponibilă.
• Alarma va suna o singură dată în timpul unei
pene de curent.
Pentru a opri alarma
Apăsaţi OFF • ALARM RESET pentru a opri
alarma.
Sunetul alarmei va fi emis din nou la aceeaşi oră,
în ziua următoare.
13
Reglarea cronometrului de oprire automată
Apelând la această funcţie, puteţi adormi pe un fond sonor, ascultând „NATURE SOUND” (Sunete
din natură), „RADIO” sau „AUDIO IN” (Intrare de la un echipament extern). Redarea acestuia va fi
oprită după o perioadă de timp stabilită de dumneavoastră - datorită cronometrului de oprire automată,
încorporat.
1 Apăsaţi butonul SLEEP în timp ce aparatul este pornit.
Este afişată indicaţia „SLEEP” şi ora stabilită apare intermitent pe afişaj.
2 Apăsaţi butonul SLEEP pentru a regla durata după care cronometrul de oprire automată
să oprească aparatul.
La fiecare apăsare a butonului SLEEP, perioada de timp (exprimată în minute) până la oprirea
radioului se modifică astfel :
(oprit)
Afişajul revine la modul ceas timp de circa 4 secunde după ce aţi încheiat stabilirea duratei de
timp până la oprire şi aţi eliberat butonul SLEEP, apoi începe funcţionarea cronometrului de oprire
automată.
Aparatul va reda pe perioada de timp stabilită de dvs., după care se va opri.
Notă
• Chiar dacă este setat Cronometrul de oprire automată, acesta nu poate opri alimentarea echipamentelor
opţionale conectate la mufa AUDIO IN a acestui player.
Pentru a opri radioul înainte de ora stabilită
Apăsaţi butonul OFF • ALARM RESET.
Pentru a modifica reglajul stabilit pentru cronometrul de oprire
automată
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a selecta reglajul dorit al cronometrului de oprire
automată chiar şi după ce acesta a fost activat.
Pentru a dezactiva cronometrul de oprire automată
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a selecta varianta „OFF” la pasul 2.
14
Folosirea funcţiei de afişare
a temperaturii
Acest aparat conţine un senzor extern de
temperatură care permite măsurarea temperaturii
mediului ambiant. Temperatura poate fi afişată fie
în grade Celsius, fie în grade Fahrenheit.
Pentru a trece de la grade Celsius la grade
Fahrenheit, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
butonul SNOOZE/BRIGHTNESS şi DATE/TIME
ZONE (SNOOZE / BRIGHTNESS şi DATE/DST
mai mult de 2 secunde.
Conectarea unui echipament
extern
Cablu audio
încorporat
Cablul audio încorporat poate
fi inserat în spaţiul care îi este
destinat la aparat
Note
• În exemplul prezentat, afişajul indică temperatura
în grade Celsius; aceasta poate fi afişată şi în
grade Fahrenheit.
• Nu folosiţi aparatul în apă.
• Nu trageţi puternic de senzorul extern de
temperatură. Utilizarea inadecvată a acestuia
poate conduce la disfuncţionalităţi.
• În funcţie de mediul unde este folosit aparatul,
pot exista diferenţe între temperatura afişată şi
cea reală.
• Nu amplasaţi senzorul de temperatură în
apropierea podelei, a unei surse de căldură cum ar fi un radiator sau o conductă de aer cald
- şi nici îl locuri supuse la radiaţii solare directe.
În cazul în care este plasat în astfel de locuri,
temperatura indicată de senzor poate diferi mult
de cea din mediul înconjurător.
• Temperatura de funcţionare este cuprinsă între
–15 °C (5 °F) şi 50 °C (122 °F).
Dacă temperatura este mai scăzută de –15 °C
(5 °F) sau mai mare de 50 °C (122 °F), este
afişat indicatorul „Lo”, respectiv cel „Hi”
• Când conectaţi aparatul sau când acesta îşi
revine după o pană de electricitate, pe afişaj
apare indicaţia „– –”.
Temperatura corectă va fi afişată după
aproximativ 20 de secunde.
Spre mufa pentru
căşti sau către cea
pentru ieşirea de linie
Pentru a asculta sonorul
1 Conectaţi cablul audio încorporat cu minimufa
stereo din partea din spate a aparatului la
mufa de ieşire de linie sau la cea pentru căşti
a echipamentului opţional (ex. un player de
muzică portabil).
2 Apăsaţi AUDIO IN.
Pe afişaj apare indicaţia „AUDIO IN”.
3 Porniţi redarea la echipamentul opţional
conectat la prin cablul audio încorporat.
4 Ajustaţi volumul folosind butoanele, VOL +
sau – volumul echipamentului conectat.
15
Soluţionarea defecţiunilor
Pentru a reveni la radio
Apăsaţi RADIO•BAND.
Indicaţia frecvenţei apare pe afişaj.
Pentru a opri radioul
Apăsaţi OFF • ALARM RESET şi opriţi redarea
echipamentului conectat.
Pentru a opri sunetul de la
echipamentul opţional conectat
Apăsaţi OFF • ALARM RESET şi opriţi
echipamentul conectat.
Note
• Consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului conectat.
• Conectaţi ferm cablul audio pentru a preveni
apariţia de disfuncţionalităţi.
• Menţineţi player-ele de muzică digitale de la
boxe.
• Dacă măriţi prea mult volumul, la comutarea pe
radio sonorul emis poate fi foarte puternic.
• Verificaţi volumul când decuplaţi echipamentul
opţional de la acest aparat, pentru a-l asculta
prin căşti, pentru ca să nu vă fie afectat auzul.
• Nu poate fi aleasă varianta AUDIO IN pentru
alarmă.
• Când ascultaţi radioul cu echipamentul opţional
conectat, opriţi echipamentul extern pentru
a evita producerea zgomotului. Dacă apare
zgomot, cu toate că echipamentul este oprit,
decuplaţi şi plasaţi echipamentul extern la
distanţă de acest aparat.
16
Dacă vreo problema persistă după ce efectuaţi
următoarele verificări, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Indicaţia „0:00” a ceasului apare
intermitent, din cauza unei întreruperi de
curent.
• Energia bateriei este scăzută. Înlocuiţi bateria.
Scoateţi bateria veche şi puneţi la loc una
nouă.
Alarma tip radio, sunete din natură sau
sonerie nu se declanşează la momentul
stabilit.
• Verificaţi dacă este corect stabilită / afişată
indicaţia alarmei „A” (sau „B”).
Alarma este activată, însă nu se aude nici
un sunet la ora stabilită pentru declanşarea acesteia.
• Verificaţi dacă este corect efectuat reglajul
pentru volum.
Când începe perioada de aplicare a
orei de vară, ceasul nu trece automat la
aceasta.
• Verificaţi dacă este corect reglat ceasul.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele
DISPLAY/CLOCK şi SNOOZE/BRIGHTNESS
timp de cel puţin 2 secunde pentru a activa
funcţia de trecere automată la ora de vară
(Automatic DTS).
Măsuri de precauţie
b Tensiunea de alimentare a aparatului trebuie să
fie cea menţionată la capitolul “Specificaţii”.
b Pentru a deconecta cablul de alimentare
scoateţi-l din priză trăgând de ştecăr. Nu trageţi
niciodată de cablu.
b Deoarece pentru boxe este folosit un magnet,
păstraţi la distanţă cardurile de credit cu codare
magnetică şi ceasurile cu arc, pentru a preveni
deteriorarea acestora.
b Nu plasaţi aparatul în apropierea unor surse
de căldură cum ar fi un radiator sau a unei
conducte de aer cald şi nici unde este supus
la radiaţii solare directe, la mult praf, vibraţii
mecanice sau şocuri.
b Asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului
pentru a preveni acumularea căldurii în interior.
Nu puneţi sistemul pe o suprafaţă (cum ar fi
o pătură, o saltea etc.) sau în apropierea unor
materiale (cum ar fi o draperie) care pot bloca
fantele de aerisire ale aparatului.
b În cazul în care cade vreun obiect solid sau
vreun lichid în interior, deconectaţi aparatul de
la reţea şi aveţi grijă să fie verificat de către o
persoană calificată înainte de a-l mai folosi.
b Pentru a curăţa carcasa, utilizaţi o bucată de
pânză moale uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent.
b Nu atingeţi niciodată cablul antenei externe
FM în timpul unei furtuni. În plus, aveţi grijă
să decuplaţi imediat ştecărul de la o priză de
perete.
Note privind bateria cu litiu
b Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată
pentru a asigura un contact bun.
b Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când
montaţi bateria.
b Nu apucaţi bateria cu o pensetă metalică pentru
a nu produce un scurtcircuit.
Specificaţii
Afişarea orei :
sistem de 24 ore
Secţiunea radio
Banda de frecvenţe :
Bandă Frecvenţa
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1602 kHz
Pas de acord
0,05 MHz
9 kHz
Caracteristici generale
Boxă :
cca. 3,6 cm diametru ; 8Ω
Intrare :
cablu audio încorporat cu minimufă stereo
(φ 3,5 mm)
Puterea la ieşire :
0,7 mW (la distorsiune armonică de 10%)
Cerinţe privind alimentarea :
230 V curent alternativ, 50 Hz
Pentru funcţia rezervă de energie :
3 V curent continuu, cu baterie tip CR2032
Sunete din natură :
Sea Waves (valurile mării),
Birds (cântecul păsărilor),
Rain (ploaie),
Brook (pârâu)
Under the Sea (Adâncul mării).
Domeniul de temperaturi :
–15 °C (5 °F) şi 50 °C (122 °F)
Rezoluţia temperaturii :
1 °C (1 °F)
Dimensiuni (L×Î×A) :
cca. 217 × 67 × 62 mm
fără a include părţi proeminente şi butoane
Masă :
cca. 670 g inclusiv unitatea de alimentare şi
bateria CR2032
Accesorii furnizate :
• Antena circulară AM (1)
• Bateria cu litiu CR2032 (1) – numai la
modelele pentru Europa de Est.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără să fiţi avizaţi.
17
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising