Sony | ICF-C1PJ | Sony ICF-C1PJ Radio cu ceas cu proiector pentru oră Instrucţiuni de utilizare

Radio FM / AM cu
ceas
Manual de instrucţiuni
RO
© 2014 Sony Corporation
ICF-C1PJ
Fabricat în China
Înainte de a acționa aparatul, vă rugăm să citiți cu
atenție acest manual de instrucțiuni care trebuie
păstrat pentru a putea fi consultat ulterior.
Pentru clienții din Europa
Pentru a beneficia de actualizări gratuite,
înregistrați-vă acum la adresa:
www.sony-europe.com/myproducts
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Întrebările cu privire la respectarea
de către produs a legislației din Uniunea Europeană
trebuie adresate reprezentantului autorizat Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni
legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care acesta este impus prin lege, în special
în ţările EEA (Zona Economică Europeană).
Notă relativ la licențe și mărci
comerciale
No Power No Problem™ este marcă de comerț a
Sony Corporation.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
AVERTIZĂRI
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă
sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse
pe acesta.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi
nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Deoarece ştecărul este utilizat pentru a decupla
aparatul de la reţea, aveţi grijă să îl cuplaţi la
o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun
comportament anormal, decuplaţi imediat cablul
de alimentare de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţa ce conţine denumirea produsului şi
informaţii importante privind siguranţa se află în
partea de jos a aparatului, spre exterior.
Cuprins
Măsuri de precauţie ...................................4
Prezentarea aparatului ............................5
Punerea în funcțiune ...............................6
Conectarea antenei circulare AM ..........6
Conectarea la o sursă de alimentare
cu c.a. ...............................................6
Potrivirea pentru prima dată a ceasului 7
Funcționare ..............................................8
Reglarea manuală a ceasului ................8
Folosirea proiectorului ...........................8
Ascultarea radioului ...............................9
Selectarea unui sunet natural .............11
Reglarea alarmei .................................11
Potrivirea cronometrului de oprire
automată .........................................15
Reglarea luminozităţii afişajului ...........15
Încărcarea unui telefon inteligent ........16
Informații generale ................................16
ATENŢIE
Dacă nu este introdusă corect în aparat, bateria
poate exploda. Înlocuiţi bateriile numai cu acelaşi
tip de baterii sau cu unele similare.
În legătură cu bateria de rezervă ........16
Soluţionarea defecţiunilor ....................18
Specificaţii ...........................................18
Avertizări
• Dacă nu este utilizată corect, bateria poate exploda. Nu încărcaţi, dezasamblaţi sau aruncaţi
bateria în foc.
• Dezafectaţi imediat bateria uzată respectând
reglementările și legile în vigoare cu privire la
protecția mediului înconjurător. Aveţi grijă să
nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
3
Măsuri de precauţie
b Tensiunea de alimentare a aparatului trebuie să
fie cea menţionată la capitolul “Specificaţii”.
b Pentru a deconecta cablul de alimentare
scoateţi-l din priză trăgând de ştecăr. Nu trageţi
niciodată de cablu.
b Nu lăsați aparatul în spații din apropierea
surselor de căldură, cum ar fi radiatoare sau
conducte de aer cald și nici în spații supuse
la radiații solare directe, la mult praf, vibrații
mecanice sau șocuri.
b Asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului
pentru a preveni acumularea căldurii în interior.
Nu puneţi sistemul pe o suprafaţă (cum ar fi
o pătură, o saltea etc.) sau în apropierea unor
materiale (cum ar fi o draperie) care pot bloca
fantele de aerisire ale aparatului.
b În cazul în care cade vreun obiect solid sau
vreun lichid în interior, deconectaţi aparatul de
la reţea şi aveţi grijă să fie verificat de către o
persoană calificată înainte de a-l mai folosi.
b Pentru a curăţa carcasa, utilizaţi o bucată de
pânză moale și uscată. Nu folosiți nici un fel de
solvent cum ar fi alcoolul sau benzina deoarece
pot deteriora finisajul aparatului.
4
Note privind bateria cu litiu
• Dispensați-vă prompt de bateriile uzate. Nu lăsaţi
bateriile la îndemâna copiilor mici deoarece
există riscul de a fi înghiţite. În cazul înghiţirii
vreunui obiect contactaţi imediat un doctor.
• Ștergeți bateria cu o bucată de pânză curată şi
uscată pentru a asigura un contact bun.
• Aveți grijă să respectați polaritatea corectă când
introduceți bateria în aparat.
• Nu apucați bateria cu o pensetă metalică deoarece
se poate produce un scurtcircuit.
• Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Pentru orice întrebări sau probleme legate de
aparat, vă rugăm să apelaţi la cel mai apropiat
service Sony.
Prezentarea aparatului
Sunet natural / Reglaje prestabilite
Obiectiv proiector
Unitate de proiecție
Notă
• Folosiți punctele tactile de pe butoanele
VOL/ SET+ și TUNING + și caracterele
tactile de pe 3 (Sunet natural / Reglaje
prestabilite ) și ALARM RESET/ OFF cu
rol de orientare la acționarea aparatului.
Afișaj
Cablu antena FM
Cablu de alimentare cu c.a.
5
Punerea în funcțiune
Conectarea antenei circulare Conectarea la o sursă de
AM
alimentare cu c.a.
Forma şi lungimea antenei au fost proiectate
pentru a recepţiona semnale AM. Nu demontaţi
şi nu rulaţi antena.
Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la o
priză de perete.
1 Ridicați suportul de plastic și fixați
antena din locașul suportului de plastic.
Spre o priză
de perete
Suport de plastic
Apăsați antena
în suport până
ce se aude un
clic
2 Cuplați conectorul antenei AM la mufa
AM ANTENNA de la unitate.
Demontarea antenei circulare AM
Apăsați și mențineți apăsată clapeta
conectorului de antenă și decuplați antena
circulară.
6
Pe afişaj apar succesiv următoarele indicaţii:
„day and month” (ziua și luna) - aprox. 2
secunde T „year” (anul) - aprox 2 secunde T
„current CET (Central Standard Time)” – (ora
central-europeană)”.
Acest aparat are stabilite din fabrică data curentă
şi ora exactă, fiind alimentat de o baterie de
rezervă.
Potrivirea pentru prima dată
a ceasului
Reglajele automate DST / ora de vară sunt
realizate în funcţie de ora GMT (ora meridianului
Greenwich).
Trebuie doar să cuplaţi echipamentul la reţea şi
să selectaţi fusul orar adecvat.
Dacă locuiți în zona corespunzătoare Orei centrale
europene, nu trebuie să efectuați reglajul de fus
orar.
Cod de zonă 0:
• Ora de vară începe la: ora 1:00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 2:00 AM în ultima
duminică din octombrie.
1 Apăsaţi și mențineți apăsat butonul TIME
Cod de zonă 1:
• Ora de vară începe la: ora 2:00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 3:00 AM în ultima
duminică din octombrie.
2 Apăsaţi de mai multe ori butonul VOL /
Cod de zonă 2:
• Ora de vară începe la: ora 3:00 AM în ultima
duminică din martie.
• Ora standard începe la: ora 4:00 AM în ultima
duminică din octombrie.
ZONE mai mult de 2 secunde.
Pe afişaj apare indicaţia „1:00” (numărul
regiunii).
SET+ sau – pentru a selecta numărul dorit
dintre variantele următoare:
Numărul
regiunii
„0:00”
„1:00”
„2:00”
Fusul orar
Ora Europei de vest
Ora Europei centrale
(implicit)
Ora Europei de est
3 Apăsaţi butonul SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER pentru confirmare.
Dacă locuiți într-o altă țară/ regiune
decât aceste zone orare:
Consultați „Reglarea manuală a ceasului” pentru
a stabili ora exactă, pag. 8.
Notă
• În cursul transportului şi la utilizarea pentru
prima dată, este posibil să apară erori ale
indicaţiei ceasului. În acest caz, consultaţi
secţiunea „Reglarea manuală a ceasului” pentru
a stabili ora exactă.
Notă
• Implementarea orei de vară / DST (Day Saving
Time) și datele la care aceasta intră în vigoare
sau se încheie depinde de legislaţia din fiecare
ţară/regiune şi este posibil ca în zona dvs. să
nu fie aplicată. Într-un astfel de caz, renunţaţi
la stabilirea automată a orei de vară şi reglaţi
manual ora, în funcţie de necesităţi. Clienţii
care trăiesc într-o ţară/ regiune care nu foloseşte
sistemul orei de vară trebuie să anuleze
facilitatea de stabilire automată a orei DST/ ora
de vară înainte de a folosi acest aparat.
Pentru a renunţa la stabilirea
automată a orei DST/ ora de vară :
Stabilirea automată a orei de vară poate fi
anulată.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul DST mai
mult de 2 secunde.
Pe afişaj apare indicaţia “Aut T OFF”
În legătură cu reglajul DST automat/
perioada de aplicare a orei de vară
Pentru a reactiva stabilirea automată
a orei DST/ ora de vară:
Acest model va ajusta în mod automat Ora de
vară. Pe afișaj apare automat indicația „DST” la
începutul perioadei când se aplică ora de vară și
dispare când această perioadă se încheie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul DST mai
mult de 2 secunde.
Pe afişaj apare indicaţia “Aut T On”.
7
Funcționare
Reglarea manuală a
ceasului
Pentru a regla manual ceasul acționați aparatul
după cum este prezentat mai jos:
1 Apăsaţi SET TIME/DATE pentru mai mult
Folosirea proiectorului
Proiectorul permite afișarea indicației ceasului
și a simbolurilor asociate reglajelor curente ale
alarmei pe un perete aflat în apropiere sau pe
plafon, la o distanță cuprinsă între 0,5 m și 4 m.
de 2 secunde.
Indicația anului începe să clipească pe afișaj.
2 Apăsaţi de mai multe ori butonul VOL/SET
+ sau – pentru a selecta anul, apoi apăsați
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
3 Repetaţi pasul 2 pentru a stabili luna, ziua
şi ora.
La stabilirea orei, se aude un semnal sonor.
Note
• La reglarea ceasului, fiecare etapă trebuie să fie
efectuată într-un interval de 1 minut după precedenta, în caz contrar, setarea va fi anulată.
• Acest aparat beneficiază de un calendar pentru
100 de ani (2013 - 2112).
Pentru a schimba formatul de oră
Puteți alege sistemul de afișare a orei dorit, pe cel
cu 24 de ore (implicit) sau pe cel cu 12 ore.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ALARM
RESET/OFF și SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER
timp de aprox. 3 sec.
Formatul de afișare a orei comută între varianta
cu 24 de ore („00:00” = miezul nopţii) și cea cu
12 ore („AM 12:00” = miezul nopţii).
Pentru afişarea datei și a anului
Apăsaţi o dată SET TIME/DATE pentru
afișarea zilei și lunii, apoi apăsaţi din nou
acelaşi buton pentru a afla anul. Pentru a
reveni la indicarea orei, apăsați din nou SET
TIME/DATE .
Dacă nu apăsați acest buton, aparatul va reveni
automat la afișarea indicației ceasului, după câteva
secunde.
Dacă DST/ ora de vară începe sau
se încheie când funcția de reglare
a acesteia este oprită
Modificați manual indicația ceasului dacă funcția de
reglare automată a DST/orei de vară este oprită.
8
1 Rotiți proiectorul pentru a orienta obiectivul
acestuia în direcția curentă.
2 Apăsați butonul PROJECTION.
3
Rotiți butonul FOCUS pentru a regla
focalizarea.
Pentru a opri projectorul, apăsaţi din nou butonul PROJECTION.
Pentru a roti imaginea proiecției
Apăsați în mod repetat
butonul ROTATE PROJECTION.
La fiecare apăsare a butonului
ROTATE PROJECTION
imaginea proiecției se rotește,
ca în imaginea alăturată.
Note
• Nu priviți direct spre obiectiv.
• Funcția de proiectare nu poate fi folosită decât
dacă a fost reglat ceasul.
• Anumite tipuri de pereți sau de plafon pot să nu
permită o afișare corespunzătoare a imaginii
proiectate.
• Proiectorul poate fi rotit cu 90° înainte sau înapoi
față de poziția orientată în sus și se va auzi un
clic când acesta revine în poziția îndreptată în
sus.
• Dacă unitatea este rotită mai mult decât limitele
stabilite se poate deteriora.
• Proiectorul se va opri automat după 16 ore.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi în mod repetat butonul AM/
FM/ NATURE SOUND pentru a selecta
banda de frecvenţe dorită (AM sau FM).
2 Folosiţi TUNING + sau – pentru a
depista postul de radio dorit.
Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul TUNING + sau – , începe parcurgerea frecvențelor.
Când este depistat un post de radio, parcurgerea
frecvențelor este reluată după câteva secunde.
Pentru a opri parcurgerea frecvențelor, apăsați
TUNING + sau – (sau SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER).
3 Apăsaţi butonul VOL/SET
+ sau – pentru
a regla volumul.
Pentru a opri radioul, apăsați butonul ALARM
RESET/OFF.
Notă
• Frecvenţa FM afişată este crescută sau redusă
cu un pas de 0,1 MHz. De exemplu, ambele
frecvenţe 88,00 MHz şi 88,05 MHz sunt afişate
ca „88,0 MHz”.
Fixarea posturilor de radio
Puteţi fixa în memorie 5 posturi de radio din
banda FM şi 5 posturi din banda AM.
1 Depistați frecvenţa postului de radio dorit
care doriţi să fie reţinută în memorie.
2 Ţineţi apăsat butonul care vreţi să fie alocat
postului NATURE SOUND / PRESET 1 - 5
până când auziţi un semnal sonor.
9
Exemplu : Pentru a fixa în memorie postul
cu frecvenţa FM 105,7 MHz, corespunzător
butonului 3.
Ascultarea unui post de radio fixat
în memorie
1 Apăsaţi în mod repetat butonul
AM/
FM/NATURE SOUND pentru a selecta
banda de frecvențe dorită (AM sau FM).
2 Apăsaţi NATURE SOUND / PRESET (de
la 1 la 5) corespunzător postului de radio
stocat în memorie.
m
Afişajul indică timp de câteva secunde frecvenţa, după care revine la afişarea orei curente. Pentru a fixa postul de radio în memoria
aparatului, depistaţi postul dorit şi menţineţi
butonul NATURE SOUND/PRESET de la
1 la 5 pe care vreţi să îl alocaţi până ce este
emise un semnal sonor.
Notă
• Dacă încercați să stocați un alt post de radio
corespunzător unui număr deja alocat, noul
post de radio îl va înlocui pe cel atribuit anterior
respectivului buton.
10
3 Ajustaţi volumul cu ajutorul butoanelor
VOL/SET + sau –.
Notă
• Dacă nu există nici un post de radio alocat postului respectiv, pe afișaj apare indicația „Non”,
iar aparatul revine la starea corespunzătoare
pasului 1 de mai sus.
Selectarea unui sunet
natural
Acest aparat conține 5 tipuri de sunete naturale:
valurile mării, păsări, ploaie, izvor și sunete
subacvatice.
1 Apăsaţi de mai multe ori butonul AM/FM/
NATURE SOUND pentru a selecta unul
dintre sunetele naturale disponibile.
2 Apăsaţi butonul NATURE SOUND / PRESET (de la 1 la 5).
Simbol
Tip de sunet
Valurile mării
Reglarea alarmei
Acest aparat beneficiază de 2 programe de alarmă
(ALARM A şi ALARM B).
Pentru fiecare program în parte, poate fi stabilit
momentul de declanşare a alarmei şi tipul de
sunet care să fie emis : „RADIO” (radio), „BUZZ”
(sonerie) sau „NATURE” (sunet natural).
Înainte de a regla alarma
• Înainte de a regla alarma, aveţi grijă să potriviţi
ceasul (consultaţi secţiunea „Reglarea manuală
a ceasului”, pag. 8).
• Pentru a regla alarma radio, depistaţi mai întâi
un post de radio favorit (consultaţi secţiunea
„Fixarea posturilor de radio, pag. 9).
1
Apăsaţi SET ALARM/ ALARM A (sau B)
pentru mai mult de 2 secunde.
În timpul efectuării reglajului, indicaţia „A”
(sau „B”) apare intermitent pe afişaj.
2
Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a
stabili ora dorită, apoi apăsați SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
Păsări
Ploaie
Izvor
Sunete subacvatice
Pentru a opri facilitatea Sunete naturale, apăsați
butonul ALARM RESET/OFF.
Notă
• Facilitatea Sunete naturale nu este disponibilă
dacă o altă funcție este activă.
3 Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a stabili
indicația dorită pentru minute, apoi apăsați
SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER.
11
4 Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a selecta
perioada când doriți să se declanșeze
alarma –“WEEKDAY” (o zi din săptămână),
“WEEKEND” (sfârșit de săptămână) sau
every day* (în fiecare zi)–, apoi apăsați
SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER.
* În cazul în care alegeți varianta every day*
(în fiecare zi) pe ecran apar ambele indicații
„WEEKDAY” și „WEEKEND”.
A Stabilirea modului radio pentru
alarmă
6 Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a selecta
banda AM sau FM, apoi apăsați SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
7 Apăsaţi VOL/ SET + sau – (sau NATURE
SOUND/ PRESET (1 la 5)) pentru a selecta
numărul asociat postului de radio dorit,
apoi apăsați SNOOZE/ BRIGHTNESS/
ENTER.
5 Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a selecta
modul dorit pentru alarmă : „RADIO”
(radio), „BUZZ” (sonerie) sau „NATURE”
(sunet natural), apoi apăsați SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
Dacă selectați varianta „RADIO”
Treceți la secțiunea „A Stabilirea modului
radio pentru alarmă”.
Dacă selectați varianta „BUZZ”
Reglajul este încheiat. Soneria va suna la
ora stabilită, volumul sonor crescând în mod
gradat. Pe afișaj apare intermitent una dintre
indicațiile („A” sau „B”)
Dacă nu a fost fixat nici un post de radio
în memorie încă
Numărul prestabilit și indicația „Non” apar
alternativ pe ecran. În acest caz, la ora stabilită
se va declanșa soneria.
8
Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a
ajusta volumul, apoi apăsați SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
Dacă selectați varianta „NATURE”
Treceți la secțiunea „B Stabilirea modului
Sunet natural pentru alarmă”.
Reglajul este încheiat. Soneria radioului va
porni la ora stabilită, volumul sonor crescând
în mod gradat. Pe afișaj apare intermitent una
dintre indicațiile („A” sau „B”)
12
B Stabilirea modului sunet natural
Pentru a opri alarma
pentru alarmă
Apăsați ALARM RESET/ OFF pentru a opri
alarma.
Alarma se va declanșa din nou în ziua
următoare sau la sfârșitul săptămânii următoare,
la aceeași oră.
6 Apăsaţi VOL/ SET + sau – (sau NATURE
SOUND/ PRESET (1 la 5)) pentru a
selecta sunetul natural dorit, apoi apăsați
SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER.
Pentru a mai aţipi câteva minute
Apăsaţi SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER.
Sunetul alarmei se va opri şi va reporni automat
după 10 minute. La fiecare apăsare a butonului
SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER, perioada
de întrerupere a alarmei se modifică astfel :
7
Apăsaţi VOL/ SET + sau – pentru a
ajusta volumul, apoi apăsați SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
10 T 20 T 30 T 40 T 50 T 60
Pe afişaj apare timp de câteva secunde indicaţia
perioadei de întrerupere, după care se revine la
prezentarea orei curente. (Una dintre indicațiile
(„A” sau „B”) apare intermitent.)
Pentru a dezactiva alarma
Apăsaţi SET ALARM/ ALARM A (sau B).
Indicația („A” sau „B”) dispare de pe afişaj.
Reglajul este încheiat. La ora stabilită, va
începe redarea sunetului natural stabilit,
volumul sonor crescând în mod gradat. Pe
afișaj apare intermitent una dintre indicațiile
(„A” sau „B”).
Interfaţa ce indică ora de declanşare a alarmei
dispare de pe afişaj.
Pentru a modifica reglajul alarmei
Reluați procedura de reglaj.
13
Observații
• Când reglajul alarmei este definitivat, este afișată
ora la care aceasta se va declanșa.
• Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul
SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER pentru
mai mult de 2 secunde în timp ce reglați alarma,
reglajul se va încheia.
Note
• Dacă o a doua alarmă se declanşează în timpul
primeia (sau dacă este activă funcţia SNOOZE
- ce vă permite să aţipiţi), cea de a doua alarmă
va avea prioritate.
• Dacă pentru ambele alarme este stabilit acelaşi
moment de declanşare, va avea prioritate
ALARM A.
• Dacă nu este efectuată nici o operație în timp
ce alarma sună, aceasta se va opri după 60 de
minute.
• Când reglajul pentru ora de vară se realizează
automat (funcţia Automatic DST/ Summer Time
fiind activă), alarma se va declanșa astfel:
– dacă alarma este reglată să sune la un moment
care este omis din cauza trecerii la ora de vară,
aceasta va suna când intră în vigoare ora de
vară,
– dacă alarma este reglată să sune la un moment
care se repetă, la finalul perioadei în care este
valabilă ora de vară, alarma se va declanşa de
două ori.
14
Notă privind comportamentul
alarmei în cazul unei întreruperi a
curentului electric
În cazul în care survine o întrerupere în alimentarea
cu curent electric, alarma va funcţiona până ce se
descarcă bateria, însă următoarele funcţii vor
acţiona diferit:
• Indicațiile afișate dispar.
• Dacă a fost ales radioul („RADIO”) sau un sunet
natural („NATURE”) ca sunet pentru alarmă,
se va comuta automat pe emiterea sunetului de
sonerie.
• Dacă se întrerupe alimentarea cu energie
electrică în timp ce alarma sună, soneria va
continua să sune.
• Dacă nu este apăsat butonul ALARM RESET /
OFF, alarma va suna timp de aprox. 5 minute.
• Dacă indicatorul “E” apare pe afişaj, alarma
nu va funcţiona în cazul unei întreruperi a
alimentării cu energie electrică. Înlocuiţi bateria
în cazul în care este afişat indicatorul “E”.
• Facilitatea de întrerupere a alarmei pentru a vă
permite să ațipiți nu este disponibilă.
• Dacă se întrerupe alimentarea cu energie, alarma
va suna o singură dată la ora stabilită.
Potrivirea cronometrului de R e g l a r e a l u m i n o z i t ă ţ i i
oprire automată
afişajului
Puteţi adormi în timp ce ascultaţi radioul sau
sunete naturale, acestea se vor opri singure - după
o perioadă de timp stabilită de dumneavoastră
- datorită cronometrului de oprire automată
încorporat.
Apăsaţi butonul SLEEP în timp ce ascultați
radioul sau sunete naturale.
Pe afișaj apare indicația „SLEEP”
Radioul porneşte. La fiecare apăsare, perioada
de timp (în minute) până la oprirea radioului se
modifică astfel :
OFF
(Oprit)
Radioul sau Sunetele naturale vor funcţiona pe
perioada de timp stabilită de dvs., după care se
va opri.
Pentru a dezactiva cronometrul de oprire automată,
apăsați butonul SLEEP în mod repetat pentru ca
alege pentru acesta varianta „OFF” (oprit).
Pentru a opri radioul sau sunetele
naturale înainte de ora stabilită
Apăsaţi butonul ALARM RESET/ OFF.
Sunt disponibile trei nivele de luminozitate.
Apăsaţi butonul SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
La fiecare apăsare a butonului SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER luminozitatea afișajului
se modifică astfel:
High
Middle
Low
Puternică (implicită) T medie T scăzută
OFF
(Oprit)
Observație
• Puteți opri iluminarea afișajului apăsând
și menținând apăsat butonul SNOOZE/
BRIGHTNESS/ ENTER.
Note
• Dacă suna alarma sau dacă este activă funcția
de ațipire, luminozitatea afișajului nu poate fi
modificată.
• Chiar dacă pentru luminozitate este aleasă varianta
OFF (oprit), afișajul va avea o luminozitate
scăzută când alarma sună.
Pentru a utiliza atât cronometrul de
oprire automată, cât şi alarma
Puteți să adormiţi ascultând radioul sau sunetele
naturale şi să fiţi treziţi de alarmă la ora stabilită.
Reglați alarma, apoi potriviţi cronometrul de
oprire automată.
Observație
• Când apăsați SLEEP în timp ce cronometrul de
oprire automată este activat, pe ecran este afișată
perioada de timp rămasă.
Notă
• Dacă alarma este reglată să sune în timpul unei
perioade când cronometrul de adormire pe
muzică este activat, cronometrul de adormire
pe muzică este dezactivat automat când sună
alarma.
15
Informații generale
Încărcarea unui telefon În legătură cu bateria de
inteligent
rezervă
Puteţi încărca un telefon inteligent conectându-l
la acest aparat prin intermediul unui cablu USB
(nu este furnizat).
Acest aparat conţine o baterie tip CR2032,
care constituie o variantă de rezervă în cazul
întreruperii alimentării cu energie electrică de la
reţea (No Power No Problem System)
Telefon inteligent
(Smartphone)
Aflarea momentului în care trebuie
să fie înlocuită bateria
Cablu USB furnizat cu
telefonul inteligent
Note
• Nu este garantată posibilitatea de a încărca orice
echipament cu încărcare USB folosind acest
aparat.
• Această unitate nu rezistă la surse de putere care
au caracteristici superioare valorilor 5V/ 1,5A.
• Verificați starea de încărcare a telefonului
inteligent.
• Dacă este emis un semnal de avertizare, decuplați
telefonul inteligent de la acest aparat.
• Sensibilitata recepției radio poate scădea
când este încărcat un telefon inteligent prin
intermediul USB.
16
Când energia bateriei scade, indicatorul „E”
apare pe afişaj.
În cazul în care survine o pană de curent, în condiţiile în care energia bateriei este scăzută, indicaţia
orei şi reglajele asociate alarmei vor fi șterse.
Notă pentru clienţii din Europa
• Ceasul este reglat din fabrică şi memoria sa este
alimentată de bateria CR2032 montată. Dacă
indicaţia „0:00” apare intermitent pe ecran când
aparatul este cuplat pentru prima dată la o priză,
este posibil ca energia bateriei să fie scăzută.
Într-un astfel de caz, consultaţi un dealer Sony.
Bateria de rezervă CR2032 încorporată este
considerată parte integrantă a produsului şi intră
sub incidenţa garanţiei. Sunteţi rugaţi să arătaţi
această „Notă pentru clienţii din Europa” (din
prezentul manual de instrucţiuni) dealer-ului
Sony în scopul validării garanţiei pentru acest
produs.
Înlocuirea bateriei de rezervă
1 Menţineţi ştecărul conectat la o priză de
perete; desfaceţi compartimentul pentru
baterie aflat în partea de jos a aparatului.
1 Desfaceți complet
șurubul.
2 Apăsați clapeta și
ridicați capacul
2
Note
• Când înlocuiţi bateria, nu decuplaţi cablul de
alimentare de la priză. În caz contrar, data, indicaţia orei exacte și reglajele legate de alarmă
vor fi șterse.
• Dacă indicația ceasului este ștearsă în timp ce
schimbați bateria, reglați din nou ceasul folosind
procedura „Reglarea manuală a ceasului” de la
pag. 8.
• Când unitatea urmează să fie lăsată decuplată de
la reţea pentru o perioadă îndelungată, scoateţi
bateria din aparat pentru a evita descărcarea
inutilă a acesteia şi deteriorarea echipamentului cauzată de scurgerea lichidului coroziv din
baterii.
Scoateți vechea baterie glisând-o spre
exterior și apoi scoțând-o.
3 Introduceţi o nouă baterie în compartimentul
care îi este destinat, cu partea marcată cu
e îndreptată în sus.
4 Introduceţi compartimentul pentru baterie
înapoi în aparat și strângeți șurubul.
5 Apăsaţi AM/FM/NATURE SOUND pentru
ca indicaţia „E” să dispară de pe afişaj.
17
Soluţionarea defecţiunilor
Specificaţii
Dacă problema persistă după ce ați efectuat
următoarele verificări, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Afişarea orei :
posibilitate de comutare între sistemul de 24 ore
(implicit) și cel de 12 ore.
Indicaţia „0:00” sau „AM 12:00” apare
intermitent după o pană curent electric.
• Energia bateriei este scăzută. Înlocuiţi bateria.
Scoateţi bateria veche şi puneţi la loc una
nouă.
Banda de frecvenţe :
Recepția radio este nesatisfăcătoare.
• Întindeţi complet cablul cu rol de antenă FM
pentru a îmbunătăţi recepţia posturilor de radio
din această bandă de frecvenţe.
• Conectați antena circulară AM la acest aparat.
Rotiți pe orizontală antena pentru a obține o
recepție optimă.
• Nu așezați antena circulară AM în apropierea
unității sau a altui echipament AV deoarece se
poate produce mult zgomot.
• Mențineți player-ele de muzică digitale sau
telefoanele mobile la distanță de antena circulară
AM sau de cea FM deoarece pot genera
interferențe la recepție.
Frecvențe intermediare :
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Alarma cu sonerie, radio sau melodie nu
se declanşează la momentul stabilit.
• Verificați dacă pe ecran apare una dintre
indicațiile „A” sau „B”.
Alarma cu radio cu sunete naturale este
activată, însă nu se aude nici un sunet la
ora stabilită pentru declanşare.
• Verificați reglajul volumului sonor.
Când începe perioada în care este valabilă
ora DST/ ora de vară, ceasul nu comută
automat la ora de vară.
• Verificați dacă ceasul este corect reglat.
• Când pe afişaj apare indicaţia „Aut T On” după
apăsarea și menținerea apăsată a butonului DST
pentru mai mult de 2 secunde, funcția de trecere
automată la ora de vară este activată.
18
Bandă
Frecvenţa
FM
AM
87,5 - 108 MHz
531 - 1602 kHz
Treptele de
acord
0,05 MHz
9 kHy
Boxă :
cca. 4,0 cm diametru ; 8 
Puterea la ieşire :
700 mW (la distorsiune armonică de 10%)
Cerinţe privind alimentarea :
• tensiune : 230 V curent alternativ
• frecvență : 50 Hz
• pentru funcţia rezervă de energie : 3 V curent
continuu, cu o baterie tip CR2032
Putere USB la ieșire :
port USB (DC OUT 5 V 1,5A)
Sunete naturale :
• valurile mării,
• păsări,
• ploaie,
• izvor și
• sunete subacvatice
Dimensiuni (L×Î×A) :
cca. 114,5× 104 × 100,5 mm
inclusiv părţile proeminente şi butoanele.
Masă :
aprox. 625 g, inclusiv bateria CR2032
Accesorii furnizate :
antena circulară AM (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising