Sony | XDR-S40DBP | Sony XDR-S40DBP Radio digital DAB/DAB+ portabil Instrucţiuni de utilizare

Radio digital DAB/FM
Manual de instrucţiuni
XDR-S40DBP
RO
© 2012 Sony Corporation
Fabricat în China
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi
într-o bibliotecă sau într-un dulap.
Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de
electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta
aparatul de la priză, cuplaţi aparatul la o priză uşor
accesibilă. Dacă remarcaţi vreun comportament
anormal, decuplaţi imediat ştecărul de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţa ce conţine denumirea produsului şi
informaţii importante privind siguranţa se află în
partea de jos a aparatului, spre exterior.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Scurgerea lichidului din baterii
• Dacă s-a scurs lichid din baterii, nu îl atingeți cu
mâna neprotejată.
• Lichidul scurs din baterii poate rămâne în
interiorul aparatului. Consultați cel mai apropiat
dealer Sony.
• Dacă lichidul scurs din baterii v-a ajuns la ochi,
nu vă frecați pentru că există pericol de orbire.
Spălați imediat ochii cu multă apă curată și
apelați neîntârziat la asistență medicală.
• Dacă lichidul scurs din baterii ajunge pe haine
sau pe corp, poate produce arsuri. Spălați bine,
cu multă apă curată locul și apelați neîntârziat
la asistență medicală dacă pielea s-a inflamat
sau dacă v-a rănit.
2
Notă pentru clienţi : Informaţiile
următoare se referă numai la
echipamentele comercializate în
ţările în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Întrebările cu privire la respectarea
de către produs a legislației din Uniunea Europeană
trebuie adresate reprezentantului autorizat Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni
legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Măsuri de precauție
• Acționați aparatul numai dacă este alimentat
de sursele indicate la „Specificații”. Pentru
alimentarea de la baterii, folosiți 4 baterii
alcaline tip LR6 (dimensiunea AA). Pentru
alimentarea de la rețea, folosiți numai adaptorul
de c.a. furnizat. Nu utilizați nici un alt fel de
adaptor de c.a.
• Dacă nu folosiți adaptorul de c.a. furnizat, pot
apărea disfuncționalități ale unității deoarece
polaritatea conectorului poate fi diferită la
echipamentele realizate de alți producători.
• Când acționați aparatul alimentat de la baterii,
se recomandă să detașați adaptorul de c.a. de la
priza de perete și de la conectorul DC IN 6 V.
Decuplați cablul de alimentare de la rețea înainte
să acționați echipamentul.
• Folosiți unitatea la temperaturi cuprinse între
0°C și 40°C. Dacă echipamentul este folosit
la temperaturi mai mari, este posibil ca cifrele
afișate să nu fie cele corespunzătoare frecvenței
recepționate. Dacă aparatul funcționează la
temperaturi mai reduse de 0°C, numerele afișate
se vor modifica foarte lent. (Aceste inadvertențe
vor dispărea fără a afecta unitatea când aceasta
va fi utilizată la temperaturile recomandate.)
• Când ascultați sonorul prin căști, folosiți căști cu
miniconectori stereo (3 contacte) sau mono (2
contacte). Dacă folosiți alt tip de căști, sonorul
nu se va auzi.
• Evitați expunerea la temperaturi extreme, la
radiații solare directe, umezeală, nisip, praf sau
șocuri mecanice. Nu lăsați niciodată aparatul în
mașina parcată la soare.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid
sau vreun alt obiect, decuplaţi adaptorul de la
reţea şi asiguraţi-vă că unitatea este verificată de
o persoană calificată înainte de a o mai utiliza.
• Deoarece difuzoarele conțin câte un magnet
puternic, mențineți la distanță de aparat cardurile
de credit cu codare magnetică și ceasurile cu arc
pentru a nu se deteriora prin magnetizare.
• Pentru a curăța carcasa, folosiți o bucată de pânză
moale, ușor umezită. Nu folosiți niciun fel de
solvent, cum ar fi alcoolul sau benzina, care pot
deteriora finisajul acesteia.
• Nu acționați unitatea cu mâinile ude deoarece
se pot produce scurtcircuite.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Doar în Europa
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dacă aveţi întrebări legate de acest aparat, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
3
Punerea în funcțiune
Căști (miniconector pentru
căști stereo sau mono*)
Dacă radioul este pornit pentru
prima dată, depistarea automată a
posturilor este realizată automat.
Adaptor de c.a.
(furnizat)
* Când ascultați o transmisiune stereo folosind căști mono, veți auzi sunetul numai de la canalul
din stânga.
Pentru a folosi unitatea alimentată de la baterii
Partea din
spate
Patru LR6 (dimensiunea AA)
(nu este furnizat)
Introduceți în aparat mai întâi capătul E cu polaritate negativă al bateriilor.
Observație :
Dacă v-ați deplasat în altă regiune și doriți să realizați o nouă listă cu posturi DAB, realizați
din nou operația de acord automat. Consultați secțiunea „Reglaje de meniu” pentru detalii.
4
Ascultarea radioului
Apăsați ENTER/DISP pentru a asculta
postul de radio selectat.
Porniți radioul.
Selectați DAB.
Pentru a schimba afișajul
Apăsați în mod repetat ENTER/DISP.
Postul de radio
Selectați postul de radio sau serviciul
dorit.
Text care parcurge
ecranul (DLS)
Ceas
Indicația „SC” devine luminoasă pe afișaj când este
selectat un al doilea serviciu.
Va apărea intermitent când
primul post selectat oferă un
al doilea serviciu.
Pentru a afișa informații detaliate legate de
postul de radio :
(Consultați secțiunea „Reglaje de meniu”)
5
Apăsați ENTER/DISP (sau v , V) pentru a opri parcurgerea posturilor de radio când este afișată frecvența dorită.
Porniți radioul.
Apăsați v sau V pentru a
realiza acordul fin (a localiza
mai precis postul de radio).
Selectați FM.
Pentru a schimba afișajul
Apăsați în mod repetat ENTER/DISP.
Frecvență
Apăsați și mențineți apăsat v sau V
pentru a parcurge posturile de radio
FM.
Când este recepționat un
post de radio, parcurgerea
posturilor face o pauză de
3 secunde.
6
Ceas
Fixarea posturilor de radio în memoria aparatului
Observație :
Posturile de radio DAB fixate vor rămâne în
memoria aparatului și după ce este efectuată
operația de acord automat pentru posturile
de radio.
Depistați postul de radio dorit.
Urmați pașii de la 1 la 4 ai procedurii
„Ascultarea
radioului”
prezentată
anterior.
Selectați numărul corespunzător
postului dorit.
Pe afișaj apare
indicația „SAVED”
(salvat) și postul de
radio este fixat în
memorie.
Apăsați și mențineți apăsat butonul
PRESET până ce indicația „PRESET”
apare intermitent pe ecran.
Pe afișaj apare și
numărul asociat
postului.
7
Redarea unui post de radio fixat
în memoria aparatului
Reglaje de meniu
Pentru a intra în modul
MENIU.
Selectați DAB sau FM.
Pentru a reveni la
interfața precedentă.
În modul MENU (Meniu), apăsați v sau V
pentru a selecta elementul de meniu sau
reglajul dorit și apoi apăsați ENTER/DISP
pentru a confirma selecția.
AUTOTUNE – Acord automat
Dacă v-ați deplasat în altă regiune sau când
unitatea este resetată, realizați din nou
operația de acord automat dacă doriți să
realizați o nouă listă cu posturi DAB.
Apăsați butonul PRESET.
Indicația „PRESET”
devine luminoasă și
numărul asociat este
afișat intermitent
Selectați numărul corespunzător
postului dorit.
Selectați „YES” (Da) pentru a începe
procesul de acord automat. Când acesta se
încheie, unitatea recepționează primul post
de radio stocat în ordine alfabetică în urma
acordului automat.
Note
• În funcție de regiune, acordul automat pentru
DAB poate dura câteva minute.
• Pentru a renunța la efectuarea acordului automat
în timpul efectuării procesului, apăsați MENU
sau BACK. Orice post de radio recepționat
înainte de anulare va fi stocat în memoria
aparatului.
SLEEP – Oprirea automată
Unitatea se oprește automat după scurgerea
unei perioade de timp stabilite de dvs.
Selectați perioada de timp dorită (minute)
alegând varianta dorită dintre cele disponibile:
60/ 45/ 30/ 15/ OFF (dezactivat).
Când cronometrul de oprire automată este
activ, pe afișaj apare indicația „SLEEP”.
8
PRESET – Fixarea posturilor de
radio în memorie
Puteți fixa în memoria aparatului până la 10
posturi de radio DAB și 10 FM. Consultați
secțiunea precedentă „Fixarea posturilor de
radio în memoria aparatului” (pag. 7) pentru
a afla detalii privind modul în care posturile
pot fi reținute în memorie cu ajutorul butonului
PRESET.
SAVE : Postul de radio pe care îl ascultați,
va fi fixat în memoria aparatului.
Selectați numărul alocat dorit, apoi
apăsați butonul ENTER/DISP.
Notă
• Dacă există deja un post de radio alocat numărului
selectat, postul ce corespundea anterior acestuia
va fi înlocuit de noul post de radio.
DELETE : Puteți șterge orice post de radio
care nu vă mai este necesar din lista
cu posturi fixate în memorie. Selectați
numărul alocat respectivului post,
apoi apăsați ENTER/DISP.
INFO – Informații legate de postul
de radio
Puteți afișa diverse informații legate de
postul de radio DAB pe care în ascultați.
CHANNEL : Canal (consultați tabelul cu
frecvențele DAB de la secțiunea
„Specificații”).
ENSEMBLE : Eticheta ansamblului (cu
lungimea 16 caractere)
STATION : Denumirea postului
Note
• Dacă nu există nicio etichetă pentru ansamblul
muzical sau nicio denumire a postului, este
afișată indicația „NO NAME” (Niciun nume).
• Caracterele care nu pot fi afișate apar sub forma
„_”.
LIGHT – Iluminarea fundalului
ON : Iluminarea va fi continuă când aparatul
este alimentat de adaptorul de c.a.
Dacă aparatul este alimentat de la
baterii, iluminarea fundalului se va opri
automat dacă nu este efectuată nicio
operație timp de 30 de secunde.
AUTO : Iluminarea fundalului se va opri
automat dacă nu este efectuată nicio
operație timp de 30 de secunde.
MANUAL – acord manual
Dacă recepția DAB obținută prin acordul
automat este de slabă calitate, încercați să
depistați posturile în mod manual (acord
manual).
1 Selectați canalul DAB dorit
Unitatea
va
începe
parcurgerea
frecvențelor posturilor ce pot fi recepționate
de pe canalul respectiv.
2 Selectați postul de radio pe care doriți să
îl ascultați.
Observație :
Noul post de radio DAB, recepționat în urma
acordului manual va fi fixat în memoria
aparatului.
PYT : Eticheta PTY (consultați „PTY (tip
de program)” de la secțiunea
„Specificații”.
BIT RATE : Viteza de transfer
SIGNAL : Nivelul semnalului, de la 0 (nici un
semnal) la 100 (maxim)
9
Mesaje
TIME – Reglarea ceasului
SET : „AUTO” este varianta stabilită implicit,
care permite ceasului să se sincronizeze
cu datele DAB recepționate. Selectați
„MANUAL” pentru a regla manual
ceasul folosind butoanele v, V și
ENTER/DISP
12H/ 24H : Selectați pentru afișarea orei fie
sistemul cu 12 ore, fie pe cel cu 24 de
ore.
Notă
• Când ceasul este reglat manual, indicația sa va fi
resetată dacă adaptorul de c.a. este decuplat de
la rețea și dacă sunt scoase bateriile din aparat
pentru mai mult de 1 minut.
BEEP – Semnal sonor
Selectați „ON” pentru a activa emiterea de
semnale sonore la acționarea aparatului.
RESET – Resetarea aparatului
Selectați „OK” pentru a reseta unitatea și a o
aduce la reglajele stabilite din fabrică. Toate
reglajele, posturile fixate în memorie și lista
de posturi de DAB ce pot fi recepționate vor
fi șterse.
10
LOW BATT (Baterii consumate) - apare
intermitent, iar alimentarea se întrerupe.
• Bateriile s-au consumat. Înlocuiți toate
bateriile cu altele noi.
NO SIGNAL (Niciun semnal).
• În regiunea unde vă aflați nu există
niciun post de radio DAB care să poată fi
recepționat.
• Ați pierdut recepția postului de radio DAB
pe care îl ascultați.
NO PRESET (Niciun post fixat).
• Nu există nici un post de radio fixat în
memorie.
STATION FULL (Lista posturilor este
completă).
• Lista posturilor de radio DAB stocate în
memoria aparatului este complet ocupată.
OFF AIR (Post oprit).
• Postul de radio sau serviciul curent selectat
nu difuzează semnal.
Soluționarea problemelor
Consultați cel mai apropiat dealer Sony dacă problema persistă și după ce ați aplicat măsurile
următoare :
Ecranul este slab luminat sau nu este afișată nicio informație.
• Unitatea a fost utilizată la temperaturi extrem de înalte sau de scăzute, ori în spații cu
umiditate ridicată.
Sunetul este foarte slab sau prezintă intreruperi sau recepția este nesatisfăcătoare.
• Dacă vă aflați într-o clădire, ascultați așezând aparatul lângă o fereastră.
• Extindeți antena și ajustați-i lungimea și unghiul de înclinare pentru o audiție optimă.
• Înlocuiți toate bateriile cu altele noi deoarece sunt consumate.
• Dacă există un telefon mobil prea aproape de această unitate, este posibil ca aceasta să
emită un zgomot puternic. Măriți distanța dintre cele două echipamente.
Bateriile se consumă foarte repede.
• Aveți grijă să opriți aparatul când nu este folosit. Durata de viață a bateriilor este de 10 - 13
ore. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Specificații”.
Capacul compartimentului pentru baterii s-a detașat.
• Capacul compartimentului pentru baterii este proiectat să se detașeze dacă este deschis
cu prea multă forță. Pentru a-l pune la loc, introduceți balamaua din dreapta a acestuia în
orificiul din dreapta al compartimentului (1), apoi introduceți-o pe cea din stânga în orificiul
din stânga (2).
11
Specificații
Domeniul de frecvenţe :
DAB (Banda III) : 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM : 87,5 ÷ 108 MHz (trepte de 0,5 MHz)
Frecvenţa intermediară:
DAB (Banda III) : 2,048 MHz
FM : 1,943 MHz
Tabelul frecvențelor DAB (Banda III), MHz
Difuzoare :
mono, aprox. 6,6 cm în diametru, 8 ,
Dimensiuni :
aprox. 180 mm × 95 mm × 36 mm (L×Î×A)
Putere audio la ieșire : 0,3 W
Masa :
cca. 445 g, inclusiv bateriile
Ieșire :
mufă căști i (miniconector stereo, 3,5 mm)
Cerințe privind alimentarea :
6 V c.c.,
patru baterii alcaline tip LR6 (mărimea AA)
Sursă externă de energie :
DC IN 6 V
Durata de viață a bateriilor (JEITA)* :
aprox. 13 ore pentru DAB, 10 ore pentru FM
(folosind baterii alcaline Sony (LR6SG) )
aprox. 11 ore pentru DAB, 9 ore pentru FM
(folosind baterii Ni-MH (NH-AA) marca
Sony)
12
Accesorii furnizate :
adaptor de c.a. (1)
* Când ascultați sonorul prin căști. Valori
măsurate conform standardelor JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association – Asociația industriilor
electronică și de tehnologia informațiilor din
Japonia). Durata reală de viață a bateriilor
poate depinde de condițiile de folosire și de
circumstanțe.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Cuprins
Tipurile de programe :
Această funcție indică tipurile de programe
transmise de DAB, cum ar fi NEWS,
SPORT, prezentate în lista PTY.
Indicația
afișată
NO PTY
NEWS
AFFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
ARTS
SCIENCE
TALK
POP
ROCK
EASY
CLASSICS
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
FACTUAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
Tipul de program
Niciun tip de program
Știri
Afaceri curente
Informaţii
Sport
Programe educaţionale
Teatru
Programe culturale
Știinţă
Varietăţi
Muzică pop
Muzică rock
Muzică uşoară
Muzică clasică accesibilă
Muzică clasică serioasă
Alt gen de muzică
Vreme/ Meteo
Finanţe
Programe pentru copii
Programe sociale
Religie
Dialog cu ascultătorii
Programe turistice
Divertisment
Muzică de jazz
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Muzică country
Muzică populară
Melodii mai vechi
Muzică folk
Programe documentare
Avertizare ...................................... 2
Măsuri de precauție ..................... 2
Punerea în funcțiune .................... 4
Pentru a folosi unitatea alimentată de la
baterii ................................................. 4
Ascultarea radioului ..................... 5
DAB ...................................................... 5
FX ......................................................... 6
Fixarea posturilor de radio în memoria
aparatului .......................................... 7
Redarea unui post de radio fxat în
memoria aparatului ........................... 8
Reglaje de meniu ................................. 8
– AUTOTUNE – Acord automat ......... 8
– SLEEP – Oprirea automată ............ 8
– PRESET – Fixarea posturilor de
radio în memorie .......................... 9
– INFO – Informații legate de postul
de radio .......................................... 9
– LIGHT – Iluminarea fundalului ........ 9
– MANUAL – acord manual ............... 9
– TIME – Reglarea ceasului ............ 10
– BEEP – Semnal sonor .................. 10
– RESET – Resetarea aparatului .... 10
Mesaje.......................................... 10
Soluționarea problemelor ...........11
Specificații................................... 12
Tipurile de programe ........................ 13
13
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF