Sony | SLT-A58Y | Sony SLT-A58Y Instrucţiuni de utilizare (SAL30M28, SAL50F18,...)

4-424-765-01(1) (RO)

DT 55-200mm F4-5.6 SAM
DT 50mm F1.8 SAM
DT 30mm F2.8 Macro SAM
Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
DT 50mm F1.8 SAM
DT 30mm F2.8 Macro SAM
SAL55200-2
SAL50F18/SAL30M28
A-Mount
©2012 Sony Corporation

–1
(1)
–2
(2)
Română
În acest manual veţi găsi informaţii despre utilizarea fiecărui obiectiv.
Măsurile de precauţie comune pentru obiective, cum ar fi notele cu
privire la utilizare, se vor regăsi în documentul „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”, într-o fişă separată. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest manual este destinat utilizării cu mai multe obiective diferite.
Acest obiectiv este conceput pentru soclu A, ce poate fi utilizat cu camere
Sony α (modele prevăzute cu un senzor de imagine dimensionat APS-C).
Nu îl puteţi utiliza împreună cu camerele în format 35 mm.

DT 55-200mm F4-5.6 SAM este utilizat pentru ilustraţiile din acest manual,
dacă nu se menţionează altfel.
Note privind utilizarea



Dacă utilizaţi acest obiectiv cu o cameră cu soclu E, ataşaţi un adaptor de soclu
comercializat separat. Nu ataşaţi obiectivul direct la camera cu soclu E, deoarece
puteţi deteriora ambele produse.
În timp ce transportaţi camera cu obiectivul ataşat, asiguraţi-vă că ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
Nu ţineţi camera de nicio parte proeminentă a obiectivului în cazul utilizării
funcţiei de zoom sau de focalizare.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea bliţului



Atunci când utilizaţi bliţul încorporat în cameră, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat
parasolarul şi că fotografiaţi de la cel puţin 1 m de subiect. Cu anumite
combinaţii obiectiv/bliţ, obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea
ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Atunci când utilizaţi lumina circulară* sau kitul de bliţ macro dublu* cu
obiectivul DT 50mm F1.8 SAM sau DT 30mm F2.8 Macro SAM, utilizaţi
adaptorul de lumină macro*.
* Lumina circulară, kitul de bliţ macro dublu şi adaptorul de lumină macro se
comercializează separat.
DT 55-200mm F4-5.6 SAM nu poate fi utilizat cu lumina circulară şi nici cu adaptorul
de lumină macro.
Vignetare

Atunci când utilizaţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai întunecate
comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare),
închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.

 Denumirile componentelor
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
1…Inel de focalizare 2…Inel de zoom 3…Scală pentru distanţa focală
4…Indice pentru distanţa focală 5…Puncte de contact obiectiv
6…Comutator de mod de focalizare 7…Indice de montare
DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM
1…Inel de focalizare 2…Scală de distanţă* 3…Indice de distanţă
4…Puncte de contact obiectiv 5…Comutator de mod de focalizare
6…Indice de montare
* Numerele de pe scala de distanţă de pe DT 30mm F2.8 Macro SAM sunt
diferite de cele din ilustraţie.
 Ataşarea/demontarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
Demontaţi capacele pentru obiectiv frontal şi posterior
şi capacul pentru corpul camerei.

2
Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri,
(1) şi (2). Atunci când ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indicele portocaliu de pe montura obiectivului cu
indicele portocaliu de pe cameră (indice de montare), apoi
introduceţi obiectivul în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l în
sensul acelor de ceasornic până se blochează.


Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul
montării obiectivului.
Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
În timp ce menţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră, rotiţi obiectivul în sens opus acelor de ceasornic până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.

 Ataşarea parasolarului
 Macrofotografiere
(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)
(DT 30mm F2.8 Macro SAM)
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a reduce luminozitatea
puternică şi pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.
Potriviţi parasolarul în soclul de la capătul monturii obiectivului şi
rotiţi parasolarul în sensul acelor de ceasornic până se aude un clic.

În timpul depozitării, întoarceţi parasolarul şi puneţi-l pe obiectiv invers.
 Zoom
(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
 Focalizare
Când se utilizează focalizarea automată, camera reglează focalizarea
în mod automat.




Nu atingeţi inelul de focalizare rotativ în timp ce camera focalizează automat.
Funcţia de focalizare manuală directă a camerei nu poate fi utilizată împreună
acest obiectiv. (Unele camere nu au funcţia de focalizare manuală directă.
În cazul în care camera dvs. dispune de această funcţie, restricţia de faţă
este explicată în secţiunea legată de focalizare din manualul de instrucţiuni
al camerei.)
Nu puteţi comuta între modurile AF/MF cu butonul AF/MF de pe cameră.
(În funcţie de cameră, este posibil ca butonul AF/MF să nu existe. În cazul în
care camera dvs. dispune de această funcţie, restricţia de faţă este explicată
în secţiunea legată de focalizare din manualul de instrucţiuni al camerei.)
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea unui
indicator de expunere disponibil în comerţ sau
al funcţiei de fotografiere cu bliţ manual
Dacă fotografiaţi din apropierea unui subiect cu DT 30mm F2.8 Macro SAM,
luminozitatea obiectivului este redusă.
Dacă fotografiaţi în modul de expunere automată sau în modul cu măsurare
manuală (de exemplu, modul AUTO al camerei), expunerea este reglată
automat.
Dacă utilizaţi un indicator de expunere disponibil în comerţ sau dacă
fotografiaţi cu ajutorul funcţiei cu bliţ manual disponibile cu unele unităţi de
bliţ externe, setaţi expunerea la o valoare mai mare decât valoarea indicată.
+1 1/3
Compensare
expunere
Distanţă de
fotografiere (m)
0,129
+1
0,132
+2/3
0,143
+1/3
0,181
0
0,519
∞
În modul MF (focalizare manuală), rotiţi inelul de focalizare în timp
ce priviţi prin vizor etc. (Consultaţi ilustraţia .)
Pentru a comuta între modurile AF (focalizare
automată)/MF (focalizare manuală)

Puteţi comuta între modurile AF şi MF cu ajutorul comutatorului pentru
modurile de focalizare de pe obiectiv. Asiguraţi-vă că setaţi comutatorul
pentru modurile de focalizare (clapeta) de pe cameră la AF.

Asiguraţi-vă că setaţi comutatorul pentru modurile de focalizare la MF pentru
focalizarea manuală. Nu rotiţi inelul de focalizare fără să setaţi la MF. Rotirea
forţată a inelului de focalizare fără a comuta la MF poate duce la deteriorarea
inelului de focalizare.
Pentru a fotografia un subiect la distanţa infinit
în modul MF
Poziţia la infinit asigură reglarea de compensare a mişcării focalizării
determinate de modificarea temperaturii. Când fotografiaţi un subiect
la distanţa infinit în modul MF, focalizaţi cu ajutorul vizorului sau al
altor mijloace.
Specificaţii
Nume
(Numele
modelului)
Distanţă focală
echivalentă
formatului de
35 mm*1 (mm)
Grupuri
obiectivelemente
Unghi de
vizualizare*1
Focalizare
minimă*2
(m)
Factor de mărire
maxim (X)
Apertură
minimă
Diametru
filtru (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime
maxime)
(aprox., mm)
Greutate
(aprox., g)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
82,5-300
9-13
29°-8°
0,95
0,29
f/32-f/45
55
71,5×85
305
DT 50mm
F1.8 SAM
(SAL50F18)
75
5-6
32°
0,34
0,2
f/22
49
70×45
170
DT 30mm
F2.8 Macro SAM
(SAL30M28)
45
5-6
50°
0,129
1
f/22
49
70×45
150
*1 Valorile pentru distanţa focală şi unghiul de vizualizare echivalente formatului de 35 mm au la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor
de imagine dimensionat APS-C.
*2 Focalizarea minimă este distanţa cea mai mică dintre senzorul de imagine şi subiect.


Acest obiectiv este prevăzut cu un codificator de distanţă. Codificatorul de distanţă permite o măsurare mai exactă (ADI) prin folosirea unui bliţ pentru proces.
În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere. Distanţa focală se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse
DT 55-200mm F4-5.6 SAM: Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1), Set de documente tipărite
DT 50mm F1.8 SAM/DT 30mm F2.8 Macro SAM: Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac pentru obiectiv posterior (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF

advertising