Sony | DSLR-A850Q | Sony DSLR-A850Q DSLR-A850 Corp cu obiectiv cu zoom standard Instrucţiuni de utilizare (SAL2875)


1
2
3
4
ft
m
35
28
3
7
3 2
1.3
1 0.7 0.5 0.38
4-261-646-02(1) (RO)
50
28-75mm F2.8 SAM
60
Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
75
AF MF
SAL2875
A-Mount
5
67
89
©2009 Sony Corporation
10
11

–1
–2
(1)
(2)
Română
În acest manual veţi găsi informaţii despre utilizarea fiecărui obiectiv.
Măsurile de precauţie comune pentru obiective, cum ar fi notele cu
privire la utilizare, se vor regăsi în documentul „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”, într-o fişă separată. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru soclu A, ce poate fi utilizat cu camere
Sony .
Note privind utilizarea



Dacă utilizaţi acest obiectiv cu o cameră cu soclu E, ataşaţi un adaptor de soclu
comercializat separat. Nu ataşaţi obiectivul direct la camera cu soclu E, deoarece
puteţi deteriora ambele produse.
În timp ce transportaţi camera cu obiectivul ataşat, asiguraţi-vă că ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului în cazul utilizării funcţiei
de zoom.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea bliţului

Atunci când utilizaţi bliţul încorporat în cameră, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat
parasolarul şi că fotografiaţi de la cel puţin 1 m de subiect. Cu anumite
combinaţii obiectiv/bliţ, obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea ce
generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare

Atunci când utilizaţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai întunecate
comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare),
închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.

 Denumirile componentelor
1…Inel de focalizare
3…Comutator de blocare zoom
5…Indice pentru parasolar
7…Indice de distanţă
9…Indice pentru distanţa focală
11…Indice de montare
2…Inel de zoom
4…Puncte de contact obiectiv
6…Scală de distanţă
8…Scală pentru distanţa focală
10…Comutator de mod de focalizare
 Ataşarea/demontarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
Demontaţi capacele pentru obiectiv frontal şi posterior
şi capacul pentru corpul camerei.

2
Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri,
(1) şi (2). Atunci când ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indicele portocaliu de pe montura obiectivului cu
indicele portocaliu de pe cameră (indice de montare), apoi
introduceţi obiectivul în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l în
sensul acelor de ceasornic până se blochează.


Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul
montării obiectivului.
Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
În imp ce menţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră, rotiţi obiectivul în sens opus acelor de ceasornic până când
se opreşte, apoi demontaţi-l.

Pentru a comuta între modurile AF (focalizare
automată)/MF (focalizare manuală)
 Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a reduce luminozitatea
puternică şi pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.
Puteţi comuta între modurile AF (focalizare automată) şi MF (focalizare
manuală) cu ajutorul comutatorului pentru modurile de focalizare de pe
obiectiv. Asiguraţi-vă că setaţi comutatorul pentru modurile de focalizare
(clapeta) de pe cameră la AF.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia roşie de pe obiectiv
(Index parasolar). Rotiţi parasolarul în sensul acelor de ceasornic
până când linia roşie de pe obiectiv întâlneşte punctul roşu de pe
parasolar şi se fixează cu un clic.



Ataşaţi corect parasolarul. În caz contrar, parasolarul poate să interfereze cu
efectul dorit sau poate apărea în fotografii.
În timpul depozitării, întoarceţi parasolarul şi puneţi-l pe obiectiv invers.

 Zoom
Pentru a fotografia un subiect la distanţa infinit
în modul MF
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
Blocare zoom

Asiguraţi-vă că setaţi comutatorul pentru modurile de focalizare la MF pentru
focalizarea manuală. Nu rotiţi inelul de focalizare fără să setaţi la MF. Rotirea
forţată a inelului de focalizare fără a comuta la MF poate duce la deteriorarea
inelului de focalizare.
Pentru modelul de obiectiv 28-75mm F2.8 SAM, inelul de focalizare se roteşte
invers faţă de obiectivele cu soclu A standard.
Mecanismul de focalizare se roteşte uşor peste infinit pentru a asigura
o focalizare precisă la diverse temperaturi de funcţionare. Confirmaţi
întotdeauna claritatea imaginii prin vizor etc., în special atunci când
obiectivul este focalizat aproape de infinit.
Aceasta previne extinderea monturii obiectivului din cauza greutăţii
obiectivului în timpul transportului.
Glisaţi comutatorul de blocare a zoomului pentru blocare. Pentru deblocare,
glisaţi la loc comutatorul de blocare a zoomului.
 Focalizare
Când se utilizează focalizarea automată, camera reglează focalizarea în
mod automat.




Nu atingeţi inelul de focalizare rotativ în timp ce camera focalizează automat.
Funcţia de focalizare manuală directă a camerei nu poate fi utilizată împreună
acest obiectiv. (Unele camere nu au funcţia de focalizare manuală directă.
În cazul în care camera dvs. dispune de această funcţie, restricţia de faţă este
explicată în secţiunea legată de focalizare din manualul de instrucţiuni al
camerei.)
Nu puteţi comuta între modurile AF/MF cu butonul AF/MF de pe cameră.
(În funcţie de cameră, este posibil ca butonul AF/MF să nu existe. În cazul în
care camera dvs. dispune de această funcţie, restricţia de faţă este explicată în
secţiunea legată de focalizare din manualul de instrucţiuni al camerei.)
În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla focalizarea în timp
ce priviţi prin vizor etc. (Consultaţi ilustraţia .)
Specificaţii
Nume
(Numele
modelului)
Distanţă focală
echivalentă
formatului de
35 mm*1 (mm)
Grupuri
obiectivelemente
Unghi de
vizualizare
1*2
Unghi de
vizualizare
2*2
Focalizare
minimă*3
(m)
Factor de
mărire maxim
(X)
Apertură
minimă
28-75mm
F2.8 SAM
(SAL2875)
42-112,5
14-16
75°-32°
54°-21°
0,38
0,22
f/32
Dimensiuni
Diametru (diametru × înălţime
maxime)
filtru (mm)
(aprox., mm)
67
Greutate
(aprox., g)
77,5×94
565
*1 Valoarea pentru distanţa focală echivalentă formatului de 35 mm are la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine
dimensionat APS-C.
*2 Valoarea unghiului de vizualizare 1 are la bază camerele în format 35 mm, iar cea a unghiului de vizualizare 2 are la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil
prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de imagine şi subiect.


Acest obiectiv este prevăzut cu un codificator de distanţă. Codificatorul de distanţă permite o măsurare mai exactă (ADI) prin folosirea unui bliţ pentru proces.
În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere. Distanţa focală se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse
Obiectiv (1), Capac frontal pentru obiectiv (1), Capac posterior pentru obiectiv (1), Parasolar (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF