Sony | ICF-CL70 | Sony ICF-CL70 Instrucţiuni de utilizare

Ceas cu radio FM/AM
Instrucţiuni de operare
ICF-CL75i/ICF-CL70
DREAM MACHINE
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul apariţiei unui
incendiu sau electrocutarea, nu expuneţi
acest aparat condiţiilor de umezeală sau
ploaie.
Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu, nu
acoperiţi fanta de ventilaţie a aparatului cu ziare, feţe
de masă, draperii, etc. Nu plasaţi surse de flacără
deschisă, precum lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul apariţiei unui incendiu sau a
electrocutării, nu lăsaţi să picure lichide, nu stropiţi
aparatul şi nu plasaţi pe acesta obiecte umplute cu
apă, precum vazele.
Conectaţi unitatea la o priză de c.a. accesibilă, astfel
încât să puteţi scoate imediat cablul de alimentare
din priză, în cazul apariţiei unei probleme.
Unitatea nu este deconectată de la reţea atâta timp
cât este conectată la priza c.a., chiar dacă a fost
oprită de la buton.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
precum o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
instalate) la căldură excesivă (soare, foc sau altele
asemenea) pe o perioadă lungă de timp.
Eticheta cu numele echipamentului şi informaţii
importante privitoare la securitate se află în partea
din jos, în exterior.
ATENŢIE
Există pericol de explozie, dacă bateriile sunt
înlocuite incorect. Înlocuiţi numai cu baterii de acelaşi
tip sau echivalente.
Avertisment pentru clienţi: informaţiile
următoare se aplică numai echipamentelor
vândute în ţările în care se aplică
directivele UE.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonia. Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi
securitatea produsului este Sony Deutchland GmbH,
Hidelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru probleme de service sau garanţie se va vedea
adresa furnizată în documentele de service sau
garanţie.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie depus la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Prin reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse, contactaţi
autorităţile locale, serviciul de salubritate local sau
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Reciclarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări
europene cu sistem de
colectare separat)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
semnifică faptul că bateriile furnizate odată cu
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Pe unele baterii simbolul poate fi
folosit în combinaţie cu un simbol chimic. Simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de
baterii, pentru a împiedica eventualele consecinţe
negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor naturale.
În cazul unor produse care, pentru motive de
siguranţă, performanţă sau integritate de date
necesită o conexiune permanentă la bateriile
încorporate, aceste baterii vor fi înlocuite doar de
personal calificat.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi tratate
corespunzător, la încheierea duratei de folosire
predaţi produsul la punctul de colectare pentru
reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, vă rugăm să consultaţi
capitolul din acest manual în care se tratează modul
de înlocuire în siguranţă al bateriilor din acest produs.
Depuneţi bateriile la punctul de colectare special
amenajat pentru baterii uzate.
2
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de reciclare a deşeurilor sau
adresaţi-vă magazinului de la care aţi achiziţionat
produsul.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
unitate, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Multiplicarea, editarea sau inscripţionarea unui
CD, program TV, materiale cu drepturi de autor
precum filmele sau publicaţiile, sau orice alt
material cu excepţia celor înregistrate sau create
de dumneavoastră este limitată numai la
utilizarea privată sau proprie. Dacă deţineţi
drepturi de autor sau aveţi permisiunea de la
deţinătorii drepturilor de autor pentru multiplicarea
acestor materiale, depăşirea limitelor impuse
poate duce la încălcarea prevederilor legilor
privind drepturile de autor şi poate face obiectul
solicitărilor de daune din partea deţinătorilor
drepturilor de autor.
Când utilizaţi imagini pe acest aparat, aveţi grijă
să nu încălcaţi prevederile legilor privind
drepturile de autor. Orice utilizare neautorizată
sau modificare a imaginilor poate duce la
încălcarea acestor drepturi.
Pentru unele demonstraţii, expuneri sau expoziţii,
fotografierea poate fi interzisă.
Note despre ecranul LCD
 Imaginea afişată pe ecran nu este identică în ceea
ce priveşte calitatea şi culorile cu cea imprimată,
deoarece metodele cu fosfor sau profilele sunt
diferite. Vă rugăm să priviţi imaginea afişată doar
ca referinţă.
 Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora şi acest lucru poate cauza un defect.
 Expunerea ecranului LCD la soare pe o perioadă
lungă de timp poate cauza un defect.
 Ecranul LCD este produs folosind o tehnologie cu
o precizie extrem de ridicată, astfel că 99,99% din
pixelii sunt funcţionali.Totuşi, pot exista mici
puncte negre sau/şi luminoase (albe, roşii,
albastre sau verzi) care apar constant pe ecran.
Apariţia acestor puncte este normală în procesul
de producţie şi nu afectează imprimarea în nici un
fel.
 Imaginile de pe un ecran LCD aflat într-un loc rece
pot avea umbre. Acesta nu este un defect.
Recomandări de backup
Pentru a evita riscul de a pierde date ca urmare a
acţionării accidentale sau a unui defect al
radioului cu ceas, vă recomandăm să faceţi còpii
de backup ale datelor.
Informaţie
VÂNZĂTORUL NU POATE FI TRAS LA
RĂSPUNDERE, ÎN NICI UN CAZ, PENTRU
NICI UN FEL DE DETERIORĂRI DIRECTE SAU
ACCIDENTALE SAU PENTRU PIERDERE SAU
CHELTUIELI CAUZATE DE UN PRODUS
DEFECT SAU DE UTILIZAREA UNUI PRODUS.
Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici
un defect accidental sau cauzat sau pentru
pierderea înregistrărilor ca urmare a utilizării sau
funcţionării defectuoase a radioului cu ceas sau a
cardului de memorie.
3
Despre aceste instrucţiuni
de operare
 Ilustraţiile şi imaginile sunt ale ICF-CL75iP, ca
urmare pot exista diferenţe faţă de ilustraţiile,
imaginile sau indicatoarele care apar pe ecranul
radioului dumneavoastră.
 “Nota” se referă la avertizări şi limitări privind
modul corect de operare al acestei unităţi.
 „Sfat util” indică informaţia pe care este bine să o
ştiţi.
 Cifrele din paranteze indică pagina de referinţă
pentru detalii despre funcţionare.
 Limba utilizată pentru mesajele de pe display este
engleza pentru toate ţările şi regiunile.
 În aceste instrucţiuni de operare, iPod este utilizat
ca referinţă generală la funcţiile iPod pe iPod sau
iPhone, dacă nu este specificat altfel de text sau
ilustraţii (numai pentru ICF-CL75iP).
 Modelul şi specificaţiile acestei unităţi şi ale
accesoriilor acesteia pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
4
Cuprins
Caracteristici..........................................….............6
Identificarea părţilor componente……..……........8
Indicatoare pe ecran ....…………………………10
Operaţiuni preliminare
Verificarea componentelor furnizate…..…….....11
Conectarea antenei AM şi a cablului
de alimentare c.a. (alimentare de la reţea).........11
Setarea ceasului...................................................12
Utilizarea acestei unităţi
Funcţii de bază ................…………......................14
Meniu HOME şi OPTION (opţiune)…………....14
Reglarea volumului.........................…..............14
Reglarea luminozităţii..........................….........14
Modificarea modului de afişare a ceasului.......15
Pentru a asculta radioul....….………...................15
Presetarea unui post de radio.........................15
Utilizarea funcţiei TIMER (cronometru)..............16
Setarea alarmei ……….................………........16
Fun Wake-up...................................................18
Utilizarea cronometrului SLEEP......................19
Pentru a reda muzică, fişiere video
şi imagini foto.......................................................19
Importul fişierelor.............................................19
Redare muzică, fişiere video şi setare
imagini foto de fundal (wallpaper)....................20
Utilizarea funcţiei iPod & iPhone
(numai modelele ICF-CL75iP).............................21
Modele de iPod compatibile............................21
Modul de funcţionare al iPod-ului...................22
Informaţii suplimentare
Setări generale ...............………….......................24
Ghid al problemelor de funcţionare...................25
Despre cardurile de memorie.............................26
Media Memory Stick........................................26
Card de memorie SD......................................28
Precauţii................................................................29
Specificaţii............................................................31
5
Caracteristici
Această unitate este un ceas cu radio FM/AM multifuncţional, cu un ecran LCD de 7.0 inch. Pe acesta puteţi
reda muzica şi fişierele video favorite şi deasemenea puteţi seta o fotografie ca fundal, etc. Puteţi asculta
muzica favorită, puteţi privi un film sau puteţi urmări un slideshow înainte de culcare şi puteţi seta sunetul
favorit de alarma, pentru a vă trezi.
În plus, când introduceţi iPod-ul în locaşul destinat de la baza unităţii, puteţi controla iPod-ul prin intermediul
acestei unităţi sau direct (numai la ICF-CL75iP).
Funcţionabilitate (8,16)
 Numeroase funcţii utile disponibile pe ecranul LCD de 7,0 inch.
 Simplu de pornit şi oprit prin apăsarea butonului ALARM.
 Setare rapidă şi uşoară a alarmei folosind butonul TIME SET.
Afişare pe ecran (10,14)
 Ecranul LCD vă permite să verificaţi cu uşurinţă ora.
 Luminozitatea modului „noapte” trece automat în modul „sleep”, pentru a coincide cu ora dumneavoastră de
culcare.
 O triplă afişare a orei vă permite să vizualizaţi rapid ora curentă şi două ore de alarmă.
Funcţii de redare (19,20)
Pentru a reda muzică şi fişiere video se pot utiliza următoarele dispozitive: iPod, iPhone, card de memorie,
memorie internă sau dispozitiv USB (funcţiile iPod şi iPhone numai pentru ICF-CL75iP).
 Puteţi asculta muzică în acelaşi timp cu expunerea pe ecran a imaginilor albumului muzical.
 Unitatea este dotată cu difuzoare frontale 1 W x 1 W.
 Puteţi salva fişiere într-o memorie internă de 1GB.
6
Note
 Pe această unitate nu puteţi afişa imaginile unui album de pe un iPod sau iPhone.
 Nu puteţi afişa imaginile foto de pe copertă pentru conţinut WMA.
Imagini foto de fundal (20)
 Imaginile foto pot fi afişate ca fundal pe un ecran, similar unei rame foto.
 Imaginile foto pot fi redate ca un slideshow (succesiv, una după alta).
Funcţia de setare a alarmei/ora de oprire (16)
 Utilizând funcţia Fun Wake-up, vă puteţi trezi cu înregistrarea vocii sau imaginii foto favorite.
 Funcţia Nature Sound (sunetul naturii) pentru o audiţie relaxantă şi un somn bun.
Funcţia iPod & iPhone (numai pentru ICF-CL75iP) (21)
 Puteţi controla dispozitive iPod şi iPhone conectate la unitate, iar acestea se vor încărca automat.
 Puteţi asculta muzică şi puteţi viziona fişiere video de pe dispozitive iPod şi iPhone, pe care le conectaţi la
acestă unitate.
7
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii, se vor consulta paginile indicate în paranteze.
Faţa
Ecran LCD
Difuzor
Buton ALARM A ON/OFF (16)
Buton ALARM B ON/OFF (16)
Spate
Cablul de alimentare c.a.(alimentare de la reţea) (11)
Conector USB (19)
Antenă externă FM (16)
Terminale antena AM (11)
PRO/SD/MMC (Slot multi card)
(19, 26)
Compartiment baterie (29)
8
Partea superioară

Buton OFF ■ ALARM RESET
(oprire/resetare alarmă)
PRESET
(Dreapta): Puteţi seta
funcţia TUNING pe minus şi puteţi căuta un
post de radio după frecvenţa sa presetată.
Puteţi selecta elementele de meniu relevante.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a căuta înainte.
 Porcedură de operare indicată cu
pe butonul de control în acest manual.
Buton SLEEP (oprire)(19)
Buton OPTION (opţiune) (14)
Buton ALARM SET (setare alarmă) (16)
Buton DISPLAY (15)
Buton HOME (revenire la meniul iniţial)(14)
Buton iPod & iPhone
USB/Buton MEMORY
(ICF-CL70)(23)
Buton SNOOZE/BRIGHTNESS
(temporizare/strălucire) (14,17)
Microfon (18)
Buton BACK/iPod MENU (înapoi/meniu iPod)
(ICF-CL75iP)/buton BACK (ICF-CL70)
 Se revine la meniul din fereastra anterioară.
Buton de control
 ENTER: Puteţi selecta şi stabili elemente de
meniu sau puteţi seta valori.
 TUNING
(Acordare în plus): Puteţi seta
această funcţie pe plus şi puteţi căuta un post
de radio după frecvenţă. Puteţi selecta
elementele de meniu relevante.
 TUNING
(Acordare în minus): Puteţi seta
această funcţie pe minus şi puteţi căuta un
post de radio după frecvenţă. Puteţi selecta
elementele de meniu relevante.

PRESET
(Stânga): Puteţi seta
funcţia TUNING pe plus şi puteţi căuta un post
de radio după frecvenţa sa presetată. Puteţi
selecta elementele de meniu relevante.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a căuta înapoi.
(ICF-CL75iP)/
(memorie)
Buton USB/MEMORY
(ICF-CL75iP)
Buton BAND (bandă) (ICF-CL70) (21)
Buton RADIO BAND (bandă radio)
(ICF- CL75iP)/Buton RADIO (ICF-CL70) (15)
Buton VOL +/VOL- (14)
Notă
 Butonul iPod & iPhone
(ICF-CL75iP)/
USB/Buton MEMORY (memorie)
(ICF-CL70)
Buton USB/MEMORY
(ICF-CL75iP)
şi butonul VOL +
au
un punct tactil.
9
Lateral
Buton TIME SET A (16)
Buton TIME SET B (16)
Compartiment de conectare pentru
iPod & iPhone (22) (numai ICFCL75iP)
Indicatoare pe ecran
Indicator Alarm A/Alarm B (16)
Indicator SLEEP (durata până la oprire) (19)
Data (13)
Bară de stare
 Afişează numele fişierului, sursa şi timpul
scurs din redarea unei melodii sau a unui
film.
 Icoana memoriei indică următoarele:
: Memoria internă
: Card de memorie
: Dispozitiv USB
: iPod (numai ICF-CL75iP)
Time (ora) (13)
 Ora este afişată permanent.
10
Operaţiuni preliminare
3 Conectaţi cablurile la terminalele
antenei AM.
Verificarea componentelor
furnizate
Verificaţi existenţa următoarelor elemente:
 Radio FM/AM cu ceas (1)
 Antenă AM buclă (1)
 Instrucţiuni de operare (acest manual) (1)
 Garanţie (1) (În unele ţări sau regiuni, nu se oferă
garanţie).
 Adaptor universal pentru compartimentul de
conectare al iPhone (1) / iPhone 3G (1) (numai ICFCL75iP)
 Baterie cu litiu Sony CR2032 (1) (În unele ţări sau
regiuni, bateria cu litiu este deja instalată în unitate.)
Conectarea antenei AM şi a
cablului de alimentare c.a.
(alimentare de la reţea)
1 Îndepărtaţi numai partea cu bucla de pe suportul
de plastic.
2 Instalaţi antena buclă AM.
 Cablul (A) sau cablul (B) se poate conecta la
oricare terminal.
4 Verificaţi trăgând uşor dacă antena buclă
AM este bine conectată.
Notă
 Nu plasaţi antena buclă AM lângă unitate sau
lângă alt echipament AV, deoarece pot
apărea zgomote.
 Forma şi lungimea antenei sunt astfel
proiectate încât să recepţioneze semnal AM.
Nu demontaţi şi nu rulaţi antena.
Sfat util
 Consultaţi pagina 16 pentru a stabili locul
pentru antenă şi orientarea acesteia pentru o
bună recepţie.
5 Conectaţi cablul de alimentare c.a. la priza
de perete.
Ecranul cu ceasul apare în modul default de
setare.
Note
 Funcţia ATS (Automatic Time Set) (setare automată
a orei) a unităţii păstrează ora corectă şi nu necesită
resetare. În unele ţări sau regiuni , funcţia ATS nu
este disponibilă.
 Puteţi utiliza această unitate împreună cu cablul de
alimentare în orice ţară sau regiune în care tensiunea
din reţea este cuprinsă între 100 V şi 240 V c.a., 50
Hz/60 Hz.
Sfat util
 În unele ţări sau regiuni zona de timp poate fi
schimbată. Pentru detalii privind setarea zonei de
timp, consultaţi capitolul „Zona de timp”.
 Deşi ceasul este setat corect în fabrică, pot apărea
discrepanţe datorită transportului sau depozitării.
Dacă este necesar, setaţi ceasul aşa cum este
descris în capitolul „Setarea ceasului”.
 Pentru detalii despre setarea limbii, se va consulta
capitolul „Setări generale”(24).
Setarea ceasului
Această unitate setează automat data şi ora. Dacă
unitatea este iniţializată, va trebui să setaţi ceasul
manual.
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [Clock Settings] (setare ceas) şi
apăsaţi butonul ENTER.
3 Selectaţi fiecare din setări după cum
urmează:
■
Time zone (zona de timp)
Setaţi zona locală cu
.
Pentru USA şi Canada
Pentru a dezactiva modul DEMO
La conectarea cablului de alimentare la priza de perete,
modul DEMO va porni automat 5 secunde mai târziu.
Dacă doriţi să dezactivaţi modul DEMO, apăsaţi butonul
HOME pentru a selecta [General Settings] (setări
generale), apoi [Video Setting] (setări video), [Demo
mode] (mod demo) şi [OFF].
Atlantic Standard Time
Eastern Standard Time*
Central Standard Time
Mountain Standard Time
Pacific Standard Time
Yukon Standard Time
Hawaiian Standard Time
Notă
 Dacă timp de un minut nu executaţi nici o operaţiune
asupra unităţii, modul DEMO va porni automat, cu
excepţia cazului în care se redă muzică şi fişiere
video.
Pentru Europa
Western European Time**
Central European Time*
Eastern European Time
* Setare de fabrică
** Pentru Marea Britanie, zona de timp este fixă
Note
 Când [Auto DST] (Auto Summer Time) (ora de
vară automată) este setată pe On, ceasul
avansează cu 1 oră.
 În unele ţări sau regiuni, [Time zone] (zona de
timp) nu este disponibilă.
12
11
■ Auto DST (Auto Summer Time) (ora de vară
automată)
Această unitate este setată din fabrică să treacă
automat la ora de vară. Simbolul [
] este afişat la
începutul perioadei cu ora de vară şi dispare automat la
sfârşitul acesteia.
Note
 În unele ţări sau regiuni [AUTO DST] (Auto Summer
Time) (ora de vară automată) nu este disponibilă.
 Elementele meniului afişat diferă în funcţie de ţară
sau regiune.
 Puteţi seta funcţia [AUTO DST] (Auto Summer Time)
manual, dacă este necesar. Clienţii care locuiesc în
ţări sau regiuni care nu utilizează ora de vară trebuie
să anuleze funcţia [AUTO DST] (Auto Summer Time)
înainte de a utiliza unitatea.
■ Data/Ora
Setaţi data şi ora manual cu
: Selectaţi data şi ora.
: Setaţi data şi ora.
Sfat util
Puteţi seta perioada în ani de la 2009 la 2099.
4 Apăsaţi butonul ENTER.
Sunt realizate setările dorite.
13
Funcţii de bază
Utilizarea meniului OPTION (opţiune)
Acest meniu facilitează modificarea setării curente
pentru orice funcţie, prin apăsarea butonului
OPTION.
Acestă secţiune descrie funcţiile de bază ale unităţii.
■ Lista meniului OPTION
Utilizarea acestei unităţi
Meniul HOME şi OPTION
(opţiune)
Utilizarea meniului HOME
Apăsând pe butonul HOME, puteţi executa cu uşurinţă
diverse funcţii: reda muzică, modifica o setare, etc.
Set preset/Delete preset
(setare opţiune/ştergere setare)
Select backgroud photo
(selectare imagine de fundal)
Begin slide show/
Stop slide show
(pornirea expunerii de imagini/
oprirea expunerii de imagini)
Select music
(selectare muzică)
Select video
(selectare fişier video)
Set current device to Alarm
(A/B)
(setare dispozitiv curent pe
alarmă)
(15)
(21)
(21)
(20)
(20)
(17)
Reglarea volumului
Puteţi regla nivelul volumului de la 0 la 30 utilizând
butoanele VOL + sau VOL -.
■ Lista meniu HOME
Pentru detalii, se vor consulta paginile indicate în
paranteze.
Muzică
Video
Fotografii de fundal
Radio
iPod & iPhone*
Import
Fun Wake-up
Setări de alarmă
Setări de ceas
Setări generale
(20)
(20)
(20)
(15)
(21)
(19)
(18)
(16)
(12)
(24)
Reglarea luminozităţii
Nivelul luminozităţii se schimbă apăsând butonul
SNOOZE/BRIGHTNESS în mod repetat.
* [iPod & iPhone] este disponibil numai la ICF-CL75iP
Sfat util
 Dacă se setează unitatea pe modul NIGHT
(noapte) şi nu se mai execută alte operaţii cu
unitatea, aceasta trece în modul SLEEP după 5
secunde. Dacă doriţi să reveniţi la afişajul cu
ceas, apăsaţi butonul SNOOZE/BRIGHTNESS
(High brightness) (luminozitate ridicată) sau
apăsaţi butonul OFF ■ ALARM RESET
(oprire/resetare alarmă) (Night brightness)
(luminozitate de noapte).
 Când modul SLEEP este activat, imaginea
curentă de fundal devine neagră.
14
Modificarea modului de afişare
a ceasului
Modul de afişare a ceasului are patru variante. Puteţi
selecta ecranul tip ceas, ecranul tip ceas cu imagine, tip
imagine încadrată sau ecranul de player muzică sau
radio.
1 Apăsaţi butonul DISPLAY în mod repetat.
 Modificaţi tipurile de afişare a ceasului conform
ciclului de mai jos.
Pentru a asculta radioul
1 Pentru a porni radioul apăsaţi butonul
RADIO BAND (banda radio) (ICFCL75iP)
sau butonul RADIO (ICFCL70)
 Se va afişa fereastra radioului.
2 Pentru a selecta banda AM/FM apăsaţi
butonul RADIO BAND (banda radio)
(ICFCL75iP) sau butonul BAND (banda)
(ICFCL70).
3 Selectaţi o frecvenţă cu
.
4 Pentru a opri radioul, apăsaţi butonul OFF■
ALARM RESET (oprit/resetare alarmă).
 Se revine la ecranul tip ceas.
Notă
 Gamele de frecvenţă radio diferă în funcţie
de ţară sau regiune. Înainte de a utiliza
radioul, identificaţi locaţia curentă. Pentru
detalii despre gama de frecvenţă, consultaţi
specificaţiile (31).
Presetarea unui post de radio
Notă
 Puteţi selecta ecranul tip player muzică sau radio
atunci când ascultaţi radio sau muzică.
1 Pentru a selecta postul de radio dorit,
urmaţi paşii 1 la 3 din capitolul de mai sus
“Pentru a asculta radioul”.
2 Apăsaţi butonul OPTION şi selectaţi
[Set preset] (presetare staţie radio).
 Apare fereastra de confirmare, iar postul de
radio este stocat în noua locaţie presetată.
Notă
 Această unitate stochează posturi de radio în
ordinea în care sunt presetate.
 Datele de presetare radio nu se vor pierde la
deconectarea alimentării c.a.
Sfat util

: Scanează înainte prin frecvenţele radio.
: Scanează înapoi prin frecvenţele radio.
 Scanarea porneşte de la frecvenţa curentă.
Când este recepţionată o frecvenţă, scanarea
se opreşte.
 Pentru a căuta un număr presetat,
apăsaţi
până apare numărul presetat.
 Puteţi preseta manual 20 posturi de radio FM
şi 10 posturi de radio AM.
 Dacă numerele pentru posturile de radio
presetate se termină, ştergeţi presetările nenecesare.
15
Ştergerea unui post de radio presetat
1 Selectaţi numărul postului de radio presetat cu
.
2 Apăsaţi butonul OPTION şi selectaţi
[Delete preset] (şterge opţiunea presetată).
 Apare fereastra de confirmare, iar postul de radio
selectat este şters.
Îmbunătăţirea recepţiei
FM: Extindeţi complet antena FM pentru a mări
sensibilitatea recepţiei.
AM: Conectaţi antena AM buclă la unitate. Rotiţi antena
orizontal pentru o recepţie optimă.
Note
 Pentru a evita interferenţele ţineţi playerele şi
telefoanele mobile departe de antena buclă AM
sau de antena externă FM.
 Când ascultaţi la radio cu iPodul conectat la
unitate sau când încărcaţi iPodul, pot apărea
interferenţe cu recepţia radio (numai ICFCL75iP).
Sfat util
 Dacă radioul FM este zgomotos, apăsaţi butonul
HOME pentru a selecta [General Settings] (setări
generale), apoi selectaţi [Radio Setting] (setări
radio) şi [Mono]. Radioul se va auzi mai clar chiar
dacă sonorizarea este mono.
Utilizarea funcţiei TIMER
(cronometru)
Funcţia de alarmă duală vă permite să utilizaţi
două tipuri de alarme individual setate. Pentru
fiecare tip de alarmă puteţi seta un sunet favorit,
sau puteţi utiliza o înregistrare originală împreună
cu afişarea unei imagini foto.
Setarea alarmei
1 Apăsaţi butonul ALARM SET
(setare alarmă).
• Se afişează fereastra [Alarm Settings]
(setări alarmă).
2 Selectaţi [Alarm A] sau [Alarm B] şi apăsaţi
butonul ENTER.
3 Setaţi fiecare opţiune după cum urmează:
Notă
• Puteţi apăsa butonul HOME pentru a selecta
[Alarm Settings] (setări alarmă).
■ Alarm A/Alarm B
Cu
* treceţi alarma pe [ON] sau [OFF]*.
*Setare implicită, de fabrică.
Notă
Puteţi porni/opri alarma apăsând butonul
ALARM A ON/OFF sau ALARM B ON/OFF.
■ Ora alarmei
Setaţi ora alarmei cu
.
Notă
• Puteţi schimba ora alarmei utilizând butonul
TIME SET A sau TIME SET B.
Sfat util
• Pentru a modifica ora de alarmă în plus sau în
minus deplasaţi butonul în sus sau în jos cu
unităţi de câte un minut. Dacă apăsaţi butonul în
mod continuu, modificările la ora de alarmă se
vor face cu unităţi de câte 10 minute.
16
Dezactivarea setării alarmei
■ Sunetul alarmei
Selectaţi sunetul favorit de alarmă cu
.
Acestă unitate este echipată cu 7 tipuri de alarme,
listate mai jos.
FM Radio
Porneşte radio cu postul radio
FM presetat.
AM Radio
Porneşte radio cu postul radio
AM presetat.
Buzzer
Porneşte buzzerul.
Music (muzică)
Porneşte muzica dorită.
Nature Sound*
Porneşte unul din cele 5 tipuri de
(sunete din
sunete din natură, preinstalate în
natură)
memoria internă a unităţii.
iPod**
Fun Wake-up
Porneşte muzica de pe iPod.
Porneşte o înregistrare a vocii
dumneavoastră şi o imagine foto
(18).
* Setare implicită , de fabrică.
** [iPod] este disponibil numai pe ICF-CL75iP.
Sfat util
• Pentru a seta sunetul curent, apăsaţi butonul OPTION
pentru a selecta [Set current device to Alarm (A)]
(setare dispozitiv curent pe alarma A) sau
[Set current device to Alarm (B)] (setare dispozitiv
curent pe alarma B).
■ Volum alarmă
Reglaţi nivelul volumului între 0 şi 30 cu
Setarea implicită, de fabrică este 8.
.
Notă
• Nu puteţi regla volumul pentru buzzer.
Apăsaţi butonul OFF ■ ALARM RESET pentru a
dezactiva alarma. Alarma va suna din nou, la
aceeaşi oră, în ziua următoare.
Note:ote
• Când sună alarma, apare ecranul de alarmă
original, cu excepţia ecranului [Fun Wake-up].
• Pentru detalii despre ceea ce trebuie făcut în
cazul unei întreruperi în alimentarea cu energie,
se va vedea pagina 30.
• Dacă o alarmă trebuie să sune în timpul
transferului unui document, alarma va suna
după finalizarea transferului.
Utilizarea funcţiei snooze (amânarea
alarmei)
Puteţi amâna alarmarea cu câteva minute utilizând
funcţia snooze.
Puteţi amâna de mai multe ori alarmarea apăsând
butonul SNOOZE/BRIGHTNESS.
Alarma va
suna
Notă
• Durata maximă de amânare este de 60 de
minute.
Sfat util
• Pentru a opri funcţia snooze, apăsaţi butonul
OFF ■ ALARM RESET.
■ Data alarmei
Selectaţi data alarmei cu
Everyday
Weekday*
Weekend
.
Alarma sună în fiecare zi.
Alarma sună de luni până vineri.
Alarma sună sâmbăta sau
duminica.
* Setare implicită, de fabrică.
4 Apăsaţi butonul ENTER.
• Setarea dorită este realizată.
17
■ Pentru a înregistra voce
Fun Wake-up
Vă puteţi trezi cu o alarmă care redă propria voce şi o
imagine foto. Dacă doriţi să setaţi o alarmă pe “Fun
Wake-up”, consultaţi capitolul “Setting an alarm”
(setarea unei alarme) de la pagina 16.
Selectaţi şi apăsaţi butonul ENTER.
• Apare fereastra de confirmare.
Selectaţi [Yes] cu
şi apăsaţi butonul
ENTER.
• Când începe înregistrarea, vorbiţi în microfon.
Note:
• Timpul maxim de înregistrare este 10 secunde.
Dacă doriţi să opriţi înregistrarea , selectaţi ■.
• Dacă doriţi să confirmaţi vocea înregistrată,
selectaţi
şi apăsaţi butonul ENTER.
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [Fun Wake-up].
3 Selectaţi opţiunea dorită ,
,
,
[Fun-Wake up 1] până la [Fun-Wake up3]
cu
.
între
4 Setaţi fiecare dintre opţiuni după cum urmează:
■ Pentru a selecta o imagine foto
Selectaţi
şi apăsaţi butonul ENTER.
• Apare fereastra de confirmare.
Selectaţi media dorită cu
ENTER.
şi apăsaţi butonul
Selectaţi fotografia dorită din listă cu
şi apăsaţi butonul ENTER.
• Imaginea foto selectată apare pe tot ecranul.
Selectaţi fotografia dorită apăsând
şi apăsaţi butonul ENTER.
• Apare fereastra de confirmare.
Selectaţi [Yes] cu
şi apăsaţi butonul
ENTER.
• Imaginea foto selectată apare ca imagine de
fundal (wallpaper).
18
Utilizarea cronometrului SLEEP
Puteţi seta cronometrul sleep apăsând butonul SLEEP
în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi butonul SLEEP, durata (în
minute) se schimbă după cum urmează:
Pentru a reda muzică,
fişiere video şi imagini foto
Importul fişierelor
1 Introduceţi un card de memorie în slot
având eticheta cu faţa către dumneavoastră
sau conectaţi un dispozitiv USB în spatele
acestei unităţi.
Sfat util
• Când se setează cronometrul sleep, pe ecran apare
[SLEEP].
Sunetul naturii pentru un somn liniştit
Sunete din natură pre-instalate vă oferă relaxare şi un
somn bun.
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [Music](muzică) şi apăsaţi butonul
ENTER.
3 Selectaţi [Internal memory](memorie internă) şi
apăsaţi butonul ENTER.
4 Selectaţi fişierele dorite cu sunetele din natură şi
apăsaţi butonul ENTER.
5 Apăsaţi butonul SLEEP.
2 Apăsaţi butonul HOME.
3 Selectaţi [Import] şi apăsaţi butonul ENTER.
4 Selectaţi media dorită şi apăsaţi butonul
ENTER.
5 Bifaţi fişierele multiple dorite cu
şi
apăsaţi butonul ENTER. Apoi apăsaţi
pentru a selecta [Import].
• Apare fereastra de confirmare.
6 Selectaţi [Yes] cu
şi apăsaţi
butonul ENTER.
• Se realizează copierea fişierelor selectate în
memoria internă.
19
Note
• Pentru detalii privind cardurile de memorie pe care
le puteţi utiliza cu acestă unitate, consultaţi
capitolul “Despre cardurile de memorie” (26).
• Nu deconectaţi cablul de alimentare c.a.
(alimentare de la reţea) de la priza de perete în
timpul funcţionării. Fişierul se poate deteriora.
• Îndepărtaţi cardul de memorie din slot sau
dispozitivul USB din conectorul USB în sensul
opus inserării.
Ştergerea fişierelor
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [Music] (muzică) sau [Video] şi
[Background Photos] (imagini foto de
fundal) şi apăsaţi butonul ENTER.
3 Selectaţi media dorită şi apăsaţi butonul
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [General Settings] (setări
ENTER.
4 Selectaţi fişierul dorit şi apăsaţi butonul
generale) şi selectaţi [Delete files]
(ştergere fişiere), apoi apăsaţi butonul
ENTER.
ENTER.
• Redă fişierul selectat pentru muzică şi video.
3 Selectaţi memoria internă şi apăsaţi
Sfat util
• Puteţi să redaţi muzică şi video direct apăsând
butonul USB/MEMORY
.
butonul ENTER.
4 Bifaţi fişierele multiple dorite cu
Redare muzică, fişiere video
şi setare imagini foto de
fundal (wallpaper)
şi
apăsaţi butonul ENTER. Apoi apăsaţi
pentru a selecta [Delete] (şterge).
• Apare fereastra de confirmare.
• Pentru a seta imaginea foto de fundal
(wallpaper) astfel:
5 Selectaţi [Yes] cu
5 Selectaţi imaginea foto dorită şi apăsaţi
Note
• Această unitate nu poate utiliza date care au fost
criptate sau comprimate folosind autentificarea cu
amprentă sau cu parolă.
• Consultaţi şi manualul dispozitivului conectat.
• Compatibilitatea cu toate dispozitivele externe nu este
garantată.
• În timpul redării sau în timpul pauzei în redarea de
muzică sau fişiere video, nu puteţi copia sau şterge
fişiere.
Sfat util
• Puteţi afişa imaginea foto următoare sau
anterioară apăsând
.
• Pentru a schimba muzica sau fişierul video,
apăsaţi butonul OPTION pentru a deschide
meniul [Option], apoi selectaţi [Select music]
(selectare muzică) sau [Select video] (selectare
video).
• Pentru detalii despre modificarea fiecărei setări
de muzică, video sau imagine foto consultaţi
“General Settings” (setări generale) (24).
şi apăsaţi butonul
ENTER .
• Fişierele selectate sunt şterse din memoria internă.
butonul ENTER.
• Apare fereastra de confirmare.
6 Selectaţi [Yes] cu
şi apăsaţi butonul
ENTER.
• Imaginea foto selectată este setată ca
imagine de fundal (wallpaper).
20
Note
• Verificaţi în “Specificaţii”, pagina 31, formatele de
fişiere suportate.
• Nu puteţi afişa imaginea de copertă pentru conţinut
WMA.
• Fotografiile sunt utilizate numai pentru fundal
(wallpaper). Imaginea de fundal nu poate fi redată.
Sfat util
• Pentru a schimba imaginea de fundal (wallpaper),
apăsaţi butonul OPTION (opţiune) pentru a deschide
meniul [Option] (opţiune), apoi selectaţi
[Select background photo] (selectare imagine foto de
fundal).
• Puteţi alege între 6 fotografii pre-instalate în memoria
internă ca wallpaper.
Setarea slideshow (succesiune de imagini)
Fotografiile din media dorită sunt afişate automat una
după alta.
Utilizarea funcţiilor iPod &
iPhone (Numai pentru
ICFCL75iP)
Puteţi reda muzică, etc. de pe un iPod conectat la
acestă unitate. Pentru a utiliza un iPod, consultaţi
ghidul de utilizare al iPod-ului dumneavoastră.
Modele de iPod compatibile
În continuare sunt prezentate modelele de iPod
compatibile. Actualizaţi iPod-ul în prealabil, pentru
a utiliza cel mai recent software.
1 Apăsaţi butonul OPTION.
2 Selectaţi [Begin slide show](porneşte redarea
succesivă de imagini).
3 Apăsaţi butonul ENTER.
• Redarea imaginilor începe cu media selectată.
Notă
• Setarea implicită, de fabrică este de 10 secunde
pentru intervalul de redare a imaginilor. Dacă doriţi să
modificaţi intervalul, consultaţi pagina 24.
iPod nano a 5-a
generaţie
(cameră video)
iPhone 3GS
Alte funcţii pentru redare muzică şi video
Play/Pause
(redare/pauză)
Apăsaţi butonul
USB/ MEMORY
.
Restart
Apăsaţi butonul
USB/MEMORY
.
Skip to previous/
the next
(trece la
anteriorul/
următorul)
Apăsaţi
Fast forward/
Rewind (derulare
înainte/înapoi)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
.
Stop
Apăsaţi butonul OFF ■
ALARM
RESET.
iPod touch a
2-a generaţie
iPod nano a 4-a
generaţie
iPhone 3G
iPod touch prima
generaţie
.
21
Note
• Posibilitatea de redare aleatoare de pe iPod nu
este disponibilă la această unitate.
• Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru
pierderea sau distrugerea datelor înregistrate pe
iPod atunci când acesta este conectat la
această unitate.
• iPod-ul de generaţie 4 (display color) nu poate
reda fotografii.
iPod nano a 3-a
generaţie (video)
iPod clasic
Modul de funcţionare al
iPod-ului
iPhone
iPod nano a 2-a
generaţie
(aluminiu)
Puteţi reda muzică sau fişiere video de pe un
iPod, conectând-ul la această unitate.
Pentru a detalii despre modul de funcţionare al
iPod-ului dumneavoastră , consultaţi ghidul de
utilizare al acestuia.
1 Apăsaţi PUSH OPEN (apasă pentru a
deschide).
iPod a 5-a generaţie
(video)
iPod nano prima
generaţie
 Compartimentul de conectare este ejectat
pe jumătate.
2 Deschideţi compartimentul complet.
iPod a 4-a generaţie
(display color)
iPod mini
22
iPod a 4-a generaţie
3 Ataşaţi adaptorul pentru
iPod/iPhone.
Notă
Adaptor universal pentru compartimentul de
conectare
Pentru iPhone
Pentru iPhone 3G
Funcţiile de bază ale acestei unităţi
Pentru
Opri iPod-ul
Pune în pauză
redarea
Trece la piesa
următoare
Reveni la piesa
anterioară
Localiza un punct
în timp ce ascultaţi o
melodie
 Dacă utilizaţi iPhone sau iPhone 3G, ataşaţi
adaptorul universal pentru iPhone sau iPhone 3G
înainte de introducerea în conector. Numărul
adaptorului,
sau
,apare în partea de josspate a adaptorului universal furnizat.
este
pentru iPhone, iar
este pentru iPhone 3G.
Verificaţi numărul adaptorului înainte de utilizare.
4 Introduceţi iPod-ul/iPhone-ul în conectorul
unităţii.
5 Apăsaţi butonul iPod & iPhone.
• Începe redarea de pe iPod.
Note
• iPod touch/iPhone nu pot reda fişiere video în mod
automat. Vă rugăm să porniţi manual redarea de pe
unitatea iPod.
• Nu puteţi reda pe această unitate imaginile de album
ale iPod-ului sau iPhone-ului.
Afişarea de imagini foto de pe iPod
Dacă doriţi să afişaţi imagini foto de pe iPod pe această
unitate, selectaţi [Video] în meniul [iPod & iPhone] în
timpul redării de pe iPod.
Reveni la meniul
anterior
Selecta un element al
meniului sau o piesă
pentru redare
Executa meniul
selectat sau a
începe redarea
Apăsaţi
Butonul OFF ■
ALARM RESET
Butonul iPod &
iPhone
.
Pentru a relua
redarea
apăsaţi butonul
încă o dată.
sau
în timpul redării şi
ţineţi-l apăsat până
găsiţi punctul
Buton BACK/iPod
MENU
Butonul ENTER
Sfat util
• Un alt mod de redare iPod este apăsând butonul
HOME pentru a selecta [iPod & iPhone].
• Puteţi utiliza meniul pentru iPod Touch şi iPhone
când [Music] (muzică) sau [Video] sunt selectate
deja .
Încărcarea iPod-ului
Puteţi utiliza unitatea pentru a încărca bateria
iPod-ului. Încărcarea începe când iPod-ul este
conectat.
Setarea alarmei iPod-ului
Puteţi seta pe iPod o alarmă sonoră. Pentru detalii
despre cum puteţi seta iPod-ul să sune,
consultaţi “Setarea unei alarme” la pagina 16.
23
Ad
Informaţii suplimentare
■ Setare imagini foto
Selectaţi modul de afişare pentru imagini foto
.
Setări Generale
1 Apăsaţi butonul HOME.
2 Selectaţi [General Settings] (setări generale) şi
Display
mode (mod
afişare)
apăsaţi butonul ENTER.
3 Selectaţi fiecare opţiune în parte, după cum
urmează:
■ Setare limbă
Selectaţi limba de afişare cu
Setare limbă
.
English*, Deutsch, Español,
Français, Italiano, Português,
Русский, Nederlands
Slide show
* Setare implicită, de fabrică.
■ Setare muzică
Selectaţi modul de redare cu
Normal*
Repeat (repetare)
Repeat 1 Song (redă o
melodie)
.
Redă muzică fără
repetare.
Redă muzică în mod
repetat.
Melodia curentă este
redată în mod repetat.
Interval
slideshow
Imagini foto
preinstalate
* Setare implicită, de fabrică.
■ Setare Video
Schimbaţi modul de redare cu
Display
mode***
(mod afişare)
Demo mode
(mod demo)
Full screen
Mode
(mod de
redare pe tot
ecranul)
(imagine
încadrată pe
ecran)
ON*
OFF
.
Este afişată
toată imaginea
foto
Imaginea foto
este afişată
astfel încât să
se încadreze
pe ecran.
ON*
Redă imaginile
succesiv, una
după alta.
OFF
Anulează
modul de
redare
slideshow.
10sec.*/1min./1oră/12ore/24
ore
ON*
Când este
activateă
[Background
Photos]
(imagini de
fundal) sau
[Fun Wakeup],
sunt afişate
imaginile foto
preinstalate.
OFF
Imaginile foto
preinstalate nu
sunt afişate.**
Afişează o
imagine pe tot
ecranul. **
* Setare implicită, de fabrică.
** Dacă toate fişierele foto importate pe această
unitate sunt şterse, această setare este trecută
automat pe [ON].
Măreşte
imaginea,
suficient cât să
ocupe tot
ecranul.**
■ Setare Radio
Activează
modul demo.
Dezactivează
modul demo.
* Setare implicită, de fabrică.
**Datele originale ale imaginii nu se vor schimba.
*** Modul de afişare nu este disponibil când se redau
fişiere video de pe un iPod/iPhone. Additional
information Additional information
ditional information
Full
screen
Mode
(mod de
redare pe
tot
ecranul)
Fit to
screen*
Selectaţi setarea radio cu
.
Trepte canal AM
10kHz
Pentru SUA şi Canada
9kHz
Pentru Europa
FM Mono/Auto
Mono
Forţează radioul să redea
mono.
Auto*
Comută de pe stereo pe mono
automat, ca răspuns la
semnalul FM.
* Setare implicită, de fabrică.
■ Resetarea tuturor setărilor
Resetează setările curente la cele implicite.
24
Format
Formatarea şterge toate fişierele de muzică, video sau
foto pentru a crea spaţiu în memoria internă.
Note
• În funcţie de problemă este necesară initializarea
unităţii. În acest caz, datele stocate în memoria internă
vor fi şterse.
• Toate fişierele importate în memoria internă vor fi
şterse cu excepţia muzicii şi imaginilor foto
preinstalate.
• Nu formataţi memoria internă prin conectare la alt
dispozitiv extern.
■ Ştergerea fişierelor
Puteţi şterge fişierele selectate în memoria internă. Se
va consulta capitolul “Ştergerea fişierelor” de la pagina
20.
■ Informaţii despre unitate
Afişează informaţii despre această unitate.
4 Apăsaţi butonul ENTER.
• Setarea dorită este realizată.
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă oricare din aceste probleme persistă după
realizarea următoarelor verificări, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Unitatea nu poate fi alimentată.
• Introduceţi fişa cablului de alimentare corect.
Nu aveţi sonor.
• Volumul este setat pe minim. Măriţi volumul.
Datorită unei întreruperi de curent apare
ecranul de setare a ceasului
• Bateria este descărcată. Înlocuiţi bateria.
Înlocuiţi bateria cu una nouă.
La începutul orei de vară, ceasul nu trece
automat la ora de vară.
• Verificaţi setarea ceasului.
Alarma nu porneşte la ora stabilită.
• Verificaţi dacă [Alarm A] sau [Alarm B] este
afişată corect.
Setările de alarmă sunt activate dar nu
există sonor la ora alarmei.
• Verificaţi nivelul volumului la alarma setată.
Muzica de pe dispozitivul USB nu este
redată.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut,
încercaţi alt dispozitiv USB.
Nu se poate asculta radio AM deoarece nu
există sonor.
• Conectaţi antena bucla AM la această
unitate.
Nu se pot afişa imagini foto pe ecran.
• Introduceţi un card de memorie sau conectaţi
corect un dispozitiv USB.
• Introduceţi un card de memorie ce conţine
fotografii sau conectaţi un dispozitiv extern ce
conţine fotografii.
• Verificaţi formatele fişierelor care pot fi
afişate.
Unele imagini nu sunt afişate.
• Unitatea poate reda, salva, şterge sau utiliza
până la 9,999 fişiere imagine.
O imagine foto a fost ştearsă accidental.
• Odată ştearsă, o imagine foto nu mai poate fi
recuperată.
iPod-ul nu are sonor (Numai la ICF-CL75iP).
• Verificaţi conexiunea cu iPod-ul.
• Reglaţi volumul.
iPod-ul nu poate fi operat cu această
unitate (numai ICF-CL75iP).
• Verificaţi conexiunea iPod-ului.
25
iPod-ul nu poate fi încărcat
(numai ICF-CL75iP).
• Verificaţi conexiunea iPod-ului.
Despre cardurile de
memorie
Media “Memory Stick”
“Memory Stick” media este un mediu IC compact,
portabil cu o mare capacitate de stocare date.
Tipurile de media “Memory Stick Duo” care pot fi
folosite cu ceasul radio sunt listate în tabelul de
mai jos.
Tipuri de media “Memory Stick” pe care
o poate folosi un ceas cu radio
Cu acest ceas cu radio puteţi folosi următoarele
tipuri de “Memory Stick” media*1:
Tipuri de media
“Memory Stick”
2
“Memory Stick”*
(Nu este compatibil cu
“MagicGate”)
2
“Memory Stick”*
(Compatibil cu
“MagicGate”)
“MagicGate Memory
Stick”*5
2
“Memory Stick PRO”*
“Memory Stick PRO
DUO”
“Memory Stick PRO-HG”
“Memory Stick Micro”*3
(“M2”*4)
Redă
O
O
O
O
O
O
*1) Ceasul cu radio suportă FAT32. Ceasul cu
radio este compatibil cu media “Memory
Stick” cu capacitatea de 32 GB sau mai mică,
produse de Sony Corporation. Totuşi nu putem
garanta funcţionarea cu toate tipurile de media
“Memory Stick”.
*2) Ceasul cu radio este echipat cu un slot
compatibil atât cu media de mărime standard
cât şi cu media de mărime Duo. Fără un
adaptor media “Memory Stick Duo” puteţi
utiliza atât media “Memory Stick” de mărime
standard cât şi media “Memory Stick Duo” de
mărime compactată.
26
*3) Când folosiţi media „Memory Stick Micro” cu ceasul
radio, folosiţi un adaptor M2.
*4) „M2” este o prescurtare pentru media „Memory Stick
Micro”. În continuare, „M2” va fi folosit pentru a
descrie mediul „Memory Stick Micro”.
*5) Înregistrarea/citirea datelor care necesită o protecţie
a drepturilor de autor „MagicGate” nu este posibilă.
„MagicGate” este un nume general pentru
tehnologia de protecţie a drepturilor de autor
dezoltată de Sony, care foloseşte autentificare şi
criptarea datelor.
• Ceasul nu suportă transfer de date paralel în 8 biti.
Note despre utilizare
• Pentru informaţii actualizate despre mediile de stocare
„Memory Stick” pe care ceasul radio le poate suporta,
vizitaţi pagina web cu informaţii despre compatibilitate
de pe site-ul web Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/
compatible.html
• Nu folosiţi mai mult de un „Memory Stick” odată,
deoarece puteţi defecta ceasul radio.
• Dacă folosiţi o media „Memory Stick Micro” cu ceasul
radio, acesta trebuie instalat împreună cu un adaptor
„M2”.
• Dacă folosiţi o media „Memory Stick Micro” cu ceasul
radio, fără un adaptor „M2”, există riscul ca acesta să
rămână blocat.
• Dacă montaţi o media „Memory Stick Micro” pe
un adaptor „M2”, apoi montaţi adaptorul „M2” pe
un adaptor „Memory Stick Duo”, există riscul
funcţionării incorecte a ceasului radio.
• Când formataţi o media „Memory Stick”, folosiţi
funcţia de formatare a ceasului radio. Dacă
folosiţi PC-ul pentru a formata media „Memory
Stick”, imaginile nu vor fi afişate corespunzător.
• Când formataţi o media „Memory Stick” toate
datele de pe acesta, inclusiv imaginile
protejate, vor fi şterse. Pentru a evita ştergerea
accidentală a unor date importante, verificaţi
conţinutul mediei „Memory Stick” înainte de a-l
formata.
• Nu puteţi înregistra, edita sau şterge date dacă
acţionaţi comutatorul anti-scriere pe LOCK.
• În spaţiul pentru etichetă, nu ataşaţi alte
materiale în afara etichetei furnizate. Când
ataşaţi eticheta, asiguraţi-vă că aţi ataşat-o pe
spaţiul destinat acesteia şi că nu iese în afară.
27
Cardul de memorie SD
Slotul pentru card de memorie SD al ceasului radio
suportă:
1

card de memorie SD *

card miniSD şi microSD (Un adaptor este
necesar)*2

card de memorie SDHC*3
4

card de memorie standard MMC*
Nu garantăm operarea corespunzătoare a tuturor
tipurilor de carduri de memorie SD şi standard MMC.
*1) Ceasul radio a fost testat cu un card de memorie SD
cu capacitate de 2GB sau mai mică.
*2) Unele adaptoare disponibile în comerţ au terminale
proiectate pe spate. Acestea ar putea să funcţioneze
necorespunzător cu ceasul radio.
3)
* Ceasul radio a fost testat cu un card de memorie
SDHC cu capacitate de 8GB sau mai mică.
4)
* Ceasul radio a fost demonstrat funcţional cu un card
de memorie standard MMC cu capacitate de 2GB
sau mai mică.
Note despre utilizare
Citirea datelor care necesită protecţia drepturilor de
autor nu este posibilă.
28
Note despre utilizarea cardului de
memorie











Când utilizaţi un card, verificaţi direcţia de
inserare corectă a cardului şi slotul potrivit
acestuia.
Când inseraţi un card, va intra doar o
porţiune din acesta. Nu introduceţi cu forţa
mai mult, deoarece puteţi defecta cardul
şi/sau ceasul radio.
Nu îndepărtaţi cardul cât timp ceasul radio
scrie sau citeşte date. Datele pot deveni
ilizibile sau pot fi şterse.
Recomandăm salvarea unei copii de rezervă
a datelor dumneavoastră importante.
Datele procesate de un calculator ar putea
să nu fie afişate de ceasul radio.
Când transportaţi sau depozitaţi un card,
păstraţi-l în carcasa furnizată.
Nu atingeţi terminalul cardului cu mâna sau
cu un obiect metalic.
Nu loviţi, îndoiţi sau scăpaţi cardul.
Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul.
Nu expuneţi cardul la umezeală.
Nu folosiţi sau păstraţi cardul în următoarele
condiţii:
Spaţii neadecvate condiţiilor de
utilizare cum ar fi interiorul unei maşini
parcate la soare şi/sau afară, vara,
expus luminii directe a soarelui, sau
lângă un aparat de încălzit.
Spaţii umede sau spaţii în care se află
substanţe corozive.
Spaţii supuse la electricitate statică
sau zgomot electric.
Precauţii








Alimentaţi aparatul la sursa de curent specificată
în „Specificaţii”.
Pentru a deconecta cablul de curent c.a.
(alimentare de la reţea), trageţi de fişă şi nu de
cablu.
Deoarece difuzorul conţine un magnet puternic,
ţineţi la distanţă cărţile de credit şi ceasurile
mecanice pentru a preveni defectarea acestora.
Nu ţineţi aparatul într-un spaţiu lângă un radiator
sau o conductă de aer sau într-un spaţiu supus la
razele directe ale soarelui, praf excesiv, vibraţii
mecanice sau şoc.
Permiteţi ventilarea aparatului pentru a evita
supraîncălzirea acestuia. Nu plasaţi aparatul pe o
suprafaţă (covor, pătură, etc.) sau lângă materiale
(draperie) care ar putea bloca ventilarea acestuia.
Dacă se întâmplă sa scăpaţi un obiect sau lichid în
interiorul aparatului, acesta trebuie deconectat de
la sursa de curent şi verificat de personal calificat
înainte de a-l utiliza în continuare.
Pentru a curăţa carcasa, folosiţi o lavetă moale,
umezită cu o soluţie cu detergent slab.
Nu atingeţi niciodată firul metalic al antenei FM în
timpul unei furtuni. Mai mult, deconectaţi cablul de
alimentare AC de la radio.
Dacă mai aveţi întrebări sau probleme legate de
unitatea dumneavoastră, consultaţi distribuitorul Sony
cel mai apropiat.
Înlocuirea bateriei
1 Lăsaţi fişa c.a. conectată la priză, scoateţi
şurubul care ţine capacul bateriei de pe
spatele aparatului folosind o şurubelniţă.
2 Deschideţi capacul bateriei.
3 Înlocuiţi cu o baterie nouă şi aşezaţi-o cu
partea pozitivă (+) în sus.
4 Închideţi capacul bateriei şi asiguraţi-l cu
şurubul.
5 Apăsaţi butonul HOME şi butonul DISPLAY
în acelaşi timp, în meniul [Home] pentru a
opri/porni
ecranul.
Notă
• Când înlocuiţi bateria, nu deconectaţi fişa de la
priză, altfel calendarul, ora curentă, alarmele şi
posturile radio vor fi resetate.
29
Note despre alarmă în cazul întreruperii
curentului
În cazul unei întreruperi de curent, alarma va funcţiona
până la descărcarea totală a bateriei.
Totuşi, unele funcţii vor fi afectate astfel:
• Iluminarea de fundal nu funcţionează.
• Dacă alarma este setată altfel decât în modul buzzer,
va trece automat pe modul buzzer.
• Dacă întreruperea curentului are loc în timpul
funcţionării alarmei, aceasta se va opri.
• Dacă alarma nu se opreşte, va suna timp de 5 minute.
• Dacă “
” apare pe display, la o întrerupere de
curent, alarma nu va suna.
Înlocuiţi bateria dacă apare “
”.
• Funcţia snooze nu va funcţiona.
• În timpul întreruperii de curent, alarma va suna la ora
stabilită numai o dată.
Notă
• Pentru a păstra ora corect, această unitate are o
baterie internă CR2032 ca sursă de backup.
Dacă întreruperea de curent are loc când bateria este
descărcată, ora curentă şi ora alarmei vor fi iniţializate.
Înlocuiţi bateria cu o baterie cu litiu Sony CR2032.
Utilizarea altui tip de baterie poate provoca un incendiu
sau chiar o explozie.
Note pentru clienţii din Europa
(cu excepţia Europei de est)
Ceasul este presetat la fabrică, iar memoria sa este
alimentată de bateria preinstalată Sony
CR2032. Dacă apare fereastra de setare a ceasului în
timp ce unitatea este conectată pentru prima dată la o
priză c.a., înseamnă ca bateria este descărcată. În
acest caz consultaţi un distribuitor Sony. Bateria
preinstalată CR2032 este considerată parte a acestui
produs şi i se acordă garanţie.
Pentru a valida garanţia pentru acest produs trebuie să
prezentaţi “Note pentru clienţii din Europa (cu excepţia
Europei de est)” (din aceste instrucţiuni) unui distribuitor
Sony.
30
NOTE DESPRE BATERIILE CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o lavetă uscată pentru a
asigura un bun contact.
• Instalaţi bateriile cu polaritatea corectă.
• Nu manevraţi bateriile cu cleşti metalici deoarece
se pot produce scurtcircuite.
Despre mărci
•
sunt mărci sau mărci înregistrate ale Sony
Corporation.
• iPod este marcă a Apple Inc., înregistrată în SUA
şi alte ţări.
• iPhone este marcă a Apple Inc.
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput
special pentru conectarea la iPod şi a fost
certificat de dezvoltator pentru a îndeplini
standardele de performanţă Apple.
• “Works with iPhone” (funcţionează cu iPhone)
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput special pentru conectarea la iPhone şi
a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini
standardele de performanţă Apple.
• Apple nu este responsabil pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru conformitatea sa cu
standardele de siguranţă şi de reglementare.
•Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3
este licenţa Fraunhofer IIS şi Thomson
Multimedia.
• Dream Machine este o marcă a Sony
Corporation.
• No Power No Problem este o marcă a Sony
Corporation.
• Toate celelalte companii şi nume de produs
menţionate aici pot fi mărci sau mărci
înregistrate ale companiilor respective.
În plus, “™” şi “®” nu sunt menţionate de fiecare
dată în acest manual.
Specificaţii
■ Secţiunea radio
Gama de frecvenţă:
Pentru SUA şi Canada
FM: 87.5 MHz - 108 MHz (paşi de 0.1 MHz)
AM: 530 kHz - 1,710 kHz (paşi10 kHz)
Pentru Europa
FM: 87.5 MHz - 108 MHz (paşi de 0.05 MHz)
AM: 531 kHz - 1,602 kHz (paşi de 9 kHz)
Poziţiile presetate: 20 FM, 10 AM
■ Secţiunea alarmă
Număr alarmă: Dual
Alarmă de weekend: În fiecare zi/Zi de lucru/Weekend
Snooze: intervale de 10 minute până la 1oră
Fun Wake up (Trezire cu imagine foto şi voce
înregistrată): Număr: 3
Durata maximă de înregistrare: 10 sec.
■Secţiunea iPod (numai pentru ICF-CL75iP)
Ieşirea c.c.: 5 V
MAX: 500 mA
■Generalităţi
Dimensiuni LCD: 7 inci/WVGA (800 × 480)
Strălucire: 4 paşi (mod Hi, Mid, Lo, Night)
Difuzor: ¢31.3 mm (1.2 inch) × 2
Impedanţa nominală 8
Slot memorie: Slot multi-card (MS, MS PRO,
MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, MMC)/
USB
Memorie internă (zonă utilizator): 1 GB (902
MB)
Audio:MP3
Bit rate: 32 kbps - 320 kbps (compatibil VBR)
Rata de eşantionare: 8 kHz - 48 kHz
WMA*1*2
Bit rate: 32 kbps - 192 kbps
Rata de eşantionare: 8 kHz - 48 kHz
*1) Versiune suport 7.0, 8.0
*2) Fişierele cu protecţie a drepturilor de autor nu pot fi
redate de această unitate.
Imagini foto: JPEG (Dimensiune maximă: 4,096 ×
4,096)
Slide show: 10 sec./1 min./1 oră/12 ore/24 ore
Format compresie video:
MPEG-1
Format fişier: format fişier MP4, format fişier AVI
Extensie: .mpg, .avi
Bit rate: Max. 4 Mbps
Cadre pe secundă: Max. 30 fps
Rezoluţie: Max. 720 × 576
MPEG-4
Format fişier: format fişier MP4, format fişier AVI
Extensie: .mp4, .avi
Profil: Advanced Simple Profile (profil simplu
avansat)
Bit rate: Max. 4 Mbps
Cadre pe secundă: Max. 30 fps
Rezoluţie: Max. 720 × 576
Motion-JPEG
Format: format Quick Time, format AVI
Extensie: .mov, .avi
Rezoluţie: Max. 640 × 480
Audio Compression Format (format compresie
audio):
AAC-LC (Pentru formate de fişiere MP4, AVI)
Canal: Max. 2 ch
Rată de eşantionare: 24, 32, 44.1, 48 kHz
MPEG-3 (Pentru format de fişier AVI)
Canal: Max. 2 ch
Rată de eşantionare: 24, 32, 44.1, 48 kHz
PCM (Pentru MPEG-1)
Canal: Max. 2 ch
Rată de eşantionare: 24, 32, 44.1, 48 kHz
Sleep: 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./
120 min.
Sunete natură: Valurile mării, Păsări, Ploaie,
Pârâu, Sub apă.
Ieşire putere: 1 W + 1 W (la 10% distorsiune
armonică)
Alimentare:
Pentru SUA şi Canada: 120 V AC, 60 Hz
Pentru Europa: 230 V AC, 50 Hz
Consum de putere: 18 W (Strălucire Hi)
Baterie de back up: CR2032
Dimensiuni (aprox.): 205.6 × 148 × 119.5
mm (8 1/8 × 5 7/8 × 4 3/4 inch) (w/h/d)
(fără părţi extinse şi butoane)
Greutate (aprox.):
ICF-CL75iP: 1,006 g (2 lb 3.5 oz)
ICF-CL70: 950 g (2 lb 1.5 oz)
(inclusiv unitatea de alimentare)
Verificaţi componentele furnizate la pagina 11.
31
Download PDF

advertising