Sony | ICF-P36 | Sony ICF-P36 Radio portabil Instrucţiuni de utilizare

4-573-994-11(1) (RO)
3
Radio FM/AM
Instrucţiuni de utilizare
©2015 Sony Corporation
ICF-P36
1
R6/LR6 (AA)
Pentru o recepţie mai bună
FM
2
AM
Română
AVERTISMENT
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Plăcuţa de identificare şi informaţiile importante
despre siguranţă sunt amplasate în exterior,
pe partea de dedesubt a unităţii.
Nivelul volumului nu depăşeşte o anumită
valoare atunci când folosiţi căştile pentru
o audiţie cu un nivel corespunzător.
Pentru a preveni eventuala
afectare a auzului, nu ascultaţi
la niveluri ridicate ale
volumului pe perioade
îndelungate.
Măsuri de precauţie
• Operaţi unitatea doar la 3 V c.c. cu două
baterii R6/LR6 (dimensiunea AA).
• Evitaţi expunerea la temperaturi extreme,
lumină solară directă, umezeală, nisip, praf
sau şocuri mecanice. Nu lăsaţi niciodată
unitatea într-o maşină parcată la soare.
• Dacă pătrund orice fel de obiecte în unitate,
scoateţi bateriile şi solicitaţi verificarea
acesteia de către personal calificat, înainte
de a o utiliza din nou.
• Întrucât boxa este prevăzută cu un magnet
puternic, menţineţi la distanţă faţă de unitate
cărţile de credit personale codificate
magnetic sau ceasurile cu mecanism
de întoarcere manual, pentru a preveni
posibila deteriorare cauzată de magnet.
• În cazul în care se murdăreşte carcasa,
curăţaţi-o cu o cârpă moale şi uscată,
umezită cu o soluţie slabă de detergent.
• Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare
abrazivi sau solvenţi chimici pentru a evita
deformarea carcasei.
• Aveţi grijă să nu stropiţi unitatea cu apă.
Această unitate nu este etanşă.
• Folosirea acestei unităţi cu un volum ridicat
poate afecta auzul. Pentru siguranţa traficului,
nu folosiţi această unitate în timp ce
conduceţi sau mergeţi pe bicicletă.
• În anumite circumstanţe, în special dacă
aerul este foarte uscat, nu este neobişnuit
să apară descărcări de electricitate statică
sau electroşocuri atunci când corpul
dumneavoastră intră în contact cu un alt
obiect, în cazul de faţă cu elementele
intraauriculare care ating urechea/urechile.
Energia generată de această descărcare
naturală este extrem de mică şi nu este
emisă de produs ci de mediul natural.
• În funcţie de puterea semnalelor radio, este
posibil ca indicatorul TUNE (acord) să nu
se aprindă, chiar dacă se recepţionează
o transmisie. În plus, este posibil ca
indicatorul să se aprindă incorect din
cauza zgomotului exterior, chiar dacă
nu se recepţionează o transmisie.
Folosiţi indicatorul TUNE orientativ.
• În cazul în care conectaţi căşti (nefurnizate)
la unitate, folosiţi căşti prevăzute cu un
miniconector stereo (3-poli) sau monofonice
(2-poli). Dacă folosiţi alt tip de conector, este
posibil să nu se audă sunetul.
Miniconector
monofonic
Tipuri de
conectori
compatibili
1 inel
Miniconector
stereo*
2 inele
Nu se pot
utiliza alte
tipuri de
conectori.
cel puţin 3 inele
*
În cazul în care conectaţi căşti
stereo, veţi auzi sunet monofonic
în ambele urechi.
Pentru a înlocui bateriile
Specificaţii
Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi atunci
când indicatorul BATT (baterie) se estompează
sau când scade nivelul sunetului.
Interval de frecvenţe: FM: 87,5 MHz – 108 MHz/
AM: 530 kHz – 1.605 kHz
Frecvenţă intermediară: FM: 10,7 MHz/
AM: 455 kHz
Boxă: Diametru de aprox. 5,7 cm, 8 Ω
Ieşire: Mufă  (căşti) (mini mufă ø3,5 mm)
Putere de ieşire: 100 mW (la 10% distorsiune
armonică)
Necesar de putere: 3 V c.c., două baterii R6/LR6
(dimensiunea AA)
Durata de utilizare a bateriei*: Aprox. 100 de
ore (recepţie FM)/Aprox. 110 de ore (recepţie AM)
Note cu privire la baterii
• Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă
şi nu combinaţi tipuri diferite de baterii.
• Dacă nu utilizaţi unitatea o perioadă de timp
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita
deteriorarea provocată de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse cu
orientarea corectă ( şi ) în cazul în care
radioul nu porneşte după ce aţi înlocuit
bateriile.
• Bateriile au o dată de valabilitate
recomandată pentru utilizare adecvată.
Atunci când utilizaţi baterii expirate, durata
de utilizare a bateriei este extrem de scurtă.
Verificaţi data de valabilitate a bateriilor şi
înlocuiţi-le cu unele noi, dacă sunt expirate.
În cazul în care capacul compartimentului
pentru baterii se desprinde
Introduceţi clapeta
dreaptă cu cârlig
a capacului în orificiul
drept, apoi clapeta cu
cârlig stângă pe muchia
deschiderii şi glisaţi-o
încet până când intră
în orificiul stâng.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la unitate, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
*
Atunci când ascultaţi sunetul prin boxă, pe baterii
alcaline fabricate de Sony (LR6SG). Durata reală de
utilizare a bateriilor variază semnificativ în funcţie de
tipul de baterie (de exemplu, baterii reîncărcabile),
de utilizare şi de circumstanţe.
Dimensiuni (L/Î/A): Aprox. 131,5 mm ×
69,5 mm × 43,5 mm (inclusiv părţile ieşite
în afară)
Masă: Aprox. 210 g (incluzând bateriile)
Accesoriu furnizat*: Curea de mână (1)
*
Căştile nu sunt incluse.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Download PDF

advertising