Sony | ICF-CD814 | Sony ICF-CD814 Instrucţiuni de utilizare

Ceas cu radio FM/AM
şi CD
Manual de instrucţiuni
ICF-CD814
DREAM MACHINE
Dream Machide este marcă de comerţ a Sony Corporation
© 2006 Sony Corporation
Luminozitate
Butonul CD u are un punct tactil.
Cablul de
alimentare
Antenă
FM cablu
Selector
pentru
MODUL
ALARMĂ
ALARMĂ A
Există un punct tactil alături de
cursorul de volum, indicând
direcţia crescătoare a
volumului sonor.
ALARMĂ B
Fereastra de afişare*
(sistem de 12 ore)
* Afişajul diferă în funcţie de ţară.
2
*1 Indicator AUDIO IN
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita şocurile electrice, nu desfaceţi carcasa aparatului. Apelaţi
pentru aceasta doar la serviciile unor persoane calificate.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap închis.
Pentru a diminua riscul de incendii sau de electrocutări, nu aşezaţi pe aparat
recipiente care conţin lichide, spre exemplu o vază etc.
Conectaţi acest sistem la o priză de perete uşor accesibilă. În cazul în care
constataţi un comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul de la priza
de perete.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest aparat creşte pericolul
de a vă fi afectată vederea.
Facilităţi
• Posibilitatea de a vedea cu uşurinţă afişajul mare, cu leduri verzi, care
beneficiază de trei variante de reglaj a luminozităţii.
• Mufă încorporată destinată conectării player-elor muzicale portabile.
• Player CD încorporat cu funcţii destinate redării de discuri CD-R / RW.
• Posibilitatea de a alege pentru trezire orice pistă a unui CD, radioul sau
soneria ceasului (alarmă dublă).
• Posibilitatea de a prelungi perioada de trezire de la 10 la 60 de minute.
Schimbarea luminozităţii afişajului
ceasului
Deplasaţi comutatorul BRIGHTNESS (Luminozitate) în poziţia H (puternică),
M (medie) sau L (scăzută) pentru ca afişajul să aibă luminozitatea dorită de
dumneavoastră.
3
Potrivirea ceasului
1 Cuplaţi aparatul la reţea.
Pe afişaj va apărea intermitent indicaţia “12:00” sau “0:00”.
2 Apăsaţi pentru câteva secunde butonul CLOCK SET.
Indicaţia orei va începe să clipească pe afişaj.
3 Apăsaţi TIME SET + sau – până ce este afişată ora corectă.
4 Apăsaţi o dată butonul CLOCK SET.
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a stabili indicaţia minutelor.
După stabilirea indicaţiei corecte pentru minute, apăsaţi CLOCK SET
pentru a porni numărătoarea secundelor.
• Pentru stabilirea rapidă a orei exacte, menţineţi apăsate butoanele TIME
SET + sau –.
• Sistemul de funcţionare a ceasului variază în funcţie de model.
- Sistem cu 12 ore : ora “12:00” reprezintă miezul nopţii ; indicatorul PM
este luminos pentru indicaţiile temporale de după miezul zilei.
- Sistem cu 24 de ore : “0:00” este miezul nopţii.
• La pasul 5, când apăsaţi CLOCK SET după stabilirea indicaţiei minutelor
pentru a activa ceasul, numărătoarea secundelor începe de la zero.
4
Redarea unui CD
Un CD de 8 cm poate fi redat fără adaptor.
1 Împingeţi butonul Z PULL OPEN pentru a deschide capacul
compartimentului pentru CD şi introduceţi un disc în aparat.
2 Închideţi capacul compartimentului pentru CD.
3 Apăsaţi CD u.
Este afişată indicaţia TRACK “01” pentru a arăta că este redată pista 1 de
pe CD.
După ce aţi apăsat CD u, durează circa 10 secunde înainte să înceapă
redarea muzicii.
La câteva secunde după începerea redării muzicii, indicaţia afişajului revine
la cea a orei exacte.
4 Rotiţi butonul VOLUME pentru a ajusta volumul.
Pentru
Pauză
Apăsaţi
Reluarea redării după pauză
din nou CD u
Localizarea începutului pistei
curente (AMS*)
Localizarea pistei următoare
(AMS)
Rularea înapoi la viteză mare
CD u
.**
>**
Menţineţi apăsat butonul >**
Rularea înainte la viteză mare
Menţineţi apăsat butonul .**
Localizarea pistei precedente
(AMS)
Localizarea pistei succesive
(AMS)
Oprirea redării
Apăsaţi în mod repetat .**
Apăsaţi în mod repetat >**
x OFF
* AMS = Senzor muzical automat
** Aceste operaţii sunt posibile atât în cursul redării, cât şi în timpul pauzei.
• În cursul redării unui CD, la fiecare apăsare a butonului TRACK, numărul
pistei este indicat timp de câteva secunde pe afişaj.
5
Despre CD-R / CD-RW
Acest aparat este compatibil cu discurile CD-R / CD-RW, însă capacitatea de
redare poate varia în funcţie de calitatea discului, de dispozitivul de înregistrare
şi de aplicaţia software folosită.
Discuri muzicale codificate cu ajutorul tehnologiilor de
protejare a drepturilor de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund standardului Compact
Disc (CD). În ultima vreme companiile de înregistrare comercializează diferite
discuri de muzică codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyrightului. Vă rugăm să ţineţi seama că printre aceste discuri, există unele ce nu
corespund standardului CD, fiind posibil să nu fie redate de acest aparat.
Manevrarea compact discurilor
Corectă
Manevraţi discul apucându-l de muchie.
Incorectă
Nu atingeţi suprafaţa discului.
Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc şi nici nu
scrieţi nimic pe suprafaţa acestuia.
Note legate Discurile Duale
Un disc dual este un disc cu două feţe care pune în legătură materialul DVD
înregistrat pe o parte cu cel audio digital care se află pe cealaltă faţă. Cum
materialul audio de pe una dintre feţe nu corespunde standardului Compact
Disc (CD), nu este garantată redarea unui astfel de disc.
Note
• Discurile cu formă non-standard (ex. în formă de inimă, de dreptunghi sau
de stea) nu pot fi redate de acest aparat. Încercarea de a reda astfel de discuri
poate conduce la deteriorarea aparatului. Nu folosiţi asemenea discuri.
• Dacă apăsaţi butonul CD u când nu există nici un disc în compartimentul
de CD, indicaţia “00” clipeşte timp de câteva secunde pe afişaj, după care
aparatul se opreşte automat.
6
Funcţionarea
radioului
1 Apăsaţi RADIO ON pentru a
porni radioul.
Pe afişaj apare indicaţia “ON”.
2 Reglaţi volumul folosind butonul
VOLUME.
3 Selectaţi banda de frecvenţe
dorită cu ajutorul BAND.
4 Depistaţi postul de radio care
vă interesează folosind butonul
rotativ TUNING.
• Pentru a opri radioul, apăsaţi
butonul x OFF.
• Acest model nu acceptă posturi FM
stereo.
Îmbunătăţirea
recepţiei radio
FM : Extindeţi cablul de antenă FM
pentru a ameliora recepţia.
AM : Rotiţi aparatul în plan orizontal
pentru a depista poziţia în care
recepţia este optimă. Aparatul
conţine în interior o bară de
ferită cu rol de antenă.
Nu acţionaţi aparatul când acesta se
află pe un birou sau pe o suprafaţă
metalică, deoarece aceasta poate
conduce la interferenţe ale semnalului
recepţionat.
Ascultarea
semnalului sonor
de la componentele
opţionale conectate
1 Conectaţi mufa AUDIO IN
a acestui player cu mufa de
ieşire de linie sau cu cea
pentru căşti a echipamentului
opţional (spre exemplu un
player muzical portabil)
prin intermediul cablului de
conectare audio stereo.
2 Apăsaţi butonul AUDIO IN.
Indicatorul AUDIO IN devine
luminos.
3 Porniţi redarea la echipamentul
opţional conectat la mufa
AUDIO IN a acestui player.
4 Ajustaţi volumul folosind butonul
VOLUME.
• Pentru a opri intrarea audio AUDIO
IN, apăsaţi butonul x OFF.
Note
• Conectaţi ferm cablul pentru a evita
funcţionarea necorespunzătoare.
7
Reglarea alarmei
Acest aparat este dotat cu 3 tipuri de alarmă - CD, RADIO, sonerie. Înainte
de a regla alarma, verificaţi dacă este potrivit ceasul (consultaţi secţiunea
“Potrivirea ceasului”). Acest aparat este dotat de asemenea cu o funcţie de
alarmă dublă. Puteţi stabili ca semnalul de trezire să fie emis la două momente
diferite - ALARM A şi ALARM B.
Stabilirea momentului de declanşare a alarmei
1 Dacă selectaţi alarma CD sau cea RADIO, ajustaţi volumul.
Totodată, dacă selectaţi alarma RADIO, depistaţi postul de radio dorit.
2 Puneţi selectorul ALARM MODE în poziţia CD, RADIO sau BUZZER.
Indicatorul ALARM A sau B devine luminos.
3 Apăsaţi pentru câteva secunde ALARM A sau B.
Indicatorul ALARM A sau B clipeşte, în funcţie de varianta pe care aţi
stabilit-o.
Indicaţia orei va fi afişată intermitent.
4 Apăsaţi TIME SET + sau – până ce este afişată ora dorită.
Pentru stabilirea rapidă a orei, menţineţi apăsat butonul TIME SET + sau
–.
5 Apăsaţi ALARM A sau B.
Indicaţia minutelor va apărea intermitent.
6 Repetaţi pasul 4 pentru a stabili minutele şi apăsaţi ALARM A sau
B.
Numărul pistei stabilite pentru a vă trezi va fi afişat intermitent.
7 Dacă selectaţi ca alarmă CD, apăsaţi > sau . pentru a selecta
numărul pistei care vreţi să vă trezească.
Numărul maxim al pistei de trezire poate fi 99. Valoarea stabilită implicit
este “01”.
8 Apăsaţi ALARM A sau B.
Indicatorul A sau B apare intermitent.
Pentru alarma CD, pista pe care aţi stabilit-o pentru trezire va fi cea dintâi
redată.
8
Pentru a verifica ora stabilită pentru trezire
Apăsaţi ALARM A sau B. Pe afişaj apare ora stabilită pentru trezire.
Dacă apăsaţi din nou ALARM A sau B, indicaţia se va modifica, fiind înlocuită
de numărul pistei alese pentru a vă trezi.
După câteva secunde, afişajul va reveni la indicarea orei curente.
• Momentul de declanşare a alarmei în cazul CD, radio şi sonerie este stabilit
din fabrică PM 12:00 sau 12:00.
Activarea alarmei
Pentru alarma CD :
Este redată mai întâi pista stabilită de dvs. pentru a vă trezi.
Dacă aţi stabilit alarma CD când în aparat nu era introdus nici un disc sau
când capacul compartimentului pentru disc era deschis, la ora stabilită se
va declanşa soneria.
Pentru alarma radio :
Va fi recepţionat postul de radio ales de butonul rotativ TUNING.
Pentru sonerie :
Semnalele sonore emise de sonerie vor deveni progresiv mai dese
după fiecare câteva secunde, în trei etape.
Notă
• Când pentru ALARM A şi B este stabilită aceeaşi oră, se va declanşa numai
ALARM A.
Pentru a mai aţipi câteva minute
Apăsaţi SNOOZE/SLEEP OFF.
Alarma CD, cea radio, respectiv soneria se vor opri, însă vor fi reactivate din
nou, în mod automat, după circa 10 min.
La fiecare apăsare a butonului SNOOZE/SLEEP OFF, durata după care
alarma este reactivată se modifică după cum urmează :
Pe ecran va fi afişată timp de câteva secunde perioada până la repornirea
alarmei, după care se revine la indicarea orei exacte. Dacă apăsaţi SNOOZE/
SLEEP OFF după ce apare ora curentă, perioada până la repornirea alarmei
va fi din nou de 10 minute.
• Durata maximă până la repornirea alarmei este de 60 de minute.
9
Dezactivarea alarmei
Alarma este dezactivată automat după 60 de minute.
Pentru a opri alarma
Apăsaţi ALARM RESET pentru a opri alarma.
Alarma se va declanşa la aceeaşi oră, în ziua următoare.
Pentru a dezactiva alarma
Puneţi selectorul ALARM MODE în poziţia OFF. Indicatorul ALARM
A sau cel B va dispărea.
10
Stabilirea orei de oprire automată a
sunetului
Puteţi adormi ascultând un CD, radioul sau echipamentul conectat la mufa
AUDIO IN folosind cronometrul încorporat pentru a opri automat CD-ul,
radioul sau echipamentul opţional conectat la mufa AUDIO IN, după o perioadă
de timp stabilită de dumneavoastră.
Apăsaţi SLEEP în cursul redării CD, RADIO sau AUDIO IN.
Perioada de timp până la oprirea automată a redării poate fi de 90, 60, 30 sau
15 minute. La fiecare apăsare, indicaţia afişajului se va modifica astfel :
OFF (ora curentă)
Sonorul de la CD, RADIO sau AUDIO IN va fi redat pe perioada stabilită de
dumneavoastră, după care se va opri.
• Pentru a opri, înainte de ora stabilită, CD-ul, radioul sau echipamentul
opţional conectat la mufa AUDIO IN a acestui player apăsaţi butonul
SNOOZE/SLEEP OFF.
Notă
• Chiar dacă este stabilită ora pentru oprirea automată a sunetului, nu va putea
opri alimentarea componentelor opţionale conectate la mufa AUDIO IN a
acestui player.
Pentru a utiliza atât facilitatea de oprire automată (Sleep
Timer), cât şi alarma
Puteţi adormi ascultând sonorul de la CD, de la radio sau de la echipamentul
conectat la mufa AUDIO IN şi să fiţi trezit printr-una dintre variantele
disponibile (CD, RADIO, sonerie).
1 Reglaţi alarma (consultaţi secţiunea “Reglarea alarmei”, pag. 8).
2 Potriviţi ceasul pentru a fi trezit la ora dorită (consultaţi “Stabilirea
orei de oprire automată a sunetului”).
Notă
• Acest aparat nu poate selecta ca alarmă pentru trezire sonorul emis de
echipamentul conectat la mufa AUDIO IN.
11
Măsuri de precauţie
• Acţionaţi aparatul numai când este alimentat de surse de putere care respectă
specificaţiile.
• Plăcuţa pe care sunt indicate tensiunea de alimentare permisă etc. se află în
partea de jos a aparatului.
• Pentru a decupla cablul de alimentare de la priză, trageţi de ştecăr, nu de
cablu.
• Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme este cuplat la o priză de
perete, chiar dacă aparatul propriu-zis este oprit.
• Nu amplasaţi aparatul în apropierea unei surse de căldură cum ar fi un
radiator sau o conductă de aer cald şi nici în locuri supuse la radiaţii solare
directe, la vibraţii sau la şocuri mecanice şi nici în spaţii cu mult praf.
• Pentru a reduce riscul de incendii, nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului
cu ziare, cu faţa de masă, cu draperii etc. şi nici nu aşezaţi lumânări aprinse
deasupra acestuia.
• Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului pentru a preveni acumularea
căldurii în interiorul aparatului. Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe moi cum
ar fi păturile sau cuverturile şi nici în apropierea perdelelor sau draperiilor
deoarece pot fi blocate fantele de aerisire ale aparatului.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun obiect solid sau un lichid, decuplaţi
aparatul de la reţea şi solicitaţi o persoană calificată să verifice aparatul
înainte de a-l mai folosi.
• Pentru a curăţa carcasa aparatului, utilizaţi o bucată de pânză moale, uşor
umezită cu o soluţie slabă de detergent.
• Nu cuplaţi cablul de antenă la o antenă de exterior.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
12
Soluţionarea defecţiunilor
În cazul în care problema persistă după ce aţi efectuat verificările indicate mai
jos, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Indicaţia ceasului nu este corectă.
• A survenit o pană de curent ?
Alarma CD, RADIO sau soneria nu se declanşează la ora
stabilită.
• Este luminos indicatorul ALARM ?
Alarma radio este activă, însă la momentul stabilit nu este emis
nici un sunet.
• Este pus butonul rotativ TUNING într-o poziţie în care să fie recepţionat un
post de radio ?
• Aţi ajustat volumul ?
Player-ul CD nu acţionează.
• Aţi închis capacul compartimentului pentru CD ?
• Aţi aşezat corect discul ?
Discul trebuie să fie plasat cu partea cu etichetă aşezată în sus.
• Discul este murdar sau defect.
T Curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale. Efectuaţi mişcările de ştergere
dinspre centru spre exterior.
• Scoateţi discul şi lăsaţi compartimentul pentru CD deschis circa o oră, pentru
a permite să se evapore umezeala condensată în interior.
În cursul funcţionării CD-ului, apar omisiuni sporadice de sunet.
• Discul este murdar sau defect.
T Curăţaţi sau înlocuiţi discul.
• Volumul este prea mare.
T Reduceţi volumul.
• Aparatul este supus la vibraţii puternice.
Nu se aude sunetul sau semnalul emis este slab când apăsaţi
butonul AUDIO IN.
• Este luminos indicatorul AUDIO IN ?
• Dacă volumul componentei opţionale este redus, creşteţi volumul sonor.
Apar interferenţe radio
• Dacă aparatul este utilizat în apropierea unor dispozitive electrice, deplasaţi
respectivele echipamente la distanţă mai mare de acesta sau opriţi-le
alimentarea.
13
Specificaţii
Secţiunea CD player
Sistem : Sistem CD audio digital
Proprietăţile diodei laser :
• Durata emisiei : continuu
• Ieşire laser : mai mică de 44,6 mW
(Această valoare de ieşire este
măsurată la distanţă de aproximativ
200 mm de suprafaţa efectivă
a lentilelor, cu un bloc optic de
culegere a semnalului cu apertura
de 7 mm.)
Frecvenţă de răspuns : 20 - 20.000
dB
Ecou şi fluctuaţii :
Sub limita măsurabilă
Secţiunea radio
Domeniul de frecvenţe : America de Nord şi de Sud
FM
87,5 - 108 MHz
AM
530 - 1.710 kHz
Europa
FM
AM
87,5 - 108 MHz
526,5 - 1.606,5 kHz
Marea Britanie
FM
87,5 - 107 MHz
AM
530 - 1.611 kHz
Generalităţi
Sistem de afişare a ceasului :
• America de Nord şi de Sud,
Marea Britanie şi Australia :
sistem de 12 ore
• Alte ţări / alte regiuni :
sistem de 24 ore
Boxe :
• diametru : 57 mm
•8W
Puterea la ieşire :
0,7 W + 0,7 W (la o distorsiune
armonică de 10 %)
Cerinţe privind alimentarea :
• La modelele pentru Malaezia şi
Singapore :
230 - 240 V c.a., 50 Hz
• La modelele pentru America de
Nord şi de Sud :
120 V c.a., 60 Hz
• Alte modele :
230 V c.a., 50 Hz
Dimensiuni :
cca. 190×93×222 mm (l / î / a),
inclusiv părţile proeminente şi
butoanele
Masa : cca. 1,5 kg
Designul şi specificaţiile pot fi
modificate fără să fiţi avizaţi.
Alte ţări / alte regiuni
FM
87,5 - 108 MHz
AM
530 - 1.611 kHz
http://www.sony.ro
La realizarea circuitelor
integrate nu sunt utilizaţi
inhibatori pentru flăcări
halogenate.
Download PDF

advertising