Sony | ICF-F12S | Sony ICF-F12S Instrucţiuni de utilizare

Radio cu 3 benzi
FM / SW / MW
Manual de instrucţiuni
ICF-F11S
ICF-F12S
Fabricat în : China
© Sony Corporation 2007
RO
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 1080075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresele menţionate în documentele de
garanţie sau de service furnizate separat.
Cuprins
Facilităţi ....................................................2
Măsuri de precauţie ..................................3
Ataşarea curelei de prindere furnizate......3
Descrierea aparatului ...............................4
Montarea bateriilor....................................5
Funcţionarea radioului ..............................6
Îmbunătăţirea recepţiei .............................6
Specificaţii ................................................7
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi
biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
2
Facilităţi
• Durată prelungită de viaţă cu două baterii tip
R20 (dimensiunea D).
• Radio de mare putere.
• Uşor de transportat cu ajutorul curelei
furnizate.
Măsuri de precauţie
• Acţionaţi aparatul numai alimentat cu 3V c.c. de
la două baterii tip R20 (dimensiunea D).
• Plăcuţa pe care este notată tensiunea de
funcţionare etc. este amplasată în partea din
spate, spre exterior.
• Evitaţi expunerea la temperaturi extreme, la
radiaţii solare directe, la umezeală, praf, nisip
sau la şocuri mecanice. Nu lăsaţi niciodată
aparatul în maşina parcată la soare.
• Dacă în aparat pătrunde vreun lichid sau
vreun obiect, scoateţi bateriile şi supuneţi
echipamentul verificării de către o persoană
calificată, înainte de a-l mai utiliza.
• În vehicule sau clădiri, recepţia radio poate fi
dificilă sau poate prezenta zgomot. Încercaţi
să ascultaţi radioul aşezându-vă lângă
fereastră.
• Deoarece difuzoarele conţin un magnet
puternic, menţineţi cărţile de credit cu
codificare magnetică şi ceasurile cu arc
la distanţă de acest aparat, pentru nu fi
deteriorate de câmpul magnetic generat.
• Pentru a curăţa carcasa, folosiţi o bucată de
pânză moale, umezită cu o soluţie slabă de
detergent.
Ataşarea curelei de prindere
furnizate
Când transportaţi aparatul, folosiţi cureaua de
prindere furnizată.
Treceţi cureaua prin birda de prindere (pe sub
bară) în ambele părţi ale aparatului, apoi prin
cataramă.
Treceţi cureaua prin
cataramă pentru a o fixa
3
Descrierea aparatului
Antenă telescopică
(Alimentare)
(Acord)
(Volum)
(Benzi de
frecvenţă)
4
Montarea bateriilor
Partea din spate
a aparatului
2 × Baterii R20 (dimensiune D)
Introduceţi mai întâi borna
negativă a bateriilor E
1 Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii.
2
Introduceţi două baterii tip R20 (dimensiunea D), care nu sunt furnizate, respectând
polaritatea corectă.
3 Închideţi capacul compartimentului pentru baterii.
Durata de viaţă a bateriilor (numărul aproximativ de ore)
Tip de baterie
R20 (dimensiunea D), marca Sony
FM
200
SW
220
(JEITA*)
MW
220
* Măsurat conform standardelor JEITA (Asociaţia industriilor electronică şi pentru tehnologia
informaţiei din Japonia). Durata efectivă de viaţă a bateriilor poate varia în funcţie de situaţie.
Înlocuirea bateriilor
• Când sunetul devine slab sau distorsionat, înlocuiţi toate bateriile cu altele noi.
Note privind bateriile
• Nu încărcaţi baterii uscate.
• La deplasare, nu puneţi bateriile împreună cu monede sau cu alte obiecte metalice. Este posibil să
fie generată căldură în cazul în care bornele pozitivă şi negativă intră în contact prin intemediul unui
obiect metalic.
• Nu folosiţi simultan baterii de tipuri diferite.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi.
• Dacă urmează să nu utilizaţi aparatul pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a evita
producerea de defecţiuni provocate de scurgerea lichidului coroziv conţinut de acestea.
5
Funcţionarea radioului
Îmbunătăţirea recepţiei
1
FM : Extindeţi antena telescopică şi ajustaţi
Puneţi comutatorul POWER în poziţia
ON.
unghiul pentru o recepţie optimă.
2 Selectaţi banda de frecvenţe dorită.
3 Depistaţi un post de radio cu ajutorul
butonului TUNING (Acord).
4
Ajustaţi volumulul cu ajutorul butonului
VOLUME (Volum).
Pentru a opri radioul
MW : Rotiţi aparatul în plan orizontal pentru
a obţine recepţia optimă. În aparat este
încorporată o antenă sub forma unei bare
de ferită.
Puneţi comutatorul POWER în poziţia OFF.
Pentru a asculta radioul prin
intermediul căştilor
Conectaţi căştile (nu sunt furnizate) la mufa v
(căşti).
Difuzorul este dezactivat când sunt conectate
căştile.
SW : Extindeţi vertical antena telescopică.
Notă
Ajustaţi direcţia antenei apucând capătul acesteia.
Aveţi grijă, deoarece aceasta se poate deteriora
dacă este manevrată cu prea multă forţă.
6
Specificaţii
Banda de frecvenţe :
Bandă
FM
MW
SW
ICF-F11S
87,5 - 108 MHz
530 - 1605 kHz
2,3 - 7,35 MHz
ICF-F12S
87,5 - 108 MHz
526,5 - 1606,5 kHz
5,9 - 18 MHz
Boxă :
cca. 9,2 cm diametru ;
4Ω
Ieşire :
mufă v (căşti) (minimufă cu ø 3,5)
Puterea la ieşire :
300 mW (maximă)
Cerinţe privind alimentarea :
3 V curent continuu,
două baterii tip R20 (dimensiune D)
Dimensiuni (L×Î×A) :
cca. 216 × 129,8 × 68,6 mm
inclusiv părţile proeminente şi butoanele.
Masa :
cca. 676 g (inclusiv cureaua de transport şi bateriile)
Accesorii furnizate :
curea de prindere (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
7
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising