Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-HX1
© 2009 Sony Corporation
4-132-057-11(1)
RO
Mod de utilizare a ghidului
Cuprins
Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a sări la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Index
Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.
Marcaje și notaţii utilizate în acest ghid
MENU/Căutare
setări
MENU/Căutare
setări
Căutaţi informaţii într-o listare pentru
MENU/Elemente reglaje.
Căutare
operaţiune
Căutare
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
Reglajul implicit este indicat prin
Index
În acest ghid, secvenţa de operaţiuni este
afișată de (t). Utilizaţi aparatul foto în
ordinea indicat. Simbolurile sunt afișate
așa cum apar în reglajele implicite ale
aparatului foto.
.
Indică avertismente și limite relevante
pentru funcţionarea corectă a aparatului
foto.
Indică informaţii utile.
2RO
Nu se pot utiliza alte carduri de
memorie
• Pentru informaţii suplimentare cu privire la
„Memory Stick Duo”, consultaţi pagina 172.
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Instrucţiuni privind acumulatorul
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
utilizarea aparatului foto pentru prima dată.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă
acesta nu este complet descărcat. În plus,
chiar dacă acumulatorul nu este complet
încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial
încărcat la capacitatea existentă.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
acumulatorul pentru o perioadă îndelungată,
utilizaţi-l până la descărcarea completă și
apoi scoateţi-l din aparatul foto și
depozitaţi-l într-un loc uscat, cu temperatură
scăzută. Astfel veţi asigura menţinerea
funcţiilor acumulatorului.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorul utilizabil, consultaţi
pagina 174.
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Nu ţineţi aparatul foto de ecranul LCD.
Index
Când utilizaţi un „Memory Stick Duo”
cu echipament compatibil „Memory
Stick”
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în Adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
• Ecranul LCD și vizorul LCD sunt fabricate
cu ajutorul unei tehnologii de înaltă precizie,
astfel încât 99,99% pixeli sunt disponibili
pentru o utilizare efectivă. Totuși, câteva
puncte de dimensiuni foarte mici, negre și/
sau luminoase (albe, roșii, albastre sau
verzi), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste
puncte sunt rezultatul normal al procesului
de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.
MENU/Căutare
setări
„Memory Stick”: Nu
puteţi utiliza un
„Memory Stick”
împreună cu aparatul
foto.
Instrucţiuni privind ecranul LCD,
vizorul LCD și obiectivl
Căutare
operaţiune
Instrucţiuni privind tipurile de
„Memory Stick” pe care le puteţi
utiliza (se vând separat)
„Memory Stick Duo”: Puteţi
utiliza un „Memory Stick
Duo” împreună cu aparatul
foto.
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea
aparatului foto
• Expunerea directă și prelungită a ecranului
LCD, a vizorului LCD sau a obiectivului la
lumina soarelui poate produce defecţiuni.
Aveţi grijă la poziţionarea aparatului foto
lângă ferestre sau în aer liber.
• Nu exercitaţi presiune asupra ecranului
LCD. Ecranul se poate decolora, ceea ce
poate duce la o defecţiune.
• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă
vă aflaţi într-o locaţie cu temperatură
scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să
nu exercitaţi forţă asupra acestuia.
Instrucţiuni privind redarea filmelor pe
alte dispozitive
Acest aparat foto utilizează MPEG-4 AVC/
H.264 Profil principal pentru înregistrarea
filmelor. Astfel, filmele înregistrate utilizând
acest aparat foto nu pot fi redate pe alte
dispozitive care nu acceptă formatul MPEG-4
AVC/H.264.
Imaginile utilizate în acest Ghid
Imaginile utilizate ca exemplu în acest Ghid
sunt imagini reproduse și nu imagini reale
efectuate cu ajutorul acestui aparat foto.
3RO
Cuprins
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto
MENU/Căutare
setări
Fotografiere
Căutare
operaţiune
Mod de utilizare a ghidului ···································· 2
Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto·········· 3
Căutare operaţiune ··············································· 7
MENU/Căutare setări ·········································· 10
Identificare componente ····································· 16
Utilizarea cadranului de selectare a modului ······ 17
Utilizarea butonului rotativ ·································· 18
Modificarea setării DISP (afișaj ecran) ················ 19
Utilizarea memoriei interne ································· 21
Index
Autoreglare inteligentă ········································ 22
Selectare scenă ·················································· 23
Fotografiere facilă ··············································· 25
Fotografiere cu expunere manuală ····················· 27
Timp de expunere Fotografiere prioritate ··········· 28
Fotografiere cu deschiderea diafragmei ············· 30
Programare auto ················································· 31
Seara, fără trepied ·············································· 32
Anti-neclaritate în mișcare ·································· 33
Foto panoramică prin balans ······························ 34
Mod film ······························································ 36
Declanșator zâmbet ············································ 37
Zoom··································································· 38
Temporizator ······················································· 39
Macro ·································································· 40
Bliţ ······································································· 41
Focalizare···························································· 42
Fotografiere în rafală la viteză înaltă/Variaţie
expunere ····························································· 44
EV········································································ 46
ISO ······································································ 47
4RO
Cuprins
Vizualizare
Vizualizare fotografii ············································ 48
Redare cu zoom·················································· 49
Index imagini ······················································· 50
Șterge·································································· 51
Vizualizare filme ·················································· 52
Căutare
operaţiune
MENIU (Fotografiere)
Elemente MENU (Fotografiere) ··························· 10
MENU elemente (Vizualizare) ······························ 12
MENU/Căutare
setări
MENIU (Vizualizare)
Index
Setări
Elemente de setare ············································· 14
Televizor
Vizualizare imagini pe un televizor cu SD (Definiţie
standard) ······························································· 132
Vizualizare imagini pe un televizor HD (Înaltă
definiţie)····························································· 133
Computer
Vizualizarea pe computerului Windows ············ 138
Instalarea aplicaţiei software (livrat) ·················· 140
Despre „PMB (Picture Motion Browser)” (livrat)······· 141
Vizualizarea imaginilor pe computer ················· 142
Utilizarea „Music Transfer” (livrat) ····················· 146
Utilizarea computerului Macintosh ··················· 147
Vizualizare „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” ···150
5RO
Cuprins
Imprimare
Imprimare fotografii··········································· 151
Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei
imprimante compatibile PictBridge··················· 152
Imprimarea la un centru de imprimare ·············· 154
Depanare··························································· 155
Indicatori și mesaje de avertizare······················ 165
Index
Utilizarea aparatului foto în străinatate — Surse de
alimentare ·························································· 171
Despre „Memory Stick Duo”····························· 172
Despre acumulatorul InfoLITHIUM ··················· 174
Despre încărcătorul pentru baterie ··················· 175
MENU/Căutare
setări
Altele
Căutare
operaţiune
Depanare
Index
Index ································································· 176
6RO
Căutare operaţiune
Fotografiere imagini
manuală
Fotografiere cu expunere manuală ················ 27
Timp de expunere Fotografiere prioritate ···· 28
Fotografiere cu deschiderea diafragmei······· 30
Programare auto ·················································· 31
Fotografiere imagini
panoramice
Foto panoramică prin balans ··························· 34
Fotografiere
aranjamente culinare
Specialităţi culinare ············································· 23
Index
Portret ····································································· 23
Portret crepuscul ················································· 23
Declanșator zâmbet············································ 37
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Detecţie feţe ·························································· 67
Reducere ochi închiși ········································· 70
Reducere efect ochi roșii ·································· 71
MENU/Căutare
setări
Fotografiere portrete
Căutare
operaţiune
Autoreglare inteligentă ······································· 22
Selectare scenă ··················································· 23
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Cuprins
Reglaje automate ale
aparatului foto
Fotografiere obiecte de Macro ······································································ 40
la apropiere
Fotografiere obiecte în Înreg. avansată sport ········································· 23
mișcare
Mod film ································································· 36
Fotografiere în rafală la viteză înaltă/Variaţie
expunere ································································· 44
7RO
Sensibilitate înaltă ··············································· 23
Seara, fără trepied ·············································· 32
Anti-neclaritate în mișcare ································ 33
Temporizator întârziere 2 secunde················· 39
ISO ··········································································· 47
SteadyShot···························································· 79
DRO ········································································· 72
Reglare expunere
Histogramă ···························································· 20
EV ············································································· 46
Schimbare poziţie
focalizare
Focalizare ······························································ 42
Detecţie feţe ·························································· 67
Index
Sensibilitate înaltă ··············································· 23
Anti-neclaritate în mișcare ································ 33
Sincron. lentă (bliţ activat) ································ 41
ISO ··········································································· 47
MENU/Căutare
setări
Fotografiere în locuri
întunecate
Căutare
operaţiune
Fotografiere cu lumină Bliţ forţat ································································ 41
de fundal
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Cuprins
Fotografiere fără
estompare
Modificare dimensiune Dimens. imag.······················································· 56
imagine
Ștergere imagini
Șterge ······························································· 51, 97
Format ·································································· 124
Afișare imagini mărite
Redare cu zoom ·················································· 49
Decorare ································································ 93
Editare imagini
Retușează ······························································ 93
Redimens. multifuncţională ······························ 96
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Redare continuă ·················································· 81
Prezentare imag. cu muzică ····························· 82
8RO
Fotografiere facilă ··············································· 25
Imprimare imagini cu
dată
Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Modificare reglaje de
dată și oră
Setare zonă ························································· 130
Setare dată și oră ·············································· 131
Iniţializare reglaje
Iniţializare ····························································· 114
Imprimare imagini
Imprimare fotografii ·········································· 151
Vizualizare pe
televizoare
Vizualizare imagini pe un televizor cu SD
(Definiţie standard) ············································ 132
Vizualizare imagini pe un televizor HD
(Înaltă definiţie) ··················································· 133
Informaţii despre
accesorii opţionale
„Ghid instructiv pentru Cyber-shot” ············ 150
Cuprins
Fotografiere/
Vizualizare indicatori
vizibili
················································································ 141
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
Index
9RO
MENU/Căutare setări
Cuprins
Elemente MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
meniu
Buton de control
Căutare
operaţiune
2 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B de
pe butonul de control
3 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul
meniu
MENU/Căutare
setări
Butonul MENU
În tabelul de mai jos, indică faptul că o funcţie este disponibilă și — că aceasta este
indisponibilă. Faceţi clic pe fiecare element din meniu pentru a face salt la pagina
respectivă.
Cadran de selectare
mod
Elemente de meniu
—
—
—
—
—
—
Mod realizare film
—
—
—
—
—
—
Direcţie fotografiere
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Selectare scenă
Dimens. imag.
Bliţ
—
Balans de alb
—
—
*
Mod măsurare
—
—
—
Setare variaţie expunere
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Recunoaștere scenă
—
Sensibilitate detect.
zâmbet
—
—
*
—
Detecţie feţe
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
Intensitate bliţ
—
—
Reducere ochi închiși
—
—
Reducere efect ochi roșii
—
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Reducere zgomot
—
—
—
Mod culoare
—
—
Filtru culoare
—
—
—
Saturaţie culoare
—
—
Contrast
—
Claritate
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
10RO
Continuare r
(Setări)
—
* Operaţiunea este limitată în funcţie de modul selectat Selectare scenă.
Cuprins
Cadran de selectare
mod
Elemente de meniu
Notă
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
Index
11RO
MENU elemente (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul redare
(Redare) pentru a comuta în
Buton
(Redare)
Buton de
control
Căutare
operaţiune
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
meniu
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.
3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B de
pe butonul de control
4 Apăsaţi z din centrul butonului de control
Butonul MENU
Mod vizualizare
Vizualizare
dată
Vizualiz.
eveniment
Favorite
Vizualizare
folder
Vizualizare
folder
—
—
—
—
—
—
(Prezentare imagini)
(Listă date)
(Listă evenimente)
—
(Mod vizualizare)
Index
Elemente de meniu
Memorie
internă
„Memory Stick Duo”
MENU/Căutare
setări
În tabelul de mai jos, indică faptul că o funcţie este disponibilă și — că aceasta este
indisponibilă.
Faceţi clic pe fiecare element din meniu pentru a face salt la pagina respectivă.
—
—
(Filtrează după feţe)
(Modif. imag. princ.)
—
(Adaugă/Șterge
Favorite)
(Afișare grup rafală)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Retușează)
(Redimens.
multifuncţională)
(Șterge)
—
(Protejează)
DPOF
—
(Imprimare)
(Rotește)
(Selectează folder)
—
—
—
—
(Setări)
12RO
Continuare r
Note
Cuprins
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
• Când cadranul de selectare este setat pe
(Fotografiere facilă), dacă apăsaţi MENU, apare
ecranul de ștergere. Puteţi selecta [Ștergere imagine unică] sau [Ștergere toate imaginile].
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
Index
13RO
Elemente de setare
(Setări).
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul cu
setări
Buton de control
3 Selectaţi categoria dorită cu v/V, apăsaţi B pentru
a selecta fiecare element, apoi z
4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z
Butonul MENU
Categorii
Setări fotografiere
Elemente
Sursă luminoasă AF
Caroiaj
Zoom digital
MENU/Căutare
setări
Faceţi clic pe fiecare element de meniu pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Căutare
operaţiune
2 Selectaţi
(Setări) cu V de pe butonul de control,
apoi apăsaţi z de pe butonul de control pentru a
afișa ecranul de configurare
Cuprins
Puteţi modifica setările pe ecranul
Obiectiv conversie
Sincronizare bliţ
Index
Orientare automată
Revizualiz. automată
Focalizare extinsă
Buton personalizat
Setări principale
Bip
Language Setting
Ghid funcţionare
Iniţializare
Mod demo
Rezoluţie HDMI
CONTROL PT.HDMI
COMPONENT
Ieșire video
Zoom pe tot ecranul
Conectare USB
Descarcă muzică
Format muzică
14RO
Continuare r
Elemente
Instrument „Memory
Stick”
Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Cuprins
Categorii
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare zonă
Setare dată și oră
Căutare
operaţiune
Instrument memorie int.
Note
MENU/Căutare
setări
• [Setări fotografiere] sunt afișate numai atunci când setările au fost introduse din modul
fotografiere.
• [Instrument „Memory Stick”] apare doar atunci când „Memory Stick Duo” este introdus în
aparatul foto, în timp ce [Instrument memorie int.] apare doar atunci când „Memory Stick Duo”
nu este introdus.
Index
15RO
Identificare componente
Cuprins
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
A Buton ON/OFF (Alimentare)
B Cadran de selectare mod (17)
C Buton / (Rafală /Variaţie
expunere) (44)
D Buton declanșator
F Buton FOCUS (42)
G Bec temporizator/
Bec declanșator zâmbet/
Sursă luminoasă AF
O Microfon stereo
P Vizor
Q Buton
(Redare) (48)
R Ecran LCD
S Buton
(Șterge) (51)
H Obiectiv
T Buton
(Personalizat) (110)
I Bliţ
U Buton rotativ (18)
J Rotiţă de ajustare
V Cârlig pentru curea de umăr
K Butonul FINDER/LCD
W Buton MENU (10)
L Cârlig pentru curea de umăr
X Buton de control
Meniu activat: v/V/b/B/z
Meniu dezactivat: DISP/ / /
M Mufă DC IN/capac mufă DC IN
N Conector multiplu
Index
E Pentru fotografiere: manetă W/T
(Zoom) (38)
Pentru vizualizare: manetă
(Index)/
manetă (Redare cu zoom) (50, 49)
Y Difuzor
Z Slot pentru acumulator
wj Buton ejectare acumulator
wk Slot „Memory Stick Duo”
wl Lampă de acces
e; Acumulator/ Capac „Memory Stick
Duo”
ea Receptacul pentru trepied
es Butonul RESET
16RO
Setaţi cadranul de selectare a modului pe funcţia dorită.
Cuprins
Utilizarea cadranului de selectare
a modului
Cadran de selectare mod
Căutare
operaţiune
(Fotografiere
facilă)
Permite fotografierea cu setările reglate automat (pagina 22).
Permite realizarea/vizualizarea fotografiilor cu indicatori vizibili
(pagina 25).
Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât timpul
de expunere cât și valoarea deschiderii diafragmei) (pagina 31).
Puteţi seta diferite funcţii cu ajutorul meniului.
(Timp de expunere
Fotografiere prioritate)
Vă permite să fotografiaţi după reglarea manuală a timpului de
expunere (pagina 28).
(Fotografiere cu
deschiderea diafragmei)
Vă permite să fotografiaţi după reglarea manuală a valorii
deschiderii (pagina 30).
(Fotografiere cu
expunere manuală)
Vă permite fotografierea după reglarea manuală a expunerii
(atât timpul de expunere cât și valoarea deschiderii diafragmei
(valoare F)) (pagina 27). Puteţi seta diferite funcţii cu ajutorul
meniului.
(Anti-neclaritate în
mișcare)
Vă permite să fotografiaţi cu reducerea estompării fără
utilizarea bliţului când se compun imagini în rafală la viteză
ridicată (pagina 33).
(Seara, fără trepied)
(Foto panoramică
prin balans)
(Selectare scenă)
(Mod film)
Index
(Programare auto)
MENU/Căutare
setări
(Autoreglare
inteligentă)
Vă permite să fotografiaţi cu reducerea estompării pentru scene
cu iluminare deficitară, fără trepied când se compun imagini în
rafală la viteză ridicată (pagina 32).
Vă permite să fotografiaţi o imagine panoramică după
compunerea imaginii (pagina 34).
Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă
(pagina 23).
Permite înregistrarea de filme cu sunet (pagina 36).
17RO
Utilizarea butonului rotativ
Elementul de setat este afișat mai mare.
MENU/Căutare
setări
1 Apăsaţi butonul rotativ pentru a selecta un element din ecranul
fotografiere
Căutare
operaţiune
Buton rotativ
Selectarea
Selectarea
elementului
valorii setării
Cuprins
Butonul rotativ este utilizat pentru a schimba valorile setărilor când fotografiaţi în
Fotografiere cu expunere manuală, Timp de expunere Fotografiere prioritate,
Fotografiere cu deschiderea diafragmei, Programare auto, reglare sensibilitate ISO,
reglare metodă de focalizare sau reglare EV. Rotind butonul rotativ, puteţi vizualiza cu
ușurinţă imaginea următoare/anterioară. De asemenea, puteţi regla setările EV în
(Autoreglare inteligentă) sau
(Selectare scenă).
În
(Înreg. avansată sport), puteţi seta EV și ISO cu butonul rotativ.
2 Întoarceţi selectorul rotativ pentru a selecta valoarea setării
Notă
Index
Rotiţi spre dreapta pentru a mări valoarea, rotiţi spre stânga pentru a micșora
valoarea.
• Elementele afișate în gri nu pot fi setate prin apăsarea butonului rotativ.
18RO
1 Apăsaţi DISP (afișaj ecran) pe butonul de control
Cuprins
Modificarea setării DISP (afișaj
ecran)
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control
Luminos +
histogramă
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează un grafic al luminozităţii
imaginii.
Informaţiile despre imagine sunt afișate de
asemenea în timpul redării.
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează informaţiile.
Normal
Setează o luminozitate standard a ecranului
și afișează informaţiile.
Index
Luminos
MENU/Căutare
setări
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează numai imagini.
Căutare
operaţiune
Luminos +
numai imagine
Notă
• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,
puterea acumulatorului poate scădea mai rapid în aceste condiţii.
19RO
Histogramă
Cuprins
O histogramă este un grafic ce indică luminozitatea unei imagini. Graficul indică o
imagine luminoasă atunci când este înclinat spre dreapta și o imagine întunecată atunci
când este înclinat spre stânga.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
B
Întunecat
Luminos
Note
Index
• Histograma apare și la redarea unei singure imagini, însă nu puteţi regla expunerea.
• Histograma nu apare la:
– Înregistrarea filmelor
– Redarea filmelor
– Vizualizarea imaginilor cu orientare verticală
– Rotirea fotografiilor
– Fotografiere cu Foto panoramică prin balans
– Vizualizare imagini fotografiate cu Foto panoramică prin balans
– Vizualizarea imaginilor principale
• Poate apărea o diferenţă semnificativă în histograma afișată în timpul fotografierii și redării
atunci când:
– Bliţul se aprinde intermitent
– Timpul de expunere este mic sau mare
• Este posibil ca histograma să nu apară pentru imagini înregistrate cu alte aparate foto.
MENU/Căutare
setări
1 Apăsaţi DISP (afișaj ecran) pe butonul de control, apoi selectaţi [Luminos
+ histogramă]
Căutare
operaţiune
A
20RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memorie
internă
Dacă nu este introdus un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul
memoriei interne.
[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt
redate.
[Meniu, Setări etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe
imaginile din memoria internă.
Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele
metode.
Index
Pentru date de imagine stocate în memoria
internă
MENU/Căutare
setări
B
Căutare
operaţiune
Dacă se introduce un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe „Memory
Stick Duo”.
[Redare]: Imaginile de pe „Memory Stick Duo” sunt
redate.
[Meniu, Setări etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe
imaginile de pe „Memory Stick Duo”.
Cuprins
Aparatul foto are o memorie internă de cca. 11 MB. Această memorie nu este amovibilă.
Chiar și dacă nu există un „Memory Stick Duo” în aparatul foto, puteţi înregistra imagini
cu ajutorul memoriei interne.
Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un hard disk al computerului
Efectuaţi procedurile de la paginile 142 - 143 fără a introduce un „Memory Stick Duo” în
aparatul foto.
Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un „Memory Stick Duo”
Pregătiţi un „Memory Stick Duo” cu o capacitate corespunzătoare, apoi efectuaţi
procedura explicată în [Copiază] (pagina 128).
Note
• Nu puteţi transfera date de imagine de pe un „Memory Stick Duo” în memoria internă.
• Prin realizarea unei conexiunui USB între aparatul foto și un computer printr-un cablu pentru
terminale multifuncţionale, puteţi transfera date stocate în memoria internă pe un computer.
Totuși, nu puteţi transfera date de pe un computer în memoria internă.
21RO
Autoreglare inteligentă
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Autoreglare inteligentă)
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
• Modul bliţ este setat pe [Bliţ auto] sau [Bliţ dezactivat].
zDespre Recunoaștere scenă
Simbol Recunoaștere scenă
Index
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro)
sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD când scena este
recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 64.
MENU/Căutare
setări
Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această funcţie
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
fotografieze imaginea.
Căutare
operaţiune
Notă
zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat
• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 1 cm (W), 150 cm (T) (de la
obiectiv).
• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se
aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea
focalizării (pagina 42).
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă
– Contrastul între subiect și fundal este slab
– Subiectul este văzut prin sticlă
– Subiectul se mișcă rapid
– Există lumină reflectată sau suprafeţe lucioase
– Subiectul se aprinde intermitent
– Subiectul este iluminat din spate
22RO
Selectare scenă
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Selectare scenă)
Cuprins
Permite fotografierea cu reglaje prestabilite în funcţie de scenă.
2 Selectaţi modul dorit t z pe butonul de control
Dacă doriţi să treceţi la altă scenă, apăsaţi pe butonul MENU.
(Portret)
(Peisaj)
(Crepuscul)
Vă permite să fotografiaţi cu fundaluri estompate și
subiectul clar.
Vă permite să fotografiaţi subiect care se mișcă rapid
cum ar fi în sport.
Atunci când declanșatorul este apăsat la jumătate,
mișcarea subiectului este anticipată și focalizarea reglată.
Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate prin
focalizare la distanţă. Fotografiază cerul albastru intens
și culorile florei.
Index
(Portret
crepuscul)
Vă permite să fotografiaţi fără bliţ în
condiţii de iluminare slabă, reducând
neclaritatea.
MENU/Căutare
setări
(Înreg.
avansată sport)
Căutare
operaţiune
(Sensibilitate
înaltă)
Vă permite să fotografiaţi imagini clare cu persoane cu
vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite atmosfera.
Vă permite să fotografiaţi scene de noapte la distanţă
mare fără a pierde atmosfera întunecată a
împrejurimilor.
(Specialităţi
culinare)
Vă permite să fotografiaţi aranjamente culinare.
(Plajă)
Vă permite să înregistraţi clar albastrul apei când
fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare, împiedicând
cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte locuri
în care întregul ecran apare alb.
(Artificii)
Vă permite să înregistraţi artificiile în toată splendoarea
lor.
23RO
Continuare r
Notă
Cuprins
• Când fotografiaţi imagini utilizând modul
(Portret crepuscul), (Crepuscul) sau
(Artificii), timpul de expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a
împiedica neclaritatea, se recomandă utilizarea unui trepied.
Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă
—
Macro activat
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bliţ
Detecţie feţe/
Declanșator zâmbet
*
Rafală/Variaţie expunere
—
ISO
—
Balans de alb
**
—
—
—
—
—
—
Reducere ochi închiși
—
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Reducere efect ochi
roșii
—
—
MENU/Căutare
setări
Temporizator
Căutare
operaţiune
Pentru a fotografia o imagine în mod adecvat conform stării scenei, aparatul foto
determină o combinaţie de funcţii. indică faptul că funcţia este disponibilă, iar — că
funcţia nu este disponibilă. Pictogramele de mai jos [Bliţ] indică modurile cu bliţ
disponibile.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
—
* [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
** [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
24RO
Fotografiere facilă
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.
Setările pe care le puteţi modifica sunt [Dimens. imag.], [Temporizator] și [Bliţ].
Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.
(Fotografiere facilă)
Notă
• Puterea acumulatorului scade mai repede deoarece luminozitatea ecranului crește automat.
Căutare
operaţiune
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
zSchimbare reglaje Dimens. imag., Temporizator și Bliţ
Temporizator:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [Temporizator 10 s] sau [Temporizator
dezactivat].
Bliţ:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [Bliţ auto] sau [Bliţ dezactivat].
MENU t [Bliţ] t z t mod dorit t z
Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
Index
MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de control t
mod dorit t z
Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].
MENU/Căutare
setări
Dimens. imag.:
zDespre Recunoaștere scenă
Recunoaștere scenă funcţionează în modul Fotografiere facilă. Această funcţie
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
fotografieze imaginea.
Simbol Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro)
sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD când scena este
recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 64.
25RO
Continuare r
Când apăsaţi pe butonul
(Redare) cu cadranul de selectare a modului setat pe
(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de
văzut. În plus, funcţiile care pot fi utilizate sunt limitate.
Butonul
(Șterge)
• [Mod vizualizare] este setat pe [Vizualizare folder]. Dacă setaţi cadranul de selectare a
modului pe un mod diferit de
(Fotografiere facilă), apoi redaţi imaginile, acestea sunt
afișate în modul de vizualizare selectat în prealabil.
Căutare
operaţiune
Butonul MENU
Puteţi șterge imaginea afișată curent.
Alegeţi [OK] t z
Puteţi șterge imaginea afișată curent cu [Ștergere imagine
unică]; ștergeţi toate imaginile dintr-un folder cu [Ștergere
toate imaginile].
Cuprins
zDespre modul Vizualizare facilă
MENU/Căutare
setări
Index
26RO
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Fotografiere cu expunere manuală)
Valoare F
De fiecare dată când apăsaţi selectorul, elementele ce pot
fi alese se schimbă.
3 Întoarceţi selectorul pentru a seta valoarea
Timp de expunere Valoare EV
4 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
zDacă setaţi timpul de expunere și deschiderea
Index
• Dacă nu obţineţi expunerea corespunzătoare după efectuarea reglajelor, indicatorii valorii setate
de pe ecran se vor aprinde intermitent când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate.
Puteţi fotografia în aceste condiţii, dar recomandăm să reglaţi valoare bliţului din nou.
• Bliţul este setat pe [Bliţ activat] sau [Bliţ dezactivat].
MENU/Căutare
setări
2 Apăsaţi selectorul ISO, timpul de expunere sau
deschiderea diafragmei (valoare F)
Căutare
operaţiune
Puteţi fotografia imagini statice la expunerea dorită după ajustarea timpului de expunere
și deschiderea manuală a diafragmei (valoarea F).
Aparatul foto reţine reglajele chiar dacă alimentarea este oprită. După ce aţi setat o
valoare, puteţi reproduce aceeași expunere prin simpla reglare a cadranului de selectare
la
(Fotografiere cu expunere manuală).
Cuprins
Fotografiere cu expunere
manuală
diafragmei (valoare F)
Diferenţa dintre expunerea setată manual și expunerea corespunzătoare stabilită de
aparatul foto apare ca valoare EV. Puteţi utiliza această valoarea pentru a determina
luminozitatea imaginii. 0EV indică valoarea setată manual determinată ca fiind cea
mai corespunzătoare de către aparatul foto. EV cu „+” indică supraexpunerea
imaginii, EV cu „–” indică subexpunerea.
27RO
Puteţi fotografia imagini statice după ce ajustaţi manual viteza de declanșare.
(Timp de expunere
Căutare
operaţiune
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Fotografiere prioritate)
2 Apăsaţi selectorul
3 Întoarceţi selectorul pentru a alege valoarea
timpului de expunere
Timp de expunere
4 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
zIntervalul de setare a timpului de expunere
Index
• Bliţul este setat pe [Bliţ activat] sau [Bliţ dezactivat].
• Atunci când timpul de expunere este scurt, cantitatea de lumină a bliţului poate fi insuficientă
chiar dacă declanșaţi bliţul.
• Dacă nu obţineţi expunerea corespunzătoare după efectuarea reglajelor, indicatorii valorii setate
de pe ecran se vor aprinde intermitent când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate.
Puteţi fotografia în aceste condiţii, dar recomandăm să reglaţi valorile bliţului din nou.
MENU/Căutare
setări
Puteţi alege un timp de expunere de la 1/4000 la
30 secunde.
Puteţi seta setarea EV sau ISO prin intermediul
selectorului.
Deschidere
diafragmă (valoare F)
Cuprins
Timp de expunere Fotografiere
prioritate
1/4000 la 30 secunde
1/2000 la 30 secunde
Scară zoom
(Superangular)
(Zoom)
A Aprox. ×1,4
B Aprox. ×20
• Timpul de expunere de o secundă sau mai mare este indicat prin ["], de exemplu 1".
• Atunci când setaţi un timp de expunere mai mare, se recomandă utilizarea unui trepied
pentru prevenirea efectelor de vibraţie.
• Dacă alegeţi un timp de expunere mai mare, procesarea datelor va dura.
• Dacă timpul de expunere este setat la 1/3 sau mai mare, funcţia NR pentru timp de expunere
mare se activează automat pentru a reduce zgomotul imaginii iar
apare.
28RO
Continuare r
Atunci când setaţi un timp de expunere mai mic, obiectele în
mișcare precum oameni alergând, mașini sau stropi de apă etc.
apar ca fiind oprite în loc.
Căutare
operaţiune
Atunci când setaţi un timp de expunere mai mare, apar dâre ale
obiectelor în mișcare precum curentul unui râu etc. Puteţi
fotografia imagini mai naturale de acţiune.
Cuprins
zDespre timpul de expunere
MENU/Căutare
setări
Index
29RO
Puteţi ajusta manual cantitatea de lumină care trece prin obiectiv.
(Fotografiere cu deschiderea
Căutare
operaţiune
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
diafragmei)
Cuprins
Fotografiere cu deschiderea
diafragmei
2 Apăsaţi selectorul
3 Întoarceţi selectorul pentru a alege deschiderea
diafragmei (valoare F)
Deschidere diafragmă
(valoare F)
4 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
zDespre prioritate diafragmă
Index
• Bliţul este setat pe [Bliţ activat], [Sincron. lentă (bliţ activat)] sau [Bliţ dezactivat].
• Dacă nu obţineţi expunerea corespunzătoare după efectuarea reglajelor, indicatorii valorii setate
de pe ecran se vor aprinde intermitent când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate.
Puteţi fotografia în aceste condiţii, dar recomandăm să reglaţi valorile bliţului din nou.
MENU/Căutare
setări
Puteţi alege o deschidere diafragmă (valoare F) de la F 2.8
la F 8.0.
Timpul de expunere este ajustat automat de la 1/2000 la
8 secunde.
Puteţi seta setarea EV sau ISO prin intermediul
selectorului.
Cu cât este mai mică diafragma (valoare F), cu atât este mai
mare gaura care permite luminii să treacă. Profunzimea
focalizării scade și totul în afară de obiectele din intervalul
îngust de distanţă va fi defocalizat. Acest lucru este bun pentru
portrete etc.
Cu cât este mai mare diafragma (valoare F), cu atât este mai
mică gaura care permite luminii să treacă. Ambele obiecte,
apropiate și îndepărtate relativ de obiectiv vor apărea clare.
Acest lucru este bun pentru peisaje etc.
30RO
Programare auto
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Cuprins
Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și
diafragma (valoare F)). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.
(Programare auto)
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Puteţi schimba combinaţia diafragmei (valoare F) și a timpului de expunere păstrând
expunerea fixă.
2 Rotiţi selectorul
„ ” de pe ecran se schimbă la „
programare schimbare.
” iar modul de fotografiere se schimbă la
3 Rotiţi selectorul pentru a selecta combinaţia
diafragmei (valoare F) și timpului de expunere
MENU/Căutare
setări
1 Apăsaţi selectorul
Căutare
operaţiune
Programare schimbare
Puteţi seta setarea EV sau ISO prin intermediul
selectorului.
Pentru a anula programare schimbare, întoarceţi
selectorul pentru a reveni indicatorul la „ ”.
Timp de expunere/
diafragmă (valoare F)
Index
4 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
• Nu puteţi schimba combinaţia valorii diafragmei și a timpului de expunere cât timp butonul
declanșator este apăsat la jumătate.
• În funcţie de luminozitatea mediului, este posibil să nu poată fi utilizată schimbarea programului.
• Setaţi cadranul de selectare mod la altă setare decât „ ” sau opriţi alimentarea pentru a anula
reglajul realizat.
• Atunci când luminozitatea se schimbă, diafragma (valoare F) și timpul de expunere se schimbă
de asemenea menţinând valoarea schimbării.
• Atunci când reglaj mod bliţ se schimbă, programare schimbare se anulează.
31RO
Seara, fără trepied
(Seara, fără trepied)
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
MENU/Căutare
setări
• Sunetul bip al declanșatorului se aude de 6 ori și o imagine este înregistrată.
• Reducerea estompării este mai puţin eficientă în următoarele cazuri:
– Imagine cu mișcare neregulată
– Imagine cu subiectul principal prea aproape de aparatul foto
– Imagine cu prea puţin contrast precum cerul, plaje de nisip sau gazon
– Imagine cu schimbări constante precum valuri sau cascade
• Declanșator zâmbet nu poate fi utilizat în Seara, fără trepied.
Căutare
operaţiune
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Cuprins
Deși scenele de noapte tind să devină estompate datorită mișcării aparatului foto, acest
mod vă permite să fotografiaţi scene de noapte cu mai puţin zgomot și estompare fără
utilizarea unui trepied. O serie de fotografii în rafală sunt efectuate la viteză ridicată cu o
apăsare completă a declanșatorului și procesarea imaginii se activează pentru a reduce
estomparea și zgomotul.
Index
32RO
Anti-neclaritate în mișcare
(Anti-neclaritate în
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului
Note
MENU/Căutare
setări
• Sunetul bip al declanșatorului se aude de 6 ori și o imagine este înregistrată.
• Reducerea estompării nu este eficientă în următoarele cazuri:
– Imagine cu mișcare neregulată
– Imagine cu subiectul principal prea aproape de aparatul foto
– Imagine cu prea puţin contrast precum cerul, plaje de nisip sau gazon
– Imagine cu schimbări constante precum valuri sau cascade
• Declanșator zâmbet nu poate fi utilizat în Anti-neclaritate în mișcare.
Căutare
operaţiune
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
mișcare)
Cuprins
Acest mod este potrivit pentru fotografiile în interior fără utilizarea bliţului pentru a
reduce estomparea subiectului. O serie de fotografii în rafală sunt efectuate la viteză
ridicată cu o apăsare completă a declanșatorului și procesarea imaginii se activează
pentru a reduce estomparea și zgomotul.
Index
33RO
Foto panoramică prin balans
Cuprins
Vă permite să creaţi o imagine din imagini compuse.
Puteţi crea atât imagini panoramice de sus în jos, cât și de la stânga la dreapta.
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Foto panoramică prin balans)
2 Apăsaţi complet butonul declanșatorului
Această porţiune nu va fi cuprinsă
3 Mișcaţi aparatul foto urmărind indicaţia de
pe ecran
MENU/Căutare
setări
Bara de ghidare este afișată în timp ce se mișcă
aparatul foto.
Când bara de ghidare ajunge la capăt, fotografierea
se oprește iar imaginile panoramice sunt
înregistrate.
Căutare
operaţiune
Ţineţi aparatul foto în poziţia în care vedeţi clar ecranul
LCD.
Bara de
ghidare
Note
Index
• Dacă nu puteţi panorama aparatul foto pe întregul subiect într-o perioadă de timp dată, apare o
zonă gri în imaginea compusă. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi aparatul foto repede pentru a
înregistra o imagine panoramică completă.
• Din moment ce mai multe imagini sunt lipite între ele, partea lipită nu va fi înregistrată fin.
• Nu puteţi crea imagini panoramice în următoarele situaţii:
– Mișcaţi aparatul foto prea repede sau prea încet
– Există prea multă mișcare a aparatului foto
– Mișcaţi aparatul foto într-o direcţie diferită faţă de reglaj
• În condiţii de iluminare precară, imaginile panoramice pot fi înceţoșate.
zCând schimbaţi direcţia de fotografiere sau dimensiunea
imaginii unei imagini panoramice
Direcţie fotografiere: MENU t [Direcţie fotografiere] t z de pe butonul de
control t alegeţi [Dreapta], [Stânga], [Sus] și [Jos] t z
Dimens. imag.:
MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de control
t alegeţi [Standard] sau [Lat] t z
34RO
Continuare r
Direcţie orizontală
MENU/Căutare
setări
Arc de cerc cât se poate de mic
Căutare
operaţiune
Direcţie verticală
Index
• Mișcaţi aparatul foto într-un arc de cerc cu viteză
constantă.
• Mișcaţi aparatul foto în aceeași direcţie ca indicaţia
de pe ecranul LCD. Dacă aparatul foto se mișcă în
timpul rotaţiei, este posibil ca alăturarea să nu
poată fi înregistrată fin.
• Evaluaţi scena și apăsaţi butonul declanșator la
jumătate, pentru a bloca expunerea și balansul de
alb.
• Atunci când unghiul de fotografiere panoramică și
unghiul blocat sunt extrem de diferite ca
luminozitate, culoare și focalizare, fotografierea nu
va fi efectuată cu succes. Dacă se întâmplă acest
lucru, schimbaţi unghiul blocat și fotografiaţi din
nou.
• Foto panoramică prin balans nu este recomandată
în următoarele situaţii:
– Obiectele se mișcă
– Obiectele sunt prea aproape de aparatul foto
– Imagine cu model repetitiv precum ţigla și
imagini cu contrast scăzut precum cerul, plaja de
nisip sau gazonul
– Imagine cu schimbări constante precum valuri
sau cascade
• Lumini de fundal care se aprind neregulat cum ar fi
lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea
imaginii combinate nu este mereu aceeași.
Cuprins
zSfaturi pentru fotografierea unei imagini panoramice
zRedare imagini panoramice
Puteţi derula imagini panoramice prin apăsarea z pe butonul de control în timp ce
imaginile panoramice sunt redate.
Buton de
control
Ajustare
z
Redare derulare imagini/
stop
• Apăsaţi pe z pentru a
afișa întreaga imagine în
timp ce opriţi derularea.
b/B
Derularea imaginilor în
poziţie orizontală
v/V
Derularea imaginilor în
poziţie verticală
Arată zona afișată din întreaga
imagine panoramică
• Imaginile panoramice sunt redate cu aplicaţia software furnizată „PMB” (pagina 141).
35RO
Mod film
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Mod film)
Cuprins
Permite înregistrarea de filme cu sunet.
2 Apăsaţi butonul declanșatorului până la capăt
Căutare
operaţiune
3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul declanșatorului până
la capăt
MENU/Căutare
setări
Index
36RO
Declanșator zâmbet
1 Apăsaţi butonul
(Personalizat)
Cuprins
Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul se activează automat.
2 Așteptaţi să fie detectat un zâmbet
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe
butonul
(Personalizat)
Ramă Detecţie feţe
Note
Index
• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat când fie „Memory
Stick Duo” sau memoria internă se umple.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.
• Când se selectează modul
(Înreg. avansată sport),
(Peisaj), (Crepuscul), (Specialităţi
culinare) sau (Artificii) în Selectare scenă sau se selectează
(Foto panoramică prin balans),
(Seara, fără trepied) sau
(Anti-neclaritate în mișcare), nu puteţi utiliza funcţia
Declanșator zâmbet.
• Nu puteţi utiliza Declanșator zâmbet dacă setaţi [Mod măsurare] sau [Balans de alb] pe butonul
(Personalizat). Setaţi [Declanșator zâmbet] cu [Buton personalizat] în
(Setări
fotografiere) (pagina 110).
MENU/Căutare
setări
Indicator Sensibilitate detect.
zâmbet
Căutare
operaţiune
Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia
Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază
imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.
zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi
cât mai drept posibil. Ţineţi ochii îngustaţi.
3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai
ușor de detectat când se văd dinţii.
1
• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice persoană a cărei faţă este detectată.
• Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Când faţa
selectată este înregistrată în memoria aparatului foto, Detectare zâmbet este realizată numai
pentru acea faţă. Pentru a realiza detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa
aleasă cu z de pe butonul de control (pagina 67).
• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.
37RO
Zoom
1 Mișcaţi cursorul W/T (Zoom)
Cuprins
Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom optic a aparatului foto poate
mări imaginile de maxim 20×.
Partea T
Duceţi cursorul spre partea T pentru a face zoom înainte
și spre partea W pentru a face zoom înapoi.
Partea W
MENU/Căutare
setări
Note
Index
• Este posibil ca sunetul obiectivului să fie înregistrat în timpul înregistrării unui film. Este posibil
ca bipul butoanelor precum selectorul sau cursorul W/T (Zoom) să fie înregistrat.
• Chiar dacă întoarceţi cursorul complet, aparatul foto face zoom încet în timpul filmării.
• Zoom-ul nu este disponibil când se fotografiază în modul
(Foto panoramică prin balans).
Căutare
operaţiune
• Mișcând cursorul puţin se va face zoom mai încet iar mișcând
cursorul mult, zoomul va fi rapid.
• Când scara de zoom depășește 20×, consultaţi pagina 104.
38RO
Temporizator
(Temporizator) pe butonul de control
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control
Cuprins
1 Apăsaţi
Nu utilizează temporizatorul.
(Temporizator Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.
10 s)
Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul
temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până
când declanșatorul este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou.
Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.
Note
• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [Temporizator 10 s] sau [Temporizator
dezactivat].
• Temporizatorul nu este disponibil când fotografiaţi în
(Înreg. avansată sport) sau
(Foto
panoramică prin balans).
MENU/Căutare
setări
(Temporizator
2 s)
Căutare
operaţiune
(Temporizator
dezactivat)
zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu întârziere de
• Utilizaţi temporizatorul cu întârziere de 2 secunde pentru a preveni estomparea unei
imagini. Declanșatorul este eliberat la 2 secunde după ce apăsaţi butonul declanșator, ceea
ce reduce mișcarea aparatului foto.
Index
2 secunde
39RO
Macro
1 Apăsaţi
Cuprins
Utilizaţi această setare pentru a captura imagini superbe de la apropiere cu subiecte mici,
cum ar fi insectele sau florile.
(Macro) pe butonul de control
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control
Reglează automat focalizarea de la subiecte din depărtare la
prim-plan.
• De obicei, setaţi aparatul foto în acest mod.
(Macro
activat)
Reglează focalizarea cu prioritate pe subiecte din apropiere.
Setaţi Macro activat când fotografiaţi subiecte apropiate.
Căutare
operaţiune
(Auto)
• Este recomandată setarea zoom-ului până la W.
• Viteza funcţiei Focalizare automată devine mai mică atunci când fotografiaţi imagini în modul
Macro.
• Modul Macro este fixat la [Auto] când aparatul foto este în modul Autoreglare inteligentă sau în
Mod film.
MENU/Căutare
setări
Note
Index
40RO
Bliţ
(Bliţ) pe butonul de control
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control
(Bliţ auto)
Se aprinde intermitent când lumina sau iluminarea din spate
este insuficientă.
Bliţul acţionează întotdeauna.
(Sincron.
lentă (bliţ
activat))
Bliţul acţionează întotdeauna.
Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a
fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.
(Bliţ
dezactivat)
Bliţul nu acţionează.
•
•
•
•
Index
Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
Când bliţul se încarcă, se afișează
.
Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală sau variaţie.
[Bliţ activat] și [Sincron. lentă (bliţ activat)] nu sunt disponibile când aparatul foto este în modul
Autoreglare inteligentă.
• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [Bliţ auto] sau [Bliţ dezactivat].
• În modurile
(Foto panoramică prin balans),
(Seara, fără trepied) sau
(Antineclaritate în mișcare), bliţul este setat la [Bliţ dezactivat].
• În modurile (Fotografiere cu expunere manuală), (Fotografiere cu deschiderea diafragmei)
sau (Timp de expunere Fotografiere prioritate), puteţi selecta doar [Bliţ activat] sau [Bliţ
dezactivat].
MENU/Căutare
setări
Note
Căutare
operaţiune
(Bliţ activat)
Cuprins
1 Apăsaţi
zAtunci când apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu
bliţ
Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe
circulare.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Bliţ dezactivat] este selectat
automat.)
• Chiar dacă aţi selectat modul
(Anti-neclaritate în mișcare)
(Sensibilitate înaltă) din
Selectare scenă, timpul de expunere ar putea fi mai mare în condiţii de iluminare slabă sau
într-un loc întunecat. În acest caz, utilizaţi un trepied sau ţineţi braţele fixe pe lângă corp
după ce apăsaţi pe butonul declanșatorului.
41RO
Focalizare
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi
focalizarea corectă în modul focalizare automată.
AF înseamnă „Auto Focus”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
1 Apăsaţi butonul FOCUS
(Multi AF)
• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF acţionează cu prioritate
asupra feţelor.
(AF central)
(Semimanual)
Focalizează automat pe un subiect de dimensiuni foarte mici
sau pe o zonă extrem de restrânsă.
AF punct variabil vă permite să fotografiaţi în compoziţia
dorită a imaginii.
Index
(AF punct
variabil)
Focalizează automat pe un subiect
poziţionat în centrul zonei de focalizare.
Împreună cu funcţia AF blocat, veţi
putea compune imaginea așa cum doriţi.
MENU/Căutare
setări
Focalizează automat pe un subiect
calculând distanţa până la mai multe
puncte din zona de focalizare.
Când apăsaţi butonul declanșatorului
până la jumătate în modul realizare
fotografie, un cadru verde este afișat în
jurul suprafeţei focalizate.
Căutare
operaţiune
2 Alegeţi modul dorit cu ajutorul butonului de control și apăsaţi z
Focalizează automat și rapid pe zona din jurul unei distanţe
setate. Focalizează automat pe un subiect calculând distanţa
până la mai multe puncte din zona de focalizare.
• Acest mod este util când fotografiaţi în mod repetat un subiect la
aceeași distanţă.
(Focalizare
manuală)
Vă permite să focalizaţi manual pe subiect.
Note
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], zona de focalizare AF este
dezactivată și apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto focalizează pe subiecte din
centrul ecranului.
• Nu puteţi utiliza detecţie faţe când setaţi un mod de focalizare altul decât [Multi AF].
• Puteţi selecta doar [Multi AF] sau [Focalizare manuală] când filmaţi.
• Reglajul focalizării este fixat la [Multi AF] în timp ce utilizaţi
(Seara, fără trepied),
(Anti-neclaritate în mișcare) sau Declanșator zâmbet.
42RO
Utilizare AF punct variabil
Cuprins
Această funcţie este utilă când fotografiaţi utilizând un trepied iar subiectul nu se află în
centrul cadrului.
1 Apăsaţi butonul de control pentru a ajusta poziţia
zonă de focalizare AF unde doriţi să focalizaţi,
apoi apăsaţi z
Zonă de focalizare AF
(galben: ajustabilă/alb: fixă)
Notă
Căutare
operaţiune
Pentru a reseta reglajul, apăsaţi z în centru din nou.
Puteţi ajusta poziţia aproximativă cu ajutorul selectorului.
• Odată schimbată metoda de focalizare, cadrul zonă focalizare AF este șters.
Această funcţie este utilă când obţinerea unei focalizări corespunzătoare este dificilă,
cum ar fi fotografierea imaginilor printr-un geam.
Index
1 Apăsaţi butonul de control pentru a ajusta
distanţa unde doriţi să focalizaţi utilizând bara
focalizării manuale, apoi apăsaţi z
MENU/Căutare
setări
Utilizare Semimanual/Focalizare manuală
Pentru a reseta reglajul, apăsaţi z în centru din nou.
Puteţi ajusta poziţia aproximativă cu ajutorul selectorului.
Bară focalizare manuală
Distanţă focalizare 1 cm la ∞
Note
• Dacă distanţa de focalizare este setată foarte aproape, este posibil ca imaginea să conţină urme
de praf sau amprente de pe obiectiv. Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale etc.
• Distanţa de focalizare este limitată în funcţie de scara de zoom sau setările [Obiectiv conversie].
• Odată schimbată metoda de focalizare, distanţa Focalizare manuală pe care o setaţi este ștearsă.
• Informaţia setării distanţei în Semimanual/Focalizare manuală este aproximată. Dacă îndreptaţi
obiectivul în sus sau jos, eroarea crește.
43RO
Puteţi alege normal (o singură imagine), rafală sau variaţie expunere din [Mod REC].
1 Apăsaţi butonul
/
(Rafală/Variaţie expunere)
Fotografiază o imagine unică.
Fotografiază până la 10 imagini în succesiune.
Căutare
operaţiune
2 Alegeţi un mod de fotografiere cu ajutorul butonului de control și apăsaţi
z
(Normal)
Cuprins
Fotografiere în rafală la viteză
înaltă/Variaţie expunere
(Rafală(Ridicat))
Fotografiază până la 2 imagini în succesiune.
(Rafală(Redus))
(Variaţie
expunere)
Fotografiază o serie de 3 imagini cu variaţii automate ale
valorii expunerii. Pentru informaţii suplimentare cu privire la
setarea variaţiei expunerii, consultaţi pagina 63.
MENU/Căutare
setări
Fotografiază până la 5 imagini în succesiune.
(Rafală(Mediu))
Note
Index
• Modul variaţie expunere nu este disponibil în Autoreglare
inteligentă, Fotografiere facilă, Mod film, Seara, fără trepied, Antineclaritate în mișcare, Foto panoramică prin balans sau
Declanșator zâmbet.
• Bliţul este setat pe [Bliţ dezactivat].
• Focalizarea și balansul de alb se reglează pentru prima imagine,
aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.
• Când reglaţi manual expunerea, aceasta se schimbă în funcţie de
reglarea luminozităţii.
• Intervalul de înregistrare devine mai mare în funcţie de condiţiile
de fotografiere.
• Dacă subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil ca
fotografierea să nu poată fi realizată corect cu valoarea treptei de
variaţie expunere selectată.
• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi setată în timpul înregistrării în
memoria internă.
Fotografiere în rafală la viteză înaltă
Fotografiază maxim 10 imagini succesive când ţineţi apăsat butonul declanșatorului.
1 Alegeţi [Rafală(Ridicat)], [Rafală(Mediu)] sau [Rafală(Redus)] pentru [Mod
REC]
2 Apăsaţi butonul declanșatorului
44RO
Continuare r
Note
zRedarea unui grup de imagini în rafală
MENU/Căutare
setări
După fotografierea în rafală la viteză înaltă, imaginile fotografiate sunt afișate în
cadre pe ecranul LCD. Atunci când toate imaginile încap în cadre, înregistrarea ia
sfârșit.
Puteţi opri înregistrarea prin selectarea [OK] cu ajutorul z de pe butonul de control.
Când este oprită, imaginea afișată în index și imaginile din procesarea imaginilor sunt
înregistrate.
Căutare
operaţiune
zDespre înregistrarea imaginilor în rafală la viteză înaltă
Cuprins
• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modurile Fotografiere facilă, Seara, fără trepied,
Anti-neclaritate în mișcare, Foto panoramică prin balans, Mod film sau Declanșator zâmbet.
• Bliţul este setat pe [Bliţ dezactivat].
• Când fotografiaţi în rafală cu ajutorul temporizatorului, se fotografiază o serie de maxim
5 imagini.
• În condiţii cu timp de expunere mare, numărul de fotografii în rafală poate scădea.
• Când nivelul bateriei este scăzut sau când memoria internă sau „Memory Stick Duo” sunt pline,
fotografierea în rafală se oprește.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt fixate pentru prima imagine.
• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi setată în timpul înregistrării în memoria internă.
Imaginile în rafală sunt înregistrate într-un grup și le puteţi reda automat.
Atunci când o faţă este detectată într-o imagine din rafală, cea mai
potrivită imagine este afișată ca imagine principală. Atunci când nu
este detectată o faţă, prima imagine va deveni imagine principală.
Imaginea principală poate fi schimbată.
Index
Afișare numai imag. princ.
Afișare toate
Imaginile în rafală pot fi afișate într-o listă.
1 Apăsaţi z pe butonul de control
Grupurile în rafală sunt afișate ca imagini miniatură
2 Selectaţi imaginile cu b/B
Afișaţi sau ascundeţi indexul cu V și apăsaţi z pentru a reveni la
redarea unei singure imagini
• [Vizualizare dată] și [Vizualiz. eveniment] pot grupa imagini în
rafală.
45RO
EV
Cuprins
Puteţi ajusta expunerea manual în pași de 1/3 EV într-un interval cuprins între –2.0EV și
+2.0EV.
1 Apăsaţi butonul rotativ pentru a alege reglajul EV
Note
zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive
Puteţi crea diferite imagini prin reglarea expunerii și a sensibilităţii ISO. Expunerea
reprezintă cantitatea de lumină pe care o va primi aparatul foto atunci când activaţi
declanșatorul.
Expunere:
Index
Timp de expunere =Intervalul de timp în care aparatul foto
primește lumină
Deschidere diafragmă = Dimensiunea deschiderii care permite
luminii să treacă
MENU/Căutare
setări
• În modul Fotografiere facilă, reglajul EV nu poate fi ajustat.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau
când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
Căutare
operaţiune
2 Deplasaţi butonul rotativ pentru a alege reglajul
EV dorit
Sensibilitate ISO (Index expunere recomandatã)
= Sensibilitate înregistrare
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Setare EV scăzută –
Expunere corectă
Setare EV ridicată +
Expunere insuficientă = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
46RO
ISO
1 Apăsaţi butonul rotativ pentru a alege
sensibilitatea ISO
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
/
/
/
/
Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în
cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO
(selectaţi un număr mai mare).
• Puteţi alege doar de la [ISO AUTO], [ISO 125] la [ISO 800] când modul înregistrare este într-una
din situaţiile următoare:
– Fotografiere în rafală sau cu variaţie expunere
– [DRO] este setat la [DRO plus]
–
mod (Înreg. avansată sport)
• Cu cât sensibilitatea ISO este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai zgomotoase.
• În Selectare scenă, reglajul ISO este selectat automat la altul decât
(Înreg. avansată sport).
ISO sensibilitatea este o estimare a vitezei pentru mediile de înregistrare care includ
un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,
imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Index
zReglarea sensibilităţii ISO (Index expunere recomandată)
MENU/Căutare
setări
Note
Căutare
operaţiune
2 Deplasaţi butonul rotativ pentru a alege valoarea
dorită
Cuprins
Ajustează sensibilitatea luminoasă.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,
în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce
neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să fie perturbată de zgomot.
Sensibilitate ISO scăzută
Înregistrează o imagine mai fină.
Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
47RO
Vizualizare fotografii
(Redare) pentru a comuta în modul redare
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
Puteţi alege o imagine cu ajutorul butonului rotativ.
Note
Căutare
operaţiune
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto. Redaţi acest fel de
imagini în Vizualizare folder (MENU t [Mod vizualizare] t [Vizualizare folder]).
• Atunci când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Fotografiere facilă), imaginile
sunt redate în Vizualizare folder iar funcţiile disponibile sunt limitate. Dacă doriţi să utilizaţi
toate funcţiile de vizualizare, setaţi cadranul de selectare a modului pe alt mod în afară de
.
zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto
„Redare doar imagini înregistrate”: Imaginile sunt redate în Mod vizualizare
selectat. Este posibil ca anumite imagini realizate cu alte aparate foto să nu fie redate
în această etapă.
Index
„Redare toate imag. cu vizualiz. folder”: Aparatul foto comută la Vizualizare
folder și redă toate imaginile.
MENU/Căutare
setări
Ecranul pentru selectarea unei metode de vizualizare este afișat dacă introduceţi în
acest aparat foto un „Memory Stick Duo” care conţine atât imagini efectuate cu acest
aparat foto cât și imagini realizate cu un alt aparat foto.
48RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Întoarceţi cursorul
(Redare cu zoom) în partea T în
timpul redării imaginii
2 Reglaţi poziţia din butonul de control
3 Schimbaţi scara zoom cu ajutorul manetei
cu zoom)
(Redare
Arată zona afișată din
întreaga imagine
Notă
• O imagine panoramică este afișată pe întreg ecranul.
zPentru a salva imagini mărite
MENU/Căutare
setări
Întoarceţi cursorul (Redare cu zoom) în partea T pentru a
face zoom înainte, în partea W pentru a face zoom înapoi.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.
Căutare
operaţiune
Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea
anterioară, în centrul fotografiei.
Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de tăiere.
Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Decorare]
Index
zPentru a vizualiza imaginea următoare/anterioară în timp
ce faceţi zoom
Atunci când deplasaţi butonul rotativ în timpul redării fotografiilor, puteţi vizualiza
imaginea anterioară/următoare mărită.
Totuși, vizualizarea mărită revine la vizualizare normală în următoarele cazuri:
– o imagine cu altă dimensiune urmează să fie afișată
– o imagine cu altă orientare urmează să fie afișată
– o imagine cu alt format urmează să fie afișată
– un fișier film urmează să fie afișat
– imaginea principală dintr-un grup de imagini în rafală urmează să fie afișată
49RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
2 Întoarceţi cursorul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
Cuprins
Afișează mai multe imagini simultan.
(Index) spre W pentru a afișa ecranul imagini index
3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu
ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi z
Căutare
operaţiune
Întoarceţi cursorul din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de
imagini.
Puteţi alege imaginea următoare/anterioară cu ajutorul butonului rotativ.
Notă
(Fotografiere facilă), nu puteţi
zAfișarea imaginilor care corespund datei/evenimentului/
folderului dorit
Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,
apoi selectaţi data/evenimentul/folderul dorit cu v/V.
MENU/Căutare
setări
• Atunci când cadranul de selectare a modului este setat pe
vizualiza imagini în mod index.
Index
50RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
2 Buton
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul MENU (pagina 97).
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Imagini multiple
Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Toate din acest folder
Toate din interval temporal
Toate din eveniment
Toate except. imag. princ.
Toate din acest grup
Șterge simultan toate imaginile din folderul, intervalul
de date sau grupul rafală selectat.
După pasul 2, Apăsaţi [OK] t z.
Ieșire
Anulează ștergerea.
• Atunci când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Fotografiere facilă), puteţi șterge
numai imaginea afișată curent.
• Când Mod vizualizare este setat pe
(Favorite), nu puteţi șterge imaginile.
Index
Note
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de
șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un
marcaj
pentru a elimina marcajul .
Căutare
operaţiune
Această imagine
zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la
selectarea imaginilor
Întoarceţi cursorul de zoom spre T ( ) în mod index
pentru a reveni la modul imagine unică și întoarceţi
cursorul de zoom spre W ( ) pentru a reveni la mod
index.
• Puteţi de asemenea să comutaţi între modul index și imagine
unică în [Adaugă/Șterge Favorite], [Protejează] sau [DPOF].
51RO
Vizualizare filme
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control
3 Apăsaţi z
Redarea filmului începe.
Funcţie redare
z
Pauză
B
Derulare rapidă înainte
b
Derulare rapidă înapoi
V
Afișează panoul de control
Căutare
operaţiune
Buton de control
MENU/Căutare
setări
Notă
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
Afișare panou de control
Afișează panoul de control, puteţi controla redarea imaginilor lentă și puteţi ajusta
volumul.
Index
1 Apăsaţi V de pe butonul de control
Apare panoul de control.
2 Alegeţi butonul dorit cu b/B și apăsaţi z
0:00:00
Buton
Funcţii disponibile
Derulare înapoi
Redare/Pauză
Derulare rapidă înainte
Redare lentă
Control volum
Închide panoul de control
52RO
Continuare r
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și
apăsaţi z.
Apare bara de redare, puteţi bifa o poziţie de redare unui film.
Cuprins
zDespre ecranul de vizualizare a filmelor
,
,
, sau
apare pe ecranul de vizualizare a filmului.
Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea și calitatea
imaginii.
Căutare
operaţiune
Bară Redare
MENU/Căutare
setări
Index
53RO
Mod realizare film
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
2 MENU t
(Mod film)
Cuprins
Permite realizarea de filme cu setări prestabilite în funcţie de scenă.
(Mod realizare film) t mod dorit
(Auto)
Realizează filme cu sensibilitate ridicată în condiţii de
iluminare slabă.
Căutare
operaţiune
(Sensibilitate
înaltă)
Reglează setarea automat.
MENU/Căutare
setări
Index
54RO
Direcţie fotografiere
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
balans]
[Foto panoramică prin
Mișcare de la stânga la dreapta.
(Stânga)
Mișcare de la dreapta la stânga.
(Sus)
Mișcare de jos în sus.
(Jos)
Mișcare de sus în jos.
Căutare
operaţiune
2 MENU t [Direcţie fotografiere] t direcţie dorită
(Dreapta)
Cuprins
Setează direcţie de mișcare a aparatului foto când fotografiaţi imagini Foto panoramică
prin balans.
MENU/Căutare
setări
Index
55RO
Dimens. imag.
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Dimens. imag.) t dimensiune dorită
Când realizaţi fotografii
(3456×2592)
Specificaţii pentru utilizare
Nr. de
imagini
Imprimare
Pentru imprimări până la
dimensiunea A3+
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
Mai puţine
Fin
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
(2592×1944) Pentru imprimări până la
dimensiunea A4
(640×480)
(3456×2304)
(3456×1944)
Index
(2048×1536) Pentru imprimări până la
dimensiunea L/2L
Pentru atașamente în mesaje e-mail
Raport de aspect 3:2 precum în
imprimări de fotografii și cărţi
poștale
Pentru vizualizare pe un televizor
HD
MENU/Căutare
setări
Dimens. imag.
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat
atunci când realizaţi o imagine.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse
atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică
dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate. Selectaţi dimensiunea
imaginii care corespunde modului în care veţi vizualiza imaginile.
(1920×1080)
Notă
• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.
56RO
În modul Fotografiere facilă
Realizaţi imagini la dimensiunea [9M].
Mică
Realizaţi imagini la dimensiunea [3M].
Cuprins
Mare
Fotografiaţi imagini Foto panoramică prin
balans utilizând dimensiune standard.
(Lat)
(Direcţie verticală: 4912×1920)
(Direcţie orizontală: 7152×1080)
Fotografiaţi imagini Foto panoramică prin
balans utilizând dimensiune panoramică.
Când realizaţi filme
Dimensiune imagine film
(1440×1080 (fin))
Rată de bit
medie
Specificaţii pentru utilizare
12 Mbps
Realizaţi filmări de înaltă calitate
pentru redare pe HDTV (1080).
(1440×1080 (standard)) 7 Mbps
Realizaţi filmări la calitate
standard pentru redare pe HDTV
(1080).
(1280×720)
6 Mbps
Realizaţi filmări la calitate
standard pentru redare pe HDTV
(720).
(VGA)
3 Mbps
Filmaţi la o dimensiune a imaginii
potrivită pentru încărcare pe
WEB.
Index
Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă. Cu
cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (rată de bit medie), cu atât mai
înceată este redarea imaginii.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în MPEG-4 AVC/H.264, Aprox.
30 cps, Progresiv, AAC, format mp4.
MENU/Căutare
setări
(Standard)
(Direcţie verticală: 3424×1920)
(Direcţie orizontală: 4912×1080)
Căutare
operaţiune
Când fotografiaţi imagini Foto panoramică prin
balans
Note
• O imagine fotografiată de la distanţă rezultă atunci când dimensiunea de imagine [VGA] este
selectată pentru filme.
• Puteţi înregistra filme cu o dimensiune a imaginii de [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)],
sau [1280×720] pe „Memory Stick PRO Duo”. Când utilizaţi alte medii de înregistrare în afară de
„Memory Stick PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului pe [VGA].
57RO
Continuare r
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.
Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult
spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”
este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea
este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Dimensiune imagine: 9M
3456 pixeli × 2592 pixeli = 8.957.952 pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
1
Pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Puţini pixeli
(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a
fișierului)
MENU/Căutare
setări
Pixel
Căutare
operaţiune
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Cuprins
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Index
58RO
Bliţ
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Fotografiere facilă)
Cuprins
În mod Fotografiere facilă, puteţi alege reglajul Bliţ de asemenea din butonul MENU.
2 MENU t [Bliţ] t z pe butonul de control
3 Selectaţi modul dorit t z
Bliţul se aprinde intermitent când este insuficientă lumină sau
lumină de fundal.
Dezactivat
Nu utilizează bliţul.
Căutare
operaţiune
Auto
MENU/Căutare
setări
Index
59RO
Balans de alb
1 MENU t
Cuprins
Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.
(Balans de alb) t mod dorit
(Auto)
(Zi)
Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi
frumoasă, imagini de seară, scene nocturne, semne
neon, artificii etc.
(Înnorat)
Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie
umbrită.
[Lumină fluorescentă 1]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă.
[Lumină fluorescentă 2]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă, naturală.
[Lumină fluorescentă 3]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă de zi.
n (Incandescent)
Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu
incandescenţă sau sub lumină puternică, cum ar fi un
studio foto.
Se reglează pentru condiţii de bliţ.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în mod [Setează o apăsare]
devine culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod dacă
[Auto] sau alte moduri nu pot reda corect culoarea.
Index
(Bliţ)
MENU/Căutare
setări
(Lumină
fluorescentă 1)
(Lumină
fluorescentă 2)
(Lumină
fluorescentă 3)
Căutare
operaţiune
Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile
să apară naturale.
(Setează o apăsare) Reţine culoarea albă de bază care va fi utilizată în mod
[O apăsare].
Note
• [Balans de alb] nu poate fi ajustată în Autoreglare inteligentă, sau modul Fotografiere facilă.
• În modul Selectare scenă puteţi modifica reglajul de balans de alb numai în modul
(Sensibilitate înaltă) sau modul (Specialităţi culinare).
• Nu puteţi ajusta [Bliţ] în [Balans de alb] în timpul Foto panoramică prin balans, Seara, fără
trepied, Anti-neclaritate în mișcare sau Mod film sau când Selectare scenă este reglat la modul
(Sensibilitate înaltă).
• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Lumină fluorescentă 1], [Lumină fluorescentă 2] sau [Lumină fluorescentă
3].
• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].
• Când bliţul este [Bliţ activat] balansul de alb poate fi ajustat la [Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau
[Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu se poate selecta în timp ce bliţul se încarcă.
60RO
Continuare r
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul Autoreglare inteligentă dar puteţi
regla manual tonurile de culoare utilizând funcţia Balans de alb.
Vreme/iluminare
Înnorat
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstrie
Tentă de verde
Roșiatică
1 Încadraţi un obiect alb cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în
aceleași condiţii de iluminare în care aţi fotografia subiectul
2 MENU t [Balans de alb] t [Setează o apăsare] t z de pe butonul de
control
Note
• Dacă indicatorul
se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb nu este setat
sau nu poate fi setat. Utilizaţi balans de alb automat.
• Nu mișcaţi și nu loviţi aparatul foto în timp ce [Setează o apăsare] este în curs.
• Când mod bliţ este setat la [Bliţ activat] sau [Sincron. lentă (bliţ activat)], balansul de alb este
ajustat în funcţie de lumina produsă de bliţ.
• Culoarea albă de bază va fi utilizată când [Filtru culoare] este setat la [Dezactivat].
Index
3 Momentan ecranul devine negru și după ce balansul de alb a fost reglat
și stocat în memorie, ecranul de înregistrare apare din nou
MENU/Căutare
setări
Pentru a capta culoarea albă de bază în modul
[Setează o apăsare]
Căutare
operaţiune
Caracteristicile
luminii
Zi
Cuprins
zEfectele condiţiilor de iluminare
zUtilizare buton personalizare
Puteţi seta cu ușurinţă Balans de alb dacă o setaţi la butonul personalizare
(pagina 110).
61RO
Mod măsurare
1 MENU t
Cuprins
Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată
pentru a determina expunerea.
(Mod măsurare) t mod dorit
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat
centrală).
(Punct)
Măsoară doar o parte a subiectului
(Măsurare în punct). Această funcţie
este utilă când subiectul este
iluminat din spate sau când există un
contrast puternic între subiect și
fundal.
Reticul de măsurare în
punct
Se poziţionează pe subiect
MENU/Căutare
setări
Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare
regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată
(Măsurare multi-segment).
Căutare
operaţiune
(Multi)
Note
Index
• Când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Autoreglare inteligentă),
(Fotografiere facilă) și
(Recunoaștere scenă), nu puteţi selecta [Mod măsurare].
• În Mod film, [Punct] nu poate fi selectat.
• Dacă setaţi Mod măsurare la alt mod în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi
utilizată.
• Când utilizaţi exp. punctuală sau măsurare ponderat centrală, se recomandă setarea [Focalizare]
la [AF central] pentru a focaliza pe poziţia de măsurare.
• Mod măsurare este fixat pe [Multi] în timp ce funcţia Declanșator zâmbet este activată.
zUtilizarea butonului personalizare
Puteţi seta cu ușurinţă Mod măsurare dacă o setaţi la butonul personalizare
(pagina 110).
62RO
Setare variaţie expunere
Cuprins
Puteţi seta tipul fotografierii cu variaţie expunere utilizând butonul / (Rafală/
Variaţie expunere). În modul de fotografiere variaţie expunere, puteţi înregistra o serie
de 3 imagini cu setare schimbată. Puteţi alege imaginea cea mai potrivită după aceea.
1 MENU t [Setare variaţie expunere] t mod dorit
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
(Balans de
alb)
Înregistrează o serie de 3 imagini cu diferite expuneri în
următoarea ordine: luminoasă, standard, întunecată.
Cu cât este mai mare valoarea treptei de variaţie, cu atât este
mai mare schimbarea valorii expunerii.
• Când setaţi [Balans de alb] la altă setare decât [Auto], tonul culorii
este schimbat în funcţie de balansul de alb ales.
(Mod culoare)
Înregistrează o serie de 3 imagini cu diferite moduri de culoare
în următoarea ordine: Normal, Real și Intens.
• Când setaţi [Saturaţie culoare], modul culoare este schimbat în
funcţie de saturaţia culorii selectate.
MENU/Căutare
setări
Înregistrează o serie de 3 imagini cu balans de alb schimbat în
următoarea ordine: ton culoare curent, spre albastru și spre
roșu.
Căutare
operaţiune
(EXP±0.3)
• Nu puteţi alege [Balans de alb] și [Mod culoare] când este setat Selectare scenă.
Index
63RO
Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de scene. Când aparatul foto stabilește
scena optimă, acesta afișează pictograma corespunzătoare.
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
(Peisaj),
(Macro),
(Portret)
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
2 MENU t
(Avansat)
(Recunoaștere scenă) t mod dorit
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime și fotografiază imaginea.
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), acesta
modifică automat setarea și fotografiază o altă imagine.
Index
(Auto)
(Autoreglare inteligentă)
MENU/Căutare
setări
Exemplu de imagine în care s-a
activat Lumină fundal
Căutare
operaţiune
Simbol Recunoaștere scenă
Cuprins
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și apoi realizează fotografia.
Când este detectată o faţă, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcarea feţei pentru a
reduce estomparea subiectului (Detectarea mișcare faţă).
• Dacă sunt fotografiate 2 imagini, din
(Avansat) devine
verde.
• Dacă sunt înregistrate 2 imagini, Revizualiz. automată le afișează
pe verticală.
• Când este afișat [Reducere ochi închiși], 2 imagini sunt efectuate
automat iar imaginea cu ochii deschiși este selectată automat.
Pentru detalii privind funcţia Reducere ochi închiși, consultaţi „Ce
este funcţia Reducere ochi închiși?”.
Note
• Recunoaștere scenă nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.
• Când [Mod REC] este setat la rafală sau când funcţia Declanșator zâmbet este activată,
Recunoaștere scenă este fixat la [Auto].
• Setările bliţului disponibile sunt [Bliţ auto] și [Bliţ dezactivat].
• Uneori, scenele
(Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi recunoscute într-un mediu în care
vibraţiile sunt transferate în aparatul foto chiar și când este fixat pe un trepied.
• Uneori rezultă un declanșator lent atunci când o scenă este recunoscută ca
(Crepuscul cu fol.
trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.
• Simbolul Recunoaștere scenă apare indiferent de setările afișajului ecranului.
• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
64RO
Continuare r
În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă greu de fotografiat
( (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină
fundal) și (Portret cu lumină fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează
și înregistrează două imagini cu efecte diferite, permiţându-vă să o selectaţi pe cea pe
care o doriţi.
A doua imagine
Fotografiază cu [Sincron. lentă (bliţ
activat)].
Fotografiază prin creșterea
sensibilităţii pentru reducerea
estompării.
Fotografiază pe baza feţei iluminate
Fotografiază prin creșterea prin
de bliţ cu [Sincron. lentă (bliţ activat)]. creșterea sensibilităţii pe baza feţei
pentru reducerea estompării.
Fotografiază fără creșterea
sensibilităţii de la declanșator lent.
Fotografiază cu bliţ.
Fotografiază prin ajustarea
luminozităţii fundalului și contrastului
(DRO plus).
Fotografiază pe baza feţei iluminate
de bliţ.
Fotografiază prin ajustarea feţei și
luminozităţii fundalului și contrastului
(DRO plus).
MENU/Căutare
setări
Fotografiază cu [Sincron. lentă (bliţ
activat)].
Căutare
operaţiune
Prima imagine*
Cuprins
zImagini fotografiate cu [Avansat]
* Când bliţul este setat la [Auto].
Index
zCe este funcţia Reducere ochi închiși?
Când este setat la [Avansat] și aparatul foto recunoaște
(Portret), aparatul foto
realizează automat 2 fotografii* și o imagine cu ochii deschiși este selectată automat.
Dacă ochii sunt închiși în ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”
și doar prima imagine este înregistrată.
* Exceptând cazul în care bliţul acţionează sau declanșatorul lent este activat.
65RO
Sensibilitate detect. zâmbet
1 MENU t
(Sensibilitate detect. zâmbet) t mod dorit
(Zâmbet larg)
Detectează un zâmbet larg.
Detectează un zâmbet normal.
(Zâmbet ușor) Detectează chiar și un zâmbet ușor.
Note
MENU/Căutare
setări
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi ajusta Sensibilitate detect. zâmbet când Fotografiere facilă, Foto panoramică prin
balans, Seara, fără trepied, Anti-neclaritate în mișcare, sau Mod film este selectat.
• Puteţi schimba setarea Sensibilitate detect. zâmbet când
(Sensibilitate înaltă),
(Portret),
(Portret crepuscul),
(Plajă) sau modul (Zăpadă) este selectat în modul Selectare scenă.
Căutare
operaţiune
(Zâmbet
normal)
Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.
Index
66RO
Detecţie feţe
Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este
subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Rama Detecţie feţe pentru
subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată focalizarea
va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate.
Ramă Detecţie feţe (Alb)
(Detecţie feţe) t mod dorit
(Dezactivat)
(Auto)
Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.
Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul
foto.
(Prioritate
copil)
Detectează și fotografiază cu prioritate faţa unui copil.
(Prioritate
adult)
Detectează și fotografiază cu prioritate faţa unui adult.
• [Detecţie feţe] nu poate fi selectat în Fotografiere facilă, Foto panoramică prin balans sau Mod
film.
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când
modul de măsurare este setat pe [Multi].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor. Totuși, doar maxim 4 feţe ale subiecţilor pot fi
detectate când modul
(Portret) este selectat în modul Selectare scenă.
• Este posibil ca adulţii și copiii să nu poată fi recunoscuţi corect în funcţie de condiţii.
• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe
[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].
Index
Note
MENU/Căutare
setări
1 MENU t
Căutare
operaţiune
Ramă Detecţie feţe (Portocaliu)
Cuprins
Selectează dacă se utilizează sau nu funcţia Detecţie feţe și selectează de asemenea
subiectul prioritar pentru reglarea focalizării când utilizaţi funcţia.
Detectează faţa subiectelor dvs și ajustează setările Focalizare, Bliţ, EV (Expunere),
Balans de alb și Reducere efect ochi roșii automat.
67RO
Continuare r
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa pe care o va focaliza conform
setării [Detecţie feţe], dar puteţi de asemenea să selectaţi și să înregistraţi o faţă
căreia îi veţi acorda prioritate.
1Apăsaţi z pe butonul de control în timpul Detecţie feţe. Prima faţă din stânga este
înregistrată ca faţa prioritară și cadrul se modifică din
într-un cadru portocaliu
( ).
3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi cadrul portocaliu pe prima
faţă din dreapta, apoi apăsaţi z din nou.
Index
• Când scoateţi bateria din aparatul foto, înregistrarea feţelor este resetată.
• Când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea selectată
de [Detecţie feţe]. Când faţa înregistrată este afișată din nou pe ecranul LCD, aparatul foto
focalizează pe faţa înregistrată.
• Este posibil ca faţa să nu poată fi detectată corect, în funcţie de luminozitatea mediului,
coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi faţa din nou în condiţiile în care va fi
fotografiată imaginea.
• Când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu chenarul Detecţie feţe înregistrat,
Detectare zâmbet este efectuat doar pe faţa înregistrată.
• În modul Fotografiere facilă, nu poate fi înregistrată faţa prioritară.
MENU/Căutare
setări
2De fiecare dată când apăsaţi pe z, faţa care are prioritate se mută la dreapta cu o
faţă. Apăsaţi pe z în mod repetat până când cadrul portocaliu ( ) se află pe faţa
pe care doriţi să o înregistraţi.
Căutare
operaţiune
Ramă prioritate feţe dezactivat
Cuprins
z Înregistrarea feţei prioritate (Memorie feţe selectate)
zFacilitarea detecţiei feţelor
• Utilizaţi un nivel adecvat de iluminare.
• Asiguraţi-vă că feţele subiecţilor nu sunt ascunse de
pălării, măști, ochelari de soare etc.
• Asiguraţi-vă că subiecţii sunt cu faţa la aparatul foto.
68RO
Intensitate bliţ
1 MENU t 0EV (Intensitate bliţ) t mod dorit
Cuprins
Reglează cantitatea de lumină a bliţului. Nivelul bliţului poate fi setat în pași de 1/3 EV.
Note
Căutare
operaţiune
• Puteţi alege Intensitate bliţ doar când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Programare auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate), (Fotografiere cu
deschiderea diafragmei) sau (Fotografiere cu expunere manuală).
• Valoarea nu este afișată pe ecran. Aceasta este indicată ca sau .
• Dacă subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil ca ajustarea să nu aibă niciun
efect.
MENU/Căutare
setări
Index
69RO
Reducere ochi închiși
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Cuprins
Când Selectare scenă este setat la modul
(Portret) în timp ce fotografiaţi, aparatul foto
înregistrează automat două imagini consecutiv. Aparatul foto va selecta, afișa și înregistra
automat imaginea în care ochii nu clipesc.
(Selectare scenă)
(Portret)
3 MENU t
(Reducere ochi închiși) t mod dorit
Când funcţia Detecţie feţe este activă, funcţia Reducere ochi
închiși acţionează astfel încât să fie înregistrate imagini în care
subiectul are ochii deschiși.
(Dezactivat)
Nu utilizează funcţia Reducere ochi închiși.
Note
Index
• Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii.
– Când utilizaţi bliţul
– În timpul fotografierii în mod rafală sau variaţie expunere
– Când funcţia Detecţie feţe nu este activă
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activă
• Uneori funcţia Reducere ochi închiși nu funcţionează în funcţie de situaţie.
• Când funcţia Reducere ochi închiși este setată pe [Auto] dar sunt înregistrate doar imaginile în
care subiectul are ochii închiși, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi” pe ecranul LCD.
Fotografiaţi din nou după caz.
MENU/Căutare
setări
(Auto)
Căutare
operaţiune
2 Selectare
70RO
Reducere efect ochi roșii
(Reducere efect ochi roșii) t mod dorit
Când este activată funcţia Detecţie feţe bliţul se aprinde
intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de
ochi roșii.
(Activat)
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
fenomenul de ochi roșii.
(Dezactivat)
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Note
Index
• Nu puteţi ajusta Reducere efect ochi roșii când Fotografiere facilă, Foto panoramică prin balans,
Seara, fără trepied, Anti-neclaritate în mișcare, Mod film sau când se selectează Declanșator
zâmbet.
• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când se activează
declanșatorul. De obicei durează o secundă după ce apăsaţi pe butonul declanșatorului. De
asemenea, nu permiteţi subiectului să se miște în această perioadă.
• Reducere efect ochi roșii este posibil să nu producă efectul dorit. Depinde de condiţiile și
diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat în altă parte
de la aprinderea intermitentă preliminară.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
alegeţi [Auto].
MENU/Căutare
setări
(Auto)
Căutare
operaţiune
1 MENU t
Cuprins
Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de
fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.
zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe
[Bliţ dezactivat].)
• Dacă ochii subiecţilor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect
ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu aplicaţia software furnizată „PMB”.
71RO
DRO
1 MENU t
Cuprins
Aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat luminozitatea și
contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
DRO înseamnă „Optimizator de gamă dinamică,” o funcţie care optimizează automat
diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini.
(DRO) t mod dorit
(DRO
standard)
(DRO plus)
Nu reglează.
Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.
Căutare
operaţiune
(Dezactivat)
Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și
puternic.
• Puteţi alege DRO doar când cadranul de selectare a modului este setat pe (Programare auto),
(Timp de expunere Fotografiere prioritate), (Fotografiere cu deschiderea diafragmei) sau
(Fotografiere cu expunere manuală).
• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute.
• Doar pentru valoarea [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 125] la [ISO 800] se poate seta pentru
ISO când [DRO plus] este setat.
MENU/Căutare
setări
Note
Index
72RO
Reducere zgomot
1 MENU t [Reducere zgomot] t mod dorit
(–)
Micșorează reducerea zgomotului. Această setare pune
accentul pe rezoluţia imaginilor.
Mărește reducerea zgomotului. Această setare pune accentul
pe eliminarea zgomotului.
Căutare
operaţiune
(Standard)
(+)
Cuprins
Ajustează balansul rezoluţie/zgomot pentru imaginile înregistrate.
Note
MENU/Căutare
setări
• Puteţi alege Reducere zgomot doar când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Programare auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate), (Fotografiere cu
deschiderea diafragmei) sau (Fotografiere cu expunere manuală).
• În funcţie de setările la momentul înregistrării, nivelul de Reducere zgomot nu poate fi ajustat.
Index
73RO
Mod culoare
1 MENU t
(Mod culoare) t mod dorit
(Intens)
Setează imaginea la culoare luminoasă și
profundă.
(Real)
Setează imaginea la culoare reală.
(Sepia)
Setează imaginea la culoare sepia.
(Alb-negru)
Setează imaginea pe alb-negru.
MENU/Căutare
setări
Setează imaginea la culoare standard.
Căutare
operaţiune
(Normal)
Cuprins
Puteţi modifica luminozitatea unei imagini, utilizând și alte efecte.
Index
Note
• Nu puteţi alege Mod culoare în următoarele situaţii:
– Fotografiere cu Autoreglare inteligentă
– Fotografiere cu Selectare scenă
– Fotografiere cu Foto panoramică prin balans
– Fotografiere cu Seara, fără trepied
– Fotografiere cu Anti-neclaritate în mișcare
– Fotografiere facilă
• Puteţi selecta doar [Normal], [Sepia] sau [Alb-negru] când filmaţi.
• Când [Setare variaţie expunere] este setat la [Mod culoare], [Normal] este setat.
74RO
Filtru culoare
1 MENU t [Filtru culoare] t mod dorit
Creează culoarea care accentuează roșul din
amurg etc.
(Verde)
Creează culoarea care accentuează verdele
din frunzele tinere etc.
(Albastru)
Creează culoarea care accentuează albastru
din cer și mare etc.
(Cald)
Face culorile mai calde ale imaginilor cu
oameni și peisaje etc.
(Rece)
Face culorile mai reci ale imaginilor cu
oameni și peisaje etc.
Index
(Roșu)
MENU/Căutare
setări
Nu utilizează filtrul culoare.
Căutare
operaţiune
(Dezactivat)
Cuprins
Puteţi adăuga efecte color la imagini dacă utilizaţi un filtru culoare.
Notă
• Puteţi alege Filtru culoare doar când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Programare auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate),
(Fotografiere cu
deschiderea diafragmei), (Fotografiere cu expunere manuală) sau
(Foto panoramică prin
balans).
75RO
Saturaţie culoare
1 MENU t [Saturaţie culoare] t mod dorit
(–)
Produce culori șterse.
Produce culori luminoase.
Notă
MENU/Căutare
setări
• Puteţi alege Saturaţie culoare doar când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Programare auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate),
(Fotografiere cu
deschiderea diafragmei), (Fotografiere cu expunere manuală) sau
(Foto panoramică prin
balans).
Căutare
operaţiune
(Standard)
(+)
Cuprins
Reglează luminozitatea (Saturaţie culoare) a imaginii.
Index
76RO
Contrast
1 MENU t [Contrast] t mod dorit
(–)
Reduce contrastul.
Mărește contrastul.
Notă
• Puteţi alege Contrast doar când cadranul de selectare a modului este setat pe (Programare
auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate), (Fotografiere cu deschiderea
diafragmei), (Fotografiere cu expunere manuală) sau
(Foto panoramică prin balans).
Căutare
operaţiune
(Standard)
(+)
Cuprins
Reglează contrastul imaginii.
MENU/Căutare
setări
Index
77RO
Claritate
1 MENU t [Claritate] t mod dorit
(–)
Estompează imaginea.
Face mai clară imaginea.
Notă
• Puteţi alege Claritate doar când cadranul de selectare a modului este setat pe (Programare
auto), (Timp de expunere Fotografiere prioritate), (Fotografiere cu deschiderea
diafragmei), (Fotografiere cu expunere manuală) sau
(Foto panoramică prin balans).
Căutare
operaţiune
(Standard)
(+)
Cuprins
Ajustează claritatea imaginii.
MENU/Căutare
setări
Index
78RO
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t mod dorit
Activează funcţia anti-neclaritate când apăsaţi butonul
declanșatorului până la jumătate.
(Continuu)
Activează întotdeauna funcţia anti-neclaritate. Puteţi stabiliza
imagini chiar și când utilizaţi funcţia de zoom pentru un
subiect aflat la distanţă.
(Dezactivat)
Nu utilizează modul anti-neclaritate.
Căutare
operaţiune
(Fotografiere)
Cuprins
Selectează modul anti-neclaritate.
Note
MENU/Căutare
setări
• În Autoreglare inteligentă, modul Fotografiere facilă sau Selectare scenă este setat la modul
(Specialităţi culinare), [SteadyShot] este fixat la [Fotografiere].
• [SteadyShot] este fixat la [Continuu] în timp ce
(Foto panoramică prin balans) sau funcţia
Declanșator zâmbet este activată.
• Pentru filme puteţi seta numai [Continuu] sau [Dezactivat]. Setarea implicită pentru filme este
[Continuu].
• Capacitatea bateriei se consumă mai rapid în modul [Continuu] decât în modul [Fotografiere].
zSfaturi pentru evitarea neclarităţii
Index
Aparatul foto s-a mișcat accidental când aţi realizat imaginea. Fenomenul poartă
denumirea de „Mișcarea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat
în timpul fotografierii, fenomenul se numește „estomparea subiectului”. În plus,
mișcarea aparatului foto și estomparea subiectului se pot produce frecvent în condiţii
de iluminare slabă sau de timp de expunere mic, cum ar fi condiţiile întâlnite în
modul
(Portret crepuscul) sau în modul (Crepuscul). În aceste cazuri,
fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.
Mișcarea aparatului foto
Mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce
ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșatorului și întregul ecran este
înceţoșat.
• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.
• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând
braţele fixe pe lângă corp după apăsarea butonului declanșatorului.
Estomparea subiectului
Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se
mișcă în timpul expunerii, astfel încât acesta
este estompat la apăsarea butonului
declanșatorului. Mișcarea aparatului foto
este redusă automat prin utilizarea funcţiei
anti-neclaritate. Totuși, funcţia nu reduce
eficient estomparea subiectului.
• Selectaţi modul
(Anti-neclaritate în mișcare) și modul
(Sensibilitate înaltă) în
Selectare scenă.
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșatorului înainte ca subiectul să se miște.
79RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în succesiune.
2 MENU t
(Prezentare imagini) t prezentare imagini dorită t z de
pe butonul de control
Redă toate imaginile în succesiune. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi pagina 81.
(Prezentare
imag. cu muzică)
Redă imagini împreună cu efecte și muzică. Puteţi seta felul în
care se efectuează redarea în setarea afișajului. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi pagina 82.
Căutare
operaţiune
(Redare
continuă)
MENU/Căutare
setări
Index
80RO
Redare continuă
1 Selectarea imaginii dorite pentru redare cu ajutorul butonului de control
2 MENU t
Cuprins
Toate imaginile sunt redate continuu automat.
(Prezentare imagini) t [Redare continuă] t z
z
Pauză
v
Setează reglajul afișajului.
V
Afișează volumul ecranului de control. Reglaţi
volumul cu v/V.
b
Înaintează imaginea
B
Înapoiază imaginea
Notă
• Când [Afișare grup rafală] este pe [Activat], doar prima imagine este afișată.
zVizualizarea imaginilor panoramice în timpul redării
MENU/Căutare
setări
Funcţie redare
Căutare
operaţiune
Buton de control
continue
Index
Întreaga imagine panoramică este afișată timp de 3 secunde.
Puteţi derula o imagine panoramică apăsând z.
Apăsaţi z din nou în timpul derulării și ecranul revine la întreaga imagine
panoramică, iar redarea continuă se oprește.
81RO
Prezentare imag. cu muzică
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Nu puteţi reda imaginile fotografiate împreună cu efecte sau muzică. Nu puteţi reda
imagini panoramice.
(Redare) pentru a comuta în modul redare
Afișează ecranul de reglaj.
3 Selectaţi un reglaj dorit
4 [Pornire] t z
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică] t z
pe butonul de control
5 Apăsaţi z pentru a încheia prezentarea de imagini
Redare imagini
Selectează grupul de imagini care vor fi afișate.
Redă o prezentare a tuturor fotografiilor în ordine.
Această dată
Redă o prezentare a fotografiilor cu intervalul de date selectat
când modul vizualizare este
(Vizualizare dată).
Acest eveniment
Redă o prezentare a fotografiilor cu grupul de evenimente
selectat când modul vizualizare este
(Vizualiz. eveniment).
Favorite 1-6
Redă o succesiune de imagini în numărul de favorite selectat
când modul vizualizare este
(Favorite).
Folder
Redă o prezentare a fotografiilor din folderul selectat curent
când modul vizualizare este
(Vizualizare folder).
Index
Toate
MENU/Căutare
setări
Notă
• Nu puteţi reda imagini panoramice cu [Prezentare imag. cu muzică].
Note
• Această setare este fixată pe [Folder] când memoria internă este utilizată pentru a înregistra
imagini.
• Această setare este fixată la grupul de favorite selectat când modul vizualizare începe de la
[Favorite].
• Când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], doar prima imagine este afișată.
Când Efecte este setat la altă setare decât [Simplu], imaginea principală și imaginile anterioare și
următoare după imaginea principală sunt afișate.
82RO
Efecte
O succesiune de imagini simplă care derulează fotografii la un
interval prestabilit.
Intervalul de redare este reglabil în [Interval], astfel încât să
savuraţi imaginile în amănunt.
Nostalgic
O succesiune de imagini cu tonalitate reproduce atmosfera
unei scene de film.
Stilat
O succesiune de imagini elegantă care începe la un tempo
mediu.
Activ
O succesiune de imagini cu tempo rapid, potrivită pentru
scenele active.
• Pentru filme, imaginile tăiate sunt afișate dacă timpul de redare e lung.
• În [Nostalgic], [Stilat] și [Activ], când există 3 sau mai multe imagini într-un grup rafală, iar
[Afișare grup rafală] este setat la [Afișare numai imag. princ.], sunt redate 3 imagini, inclusiv
imaginea principală.
• Când Efectele sunt setate la [Simplu] sau când nu există mai mult de 3 imagini continue, este
afișată doar imaginea principală. Când [Afișare grup rafală] este [Afișare toate], sunt afișate
toate imaginile, indiferent de setarea [Efecte].
Specifică muzica redată în timpul prezentărilor de imagini. Puteţi selecta mai mult de o
piesă muzicală de fundal. În timpul redării Prezentare imagini, apăsaţi V pe butonul de
control pentru a afișa controlul volumului pe ecran, apoi apăsaţi v/V pentru a ajusta
volumul.
Fără sonor
Nu utilizează BGM.
Music1
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Simplu].
Music2
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Nostalgic].
Music3
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Stilat].
Music4
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Activ].
Index
Muzică
MENU/Căutare
setări
Note
Căutare
operaţiune
Simplu
Cuprins
Selectează viteza de redare și tonalitatea pentru prezentarea imaginilor.
Notă
• Sunetul filmelor nu este activat.
83RO
Interval
1 sec
3 sec
Setează intervalul de afișare a imaginilor pentru o prezentare
de imagini [Simplu].
10 sec
Intervalul este setat pentru a se potrivi elementului [Efecte]
selectat.
Căutare
operaţiune
5 sec
Auto
Cuprins
Setează intervalul de comutare a afișării. Setarea este fixată la [Auto] când nu este
selectat [Simplu] pentru [Efecte].
Notă
Repetă
Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.
Activat
Redă imagini în buclă continuă.
Dezactivat
După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini
se încheie.
Index
zSelectarea muzicii de fundal
MENU/Căutare
setări
• Când redaţi filme, setarea intervalului este nulă.
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-uri sau fișiere MP3 pe aparatul foto
pentru a fi redate în timpul prezentării de imagini. Pentru a transfera muzică, instalaţi
aplicaţia software „Music Transfer” (livrat) în computerul dvs. Pentru detalii
consultaţi paginile 146 și 149.
• Puteţi înregistra maxim patru piese muzicale pe aparatul foto (Cele 4 piese prestabilite
(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu cele pe care le-aţi transferat).
• Durata maximă a fiecărui fișier muzical pentru redarea muzicii pe aparatul foto este de
aproximativ 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical datorită deteriorării sau altor defecte ale fișierului,
executaţi [Format muzică] (pagina 123) și transferaţi muzica din nou.
84RO
Listă date
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Vizualizare dată) t z pe
(Listă date) t z
4 Selectează data pe care doriţi să o afișaţi t z
Notă
zDespre ecranul Listă date
• Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu / .
• Pentru a ieși din Listă date, selectaţi
cu butonul de control,
apoi apăsaţi z.
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Mod vizualizare) t
butonul de control
3 MENU t
Cuprins
Această caracteristică selectează data care va fi redată la utilizarea Vizualizare dată.
Pasul 2 nu este necesar când opţiunea [Vizualizare dată] este setată deja.
Index
85RO
Listă evenimente
(Redare) pentru a comuta în modul redare
2 MENU t
(Mod vizualizare) t
butonul de control
3 MENU t
(Vizualiz. eveniment) t z pe
Căutare
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Această funcţie selectează grupul eveniment care va fi redat la utilizarea Vizualiz.
eveniment.
Puteţi introduce un nume de eveniment dorit pentru fiecare grup utilizând aplicaţi
software „PMB” (livrat). Pentru detalii privind introducerea numelui evenimentului,
consultaţi „PMB Guide”.
Pasul 2 nu este necesar când opţiunea [Vizualiz. eveniment] este setată deja.
(Listă evenimente) t z
Notă
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
zDespre ecranul Listă evenimente
Index
• Indicatorul lunii din dreapta ecranului afișează luna
evenimentului din partea de sus a ecranului. Selectaţi luna
evenimentului pe care doriţi să o afișaţi cu / . Puteţi să
reveniţi la lună din Listă evenimente cu ajutorul butonului
rotativ.
• Pentru a ieși din Listă evenimente, selectaţi
cu butonul de
control, apoi apăsaţi z.
MENU/Căutare
setări
4 Selectaţi grupul de evenimente pe care doriţi să îl afișaţi t z
86RO
Mod vizualizare
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta în modul redare
Cuprins
Vă permite să selectaţi formatul afișajului pentru vizualizarea mai multor imagini.
(Mod vizualizare) t mod dorit t z pe butonul de control
Afișează imaginile după dată.
Selectaţi [Listă date] din meniu pentru a selecta o dată
specifică cu ajutorul unei ferestre calendar.
(Vizualiz.
eveniment)
Analizează datele și frecvenţa fotografiilor, organizează
automat imaginile în grupuri și le afișează.
Selectaţi [Listă evenimente] din meniu pentru a selecta grupul
de evenimente de vizualizat.
(Vizualizare
folder)
MENU/Căutare
setări
(Favorite)
Căutare
operaţiune
(Vizualizare
dată)
Afișează imagini înregistrate ca
Favorite. Selectaţi numărul de
Favorite pe care doriţi să le afișaţi.
Note
Index
Imaginile sunt afișate, organizate pe foldere.
Dacă un folder de înregistrare este deja creat, selectaţi
[Selectează folder] din meniu pentru a selecta un folder de
vizualizat.
• Când utilizaţi memoria internă, modul vizualizare este setat la [Vizualizare folder].
• Dacă nu puteţi reda pe acest aparat imagini înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi imaginile
în mod [Vizualizare folder].
zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto
Următorul mesaj este afișat dacă introduceţi în acest aparat foto „Memory Stick
Duo” care conţine atât imagini efectuate cu acest aparat foto cât și imagini realizate
cu un alt aparat foto.
„Redare doar imagini înregistrate”:
Imaginile sunt redate în Mod vizualizare selectat. Este posibil ca anumite imagini
realizate cu alte aparate foto să nu fie redate în această etapă.
„Redare toate imag. cu vizualiz. folder”:
Aparatul foto comută la Vizualizare folder și redă toate imaginile.
87RO
Continuare r
[Vizualiz. eveniment] este funcţia prin care aparatul foto analizează datele și
frecvenţa fotografiilor, organizează automat imaginile pe grupuri și le afișează. Puteţi
da nume corespunzătoare fiecărui eveniment când utilizaţi softul furnizat „PMB”.
Cuprins
zDespre [Vizualiz. eveniment]
Fotografii cu animale de companie
Fotografii din călătorii
Căutare
operaţiune
Fotografii de la ceremonii de nuntă
Eveniment
Eveniment
Eveniment
Animal de
companie
* Nu există nicio fotografie
Călătorie
Nuntă
MENU/Căutare
setări
Trecerea
timpului
Index
88RO
Filtrează după feţe
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
control
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Filtrează după feţe) t mod dorit t z pe butonul de
Imaginile nu sunt filtrate.
(Toţi oamenii)
Imaginile sunt filtrate conform condiţiilor specificate și apoi
sunt afișate.
Căutare
operaţiune
(Dezactivat)
(Copii)
Cuprins
Această caracteristică filtrează imaginile și le afișează.
(Copii mici)
Note
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Când Mod vizualizare este setat pe [Vizualizare folder], nu puteţi utiliza funcţia Filtrează după
feţe.
• Uneori imaginile sunt afișate greșit sau sunt ascunse.
• Uneori filtrarea nu poate fi realizată cu imagini fotografiate cu alte aparate foto.
MENU/Căutare
setări
(Zâmbete)
Index
89RO
Modif. imag. princ.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
Cuprins
Puteţi schimba imaginea principală a grupului în rafală cu imaginea dorită.
2 Alegeţi imaginea principală din imaginile în rafală
3 MENU t
(Modif. imag. princ.) t [OK] t z pe butonul de control
• [Modif. imag. princ.] afișează doar în redarea grupului în rafală.
Căutare
operaţiune
Notă
MENU/Căutare
setări
Index
90RO
Adaugă/Șterge Favorite
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Adaugă/Șterge Favorite) t mod dorit t z pe butonul de
3 Selectaţi numărul grupului t z
4 MENU t [OK] t z
Înregistrează sau șterge imaginea afișată în/din Favorite.
(Imagini
multiple)
Vă permite să selectaţi și să înregistraţi/ștergeţi mai multe
imagini în/din Favorite.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 3.
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai sunt imagini de
adăugat/șters. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
elimina marcajul .
MENU/Căutare
setări
(Această
imagine)
Căutare
operaţiune
2 MENU t
control
Cuprins
Selectaţi imaginile favorite și adăugaţi-le/ștergeţi-le din grupuri ca Favorite.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
2MENU t [OK] t z
Înregistrează simultan toate imaginile din intervalul selectat
de date sau din grupul de evenimente în Favorite în modul
index.
(Șterge tot din
interv. temp.)
(Elim. toate din
eveniment)
(Șterge toate
din Favorite)
Șterge simultan toate imaginile din Favorite în modul index.
Index
(Ad. toate din
interv. temp.)
(Adaugă toate
din eveniment)
Note
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Când Mod vizualizare este setat pe [Vizualizare folder], nu puteţi adăuga sau șterge imagini ca
fiind Favorite.
91RO
Afișare grup rafală
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Afișare grup rafală) t reglaj dorit t z de pe butonul de
(Afișare numai
imag. princ.)
(Afișare toate)
Afișează doar imaginea principală.
Afișează toate imaginile în rafală.
• Când fotografiaţi în rafală și grupaţi doar o imagine, grupul va fi anulat și imaginea va fi afișată ca
imagine unică.
• Puteţi grupa imaginile în rafală doar atunci când [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată]
sau [Vizualiz. eveniment].
zSchimbarea imaginii principale
MENU/Căutare
setări
Note
Căutare
operaţiune
2 MENU t
control
Cuprins
Imagini din grup în rafală. Puteţi alege să afișaţi doar imaginea principală sau toate
imaginile dintr-un grup.
Imaginea principală este aleasă de aparatul foto, dar puteţi să o schimbaţi cu o
imagine favorită (pagina 90).
Index
92RO
Retușează
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control
Zoom la redare este efectuat pe
imagine iar o parte din imagine
este decupată.
Întoarceţi cursorul W/T (Zoom)
spre T pentru a face zoom
înainte și spre W pentru a face
zoom înapoi
2 Selectaţi punctul de zoom cu
ajutorul butonului de control
3 MENU t selectaţi
dimensiunea unei imagini
pentru salvare t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate
s-ar putea deteriora.
• Dimensiunea imaginii pe care o
puteţi decora poate varia în
funcţie de imagine.
Căutare
operaţiune
3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de operare în fiecare mod
(Decorare)
Cuprins
Adaugă efecte sau face corecturi pe o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.
Imaginea originală este reţinută.
1
MENU/Căutare
setări
Index
(Corectează
efect ochi roșii)
Corectează fenomenul de ochi
roșii generat de bliţ.
Selectaţi [OK] cu butonul de
control t z
• Este posibil să nu puteţi corecta
fenomenul de ochi roșii în
funcţie de imagine.
1
(Anulează
mascarea)
Reliefează imaginea cu o ramă
selectată.
Selectaţi zona (rama) imaginii
dorite pentru a o retușa cu
ajutorul butonului de control
t MENU
2 [OK] t z
• În funcţie de imagine, este posibil
să nu se aplice o corecţie
suficientă și calitatea imaginii se
poate deteriora.
1
93RO
Continuare r
(Contur șters)
Cuprins
Estompează conturul unui
punct ales pentru a semnaliza
un subiect.
Selectaţi punctul central al
imaginii dorite pentru a-l retușa
cu ajutorul butonului de control
t MENU
2 Selectaţi nivelul de retușare
tz
3 Reglaţi intervalul dorit pentru
retușare cu maneta W/T (Zoom)
t [OK] t z
1
Căutare
operaţiune
(Culoare
parţială)
Înconjoară un punct ales cu
imagine monocromă pentru a
semnaliza un subiect.
Selectaţi punctul central al
imaginii dorite pentru a-l retușa
cu ajutorul butonului de control
t MENU
2 Reglaţi intervalul dorit pentru
retușare cu maneta
W/T (Zoom) t [OK] t z
1
MENU/Căutare
setări
(Obiectiv
superangular)
Aplică efect superangular în
jurul unui punct ales.
Selectaţi punctul central al
imaginii dorite pentru a-l retușa
cu ajutorul butonului de control
t MENU
2 Selectaţi nivelul de retușare t z
3 [OK] t z
1
Index
(Accentuare
iluminare)
Adaugă efect explozie stelară la
sursele de lumină.
Selectaţi nivelul de retușare cu
butonul de control t z
2 Reglaţi lungimea dorită pentru
retușare cu maneta W/T (Zoom)
t [OK] t z
1
(Neclaritate
radială)
Stabilește punctul central
pentru exprimarea mișcării în
fotografie.
Selectaţi punctul central al
imaginii dorite pentru a-l retușa
cu ajutorul butonului de control
t MENU
2 Reglaţi intervalul dorit pentru
retușare cu maneta W/T (Zoom)
t [OK] t z
1
94RO
Continuare r
(Retro)
Selectaţi nivelul de retușare cu
butonul de control t z
2 Reglaţi intervalul dorit pentru
retușare cu maneta W/T (Zoom)
t [OK] t z
Cuprins
Estompează imaginea prin
înceţoșarea focalizării și prin
scăderea luminii ambiante astfel
încât să pară că a fost făcută cu
un aparat foto vechi.
1
Această funcţie pune un zâmbet
pe faţa unei persoane.
Notă
• Filmele și imaginile panoramice nu pot fi retușate.
MENU/Căutare
setări
Selectaţi nivelul de retușare cu
butonul de control t z
2 [OK] t z
• În funcţie de imagine, retușarea
poate fi imposibilă.
1
Căutare
operaţiune
(Feţe fericite)
Index
95RO
Redimens. multifuncţională
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Puteţi modifica raportul de aspect și dimensiunea imaginilor realizate, înregistrându-le
apoi ca fișiere noi.
Puteţi converti imagini la raportul de aspect 16:9 pentru vizualizare de înaltă definiţie și la
dimensiunea VGA pentru atașamente pentru blog-uri sau mesaje e-mail.
(Redare) pentru a comuta în modul redare
3 Măriţi la dimensiunea pe care doriţi să o ajustaţi cu cursorul W/T (zoom)
4 Specificaţi zona pe care doriţi să o redimensionaţi cu butonul de control
(HDTV)
Modifică raportul de aspect de
la 4:3/3:2 la 16:9 și salvează ca
dimensiune 2M.
(Blog/E-mail)
Modifică raportul de aspect de
la 16:9/3:2 la 4:3 și salvează ca
dimensiune VGA.
Index
Note
MENU/Căutare
setări
5 MENU t [OK] t z
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Redimens. multifuncţională) t mod dorit t z pe
butonul de control
• Nu puteţi redimensiona filme.
• Imaginile realizate la dimensiune VGA nu pot fi redimensionate la [HDTV].
• Mărirea imaginii și redimensionarea repetată poate reduce calitatea imaginii.
96RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul (Șterge) (pagina 51).
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
(Această
imagine)
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și șterge imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Șterge simultan toate imaginile din folderul, intervalul de date
sau grupul rafală selectat.
Index
(Toate din acest
folder)
(Toate din
interval temporal)
(Toate din
eveniment)
(Toate din acest
grup)
(Toate except.
imag. princ.)
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de șters toate
imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
elimina marcajul .
Căutare
operaţiune
3 [OK] t z
Note
• Când cadranul de selectare a modului este setat pe
(Fotografiere facilă), puteţi selecta între
[Ștergere imagine unică] sau [Ștergere toate imaginile].
• Când [Mod vizualizare] este setat pe [Favorite], nu puteţi șterge imagini.
97RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control
Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
zPentru a anula protecţia
Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare
pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.
Marcajul
dispare și protecţia este înlăturată.
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de protejat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutare
operaţiune
(Această
imagine)
98RO
DPOF
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
t mod dorit t z pe butonul de control
(Această
imagine)
Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Note
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutare
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
DPOF (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă permite să specificaţi
imaginile de pe „Memory Stick Duo” pe care doriţi să le imprimaţi mai târziu.
Marcajul
(Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
• Marcajul
(Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria
internă.
• Puteţi adăuga un marcaj
(Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.
Index
zEliminarea marcajului DPOF
Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF apoi apăsaţi z pe butonul de
control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru punerea unui marcaj DPOF.
Marcajul
dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.
99RO
Rotește
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Rotește) t z pe butonul de control
Căutare
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe
orizontală în orientare pe verticală.
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B
Note
• Nu puteţi roti filme sau fotografii protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu
fie reflectate, în funcţie de soft.
MENU/Căutare
setări
4 [OK] t z
Index
100RO
Selectează folder
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta în modul redare
(Vizualizare folder) t z pe
(Selectează folder) t z
4 Selectaţi folderul cu b/B
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Mod vizualizare) t
butonul de control
3 MENU t
Cuprins
Când sunt create mai multe foldere pe „Memory Stick Duo”, această funcţie selectează
folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Pasul 2 nu este necesar când opţiunea [Vizualizare folder] este setată deja.
5 [OK] t z
zVizualizarea de imagini în mai multe foldere
Index
Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima
imagine din fiecare folder.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor
MENU/Căutare
setări
Notă
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
101RO
Sursă luminoasă AF
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Sursă luminoasă AF]
t mod dorit t z pe butonul de control
Utilizează Sursă luminoasă AF.
Dezactivat
Nu utilizează Sursă luminoasă AF.
Note
Index
• Focalizarea este realizată atâta timp cât Sursă luminoasă AF atinge subiectul, chiar dacă lumina
nu atinge centrul subiectului.
• Nu puteţi utiliza Sursă luminoasă AF atunci când:
– Fotografiere cu
(Foto panoramică prin balans)
– [Focalizare] este setat la [Semimanual] sau [Focalizare manuală]
– [Obiectiv conversie] este setat la [Tele]
– Modul
(Înreg. avansată sport),
(Peisaj), (Crepuscul) sau modul (Artificii) este
selectat în modul Selectare scenă
• Când utilizaţi Sursă luminoasă AF, zona normală de focalizare AF este dezactivată și o nouă
zonă de focalizare AF este afișată printr-o linie punctată. AF acţionează prioritar asupra
subiectelor localizate lângă centrul cadrului.
• Sursă luminoasă AF emite o lumină foarte strălucitoare. Deși nu există pericole pentru sănătate,
nu priviţi direct în emiţătorul Sursă luminoasă AF de la apropiere.
MENU/Căutare
setări
Auto
Căutare
operaţiune
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Cuprins
Sursă luminoasă AF alimentează lumina secundară pentru a focaliza mai ușor pe un
subiect într-un mediu întunecat.
Sursă luminoasă AF emite lumină roșie, permiţând aparatului foto să focalizeze mai ușor
atunci când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate, până când focalizarea
este blocată. În acest moment apare indicatorul
.
102RO
Caroiaj
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Cuprins
Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Caroiaj] t mod
dorit t z pe butonul de control
Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.
Dezactivat
Nu afișează caroiajele.
Căutare
operaţiune
Activat
MENU/Căutare
setări
Index
103RO
Zoom digital
Cuprins
Selectează modul Zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea utilizând zoom optic
(până la 20×). Dacă se depășește scara de zoom, aparatul foto utilizează fie zoom-ul
inteligent, fie zoom-ul digital de precizie.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Inteligent (
Dezactivat
)
Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi
distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom
inteligent).
Mărește toate dimensiunile de imagini la scara de zoom total
de aproximativ 40×, inclusiv zoom optic 20×. Totuși, reţineţi că
este deteriorată calitatea imaginii dacă se depășește scara de
zoom optic (Zoom digital de precizie).
Nu utilizează zoom-ul digital.
Note
Index
• Funcţia de zoom digital nu este disponibilă atunci când:
–
(Înreg. avansată sport) este selectat în modul Selectare scenă
– Filmare
– Declanșator zâmbet funcţionează
– Fotografiere cu
(Foto panoramică prin balans)
• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată pe
[9M], [3:2(8M)] sau [16:9(6M)].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
MENU/Căutare
setări
Precizie (
)
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Zoom digital] t
mod dorit t z pe butonul de control
Scara de zoom total când se utilizează zoom
inteligent (inclusiv zoom optic 20×)
Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scară de zoom total
5M
Aprox. 26×
3M
Aprox. 33×
VGA
Aprox. 108×
16:9(2M)
Aprox. 36×
104RO
Obiectiv conversie
Cuprins
Face setările pentru realizarea unei focalizări corespunzătoare la atașarea unui obiectiv
de conversie (se vinde separat).
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Tele (
)
Dezactivat
Atașează un obiectiv de teleconversie.
Nu atașează un obiectiv.
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Obiectiv conversie]
t mod dorit t z pe butonul de control
Note
MENU/Căutare
setări
Index
• Când se utilizaţi bliţul, lumina bliţului poate fi blocată, determinând apariţia umbrei.
• O imagine reflectată a obiectivului poate apărea în imagini datorită reflectării între obiectiv și
obiectivul de conversie.
• Setarea macro este fixată pe [Auto].
• Zona de zoom disponibilă este limitată.
• Zona de focalizare disponibilă este limitată.
• Sursă luminoasă AF nu emite lumină.
• Nu puteţi alege Semimanual.
• Dacă realizaţi imagini cu un obiectiv de teleconversie, aparatul foto poate focaliza de asemenea
subiecte aflate la apropiere în modul
(Peisaj) și în modul (Crepuscul).
• Dacă realizaţi imagini cu un obiectiv de conversie, este posibil să nu puteţi înregistra imagini în
modul (Artificii) cu efectul optim.
• Consultaţi de asemenea instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu obiectivul de conversie.
• [Obiectiv conversie] este setat la [Dezactivat] în
(Foto panoramică prin balans).
105RO
Sincronizare bliţ
1 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Sincronizare bliţ] t
mod dorit t z de pe butonul de control
Spate (REAR)
Din moment ce bliţul se aprinde imediat
închiderea declanșatorului, acest lucru vă
permite să realizaţi o dâră a subiectului sau a
mișcării unui subiect. Utilizaţi pentru un
subiect în mișcare etc.
Note
• Când timpul de expunere este prea scurt, este posibil ca efectul reglajului [Spate] să nu aibă efect.
• Când Reducere efect ochi roșii este selectat, este posibil ca efectul de reducere ochi roșii să nu fie
disponibil la timp de expunere mare din reglajul [Spate].
MENU/Căutare
setări
Din moment ce bliţul se aprinde imediat
după activarea declanșatorului, acest lucru
vă permite să obţineţi fotografia cât mai
aproape de timpul de activare a
declanșatorului. În mod normal, utilizaţi
această setare.
Căutare
operaţiune
Faţă
Cuprins
Alegeţi cronometrarea pentru iluminarea bliţului.
Index
106RO
Orientare automată
Cuprins
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a fotografia un portret (pe verticală), aparatul
foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Activat
Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.
Dezactivat
Nu utilizează Orientare automată.
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Orientare automată]
t mod dorit t z pe butonul de control
Note
zRotirea imaginilor după înregistrare
• Dacă orientarea unei imagini este greșită, puteţi utiliza [Rotește] din ecranul meniu pentru a
afișa imaginea în poziţia portret.
MENU/Căutare
setări
• Marginea stângă și marginea dreaptă a imaginilor cu orientare pe verticală sunt negre.
• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corect înregistrată.
• Nu puteţi utiliza Orientare automată în Mod film.
Index
107RO
Revizualiz. automată
Cuprins
Afișează imaginea înregistrată pe ecran pentru aproximativ 2 secunde imediat după
realizarea unei fotografii.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere
Activat
Utilizează Revizualiz. automată.
Dezactivat
Nu utilizează Revizualiz. automată.
• Când apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate, afișarea imaginii înregistrate dispare
și puteţi realiza o altă imagine imediat, chiar dacă opţiunea Revizualiz. automată este setată
pe [Activat].
zNumărătoare de vizualizare a unei imagini Revizualiz.
MENU/Căutare
setări
zRealizarea unei alte imagini fără întârziere
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Revizualiz.
automată] t mod dorit t z pe butonul de control
automată
Index
• Dacă menţineţi butonul declanșatorului apăsat după fotografiere Revizualiz. automată
rămâne afișată atât timp cât apăsaţi butonul declanșatorul.
108RO
Focalizare extinsă
1 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Focalizare extinsă]
t mod dorit t z pe butonul de control
Dublează.
Dezactivat
Nu se mărește.
Căutare
operaţiune
Activat
Cuprins
Dublează centrul ecranului în modul Focalizare manuală.
MENU/Căutare
setări
Index
109RO
Buton personalizat
(Personalizat).
1 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Buton personalizat]
t mod dorit t z pe butonul de control
Setaţi Declanșator zâmbet.
Balans de alb
Setaţi Balans de alb.
Mod măsurare
Setaţi Mod măsurare.
Căutare
operaţiune
Declanșator
zâmbet
Cuprins
Setaţi cel mai des utilizate funcţii ale butonului
MENU/Căutare
setări
Index
110RO
Bip
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
(Setări principale) t [Bip] t mod dorit t
Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul declanșatorului.
Înalt
Jos
Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de control/al declanșatorului.
Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].
Dezactivat
Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.
MENU/Căutare
setări
Notă
• Când aparatul foto este conectat la un televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat),
sunetul bip este fixat la [Declanșator].
Căutare
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.
Index
111RO
Language Setting
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Language Setting] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
Index
112RO
Ghid funcţionare
Cuprins
Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul
foto.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ghid funcţionare] t
mod dorit t z pe butonul de control
Afișează ghidul de funcţionare.
Dezactivat
Nu afișează ghidul de funcţionare.
Căutare
operaţiune
Activat
MENU/Căutare
setări
Index
113RO
Iniţializare
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Iniţializare] t [OK]
t z pe butonul de control
Căutare
operaţiune
Notă
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
MENU/Căutare
setări
Index
114RO
Mod demo
2 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Autoreglare inteligentă)
Activat
Demonstrează modul Recunoaștere scenă și Declanșator
zâmbet.
Dezactivat
Nu efectuează nicio demonstraţie.
1 Îndreptaţi aparatul foto spre subiect
Când se efectuează Recunoaștere scenă pe ecran apare simbolul și o descriere a scenei
recunoscute.
MENU/Căutare
setări
Vizualizaţi o demonstraţie pentru Recunoaștere
scenă
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Mod demo] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi demonstraţia Declanșator zâmbet și Recunoaștere
scenă.
Dacă nu este necesară vizualizarea unei demonstraţii, setaţi pe [Dezactivat].
2 Apăsaţi butonul declanșatorului
Vizualizaţi o demonstraţie pentru Declanșator
zâmbet
1 Apăsaţi butonul
Index
Imaginea este înregistrată ca o fotografiere normală.
(Personalizat)
2 Îndreptaţi aparatul foto spre subiect
Aparatul foto acţionează automat declanșatorul la detectarea unei feţe zâmbitoare,
dar nu se înregistrează nicio imagine.
3 Apăsaţi din nou butonul
(Personalizat) pentru a ieși din modul demo
Note
•
•
•
•
[Buton personalizat] este fixat la [Declanșator zâmbet] pe [Mod demo].
[Revizualiz. automată] este fixat pe [Activat].
În timpul demonstrării modului Recunoaștere scenă setarea este fixată pe [Auto].
Deși puteţi elibera declanșatorul în modul demo Declanșator zâmbet nu este înregistrată nicio
imagine.
115RO
Rezoluţie HDMI
(Setări) t
(Setări principale) t [Rezoluţie HDMI] t
Setaţi rezoluţia la ieșire automat în funcţie de informaţia
dispozitivului conectat.
1080i
Ieșire cu o calitate a imaginii HD (Înaltă definiţie) (1080i).
480p/576p
Ieșire cu o calitate a imaginii SD (Definiţie standard) (480p/
576p).
• Când [Ieșire video] este [NTSC], rezoluţia este de 480p și
atunci când este [PAL], rezoluţia este de 576p.
Note
• Dacă ecranul nu apare corect, selectaţi [1080i] sau [480p/576p] în funcţie de televizorul conectat.
• Setaţi [Ieșire video] pentru a alege Rezoluţie HDMI în funcţie de sistemul color al televizorului.
MENU/Căutare
setări
Auto
Căutare
operaţiune
1 MENU t
mod dorit
Cuprins
Atunci când conectaţi aparatul foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) TV cu terminale
HDMI utilizând un cablu HDMI (se vinde separat), puteţi alege Rezoluţie HDMI la
ieșirea imaginilor pe un televizor.
Index
116RO
CONTROL PT.HDMI
Activat
Permite operaţiuni cu ajutorul telecomenzii.
Dezactivat
Nu permite operaţiuni cu ajutorul telecomenzii.
Notă
MENU/Căutare
setări
• Puteţi efectua operaţiuni asupra aparatului foto cu ajutorul telecomenzii televizorului prin
conectarea aparatului foto la un televizor compatibil „BRAVIA” Sync.
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]
t mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Aceste reglaje permit telecomenzii televizorului să controleze aparatul foto conectat la
un televizor „BRAVIA” Sync utilizând un cablu HDMI (se vinde separat). Pentru
informaţii suplimentare cu privire la „BRAVIA” Sync, consultaţi pagina 135.
Index
117RO
COMPONENT
HD(1080i)
Selectaţi acest element pentru a conecta aparatul foto la un
televizor HD compatibil 1080i.
SD
Selectaţi acest element pentru a conecta aparatul foto la un
televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [COMPONENT] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Selectează tipul de ieșire a semnalului video, dintre SD și HD(1080i) atunci când
conectaţi aparatul foto și televizorul printr-un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat), în funcţie de televizorul conectat. Utilizaţi un cablu Type2d-adaptor de ieșire
HD compatibil (se vinde separat).
MENU/Căutare
setări
Index
118RO
Ieșire video
NTSC
Setează semnalul de ieșire video pe modul NTSC (de ex.,
pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video pe modul PAL (de ex.,
pentru Europa, China).
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ieșire video] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video
conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune.
Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii
de utilizare (pagina 137).
MENU/Căutare
setări
Index
119RO
Zoom pe tot ecranul
Ecran TV cu Zoom pe tot ecranul
Activat
Redă la un raport de aspect de 16:9.
Dezactivat
Nu utilizează Zoom pe tot ecranul.
Note
Index
• Zoom pe tot ecranul nu este disponibil pentru imagini panoramice, filme, imagini 16:9 și imagini
portret (verticale).
• Imaginea afișată pe ecranul LCD al aparatului foto nu se modifică.
• Zoom pe tot ecranul nu este disponibil când aparatul foto este conectat la televizor cu ajutorul
cablului pentru terminalul multifuncţional (livrat).
MENU/Căutare
setări
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Zoom pe tot ecranul]
t mod dorit t z pe butonul de control
Căutare
operaţiune
Afișaj ecran LCD aparat
foto
Cuprins
În timpul redării pe un televizor HD, fotografiile la un raport de aspect de 4:3 și 3:2 sunt
redate la un raport de aspect 16:9. În acest caz, partea superioară și partea inferioară a
imaginii vor fi parţial tăiate.
120RO
Conectare USB
Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie
cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.
PictBridge
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PTP/MTP
Când conectaţi aparatul foto la un computer, Asistentul
AutoPlay Wizard apare și fotografiile din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un
computer sau alt dispozitiv USB.
Note
Index
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto]
selectaţi [PictBridge].
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea [Auto]
selectaţi [Mass Storage].
• Când opţiunea [Conectare USB] este setată pe [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme într-un
computer. Pentru a exporta filme într-un computer, setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe
[Mass Storage].
MENU/Căutare
setări
Auto
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Conectare USB] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Selectează modul USB pentru conectarea aparatului foto la un computer sau la o
imprimantă compatibilă PictBridge cu ajutorul cablului pentru terminale
multifuncţionale (livrat).
121RO
Descarcă muzică
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
Cuprins
Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a schimba piesele
muzicale de pe fundal.
(Setări principale) t [Descarcă muzică] t
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer, apoi porniţi
„Music Transfer”
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale
Căutare
operaţiune
Mesajul „Conectare la PC” este afișat.
MENU/Căutare
setări
Index
122RO
Format muzică
zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe
aparatul foto
1Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer
2Porniţi „Music Transfer”, apoi restabiliţi fișierele muzicale implicite
• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music
Transfer”.
MENU/Căutare
setări
Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele
muzicale la setările iniţiale.
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Format muzică] t
[OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Puteţi șterge toate fișierele muzicale pentru fundal stocate în aparatul foto. Această
funcţie poate fi utilizată, de exemplu, dacă fișierele muzicale pentru fundal sunt
deteriorate și nu pot fi redate.
Index
123RO
Format
Notă
• Reţineţi faptul că formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) sau
(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de
control
Cuprins
Formatează „Memory Stick Duo” sau memoria internă. Un „Memory Stick Duo”
disponibil pe piaţă este deja formatat și poate fi utilizat imediat.
MENU/Căutare
setări
Index
124RO
Creează folder REC.
Note
zDespre foldere
• După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru stocare
(pagina 126) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 101).
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Când introduceţi un „Memory Stick Duo” care a fost utilizat împreună cu alte echipamente în
aparatul foto și realizaţi imagini, un nou folder poate fi creat automat.
• Într-un folder se pot stoca până la 4.000 imagini. Dacă se depășește capacitatea folderului, un nou
folder este creat automat.
Căutare
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) t [Creează
folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Creează un folder în „Memory Stick Duo” pentru înregistrarea imaginilor.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi
selecta un alt folder de înregistrare.
Index
125RO
Modif. folder REC.
1 MENU t
(Setări) t
folder REC.]
Cuprins
Modifică folderul de pe „Memory Stick Duo” utilizat curent pentru înregistrarea
imaginilor.
(Instrument „Memory Stick”) t [Modif.
3 [OK] t z
Note
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Folderul următor nu poate fi selectat ca folder de înregistrare.
– Folderul „100”
– Un folder cu un număr care are doar „sssMSDCF” sau „sssANV01”
• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.
Căutare
operaţiune
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control
Index
126RO
Șterg. folder REC
1 MENU t
folder REC]
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) t [Șterg.
Cuprins
Șterge un folder în „Memory Stick Duo” pentru înregistrarea imaginilor.
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control
Note
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul
cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.
• Puteţi șterge numai foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate
de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.
Căutare
operaţiune
3 [OK] t z
Index
127RO
Copiază
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu spaţiu liber suficient în aparatul
foto
Note
MENU/Căutare
setări
• Introduceţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând
un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii
sau chiar coruperea datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate chiar și după copiere. Pentru a șterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi „Memory Stick Duo” după copiere, apoi formataţi
memoria internă ([Format] în [Instrument memorie int.]).
• Un folder nou este creat pe „Memory Stick Duo” și toate datele vor fi copiate pe acesta. Nu
puteţi selecta un folder specific pentru a copia imagini în el.
Căutare
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) t [Copiază]
t [OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un „Memory Stick Duo”.
Index
128RO
Număr fișier
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) sau
(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t mod dorit t z de pe
butonul de control
Resetare
Se pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este
modificat. (Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se
alocă un număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)
MENU/Căutare
setări
Alocă numere fișierelor în ordine, chiar dacă folderul de
înregistrare sau „Memory Stick Duo” este schimbat. (Dacă
„Memory Stick Duo” înlocuit conţine un fișier cu un număr
mai mare decât ultimul număr alocat, se alocă un număr mai
mare cu unu decât cel mai mare număr.)
Căutare
operaţiune
Serie
Cuprins
Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.
Index
129RO
Setare zonă
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare zonă] t setare
dorită t z pe butonul de control
Utilizaţi aparatul foto în zona dvs.
Atunci când zona setată curent diferă de zona natală, trebuie
să efectuaţi Setare zonă.
Destinaţie
Utilizaţi aparatul foto setat la ora de la destinaţia dvs.
Setaţi zona de destinaţie.
Setarea unei destinaţii vizitate frecvent vă permite să reglaţi cu ușurinţă ora atunci
când vizitaţi destinaţia respectivă.
1Selectaţi partea zonei pentru [Destinaţie], apoi apăsaţi z pe butonul de control
Index
Simbol Ora de vară
Dacă opţiunea [Ora de vară]
este setată pe [Activat],
pictograma devine albă.
MENU/Căutare
setări
zModificare Setare zonă
Căutare
operaţiune
Local
Cuprins
Reglează ora la ora locală a unei zone selectate.
2Selectaţi o zonă cu b/B de pe butonul de control și selectaţi Ora de vară cu v/V
130RO
Setare dată și oră
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare dată și oră] t setare
dorită t z pe butonul de control
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Puteţi alege Ora de vară Activat/Dezactivat.
Dată și oră
Puteţi seta data și ora.
Notă
MENU/Căutare
setări
• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu dată.
Căutare
operaţiune
Format dată și oră
Cuprins
Setează din nou data și ora.
Index
131RO
Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului
foto la un televizor prin cablul furnizat pentru
terminale multifuncţionale
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu cablul pentru terminale
multifuncţionale (livrat)
VIDEO AUDIO
1 La mufe de intrare audio/video
Roșu
Buton
(Redare)
Index
Galben
MENU/Căutare
setări
1 Închideţi aparatul foto și televizorul
Căutare
operaţiune
Puteţi vizualiza imagini pe un televizor cu SD (Definiţie standard) conectând aparatul
foto la un televizor.
Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.
Consultaţi de asemenea instrucţiunile de operare furnizate împreună cu televizorul.
Cuprins
Vizualizare imagini pe un televizor
cu SD (Definiţie standard)
Alb
Cablu pentru terminale
multifuncţionale (livrat)
2 La conectorul multiplu
3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto
Imaginile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu
ajutorul butonului de control.
Note
• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel
încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 119).
• Imaginea fotografiată nu va fi afișată pe televizor atunci când filmul este înregistrat cu setările
aparatului foto și ale televizorului conectat.
• Când ieșirea se realizează pe televizor, vizualizarea facilă nu este disponibilă.
132RO
1 Închideţi aparatul foto și televizorul
Note
• Imaginile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în format HD.
• Dacă realizaţi filme cu aparatul foto și un televizor conectate cu ajutorul unui cablul HDMI (se
vinde separat) sau cu un cablul adaptor de ieșire HD (se vinde separat), imaginea capturată nu
este afișată pe televizor.
• Când ieșirea se realizează pe televizor, vizualizarea facilă nu este disponibilă.
• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel
încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 119).
16:9 (
,
(Înaltă definiţie)
) pe tot ecranul pe un televizor HD
Index
zVizualizarea imaginilor realizate la altă dimensiune decât
MENU/Căutare
setări
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat) sau cu ajutorul unui cablul adaptor de ieșire HD (se vinde
separat)
Căutare
operaţiune
Puteţi vizualiza imagini de înaltă definiţie pe un televizor HD (Înaltă definiţie) prin
conectarea aparatului foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul unui cablu
HDMI (se vinde separat) sau cu ajutorul unui cablul adaptor de ieșire HD (se vinde
separat). Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul
foto. Consultaţi de asemenea instrucţiunile de operare furnizate împreună cu televizorul.
Cuprins
Vizualizare imagini pe un televizor
HD (Înaltă definiţie)
• Când selectaţi [Redimens. multifuncţională] în meniul de vizualizare, raportul de aspect
poate fi convertit în 16:9 și salvat ca fișier nou pentru vizualizarea pe un televizor HD (Înaltă
definiţie).
• Puteţi reda o imagine cu un raport de aspect 16:9 utilizând [Zoom pe tot ecranul] din meniul
de setare.
zDespre „PhotoTV HD”
Acest aparat foto este compatibil cu standardul „PhotoTV HD”.
Prin conectarea dispozitivelor Sony compatibile cu PhotoTV HD-cu ajutorul unui
cablu HDMI (se vinde separat) sau cu un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat), o nouă varietate de fotografii poate fi vizionată confortabil la calitate Full
HD incredibilă.
• „PhotoTV HD” permite exprimarea deosebit de detaliată, în stilul fotografiilor, a texturilor
și culorilor rafinate.
• Aceste setări trebuie realizate și pe televizor. Pentru redarea filmelor, reglaţi setarea
ecranului televizorului dumneavoastră pe Video pentru calitate optimă a imaginii.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.
133RO
Cuprins
Vizualizaţi o imagine prin conectarea aparatului
foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul
unui cablu HDMI (se vinde separat)
Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) care dispune de un terminal
HDMI cu cablu HDMI (se vinde separat).
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului HDMI (se vinde
separat)
Buton
(Redare)
Adaptor HDMI
(livrat)
2 La conectorul multiplu
MENU/Căutare
setări
Terminal HDMI
1 La terminalul
HDMI
Căutare
operaţiune
1 Atașaţi un adaptor HDMI (livrat) la un cablu HDMI (se vinde separat)
Cablu HDMI (se
vinde separat)
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto
Imaginile înregistrate sunt afișate pe televizor. Selectaţi o imagine cu ajutorul
butonului de control.
Index
3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea
Note
• Setaţi [Rezoluţie HDMI] la [Auto] sau [1080i] în
(Setări principale) (pagina 116).
• [Bip] este fixat pe [Declanșator].
• Nu conectaţi terminalul de ieșire al dispozitivului la terminalul de ieșire al altor dispozitive.
Imaginile și sunetele nu vor fi redate. De asemenea, poate provoca o defecţiune.
• Este posibil ca unele dispozitive să nu funcţioneze corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI cu marcajul siglei HDMI.
134RO
Vizualizare imagini pe un televizor „BRAVIA” Sync
Cuprins
Când conectaţi aparatul foto la un televizor compatibil „BRAVIA” Sync cu ajutorul unui
cablu HDMI (se vinde separat), puteţi reda imaginile de pe aparatul foto pe televizor cu
ajutorul telecomenzii televizorului.
1 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde
separat)
3 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto
4 Apăsaţi butonul de legătură al meniului de pe telecomanda televizorului și
alegeţi modul dorit
Prezentare imag. cu
muzică
Redă o succesiune foto de imagini împreună cu muzică.
Imagine unică
Afișează imaginile una câte una.
Index imagini
Afișează mai multe imagini simultan.
Zoom pe tot ecranul
În timpul redării unei singure imagini pe televizor fotografiile la un
raport de aspect de 4:3 și 3:2 sunt redate la un raport de aspect 16:9. În
acest caz, partea superioară și partea inferioară a imaginii vor fi parţial
tăiate.
Șterge
Ștergere imagini.
Modif. imag. princ.
Puteţi schimba imaginea principală a grupului în rafală cu imaginea
dorită din grup.
Redare cu zoom
Redă imaginea mărită.
Rotește
Rotește o fotografie.
Filtrează după feţe
Imaginile sunt filtrate apoi afișate.
Mod vizualizare
Alege formatul de afișare pentru vizualizarea mai multor imagini.
Ieșire
Închideţi meniul de legătură.
Index
Descrieri
MENU/Căutare
setări
Elemente de
acţionare
Căutare
operaţiune
2 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea
Note
• Elementele de acţionare afișate pot varia în funcţie de situaţie.
• Puteţi efectua operaţiuni asupra aparatului foto cu ajutorul telecomenzii televizorului prin
conectarea aparatului foto la un televizor compatibil „BRAVIA” Sync.
• Dacă nu puteţi conecta, setaţi [CONTROL PT.HDMI] la [Activat] în
(Setări principale).
• Când conectaţi aparatul foto la un televizor de altă firmă, telecomanda televizorului poate activa
aparatul foto incorect. Selectaţi [Activat] în [CONTROL PT.HDMI] pe
(Setări principale) în
meniu.
135RO
1 Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul unui
cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat)
Verde/Albastru/Roșu
1 La mufe de intrare audio/video
Buton
(Redare)
MENU/Căutare
setări
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Căutare
operaţiune
Puteţi vizualiza o imagine înregistrată pe aparatul foto conectând aparatul la un televizor
HD (Înaltă definiţie) TV cu ajutorul cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat).
Utilizaţi un cablu Type2d-adaptor de ieșire HD compatibil (se vinde separat).
Cuprins
Vizualizaţi o imagine prin conectarea aparatului
foto la un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul
unui cablul adaptor de ieșire HD (se vinde
separat)
Alb/Roșu
2 La conectorul multiplu
Index
Cablu adaptor de
ieșire HD (se vinde
separat)
2 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea
3 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto
Imaginile înregistrate sunt afișate pe televizor. Selectaţi o imagine cu ajutorul
butonului de control.
Notă
• Setaţi mai întâi [COMPONENT] la [HD(1080i)] (pagina 118).
136RO
Despre sisteme TV color
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Index
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
MENU/Căutare
setări
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania,
Olanda, Hong Kong, Ungaria, Italia, Kuwait, Malaysia, Noua Zeelandă, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda,
Regatul Unit al Marii Britanii etc.
Căutare
operaţiune
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,
Venezuela etc.
Cuprins
Dacă doriţi să vizualizaţi imagini pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu o mufă
de intrare video și cu cablul pentru terminale multifuncţionale. Sistemul color al
televizorului trebuie să corespundă cu acela al aparatului foto digital. Căutaţi în listele de
mai jos sistemul color TV pentru ţara sau regiunea unde este utilizat aparatul foto.
137RO
Pentru detalii despre utilizarea unui computer Macintosh,
consultaţi „Utilizarea computerului Macintosh” (pagina 147).
• Vizionarea imaginilor cu ajutorul „PMB” și „Music Transfer”:
– Importarea de imagini pe computer
– Exportarea de imagini în aparatul foto
– Introducerea numelui evenimentului dorit în [Listă evenimente]
pe aparatul foto
– Editare imagini
– Afișarea locaţiilor de realizare a fotografiilor pe hărţi online
(necesită conexiune Internet)
– Crearea unui disc cu imaginile realizate (necesită o unitate de
scriere pentru CD-uri sau DVD-uri)
– Imprimarea sau salvarea fotografiilor cu dată
– Încărcarea imaginilor într-un serviciu media (necesită conexiune la Internet)
– Schimbare muzică pentru prezentare imagini (utilizând „Music Transfer”)
Index
Conectarea aparatului foto la computer
(pagina 142)
MENU/Căutare
setări
• Instalarea softului:
– „PMB”
– „Music Transfer”
Căutare
operaţiune
Instalaţi mai întâi aplicaţia software (livrat)
(pagina 140)
Cuprins
Vizualizarea pe computerului
Windows
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul Web Sony pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
138RO
Mediu recomandat pentru computer
Pentru utilizarea
„PMB” și „Music
Transfer”
Altele
MENU/Căutare
setări
Index
Pentru importarea Microsoft Windows 2000 Mufă USB: Furnizată standard
de imagini
Professional SP4,
Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1**
Căutare
operaţiune
Microsoft Windows XP* CPU: Pentru redarea/editarea
SP3/Windows Vista
imaginilor statice: Intel Pentium III
SP1**
800 MHz sau mai rapid
Pentru redarea/editarea filmelor de
Înaltă definiţie: [1440×1080(Fin)]:
Intel Core Duo 2,0 GHz sau mai
rapid/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau
mai rapid
[1440×1080(Standard)]: Intel Pentium
D 2,8 GHz sau mai rapid/Intel Core
Duo 1,66 GHz sau mai rapid/Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mare
(Pentru redarea/editarea filmelor de
Înaltă definiţie: 1 GB sau mai mare)
Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar
pentru instalare—aproximativ 500 MB
Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768
puncte sau mai mare
Memorie video: 32 MB sau mai mare
(Recomandat: 64 MB sau mai mare)
Cuprins
SO (preinstalat)
* Ediţiile de 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
** Starter (Edition) nu este acceptată.
Note
• Mediul calculatorului trebuie să satisfacă de asemenea cerinţele de funcţionare ale sistemului de
operare.
• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de operare
descrise mai sus, sau într-un mediu multi-boot.
• Operaţiile nu sunt garantate pentru toate mediile recomandate pentru calculatoare menţionate
mai sus.
• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este
posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB pe care le utilizaţi.
• Operaţiile nu sunt garantate la utilizarea unui hub USB.
• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB
(compatibil cu USB 2.0) permite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece aparatul
foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil cu USB 2.0).
• Există patru moduri pentru o conexiune USB la conectarea unui computer, modurile [Auto]
(setare implicită), [Mass Storage], [PictBridge] și [PTP/MTP]. Această secţiune descrie modurile
[Auto] și [Mass Storage] ca exemple. Pentru detalii despre [PictBridge] și [PTP/MTP], consultaţi
pagina 121.
• Atunci când computerul iese dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să nu se
restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.
139RO
Puteţi instala aplicaţia software furnizată („PMB”, „Music Transfer”) urmând procedura
următoare.
Apare meniul de instalare.
• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în
Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și
urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.
Ecranul „Choose Setup Language” se afișează.
3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [Next]
Ecranul „License Agreement” se afișează.
4 Citiţi cu atenţie contractul de licenţă. Dacă sunteţi de acord, faceţi clic pe
butonul radio ( devine ) apoi pe [Next]
MENU/Căutare
setări
2 Faceţi clic pe [Install]
Căutare
operaţiune
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat)
în unitatea CD-ROM
Cuprins
Instalarea aplicaţiei software
(livrat)
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea
6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării
Index
• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.
Picotgramele de trimitere directă pentru
„PMB” și
„PMB Guide” sunt
create pe spaţiul de lucru. Faceţi dublu clic pe aceste pictograme pentru a iniţializa
aplicaţia software.
Notă
• Autentificaţi-vă ca Administrator.
140RO
Puteţi utiliza fotografii și filme de pe aparatul foto în proporţie mai mare ca niciodată,
datorită softului. Această secţiune rezumă „PMB”. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „PMB Guide”.
Cu ajutorul „PMB”:
MENU/Căutare
setări
Index
• Puteţi importa imagini realizate cu aparatul foto în computer și le puteţi afișa pe computer.
• Puteţi exporta imaginile din computer pe un „Memory Stick Duo” după care le puteţi afișa pe
aparatul foto.
• Puteţi introduce numele evenimentului dorit în [Listă evenimente] în „Memory Stick Duo” după
care îl puteţi afișa pe aparatul foto.
• Puteţi organiza imagini pe computer pe un calendar după data la care au fost realizate, pentru a
le vizualiza.
• Puteţi retușa (Corectează efect ochi roșii etc.), căuta feţe, imprima, trimite fotografii ca
atașamente e-mail și modifica data la care au fost realizate fotografiile.
• Puteţi afișa informaţii despre locaţiile unde aţi realizat imaginile, pe o hartă. (Necesită conexiune
Internet).
• Puteţi imprima sau salva fotografiile cu data.
• Puteţi crea un disc de date cu ajutorul unei unităţi de inscripţionare a CD-urilor sau a DVDurilor.
• Puteţi încărca imaginea pe un serviciu media. (Necesită o conexiune Internet)
Căutare
operaţiune
Prezentare de ansamblu „PMB”
Cuprins
Despre „PMB (Picture Motion
Browser)” (livrat)
Iniţializare „PMB Guide”
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
(PMB Guide) de pe spaţiul de lucru
Pentru a accesa „PMB Guide” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Pornirea și ieșirea din „PMB”
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
(PMB) de pe spaţiul de lucru
Pentru a accesa „PMB” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Mesajul de confirmare al Instrumentului informativ apare pe ecran la prima pornire a
„PMB”. Selectaţi [Start].
• Această funcţie vă oferă informaţii de actualitate, de exemplu despre actualizări de soft. Puteţi
modifica ulterior configuraţia.
2 Faceţi clic pe butonul
ieși din „PMB”
din colţul din dreapta sus al ecranului pentru a
141RO
Pentru informaţii suplimentare cu privire la funcţiile „PMB”, consultaţi „PMB Guide”.
La importarea imaginilor din memoria internă, pasul 1 nu este necesar.
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu imagini înregistrate în aparatul foto
3 Porniţi computerul, apoi apăsaţi butonul
(Redare)
4 Conectaţi aparatul foto la computer
„Se conectează...” apare pe ecranul aparatului foto.
• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează
automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi câteva momente.
MENU/Căutare
setări
2 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu ajutorul Adaptorului CA (se vinde
separat)
Căutare
operaţiune
Conectarea aparatului foto la computer
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe
computer
1 La o mufă USB
Index
2 La conectorul multiplu
Cablu pentru terminale
multifuncţionale
Note
• Dacă importaţi/exportaţi imagini în/de pe computerul dvs. utilizând un acumulator descărcat,
transferul poate eșua sau datele despre imagine pot fi corupte dacă acumulatorul devine inactiv
prea devreme.
•
se afișează pe ecran în timpul sesiunii de comunicare. Nu acţionaţi computerul în timp ce
indicatorul este afișat. Când indicatorul se modifică în
, puteţi utiliza din nou computerul.
• Dacă nu se afișează „Mass Storage” setaţi [Conectare USB] pe [Mass Storage] (pagina 121).
142RO
Importarea de imagini pe un computer
Ecranul [Import Media Files] al „PMB” apare automat.
• Dacă apare Asistentul AutoPlay, închideţi-l.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer
2 Faceţi clic pe butonul [Import] pentru a importa imagini
Computerul începe să importe imagini.
3 Vizualizaţi imagini pe computer
După terminarea operaţiei de importare, „PMB”
pornește. Se afișează versiuni micșorate ale
imaginilor importate.
zVizualizarea imaginilor cu ajutorul „PMB”
Organizaţi imagini pe computer pe un calendar după data la
care au fost realizate, pentru a le vizualiza. Pentru informaţii
suplimentare cu privire la „PMB”, consultaţi „PMB Guide”.
Index
Exemplu: Ecran afișare lună
MENU/Căutare
setări
• Folderul „Pictures” (în Windows XP, „My Pictures”)
este setat ca folder implicit în „Viewed folders”.
Căutare
operaţiune
• Imaginile sunt importate implicit într-un folder creat în „Pictures” (în Windows XP, „My
Pictures”) care este denumit cu numele evenimentului din [Listă evenimente].
Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”
Când apare Asistentul AutoPlay Wizard la pasul 1, faceţi clic [Open folder to view files]
t [OK] t [DCIM] t copiaţi imaginile dorite pe computer.
143RO
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer
• Dacă apare Asistentul AutoPlay, închideţi-l.
2 Faceţi dublu clic pe
3 Faceţi clic pe
(PMB) pe spaţiul de lucru pentru a porni „PMB”
Căutare
operaţiune
Puteţi exporta imaginile din computer pe un „Memory Stick Duo” după care le puteţi
vizualiza pe aparatul foto. Această secţiune descrie procedura pentru selectarea și
exportarea automată a imaginilor care nu au fost exportate pe „Memory Stick Duo” în
aparatul foto.
Imaginile pot fi de asemenea exportate manual. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „PMB Guide”.
Cuprins
Exportarea de imagini pentru vizualizare pe
aparatul foto
în partea superioară a ecranului
4 Faceţi clic pe [Export]
• Atunci când redaţi imagini exportate pe acest aparat foto, semnul
LCD.
este afișat pe ecranul
Note
Index
• Anumite imagini nu pot fi redate, în funcţie de dimensiunile lor.
• Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin fotografii
ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
• Această metodă nu poate fi utilizată pentru exportarea filmelor. Filmele trebuie să fie exportate
manual în aparatul foto.
MENU/Căutare
setări
Apare ecranul de exportare simplă.
Ștergere conexiune USB
Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos înainte:
• Deconectarea cablului pentru terminal multifuncţionale.
• Îndepărtarea unui „Memory Stick Duo”.
• Introducerea unui „Memory Stick Duo” în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria
internă.
• Închiderea aparatului foto.
1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de
pe bara de sarcini
2 Faceţi clic pe
t [Stop]
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK]
Windows XP
Pictogramă deconectare
144RO
Fișierele de imagine înregistrate cu aparatul foto
sunt grupate sub formă de foldere pe „Memory
Stick Duo” sau pe memoria internă.
De exemplu: vizualizare foldere pe
Windows Vista
Căutare
operaţiune
AFolder care conţine date despre imagine
înregistrate cu ajutorul unui aparat foto fără
funcţie de creare de foldere.
BFolder care conţine date despre fotografii,
înregistrate cu ajutorul aparatului foto.
CFolder care conţine date despre filme,
înregistrate cu ajutorul aparatului foto.
Cuprins
Destinaţii de stocare a fișierelor cu imagini și
denumiri de fișiere
MENU/Căutare
setări
Index
Note
• Nu puteţi înregistra imagini în folderele „100MSDCF” sau „100ANV01”. Imaginile din aceste
foldere sunt disponibile numai pentru vizualizare.
• Nu puteţi înregistra/reda imagini din folderul „MISC”.
• Fișierele de imagine sunt denumite astfel:
– Fișiere fotografii: DSC0ssss.JPG
– Fișiere video
1080×720: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Fișiere de imagine index înregistrate în timpul înregistrării de filme
1080×720: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss reprezintă orice număr din intervalul 0001 la 9999. Părţile numerice din denumirea unui
fișier video înregistrat în Mod film și fișierul de imagine index corespunzător coincid.
• Pentru informaţii suplimentare cu privire la foldere, consultaţi paginile 101, 125, 126 și 127.
145RO
Utilizarea „Music Transfer” (livrat)
Cuprins
Puteţi modifica fișierele muzicale presetate în fabrică în fișierele muzicale dorite prin
„Music Transfer” în CD-ROM (livrat). Puteţi de asemenea să ștergeţi aceste fișiere
atunci când doriţi.
Modificare Muzică prin „Music Transfer”
• Fișiere MP3 stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs
• Fișiere muzicale pe CD-uri
• Fișiere muzicale presetate salvate pe aparatul foto
1 MENU t
(Setări) t
Căutare
operaţiune
Formatele muzicale pe care le puteţi transfera cu „Music Transfer” sunt listate mai jos:
(Setări principale) t [Descarcă muzică]
Mesajul „Conectare la PC” este afișat.
3 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs
4 Porniţi „Music Transfer”
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale
MENU/Căutare
setări
2 Apăsaţi z pe butonul de control
zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe
Executaţi [Restore to Preset Tracks] la pasul 5.
Toate fișierele muzicale sunt readuse la setările iniţiale, iar opţiunea [Muzică] din
meniul [Prezentare imagini] este setată pe [Fără sonor].
Index
aparatul foto
• Puteţi de asemenea reseta setările fișierelor muzicale cu ajutorul [Iniţializare] (pagina 114),
totuși, vor fi resetate și alte setări.
• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music
Transfer”.
146RO
Puteţi copia imagini pe computerul dvs. Macintosh. „PMB” nu este compatibil cu
computerele Macintosh. Dacă imaginile sunt exportate pe „Memory Stick Duo”
vizualizaţi-le în modul Vizualizare folder (pagina 87).
Altele
Pentru copiere
imagini
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 la
v10.5)
Mufă USB: Furnizată standard
Pentru utilizarea
„Music Transfer”
Mac OS X (v10.3 la
v10.5)
Memorie: 64 MB sau mai mare (se
recomandă 128 MB sau mai mare)
Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar
pentru instalare—aproximativ 50 MB
MENU/Căutare
setări
SO (preinstalat)
Căutare
operaţiune
Mediu recomandat pentru computer
Cuprins
Utilizarea computerului
Macintosh
Note
Index
• Operaţiile nu sunt garantate pentru toate mediile recomandate pentru calculatoare menţionate
mai sus.
• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este
posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB pe care le utilizaţi.
• Operaţiile nu sunt garantate la utilizarea unui hub USB.
• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB
(compatibil cu USB 2.0) permite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece aparatul
foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil cu USB 2.0).
• Există patru moduri pentru o conexiune USB la conectarea unui computer, modurile [Auto]
(setare implicită), [Mass Storage], [PictBridge] și [PTP/MTP]. Această secţiune descrie modurile
[Auto] și [Mass Storage] ca exemple. Pentru detalii despre [PictBridge] și [PTP/MTP], consultaţi
pagina 121.
• Atunci când computerul iese din modul de suspendare sau de veghe, este posibil să nu se
restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul Web Sony pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
147RO
La importarea imaginilor din memoria internă, pasul 1 nu este necesar.
Cuprins
Importarea și vizualizarea imaginilor pe un
computer
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu imagini înregistrate în aparatul foto
3 Porniţi computerul Macintosh, apoi apăsaţi butonul
aparatului foto
(Redare) al
Căutare
operaţiune
2 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu ajutorul Adaptorului CA (se vinde
separat)
4 Conectaţi aparatul foto la computer
MENU/Căutare
setări
1 La o mufă USB
2 La conectorul multiplu
Cablu pentru terminale multifuncţionale
Index
5 Faceţi dublu clic pe pictograma recunoscută curent t [DCIM] t
folderul unde sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi
6 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului
Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.
• Pentru detalii despre locaţia de depozitare a imaginilor și despre denumirile fișierelor,
consultaţi pagina 145.
7 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din
folderul ce conţine fișierele copiate
Afișează imaginile.
Ștergere conexiune USB
Glisaţi și fixaţi pictograma unităţii sau a „Memory Stick Duo” pe pictograma „Coș de
gunoi” anticipat, atunci când efectuaţi procedurile listate mai jos, sau când aparatul foto
este deconectat de la computer.
•
•
•
•
Deconectarea cablului pentru terminal multifuncţionale.
Îndepărtarea unui „Memory Stick Duo”.
Introducerea unui „Memory Stick Duo” în aparatul foto.
Închiderea aparatului foto.
148RO
Modificare Muzică prin „Music Transfer”
1 Porniţi computerul dvs. Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în
unitatea CD-ROM
2 Faceţi dublu clic pe
(SONYPICTUTIL)
Căutare
operaţiune
• Fișiere MP3 stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs
• Fișiere muzicale pe CD-uri
• Fișiere muzicale presetate salvate pe aparatul foto
Cuprins
Puteţi modifica fișierele muzicale presetate în fabrică în fișierele muzicale dorite prin
„Music Transfer” în CD-ROM (livrat). Puteţi de asemenea să ștergeţi aceste fișiere
atunci când doriţi.
Formatele muzicale pe care le puteţi transfera cu „Music Transfer” sunt listate mai jos:
3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] în folderul [Mac]
4 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Descarcă muzică]
5 Apăsaţi z pe butonul de control
Mesajul „Conectare la PC” este afișat.
6 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul Macintosh
7 Porniţi „Music Transfer”
MENU/Căutare
setări
Instalarea softului va începe.
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale
• Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a instala „Music Transfer”.
• Pentru instalare, trebuie să vă autentificaţi ca Administrator.
Index
Note
zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe
aparatul foto
Executaţi [Restore to Preset Tracks] la pasul 8.
Toate fișierele muzicale sunt readuse la setările iniţiale, iar opţiunea [Muzică] în
meniul [Prezentare imagini] este setată pe [Fără sonor].
• Puteţi de asemenea reseta setările fișierelor muzicale cu ajutorul [Iniţializare] (pagina 114);
totuși, vor fi resetate și alte setări.
• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music
Transfer”.
149RO
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” prezintă în continuare modul de a utiliza aparatul
foto și accesoriile opţionale.
Când instalaţi „Manual de utilizare a Cyber-shot”, este instalat de asemenea și „Ghid
Instructiv pentru Cyber-shot”.
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
Căutare
operaţiune
Vizualizarea pe Windows
Cuprins
Vizualizare „Ghid Instructiv
pentru Cyber-shot”
(Ghid Instructiv) de pe spaţiul de lucru
Vizualizare pe Macintosh
1 Copiaţi folderul [stepupguide] în folderul [stepupguide] de pe computer
3 După terminarea copierii, faceţi dublu clic pe „stepupguide.hqx” în
folderul [stepupguide] pentru a-l decomprima, apoi faceţi dublu clic pe
fișierul generat „stepupguide”
Index
2 Selectaţi [stepupguide], [language] și apoi folderul [RO] stocat pe CDROM (livrat), și copiaţi fișierele din folderul [RO] [img] din folderul
[stepupguide] pe care l-aţi copiat pe computer la pasul 1. (Înlocuiţi
fișierele din folderul [img] cu cele din folderul [RO])
MENU/Căutare
setări
Pentru a accesa „Ghid Instructiv” din meniul start, faceţi clic pe [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [Ghid instructiv].
Notă
• Dacă nu este instalat un instrument pentru decomprimarea fișierelor HQX, instalaţi Stuffit
Expander.
150RO
Imprimare fotografii
Cuprins
Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.
Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante
compatibile PictBridge (pagina 152)
Puteţi imprima imagini cu o imprimantă compatibilă „Memory Stick”.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună
cu imprimanta.
MENU/Căutare
setări
Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante
compatibile „Memory Stick”
Căutare
operaţiune
Puteţi imprima imagini prin conectarea aparatului foto la o imprimantă
compatibilă PictBridge.
Imprimarea cu ajutorul computerului
Index
Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul aplicaţiei software
„PMB” din CD-ROM (livrat) și imprimaţi imaginile.
Puteţi insera data pe imagine, după care o puteţi imprima. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „PMB Guide”.
Imprimarea la un centru de imprimare
(pagina 154)
Puteţi duce la un centru de imprimare a fotografiilor un „Memory
Stick Duo” care conţine imagini realizate cu aparatul foto. Puteţi
pune un marcaj
(Comandă imprimare) în avans pe imaginile pe
care doriţi să le imprimaţi.
Notă
• La imprimarea imaginilor realizate în modul [16:9], ambele margini pot fi tăiate.
151RO
„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Note
• Nu puteţi imprima filme.
• Nu puteţi imprima imagini panoramice în funcţie de imprimantă.
Pregătiţi aparatul foto pentru conectarea prin USB la imprimantă, cu ajutorul cablului
pentru terminalul multifuncţional.
1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto
MENU/Căutare
setări
Pregătire aparat foto
Căutare
operaţiune
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
Cuprins
Imprimarea directă a imaginilor
cu ajutorul unei imprimante
compatibile PictBridge
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă
1 La mufa USB
Index
2 La conectorul
multiplu
Cablu pentru terminale multifuncţionale
3 Porniţi imprimanta
Indicator
După realizarea conexiunii, indicatorul
apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul
aparatului foto (notificare eroare), verificaţi imprimanta
conectată.
Notă
• Dacă nu a fost posibilă conectarea la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat [Conectare USB] de
sub (Setări principale) pe [PictBridge].
152RO
Imprimare
(Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control
Această imagine
Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
2 Element dorit t [OK] t z
Cantitate
• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o
singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.
Aspect
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă alta pe o coală.
Dimensiune
Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.
Datã
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
în imagini.
Index
• Dacă selectaţi [Dată], data va fi inserată în ordinea selectată de dvs.
prin [Setare dată și oră] din aparatul foto. Este posibil ca această
funcţie să nu fie oferită, în funcţie de imprimantă.
MENU/Căutare
setări
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru
imprimare.
Căutare
operaţiune
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile.
Cuprins
1 MENU t
Notă
• Nu deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale în timp ce indicatorul
PictBridge) apare pe ecran.
(Conectare
153RO
Note
MENU/Căutare
setări
• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe
aparatul foto.
Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo”, apoi duceţi „Memory Stick Duo” la centrul de
imprimare (pagina 128).
• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de „Memory Stick Duo” sunt
acceptate.
• Dacă „Memory Stick Duo” nu poate fi utilizat de centrul dvs. de imprimare, copiaţi imaginile pe
care doriţi să le imprimaţi pe un alt mediu, cum ar fi un CD-R și mergeţi cu acesta la centru.
• Adaptorul „Memory Stick Duo” (se vinde separat) poate fi necesar. Consultaţi centrul dvs. de
imprimare de fotografii.
• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)
ale datelor pe un disc.
• Nu puteţi seta numărul de imprimări.
• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.
Căutare
operaţiune
Puteţi duce la un centru de imprimare a fotografiilor un „Memory Stick Duo” care
conţine imagini realizate cu aparatul foto. Dacă centrul oferă servicii de imprimare a
fotografiilor compatibile cu DPOF, puteţi pune un marcaj
(Comandă imprimare) în
avans pe imagini în meniul de vizualizare.
Cuprins
Imprimarea la un centru de
imprimare
Index
154RO
Depanare
1 Verificaţi elementele de la paginile 156 - 164.
Cuprins
Dacă experimentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”,
consultaţi pagina 165.
Dacă efectuaţi operaţiunea de mai sus, setarea datei și orei va
fi ștearsă.
MENU/Căutare
setări
3 Apăsaţi butonul RESET cu ajutorul unui obiect cu
vârf ascuţit fin și porniţi alimentarea (pagina 16).
Căutare
operaţiune
2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi un minut,
reintroduceţi acumulatorul și porniţi alimentarea.
4 Consultaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat
local Sony.
Index
La repararea aparatelor foto cu memorie internă sau fișiere muzicale incluse, datele din
aparatul foto necesită o verificare minimă pentru controlarea și îmbunătăţirea
simptomelor defecţiunilor. Sony nu va copia sau salva aceste date.
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente pentru a face salt la pagina care explică
simptomul și cauza sau acţiunea de corectare corespunzătoare.
Acumulator și alimentare .............. 156
Memorie internă ............................. 162
Realizarea de fotografii/filme ....... 156
Imprimare ....................................... 162
Vizualizarea imaginilor .................. 160
Imprimantă compatibilă PictBridge
......................................................... 163
Ștergere .......................................... 160
Computere...................................... 161
„Memory Stick Duo” ...................... 162
Altele ............................................... 164
Indicatori și mesaje de avertizare
......................................................... 165
155RO
Acumulator și alimentare
• Introduceţi acumulatorul corect, apăsând butonul de scoatere a acumulatorului.
Cuprins
Acumulatorul nu poate fi introdus.
Aparatul foto nu poate fi pornit.
Căutare
operaţiune
• După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la
pornirea aparatului foto.
• Introduceţi acumulatorul corect.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este inutilizabil (pagina 174). Înlocuiţi-l cu unul nou.
• Utilizaţi un acumulator recomandat.
Aparatul foto se închide brusc.
Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.
Index
• Capacitatea bateriei se va consuma rapid și capacitatea rămasă reală va fi mai mică decât
indicatorul în următoarele situaţii:
– Când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute
– Când utilizaţi bliţul și funcţia zoom frecvent
– Când opriţi și porniţi în mod repetat aparatul foto
– Când setaţi luminozitatea ecranului cu ajutorul setărilor DISP (afișaj ecran)
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a
bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este inutilizabil (pagina 174). Înlocuiţi-l cu unul nou.
MENU/Căutare
setări
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă
automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se
închide aparatul.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto timp de aproximativ trei minute în timp ce este pornit, acesta se
oprește automat pentru a preveni uzarea acumulatorului. Reporniţi aparatul foto.
• Acumulatorul este inutilizabil (pagina 174). Înlocuiţi-l cu unul nou.
Acumulatorul nu poate fi încărcat.
• Nu puteţi încărca acumulatorul utilizând Adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul pentru baterie pentru a alimenta bateria.
Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.
• Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.
• Temperatura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi să alimentaţi din nou
acumulatorul în intervalul de temperatură corespunzător pentru alimentare (10 °C - 30 °C).
• Consultaţi pagina 175 pentru detalii.
Realizarea de fotografii/filme
Imaginea nu este clară în vizor.
• Ajustaţi scara dioptrului utilizând rotiţa de ajustare.
156RO
Continuare r
Nu se pot înregistra imagini.
• Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• [Mod demo] este setat pe [Activat]. Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 115).
Index
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
MENU/Căutare
setări
• Funcţia Foto panoramică prin balans nu funcţionează în următoarele situaţii. Fotografiaţi la o
anumită viteză conform barei de ghidare.
– Viteza mișcării aparatului foto este prea rapidă sau prea lentă
– Fotografiaţi în altă direcţie faţă de cea setată
• Dacă aparatul foto se mișcă prea mult în timpul rotaţiei, foto grafierea se oprește. Ţineţi
aparatul foto ferm când fotografiaţi.
Căutare
operaţiune
Funcţia Foto panoramică prin balans nu funcţionează.
Cuprins
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a „Memory Stick Duo”. Dacă memoria e
plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 51)
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.
• În timpul realizării unei fotografii, setaţi cadranul de selectare a modului pe altă opţiune în
afară de
(Mod film).
• Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Mod film) atunci când realizaţi filme.
• Puteţi înregistra filme cu o dimensiune a imaginii de [1440×1080 (fin)], [1440×1080
(standard)], sau [1280×720] pe „Memory Stick PRO Duo”. Când utilizaţi alte medii de
înregistrare în afară de „Memory Stick PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului pe
[VGA].
• Capacul obiectivului este atașat. Scoateţi-l.
• Aparatul foto este în mod demonstraţie Declanșator zâmbet. Setaţi [Mod demo] pe
[Dezactivat].
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Aparatul foto este setat în modul redare. Apăsaţi butonul
modul fotografiere.
• Apăsaţi butonul FINDER/LCD.
(Redare) pentru a comuta pe
Funcţia Anti-neclaritate nu funcţionează.
• Funcţia anti-neclaritate nu funcţionează atunci când
apare pe afișaj.
• Este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu funcţioneze corect la fotografierea de scene
nocturne.
• Fotografiaţi după ce aţi apăsat butonul declanșatorului până la jumătate; nu îl apăsaţi complet
brusc.
• Confirmaţi faptul că setarea [Obiectiv conversie] este corectă (pagina 105).
Înregistrarea durează mult.
• Atunci când viteza declanșatorului devine mai lentă decât o anumită viteză în condiţii de
iluminare slabă, funcţia NR (Reducere zgomot) lentă a declanșatorului este automat activată
pentru a reduce zgomotul imaginii. În aceste condiţii, înregistrarea durează mai mult.
• Reducere ochi închiși funcţionează. Resetaţi [Reducere ochi închiși] pe [Dezactivat]
(pagina 70).
157RO
Continuare r
Imaginea este defocalizată.
Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când
modul de măsurare este setat pe [Multi].
MENU/Căutare
setări
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 104).
• Nu puteţi utiliza zoom-ul în timpul fotografierii Foto panoramică prin balans.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital în următoarele situaţii:
– Filmare
– Declanșator zâmbet funcţionează
– Modul
(Înreg. avansată sport) în Selectare scenă este selectat
Căutare
operaţiune
Funcţia zoom nu funcţionează.
Cuprins
• Subiectul este prea aproape. În timpul fotografierii, asiguraţi-vă că poziţionaţi obiectivul faţă
de subiect la o distanţă mai mare decât cea mai mică distanţă de fotografiere (aproximativ
1 cm (W)/150 cm (T) de la obiectiv).
• Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă atunci când
realizaţi fotografii.
• Când modul
(Înreg. avansată sport) este selectat, subiectul prea apropiat va fi defocalizat.
• Semimanual sau Focalizare manuală este selectat. Selectaţi modul de focalizare automată
(pagina 42).
• Confirmaţi faptul că setarea [Obiectiv conversie] este corectă (pagina 105).
Bliţul nu funcţionează.
Index
• Nu puteţi utiliza bliţul în următoarele situaţii:
– [Mod REC] este setat pe rafală sau variaţie expunere (pagina 44)
– Modul
(Sensibilitate înaltă),
(Înreg. avansată sport), (Crepuscul) sau (Artificii)
este selectat în Selectare scenă
– Filmare
– Cadranul de selectare a modului este setat pe
(Foto panoramică prin balans),
(Seara,
fără trepied) și
(Anti-neclaritate în mișcare)
• Setaţi bliţul pe (Bliţ activat) (pagina 41) când modul Selectare scenă este setat în modul
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Plajă) sau (Zăpadă).
• Setaţi (Bliţ activat) în următoarele situaţii:
– Cadranul de selectare a modului este setat pe , sau
Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.
• Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.
Aceasta nu este o defecţiune.
Funcţia de fotografiere (Macro) nu funcţionează.
• Modul
(Înreg. avansată sport),
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în
Selectare scenă.
• Modul Macro este setat pe [Auto] când aparatul foto este în
(Autoreglare inteligentă) sau
(Mod film).
Fotografierea macro nu poate fi dezactivată.
• Nu există nicio funcţie pentru dezactivarea forţată a fotografierii macro. În modul [Auto],
telefotografierea este posibilă chiar și în condiţii de fotografiere macro.
158RO
Continuare r
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
Nu se pot insera datele în imagini.
• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,
puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 141).
• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 46).
Ecranul LCD este prea întunecat sau prea luminos.
Căutare
operaţiune
Valoarea F și viteza declanșatorului se aprind intermitent atunci când apăsaţi și
menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșatorului.
Cuprins
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
• Reglaţi luminozitatea fundalului (pagina 19).
• Există o sursă de lumină în spatele subiectului fotografiat. Selectaţi Mod măsurare (pagina 62)
sau ajustaţi expunerea (pagina 46).
Imaginea este prea luminoasă.
• Reglaţi expunerea (pagina 46).
MENU/Căutare
setări
Imaginea este prea întunecată.
Culorile imaginii nu sunt corecte.
Index
• Setaţi [Mod culoare] pe [Normal] (pagina 74).
• Setaţi [Filtru culoare] pe [Dezactivat] (pagina 75).
• Ajustaţi Balans de alb (pagina 60).
Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea
imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.
Ochii subiectului apar roșii.
• Setaţi [Reducere efect ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 71).
• Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea utilizând [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de
vizualizare, sau corectaţi prin „PMB”.
Pe ecran apar și persistă puncte.
• Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Nu se pot efectua fotografii succesive.
• Memoria internă sau „Memory Stick Duo” este plin(ă). Ștergeţi imaginile care nu sunt
necesare (pagina 51).
• Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.
Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.
• [Mod REC] este setat pe rafală sau variaţie expunere, setată pe [Normal] (pagina 44). Sau
[Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 64).
159RO
Vizualizarea imaginilor
Data și ora nu sunt afișate.
Imaginea arată neclară imediat ce începe redarea.
• Acesta poate fi rezultatul procesării imaginii. Aceasta nu este o defecţiune.
Marginile din stânga și din dreapta ecranului sunt negre.
• [Orientare automată] este setat pe [Activat] (pagina 107).
MENU/Căutare
setări
• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi butonul DISP (afișaj ecran)
pentru a afișa informaţii (pagina 19).
Căutare
operaţiune
• Apăsaţi butonul
(Redare).
• Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.
• Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 144).
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini stocate pe „Memory Stick Duo”, realizate cu
alte aparate foto. Redaţi acest fel de imagini în Vizualizare folder (pagina 87).
• Acesta este rezultatul copierii imaginilor din computer pe „Memory Stick Duo” fără a utiliza
„PMB”. Redaţi aceste fel de imagini în Vizualizare folder (pagina 87).
Cuprins
Imaginile nu pot fi redate.
Nu se pot afișa imagini în modul index.
Index
• Cadranul de selectare a modului este setat pe
(Fotografiere facilă). Setaţi cadranul de
selectare a modului pe alte moduri pentru a reda imagini.
Nu se aude muzica în timpul prezentării de imagini.
• Transferaţi fișierele muzicale în aparatul foto cu „Music Transfer” (pagina 146).
• Confirmaţi că setarea volumului și a prezentării de imagini sunt corecte.
• Prezentarea de imagini este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu
muzică] și redaţi.
Imaginea nu apare pe televizor.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat
pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 119).
• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 132).
• În cazul în care conectorul USB al cablului pentru terminale multifuncţionale este conectat la
alt dispozitiv, deconectaţi-l (pagina 144).
• Dacă realizaţi filme cu aparatul foto și un televizor conectate, imaginea capturată nu este
afișată în pe televizor.
Ștergere
O imagine nu poate fi ștearsă.
• Anulaţi protecţia (pagina 98).
160RO
Computere
• Consultaţi „Mediu recomandat pentru computer” la pagina 139 pentru Windows și la
pagina 147 pentru Macintosh.
• Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare „Memory
Stick” produse de alţi producători în afară de Sony trebuie să contacteze producătorii
respectivi.
• Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(paginile 142 și 148). Calculatorul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Index
• Când nivelul bateriei este scăzut, introduceţi acumulatorul încărcat sau utilizaţi Adaptorul
CA. (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 121).
• Utilizaţi cablul pentru terminalul multifuncţional (livrat).
• Deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale de la computer și de la aparat și
conectaţi-l din nou, fixându-l bine.
• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii
USB ai computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt
dispozitiv.
MENU/Căutare
setări
Calculatorul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
Căutare
operaţiune
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru
„Memory Stick”.
Cuprins
Compatibilitatea sistemului de operare al computerului cu aparatul foto nu este
cunoscută.
Nu se pot importa imagini.
• Conectaţi camera și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 142).
• Când realizaţi imagini cu un „Memory Stick Duo” formatat de un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile într-un computer. Fotografiaţi cu un „Memory Stick Duo” formatat
de aparatul foto (pagina 124).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după ce aţi pornit computerul.
Nu se pot reda imaginile pe computer.
• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Guide” (pagina 141).
• Consultaţi producătorul computerului sau al aplicaţiei software.
Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe
un computer.
• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo”. Importaţi filmul
pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaţi filmul de pe hard disk (pagina 142).
O imagine nu poate fi imprimată.
• Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.
161RO
Continuare r
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, precum „101MSDCF” (pagina 145).
• Dacă utilizaţi alt soft în afară de „PMB”, informaţiile nu pot fi actualizate corect, astfel încât
imaginile pot deveni albastre sau pot fi afișate incorect. Aceasta nu este o defecţiune.
• Dacă imaginile apar în nuanţe de albastru, vizualizaţi-le în modul Vizualizare folder sau
ștergeţi-le cu aparatul foto.
Căutare
operaţiune
„Memory Stick Duo”
Cuprins
După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe
aparatul foto.
„Memory Stick Duo” nu poate fi introdus.
• Introduceţi „Memory Stick Duo” în direcţia corectă.
Aţi formatat un „Memory Stick Duo” din greșeală.
Memorie internă
Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.
• În aparatul foto este introdus un „Memory Stick Duo”. Scoateţi-l.
MENU/Căutare
setări
• Toate datele de pe „Memory Stick Duo” sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Nu se pot copia pe „Memory Stick Duo” datele stocate în memoria internă.
• „Memory Stick Duo” este plin. Copiaţi pe un „Memory Stick Duo” cu capacitate suficientă.
Index
Nu se pot copia datele de pe „Memory Stick Duo” sau din computer în memoria
internă.
• Această caracteristică nu este disponibilă.
Imprimare
Consultaţi „Imprimantă compatibilă PictBridge” împreună cu următoarele elemente.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o
imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.
• Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau
imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
oferă sau nu aceste funcţii.
• Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima
imaginile fără a se tăia ambele margini.
Nu se pot imprima imagini cu dată.
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 141).
• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Totuși, deoarece
imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima
imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau aplicaţia software pot recunoaște informaţii
Exif. Pentru compatibilitate cu informaţiile Exif consultaţi producătorul imprimantei sau
aplicaţie software.
162RO
Continuare r
• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi personalul să suprapună datele
pe imagini.
Cuprins
Imprimantă compatibilă PictBridge
Nu se poate stabili o conexiune.
Index
• Verificaţi conectarea corespunzătoare a aparatului foto și a imprimantei cu ajutorul cablului
pentru terminale multifuncţionale.
• Porniţi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
imprimanta.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate.
Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă tot nu puteţi
imprima imagini, deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale, opriţi și apoi porniţi
imprimanta și reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale.
• Nu se pot imprima filme.
• Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer
nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile panoramice să nu poată fi imprimate în funcţie de imprimantă sau
este posibil să imprime imaginea panoramică tăiată.
MENU/Căutare
setări
Nu se pot imprima imagini.
Căutare
operaţiune
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu
standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
este compatibilă sau nu cu PictBridge.
• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 121).
• Deconectaţi și conectaţi din nou cablul pentru terminale multifuncţionale. Dacă pe
imprimantă apare un mesaj de eroare, consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună
cu imprimanta.
Imprimarea este anulată.
• Confirmaţi că aţi deconectat cablul pentru terminale multifuncţionale înainte ca semnul
(Conectare PictBridge) să dispară.
Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.
• Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi
producătorul imprimantei.
„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.
• Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe
[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 153).
Nu se poate selecta dimensiunea de imprimare.
• Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea
dorită.
163RO
Continuare r
Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.
Cuprins
• Atunci când utilizaţi hârtie de altă dimensiune după conectarea imprimantei la aparatul foto,
deconectaţi și apoi reconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale.
• Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie
configuraţia aparatului foto (pagina 153), fie a imprimantei.
Nu se poate opera aparatul foto după anularea imprimării.
Altele
Alimentarea este pornită, dar aparatul foto nu funcţionează.
Obiectivul se aburește.
• A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ
o oră.
MENU/Căutare
setări
• Microfonul încorporat nu funcţionează corespunzător. Scoateţi acumulatorul, apoi după un
minut, introduceţi acumulatorul și porniţi aparatul foto. Dacă nu funcţionează, resetaţi
aparatul foto (paginile 16 și 155).
Căutare
operaţiune
• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează operaţia de anulare. Aceasta poate dura
un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.
Index
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou
aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.
Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.
• Aceasta nu este o defecţiune.
Ecranul setare ceas apare la pornirea aparatului foto.
• Setaţi din nou data și ora (pagina 131).
• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi
aparatul deoparte timp de 24 de ore sau mai mult, oprit.
Doriţi să modificaţi data sau ora.
• Modificaţi setările prin MENU t [Setări] t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].
Data sau ora este greșită.
• Setarea Setare zonă este setată diferit faţă de locaţia dvs. curentă. Modificaţi setările prin
MENU t [Setări] t [Setări ceas] t [Setare zonă].
Această imagine realizată cu zoom înalt este distorsionată.
• Imaginea poate deveni distorsionată atunci când vremea e instabilă, datorită ceţii. Aceasta nu
este o defecţiune. Deoarece imaginea nu poate fi verificată în timpul înregistrării, Sony
recomandă redarea imaginii mărite pe ecran pentru a verifica, după ce înregistrarea a luat
sfârșit.
164RO
Indicatori și mesaje de avertizare
Cuprins
Afișare autodiagnosticare
C:32:ss
Căutare
operaţiune
Dacă se afișează un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de autodiagnosticare a
aparatului foto este activă. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor fi diferite, în funcţie
de starea camerei.
Dacă nu puteţi rezolva problema nici în urma încercării repetate a următoarelor acţiuni
corective, este posibil ca aparatul foto să necesite o reparaţie.
Contactaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat local Sony.
• Există o problemă legată de componentele aparatului foto. Opriţi și reporniţi aparatul.
• Aparatul foto nu poate citi sau scrie date pe „Memory Stick Duo”. Încercaţi să opriţi și să
porniţi din nou aparatul, sau să scoateţi și să reintroduceţi „Memory Stick Duo” de câteva ori.
• În memoria internă s-a produs o eroare de formatare, sau a fost introdus un „Memory Stick
Duo” neformatat. Formataţi memoria internă sau „Memory Stick Duo” (pagina 124).
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate.
Introduceţi un „Memory Stick Duo” nou.
MENU/Căutare
setări
C:13:ss
E:61:ss
Index
E:62:ss
E:91:ss
• Defecţiune la aparatul foto. Apăsaţi butonul RESET (paginile 16 și 155), apoi reporniţi
alimentarea.
Mesaje
Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.
• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul acumulatorului, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar
dacă mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Acumulatorul introdus nu este de tip NP-FH50 (livrat) „InfoLITHIUM” acumulator.
Eroare sistem
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
165RO
Continuare r
• Temperatura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu
mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu temperatură scăzută până
când acesta se răcește.
Cuprins
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
Eroare memorie internă
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
• Introduceţi „Memory Stick Duo” corect.
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat în aparatul foto (pagina 172).
• „Memory Stick Duo” este deteriorat.
• Porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” este murdară.
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat în aparatul foto (pagina 172).
Acest „Memory Stick” poate să nu înregistreze sau redea
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat în aparatul foto (pagina 172).
MENU/Căutare
setări
Eroare tip „Memory Stick”
Căutare
operaţiune
Reintroduceţi „Memory Stick”
Nu se poate accesa „Memory Stick”
Acces nepermis
Index
• Utilizaţi „Memory Stick Duo” cu accesul controlat.
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare „Memory Stick”
• Formataţi din nou mediul (pagina 124).
„Memory Stick” blocat
• Utilizaţi „Memory Stick Duo” cu comutatorul pentru protecţie la scriere, iar comutatorul este
setat pe poziţia LOCK (BLOCARE). Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Lipsă spaţiu pe „Memory Stick”
Lipsă spaţiu în memoria internă
• Ștergeţi imaginile sau fișierele care nu sunt necesare (pagina 51).
Memorie protejată la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest „Memory Stick Duo”.
Nicio imagine
• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.
• Nicio imagine care să poată fi redată nu s-a înregistrat în acest folder al „Memory Stick Duo”.
• Dacă nu puteţi reda pe acest aparat imagini înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi
imaginile în mod Vizualizare folder (pagina 87).
166RO
Continuare r
Fără imagini statice
S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut
Cuprins
• Folderul selectat nu conţine un fișier care să poată fi redat într-o prezentare de imagini.
• Nu există imagini care să poată fi filtrate după feţe.
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier care nu poate fi redat pe acest aparat
foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul unui computer, apoi ștergeţi folderul.
• Aţi încercat să ștergeţi o imagine sau un film redat cu Mod vizualizare setat pe Favorite.
Asiguraţi-vă ca aţi schimbat la alt Mod vizualizare deoarece ștergerile nu sunt permise când
Mod vizualizare este setat la Favorite.
• Nu puteţi afișa imagini panoramice de dimensiune [3424×1920] în timp ce redaţi pe HD
(Înaltă definiţie).
• Temporizatorul nu este disponibil cu aceste reglaje.
Eroare folder
• Un folder cu un număr ale cărui prime trei cifre coincid există deja pe „Memory Stick Duo”
(de exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder, sau creaţi un folder nou
(paginile 125, 126).
• Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe „Memory Stick Duo”. În acest caz, nu puteţi
crea foldere.
Index
Creare mai multe foldere imposibilă
MENU/Căutare
setări
Temporizator incorect
Căutare
operaţiune
Operaţie incorectă
Golire conţinut folder
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate
fișierele și apoi ștergeţi folderul.
Niciun folder
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care nu există.
Folder protejat
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care poate fi doar citit, creat de PC sau de un alt dispozitiv.
Eroare fișier
• S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.
Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
Folder protejat la scriere
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 126).
Fișier protejat
• Deblocaţi protecţia (pagina 98).
167RO
Continuare r
Dimensiune imagine peste limită
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Cuprins
• Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.
(Indicator avertisment vibraţii)
1440×1080 (fin) nu este disponibil
1440×1080 (standard) nu este disponibil
1280×720 nu este disponibil
Opriţi și reporniţi aparatul
• Obiectivul funcţionează necorespunzător.
Număr maxim imagini deja selectat
Index
• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].
• Până la 999 fișiere pot fi selectate prin [Toate din interval temporal], [Toate din eveniment],
[Toate din Favorite] sau [Toate din acest folder].
• Până la 999 fișiere pot fi înregistrate ca Imagini favorite și puteţi adăuga marcaje
(Comandă de imprimare) la maxim 999 fișiere. Anulaţi selecţia.
MENU/Căutare
setări
• Filmele la dimensiune [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] și [1280×720] pot fi
înregistrate doar utilizând un „Memory Stick PRO Duo”. Introduceţi „Memory Stick PRO
Duo” sau setaţi dimensiunea imaginii la [VGA].
Căutare
operaţiune
• Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul, activaţi funcţia antineclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied pentru a-l fixa.
Nivel scăzut baterie
• La copierea unei imagini înregistrate în memoria internă pe „Memory Stick Duo”, utilizaţi o
baterie complet încărcată.
Imprimantă ocupată
Eroare hârtie
Lipsă hârtie
Eroare tuș
Cantitate redusă tuș
Lipsă tuș
• Verificaţi imprimanta.
Eroare imprimantă
• Verificaţi imprimanta.
• Verificaţi dacă imaginea pe care doriţi să o imprimaţi este coruptă.
• Este posibil ca transmisia de date către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul pentru terminal multifuncţionale.
168RO
Continuare r
Se procesează...
Eroare redare muzică
Eroare formatare muzică
• Executaţi [Format muzică].
Căutare
operaţiune
• Ștergeţi fișierul muzical, sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical necorupt.
• Executaţi [Format muzică], apoi încărcaţi un fișier muzical nou.
• Utilizaţi „Music Transfer” instalat de pe CD-ROM furnizat împreună cu alt aparatul foto.
Instalaţi „Music Transfer” de pe CD-ROM furnizat împreună cu acest aparat foto.
Cuprins
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când operaţia nu
este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
Executare operaţie impos. pentru fișiere video
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu
alte aparate foto.
MENU/Căutare
setări
• Aţi selectat o funcţie care nu este disponibilă pentru filme.
Executare operaţie impos. la utiliz. conexiune PictBridge
Se recuperează fișier gestionare imagini...
Index
• Anumite funcţii sunt restricţionate atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă
compatibilă PictBridge.
• Aparatul foto restabilește informaţiile despre dată etc., în cazul în care imaginile au fost șterse
pe un PC etc.
• Numărul de imagini depășește numărul pentru care aparatul foto permite gestionarea datei
sau evenimentelor. Ștergeţi imagini din Vizualizare dată sau Vizualiz. eveniment.
Memorie internă plină
Ștergeţi imagini?
• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi
imaginile nedorite.
Eroare fișier gestionare imagini
Recuperare imposibilă
• Importaţi toate imaginile în computer cu „PMB” și formataţi „Memory Stick Duo” sau
memoria internă (pagina 124).
Dacă nu puteţi importa toate imaginile în computer cu „PMB”, importaţi toate imaginile în
computer fără a utiliza „PMB” (pagina 143).
Pentru a viziona din nou imaginile cu aparatul foto, exportaţi imaginile importate în aparatul
foto împreună cu „PMB”.
169RO
Continuare r
Înregistrare imposibilă din cauza temperaturii interne ridicate
Cuprins
• Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini decât după ce temperatura
va scădea.
• Când înregistraţi filme pentru un timp îndelungat, temperatura aparatului foto crește. În acest
caz, opriţi înregistrarea filmelor.
• Înregistrarea s-a oprit din cauza creșterii temperaturii în timpul înregistrării unui film.
Așteptaţi ca temperatura să scadă.
Căutare
operaţiune
Înregistrarea s-a oprit din cauza temperaturii ridicate a ap. foto
MENU/Căutare
setări
Index
170RO
Notă
• Nu utilizaţi un transformator electronic (adaptor de voiaj), deoarece acesta poate cauza
defecţiuni.
Căutare
operaţiune
Puteţi utiliza aparatul foto, încărcătorul pentru acumulator (livrat), și Adaptorul CA (se
vinde separat) în orice ţară sau regiune unde sursa de alimentare se încadrează între
100 V și 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.
Cuprins
Utilizarea aparatului foto în
străinatate — Surse de
alimentare
MENU/Căutare
setări
Index
171RO
Despre „Memory Stick Duo”
Înregistrare/Redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Căutare
operaţiune
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
„Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de
„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul
de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate
funcţiile „Memory Stick Duo”.
MENU/Căutare
setări
*1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
echipate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care
utilizează tehnologii de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate
nu poate fi efectuată cu aparatul foto.
*3 Se pot înregistra filme de dimensiune [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] sau [1280×720].
*4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același
transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Note
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer.
• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei operaţii de citire sau de scriere de date.
• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:
– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei operaţii de
citire sau de scriere
– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot
electric
• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.
• Nu apăsaţi cu putere atunci când scrieţi în zona pentru note.
• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe un Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.
• Atunci când transportaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo”, așezaţi-l în cutia sa.
• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick
Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:
– Locaţii cu temperatură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui
– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive
172RO
Continuare r
Funcţionarea corectă a unui „Memory Stick PRO Duo” cu o capacitate de până la 16 GB
cu aparatul foto este confirmată.
Instrucţiuni cu privire la utilizarea Adaptorului „Memory Stick
Micro” (se vinde separat)
Index
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi
„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este
posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
MENU/Căutare
setări
Instrucţiuni cu privire la utilizarea Adaptorului „Memory Stick
PRO Duo” (se vinde separat)
Căutare
operaţiune
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă
că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea
greșită poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”
cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick
Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate
duce la deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory
Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.
Cuprins
Instrucţiuni cu privire la utilizarea Adaptorului „Memory Stick
Duo” (se vinde separat)
173RO
Nu puteţi utiliza alt acumulator în afară de acumulatorul „InfoLITHIUM” (NP-FH50)
pentru acest aparat foto. Există marcajul
pe acumulatorul „InfoLITHIUM”.
Despre încărcarea acumulatorului
Utilizarea eficientă a acumulatorului
Index
• Performanţa acumulatorului scade în împrejurări cu temperaturi scăzute iar timpul de
funcţionare al acumulatorului este mai mic. Recomandăm să puneţi acumulatorul într-un
buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi apoi să îl introduceţi imediat în aparatul foto pentru o
utilizare a acumulatorului cât mai îndelungată.
• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.
• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de
două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a
efectua fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina
directă a soarelui.
MENU/Căutare
setări
• Recomandăm încărcarea acumulatorului într-o temperatură ambiantă între 10 °C și 30 °C. Este
posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la temperaturi în afara acestui interval.
Căutare
operaţiune
Acumulatorul „InfoLITHIUM” este un acumulatorul de litiu care conţine informaţii
despre comunicarea datelor în privinţa uzurii acumulatorului.
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează consumul de energie în funcţie de utilizarea
aparatului foto și afișează durata acumulatorului pe scara minutelor.
Cuprins
Despre acumulatorul
InfoLITHIUM
Despre indicatorul autonomie rămasă
Dacă bateria este epuizată chiar dacă autonomia rămasă este suficientă, încărcaţi acumulatorul
după ce l-aţi utilizat la maximum. Nivelul corect al acumulatorului va fi afișat.
Indicatorul autonomie rămase este posibil să nu fie afișat corect în următoarele condiţii:
– Utilizarea aparatului foto pentru o perioadă lungă de timp la temperaturi ridicate
– Lăsând aparatul foto cu acumulatorul încărcat la maximum
– Utilizând un acumulator utilizat intens
Depozitarea acumulatorului
• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a
menţine funcţia acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul foto
cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.
• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până
când acesta se închide (pagina 80).
Despre durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare
repetată. Dacă timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este
timpul să înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și
de mediul în care este utilizat fiecare acumulator.
174RO
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
• Doar tipul de acumulator NP-FH poate fi încărcat în încărcătorul acumulatorului (livrat).
Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi sau pot exploda
dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.
• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie furnizat se aprinde intermitent:
– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde
– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și
introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge
rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară
de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de
tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă
încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este
posibil să existe o eroare de baterie.
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie
nu mai încarcă temporar în așteptare. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de
stand-by dacă temperatura este în afara temperaturii de funcţionare recomandate. Când
temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul
CHARGE se aprinde din nou. Recomandăm încărcarea acumulatorului într-o temperatură
ambiantă între 10 °C și 30 °C.
Cuprins
Despre încărcătorul pentru
baterie
Index
175RO
Index
Contrast ...............................................................................77
Contur șters .......................................................................94
Convertor de voiaj ......................................................171
Accentuare iluminare..................................................94
Copiază ..............................................................................128
Acumulator .....................................................................174
Corectează efect ochi roșii .......................................93
Adaugă/Șterge Favorite .............................................91
Creează folder REC. .................................................125
AF central ..........................................................................42
Crepuscul ............................................................................23
Afișare autodiagnosticare .......................................165
Culoare parţială ..............................................................94
Afișare grup rafală ........................................................92
D
Anulează mascarea .......................................................93
Dată .....................................................................................153
Aplicaţie software .......................................140, 141, 146
Declanșator zâmbet......................................................37
Artificii.................................................................................23
Decorare .............................................................................93
Autoreglare inteligentă ..............................................22
Depanare ..........................................................................155
Descarcă muzică ...........................................................122
B
Deschidere diafragmă .................................................46
Balans de alb ....................................................................60
Detecţie feţe .....................................................................67
Bip ........................................................................................111
Dimens. imag. ..................................................................56
Bliţ ....................................................................................41, 59
DISP ......................................................................................19
„BRAVIA ” Sync. ......................................................135
DPOF ...................................................................................99
BRK.......................................................................................44
DRO ......................................................................................72
Buton personalizat ......................................................110
E
Ecran .....................................................................................19
C
Ecran LCD ........................................................................19
Cadran de selectare mod ...........................................17
Ecran meniu......................................................................10
Calitate imagine..............................................................58
EV...........................................................................................46
Caroiaj ................................................................................103
Expunere ............................................................................46
Index
Buton de control ............................................................16
MENU/Căutare
setări
Anti-neclaritate în mișcare.......................................33
Căutare
operaţiune
A
Cuprins
CONTROL PT.HDMI.............................................117
CD-ROM .........................................................................140
Claritate...............................................................................78
F
COMPONENT .............................................................118
Feţe fericite .......................................................................95
Computer .........................................................................138
Filtrează după feţe ........................................................89
Exportare imagini ................................................144
Filtru culoare ....................................................................75
Importare de imagini..................................143, 148
Focalizare ...........................................................................42
Macintosh..................................................................147
Folder
Mediu recomandat.......................................139, 147
Ștergere ......................................................................127
Windows ....................................................................138
Creare..........................................................................125
Computer Macintosh .................................................147
Modificare ................................................................126
Computer Windows ...................................................138
Conectare
Selectare ....................................................................101
Format muzică ...............................................................123
Computer ..................................................................142
Formatare.........................................................................124
Imprimantă ..............................................................152
Foto panoramică prin balans ..................................34
Televizor ....................................................................132
Fotografiere
Conectare USB .............................................................121
Film .................................................................................36
Conector multiplu ...............................132, 142, 148, 152
Fotografie....................................................................22
176RO
Mod film..............................................................................36
Fotografiere cu expunere manuală .....................27
Mod măsurare..................................................................62
Fotografiere facilă .........................................................25
Mod realizare film .........................................................54
Fotografiere în rafală la viteză înaltă .................44
Mod vizualizare ..............................................................87
Fotografiere sport avansată .....................................23
Modif. folder REC......................................................126
Cuprins
Fotografiere cu deschiderea diafragmei...........30
Modif. imag. princ. ........................................................90
G
Modificare afișaj .............................................................19
Ghid funcţionare ..........................................................113
Modul Vizualizare facilă ...........................................26
HD(1080i) ........................................................................118
Multi AF .............................................................................42
Music Transfer ......................................................146, 149
Muzică ..................................................................................83
Histogramă ........................................................................20
N
Neclaritate radială .........................................................94
Identificare componente ...........................................16
NTSC ..................................................................................119
Ieșire video ......................................................................119
Număr fișier ....................................................................129
Imprimare ..................................................................99, 151
Imprimarea directă .....................................................152
O
Index imagini....................................................................50
Obiectiv conversie .......................................................105
Indicatori și mesaje de avertizare.......................165
Obiectiv superangular .................................................94
Iniţializare ........................................................................114
Orientare automată ....................................................107
MENU/Căutare
setări
I
Căutare
operaţiune
H
Install ..................................................................................140
P
ISO ...................................................................................46, 47
PAL .....................................................................................119
PC .........................................................................................138
Î
Peisaj .....................................................................................23
Încărcător baterie ........................................................175
PictBridge.................................................................121, 152
L
Pixel .......................................................................................58
Plajă .......................................................................................23
Language Setting .........................................................112
PMB.....................................................................................141
Listă date ............................................................................85
Portret ..................................................................................23
Listă evenimente ............................................................86
Portret crepuscul ............................................................23
M
Index
Intensitate bliţ..................................................................69
Prezentare imagini ........................................................80
Programare auto ............................................................31
Măsurare în punct .........................................................62
Protejează...........................................................................98
Măsurare multi-segment............................................62
PTP/MTP ..........................................................................121
Măsurare ponderat centrală ....................................62
Macro ....................................................................................40
R
Marcaj comandă de imprimare............................154
Rafală ...................................................................................44
Mass Storage ..................................................................121
Recunoaștere scenă ......................................................64
Memorie internă ............................................................21
Redare ..................................................................................48
„Memory Stick Duo” ................................................172
Redare cu zoom ..............................................................49
MENU .................................................................................10
Redimens. multifuncţională ....................................96
Mișcare detecţie faţă ....................................................64
Reducere efect ochi roșii...........................................71
Mod culoare ......................................................................74
Reducere ochi închiși ............................................65, 70
Mod demo ........................................................................115
Reducere zgomot ...........................................................73
177RO
Z
Retro .....................................................................................95
Zăpadă .................................................................................23
Retușează ...........................................................................93
Zoom.....................................................................................38
Revizualiz. automată .................................................108
Zoom digital de precizie ..........................................104
Rezoluţie HDMI ..........................................................116
Zoom digital ...................................................................104
Rotește ...............................................................................100
Zoom inteligent ............................................................104
S
SD .........................................................................................118
Seara, fără trepied .........................................................32
Selectare scenă ................................................................23
Zoom optic ................................................................38, 104
Zoom pe tot ecranul ..................................................120
Căutare
operaţiune
Saturaţie culoare ............................................................76
Cuprins
Reglare EV........................................................................46
Selectează folder ..........................................................101
Sensibilitate detect. zâmbet .....................................66
Setări ceas ........................................................................131
Setări .....................................................................................14
Setare dată și oră..........................................................131
Setare variaţie expunere ............................................63
Setare zonă ......................................................................130
MENU/Căutare
setări
Sensibilitate înaltă .........................................................23
Sincron. lentă (bliţ activat).......................................41
Sincronizare bliţ............................................................106
Specialităţi culinare ......................................................23
SteadyShot .........................................................................79
Index
SO .................................................................................139, 147
Sursă luminoasă AF ...................................................102
Ș
Șterg. folder REC........................................................127
Șterge ..............................................................................51, 97
T
Televizor ...........................................................................132
Temporizator ...................................................................39
Timp de expunere .........................................................46
Timp de expunere Fotografiere prioritate ......28
U
Utilizarea aparatului foto pretutindeni ..........171
V
Variaţie expunere ..........................................................44
VGA................................................................................56, 57
178RO
Note despre Licenţă
Căutare
operaţiune
MENU/Căutare
setări
ACEST PRODUS ESTE OFERIT SUB LICENŢA AVC PORTOFOLIUL DE
BREVETE PENTRU UZ PERSONAL ȘI NONCOMERCIAL DE CĂTRE UN
CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL („AVC VIDEO”)
ȘI/ SAU
(ii) DECODARE A MATERIALELOR VIDEO AVC CARE AU FOST CODATE
DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI/SAU AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
MATERIALE VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU FURNIZAREA DE
MATERIALE VIDEO AVC. NU SE GRANTEAZĂ NICIO LICENŢĂ SAU UN
CONSIMŢĂMÂNT IMPLICIT PENTRU ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI
<HTTP://MPEGLA.COM>
Cuprins
Aplicaţia software „C Library”, „Expat” și „zlib” sunt oferite cu aparatul foto. Oferim
această aplicaţie software pe baza contractelor de licenţă cu deţinătorii drepturilor de
autor. Pe baza cererilor din partea deţinătorilor drepturilor de autor a acestor aplicaţii
software, avem obligaţia de a vă informa cu privire la următoarele. Citiţi cu atenţie
următoarele secţiuni.
Citiţi „license1.pdf” din „License” folderul de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele
(în engleză) ale aplicaţiilor software „C Library”, „Expat” și „zlib”.
Despre GNU GPL/LGPL aplicaţia software aplicată
Index
Aplicaţia software este eligibilă pentru următoarele GNU General Public License
(numită în continuare „GPL”) sau GNU Lesser General Public License (numită în
continuare „LGPL”) sunt incluse în aparatul foto.
Prin aceasta sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codul
sursă pentru aceste programe soft, în condiţiile GPL/LGPL.
Codul sursă este oferit pe internet. Utilizaţi următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vă rugăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Citiţi „license2.pdf” din „License” folderul de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele
(în engleză) ale aplicaţiilor software „GPL”, și „LGPL”.
Pentru a vizualiza PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader. Dacă nu este instalat pe
computerul dvs., puteţi să îl descărcaţi de pe pagina de internet Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
În ceea ce privește licenţa pentru „Music Transfer” inclusă pe
CD-ROM (livrat)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
179RO
Download PDF

advertising