Sony | DSC-QX10 | Sony DSC-QX10 Cameră Lens Style DSC-QX10 cu senzor de 18 MP Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Cameră foto digitală
Manual de instrucрiuni – Ghid de pornire rapidă
RO
© 2013 Sony Corporation
DSC-QX10/ QX100
Fabricat în : China
1
În legătură cu camera.
Camera a fost proiectată pentru a ¿ conectată la un telefon inteligent prin intermediul
Wi-Fi. Pute‫܊‬i transfera, imediat după înregistrare; imaginile la un telefon inteligent.
Veri¿carea elementelor furnizate
• Acumulator reîncărcabil tip NP-BN (1)
• Cablu micro USB (1)
• ùnur de prindere de mână (1)
• Dispozitiv de prindere a telefonului inteligent (1)
• Manualul de instrucĠiuni – Ghid de pornire rapidă (acest manual) (1)
• Manualul de instrucĠiuni (1)
Denumirea păr‫܊‬ilor componente
DSC-QX10
DSC-QX100
2
1 Buton de pornire (alimentare)
2 Microfon
3 Panou de a¿‫܈‬are
: indică faptul că nu este introdus
cardul de memorie în aparat
: Indică nivelul de energie rămasă
a acumulatorului
7 Indicator luminos de alimentare/ încărcare/ ¿lm
Verde : alimentare pornită
Portocaliu : încărcare
Ro‫܈‬u : ¿lmare
8 Cursor de zoom
9 Buton declan‫܈‬ator
4 Bridă de prindere a ‫܈‬nurului
0 Terminal multiplu
5 Conector pentru trepied
qa Buton RESET (ini‫܊‬ializare)
6 Inel de reglaj (DSC-QX100)
2
Încărcarea acumulatorului.
Încărca‫܊‬i acumulatorul înainte de a folosi camera. Pentru aceasta, folosi‫܊‬i cablul micro
USB (furnizat) pentru a cupla camera la un calculator.
• OpriĠi alimentarea în timpul încărcării acumulatorului.
• Dacă nu ave‫܊‬i un calculator la îndemână, folosi‫܊‬i adaptorul de c.a. AC-UD10 sau AC-UD11
(ambele comercializate separat). Modelul AC-UD11 este posibil să nu ¿e comercializat în
anumite ‫܊‬ări/ regiuni.
Capacul compartimentului
pentru acumulator
3
3
Introducerea unui card de memorie.
Introduce‫܊‬i în aparat un card de memorie microSD sau un suport media „Memory Stick
Micro” (M2) înainte de a înregistra.
Card de
memorie
micro SD
Suport media
„Memory Stick
Micro”
Partea imprimată
Partea cu borne
DSC-QX10
Card de
memorie
micro SD
Suport media
„Memory Stick
Micro”
Partea imprimată
4
Partea cu borne
4
Instalarea „PlayMemories Mobile”.
Instala‫܊‬i „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent înainte de a folosi camera. Dacă
aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile” este deja instalată, actualiza‫܊‬i-o la varianta cea mai
recentă.
Pentru detalii legate de „PlayMemories Mobile” consulta‫܊‬i site-ul web de asisten‫܊‬ă pentru clien‫܊‬i,
la următoarea adresă :
http://www.sony.net/pmm/
x Android
Căuta‫܊‬i aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile” la Google Play ‫܈‬i instala‫܊‬i-o.
x iPhone
Căuta‫܊‬i aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile” la App Store ‫܈‬i instala‫܊‬i-o.
5
5
Conectarea camerei ‫܈‬i a unui telefon inteligent prin
intermediul Wi-Fi.
Metoda de conectare variază în func‫܊‬ie de tipul de telefon mobil. Veri¿ca‫܊‬i tipul de telefon
inteligent ‫܈‬i realiza‫܊‬i conexiunea prin Wi-Fi.
Android
1
2
3
4
Buton de pornire
(alimentare)
1 Porni‫܊‬i alimentarea camerei.
2 Porni‫܊‬i aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent.
3 Selecta‫܊‬i SSID, a‫܈‬a cum este imprimat pe partea interioară a capacului compartimentului
pentru acumulator al camerei sau pe coperta acestui manual.
4 Introduce‫܊‬i parola, a‫܈‬a cum este imprimată pe aceea‫܈‬i etichetă (numai prima
dată).
Android (Compatibil NFC)
1 Atinge‫܊‬i
(Marcajul N) de pe telefonul inteligent de cel de pe corpul camerei.
Camera est pornită : men‫܊‬ine‫܊‬i echipamentele în contact (timp de 1 - 2 secunde)
fără a le mi‫܈‬ca, până ce aplica‫܊‬ia „PlayMemories
Mobile” porne‫܈‬te.
Camera est oprită : men‫܊‬ine‫܊‬i echipamentele în contact până ce obiectivul
camerei se extinde.
6
iPhone
1
2
3
4
5
Buton de pornire
(alimentare)
1 Porni‫܊‬i alimentarea camerei.
2 La telefonul inteligent, selecta‫܊‬i [Settings] (Reglaje), apoi selecta‫܊‬i [Wi-Fi].
3 Selecta‫܊‬i SSID, a‫܈‬a cum este imprimat pe partea interioară a capacului compartimentului
pentru acumulator al camerei sau pe coperta acestui manual.
4 Introduce‫܊‬i parola, a‫܈‬a cum este imprimată pe aceea‫܈‬i etichetă (numai prima
dată).
5 Con¿rma‫܊‬i conexiunea la SSID a camerei.
6 Reveni‫܊‬i la interfa‫܊‬a Home (principală), apoi porni‫܊‬i „PlayMemories Mobile”.
7
6
Ata‫܈‬a‫܊‬i camera la telefonul inteligent
Ata‫܈‬a‫܊‬i un telefon inteligent după ce ¿xa‫܊‬i, la cameră, dispozitivul de prindere a telefonului
inteligent (furnizat).
Marcaj Sony
Dispozitiv
de prindere
a telefonului
inteligent
Index (–)
1 Fixa‫܊‬i camera în dispozitivul de prindere.
Pune‫܊‬i camera în loca‫܈‬ul de prindere, aliniind reperul , apoi roti‫܊‬i dispozitivul de prindere
până ce se aude un clic.
2 Desface‫܊‬i clemele de prindere de la dispozitivul de prindere a telefonului.
3 Extinde‫܊‬i clemele ‫܈‬i ata‫܈‬a‫܊‬i telefonul inteligent.
• Nu rabata‫܊‬i camera cu telefonul inteligent ata‫܈‬at deoarece acesta poate aluneca
din dispozitivul de prindere ‫܈‬i cădea.
• Ave‫܊‬i grijă să nu prinde‫܊‬i vreun buton când ata‫܈‬a‫܊‬i telefonul inteligent.
Deta‫܈‬area dispozitivului de prindere a telefonului inteligent.
Glisa‫܊‬i cursorul de deta‫܈‬are spre partea obiectivului ‫܈‬i roti‫܊‬i dispozitivul.
Cursor de deta‫܈‬are
8
7
Înregistrarea imaginilor
1 Porni‫܊‬i „PlayMemories Mobile” de la telefonul inteligent.
2 Înregistra‫܊‬i imaginile apăsând butonul declan‫܈‬ator al camerei sau cu „PlayMemories
Mobile”. Butonul declan‫܈‬ator al camerei nu este disponibil când filma‫܊‬i.
[2M]
imaginile sunt transmise în mod automat la telefonul inteligent.
[18M]
imaginile sunt stocate pe cardul de memorie al camerei (varianta implicită).
Interfa‫܊‬a aplica‫܊‬iei „PlayMemories Mobile”.
1 Schimbarea modurilor de expunere
2 Reglaje
3 Buton declan‫܈‬ator/ ¿lm
4 Comutarea între fotogra¿i/ ¿lm
5 Zoom
8
Încheiere
1 Opri‫܊‬i aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile” pentru a reveni la interfa‫܊‬a de bază (Home).
2 Opri‫܊‬i alimentarea camerei.
• Dacă opri‫܊‬i alimentarea camerei înainte de a închide aplica‫܊‬ia „PlayMemories Mobile”,
va ¿ a¿‫܈‬at un mesaj de eroare. Aceasta nu reprezintă o disfunc‫܊‬ionalitate.
• Interfa‫܊‬a a¿‫܈‬ată pentru aplica‫܊‬ie este supusă modi¿cărilor fără să ¿‫܊‬i aviza‫܊‬i prin
nori¿cări în legătură cu actualizările viitoare.
9
Consulta‫܊‬i Ghidul de asisten‫܊‬ă
Ghidul de asisten‫܊‬ă este un manual disponibil online. Consulta‫܊‬i Ghidul de asisten‫܊‬ă când
dori‫܊‬i să aÀa‫܊‬i detalii suplimentare, informa‫܊‬ii legate de con¿gurare de opera‫܊‬ii „PlayMemories
Mobile” ‫܈‬i de măsurile de precau‫܊‬ie.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
10
Întrebări ‫܈‬i răspunsuri
De ce nu se încarcă această cameră ?
• Opri‫܊‬i alimentarea.
De ce indicatorul luminos de alimentare clipeоte, ¿ind de culoare roоie ?
• Cardul de memorie nu este corect introdus în aparat. Reintroduce‫܊‬i-l în direc‫܊‬ia
potrivită.
Cum pot corecta indicaрia datei/ orei ?
• Când conexiunea Wi-Fi dintre cameră ‫܈‬i telefonul inteligent este realizată, data/ ora
a¿‫܈‬ate la cameră sunt corectate automat, în func‫܊‬ie de cele indicate de telefon.
Cum pot reveni la reglajele implicite ?
• Porni‫܊‬i alimentarea camerei, apoi apăsa‫܊‬i butonul RESET (ini‫܊‬ializare).
Cum pot modi¿ca reglajul pentru dimensiunea imaginii ?
• Pute‫܊‬i efectua schimbări din interfa‫܊‬a de reglaj (Settings) a „PlayMemories Mobile”.
Cum pot vedea numărul de imagini sau informaрii legate de cameră ?
• Consulta‫܊‬i Manualul de instruc‫܊‬iuni (Ghid de referin‫܊‬ă), furnizat, sau pe cel de asisten‫܊‬ă
(HTML).
De ce alimentarea camerei a pornit în mod neaоteptat ?
• Dacă un telefon inteligent compatibil NFC se află în apropierea camerei, este
posibil ca alimentarea acesteia să pornească accindental. Aceasta nu reprezintă o
disfunc‫܊‬ionalitate.
De ce o imagine nu este transferată la telefonul inteligent după înregistrare ?
• Filmele sunt înregistrate pe un card de memorie, însă nu sunt transferate în mod
automat.
Am uitat parola. Cum pot aÀa care era parola ?
• Parola ‫܈‬i SSID sunt imprimate pe partea interioară a capacului compartimentului pentru
baterii sau pe coperta acestui manual.
11
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice úi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană úi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriĠi să îl dezafectaĠi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice úi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veĠi ajuta la prevenirea posibilelor consecinĠe negative asupra
mediului înconjurător úi sănătăĠii oamenilor care pot ¿ cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaĠi biroul local, serviciul de preluare a deúeurilor sau magazinul
de unde aĠi achiziĠionat produsul.
Download PDF

advertising