Sony | DSC-QX10 | Sony DSC-QX10 Cameră Lens Style DSC-QX10 cu senzor de 18 MP Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Cameră foto digitală
Manual de instrucțiuni – Ghid de pornire rapidă
RO
© 2013 Sony Corporation
DSC-QX10/ QX100
Fabricat în : China
1
În legătură cu camera.
Camera a fost proiectată pentru a fi conectată la un telefon inteligent prin intermediul
Wi-Fi. Puteți transfera, imediat după înregistrare; imaginile la un telefon inteligent.
Verificarea elementelor furnizate
• Acumulator reîncărcabil tip NP-BN (1)
• Cablu micro USB (1)
• Şnur de prindere de mână (1)
• Dispozitiv de prindere a telefonului inteligent (1)
• Manualul de instrucţiuni – Ghid de pornire rapidă (acest manual) (1)
• Manualul de instrucţiuni (1)
Denumirea părților componente
DSC-QX10
DSC-QX100
2
1 Buton de pornire (alimentare)
2 Microfon
3 Panou de afișare
: indică faptul că nu este introdus
cardul de memorie în aparat
: Indică nivelul de energie rămasă
a acumulatorului
7 Indicator luminos de alimentare/ încărcare/ film
Verde : alimentare pornită
Portocaliu : încărcare
Roșu : filmare
8 Cursor de zoom
9 Buton declanșator
4 Bridă de prindere a șnurului
0 Terminal multiplu
5 Conector pentru trepied
qa Buton RESET (inițializare)
6 Inel de reglaj (DSC-QX100)
2
Încărcarea acumulatorului.
Încărcați acumulatorul înainte de a folosi camera. Pentru aceasta, folosiți cablul micro
USB (furnizat) pentru a cupla camera la un calculator.
• Opriţi alimentarea în timpul încărcării acumulatorului.
• Dacă nu aveți un calculator la îndemână, folosiți adaptorul de c.a. AC-UD10 sau AC-UD11
(ambele comercializate separat). Modelul AC-UD11 este posibil să nu fie comercializat în
anumite țări/ regiuni.
Capacul compartimentului
pentru acumulator
3
3
Introducerea unui card de memorie.
Introduceți în aparat un card de memorie microSD sau un suport media „Memory Stick
Micro” (M2) înainte de a înregistra.
Card de
memorie
micro SD
Suport media
„Memory Stick
Micro”
Partea imprimată
Partea cu borne
DSC-QX10
Card de
memorie
micro SD
Suport media
„Memory Stick
Micro”
Partea imprimată
4
Partea cu borne
4
Instalarea „PlayMemories Mobile”.
Instalați „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent înainte de a folosi camera. Dacă
aplicația „PlayMemories Mobile” este deja instalată, actualizați-o la varianta cea mai
recentă.
Pentru detalii legate de „PlayMemories Mobile” consultați site-ul web de asistență pentru clienți,
la următoarea adresă :
http://www.sony.net/pmm/
x Android
Căutați aplicația „PlayMemories Mobile” la Google Play și instalați-o.
x iPhone
Căutați aplicația „PlayMemories Mobile” la App Store și instalați-o.
5
5
Conectarea camerei și a unui telefon inteligent prin
intermediul Wi-Fi.
Metoda de conectare variază în funcție de tipul de telefon mobil. Verificați tipul de telefon
inteligent și realizați conexiunea prin Wi-Fi.
Android
1
2
3
4
Buton de pornire
(alimentare)
1 Porniți alimentarea camerei.
2 Porniți aplicația „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent.
3 Selectați SSID, așa cum este imprimat pe partea interioară a capacului compartimentului
pentru acumulator al camerei sau pe coperta acestui manual.
4 Introduceți parola, așa cum este imprimată pe aceeași etichetă (numai prima
dată).
Android (Compatibil NFC)
1 Atingeți
(Marcajul N) de pe telefonul inteligent de cel de pe corpul camerei.
Camera est pornită : mențineți echipamentele în contact (timp de 1 - 2 secunde)
fără a le mișca, până ce aplicația „PlayMemories
Mobile” pornește.
Camera est oprită : mențineți echipamentele în contact până ce obiectivul
camerei se extinde.
6
iPhone
1
2
3
4
5
Buton de pornire
(alimentare)
1 Porniți alimentarea camerei.
2 La telefonul inteligent, selectați [Settings] (Reglaje), apoi selectați [Wi-Fi].
3 Selectați SSID, așa cum este imprimat pe partea interioară a capacului compartimentului
pentru acumulator al camerei sau pe coperta acestui manual.
4 Introduceți parola, așa cum este imprimată pe aceeași etichetă (numai prima
dată).
5 Confirmați conexiunea la SSID a camerei.
6 Reveniți la interfața Home (principală), apoi porniți „PlayMemories Mobile”.
7
6
Atașați camera la telefonul inteligent
Atașați un telefon inteligent după ce fixați, la cameră, dispozitivul de prindere a telefonului
inteligent (furnizat).
Marcaj Sony
Dispozitiv
de prindere
a telefonului
inteligent
Index (–)
1 Fixați camera în dispozitivul de prindere.
Puneți camera în locașul de prindere, aliniind reperul , apoi rotiți dispozitivul de prindere
până ce se aude un clic.
2 Desfaceți clemele de prindere de la dispozitivul de prindere a telefonului.
3 Extindeți clemele și atașați telefonul inteligent.
• Nu rabatați camera cu telefonul inteligent atașat deoarece acesta poate aluneca
din dispozitivul de prindere și cădea.
• Aveți grijă să nu prindeți vreun buton când atașați telefonul inteligent.
Detașarea dispozitivului de prindere a telefonului inteligent.
Glisați cursorul de detașare spre partea obiectivului și rotiți dispozitivul.
Cursor de detașare
8
7
Înregistrarea imaginilor
1 Porniți „PlayMemories Mobile” de la telefonul inteligent.
2 Înregistrați imaginile apăsând butonul declanșator al camerei sau cu „PlayMemories
Mobile”. Butonul declanșator al camerei nu este disponibil când filmați.
[2M]
imaginile sunt transmise în mod automat la telefonul inteligent.
[18M]
imaginile sunt stocate pe cardul de memorie al camerei (varianta implicită).
Interfața aplicației „PlayMemories Mobile”.
1 Schimbarea modurilor de expunere
2 Reglaje
3 Buton declanșator/ film
4 Comutarea între fotografii/ film
5 Zoom
8
Încheiere
1 Opriți aplicația „PlayMemories Mobile” pentru a reveni la interfața de bază (Home).
2 Opriți alimentarea camerei.
• Dacă opriți alimentarea camerei înainte de a închide aplicația „PlayMemories Mobile”,
va fi afișat un mesaj de eroare. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
• Interfața afișată pentru aplicație este supusă modificărilor fără să fiți avizați prin
norificări în legătură cu actualizările viitoare.
9
Consultați Ghidul de asistență
Ghidul de asistență este un manual disponibil online. Consultați Ghidul de asistență când
doriți să aflați detalii suplimentare, informații legate de configurare de operații „PlayMemories
Mobile” și de măsurile de precauție.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
10
Întrebări și răspunsuri
De ce nu se încarcă această cameră ?
• Opriți alimentarea.
De ce indicatorul luminos de alimentare clipește, fiind de culoare roșie ?
• Cardul de memorie nu este corect introdus în aparat. Reintroduceți-l în direcția
potrivită.
Cum pot corecta indicația datei/ orei ?
• Când conexiunea Wi-Fi dintre cameră și telefonul inteligent este realizată, data/ ora
afișate la cameră sunt corectate automat, în funcție de cele indicate de telefon.
Cum pot reveni la reglajele implicite ?
• Porniți alimentarea camerei, apoi apăsați butonul RESET (inițializare).
Cum pot modifica reglajul pentru dimensiunea imaginii ?
• Puteți efectua schimbări din interfața de reglaj (Settings) a „PlayMemories Mobile”.
Cum pot vedea numărul de imagini sau informații legate de cameră ?
• Consultați Manualul de instrucțiuni (Ghid de referință), furnizat, sau pe cel de asistență
(HTML).
De ce alimentarea camerei a pornit în mod neașteptat ?
• Dacă un telefon inteligent compatibil NFC se află în apropierea camerei, este
posibil ca alimentarea acesteia să pornească accindental. Aceasta nu reprezintă o
disfuncționalitate.
De ce o imagine nu este transferată la telefonul inteligent după înregistrare ?
• Filmele sunt înregistrate pe un card de memorie, însă nu sunt transferate în mod
automat.
Am uitat parola. Cum pot afla care era parola ?
• Parola și SSID sunt imprimate pe partea interioară a capacului compartimentului pentru
baterii sau pe coperta acestui manual.
11
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising