Sony | DSC-RX10M4 | Sony DSC-RX10M4 RX10 IV cu 0,03 s. Zoom optic AF/25x Instrucţiuni de utilizare

4-725-744-11(1)
Cameră foto digitală
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
Este posibil ca ghidul de asistenţă să nu fie disponibil în
toate limbile. Toate manualele disponibile pot fi găsite pe:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
compact-cameras-dscrx-series/dsc-rx10m4#manuals
DSC-RX10M4
Română
Consultaţi
Ghidul de
asistenţă!
„Ghidul de asistenţă” este un manual online pe care îl puteţi citi
pe computer sau pe telefonul inteligent. Consultaţi-l pentru detalii
cu privire la elementele din meniu, utilizarea avansată şi cele mai
recente informaţii privind camera.
Scanaţi
aici
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
DSC-RX10M4 Ghid de Asistenţă
Manual de instrucţiuni
In-Camera Guide
Acest manual descrie câteva
funcţii de bază.
[In-Camera Guide] conţine
explicaţiile privind elementele
din meniu care apar pe
monitorul camerei.
(acest manual)
Pentru Ghidul de pornire rapidă,
consultaţi „Ghid de pornire”
(pagina 15). „Ghid de pornire”
descrie procedurile iniţiale din
momentul în care deschideţi
ambalajul până când acţionaţi
declanşatorul pentru prima
fotografie.
RO
2
Puteţi accesa rapid informaţiile
în timp ce înregistraţi imagini.
Pentru a utiliza funcţia [In-Camera
Guide], trebuie să efectuaţi în
prealabil câteva setări. Pentru
detalii, căutaţi „In-Camera Guide”
în Ghidul de asistenţă.
Note privind utilizarea camerei
Pe lângă această secţiune, consultaţi
şi „Măsuri de precauţie” din Ghidul de
asistenţă (pagina 2).
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran
cu ajutorul meniului (pagina 27).
Note cu privire la manipularea
produsului
••Această cameră este concepută
pentru a fi rezistentă la praf şi
umezeală, însă nu este etanşă
împotriva prafului sau umezelii.
••În cazul în care în unitatea bliţului
pătrunde apă, praf sau nisip, acesta
se poate defecta.
••Îndepărtaţi orice urmă de murdărie
de pe suprafaţa bliţului. Murdăria de
pe suprafaţa bliţului poate emite fum
sau poate arde din cauza căldurii
generată de emisia de lumină. Dacă
există murdărie/praf, curăţaţi cu
o lavetă moale.
••Nu acoperiţi bliţul cu degetele.
••Atunci când folosiţi obiectivul cu
zoom electronic, aveţi grijă să
nu vă prindeţi degetele sau alte
obiecte în obiectiv.
••Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul
sub bliţ când îl împingeţi în jos.
••Ataşaţi întotdeauna capacul frontal
al obiectivului atunci când nu
folosiţi camera.
••Nu lăsaţi obiectivul sau vizorul
expuse la o sursă de lumină
puternică, cum ar fi lumina solară.
Din cauza funcţiei de condens
a obiectivului, acest lucru poate
provoca fum, foc sau o defecţiune
în interiorul corpului camerei sau
a obiectivului. În cazul în care
lăsaţi camera expusă la o sursă
de lumină, cum ar fi lumina solară,
ataşaţi capacul pentru obiectiv
la obiectiv.
••Atunci când înregistraţi imagini
cu iluminare din spate, încercaţi
să feriţi unghiul de vizualizare
de lumina soarelui. În caz contrar,
lumina solară poate intra în zona
de focalizare din interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Chiar dacă
lumina soarelui intră foarte puţin
în unghiul de vizualizare, poate
provoca în continuare fum sau foc.
••Nu expuneţi direct obiectivul la
fascicule, cum ar fi fasciculele
laser. Acest lucru poate deteriora
senzorul de imagine şi poate cauza
funcţionarea incorectă a camerei.
••Nu lăsaţi camera, accesoriile furnizate
sau cardurile de memorie la îndemâna
copiilor. Există pericolul de înghiţire
accidentală. Dacă se întâmplă acest
lucru, consultaţi imediat medicul.
RO
3
Note privind monitorul şi vizorul
electronic
Note cu privire la fotografierea
continuă
••Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi peste
99,99% din pixeli sunt operaţionali
în vederea utilizării eficace. Cu toate
acestea, pot exista unele mici puncte
întunecate şi/sau luminoase (de
culoare albă, roşie, albastră sau verde)
care apar în mod constant pe monitor
şi pe vizorul electronic. Acestea sunt
imperfecţiuni cauzate de procesul de
fabricare şi nu afectează imaginile
înregistrate în niciun fel.
••Imaginea poate fi uşor distorsionată
în colţurile vizorului. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Dacă doriţi
să verificaţi în detaliu întreaga
compoziţie a imaginii, puteţi folosi
şi monitorul.
••Dacă mişcaţi camera în timp ce
vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi
ochii, imaginea din vizor poate fi
distorsionată sau culoarea imaginii
se poate modifica. Aceasta este
o caracteristică a obiectivului sau
a dispozitivului de afişaj şi nu
reprezintă o defecţiune. Atunci
când înregistraţi o imagine, vă
recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
••La înregistrarea de imagini cu
ajutorul vizorului, puteţi resimţi
simptome precum oboseala
ochilor, oboseală, rău de mişcare
sau greaţă. Este recomandat să
faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
În cazul în care nu vă simţiţi bine,
nu folosiţi vizorul până nu vă
reveniţi şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
În timpul fotografierii continue,
monitorul sau vizorul pot alterna
între ecranul de fotografiere şi un
ecran negru. În cazul în care priviţi
continuu la ecran în această situaţie,
este posibil să apară simptome de
disconfort, cum ar fi senzaţia de rău.
În cazul în care resimţiţi simptome
de disconfort, întrerupeţi utilizarea
camerei şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
RO
4
Note cu privire la înregistrarea
pe perioade îndelungate sau
înregistrarea de filme 4K
••În funcţie de temperatura camerei şi
a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme, sau alimentarea
poate fi întreruptă automat pentru
a proteja camera. Înainte de
întreruperea alimentării, pe ecran
se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz,
lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi
până când scade temperatura
camerei şi a bateriei. Dacă porniţi
alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei,
este posibil ca alimentarea să fie
întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
••Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să
scadă temperatura camerei înainte
de a continua filmarea.
••În cazul unor temperaturi ambiante
ridicate, temperatura camerei
creşte rapid.
••Corpul camerei şi bateria se pot
încălzi în timpul utilizării - acest
lucru este normal.
Note cu privire la redare/înregistrare
••Înainte de a porni înregistrarea,
efectuaţi o înregistrare de probă
pentru a verifica funcţionarea
corectă a camerei.
••Imaginea înregistrată poate fi
diferită de imaginea urmărită
înainte de înregistrare.
••Nu folosiţi camera în zone cu surse
emiţătoare de unde radio puternice
sau radiaţii. Înregistrarea şi redarea
pot să nu funcţioneze corect.
••Redarea imaginilor înregistrate cu
produsul pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate sau
editate cu alte echipamente pe
produs nu sunt garantate.
••Sony nu poate oferi nicio garanţie
pentru imposibilitatea de a realiza
înregistrări sau pierderea sau
deteriorarea imaginilor înregistrate
sau a datelor audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare
a camerei sau a suportului de
înregistrare etc. Vă recomandăm
să faceţi copii de siguranţă ale
datelor importante.
••După ce aţi formatat cardul de
memorie, toate datele înregistrate
pe cardul de memorie vor fi şterse,
fără posibilitate de restaurare.
Înainte de formatare, copiaţi
datele pe un computer sau pe un
alt dispozitiv.
Note cu privire la suportul cu
interfaţă multiplă
••Atunci când ataşaţi sau detaşaţi
accesorii, precum un bliţ extern,
la talpa pentru interfaţă multiplă,
comutaţi mai întâi alimentarea la
OFF. Atunci când ataşaţi accesoriul,
asiguraţi-vă că acesta este bine
fixat pe cameră.
••Nu utilizaţi suportul cu interfaţă
multiplă cu un bliţ disponibil în
comerţ, care aplică o tensiune
de 250 V sau mai mare sau care
are o polaritate inversă faţă de
cameră. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
Accesorii Sony
Utilizaţi numai accesorii originale
marca Sony; în caz contrar, pot surveni
defecţiuni. Este posibil ca unele
accesorii marca Sony să nu se găsească
pe piaţă în unele ţări sau regiuni.
Cu privire la specificaţiile de date
din acest manual
Datele referitoare la performanţă
şi specificaţiile sunt definite în
următoarele condiţii, cu excepţia
celor descrise în acest manual: la o
temperatură ambientală normală
de 25 ºC şi dacă se utilizează un
acumulator care a fost încărcat
complet până s-a stins lampa de
încărcare.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale
similare pot fi protejate cu drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată
a acestor materiale poate reprezenta
o încălcare a prevederilor legislaţiei
cu privire la drepturile de autor.
Note privind informațiile de localizare
Dacă încărcați și partajaţi o imagine
etichetată cu o locație, este posibil să
dezvăluiți accidental informațiile către
o terță parte. Pentru a împiedica terţii
să obţină informaţiile dvs. de localizare,
setaţi [ Set. leg. Info. loc.] la [Off]
înainte de înregistrarea de imagini.
RO
5
Note cu privire la casarea sau
înstrăinarea acestui produs
Cum să dezactivaţi temporar funcţiile
de reţea wireless (Wi-Fi etc.)
La casarea sau înstrăinarea acestui
produs, efectuaţi următoarea operaţie
pentru protejarea datelor personale.
••Selectaţi [Resetare setare] 
[Inițializare].
În momentul ambarcării într-un avion,
etc., puteţi dezactiva temporar toate
funcţiile de reţea wireless cu ajutorul
[Modul Avion].
Note cu privire la aruncarea sau
transferarea unui card de memorie
Executarea [Format] sau [Şterge]
pe cameră sau pe un computer nu
poate șterge complet datele de pe
cardul de memorie. Dacă transferaţi
cardul de memorie, vă recomandăm
să ştergeţi în totalitate datele de pe
acesta cu ajutorul unui software de
ştergere a datelor. Când aruncați un
card de memorie, vă recomandăm să
îl distrugeți fizic.
Note cu privire la LAN fără fir
În cazul în care camera este pierdută
sau furată, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderile sau
daunele provocate de accesarea sau
utilizarea ilegală a punctului de acces
înregistrat pe cameră.
Note privind securitatea în timpul
utilizării produselor LAN wireless
••Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN fără fir securizată,
pentru a evita hackingul, accesul
terţilor rău intenţionaţi sau alte
vulnerabilităţi.
••Este important să setaţi caracteristicile
de securitate atunci când utilizaţi
o reţea LAN fără fir.
••Dacă apare o problemă de securitate
deoarece nu s-a adoptat nicio
măsură de siguranţă sau din cauza
circumstanţelor inevitabile din timpul
utilizării unei reţele LAN fără fir, Sony
RO
nu îşi asumă răspunderea pentru
pierderi sau daune.
6
Pentru clienţii din S.U.A.
Dacă aveţi orice întrebări legate
de acest produs, puteţi apela:
Centrul de informaţii pentru
clienţii Sony
1-800-222-SONY (7669).
Numărul de mai jos este destinat numai
pentru problemele legate de FCC.
Informații privind reglementările legale
Declaraţie de conformitate
Nume comercial: SONY
Nr. model: WW173777
Parte responsabilă: Sony Electronics
Inc.
Adresă: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 S.U.A.
Nr. de telefon: 858-942-2230
Acest dispozitiv este conform
cu Partea 15 a Regulilor FCC.
Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza
interferenţe dăunătoare, şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţe, inclusiv interferenţele
care pot cauza funcţionarea nedorită.
Verificarea camerei şi a elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează
numărul de bucăţi.
•• Curea de umăr (1)
•• Cameră (1)
•• Cablu de alimentare (de la reţea)
(1) (furnizat în unele ţări/regiuni)
•• Capac pentru obiectiv (1)
•• Parasolar (1)
•• Acumulator reîncărcabil
NP-FW50 (1)
•• Cablu micro USB (1)
•• Capac pentru ocular (1) (ataşat
la cameră)
•• Capac pentru talpă (1) (ataşat
la cameră)
•• Adaptor c.a. (1)
Forma adaptorului c.a. poate să
difere în funcţie de ţară/regiune.
•• Manual de instrucţiuni (acest
manual) (1)
•• Ghid de referinţă (1)
•• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
printr-o singură atingere (NFC) (1)
RO
7
Identificarea componentelor
 Talpa pentru interfaţă multiplă
 Comutator ON/OFF (alimentare)
Declanşator
 Pentru înregistrarea de imagini:
Clapeta W/T (zoom)
Pentru vizualizare:
Manetă
(Index)/Manetă pentru zoom
la redare
 Lampă temporizator/
•• Este posibil ca unele accesorii
să nu poată fi introduse
complet şi să iasă afară
din talpa pentru interfaţă
multiplă. Cu toate acestea,
dacă accesoriul atinge partea
din faţă a tălpii, conexiunea
este finalizată.
•• Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
sabotul de interfaţă multiplă,
vizitaţi site-ul web Sony
sau consultaţi distribuitorul
Sony sau unitatea de service
Sony autorizată local. De
asemenea, se pot utiliza şi
accesoriile pentru talpa de
accesorii. Operaţiile realizate
cu accesoriile fabricate de
alţi producători nu sunt
garantate.
iluminator AF
 Indice pentru diafragmă
Obiectiv
 Inel frontal pentru obiectiv
 Inel posterior pentru obiectiv
 Selector de compensare
a expunerii
Bliţ
•• Apăsaţi butonul (Ieşire bliţ)
pentru a utiliza bliţul. Bliţul
nu iese automat.
•• Dacă nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l
înapoi în corpul camerei.
RO
8
 Selector de mod
(Mod automat)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Cârlig pentru cureaua de umăr
Ataşaţi ambele capete ale curelei
de cameră.
Vizor
 Senzor pentru ochi
 Capac pentru ocular
 Selector de reglare a dioptriei
 Buton MOVIE (film)
Buton (ieşire bliţ)
Buton
(iluminare panou
de afişaj)
 Panou de afişaj
 Buton C2 (Buton personalizare 2)
 Buton C1 (Buton personalizare 1)
 Cârlig pentru cureaua de umăr
 Buton de menţinere a focalizării
 Slot pentru cardul de memorie
 Comutator limitator al
 Capac pentru cardul de memorie
intervalului de focalizare
 Selector pentru modul
 Lampă de acces
de focalizare
 Inel de diafragmă
 Buton MENU
Microfon
Nu acoperiţi această parte în
timpul înregistrării de filme.
Acest lucru poate provoca
zgomot sau reducerea
volumului.
RO
9
 Marcaj pentru poziţia senzorului
de imagine
Senzorul de imagine este
senzorul care converteşte
lumina în semnal electric.
Marcajul
indică locaţia
senzorului de imagine. Atunci
când măsuraţi distanţa exactă
dintre cameră şi subiect,
raportaţi-vă la poziţia liniei
orizontale.
 Terminal Multi/Micro USB
•• Acest terminal acceptă
dispozitive compatibile cu
Micro USB.
•• Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau
consultaţi reprezentantul
Sony sau unitatea de service
Sony autorizată local.
 Mufă micro HDMI
 Lampă de încărcare
 Monitor (pentru operare tactilă:
Dacă subiectul este mai
aproape de produs decât
distanţa minimă de înregistrare
de imagini a obiectivului,
focalizarea nu poate fi
confirmată. Asiguraţi-vă că
distanţa dintre subiect şi
cameră este suficient de mare.
Panou tactil/Suport tactil)
Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
Difuzor
Mufă (microfon)
Atunci când se conectează un
microfon extern, microfonul
intern se dezactivează
automat. Dacă microfonul
extern este alimentat prin
conector, microfonul va fi
alimentat de cameră.
Mufă  (căşti)
RO
10
În funcţie de tipul de trepied
folosit, este posibil să nu puteţi
regla unghiul monitorului. În
astfel de situaţii, slăbiţi şurubul
trepiedului o dată pentru a
regla unghiul monitorului.
 Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (funcţie)
Pentru vizualizare:
Buton (Send to Smartphone)
Puteţi afişa ecranul pentru
[Send to Smartphone] dacă
apăsaţi acest buton.

(marca N)
Acest marcaj indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
 Selector de control
Puteţi regla rapid setările pentru
fiecare mod de înregistrare.
 Pentru înregistrarea de imagini:
Buton AEL
Pentru vizualizare:
Buton (zoom redare)
 Rotiţă de control
 Butonul central
 Pentru înregistrarea de
imagini: Buton C3 (buton
de personalizare 3)
Pentru vizualizare:
Buton (Ştergere)
Buton
(redare)
•• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
fără fir pe rază scurtă.
 Clapetă de blocare
a acumulatorului
 Slot de introducere
a acumulatorului
 Capac pentru placa de conexiune
Se foloseşte dacă se utilizează
un adaptor c.a. AC‑PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi
apoi treceţi cablul prin capacul
plăcii de conexiune după cum
se arată mai jos.
 Comutator de declic pentru
diafragmă
 Antenă Wi-Fi/Bluetooth
(încorporată)
Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
RO
11
 Capac pentru acumulator
 Orificiu pentru mufa de trepied
Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
RO
12
Operaţiuni de bază
Utilizarea rotiţei de control
•• Atunci când rotiţi sau apăsaţi pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta de pe
rotiţa de control, puteţi selecta elementele de setare. Selecţia dvs. este
stabilită atunci când apăsaţi în centrul rotiţei de control.
•• DISP (reglare afişaj) este alocat părţii de sus a rotiţei de control. În plus,
puteţi aloca funcţiile selectate pentru partea din stânga/dreapta/de la
baza şi din centrul rotiţei de control şi cu rotaţia rotiţei de control.
•• În timpul redării, puteţi afişa imaginea următoare/anterioară dacă
apăsaţi săgeata din dreapta/stânga a rotiţei de control sau dacă rotiţi
rotiţa de control.
RO
13
Utilizarea butonului Fn (Funcţie)
Puteţi înregistra funcţiile utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie) şi le
puteţi reapela în timp ce fotografiaţi. Pot fi înregistrate până la 12 funcţii
utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie).
1 Apăsaţi în mod repetat
butonul DISP de pe rotiţa
de control pentru a afişa
un mod pe ecran diferit de
[Pentru vizor], şi apoi apăsaţi
butonul Fn (Funcţie).
Fn
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând pe săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi setarea dorită rotind
rotiţa de control şi apăsaţi în
centrul rotiţei de control.
•• Unele funcţii pot fi ajustate cu
ajutorul selectorului de control.
Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate
Selectaţi funcţia dorită la pasul 2,
după care apăsaţi în centrul rotiţei
de control. Se va deschide ecranul de
setare dedicat funcţiei. Urmaţi ghidul
de utilizare pentru a regla setările.
Ghid de utilizare
RO
14
Ghid de pornire
Pasul 1: Introducerea acumulatorului/cardului de
memorie (comercializat separat) în cameră
Pentru detalii cu privire la cardurile de memorie care pot fi utilizate
împreună cu această cameră, consultaţi pagina 30.
1 Deschideţi capacul pentru
acumulator şi introduceţi
acumulatorul în cameră.
Clapetă de blocare
•• Asiguraţi-vă că acumulatorul
este orientat în direcţia corectă
şi introduceţi-l apăsând clapeta
de blocare a acumulatorului.
2 Închideţi capacul pentru
acumulator.
3 Deschideţi capacul pentru
cardul de memorie şi
introduceţi cardul de memorie
(comercializat separat) în
cameră.
•• Cu colţul teşit orientat în direcţia
din imagine, introduceţi cardul
de memorie până când se aude
un declic.
Asiguraţi-vă că colţul teşit
este orientat corect.
4Închideţi capacul pentru cardul
de memorie.
RO
15
Pentru a formata cardul de memorie
Atunci când utilizaţi pentru prima dată un card de memorie împreună
cu această cameră, se recomandă să formataţi cardul cu ajutorul camerei
pentru a stabiliza performanţa cardului de memorie.
•• Formatarea şterge toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv
imaginile protejate şi setările înregistrate (M1 - M4). Odată şterse,
aceste date nu pot fi restabilite. Înainte de formatare, salvaţi datele
importante pe un computer etc.
•• Pentru a realiza formatarea, selectaţi MENU 
(Setare)  [Format].
Pentru a demonta acumulatorul
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 9) nu este aprinsă şi
opriţi camera. Glisaţi apoi clapeta
de blocare şi scoateţi acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 9) nu este aprinsă, după
care împingeţi cardul de memorie
o dată pentru a-l scoate.
RO
16
Clapetă de blocare
Pasul 2: Încărcarea acumulatorului atunci când se află în
interiorul camerei
1 Opriţi alimentarea.
2 Conectaţi camera cu
acumulatorul introdus la
adaptorul c.a. (furnizat)
folosind cablul micro USB
(furnizat), şi conectaţi
adaptorul c.a. la priza de
perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare de pe cameră (portocaliu)
Aprinsă: Încărcare
Stins: Încărcarea s-a încheiat
Clipeşte: eroare de încărcare sau încărcare întreruptă temporar
deoarece temperatura camerei nu se încadrează într-un interval
corespunzător
•• Timpul de încărcare (încărcare completă): aproximativ 150 min.
(valabil pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet la
o temperatură de 25 °C)
•• Dacă folosiţi un acumulator nou sau unul care nu a fost folosit o
perioadă îndelungată, este posibil ca lampa de încărcare să clipească
rapid la încărcarea bateriei. În astfel de situaţii, scoateţi acumulatorul
sau deconectaţi cablul USB de la cameră şi reintroduceţi-l pentru
reîncărcare.
•• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori, cabluri micro USB
(furnizat) şi adaptoare c.a. (furnizat) originale marca Sony.
RO
17
Pasul 3: Setarea limbii şi a ceasului
1 Setaţi comutatorul ON/OFF
Comutator ON/OFF (alimentare)
(Alimentare) la „ON” pentru
a porni camera.
2 Selectaţi limba dorită, după
care apăsaţi în centrul rotiţei
de control.
3 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran, după care apăsaţi
în centrul selectorului.
4 Selectaţi locaţia geografică dorită şi apăsaţi în centrul selectorului.
5 Selectaţi [Data/Ora] utilizând partea superioară/inferioară
a rotiţei de control sau rotind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centru.
6Selectaţi elementul dorit apăsând în sus/jos/la stânga/dreapta
pe rotiţa de control, după care apăsaţi în centru.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a seta alte elemente, după care
selectaţi [Enter] şi apăsaţi în centrul selectorului.
Sugestie
••Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi MENU (pagina 27).
RO
18
Pasul 4: Înregistrarea de imagini în modul automat
1 Rotiţi selectorul de mod pentru a-l seta la
.
2 Priviţi prin vizor sau pe monitor şi ţineţi camera.
3 Utilizaţi maneta W/T (zoom) pentru a regla mărirea imaginii.
4Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.
•• Atunci când imaginea este focalizată, se va aprinde un indicator
(de exemplu ).
5 Apăsaţi declanşatorul până la capăt în jos.
Pentru a înregistra filme
Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe/opri înregistrarea.
Pentru a reda imagini
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a reda imagini. Puteţi selecta
imaginea dorită folosind rotiţa de control.
Pentru a şterge imaginea afişată
Apăsaţi butonul
(Ştergere) pentru a şterge imaginea afişată. Selectaţi
[Şterge] pe ecranul de confirmare folosind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centrul rotiţei de control pentru a şterge imaginea.
RO
19
Pentru a înregistra imagini în diverse moduri de înregistrare
Setaţi selectorul de mod la modul dorit, în funcţie de subiect sau de funcţiile
pe care doriţi să le utilizaţi.
Mai multe informaţii despre cameră
„Ghidul de asistenţă” (manual web) conţine informaţii privind toate
funcţiile acestei camere.
Consultaţi pagina 2 pentru a afla cum puteţi accesa ghidul de asistenţă.
RO
20
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi/O sing. ating.
(NFC) / Bluetooth
Puteţi efectua următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi, NFC O sing.
ating. şi Bluetooth ale camerei.
•• Salvarea imaginilor pe computer
•• Transferul de imagini de pe cameră pe un telefon inteligent
•• Utilizarea telefonului inteligent pe post de telecomandă pentru cameră
•• Vizualizarea imaginilor statice pe televizor
•• Înregistrarea informaţiilor de localizare de pe un telefon inteligent
pe imagini
Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de asistenţă” (pagina 2) sau documentul
anexat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură atingere (NFC).”
Instalarea PlayMemories Mobile
PlayMemories Mobile este necesară pentru a conecta camera la un
telefon inteligent. Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe
telefonul inteligent, nu uitaţi să o actualizaţi cu ultima versiune.
Pentru detalii despre PlayMemories Mobile, consultaţi pagina de asistenţă
(http://www.sony.net/pmm/).
Notă
••Pentru a utiliza funcţia printr-o singură atingere prin NFC a camerei, este
nevoie de un telefon inteligent sau de o tabletă Android care acceptă NFC.
••Funcţiile Wi-Fi prezentate în acest manual nu sunt garantate pentru toate
tabletele şi telefoanele inteligente.
••Funcţiile Wi-Fi ale acestui produs nu se pot utiliza prin conectare la o reţea
LAN wireless publică.
••În funcţie de upgrade-urile de versiune viitoare, procedurile de operare sau
afişajele pe ecran se pot modifica fără notificare prealabilă.
RO
21
Înregistrarea informaţiilor de localizare pe imaginile
capturate
Dacă folosiţi PlayMemories Mobile, puteţi obţine informaţiile de localizare
de la un telefon inteligent conectat (prin intermediul conexiunii Bluetooth)
şi le puteţi înregistra pe imaginile capturate.
Pentru detalii privind procedura de operare, consultaţi „Ghidul de asistenţă”
(pagina 2) sau următoarea pagină de asistenţă.
http://www.sony.net/pmm/btg/
RO
22
Scurtă prezentare a software-ului pentru
computer
Vă oferim următorul software pentru computer pentru o vizualizare
mai plăcută a fotografiilor/filmelor. Accesaţi unul dintre următoarele
URL-uri utilizând browserul de Internet şi descărcaţi software-ul urmând
instrucţiunile de pe ecran.
În cazul în care unul dintre aceste programe software este deja instalat
pe computerul dumneavoastră, actualizaţi-l la cea mai recentă versiune
înainte de utilizare.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Puteţi verifica mediul de operare recomandat pentru software accesând
următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi filme pe
computer şi să le vizualizaţi sau să le utilizaţi.
Trebuie să instalaţi PlayMemories Home pentru a importa filme XAVC S
sau AVCHD pe computerul dumneavoastră.
Puteţi accesa direct site-ul Web pentru descărcare accesând următorul URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Atunci când conectaţi camera la computer, este posibil să fie adăugate
funcţii noi în PlayMemories Home. Astfel, este recomandat să conectaţi
camera la computer chiar dacă PlayMemories Home a fost deja instalată
pe computer.
RO
23
Image Data Converter
Puteţi dezvolta şi edita imagini RAW cu ajutorul diferitelor funcţii de reglare,
cum ar fi curba de ton şi claritatea.
Remote Camera Control
Cu Remote Camera Control, puteţi modifica setările camerei sau puteţi
opera declanşatorul de pe un computer conectat cu un cablu USB.
Pentru a utiliza Remote Camera Control, selectaţi iniţial MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], după care conectaţi
camera la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
RO
24
Listă cu elementele din MENU
Pentru detalii privind fiecare element din MENU, consultaţi ghidul
de asistenţă.
(Camera Settings1)
Fila roşie
Quality/Image Size
Quality
Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Size
Panorama: Direction
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Memory
Reg Cust Shoot Set
AF
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
AF w/ shutter
Pre-AF
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Area
Exposure
Exposure Comp.
Reset EV Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Flash
Flash Mode
Flash Comp.
Exp.comp.set
Red Eye Reduction
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
RO
25
Focus Assist
SteadyShot
Marker Display
Marker Settings
Video Light Mode
Movie w/ shutter
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Level
Peaking Color
Focus Ring Rotate
Shutter/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Face Detection/Shoot Assist
Smile/Face Detect.
Face Registration
Auto Obj. Framing
Zoom
(Camera Settings2)
Fila mov
Movie
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Audio Rec Level
Audio Level Display
Audio Out Timing
Wind Noise Reduct.
RO
26
Rng. of Zoom Assist
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Ring Rotate
Zoom Func. on Ring
Display/Auto Review
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Custom Operation
Custom Key(Shoot.)
Custom Key(PB)
Function Menu Set.
Lens Ring Setup
MOVIE Button
Dial/Wheel Lock
Audio signals
Write Date
(Network)
Fila verde
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Fila albastră
Delete
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
Slide Show
Rotate
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Protect
Motion Interval ADJ
Specify Printing
Photo Capture
(Setup)
Fila galbenă
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Pwr Save Start Time
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Format
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
RO
27
Version
Setting Reset
* Dacă modificaţi acest element,
va trebui să formataţi cardul de
memorie pentru ca acesta să fie
compatibil cu sistemul PAL sau
NTSC. De asemenea, reţineţi că
este posibil să nu puteţi reda filme
înregistrate cu sistem NTSC pe
televizoare cu sistem PAL.
(My Menu)
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
RO
28
Fila gri
Specificaţii
Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate
Durata de utilizare a bateriei
Număr de imagini
Fotografiere
(imagini statice)
Mod Ecran
―
Aprox. 400
Mod Vizor
―
Aprox. 370
Înregistrare reală
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 75 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 75 min.
―
Înregistrare continuă
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 135 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 135 min.
―
•• Estimările de mai sus pentru durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini care pot fi înregistrate sunt valabile atunci când acumulatorul
este complet încărcat. Durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini pot să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
•• Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate sunt estimate pentru înregistrarea de imagini cu setările
implicite în următoarele condiţii:
–– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F).
–– Folosirea unui card de memorie Sony SDXC (U3) (comercializat separat)
•• Cifrele pentru „Fotografiere (imagini statice)” se bazează pe standardul
CIPA şi sunt valabile pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– La fiecare 30 de secunde se înregistrează o imagine.
–– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
–– Bliţul clipeşte o dată pentru fiecare două imagini.
–– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
•• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul
CIPA şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–– Calitatea imaginii este setată la XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– Înregistrare efectivă (filme): Durata de utilizare a bateriei dacă se
înregistrează imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se
înregistrează imagini în modul standby, se porneşte/opreşte camera etc.
–– Înregistrare continuă (filme): Durata de utilizare a acumulatorului este
valabilă dacă se înregistrează imagini continuu până se atinge limita
(29 de minute) şi apoi se continuă prin apăsarea din nou a butonului
MOVIE (Film). Alte funcţii, precum zoomul, nu se utilizează.
RO
29
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Atunci când utilizaţi carduri de memorie microSD sau un suport
Memory Stick Micro™ împreună cu această cameră, asiguraţi-vă
că utilizaţi adaptorul corespunzător.
Cardurile de memorie SD
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Card SD/SDHC/SDXC
AVCHD
Card SD/SDHC/SDXC
(clasa 4 sau mai rapid, sau U1 sau mai
rapid)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Card SDHC/SDXC
(clasa 10, sau U1 sau mai rapid)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
Card SDHC/SDXC (U3)
Viteză înaltă a cadrelor*
Card SDHC/SDXC
(clasa 10, sau U1 sau mai rapid)
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
Suport Memory Stick
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Viteză înaltă a cadrelor*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
Notă
••Dacă se utilizează un card de memorie SDHC pentru înregistrarea unui film
XAVC S pe perioade extinse de timp, filmele înregistrate vor fi divizate în
fişiere cu dimensiunea 4 GB. Fişierele divizate pot fi manipulate ca fişier unic
prin importarea acestora pe un computer folosind PlayMemories Home.
••Încărcaţi complet acumulatorul înainte de a încerca să recuperaţi fişierele din
RO
baza de date pe cardul de memorie.
30
Numărul de imagini care pot fi înregistrate
Atunci când introduceţi un card de memorie în cameră şi setaţi comutatorul
ON/OFF (Alimentare) la „ON,”, pe ecran se afişează numărul de imagini care
pot fi înregistrate (în cazul în care continuaţi să capturaţi imagini folosind
setările curente).
Notă
••Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea
portocaliu, cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie sau
ştergeţi imaginile de pe cardul de memorie curent.
••Atunci când „NO CARD” clipeşte în culoarea portocaliu, înseamnă că nu este
introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card de memorie.
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card
de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
[
Dimens. imag.]: [L: 20M]
[
Raport de aspect]: [3:2]*
(Unităţi: Imagini)
Calitate
Standard
Fin
Extra fin
RAW & JPEG
RAW
8 GB
1150
690
510
235
355
32 GB
4800
2800
2050
950
1400
64 GB
9600
5500
4150
1900
2850
256 GB
37500
22000
16000
7500
11000
* Dacă [
Raport de aspect] este setat la altă opţiune decât [3:2], puteţi
înregistra mai multe imagini decât numărul afişat în tabelul de mai sus
(cu excepţia situaţiei în care este selectat [RAW]).
Notă
••Chiar dacă numărul de imagini care pot fi înregistrate este mai mare de 9999,
va fi afişat indicatorul „9999”.
RO
31
••Dacă pe această cameră este redată o imagine înregistrată cu un alt produs,
este posibil ca imaginea să nu fie afişată cu dimensiunea reală.
••Numerele afişate atunci când se utilizează un card de memorie Sony.
Durate disponibile de înregistrare pentru filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile pot varia
în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de memorie
utilizat. Duratele de înregistrare atunci când [ File Format] este setat
la [XAVC S 4K] şi [XAVC S HD] sunt duratele de înregistrare atunci când se
fotografiază cu [ Înregistrare pe server proxy] setat la [Off].
(h (oră), m (minute))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Setare înreg.
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/25p 100M
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
30p 60M/25p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
24p 100M*/ –
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
24p 60M*/ –
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
120p 100M/100p 100M
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
120p 60M/100p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
60p 50M/50p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
10 h 25 m
60p 25M/50p 25M
30 m
2 h 25 m
5 h
20 h 10 m
10 h 25 m
30p 50M/25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
30p 16M/25p 16M
50 m
3 h 50 m
7 h 45 m
31 h 30 m
24p 50M*/ –
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
10 h 25 m
40 m
2 h 55 m
6 h
24 h 15 m
55 m
4 h 5 m
8 h 15 m
33 h 15 m
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC
•• Filmarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute dacă
setările camerei sunt setările implicite şi la o temperatură ambientală
de aproximativ 25 °C (specificaţie limită pentru produs).
RO
32
Notă
••Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este prevăzută cu
VBR (Rată de biţi variabilă) care reglează automat calitatea imaginii în funcţie
de scena înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă,
imaginea este mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece
este nevoie de mai multă memorie pentru înregistrare. Durata de înregistrare
variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect sau de setările
pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
••Duratele afişate sunt duratele de înregistrare atunci când se foloseşte un card
de memorie Sony.
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
•• Înregistrarea de filme de înaltă calitate și fotografierea continuă rapidă
necesită cantități mari de energie. În consecinţă, în cazul în care filmaţi
în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte, în special
cea a senzorului de imagine. În astfel de situaţii, camera se va opri
automat deoarece suprafaţa camerei atinge o temperatură înaltă sau
temperatura înaltă poate afecta calitatea imaginilor sau mecanismul
intern al camerei.
•• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază în funcţie de
temperatură, de formatul de fişier/setarea de înregistrare pentru filme,
de mediul de reţea Wi-Fi sau de starea camerei înainte de a începe
înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau înregistraţi imagini după
pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va creşte iar
durata disponibilă de înregistrare se va scurta.
•• Dacă apare pictograma , temperatura camerei a crescut.
•• În cazul în care camera opreşte înregistrarea de filme din cauza
temperaturii ridicate, lăsaţi-o puţin timp cu alimentarea oprită. Reluaţi
înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei a revenit la
valori normale.
•• Dacă respectaţi următoarele puncte, veți putea înregistra filme pentru
perioade mai lungi de timp.
–– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
–– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
•• Dacă [ File Format] este setat la [AVCHD], dimensiunea fişierului
filmului este limitată la aprox. 2 GB. Dacă dimensiunea fişierului film
ajunge la aprox. 2 GB în timpul înregistrării, se va crea automat un nou
fişier film.
RO
33
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor CMOS
13,2 mm × 8,8 mm (tip 1.0)
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,1 megapixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21,0 megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom
ZEISS Vario-Sonnar T 25×
f = 8,8 mm – 220 mm (24 mm –
600 mm (echivalent film 35 mm))
F2.4 (W) – F4 (T)
Pentru înregistrarea de filme
(HD 16:9):
26 mm – 630 mm*1
Pentru înregistrarea de filme
(4K 16:9):
28 mm – 680 mm*1
*1 Atunci când [ SteadyShot]
este setat la [Standard]
SteadyShot: Optical
Format fişier (imagini statice):
compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.31, compatibil cu MPF
Baseline), RAW (format Sony
ARW 2.3), DPOF compatibil
Format fişier (filme):
Format XAVC S (compatibil cu
formatul XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Format AVCHD (compatibil
cu formatul AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
••Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
RO
34
Suport de înregistrare: Suport
Memory Stick PRO Duo, suport
Memory Stick Micro™, carduri SD,
carduri de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată la Automat):
De la aprox. 1,0 m până la 10,8 m
(de la 3,28 ft. până la 35,43 ft.) (W)/
De la aprox. 1,0 m până la 6,5 m
(de la 3,28 ft. până la 21,33 ft.) (T)
[Conectori intrare/ieşire]
Conector HDMI: Mufă micro HDMI
Terminalul Multi/Micro USB*:
Comunicare USB
Comunicare USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Mufă pentru microfon:
Mini mufă stereo 3,5 mm
Mufă pentru căşti:
Mini mufă stereo 3,5 mm
*Acceptă dispozitive compatibile
cu micro USB.
[Vizor]
Tip: Vizor electronic (Organic
Electro-Luminescence)
Număr total de puncte:
2 359 296 puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: Aprox. 0,70 ×
(echivalent formatului 35 mm) cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular (conform cu CIPA):
Aprox. 23 mm de la ocular, aprox.
21,5 mm de la cadrul ocularului
la –1 m–1
Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Monitor]
[LAN wireless]
Monitor LCD:
Unitate 7,5 cm (tip 3.0) TFT,
panou tactil
Număr total de puncte:
1.440.000 puncte
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
manuală
Metodă de acces: Mod de infrastructură
NFC: Conformă NFC Forum Type 3 Tag
[Generalităţi]
Nr. model WW173777
Intrare nominală:
7,2 V
, 2,4 W
Consum de energie:
Aprox. 2,2 W (în timpul înregistrării
de imagini cu monitorul)
Aprox. 2,4 W (în timpul înregistrării
de imagini cu vizorul)
Temperatură de funcţionare:
De la 0 până la 40 °C
(de la 32 până la 104 °F)
Temperatură de depozitare:
De la -20 până la 55 °C
(de la -4 până la 131 °F)
Dimensiuni (l × Î × D) (aprox.):
132,5 × 94,0 × 145,0 mm
132,5 × 94,0 × 127.4 mm
(din partea frontală a obiectivului
până la monitor)
5 1/4 × 3 3/4 × 5 3/4 in.
5 1/4 × 3 3/4 × 5 1/8 in.
(din partea frontală a obiectivului
până la monitor)
Greutate (conform CIPA) (aprox.):
1 095 g (inclusiv acumulatorul,
cardul SD)
Microfon: Stereo
Boxă: Monofonică
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III: Compatibil
[Comunicaţii Bluetooth]
Bluetooth standard Ver. 4,1
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
Adaptor c.a. AC-UUD12/UUE12
Intrare nominală: 100–240 V
50/60 Hz, 0,2 A
Ieşire nominală: 5 V
, 1,5 A
,
Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
Tensiune nominală: 7,2 V
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
35
Mărcile comerciale
••Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
••XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
••AVCHD şi sigla AVCHD
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
••Mac este o marcă comercială a
Apple Inc., înregistrată în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
••IOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
••iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
••™Blu-ray Disc şi ™Blu-ray
sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
••DLNA şi DLNA CERTIFIED
sunt mărci comerciale ale
Digital Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
••Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
••Microsoft şi Windows sunt mărci
comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
••Sigla SDXC este o marcă comercială
a SD-3C, LLC.
RO
36
••Facebook şi sigla „f ” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
••Android şi Google Play sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
••YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
••Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi Protected
Setup sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
••Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
••Marca cuvântului ®Bluetooth şi
siglele sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel
de mărci de către Sony Corporation
se face în baza unei licenţe.
••Code QR este o marcă comercială
a Denso Wave Inc.
••În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea,
mărcile  sau  pot să nu fie folosite
în toate situaţiile din acest manual.
Cu privire la software-ul
aplicat GNU GPL/LGPL
Produsul include un software
eligibil pentru următoarea
GNU General Public License
(denumită în continuare „GPL”) sau
GNU Lesser General Public License
(denumită în continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi
dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să
redistribuiţi codul sursă pentru aceste
programe software în conformitate
cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este furnizat pe web.
Utilizaţi următoarea adresă URL
pentru a-l descărca.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi în
legătură cu conţinutul codului sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt
stocate în memoria internă a
produsului. Stabiliţi o conexiune
de stocare în masă între produs şi
computer pentru a citi licenţele din
folderul „PMHOME” - „LICENSE”.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
37
RO
38
RO
39
DSC-RX10M4
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising