Sony | DSC-RX100M5A | Sony DSC-RX100M5A RX100 V - Camera compactă premium cu senzor de tip 1.0, cu performanţă superioară de focalizare automată Instrucţiuni de utilizare

4-742-744-11(1)
Cameră foto digitală
Manual de instrucțiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de
asistenţă” pentru instrucţiuni detaliate cu
privire la numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1810/h_zz/
Este posibil ca ghidul de asistenţă să nu fie disponibil în toate
limbile. Toate manualele disponibile pot fi găsite pe:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/compact-cameras-dscrxseries/dsc-rx100m5#manuals
DSC-RX100M5A
Romană
Consultaţi
Ghidul de
asistenţă!
„Ghidul de asistenţă” este un manual online pe care îl puteţi
citi pe computer sau pe telefonul inteligent. Consultaţi-l pentru
detalii cu privire la elementele din meniu, utilizarea avansată şi
cele mai recente informaţii privind camera.
Scanaţi
aici
http://rd1.sony.net/help/dsc/1810/h_zz/
DSC-RX100M5A Ghid de Asistenţă
Manualdeinstrucțiuni
In-Camera Guide
Acest manual descrie câteva
funcţii de bază.
[In-Camera Guide] conţine
explicaţiile privind elementele
din meniu care apar pe
monitorul camerei.
(acest manual)
Pentru Ghidul de pornire rapidă,
consultaţi „Ghid de pornire”
(pagina 15). „Ghid de pornire”
descrie procedurile iniţiale din
momentul în care deschideţi
ambalajul până când acţionaţi
declanşatorul pentru prima
fotografie.
RO
2
Puteţi accesa rapid informaţiile în
timp ce înregistraţi imagini.
Pentru a utiliza funcţia
[In-Camera Guide], trebuie să
efectuaţi în prealabil câteva
setări. Pentru detalii, căutaţi
„In-Camera Guide” în Ghidul de
asistenţă.
Note privind utilizarea camerei
Pe lângă această secţiune, consultaţi
şi „Măsuri de precauţie” din Ghidul de
asistenţă (pagina 2).
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran
cu ajutorul meniului (pagina 26).
Note cu privire la manipularea
produsului
••Camera nu este rezistentă la
praf, stropire sau apă. Consultaţi
„Măsuri de precauţie” din Ghidul de
asistenţă.
••În cazul în care în unitatea vizorului
pătrunde apă, praf sau nisip, vizorul
se poate defecta.
••Îndepărtaţi orice urmă de murdărie
de pe suprafaţa bliţului. Murdăria
de pe suprafaţa bliţului poate emite
fum sau poate arde din cauza
căldurii generată de emisia de
lumină. Dacă există murdărie/praf,
curăţaţi cu o lavetă moale.
••Nu acoperiţi bliţul cu degetele.
••Nu vă aşezaţi pe un scaun sau
în alt loc în timp ce aveţi camera
în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau fustei, deoarece
camera se poate defecta sau
deteriora.
••Atunci când folosiţi obiectivul cu
zoom electronic, aveţi grijă să nu vă
prindeţi degetele sau alte obiecte
în obiectiv.
••Asiguraţi-vă că nu ţineţi degetul
sub vizor atunci când apăsaţi în jos
pe vizor.
••Nu ţineţi camera de unitatea
vizorului în timpul transportului
sau nu manipulaţi unitatea cu
brutalitate.
••Nu apăsaţi forţat vizorul în jos cât
timp ocularul este tras în afară.
••Nu lăsaţi obiectivul sau vizorul
expuse la o sursă de lumină
puternică, cum ar fi lumina solară.
Din cauza funcţiei de condens
a obiectivului, acest lucru poate
provoca fum, foc sau o defecţiune
în interiorul corpului camerei sau a
obiectivului.
••Atunci când înregistraţi imagini
cu iluminare din spate, încercaţi
să feriţi unghiul de vizualizare de
lumina soarelui. În caz contrar,
lumina solară se poate focaliza
în interiorul camerei, provocând
fum sau foc. Chiar dacă lumina
soarelui intră foarte puţin în unghiul
de vizualizare, poate provoca în
continuare fum sau foc.
••Nu expuneţi direct obiectivul la
fascicule, cum ar fi fasciculele
laser. Acest lucru poate deteriora
senzorul de imagine şi poate cauza
funcţionarea incorectă a camerei.
••Înainte de a conecta cablul la
terminal, asiguraţi-vă că verificaţi
orientarea terminalului. Apoi,
introduceţi cablul ţinându-l drept.
Nu introduceţi sau scoateţi cablul
cu forţa. Acest lucru ar putea cauza
ruperea terminalului.
••Nu lăsaţi camera, accesoriile
furnizate sau cardurile de memorie
la îndemâna copiilor. Există
pericolul de înghiţire accidentală.
Dacă se întâmplă acest lucru,
consultaţi imediat medicul.
RO
3
Note privind monitorul şi vizorul
electronic
••Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi peste
99,99% din pixeli sunt operaţionali
în vederea utilizării eficace. Cu
toate acestea, pot exista unele mici
puncte întunecate şi/sau luminoase
(de culoare albă, roşie, albastră sau
verde) care apar în mod constant
pe monitor şi pe vizorul electronic.
Acestea sunt imperfecţiuni cauzate
de procesul de fabricare şi nu
afectează imaginile înregistrate în
niciun fel.
••Imaginea poate fi uşor
distorsionată în colţurile vizorului.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dacă doriţi să verificaţi în detaliu
întreaga compoziţie a imaginii,
puteţi folosi şi monitorul.
••Dacă mişcaţi camera în timp ce
vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi
ochii, imaginea din vizor poate fi
distorsionată sau culoarea imaginii
se poate modifica. Aceasta este
o caracteristică a obiectivului sau
a dispozitivului de afişaj şi nu
reprezintă o defecţiune. Atunci
când înregistraţi o imagine, vă
recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
••La înregistrarea de imagini cu
ajutorul vizorului, puteţi resimţi
simptome precum oboseala
ochilor, oboseală, rău de mişcare
sau greaţă. Este recomandat să
faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
În cazul în care nu vă simţiţi bine,
nu folosiţi vizorul până când nu vă
reveniţi şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
RO
4
••Dacă monitorul sau vizorul
electronic este deteriorat,
întrerupeţi imediat utilizarea
camerei. Piesele deteriorate vă pot
afecta mâinile, faţa etc.
Note cu privire la fotografierea
continuă
În timpul fotografierii continue,
monitorul sau vizorul pot alterna între
ecranul de fotografiere şi un ecran
negru. În cazul în care priviţi continuu
la ecran în această situaţie, este posibil
să apară simptome de disconfort,
cum ar fi senzaţia de rău. În cazul în
care resimţiţi simptome de disconfort,
întrerupeţi utilizarea camerei şi
consultaţi medicul dacă este cazul.
Note cu privire la înregistrarea
pe perioade îndelungate sau
înregistrarea de filme 4K
••În funcţie de temperatura camerei
şi a bateriei, este posibil să
nu puteţi înregistra filme, sau
alimentarea poate fi întreruptă
automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării,
pe ecran se va afişa un mesaj sau
nu veţi mai putea înregistra filme.
În acest caz, lăsaţi alimentarea
oprită şi aşteptaţi până când scade
temperatura camerei şi a bateriei.
Dacă porniţi alimentarea înainte
de răcirea suficientă a camerei şi a
bateriei, este posibil ca alimentarea
să fie întreruptă din nou sau să nu
puteţi înregistra filme.
••Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să
scadă temperatura camerei înainte
de a continua filmarea.
••În cazul unor temperaturi ridicate
ale mediului înconjurător,
temperatura camerei creşte rapid.
••Corpul camerei şi bateria se pot
încălzi în timpul utilizării - acest
lucru este normal.
••În cazul în care atingeţi suprafaţa
camerei cu aceeaşi parte a pielii
o perioadă îndelungată de timp
în timpul utilizării, chiar dacă nu
simţiţi că aceasta este încinsă,
camera poate provoca simptome
de arsuri de temperatură joasă,
cum ar fi roşeaţa sau băşicile. Fiţi
mai atenţi în următoarele situaţii şi
utilizaţi un trepied etc.
––Când folosiţi camera într-un
mediu cu temperatură ridicată
––Când camera este folosită de o
persoană care are o circulaţie
sanguină slabă sau o sensibilitate
deficitară la nivelul pielii
••În special în timpul înregistrării de
filme 4K, durata de înregistrare
poate fi mai scurtă în medii cu
temperaturi scăzute. Încălziţi
acumulatorul sau înlocuiţi-l cu unul
nou.
Note cu privire la redare/
înregistrare
••Înainte de a porni înregistrarea,
efectuaţi o înregistrare de probă
pentru a verifica funcţionarea
corectă a camerei.
••Imaginea înregistrată poate fi
diferită de imaginea urmărită
înainte de înregistrare.
••Nu folosiţi camera în zone cu surse
emiţătoare de unde radio puternice
sau radiaţii. Înregistrarea şi redarea
pot să nu funcţioneze corect.
••Redarea imaginilor înregistrate cu
produsul pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate sau
editate cu alte echipamente pe
produs nu sunt garantate.
••Sony nu poate oferi nicio garanţie
pentru imposibilitatea de a realiza
înregistrări sau pierderea sau
deteriorarea imaginilor înregistrate
sau a datelor audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare
a camerei sau a suportului de
înregistrare etc. Vă recomandăm să
faceţi copii de siguranţă ale datelor
importante.
••După ce aţi formatat cardul de
memorie, toate datele înregistrate
pe cardul de memorie vor fi şterse,
fără posibilitate de restaurare.
Înainte de formatare, copiaţi datele
pe un computer sau pe un alt
dispozitiv.
Accesorii Sony
Utilizarea acestei unităţi cu produse
provenite de la alţi producători poate
reduce performanţele camerei, ceea
ce poate provoca accidente sau
defectarea camerei.
Cu privire la specificaţiile de date
din acest manual
Datele referitoare la performanţă
şi specificaţiile sunt definite în
următoarele condiţii, cu excepţia
celor descrise în acest manual: la o
temperatură ambientală normală
de 25 ºC şi dacă se utilizează un
acumulator care a fost încărcat
complet până s-a stins lampa de
încărcare.
RO
5
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Note privind securitatea în timpul
utilizării produselor LAN wireless
Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale
similare pot fi protejate cu drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată a
acestor materiale poate reprezenta o
încălcare a prevederilor legislaţiei cu
privire la drepturile de autor.
••Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN fără fir securizată,
pentru a evita hackingul, accesul
terţilor rău intenţionaţi sau alte
vulnerabilităţi.
••Este important să setaţi
caracteristicile de securitate atunci
când utilizaţi o reţea LAN fără fir.
••Dacă apare o problemă de
securitate deoarece nu s-a adoptat
nicio măsură de siguranţă sau din
cauza circumstanţelor inevitabile
din timpul utilizării unei reţele
LAN fără fir, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderi sau
daune.
Note cu privire la casarea sau
înstrăinarea acestui produs
La casarea sau înstrăinarea acestui
produs, efectuaţi următoarea
operaţie pentru protejarea datelor
personale.
••Selectaţi [Resetare setare] 
[Initialize].
Note cu privire la aruncarea sau
transferarea unui card de memorie
Executarea [Format] sau [Şterge]
pe cameră sau pe un computer nu
poate șterge complet datele de pe
cardul de memorie. Dacă transferaţi
cardul de memorie, vă recomandăm
să ştergeţi în totalitate datele de pe
acesta cu ajutorul unui software de
ştergere a datelor. Când aruncați un
card de memorie, vă recomandăm să
îl distrugeți fizic.
Note cu privire la LAN fără fir
În cazul în care camera este pierdută
sau furată, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderile sau
daunele provocate de accesarea sau
utilizarea ilegală a punctului de acces
înregistrat pe cameră.
RO
6
Cum să dezactivaţi temporar
funcţiile de reţea wireless (Wi-Fi
etc.)
În momentul ambarcării într-un
avion, etc., puteţi dezactiva temporar
toate funcţiile de reţea wireless cu
ajutorul [Modul Avion].
Pentru clienţii din S.U.A.
Dacă aveţi întrebări legate de
produsul dvs. sau pentru a contacta
cel mai apropiat Centru de service
Sony, apelaţi 1-800-222-SONY (7669).
Declaraţie de conformitate
Nume comercial: SONY
Nr. model: WW213188
Parte responsabilă: Sony Electronics
Inc.
Adresă: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 S.U.A.
Număr de telefon: 858-942-2230
Acest dispozitiv este conform
cu Partea 15 a Regulilor FCC.
Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii: (1) Acest
dispozitiv nu poate cauza interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte orice interferenţe,
inclusiv interferenţele care pot cauza
funcţionarea nedorită.
RO
7
Verificarea camerei şi a elementelor
furnizate
Numărul din paranteze
desemnează numărul de bucăţi.
•• Curea de mână (1)
•• Camera (1)
•• Cablu de alimentare (de la
reţea) (1) (furnizat în unele ţări/
regiuni)
•• Adaptor pentru curea (2)
•• Manual de instrucțiuni (acest
manual) (1)
•• Acumulator NP-BX1 (1)
•• Ghid de referinţă (1)
•• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
printr-o singură atingere (NFC)
(1)
•• Cablu micro USB (1)
•• Adaptor c.a. (1)
Forma adaptorului c.a. poate să
difere în funcţie de ţară/regiune.
RO
8
Identificarea componentelor
 Buton ON/OFF (alimentare)
 Lampă de alimentare/
încărcare
Declanşator
 Selector de mod
(Mod automat)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Pentru înregistrarea de
imagini: Clapeta W/T (zoom)
Manetă
Pentru vizualizare:
(Index)/Manetă pentru zoom
la redare
 Lampă temporizator/
Iluminator AF
Bliţ
•• Nu acoperiţi bliţul cu degetul.
•• Atunci când utilizaţi bliţul,
glisaţi comutatorul (Ieşire
bliţ). Dacă nu folosiţi bliţul,
apăsaţi-l în jos manual.
 Clapetă de reglare a dioptriei
•• Reglaţi clapeta de reglare
a dioptriei în funcţie de
vederea dvs. până când
imaginea afişată pe vizor este
clară.
RO
9
 Vizorul (12)
•• Atunci când priviţi prin vizor,
se activează modul vizor, iar
atunci când îndepărtaţi faţa
de vizor, modul de vizualizare
revine la modul monitor.

(Marca N)
Acest marcaj indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
Microfon
 Comutatorul de ieşire a vizorului
 Cârlig pentru curea
•• Ataşaţi cureaua de mână şi
introduceţi mâna prin buclă
pentru a preveni deteriorarea
produsului în cazul în care vă
scapă din mână.
•• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
fără fir pe rază scurtă.
 Inelul de control
Obiectiv
 Senzorul pentru ochi
•• Pentru a utiliza o curea de
umăr (comercializat separat),
ataşaţi adaptoarele pentru
curea (furnizat) la cârligele
pentru curea de pe ambele
laturi ale camerei.
RO
10
Comutator (Ieşire bliţ)
Monitor
Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
 Rotiţă de control
 Buton central
Buton
Buton C/
(Redare)
(Personalizat/
Ştergere)
 Slot pentru baterie
 Clapetă de blocare a bateriei
 Orificiu de montare a trepiedului
În funcţie de tipul de trepied
folosit, este posibil să nu puteţi
regla unghiul monitorului. În
astfel de situaţii, slăbiţi şurubul
trepiedului o dată pentru a
regla unghiul monitorului.
 Pentru înregistrarea de
imagini: Butonul Fn (funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Send to Smartphone)
Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
 Lampa de acces
 Slot pentru card de memorie
 Capac de baterie/card de
memorie
Boxă
MOVIE Butonul (Film)
 Terminalul Multi/Micro USB
•• Acest terminal acceptă
dispozitive compatibile cu
Micro USB.
•• Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau
consultaţi reprezentantul
Sony sau unitatea de service
Sony autorizată local.
 HDMI mufă micro
 Buton MENU
 Antenă Wi-Fi (încorporată)
RO
11
Atunci când se utilizează vizorul
Glisaţi în jos comutatorul de ieşire
a vizorului.
Clapetă de reglare
a dioptriei
••În cazul în care aţi glisat comutatorul
de ieşire a vizorului cu camera oprită,
camera va porni.
••Pentru a alege dacă se opreşte sau nu
se opreşte camera în timpul închiderii
(Setare)
vizorului, selectaţi MENU 
 [Function for VF close].
Comutatorul de ieşire
a vizorului
Prindeţi ambele părţi ale
ocularului şi trageţi-l spre monitor
până când se fixează cu un clic.
Ocular
Reglaţi clapeta de reglare a dioptriei în funcţie de vederea
dvs. până când imaginea afişată pe vizor este clară.
Pentru depozitarea vizorului
Prindeţi ambele părţi ale ocularului şi apăsaţi-l în vizor până când se
fixează cu un clic. Apoi, împingeţi în jos vizorul.
Notă
••Fiţi atenţi să nu împingeţi în jos vizorul atunci când îl ridicaţi.
••Asiguraţi-vă că ocularul este introdus în unitatea vizorului înainte de a încerca
să apăsaţi vizorul. În cazul în care nu este introdus şi încercaţi să apăsaţi
vizorul în jos, există riscul de defecţiune.
RO
12
Operaţiuni de bază
Utilizarea rotiţei de control
•• Atunci când rotiţi sau apăsaţi pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta de pe
rotiţa de control, puteţi selecta elementele de setare. Selecţia dvs. este
stabilită atunci când apăsaţi în centrul rotiţei de control.
(Drive Mode) şi
•• Funcţiile DISP (Setare afişaj), (Exposure Comp.), /
(Flash Mode) sunt alocate pentru partea superioară/inferioară/stângă/
dreaptă a rotiţei de control. În plus, puteţi aloca funcţiile selectate pentru
partea din stânga/dreapta şi din centrul rotiţei de control.
•• În timpul redării, puteţi afişa imaginea următoare/anterioară dacă
apăsaţi săgeata din dreapta/stânga a rotiţei de control sau dacă rotiţi
rotiţa de control.
Utilizarea inelului de control
Rotind inelul de control, puteţi modifica instantaneu setările dorite,
pentru diverse moduri de captură. De asemenea, puteţi aloca
inelului de control funcţiile utilizate frecvent, selectând MENU 
(Setări fotografiere2)  [ Custom Key] sau [ Custom Key] 
[Inel de control].
Pictogramele şi numele funcţiilor sunt
afişate pe ecran în felul următor.
De ex.
: Reglaţi zoomul prin rotirea
inelului de control.
Inelul de control
RO
13
Utilizarea butonului Fn (Funcţie)
Puteţi înregistra funcţiile utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie) şi le
puteţi reapela în timp ce fotografiaţi. Pot fi înregistrate până la 12 funcţii
utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie).
1 Apăsaţi în mod repetat
Fn
butonul DISP de pe rotiţa
de control pentru a afişa
un mod pe ecran diferit de
[Pentru vizor], şi apoi apăsaţi
butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând pe săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi setarea dorită rotind
rotiţa de control şi apăsaţi în
centrul rotiţei de control.
•• Unele funcţii pot fi ajustate cu
ajutorul inelului de control.
Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate
Selectaţi funcţia dorită la pasul 2,
după care apăsaţi în centrul rotiţei
de control. Se va deschide ecranul de
setare dedicat funcţiei. Urmaţi ghidul de
utilizare pentru a regla setările.
Ghid de utilizare
RO
14
Ghid de pornire
Pasul 1: Introducerea acumulatorului/cardului de
memorie (comercializat separat) în cameră
Pentru detalii cu privire la cardurile de memorie care pot fi utilizate
împreună cu această cameră, consultaţi pagina 29.
1 Deschideţi capacul pentru
baterie/cardul de memorie şi
introduceţi acumulatorul în
cameră.
Clapetă de
blocare
•• Asiguraţi-vă că acumulatorul
este orientat în direcţia corectă
şi introduceţi-l apăsând clapeta
de blocare a acumulatorului.
2 Introduceţi cardul de memorie
(comercializat separat) în
cameră.
•• Cu colţul teşit orientat în direcţia
din imagine, introduceţi cardul
de memorie până când se aude
un declic.
Asiguraţi-vă că colţul teşit este
orientat corect.
3 Închideţi capacul.
RO
15
Pentru a formata cardul de memorie
Atunci când utilizaţi pentru prima dată un card de memorie împreună cu
această cameră, se recomandă să formataţi cardul cu ajutorul camerei
pentru a stabiliza performanţa cardului de memorie.
•• Formatarea şterge toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv
imaginile protejate şi setările înregistrate (M1 - M4). Odată şterse,
aceste date nu pot fi restabilite. Înainte de formatare, salvaţi datele
importante pe un computer etc.
(Setare)  [Format].
•• Pentru a realiza formatarea, selectaţi MENU 
Pentru a demonta acumulatorul
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 11) nu este aprinsă şi
opriţi camera. Glisaţi apoi clapeta
de blocare şi scoateţi acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 11) nu este aprinsă, după
care împingeţi cardul de memorie o
dată pentru a-l scoate.
RO
16
Clapetă de blocare
Pasul 2: Încărcarea acumulatorului atunci când se află în
interiorul camerei
1 Opriţi alimentarea.
2 Conectaţi camera cu
acumulatorul introdus la
adaptorul c.a. (furnizat)
folosind cablul micro USB
(furnizat), şi conectaţi
adaptorul c.a. la priza de
perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare de pe cameră (portocaliu)
Aprinsă: încărcare în curs
Dezactivat: Încărcarea s-a încheiat
Clipeşte: eroare de încărcare sau încărcare întreruptă temporar
deoarece temperatura camerei nu se încadrează într-un interval
corespunzător
•• Timpul de încărcare (încărcare completă): aproximativ 150 min.
(valabil pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet la o
temperatură de 25 °C)
•• Dacă folosiţi un acumulator nou sau unul care nu a fost folosit o
perioadă îndelungată, este posibil ca lampa de încărcare să clipească
rapid la încărcarea bateriei. În astfel de situaţii, scoateţi acumulatorul
sau deconectaţi cablul USB de la cameră şi reintroduceţi-l pentru
reîncărcare.
•• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori, cabluri micro USB
(furnizat) şi adaptoare c.a. (furnizat) originale marca Sony.
RO
17
Pasul 3: Setarea limbii şi a ceasului
1 Apăsaţi butonul ON/OFF
(Alimentare) pentru a porni
camera.
Buton ON/OFF
(Alimentare)
2 Selectaţi limba dorită, după
care apăsaţi în centrul rotiţei
de control.
3 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran, după care apăsaţi
în centrul selectorului.
4Selectaţi locaţia geografică dorită şi apăsaţi în centrul
selectorului.
5 Selectaţi [Data/Ora] utilizând partea superioară/inferioară a
rotiţei de control sau rotind rotiţa de control, după care apăsaţi
în centru.
6Selectaţi setarea dorită, apăsând în sus/jos/la stânga/dreapta
pe rotiţa de control, după care apăsaţi în centru.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a seta alte elemente, după care
selectaţi [Enter] şi apăsaţi în centrul selectorului.
Sugestie
••Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi MENU (pagina 26).
RO
18
Pasul 4: Înregistrarea de imagini în modul automat
1 Rotiţi selectorul de mod
pentru a-l seta la
.
2 Priviţi prin vizor sau pe monitor şi ţineţi camera.
3 Utilizaţi maneta W/T (zoom) pentru a regla mărirea imaginii.
4Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
•• Atunci când imaginea este focalizată, se va aprinde un indicator (de
exemplu ).
5 Apăsaţi declanşatorul până la capăt în jos.
Pentru a înregistra filme
Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe/opri înregistrarea.
Pentru a reda imagini
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a reda imagini. Puteţi selecta
imaginea dorită folosind rotiţa de control.
Pentru a şterge imaginea afişată
Apăsaţi butonul
(Ştergere) pentru a şterge imaginea afişată. Selectaţi
[Şterge] pe ecranul de confirmare folosind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centrul rotiţei de control pentru a şterge imaginea.
RO
19
Pentru a înregistra imagini în diverse moduri de
înregistrare
Setaţi selectorul de mod la modul dorit, în funcţie de subiect sau de
funcţiile pe care doriţi să le utilizaţi.
Mai multe informaţii despre cameră
„Ghidul de asistenţă” (manual web) conţine informaţii privind toate
funcţiile acestei camere.
Consultaţi pagina 2 pentru a afla cum puteţi accesa ghidul de
asistenţă.
RO
20
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi/O sing. ating.
(NFC)
Puteţi efectua următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi şi NFC O sing.
ating. ale camerei.
•• Salvarea imaginilor pe computer
•• Transferul de imagini de pe cameră pe un telefon inteligent
•• Utilizarea telefonului inteligent pe post de telecomandă pentru cameră
•• Vizualizarea imaginilor statice pe televizor
Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de asistenţă” (pagina 2) sau
documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură
atingere (NFC).”
Instalarea PlayMemories Mobile
PlayMemories Mobile este necesară pentru a conecta camera la un
telefon inteligent. Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe
telefonul inteligent, nu uitaţi să o actualizaţi cu ultima versiune.
Pentru detalii despre PlayMemories Mobile, consultaţi pagina de asistenţă
(http://www.sony.net/pmm/).
Notă
••Pentru a utiliza funcţia printr-o singură atingere prin NFC a camerei, este
nevoie de un telefon inteligent sau de o tabletă Android care acceptă NFC.
••Funcţiile Wi-Fi prezentate în acest manual nu sunt garantate pentru toate
tabletele şi telefoanele inteligente.
••Funcţiile Wi-Fi ale acestui produs nu se pot utiliza prin conectare la o reţea
LAN wireless publică.
••În funcţie de upgrade-urile de versiune viitoare, procedurile de operare sau
afişajele pe ecran se pot modifica fără notificare prealabilă.
RO
21
Scurtă prezentare a software-ului pentru
computer
Vă oferim următorul software pentru computer pentru o vizualizare
mai plăcută a fotografiilor/filmelor. Accesaţi unul dintre următoarele
URL-uri utilizând browserul de Internet şi descărcaţi software-ul urmând
instrucţiunile de pe ecran.
În cazul în care unul dintre aceste programe software este deja instalat
pe computerul dumneavoastră, actualizaţi-l la cea mai recentă versiune
înainte de utilizare.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Puteţi verifica mediul de operare recomandat pentru software accesând
următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi filme pe
computer şi să le vizualizaţi sau să le utilizaţi.
Trebuie să instalaţi PlayMemories Home pentru a importa filme XAVC S
sau AVCHD pe computerul dumneavoastră.
Puteţi accesa direct site-ul Web pentru descărcare accesând următorul
URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Atunci când conectaţi camera la computer, este posibil să fie adăugate
funcţii noi în PlayMemories Home. Astfel, este recomandat să conectaţi
camera la computer chiar dacă PlayMemories Home a fost deja
instalată pe computer.
RO
22
Imaging Edge
Imaging Edge este o suită de software care include funcţii precum
fotografierea de la distanţă de pe un computer şi ajustarea sau
dezvoltarea imaginilor RAW înregistrate cu camera.
Vizualizator: Puteţi afişa şi căuta imagini.
Editare: Puteţi edita imagini cu diferite corecţii, cum ar fi curbele de ton şi
claritatea, şi puteţi dezvolta imaginile înregistrate în format RAW.
Telecomandă: Puteţi ajusta setările camerei sau puteţi captura imagini
de pe un computer conectat la cameră printr-un cablu USB.
•• Pentru a controla camera folosind un computer, selectaţi MENU 
(Setare)  [USB Connection]  [PC Remote] înainte de a conecta
camera la computer printr-un cablu USB.
RO
23
Listă cu elementele din MENU
Pentru detalii privind fiecare element din MENU, consultaţi ghidul de
asistenţă.
(Setări fotografiere1)
Fila roşie
Cal./dimens. imag.
File Format
Calitate JPEG
Dimensiune imagine JPEG
Raport de aspect
Panoramă: dimensiune
Panoramă: direcţie
NR exp. lungă
NR ISO ridicat
Spaţiu de culoare
Mod înregistrare/acţionare
Mod automat
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Reapelare
/
Memory
AF
RO
24
Mod focalizare
Zona de focalizare
Comut. zonă V/H AF
AF Illuminator
Center Lock-on AF
Set. Face Prty in AF
Pre-AF
Înreg. zonă AF.
Şterg. zonă AF înreg.
AF Area Auto Clear
Afiş. cont. zonă AF
Phase Detect. Zonă
Expunere
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Filtru ND
Metering Mode
Face Prty in Mlti Mtr
Punct de măsurare punctuală
AEL w/ shutter
Regl. expunere std.
Bliț
Flash Mode
Flash Comp.
Reducere ochi roşii
Procesare Culoare/WB/Img.
White Balance
Set. priorit. în AWB
DRO/Auto HDR
Stil creativ
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
Asistenţă focalizare
Afişaj marcaj
Marker Settings
Film cu obturator
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Mărire ampl. iniţial
MF Assist
Peaking Setting
Declanşator/SteadyShot
Tip declanşator
Release w/o Card
SteadyShot
Asistenţă fotografiere
Face Registration
Regist. Faces Priority
Smile Shutter
Auto obiect Încadrare
Self-portrait/ -timer
Zoom
Zoom Setting
Zoom Speed
Funcţie zoom pe inel
Afişaj/Revizuire auto
(Setări fotografiere2)
Fila mov
Movie
Mod de expunere
Mod de expunere
File Format
Setare înregistrare
HFR Settings
Calitate (Dual Rec)
Img. Dimensiune (Dual Rec)
Dual Rec automată
Înregistrare pe server proxy
AF drive speed
AF Track Sens
Declanşator auto lent
Audio Recording
Micref Level
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra Setting
Grid Line
Exposure Set. Ghid
Live View Display
Auto Review
Operare personalizată
Custom Key
Custom Key
Custom Key
Function Menu Set.
Av/Tv Rotate
MOVIE Button
Wheel Lock
Semnale audio
Scriere dată
RO
25
(Rețea)
Fila verde
Snd to Smrtphn Func
Trimitere la computer (Wi-Fi)
View on TV (Wi-Fi)
Ctrl. cu tel. inteligent
Modul Avion
Setări Wi-Fi
Edit Device Name
Setare resetare reţea
(Playback)
Fila albastră
Protect
Rotate
Şterge
Clasificare
Setareclasificare(tastăpersonalizată)
Specify Printing
Beauty Effect
Captură fotografie
Enlarge Image
Mărire mărire standard
Mărire poz. iniţială
Motion Interval ADJ
Prezen. diapozitive
View Mode
Index imagine
Display Rotation
RO
26
(Setare)
Fila galbenă
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Asistenţă afişare Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Pwr Save Start Time
Function for VF close
NTSC/PAL Selector*
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
Setări PC la distanţă
Limbă
Setare dată/oră
Setare zonă
Copyright Info
Format
File Number
Setare nume fişier
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Resetare setare
* Dacă modificaţi acest element,
va trebui să formataţi cardul de
memorie pentru ca acesta să fie
compatibil cu sistemul PAL sau
NTSC. De asemenea, reţineţi că
este posibil să nu puteţi reda filme
înregistrate cu sistem NTSC pe
televizoare cu sistem PAL.
(Meniul meu)
Fila gri
Adăugare element
Sortare element
Ştergere element
Ştergere pagină
Ştergere toate
RO
27
Specificaţii
Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate
Durata de utilizare a
bateriei
Număr de imagini
Fotografiere
(imagini statice)
Mod Ecran
―
Aprox. 220
Mod Vizor
―
Aprox. 210
Înregistrare reală
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 35 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 35 min.
―
Înregistrare continuă
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 65 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 65 min.
―
•• Estimările de mai sus pentru durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini care pot fi înregistrate sunt valabile atunci când acumulatorul
este complet încărcat. Durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini pot să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
•• Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate sunt estimate pentru înregistrarea de imagini cu setările
implicite în următoarele condiţii:
–– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F).
–– Folosirea unui card de memorie Sony SDXC (U3)
(comercializat separat)
•• Cifrele pentru „Fotografiere (imagini statice)” se bazează pe standardul
CIPA şi sunt valabile pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– La fiecare 30 de secunde se înregistrează o imagine.
–– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
–– Bliţul clipeşte o dată pentru fiecare două imagini.
–– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
•• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul
CIPA şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–– Calitatea imaginii este setată la XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– Înregistrare efectivă (filme): Durata de utilizare a bateriei dacă se
înregistrează imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se
înregistrează imagini în modul standby, se porneşte/opreşte camera etc.
RO
28
–– Înregistrare continuă (filme): Durata de utilizare a acumulatorului este
valabilă dacă se înregistrează imagini continuu până se atinge limita
(29 de minute) şi apoi se continuă prin apăsarea din nou a butonului
MOVIE (Film). Alte funcţii, precum zoomul, nu se utilizează.
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Atunci când utilizaţi carduri de memorie microSD sau un suport
Memory Stick Micro™ împreună cu această cameră, asiguraţi-vă că
utilizaţi adaptorul corespunzător.
Cardurile de memorie SD
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Card SD/SDHC/SDXC
AVCHD
Card SD/SDHC/SDXC (clasa 4 sau mai
rapid, sau U1 sau mai rapid)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Card SDHC/SDXC (clasa 10, sau U1 sau
mai rapid)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
Card SDHC/SDXC (U3)
Viteză înaltă a cadrelor*
Card SDHC/SDXC (clasa 10, sau U1 sau
mai rapid)
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
Suport Memory Stick
Formatul de înregistrare
Cardul de memorie acceptat
Imagine statică
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps sau mai puţin*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Viteză înaltă a cadrelor*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Inclusiv atunci când înregistraţi filme proxy în acelaşi timp
RO
29
Notă
••Dacă se utilizează un card de memorie SDHC pentru înregistrarea unui film
XAVC S pe perioade extinse de timp, filmele înregistrate vor fi divizate în
fişiere cu dimensiunea 4 GB. Fişierele divizate pot fi manipulate ca fişier unic
prin importarea acestora pe un computer folosind PlayMemories Home.
••Încărcaţi complet acumulatorul înainte de a încerca să recuperaţi fişierele din
baza de date pe cardul de memorie.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate
Atunci când introduceţi un card de memorie în cameră şi porniţi camera,
pe ecran se afişează numărul de imagini care pot fi înregistrate (în cazul în
care continuaţi să capturaţi imagini folosind setările curente).
Notă
••Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) luminează intermitent în
culoarea portocaliu, cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie
sau ştergeţi imaginile de pe cardul de memorie curent.
••Atunci când „NO CARD” clipeşte în culoarea portocaliu, înseamnă că nu este
introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card de memorie.
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card de
memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
Dimensiune imagine JPEG]: [L: 20M]
[
Raport de aspect]: [3:2]*1
[
(Unităţi: Imagini)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37500
Calitate JPEG/
RO
30
File Format
Fin
690
2800
5500
22000
Extra fin
510
2050
4150
16000
RAW & JPEG*2
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11000
*1 Dacă [
Raport de aspect] este setat la altă opţiune decât [3:2], puteţi
înregistra mai multe imagini decât numărul afişat în tabelul de mai sus (cu
excepţia situaţiei în care este selectat [RAW]).
*2 [ Calitate JPEG] când [RAW & JPEG] este selectat: [Fin]
Notă
••Chiar dacă numărul de imagini care pot fi înregistrate este mai mare de 9999,
va fi afişat indicatorul „9999”.
••Numerele afişate atunci când se utilizează un card de memorie Sony.
Durate disponibile de înregistrare pentru filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile pot varia
în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de memorie
utilizat. Duratele de înregistrare atunci când [ File Format] este setat
la [XAVC S 4K] şi [XAVC S HD] sunt duratele de înregistrare atunci când se
fotografiază cu [ Înregistrare pe server proxy] setat la [Off].
(h (oră), min (minut))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Setare înregistrare
8 GB
32 GB
30p 100M/25p 100M
9 min
35 min
30p 60M/25p 60M
10 min
1 h
24p 100M*/ –
9 min
35 min
24p 60M*/ –
10 min
1 h
120p 100M/100p 100M
9 min
35 min
64 GB
256 GB
1 h 15 min 5 h 15 min
2 h 5 min
8 h 35 min
1 h 15 min 5 h 15 min
2 h 5 min
8 h 35 min
1 h 15 min 5 h 15 min
120p 60M/100p 60M
10 min
60p 50M/50p 50M
15 min.
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
60p 25M/50p 25M
30 min
2 h 25 min
30p 50M/25p 50M
15 min.
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
30p 16M/25p 16M
50 min
3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 30 min
24p 50M*/ –
15 min.
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 min
2 h 55 min
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 min
4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min
1 h
2 h 5 min
5 h
6 h
8 h 35 min
20 h 10 min
24 h 15 min
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC
RO
31
•• Înregistrarea continuă de filme este posibilă timp de maxim aproximativ
29 de minute o dată, la setările implicite ale camerei şi atunci când
temperatura ambiantă este de aproximativ 25 °C (77 °F). Totuşi, durata de
înregistrare este de aproximativ 5 minute când se înregistrează filme în
formatul XAVC S 4K sau XAVC S HD 120p/100p. (specificaţie limită pentru
produs)
RO
32
Notă
••Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este prevăzută cu
VBR (Rată de biţi variabilă) care reglează automat calitatea imaginii în funcţie
de scena înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă,
imaginea este mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece
este nevoie de mai multă memorie pentru înregistrare. Durata de înregistrare
variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect sau de setările
pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
••Duratele afişate sunt duratele de înregistrare atunci când se foloseşte un card
de memorie Sony.
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
•• Înregistrarea de filme de înaltă calitate și fotografierea continuă rapidă
necesită cantități mari de energie. În consecinţă, în cazul în care filmaţi
în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte, în special
cea a senzorului de imagine. În astfel de situaţii, camera se va opri
automat deoarece suprafaţa camerei atinge o temperatură înaltă sau
temperatura înaltă poate afecta calitatea imaginilor sau mecanismul
intern al camerei.
•• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază în funcţie de
temperatură, de formatul de fişier/setarea de înregistrare pentru filme,
de mediul de reţea Wi-Fi sau de starea camerei înainte de a începe
înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau înregistraţi imagini după
pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va creşte iar
durata disponibilă de înregistrare se va scurta.
•• Dacă apare pictograma , temperatura camerei a crescut.
•• În cazul în care camera opreşte înregistrarea de filme din cauza
temperaturii ridicate, lăsaţi-o puţin timp cu alimentarea oprită. Reluaţi
înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei a revenit la
valori normale.
•• Dacă respectaţi următoarele puncte, veți putea înregistra filme pentru
perioade mai lungi de timp.
–– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
–– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
•• Dacă [ File Format] este setat la [AVCHD], dimensiunea fişierului
filmului este limitată la aprox. 2 GB. Dacă dimensiunea fişierului film
ajunge la aprox. 2 GB în timpul înregistrării, se va crea automat un nou
fişier film.
RO
33
Specificaţii
Cameră
[Electronic viewfinder]
Format imagine: Senzor de imagine
13,2 mm × 8,8 mm (tip 1.0), CMOS
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20.100.000 pixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21.000.000 pixeli
Tip: Vizor electronic de 1,0 cm
(tip 0.39)
Număr total de puncte:
2 359 296 puncte
Factor de mărire: Aprox. 0,59× cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 20 mm de la
ocular şi aprox. 19,2 mm de la
cadrul ocularului la –1 m–1
Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Lens]
[Monitor]
ZEISS Vario-Sonnar T
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm –
70 mm (echivalent film 35 mm))
F1.8 (W) – F2.8(T)
Pentru înregistrarea de filme (HD
16:9): 25,5 mm – 74 mm*
Pentru înregistrarea de filme (4K
16:9): 28 mm – 80 mm
* Atunci când [ SteadyShot]
este setat la [Standard]
Unitate 7,5 cm (tip 3,0) TFT
Număr total de puncte:
1 228 800 puncte
[System]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
[Image sensor]
[SteadyShot]
Optical
[Auto focus system]
Sistem de detecţie: Sistem de
detecţie a fazei/Sistem de
detecţie a contrastului
[Flash]
Interval bliţ (sensibilitate ISO (Index
de expunere recomandat) setată
la Automat): Aprox. de la 0,4 m
la 10,2 m (de la 1,31 ft. la 33,46 ft.)
(W)/Aprox. de la 0,4 m la 6,5 m
(de la 1,31 ft. la 21,33 ft.) (T)
RO
34
[Recording format]
Format fişier: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW
(format Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): Compatibil
cu formatul MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Film (format AVCHD):
AVCHD compatibil cu formatul
Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital
2 canale, prevăzut cu
Dolby Digital Stereo Creator
••Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
[Recording media]
Suport Memory Stick PRO Duo, suport
Memory Stick Micro™, carduri SD,
carduri de memorie microSD
[Input/output terminals]
Terminalul Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
HDMI: Minimufă tip D HDMI
[General]
Nr. model WW213188
, 3,0 W
Intrare nominală: 3,6 V
Temperatură de funcţionare:
De la 0 până la 40 °C (de la 32
până la 104 °F)
Temperatură de depozitare:
De la -20 până la 55 °C (de la -4
până la 131 °F)
Dimensiuni (l/î/a) (aproximative):
101,6 mm × 58,1 mm × 41,0 mm
(4 ţoli× 2 3/8 ţoli × 1 5/8 ţoli)
Greutate (conform CIPA) (aprox.):
299 g (10,6 oz) (inclusiv
acumulatorul, card SD)
Acumulator NP-BX1
Tensiune nominală: 3,6 V
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
••Această cameră este în
conformitate cu standardul
universal DCF (Regulă de design
pentru sistemul de fişiere de
cameră) instituit de JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
••Redarea imaginilor înregistrate
cu camera pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate sau
editate cu alte echipamente pe
cameră nu sunt garantate.
[Wireless LAN]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
Securitate: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de conectare:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
[NFC]
Tip etichetă: Conformă
NFC Forum Type 3 Tag
Adaptor c.a.
AC-UUD12/AC-UUE12
Intrare nominală:
, 50/60 Hz, 0,2 A
100 - 240 V
, 1,5 A
Ieşire nominală: 5 V
RO
35
Mărcile comerciale
••Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
sunt mărci
••XAVC S şi
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
••„AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
••Mac este o marcă comercială a
Apple Inc., înregistrată în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
••IOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Cisco Systems, Inc.
••iPhone şi iPad sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
••™Blu-ray Disc şi ™Blu-ray
sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
••DLNA şi DLNA CERTIFIED
sunt mărci comerciale ale
Digital Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio şi simbolul DD
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories
••Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing Administrator,
Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
••Microsoft şi Windows sunt
mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
••Sigla SDXC este o marcă comercială
a SD-3C, LLC.
RO
36
••Android şi Google Play sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
••Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi
Wi-Fi Protected Setup sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
••Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
••Cod QR este o marcă comercială a
Denso Wave Inc.
••În plus, numele de sisteme şi
de produse utilizate în acest
manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale dezvoltatorilor sau
producătorilor respectivi. Cu toate
acestea, mărcile  sau  pot să
nu fie folosite în toate situaţiile din
acest manual.
Cu privire la software-ul
aplicat GNU GPL/LGPL
Produsul include un software
eligibil pentru următoarea
GNU General Public License
(denumită în continuare „GPL”) sau
GNU Lesser General Public License
(denumită în continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi
dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să
redistribuiţi codul sursă pentru aceste
programe software în conformitate
cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este furnizat pe web.
Utilizaţi următoarea adresă URL
pentru a-l descărca.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi în
legătură cu conţinutul codului sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt
stocate în memoria internă a
produsului. Stabiliţi o conexiune
de stocare în masă între produs şi
computer pentru a citi licenţele din
folderul „PMHOME” - „LICENSE”.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
37
DSC-RX100M5A
©2018 Sony Corporation
Download PDF

advertising