Sony | NV-U73T | Sony NV-U73T Használati útmutató

3-275-816-11(1)
Gyorsbeállítási útmutató
Személyi hely- és
útvonalmeghatározó rendszer
Gyorsbeállítási
útmutató
NV-U93T NV-U83
NV-U73T NV-U53
© 2007 Sony Corporation
HU
3-272-745-21(1)
Először
ezt
olvassa
el
Beszerelési útmutató
NV-U73T
NV-U53
Mellékelt tartozékok





F

Megjegyzések


Kezelési útmutató
Garanciakártya

VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS
Jelen útmutató ábrázolásai esetenként
eltérhetnek a készülék valós képétől.

A TMC antenna  kizárólag az NV-U73T
készülék mellékelt tartozéka.
Figyelem!
A készülék beszerelése és üzembe
helyezése előtt kérjük, olvassa el
figyelmesen ezt az útmutatót, különös
tekintettel a „Gyorsbeállítási útmutató”
című részre. A SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉS
VAGY MŰKÖDTETÉS BALESETET, SÉRÜLÉST VAGY
HALÁLT OKOZHAT.
A készülékhez csak a mellékelt vagy
külön megvásárolható szivargyújtó
adaptert vagy hálózati tápegységet
használja, amely kompatibilis a
készülékkel. Ellenkező esetben a készülék
túlfeszültséget kaphat, amely füstöt, tűzet
vagy balesetet okozhat.
A külön megvásárolható tartozékok
részleteit lásd a „Gyorsbeállítási útmutató“
„Minőségtanúsítás” fejezetének
„Külön megvásárolható tartozékok”
bekezdésében.
Ne csatlakoztassa a járműakkumulátort
közvetlenül a készülék aljzatához, mert
meghibásodást okozhat. Használja
a mellékelt szivargyújtó adaptert a
csatlakoztatáshoz.
Mielőtt a készüléket beszerelné, válasszon egy
olyan biztonságos helyet a műszerfalon vagy
a szélvédőn, ahol a készülék nem fogja Önt
zavarni a kilátásban vagy a mozgásban, illetve
nem akadályozza a légzsák működését.
 A tapadókorong szívóerejének folyamatos
fenntartása érdekében rendszeresen válassza
le és erősítse fel újra a bölcsőt.

akadhassanak bele, vagy ne szorulhassanak az
ülésmozgató sín alá.
 Ha a bölcsőt nem tudja biztonságosan
felszerelni, kérjük, keressen fel egy szakembert
vagy szakszervizt.
FIGYELEM!
Ha a bölcsőt hosszú ideig a műszerfalra
felszerelve hagyja, a tapadókorong nyomot
hagyhat. Ha a készüléket nem használja,
válassza le a bölcsőt.
 Ne szerelje olyan helyre a bölcsőt, ahol az
magas vagy alacsony hőmérsékletnek lehet
kitéve.
 Lehetnek olyan alakú vagy méretű
szivargyújtók, melyekhez a bölcső nem
csatlakoztatható.

A tapadókorongról
A tapadókorongon apró buborékok lehetnek. Ezek
a buborékok nem befolyásolják a tapadókorong
hatékonyságát.
Felszerelés a műszerfalra
Megjegyzések
 Lehetőleg sima és sík felületet válasszon
a felszereléshez. Ívelt felületre a bölcsőt
nem minden esetben lehet biztonságosan
felszerelni.
 Puha, száraz textíliával tisztítsa meg a
műszerfalat.
 Használat után minden esetben válassza le a
bölcsőt a műszerfalról vagy a szélvédőről.
1
Megjegyzések a beszereléshez

A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze
a helyi közlekedési szabályokat és előírásokat.
 A készüléket szakszerűen, csak a mellékelt
eszközök és tartozékok segítségével szabad
beszerelni. Ne szerelje a készüléket a jármű
létfontosságú részeire.
 A polaritással, az akkumulátorfeszültséggel
vagy a légzsák helyével kapcsolatban
konzultáljon a jármű kereskedőjével.
Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne
Hasznos tudnivaló

A tapadókorong tisztán tartása érdekében
minden alkalommal helyezze a védőlapot a
tapadókorongra, amikor a bölcsőt leválasztja a
műszerfalról.
2
3

4
Kattanásig
5

Megjegyzés
A készülékhez csak a mellékelt vagy külön
megvásárolható szivargyújtó adaptert vagy hálózati
tápegységet használja, amely kompatibilis a készülékkel.
Ellenkező esetben a készülék túlfeszültséget kaphat,
amely füstöt, tűzet vagy balesetet okozhat.
A külön megvásárolható tartozékok részleteit lásd a
„Gyorsbeállítási útmutató”„Minőségtanúsítás” fejezetének
„Külön megvásárolható tartozékok” bekezdésében.
6
A készülék be- vagy kikapcsolása
A TMC-antenna felerősítése (csak az NV-U73T esetén)
Az RDS-TMC (közlekedési hírcsatornán) keresztül érkező közlekedési információk vétele
érdekében erősítse fel a mellékelt TMC-antennát .

Felszerelés a szélvédőre
Mielőtt felszerelné a bölcsőt, fordítsa el a tapadókorong-egységet.
A készülék leválasztása
A készülék alján lévő RELEASE gomb nyomva
tartása közben vegye ki a készüléket a bölcsőből.
2
1
3
A bölcső leválasztása
Használat után minden esetben válassza le a
bölcsőt a műszerfalról vagy a szélvédőről.
 Soha ne próbálja meg a körmével alányúlva
felszabadítani a tapadókorongot. A
tapadókorong szívófelülete megsérülhet.
 Magas hőmérsékleten a bölcső eltávolítása
nehezebb lehet a szokásosnál.

1
2
3-275-878-11(1)
Először
ezt
olvassa
el
Beszerelési útmutató
NV-U93T
NV-U83
Mellékelt tartozékok





F

Megjegyzések


Kezelési útmutató
Garanciakártya

VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS
Jelen útmutató ábrázolásai esetenként
eltérhetnek a készülék valós képétől.

A TMC antenna  kizárólag az NV‑U93T
készülék mellékelt tartozéka.
Figyelem!
A készülék beszerelése és üzembe
helyezése előtt kérjük, olvassa el
figyelmesen ezt az útmutatót, különös
tekintettel a „Gyorsbeállítási útmutató”
című részre. A SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉS
VAGY MŰKÖDTETÉS BALESETET, SÉRÜLÉST VAGY
HALÁLT OKOZHAT.
A készülékhez csak a mellékelt vagy külön
megvásárolható szivargyújtó adaptert
vagy hálózati tápegységet használja,
amely kompatibilis a készülékkel.
Ellenkező esetben a készülék vagy bölcső
túlfeszültséget kaphat, amely füstöt, tűzet
vagy balesetet okozhat.
A külön megvásárolható tartozékok
részleteit lásd a „Gyorsbeállítási útmutató”
„Minőségtanúsítás” fejezetének
„Külön megvásárolható tartozékok”
bekezdésében.
Ne csatlakoztassa a járműakkumulátort
közvetlenül a készülék aljzatához, mert
meghibásodást okozhat. Használja
a mellékelt szivargyújtó adaptert a
csatlakoztatáshoz.
Mielőtt a készüléket beszerelné, válasszon egy
olyan biztonságos helyet a műszerfalon vagy
a szélvédőn, ahol a készülék nem fogja Önt
zavarni a kilátásban vagy a mozgásban, illetve
nem akadályozza a légzsák működését.
 A tapadókorong szívóerejének folyamatos
fenntartása érdekében rendszeresen válassza
le és erősítse fel újra a bölcsőt.

Megjegyzések a beszereléshez
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze
a helyi közlekedési szabályokat és előírásokat.
 A készüléket szakszerűen, csak a mellékelt
eszközök és tartozékok segítségével szabad
beszerelni. Ne szerelje a készüléket a jármű
létfontosságú részeire.
 A polaritással, az akkumulátorfeszültséggel
vagy a légzsák helyével kapcsolatban
konzultáljon a jármű kereskedőjével.
Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne
akadhassanak bele, vagy ne szorulhassanak az
ülésmozgató sín alá.
 Ha a bölcsőt nem tudja biztonságosan
felszerelni, kérjük, keressen fel egy szakembert
vagy szakszervizt.
FIGYELEM!
Ha a bölcsőt hosszú ideig a műszerfalra
felszerelve hagyja, a tapadókorong nyomot
hagyhat. Ha a készüléket nem használja,
válassza le a bölcsőt.
 Ne szerelje olyan helyre a bölcsőt, ahol az
magas vagy alacsony hőmérsékletnek lehet
kitéve.
 Lehetnek olyan alakú vagy méretű
szivargyújtók, melyekhez a bölcső nem
csatlakoztatható.

A tapadókorongról
A tapadókorongon apró buborékok lehetnek. Ezek
a buborékok nem befolyásolják a tapadókorong
hatékonyságát.
Felszerelés a műszerfalra
Megjegyzések
 Lehetőleg sima és sík felületet válasszon
a felszereléshez. Ívelt felületre a bölcsőt
nem minden esetben lehet biztonságosan
felszerelni.
 Puha, száraz textíliával tisztítsa meg a
műszerfalat.
 Használat után minden esetben válassza le a
bölcsőt a műszerfalról vagy a szélvédőről.
1


Hasznos tudnivaló
A tapadókorong tisztán tartása érdekében
minden alkalommal helyezze a védőlapot a
tapadókorongra, amikor a bölcsőt leválasztja a
műszerfalról.
2
3

Megjegyzés
A készülékhez csak a mellékelt vagy külön
megvásárolható szivargyújtó adaptert vagy hálózati
tápegységet használja, amely kompatibilis a készülékkel.
Ellenkező esetben a készülék túlfeszültséget kaphat,
amely füstöt, tűzet vagy balesetet okozhat.
A külön megvásárolható tartozékok részleteit lásd a
„Gyorsbeállítási útmutató”„Minőségtanúsítás” fejezetének
„Külön megvásárolható tartozékok” bekezdésében.
4
6

5
Kattanásig
A készülék be- vagy kikapcsolása
A TMC-antenna felerősítése (csak az NV-U93T esetén)
Az RDS-TMC (közlekedési hírcsatornán) keresztül érkező közlekedési információk vétele
érdekében erősítse fel a mellékelt TMC-antennát .

Felszerelés a szélvédőre
Mielőtt felszerelné a bölcsőt, fordítsa el a tapadókorong-egységet.
A készülék leválasztása
A készülék alján lévő OPEN/RELEASE gomb
nyomva tartása közben vegye ki a készüléket a
bölcsőből.
2
1
3
A bölcső leválasztása
Használat után minden esetben válassza le a
bölcsőt a műszerfalról vagy a szélvédőről.
 Soha ne próbálja meg a körmével alányúlva
felszabadítani a tapadókorongot. A
tapadókorong szívófelülete megsérülhet.
 Magas hőmérsékleten a bölcső eltávolítása
nehezebb lehet a szokásosnál.

1
2
A tapadókorongról
Mielőtt felszereli a bölcsőt a műszerfalra
tisztítsa meg a műszerfalat puha száraz
ruhával.
Megjegyzések
 Ne vegye le a bölcsőt, az ujját a tapadókorong alá nyomva, mert ezzel megsértheti a tapadókorongot.
 Tartsa meg az eltávolított védőlapot, és a bölcső műszerfalról történő leszerelése után helyezze fel a
tapadókorongra a tisztán tartása érdekében.
Tisztítás
A tapadókorong felületét puha, nedves pihementes ruhával tisztítsa, ha beszennyeződne, és a szennyeződés gyengítené
a tapadását.
A felszerelés előtt szárítsa meg a tapadókorongot.
3-283-849-11(1)
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Csak a mellékelt vagy külön megvásárolható szivargyújtó adaptert vagy hálózati tápegységet használja,
amely kompatibilis a készülékkel vagy a bölcsővel, különben a készülék vagy bölcső túlfeszültséget kaphat,
amely füstöt, tűzet vagy balesetet okozhat.
Az NV-U93T, NV-U83, NV-U73T, NV-U53 készülékek támogatott tartozékai
• Szivargyújtó adapter: XA-DC3 (mellékelt tartozék)
• Hálózati tápegység: XA-AC13 (külön megvásárolható)
3–279–529–11(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB01INT-EUR.fm
Néhány szó az útmutatóról
• Ez a Gyorsbeállítási útmutató a NV-U93T,
NV-U83, NV-U73T és az NV- U53
készülékek alapműveleteinek
megismerésében nyújt segítséget.
– A készülék beszerelése és üzembe
helyezése előtt kérjük, olvassa el
figyelmesen ezt az útmutatót, különös
tekintettel az „Először ezt olvassa el”
(beszerelési útmutató) című részre.
Bővebb információt a mellékelt CDlemezen lévő PDF útmutatóban találhat.
– Az ábrákon a NV-U93T modell látható.
– A rendelkezésre álló funkciók, mint a
POSITION plus, a Bluetooth vagy a TMC
a modell típusától függően változhat.
Ellenőrizze a típusszámot, és az útmutató
fejezeteiben az ennek megfelelő utalásokat
olvassa el.
• Jelen útmutató illusztrációi esetenként
eltérhetnek a készülék valós képétől.
• Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert
később még szüksége lehet rá.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: szivargyújtó adapter.
masterpage:Left
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjáról történő gondoskodás
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat
szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
NV-U93T, NV-U83
A Sony Corp. ezúton kijelenti, hogy az NV-U93T,
NV-U83 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
EU-irányelvek alapvető követelményeinek és a
vonatkozó egyéb előírásoknak. A részletek a
következő (URL) címen olvashatók:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a rádióberendezést tilos a norvégiai
Ny-Alesund (Svalbard) központjának 20 km-es
földrajzi körzetében használni.
2
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
NV-U73T, NV-U53
A Sony Corp. ezúton kijelenti, hogy az NV-U73T,
NV-U53 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
EU-irányelvek alapvető követelményeinek és a
vonatkozó egyéb előírásoknak. A részletek a
következő (URL) címen olvashatók:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a rádióberendezést tilos a norvégiai Ny-Alesund
(Svalbard) központjának 20 km-es földrajzi
körzetében használni.
i
Figyelem
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A
KÉSZÜLÉK, ILLETVE AZ AHHOZ
TARTOZÓ HARDVER ÉS/VAGY A
SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ
SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
3
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
NV-U93T, NV-U83
4
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
NV-U73T, NV-U53
5
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB01INT-EUR.fm
A szerzői jogokról
A térkép és a POI adatok szerzői jogvédelem alatt
álló anyagokat tartalmazhatnak. A „Memory Stick
Duo” kártyán lévő jogvédett anyagokat a
másolásvédelmi törvény korlátozásai szerint kell
használni. Ne szegje meg a másolásvédelmi törvény
előírásait.
A védjegyekről
• A Microsoft és a Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegyei.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory Stick
Duo”,
, a „Memory Stick PRO
Duo”,a
, a „Memory Stick
Micro” („M2”), a „MagicGate”, a
, a „nav-u” és a
a Sony
Corporation védjegyei.
A „MagicGate” a Sony Corporation által
kifejlesztett másolásvédelmi technológia átfogó
elnevezése.
• A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth SIG.,
Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt.
• Minden más, ebben az útmutatóban előforduló
márkanév a jogos tulajdonosának bejegyzett
védjegye.
Franciaországban a V-Trafic
Information szolgáltatója a
Mediamobile társaság.
Az Egyesült Királyságban a Traffic
Information szolgáltatója az ITIS
Holding Plc.
© 1993–2007 NAVTEQ. Minden jog fenntartva.
masterpage:Left
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium
Traffic Information is provided by the Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministčrie de
l’Equipement et des Transports.
Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland,
Slovenia
© EuroGeographics
France
source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN
France
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zuständigen Behörden entnommen
Great Britain
Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Magyarország
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
La Banca Dati Italiana č stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal
Source: IgeoE – Portugal
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden
Based upon electronic data © National Land Survey
Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
6
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A kezelőszervek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A készülék be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 11
A kezdeti lépések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
GPS-jelek vétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alapműveletek
11
A Menü használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gesztusvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Műveletek a billentyűzettel . . . . . . . . . . . . . . . 12
Útvonaltervezés
13
A célállomás kiválasztása és az
útvonalvezetés megkezdése . . . . . . . . . . . . 13
A célállomás kiválasztásának
egyéb módszerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az útvonalvezetés kijelzései . . . . . . . . . . . . . . 14
Rendszerbeállítások
15
A mellékelt szoftver használata 16
Tartalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Csatlakoztatás a számítógéphez . . . . . . . . . 17
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth adatátvitelről
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén) . . . . . . .
A „Memory Stick” kártyáról. . . . . . . . . . . . . .
Mi is az a „Memory Stick” kártya? . . . . . .
A készülékben használható
„Memory Stick” memóriakártyák . . . . . . .
Megjegyzés az LCD-képernyőhöz . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A biztosíték cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés hulladékként . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék memóriájának törlése . . . . . . .
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
21
22
24
Bluetooth funkció
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén) 15
A Bluetooth funkció bekapcsolása . . . . . . . . . 15
A készülék párosítása mobiltelefonnal . . . . . . 15
Kapcsolódás a mobiltelefonhoz . . . . . . . . . 15
Híváskezdeményezés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Figyelmeztetés
A készülék beszerelése és üzembe helyezése előtt
kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót,
különös tekintettel az „Először ezt olvassa el”
(beszerelési útmutató) című részre. A
SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉS VAGY
MŰKÖDTETÉS BALESETET, SÉRÜLÉST
VAGY HALÁLT OKOZHAT.
Csak a készülékkel vagy bölcsővel kompatibilis,
mellékelt vagy külön megvásárolható
szivargyújtó adaptert vagy hálózati tápegységet
használja. Ellenkező esetben a készüléken vagy
bölcsőn túlfeszültség jelentkezhet, ami füstöt,
tűzet illetve balesetet okozhat.
A készülékéhez külön megvásárolható tartozékok listáját a „Minőségtanúsítás” fejezetben
találhatja a 21. oldalon.
A biztonságról
8
• Ügyeljen az alábbiakra:
– A készüléket olyan helyre szerelje, ahol az
biztonságos, és nem akadályozza a vezetőt a
kilátásban.
– Ne szerelje a készüléket a légzsák fölé.
– A vezetékeket és a bölcsőt úgy helyezze el, hogy
ne akadályozzák a vezetésben.
– A készüléket megfelelően helyezze a bölcsőbe,
különben leeshet onnan.
– Felerősítés előtt tisztítsa meg a tapadókorong
belső felületét illetve a felerősítési felületet. Ha a
műszerfalra erősíti, tisztítsa meg a felerősítési
felületet a műszerfalon. Felerősítés után
ellenőrizze, hogy a tapadókorong biztonságosan
rögzült-e a felületen. Ellenkező esetben a
készülék leeshet.
Ha a fenti előírásokat nem tartja be, a vezetés
biztonsága csökkenhet.
• Ne gyakoroljon túl nagy erőkifejtést a készülékre
vagy a bölcsőre, mert leeshet.
• Tartsa be az érvényes közlekedési szabályokat és
előírásokat.
• Vezetés közben ne nézze folyamatosan a készüléket. Ez veszélyes lehet, mert balesetet idézhet elő.
• Ha a készüléket vezetés közben kell kezelnie,
álljon meg egy biztonságos helyen.
• A készüléket tilos átalakítani.
• A készüléket ne szerelje szét, kivéve, ha már nincs
rá szüksége.
masterpage:Left
Gondozás
• Ügyeljen arra, hogy a készülék fogadóaljzatába ne
kerülhessen idegen tárgy, mert üzemzavar
keletkezhet. Ha a készüléket nem használja,
kapcsolja ki a ?/1 (1) gomb megnyomásával,
vagy a ?/1 (1) kapcsoló elcsúsztatásával. Vegye
ki a készüléket a bölcsőből, és húzza ki a
szivargyújtó adapteret is, nehogy a jármű
akkumulátora kimerüljön. Ne feledje a
következőt:
Ha a jármű szivargyújtója nincs összeköttetésben
a gyújtáskapcsoló ACC (készenléti) állásával, a
készülék tápegysége a gyújtás kikapcsolása után is
kap tápfeszültséget, még akkor is, ha a készüléket
nem használja.
• Csak a mellékelt vagy külön megvásárolható
tartozékokat csatlakoztassa.
• Óvja a készüléket a víztől és a tűztől, mert
meghibásodhat.
• A vezetékek kihúzásakor mindig a dugaszt fogja
meg, ne a vezetéket.
• Amikor a járművet elhagyja, vigye magával a
készüléket, mert ellophatják, vagy a magas
hőmérséklet kárt tehet benne.
• Ne feledje, hogy a saját akkumulátor feltöltési
hőmérséklet-tartománya 5–45°C.
• Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékleten,
mert a saját akkumulátor kapacitása lecsökken,
vagy az akkumulátor feltöltése lehetetlen lesz.
A GPS-ről
Mivel a GPS információk műholdakról érkeznek,
ezért az alábbi körülmények között a jelek
érzékelése nehézségekbe ütközhet, vagy nem
lehetséges:
• alagútban vagy aluljáróban,
• autópálya felüljáró alatt,
• magas épületek között,
• sűrű lombozatú, magas fák között.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a szélvédő anyaga miatt a GPSjelek vétele gyengébb lesz a szokásosnál.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
A helymeghatározó rendszerről
(POSITION plus)
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén)
Ez a készülék olyan funkcióval is rendelkezik,
amely a jármű pillanatnyi helyzetét akkor is képes
meghatározni, ha a GPS vétel ideiglenesen nem
elérhető vagy gyengén fogható.
E funkció bekapcsolásához tegye a következőket:
– helyezze a készüléket a bölcsőbe,.
– rövid ideig hajtson egy olyan útszakaszon, ahol a
GPS-jelek tisztán foghatók.
A helymeghatározó rendszer egy rövid útszakasz
megtétele után működésre készen áll, amennyiben a
készülék be van kapcsolva.
Megjegyzések
• E funkció pontossága csökken, ha a készüléket
fűthető vagy hővisszaverő szélvédő közelébe
helyezi.
• Lehetnek olyan körülmények, melyek esetén a
jármű pillanatnyi helyzete vagy mozgása nem
jeleníthető meg pontosan. Ez azonban azonnal
javításra kerül, amikor a GPS-jelek vétele ismét
megfelelő lesz.
• Ez a funkció csak útvonalvezetés közben
használható.
FONTOS TUDNIVALÓ a Bluetooth
funkcióval kapcsolatban!
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén)
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan módosítása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
masterpage:Right
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésével vagy
szervizelésével kapcsolatosan kérjük, egyeztessen a
jármű gyártójával vagy márkakereskedőjével. A
szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés veszélyes
lehet, és érvénytelenítheti a készülék garanciáját.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
Külső eszközök csatlakoztatása
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját, elsősorban a
részletes biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító valamint a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
mobiltelefon és vonalas hálózatokat, illetve
összetett felhasználói funkciókat alkalmaz, ezért a
megfelelő minőségű kapcsolat nem garantálható
minden körülmények között. Éppen ezért
létfontosságú esetben (pl. segélyhíváshoz) nem
szabad kizárólag az elektronikus eszközökre
hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
A szoftver
A szoftver futtatása előtt figyelmesen olvassa el a
„VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS”-t.
9
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
A kezelõszervek
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
NV-U93T, NV-U83
a ?/1 (be/készenlét) gomb 11
A készülék be- és kikapcsolása.
b Beépített mikrofon
A Bluetooth kapcsolaton keresztül történő
telefonbeszélgetésekhez.
o Hangszóró
Az útvonalvezetési utasítások és a
figyelmeztetések megszólaltatása.
p Memory Stick működés jelző
q
(Memory Stick Duo) nyílás
A „Memory Stick Duo” kártyával történő
funkcióbővítéshez.
r i (fejhallgató) aljzat
NV-U73T, NV-U53
c Képernyőgombok 14
A ?/1 (be/készenlét) kapcsoló 11
A készülék be- és kikapcsolása.
d Kijelző, érintőképernyő
B Képernyőgombok 14
e Önműködő fényérzékelő
A környezeti fényviszonyok függvényében
önműködően szabályozza a kijelző fényerejét.
C CHG (akkumulátor töltés) jelző
Feltöltés közben pirosan világít, majd zöldre
vált, amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött.
Amikor az adaptert kihúzza, a jelző kialszik.
f
(Bluetooth) jelző
A Bluetooth-jelek továbbítása közben kéken
világít.
g CHG (akkumulátor töltés) jelző
Feltöltés közben pirosan világít, majd zöldre
vált, amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött.
Amikor az adaptert kihúzza, a jelző kialszik.
h Bölcső fogadóaljzat
i RESET gomb 24
j DC IN 5 V aljzat
A szivargyújtó adapter vagy a hálózati
tápegység csatlakoztatása.*
k
(USB) aljzat 17
Számítógép csatlakoztatása USB-vezetékkel.
l OPEN/RELEASE gomb
A saját GPS antenna nyitása, vagy a
készülék eltávolítása a bölcsőből.
A részleteket lásd az „Először ezt olvassa el”
című részben.
m Adattábla
n Saját GPS antenna
10
masterpage:Left
D Önműködő fényérzékelő
A környezeti fényviszonyok függvényében
önműködően szabályozza a kijelző fényerejét.
E Kijelző, érintőképernyő
F Adattábla
G Hangszóró
Az útvonalvezetési utasítások és a
figyelmeztetések megszólaltatása.
H RELEASE gomb
A készülék eltávolítása a bölcsőből.
A részleteket lásd az „Először ezt olvassa el”
című részben.
I Memory Stick működés jelző
J
(Memory Stick Duo) nyílás
A „Memory Stick Duo” kártyával történő
funkcióbővítéshez.
K Saját GPS antenna
L GPS ANT (GPS antenna) csatlakozó
Külső GPS Antenna VCA-42*
csatlakoztatásához.
M
(USB) aljzat 17
Számítógép csatlakoztatása USB-vezetékkel.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
N TMC antennacsatlakozó (csak NVU73T esetén)
TMC antenna csatlakoztatásához.
O DC IN 5–5,2 V aljzat
A szivargyújtó adapter vagy a hálózati
tápegység csatlakoztatása.*
P RESET gomb 24
* Külön megvásárolható tartozék.
A készülék ki- és bekapcsolása
NV-U93T, NV-U83
Nyomja meg a ?/1 (1) gombot.
NV-U73T, NV-U53
Csúsztassa el a ?/1 (1) kapcsolót.
masterpage:Right
Alapmûveletek
Ebben a fejezetben a készülék működtetésének
általános lépéseit ismertetjük.
Az általános műveleteket az érintőképernyő
segítségével lehet végrehajtani. Óvatosan érintse
meg az ujjával a megfelelő ikont.
Megjegyzés
Ne nyomja meg túlzott erővel a képernyőt, és ne
használjon hegyes eszközöket (pl. golyóstoll) a
működtetéshez.
A menü használata
Amikor a készüléket bekapcsolja, megjelenik a
főmenü (kivéve az útvonalvezetést, mert ebben
az esetben a térkép jelenik meg).
Megjegyzés
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a
saját akkumulátor kimerülhet, és a készülék nem
kapcsol be.
Ilyen esetben csatlakoztassa a szivargyújtó adapteret
és töltse fel az akkumulátort.
Ha a feltöltés után bekapcsolja a készüléket,
hosszabb idő is eltelhet, mire a készülék megfelelően
érzékeli a GPS-jeleket.
A kezdeti lépések
A beállításhoz kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A beállításokat később bármikor módosíthatja a
menürendszeren keresztül (15. oldal).
GPS-jelek vétele
A kezdeti beállítások elvégzését követően
parkoljon le a járművel egy biztonságos helyen,
nyílt terepen (magas épületektől stb. távol), és
várjon, amíg a GPS-jeleket megfelelően érzékeli
a hely- és útvonalmeghatározó rendszer (akár 20
percig is eltarthat).
A GPS vétel állapotát a kijelzőn ellenőrizheti. Az
ikon pirosan világít, ha a jelek vétele nem
lehetséges.
Ha a térkép képernyőről a főmenüre kíván
átkapcsolni, érintse meg a térképet.
Ha bármely menüképernyőről a főmenüre kíván
visszakapcsolni, érintse meg a VOICE/POS.
gombot, majd a térképet.
A menü használata közben:
Az előző képernyőre a
vagy a
ikon
megérintésével térhet vissza.
A kiválasztás érvénytelenítéséhez érintse meg a
VOICE/POS. gombot (a jármű jelenlegi helyzete
jelenik meg).
11
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Gesztusvezérlés
Mûveletek a billentyûzettel
A térkép képernyő használata közben (kivéve a
térképgörgetést), egyszerű ujjmozdulatokhoz (pl.
egyenes vonal stb.) hozzárendelheti a
leggyakrabban használt utasításokat.
Ehhez a funkcióhoz Parancs
Útvonalvezetés
megkezdése az otthoni
címre
masterpage:Left
Amikor szövegbevitelre van szükség, a
képernyőn megjelenik egy billentyűzet.
A szöveget nagybetűkkel kell beírnia, mert a
rendszer önműködően átalakítja azokat a
megfelelő karakterekké. Szükség esetén
különleges karaktereket is beírhat.
Javaslat, beviteli mező
Javaslatok száma
Kúpos ékezet
Quick Link 1
Útvonalvezetés
megkezdése a
legközelebbi érdekes
helyre (POI), mely a
Vízszintes vonal
Quick Link
(balról jobbra)
memóriában szerepel*
Quick Link 2
Ehhez a funkcióhoz Érintse meg...
Függőleges vonal
(lefelé)
Quick Link 3
Az ábécé betűinek
beírása
Különleges karakter
beírása
Vízszintes vonal
(jobbról balra)
Otthoni szám hívása
(csak NV-U93T, NVU83 esetén)
a „V”
Szám beírása
* A Quick Link memóriáról bővebben a 13. oldalon
olvashat.
Szóköz beírása
Karakter törlése
Javaslat kiválasztása
Javaslatok listájának
megjelenítése*
12
...a megfelelő
betűgombot.
...az „ÂÄÁ” gombot. Ekkor
megjelenik a különleges
karakterek billentyűzete.
Érintse meg a kívánt
karaktert, majd kapcsoljon
vissza az „ABC” gombbal a
normál karakterekre.
...az „123” gombot. Ekkor
megjelenik a számbillentyűzet. Érintse meg a
kívánt számgombot, majd
kapcsoljon vissza az
„ABC” gombbal a normál
karakterekre.
...a
gombot
...a
gombot
...az
ikont vagy a
javaslatot a listából.
...a „List” opciót
* A javaslatok listája önműködően megjelenik, amikor
újabb karakterek beírásával szűkíti a listát.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Útvonaltervezés
A célállomás beírása után a rendszer önműködően
keresni kezdi a lehetséges útvonalakat.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy a GPS
vétel megfelelő-e (11. oldal).
A célállomás kiválasztása és az
útvonalvezetés megkezdése
Ebben a fejezetben az útvonaltervezés és az
útvonalvezetés megkezdésének lépéseit ismertetjük.
Az alábbi példában a cím beírásával történő
célállomás kiválasztási módszert mutatjuk be.
A célállomás kiválasztásának egyéb módjairól
„A célállomás kiválasztásának egyéb módszerei”
című fejezetben olvashat a 13. oldalon.
1
2
3
Hívja be a főmenüt.
A térkép képernyőn érintse meg a térképet.
A menüképernyőn érintse meg a VOICE/
POS. gombot, majd érintse meg a térképet.
Válassza ki a „Navigate” menüpontot.
Válassza ki az „Address Input”
funkciót, majd írja be a részletes címet.
Adja meg az alábbi információkat a
következő sorrendben, majd érintse meg a
ikont vagy a megfelelő javaslatot.
A karakterbevitel módját lásd a „Műveletek a
billentyűzettel” című fejezetben a 12. oldalon.
1 „Country” (ország)
2 „Town/Postal Code” (város, irányítószám)
Ha a beírt irányítószám*1 alapján a cím
megállapítható, megjelenik a cím
megerősítését kérő képernyő.
3 „Street/Destination” (utca, célállomás)
4 „No.” (házszám) vagy „Intersection”
(kereszteződés)”*2
Megjelenik a cím megerősítését kérő
képernyő.
*1 Csak Nagy-Britanniában és Hollandiában
működik.
*2 Ha a házszám nem elérhető, a mező inaktív.
4
Válassza ki a „Calculate Route”
utasítást.
masterpage:Right
A készülék megtervezi az útvonalat, és az
útvonalvezetés megkezdődik.
A célállomás kiválasztásának
egyéb módszerei
A célállomás-kiválasztás és az útvonaltervezés
egyéb módszereit az alábbiakban olvashatja.
A főmenüből válassza ki a felsorolt menüpontokat
a megfelelő sorrendben, majd érintse meg a
„Calculate Route” ikont (ha szükséges).
A részleteket lásd a mellékelt PDF útmutatóban.
Search Nearby
A jármű pillanatnyi helyzetéhez közel eső
érdekes hely (POI), pl. étterem, szálloda stb.
Válassza ki a „Search Nearby” funkciót, majd az
alábbi opciók egyikét.
„Quick Link 1–3”
Útvonaltervezés a Quick Link memóriában
található legközelebbi érdekes helyhez, az adott
kategórián belül. A Quick Link kategóriákat a
menüben állíthatja be.
„Search by Name”
Írja be közvetlenül az érdekes hely (POI) nevét.
„Search by Category”
Válassza ki a listából a kívánt POI kategóriát.
Go Home
Útvonaltervezés az otthoni címre (ha korábban
beállította azt).
Navigate
Válassza ki a „Navigate” funkciót, majd az
alábbi opciók egyikét.
„POI Search Nationwide”
Keresés nagyobb területen, de szűkebb
kategóriákkal. Nagyobb egységek, pl.
repülőterek keresésekor előnyös.
„POI Search Town”
Keresés kisebb területen, de minden kategóriát
figyelembe véve. Kisebb helyek, pl.
benzinkutak, éttermek keresésekor előnyös.
„Address Book”
Útvonaltervezés a mentett célállomások
egyikéhez.
„Recent Destinations”
A nemrégiben kijelölt célállomások közül
választhat.
13
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
masterpage:Left
Térkép képernyő
Útvonalvezetési kijelzések
Egyenes útszakaszon
Miután a készülék kiszámított egy útvonalat,
képi és hangos jelzésekkel vezeti Önt el a
célállomáshoz.
H
A térkép eszköztár információi
1
A
B C
2 3 4
VIEW
Útelágazáshoz közelítve
VOICE/
POS.
5D
I
E
F
6
G 7
1 Útvonalvezetés közben:
átkapcsolás a dinamikus útvonaltervezési
információkra.
2 A kijelző átkapcsolása a folyamatban lévő
hívásra.*1
3 Részletes TMC-információk behívása.*2 *3
4 A hangerő beállítása.
5 Útvonalvezetés közben:
következő hangos utasítás.
Térképgörgetés közben:
átkapcsolás a pillanatnyi jármű helyzet
kijelzésre.
6 Az opciómenü megjelenítése.
7 Átkapcsolás térképgörgetésre.
*1 Csak NV-U93T, NV-U83 esetén.
Kizárólag hívás közben, a térkép kijelzésnél.
*2 Csak NV-U93T, NV-U73T esetén.
Csak, ha a megtalált út sűrűn lakott.
*3 Az iTMC (Nagy-Britannia) és a v-trafic
(Franciaország) külön előfizethető.
Az előfizetéssel kapcsolatban keresse fel az alábbi
honlapot: http://www.navu.sony-europe.com.
14
J
K
A Pontos idő, GPS állapot, akkumulátor állapot,
TMC állapot*1, Bluetooth állapot*2
A részleteket lásd a mellékelt PDF
útmutatóban.
B Távolság, ETA (becsült érkezési idő) a
célállomásig.
C Pillanatnyi helyzet.
D Távolság a következő fordulópontig.
E Pillanatnyi utcanév.
F Következő utcanév.
G Az északi irány jelzése.
H Jelenlegi irány, jelenlegi sebesség.
I Következő utáni útvonalvezetési utasítás.
J A következő fordulópontig hátralévő távolság
grafikus kijelzése.
K Következő irányváltoztatás.
*1 Csak NV-U93T, NV-U73T esetén.
*2 Csak NV-U93T, NV-U83 esetén.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Dinamikus útvonal információk
Ez a képernyő a célállomásig hátralévő
távolságot, az érdekes helyekre (POI) vonatkozó
információkat stb. tartalmazza.
masterpage:Right
Bluetooth funkció
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén)
A Bluetooth funkció
bekapcsolása
1
2
3
Érintse meg a „Phone” gombot a
menü felső részén.
Megjelenik a Bluetooth funkciómenü.
Válassza ki a „Phone Settings” menüt.
Válassza ki a „Bluetooth Signal”
menüpont „On” beállítását.
Útvonal képernyő
A célállomásig tartó teljes útszakasz
megjeleníthető.
Ehhez válassza ki az „Options” c „Show Route”
opciót a térkép képernyőn.
Térképgörgetéses üzemmód
Térképkijelzés közben a
ikon megérintésével
átkapcsolhat térképgörgetéses üzemmódba
(útvonalvezetés közben és azon kívül is).
Térképgörgetéses üzemmódban hajszálkereszt
jelenik meg a képernyőn, melynek mozgatásával
a kívánt irányba görgetheti a térképet.
Érintse meg a
/
gombot a nagyítás
beállításához.
Húzza a kívánt pontot a hajszálkeresztre, majd
érintse meg a
ikont a menü
megjelenítéséhez, melyben kiválaszthatja
célállomásként a kijelölt pontot stb.
A
ikon megérintésével visszakapcsolhat a
pillanatnyi helyzet kijelzésére.
A készülék párosítása
mobiltelefonnal
Az alábbi műveletet csak a legelső alkalommal
kell végrehajtani.
Kapcsolódás a mobiltelefonhoz
Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon felismerhető
állapotban van-e.
1
2
3
Rendszerbeállítások
A rendszer és a memória számos paramétere
módosítható.
A főmenüben válassza ki a „More” c „Settings”
menüpontot c kívánt kategóriát c kívánt opciót.
4
Érintse meg a „Phone” gombot a
menü felső részén.
Válassza ki a „Phone Settings” c
„Connect Phone” c „New
Registration” menüpontot.
Amikor a „Search for Phone” felirat
megjelenik, válassza ki az „OK”
opciót.
Megkezdődik a felismerhető mobiltelefonok
keresése, majd megjelenik az elérhető telefon
(ok) nevének listája.
A keresési idő az elérhető mobiltelefonok
számától függően változik.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
mobiltelefont.
A párosítás megkezdődik.
folytatás a következő oldalon t
15
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
5
6
Írja be a jelszót.*
Ugyanazt a jelszót kell beírni mind a
készüléken, mind a mobiltelefonon. A jelszó
lehet egyéni, vagy a kapcsolódó mobiltelefon
által meghatározott szám.
A részleteket lásd a párosítandó mobiltelefon
kezelési útmutatójában.
A megerősítéshez érintse meg az
„OK” gombot.
Megjelenik a „Connected” üzenet, és a
kapcsolódás megtörténik.
Lehetek olyan mobiltelefonok, melyek
további műveleteket igényelnek a
kapcsolódáshoz.
* A mobiltelefon típusának függvényében a jelszó
(angol) kifejezés előfordulhat „passcode”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában
is.
Híváskezdeményezés
E készülék kezelőszerveivel hívást
kezdeményezhet a párosított mobiltelefonon.
1
2
3
4
Érintse meg a „Phone” gombot a
menü felső részén.
Válassza ki a „Make a Call” c
„Numeric Input” menüpontot.
Írja be a telefonszámot.
A hívás kezdeményezéséhez érintse
meg a
ikont.
A hívás befejezése
Érintse meg az „End Call” gombot.
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengetés a készülék
hangszórójából hallható.
1
Beérkező hívás közben érintse meg az
„Answer” gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A készülék beépített mikrofonja érzékelni
fogja az Ön hangját.
masterpage:Left
A mellékelt szoftver használata
Ebben a fejezetben a mellékelt szoftver főbb
funkcióinak használatát ismertetjük.
Amikor a lemezt behelyezi a számítógépbe, a
nyitóképernyő önműködően megjelenik.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Tartalom
Install PC Connection Software
(számítógép szoftver telepítése)*1
A számítógépes csatlakoztatáshoz használható
szoftvert (ActiveSync) telepítheti. A szoftver
telepítéséhez rendszergazda jogosultsággal kell
bejelentkeznie.
Language Manager (nyelvkezelő)
A képernyőkijelzésekhez és a hangos
útvonalvezetéshez nyelveket tölthet a
memóriába, és a felesleges nyelveket törölheti a
készülék memóriájából.
Read the Manual (útmutató olvasása)
A teljes körű, részletes kezelési útmutatót
elolvashatja PDF formátumban.
Support Link (támogatási hivatkozás)
Egyszerűen elérheti a Sony útvonalvezetési
támogatási oldalát.
Az említett oldalon technikai segítséget kaphat
(pl. szoftverfrissítéseket), és elolvashatja a
gyakran feltett kérdéseket stb.
Map Manager (térképkezelő)*2
Térképadatokat másolhat a memóriába vagy a
külön megvásárolható „Memory Stick” kártyára
a mellékelt lemezről.
Előfordulhat, hogy a felesleges adatokat törölnie
kell a készülék memóriájából, hogy az új adatok
számára legyen elég szabad hely.
*1 A telepítés csak Windows 2000, Windows XP
felhasználók számára szükséges.
*2 A térképkezelő funkciót csak olyan modelleknél
lehet használni, melyeknél a mellékelt lemez
tartalmaz térképadatokat.
16
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Csatlakoztatás a számítógéphez
Mielőtt a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatná, telepítse a számítógépre a
számítógép-csatlakoztató szoftvert.
• Windows 2000, Windows XP felhasználók
számára:
Telepítse az ActiveSync szoftvert a mellékelt
lemezről.
• Windows Vista felhasználók számára:
Töltse le a „Windows Mobile Device Center
6.1” vagy frissebb szoftvert a Microsoft
támogatás oldaláról, ha még nincs telepítve.
1
Az USB-vezeték segítségével
csatlakoztassa a készüléket a
számítógéphez.
Megjegyzések az adatátvitelhez
Adatátvitel közben ügyeljen az alábbiakra:
– ne húzza ki az USB-vezetéket,
– ne kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba,
illetve ne törölje a memóriát,
– ne kapcsolja ki a számítógépet, ne kapcsolja azt
készenléti üzemmódba, illetve ne indítsa újra.
masterpage:Right
További információk
Óvintézkedések
A Bluetooth adatátvitelről
(csak NV-U93T, NV-U83 esetén)
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• A Bluetooth funkció használata esetén a
készüléket legfeljebb 60 cm távolságra kell
elhelyezni a vezetőtől.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a mobiltelefon között akadály
– pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében, 2,4 GHz-en
adatátvitelt végző eszköz, pl. vezeték nélküli
LAN eszköz, drótnélküli telefon vagy
mikrohullámú sütő működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú interferencia
fordulhat elő, ami csökkentheti az adatátvitel
sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében
használja. Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a mobiltelefont a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések
működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a mobiltelefont,
mert balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében
folytatás a következő oldalon t
17
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth
adatátvitel közben előforduló
információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
mobiltelefonhoz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott
mobiltelefonnak meg kell felelni minden, a
Bluetooth SIG által előírt Bluetooth
szabványnak és a hitelesítési feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott mobiltelefon meg is felel
a fentebb említett Bluetooth szabványoknak,
a telefon jellemzőinek vagy műszaki
adatainak függvényében előfordulhat, hogy
bizonyos mobiltelefonok nem
csatlakoztathatóak vagy nem működnek
megfelelően.
– A mobiltelefon típusától és a külső
körülményektől függően előfordulhat, hogy a
kihangosítóval történő működés közben zaj
észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt mobiltelefon típusától
függően előfordulhat, hogy a működés
megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok
jelenléte vagy a külső környezet jellege miatt a
Bluetooth funkció nem használható a
mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
18
masterpage:Left
A „Memory Stick” kártyáról
Mi is az a „Memory Stick” kártya?
A „Memory Stick” egy nagy tárterületű,
kisméretű digitális adathordozó. Fő rendeltetése
nem csupán a „Memory Stick” kompatibilis
készülékek közötti digitális adatmegosztás és
adatcsere, hanem külső adattároló eszközként is
kiváló szolgálatot nyújt.
A készülékben használható
„Memory Stick” memóriakártyák
Ezzel a készülékkel az alábbi típusú „Memory
Stick Duo” kártyákat*1 lehet lejátszani.
• Memory Stick Duo (nem kompatibilis a
MagicGate technológiával)
• „MagicGate Memory Stick Duo”*2
• „Memory Stick PRO Duo”*2
*1 A készülék a próbák során alkalmasnak bizonyult a
4 GB-os és annál kisebb tárterületű „Memory Stick”
használatára. Nem tudjuk garantálni azonban az
összes „Memory Stick” adathordozó hibátlan
működését.
2
* A „MagicGate Memory Stick Duo” és a „Memory
Stick PRO Duo” MagicGate funkciókkal
rendelkezik. A MagicGate egy titkosítást alkalmazó
szerzői jogvédelmi eljárás. Ezen a készüléken nem
lehet MagicGate védelemmel ellátott adatokat
lejátszani.
Megjegyzések
• Ez a készülék csak a „Memory Stick Duo” kártyán
tárolt adatok olvasására képes. A „Memory Stick
Duo” kártya formattálása és adatok felírása ezzel a
készülékkel nem lehetséges.
• Ez a készülék nem támogatja a nagysebességű
adatátvitelt.
• Ebben a készülékben nem használhat normál
méretű „Memory Stick” kártyát.
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ,
ügyeljen arra, hogy megfelelő állásban helyezze be
azt. Nem megfelelő behelyezés esetén üzemzavar
keletkezhet a készülékben.
• Ne helyezzen „Memory Stick Micro” kártyát
közvetlenül „Memory Stick PRO” kompatibilis
készülékbe az adathordozóhoz mellékelt (vagy
külön megvásárolható) M2* adapter nélkül. Ha az
M2* adapter nélkül helyezi be, elképzelhető, hogy
nem tudja majd kivenni.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
• A „Memory Stick Duo”, a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát és az M2* adaptert tartsa távol a
gyermekektől, mert véletlenül lenyelhetik azt.
• Amíg a készülék adatokat olvas, ne vegye ki a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Az alábbi körülmények között az adatok
sérülhetnek:
– Az adatok olvasása közben a „Memory Stick Duo”
kártyát kiveszi, vagy a készüléket kikapcsolja.
– A „Memory Stick Duo” kártyát statikus
elektromosságnak vagy zajnak kitett környezetben
használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne hajlítsa meg, ne
ejtse le és óvja az erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne szedje
szét, és ne alakítsa át.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne szedje
szét, és ne alakítsa át.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne használja vagy
tárolja az alábbi körülmények között:
– magas hőmérsékletű helyek, például a napon
parkoló jármű belseje,
– közvetlen napsütés,
– rendkívül párás, vagy korrodáló anyagokat
tartalmazó helyen.
Csatlakozó
Írásvédelmi
kapcsoló
Címke terület
• Ne érintse meg a „Memory Stick Duo” csatlakozót az
ujjával vagy fémeszközzel.
• A memóriakártyára nem vehetők fel, nem
szerkeszthetők és nem törölhetők az adatok, ha a
törlésvédő kapcsolót LOCK állásba kapcsolta.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyán szeretné beállítani
a törlésvédelmet, használjon egy hegyes eszközt.
• Ha törlésvédő kapcsoló nélküli „Memory Stick Duo”
kártyát használ, ügyeljen arra, nehogy véletlenül
letörölje vagy átalakítsa az adatokat.
• Amikor a kijelölt terültre felragasztott címkére ír
valamit, ne gyakoroljon túlzottan nagy nyomást a
memóriakártyára.
• Az adatok védelme érdekében a „Memory Stick
Duo” kártyát a mellékelt tokban tárolja és hordozza.
*
masterpage:Right
Megjegyzés az LCD-képernyõrõl
Az LCD-képernyőn világos fénypontok (piros,
kék vagy zöld) jelenhetnek meg. Ezeket
„fénypontoknak” nevezik, és az LCD-képernyők
sajátosságai. Az LCD-képernyő nagypontosságú,
precíziós technológiával készült, és a képpontok
99,99%-a hibátlan. A kép apró pontjai azonban
esetenként (általában 0,01%-ban) nem
megfelelően működnek. Ez azonban a készülék
használati értékét és az olvashatóságot nem
befolyásolja.
Karbantartás
Tisztítás
• Ha a tapadókorong beszennyeződik, vagy a
tapadóereje csökken, a felületét nedves, puha,
bolyhmentes textíliával tisztíthatja meg.
Mielőtt újra felerősítené, szárítsa meg a
tapadókorongot.
• A kijelzőről a kereskedelemben kapható
tisztítókendővel távolíthatja el a szennyeződést.
Megjegyzés
Ha a tapadókorong nyomot hagy a szélvédőn, vízzel
tisztítsa meg.
A biztosíték cseréje
A szivargyújtó biztosítékának cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek (2,5 A) megfelelő
értékű cserebiztosítékot használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a
készülékben van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Figyelmeztetés
Az eredetinél magasabb amperértékű biztosíték
használata a készülék súlyos károsodásához
vezethet.
A „Memory Stick Micro” rövidítése.
19
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Elhelyezés hulladékként
Mielőtt a készüléket a hulladékgyűjtőbe vinné,
szerelje ki a lítium-ion akkumulátort, és vigye azt
a külön hulladékgyűjtő helyre.
Az alábbiakban az akkumulátor kiszerelésének
módját ismertetjük.
3
masterpage:Left
A fedél eltávolítása.
NV-U93T, NV-U83
Egy éles tárggyal, például lapos fejű
csavarhúzóval oldja füleket az ábrán látható
helyeken, majd nyissa ki a hátlapot.
Megjegyzés
Csak akkor szerelje szét a készüléket, ha már nincs rá
szüksége.
1
2
A RESET gombbal kapcsolja ki a
készüléket.
Távolítsa el a készülék hátoldalán lévő
gumidugókat, majd egy csavarhúzóval
csavarozza ki a csavarokat.
NV-U93T, NV-U83
Távolítsa el a 2 gumidugót, majd a 4 csavart.
NV-U73T, NV-U53
Nyomja meg az 1-el és 2-vel jelölt
helyeken a rögzítéseket, majd kézzel nyissa a
hátlapot a 3-mal jelölt helyen.
3
1
2
NV-U73T, NV-U53
Távolítsa el a 4 gumidugót, majd a 4 csavart.
20
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
4
Az akkumulátor eltávolítása.
NV-U93T, NV-U83
Az akkumulátor eltávolítása előtt vegye ki a
csavarokat ahogy az alábbiakban látható.
2
3
4
1
NV-U73T, NV-U53
2
1
masterpage:Right
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az NV-U93T, NVU83, NV-U73T és NV-U53 típusú készülékek a 2/
1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő
műszaki jellemzőknek.
NV-U93T, NV-U83
A készülék
Üzemi hőmérséklet: 5–45°C
Energiaellátási követelmények: 5 V egyenáram
a mellékelt USB-vezetékkel vagy hálózati tápegységgel
Csatlakozók:
Bölcső csatlakozó
DC IN 5 V aljzat
USB aljzat
Fejhallgató aljzat
Memóriakártya nyílás: Memory Stick Duo nyílás
Hangszóró: 20 × 40 mm ovális hangszóró
Áramfelvétel: legfeljebb 1,5 A
Méretek: kb. 145 × 87 × 20 mm
(szé × ma × mé, kinyúlások nélkül)
Tömeg: kb. 250 g
Képernyő
5
Szigetelőszalaggal gondoskodjon a
csatlakozó megfelelő szigeteléséről.
Megjegyzések a lítium-akkumulátor használatához
• Olyan helyen tárolja az akkumulátort, ahol a
gyermekek nem férhetnek hozzá.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
Rendszer: fényáteresztő folyadékkristályos képernyő
Képernyő típusa: a-Si TFT aktív mátrix
Méretek: kb. 106 × 60, 122 mm,
4,8 hüvelyk (16:9)
(vízsz. × függ., átm.)
Felbontás: 391 680 (816 × 480) képpont
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth 2.0 verzió
Kimenet: Bluetooth Standard Power Class 2
(legfeljebb +4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
HFP (kihangosító profil)
OPP (adatátviteli profil)
*1 A tartomány több tényezőtől is függ, pl. az eszközök
közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő körüli
mágneses tértől, statikus elektromosságtól, vételi
érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
folytatás a következő oldalon t
21
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Bölcső
Üzemi hőmérséklet: 5–45°C
Energiaellátási követelmények: 5,2 V egyenáram
a mellékelt 12 vagy 24 V-os szivargyújtó
adapterrel (negatív testelés)
Csatlakozók:
készülékcsatlakozó
DC IN 5,2 V aljzat
TMC-antennacsatlakozó (csak NV-U93T esetén)
Vételi frekvencia: 87,5–108,0 MHz
(csak NV-U93T esetén)
Saját akkumulátor feltöltési, üzemi
ideje
Feltöltési idő
A mellékelt szivargyújtó adapterrel, hálózati
tápegységgel: kb. 3 óra (bekapcsolt készüléknél)
vagy 1,5 óra (készenléti állapotban)
A mellékelt USB-vezetékkel:
kb. 3 óra (készenléti állapotban)
Üzemi idő
Legfeljebb 2,5 óra (a használat módjától függően)
Külön megvásárolható tartozékok
Jármű beszerelő készlet: XA-49FM
Hálózati tápegység: XA-AC13
Szivargyújtó adapter: XA-DC3
TMC autós bölcső: NVA-CU5T
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
masterpage:Left
NV-U73T, NV-U53
A készülék
Üzemi hőmérséklet: 5–45°C
Energiaellátási követelmények: 5–5,2 V egyenáram
a mellékelt 12 vagy 24 V-os szivargyújtó
adapterrel (negatív testelés)
Csatlakozók:
DC IN 5–5,2 V aljzat
USB aljzat
Külső GPS antennacsatlakozó
TMC-antennacsatlakozó (csak NV-U73T esetén)
Vételi frekvencia: 87,5–108,0 MHz
(csak NV-U73T esetén)
Memóriakártya nyílás: Memory Stick Duo aljzat
Hangszóró: 30 mm átmérőjű kör alakú hangszóró
Áramfelvétel: legfeljebb 1,5 A
Méretek: kb. 133 × 79 × 20 mm
(szé × ma × mé, kinyúlások nélkül)
Tömeg: kb. 210 g
Képernyő
Rendszer: fényáteresztő folyadékkristályos képernyő
Képernyő típusa: a-Si TFT aktív mátrix
Méretek: kb. 95 × 54, 109 mm,
4,3 hüvelyk (16:9)
(vízsz. × függ., átm.)
Felbontás: 391 680 (816 × 480) képpont
Saját akkumulátor feltöltési, üzemi
ideje
Feltöltési idő
A mellékelt szivargyújtó adapterrel, hálózati
tápegységgel: kb. 2 óra (bekapcsolt készüléknél)
vagy 1 óra (készenléti állapotban)
A mellékelt USB-vezetékkel:
kb. 2 óra (készenléti állapotban)
Üzemi idő
Akár 2 óra (a használat módjától függően)
Külön megvásárolható tartozékok
Jármű beszerelő készlet: XA-49FM
Hálózati tápegység: XA-AC13
Szivargyújtó adapter: XA-DC3
Külső antennacsatlakozó: VCA-42
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
22
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Általános
A készülék nem kapcsol be.
t Töltse fel a saját akkumulátort.
t Ellenőrizze, hogy a szivargyújtó adaptert
megfelelően csatlakoztatta-e a szivargyújtóba.
A saját akkumulátort nem lehet feltölteni.
t Kapcsolja be, majd kapcsolja ki a készüléket.
t Ha a készüléket szivargyújtó adapterrel üzemelteti,
húzza ki a szivargyújtóból, majd csatlakoztassa
újból.
t A saját lítium-akkumulátort 5–45°C hőmérsékleten
kell feltölteni. Ha közvetlen napfény vagy hasonló
környezeti okok miatt a készülék hőmérséklete
jelentősen megemelkedik, az akkumulátor
feltöltése nem minden esetben lesz megfelelő. Ez
nem hibajelenség.
t Az USB aljzaton keresztül történő feltöltéshez a
számítógépet be kell kapcsolni.
Elképzelhető, hogy ha a számítógép készenléti
üzemmódban van a CHG jelző 7/3 zölden
világít, akkor is, ha a saját akkumulátor nincs
teljesen feltöltve.
masterpage:Right
A GPS-jelek vétele nem lehetséges.
Először olvassa el a GPS rendszer áttekintését (8.
oldal), majd ellenőrizze a GPS vétel állapotát a „More”
főmenü c „GPS Status” menüpontjában.
• Valamilyen külső akadály miatt a GPS vétel nem
lehetséges.
t Álljon olyan helyre a járművel, ahol a GPS-jelek
útjában nincs akadály.
• Valamilyen akadály van a GPS antenna előtt.
t Olyan helyre szerelje a készüléket, ahol a jelek
vételét nem akadályozza a jármű fém
karosszériája stb.
• Előfordulhat, hogy a szélvédő anyaga miatt a GPSjelek vétele gyengébb lesz a szokásosnál.
t Használja a külön megvásárolható VCA-42 GPS
antennát. (Csak NV-U73T, NV-U53 esetén).
A jármű térképen jelzett helyzete nem egyezik
meg a pillanatnyi helyzettel.
A GPS műholdak által sugárzott jelek hibahatára
túlságosan nagy. A legnagyobb hiba néhány száz
méternél nem lehet nagyobb.
A hangos útmutatók nem hallhatók.
A hangerő túl alacsony.
t Növelje a hangerőt (14. oldal).
Az LCD-képernyő kijelzései nem láthatók
megfelelően.
• Magas hőmérsékleten az LCD-képernyő elsötétedhet,
és a kijelzések nem láthatók megfelelően. Alacsony
hőmérsékleten maradványkép (utófénylés) jelenhet
meg az LCD-képernyőn. Ez nem hibajelenség. A
hőmérséklet normalizálódásával az LCD-képernyő
kijelzései újból megfelelően láthatók lesznek.
• Az LCD-képernyő sötét.
t Az önműködő halványítási funkció bekapcsolt,
mert az érzékelőt 5 (10. oldal), 4 (10. oldal)
eltakarta a kezével stb.
A bölcső leválik a felerősítési felületről.
Ha a tapadókorong vagy a felerősítési felület
szennyeződik, a tapadóerő csökken.
t A tapadókorongot és a felerősítési felületet nedves,
puha, bolyhmentes textíliával tisztíthatja meg (19.
oldal).
Semmilyen műveletet nem végzett, a bemutató
mégis önműködően megkezdődött.
t Kapcsolja ki az önműködő bemutató funkciót az
alábbi menüpontban: a főmenüben „More…” c
„Settings” c „General Settings” c „Demo Mode”.
Ezután ellenőrizze, hogy a „Demo Mode” ki legyen
kapcsolva.
folytatás a következő oldalon t
23
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
Bluetooth funkció (csak NV-U93T, NVU83 esetén)
A kapcsolódó mobiltelefon nem ismeri fel ezt a
készüléket.
t Válassza ki a „Bluetooth Signal” funkció „On”
beállítását (15. oldal).
• Amíg egy mobiltelefonhoz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy másik
mobiltelefonnal. Szüntesse meg az adott kapcsolatot,
és a másik mobiltelefonnal ismertesse fel ezt a
készüléket.
A Bluetooth kapcsolat nem hozható létre.
t Ismételje meg a párosítást.
• Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyek ezzel a
készülékkel nem ismerhetők fel.
t Indítsa el a keresést a mobiltelefonon.
• A mobiltelefon állapotától függően előfordulhat,
hogy ez a készülék nem képes felismerni.
t Indítsa el a keresést a mobiltelefonon.
t Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
mobiltelefon stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
t Keresse fel a Sony honlapját, és ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatni kívánt mobiltelefon párosítható-e
ezzel a készülékkel.
A felismert mobiltelefon neve nem jelenik meg.
A mobiltelefon állapotától függően előfordulhat, hogy
a neve nem jeleníthető meg.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
t Állítsa be a hangerőt a kijelző +/– gombjával.
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• A „Noise/Echo Cancellation” menüpontban az „Off”
beállítás van kiválasztva
t Válassza ki a „Noise/Echo Cancellation”
menüpont „Mode 1” vagy „Mode 2” beállítását
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt. Például, ha az ablak le van húzva és
a forgalom zaja erős, húzza fel az ablakot. Ha a
légkondicionáló zaja erős, állítsa kisebb fokozatra
azt.
A beszélgetőpartner hangja rossz minőségben
hallható.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
masterpage:Left
Egyes funkciók nem működnek.
t Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott mobiltelefon
támogatja-e az adott funkciót.
A hívófél neve nem jelenik meg a kijelzőn.
• A hívófél telefonszáma nincs tárolva a
telefonkönyvben.
t Tárolja a számot a telefonkönyvben.
• A hívófél letiltotta a számküldési funkciót.
Időtúllépés miatt a párosítás megszakad.
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyek hosszabb időt
igényelnek a párosításhoz. Próbálja meg minél előbb
befejezni a párosítást.
Kihangosított beszélgetés közben a készülék
hangszórója nem szól.
t Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a
készülék hangszórójából legyen hallható.
A memória törlése
Ha a hely- és útvonalmeghatározó rendszer
„lefagy” (hosszabb ideig nem működtethető),
próbálja meg törölni a készülék memóriáját.
Nyomja meg a RESET gombot, majd kapcsolja
be a készüléket.
Megjegyzés
Ha kikapcsolja a készüléket, a GPS-jelek vétele
hosszabb időt fog igénybe venni az újbóli bekapcsolás
után.
24
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\NV-U53, ~73T\02 gatyirazott\00
fokonyv\01GB02NAV-EUR.fm
masterpage:Right
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vásárlói támogatás
Ha bármilyen kérdése van, vagy a legfrissebb
támogatási információkra kíváncsi a hely- és
útvonalmeghatározó rendszerekről, látogassa meg
az alábbi honlapot:
http://www.navu.sony-europe.com/support
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF